Bài test trung bình incoterms 2020

0%
4 votes, 4.8 avg
761

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


TRUNG BÌNH - TRẮC NGHIỆM INCOTERMS 2020

By Nguyên Đăng Việt Nam

Hãy điền đầy đủ thông tin (đặc biệt là email) để nhận kết quả nhé!

1 / 20

"Một khi hàng hóa đã nằm an toàn trên boong tàu, mọi rủi ro và chi phí được chuyển từ người bán sang người mua" là điều kiện giao hàng

2 / 20

Trong EXW, điểm giao hàng không nhất thiết phải là kho của người bán mà có thể là một địa điểm khác.

3 / 20

Mr. A là bên bán theo CIF, Incoterms 2020, Mr. A phải chịu phí nào dưới đây

4 / 20

Với FAS Incoterms 2020, ai có nghĩa vụ mua bảo hiểm hàng hóa?

5 / 20

Nghĩa vụ về chi phí của người mua trong CFR là?

6 / 20

Người bán hàng theo điều kiện EXW, incoterms 2020 không phải xếp hàng lên phương tiện vận tải

7 / 20

Trong DAP, một khi người mua nhận hàng tại điểm chỉ định thì rủi ro và chi phí chuyển từ người bán sang người mua

8 / 20

Trong DPU, Ai là người phải chị trách nhiệm về chi phí cũng như rủi ro cho việc dỡ hàng xuống?

9 / 20

"Người bán giao hàng bằng cách vận chuyển hàng đến và xếp an toàn dọc mạn tàu tại cảng giao hàng được người mua chỉ định" là điều kiện giao hàng nào

10 / 20

Trong các điều khoản dưới đây điều khoản nào trách nhiệm của người bán lớn nhất Incoterm 2020:

11 / 20

Địa điểm giao hàng theo FOB là

12 / 20

Trong FCA, Incoterms 2020, Người bán phải kí kết hợp đồng vận chuyển với hãng vận chuyển nếu thỏa thuận trong hợp đồng

13 / 20

Đâu là điều kiện giao hàng người bán không phải trả bất kì khoản phí vận chuyển nào?

14 / 20

Người mua DAP không chịu phí nào sau đây?

15 / 20

Mr. Hùng bán CIP đa phương thức từ ga Hà Nội sang kho của người mua tại Ulaanbaatar, Mông Cổ. Vậy điểm chuyển giao rủi ro là?

16 / 20

Mr A bán hàng theo CIF, vậy Mr. A phải giao hàng tại

17 / 20

CPT, CIP và CFR là 3 điều kiện giao hàng mà người bán chi trả chi phí handling nhưng không chịu rủi ro nào tại đầu nhập

18 / 20

Trong FCA, Người mua phải chịu các chi phí

19 / 20

DAT đã được thay đổi thành DPU để

20 / 20

CIP, Incoterms 2020 - Người bán có nghĩa vụ thông quan hàng hóa nhập khẩu hoặc quá cảnh qua nước thứ ba, nhưng không phải trả bất kỳ thuế nhập khẩu hoặc thực hiện bất kỳ thủ tục hải quan nhập khẩu.

Your score is

The average score is 65%

0%

Bạn có thấy bài trắc nghiệm thú vị không?

Các bài test liên quan

AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY?

User NameStartEndDurationScore
Â13:19:58 Sep 22, 202313:26:55 Sep 22, 20236 minutes 57 seconds65%
z14:58:13 Sep 14, 202315:01:29 Sep 14, 20233 minutes 16 seconds45%
Guest19:55:43 Sep 04, 202320:01:42 Sep 04, 20235 minutes 59 seconds85%
dfgb17:55:17 Aug 17, 202317:59:27 Aug 17, 20234 minutes 10 seconds75%
ngdmy22:45:10 Aug 10, 202322:55:12 Aug 10, 202310 minutes 2 seconds35%
ndmy22:33:23 Aug 10, 202322:43:25 Aug 10, 202310 minutes 2 seconds55%
ngdiemy15:35:54 Aug 07, 202315:45:56 Aug 07, 202310 minutes 2 seconds35%
Hoang Nguyen20:13:48 Jul 18, 202320:22:27 Jul 18, 20238 minutes 39 seconds50%
Guest22:09:26 Jul 15, 202322:17:26 Jul 15, 20238 minutes 90%
An21:53:49 Jul 15, 202321:57:05 Jul 15, 20233 minutes 16 seconds70%
An21:20:57 Jul 15, 202321:25:04 Jul 15, 20234 minutes 7 seconds55%
an20:51:56 Jul 15, 202320:57:07 Jul 15, 20235 minutes 11 seconds70%
hà hoan22:40:14 Jul 11, 202322:46:27 Jul 11, 20236 minutes 13 seconds60%
Guest09:29:43 Jul 11, 202309:34:52 Jul 11, 20235 minutes 9 seconds65%
Văn Quý Hoa Dung03:58:01 Jul 11, 202304:03:25 Jul 11, 20235 minutes 24 seconds90%
Văn Quý Hoa DUng03:46:53 Jul 11, 202303:56:55 Jul 11, 202310 minutes 2 seconds40%
Guest23:33:16 Jul 10, 202300:08:18 Jul 11, 202335 minutes 2 seconds60%
hwegwu21:33:43 Jul 10, 202321:37:30 Jul 10, 20233 minutes 47 seconds90%
hrerkewr21:13:37 Jul 10, 202321:19:18 Jul 10, 20235 minutes 41 seconds75%
Guest10:46:38 Jul 10, 202310:52:10 Jul 10, 20235 minutes 32 seconds65%
Anh Thư06:11:43 Jul 10, 202306:16:13 Jul 10, 20234 minutes 30 seconds80%
hwger22:24:53 Jul 09, 202322:30:53 Jul 09, 20236 minutes 80%
Thành Phát20:28:08 Jul 05, 202320:34:23 Jul 05, 20236 minutes 15 seconds85%
Guest13:48:52 Jul 05, 202313:52:54 Jul 05, 20234 minutes 2 seconds45%
Guest11:05:47 Jul 05, 202311:09:35 Jul 05, 20233 minutes 48 seconds50%
hu21:44:35 Jul 04, 202321:49:11 Jul 04, 20234 minutes 36 seconds60%
Guest15:36:05 Jul 04, 202315:44:33 Jul 04, 20238 minutes 28 seconds70%
uyen15:13:43 Jul 04, 202315:20:21 Jul 04, 20236 minutes 38 seconds50%
Diệu Linh14:11:11 Jul 04, 202314:15:26 Jul 04, 20234 minutes 15 seconds60%
nNN10:06:46 Jul 04, 202310:13:53 Jul 04, 20237 minutes 7 seconds70%
phan nhung00:04:51 Jul 04, 202300:14:10 Jul 04, 20239 minutes 19 seconds70%
Lê Diệu Linh20:48:37 Jul 03, 202320:53:39 Jul 03, 20235 minutes 2 seconds65%
Guest13:46:45 Jul 03, 202313:56:47 Jul 03, 202310 minutes 2 seconds35%
Guest10:40:09 Jul 03, 202310:47:17 Jul 03, 20237 minutes 8 seconds75%
Guest10:12:03 Jul 03, 202310:22:01 Jul 03, 20239 minutes 58 seconds65%
j09:51:47 Jul 03, 202309:57:56 Jul 03, 20236 minutes 9 seconds90%
f09:32:45 Jul 03, 202309:37:14 Jul 03, 20234 minutes 29 seconds95%
j09:21:37 Jul 03, 202309:31:40 Jul 03, 202310 minutes 3 seconds10%
thao23:17:50 Jul 02, 202323:22:30 Jul 02, 20234 minutes 40 seconds90%
112:27:44 Jul 02, 202312:32:22 Jul 02, 20234 minutes 38 seconds85%
Guest11:56:38 Jul 02, 202312:03:39 Jul 02, 20237 minutes 1 seconds90%
Phương11:22:31 Jul 02, 202311:26:03 Jul 02, 20233 minutes 32 seconds90%
Nguyễn Thị Phương11:06:16 Jul 02, 202311:13:38 Jul 02, 20237 minutes 22 seconds75%
Guest17:42:18 Jun 29, 202317:52:20 Jun 29, 202310 minutes 2 seconds50%
Guest17:31:19 Jun 29, 202317:41:21 Jun 29, 202310 minutes 2 seconds35%
thảo12:35:37 Jun 29, 202312:39:58 Jun 29, 20234 minutes 21 seconds95%
Thảo12:25:10 Jun 29, 202312:28:52 Jun 29, 20233 minutes 42 seconds85%
Guest22:25:00 Jun 28, 202322:33:46 Jun 28, 20238 minutes 46 seconds65%
thảo22:14:33 Jun 28, 202322:19:48 Jun 28, 20235 minutes 15 seconds85%
Thảo22:04:26 Jun 28, 202322:09:33 Jun 28, 20235 minutes 7 seconds80%
Guest18:56:47 Jun 28, 202319:39:14 Jun 28, 202342 minutes 27 seconds65%
Guest16:53:24 Jun 28, 202317:01:00 Jun 28, 20237 minutes 36 seconds50%
Guest12:08:00 Jun 28, 202312:18:02 Jun 28, 202310 minutes 2 seconds60%
Trần Thị Hằng10:51:26 Jun 28, 202311:00:20 Jun 28, 20238 minutes 54 seconds70%
Thảo23:51:50 Jun 27, 202323:57:58 Jun 27, 20236 minutes 8 seconds95%
Guest22:05:56 Jun 27, 202322:15:58 Jun 27, 202310 minutes 2 seconds40%
Guest21:46:54 Jun 27, 202321:56:56 Jun 27, 202310 minutes 2 seconds50%
Nguyễn Đăng Quang23:22:53 Jun 26, 202323:29:25 Jun 26, 20236 minutes 32 seconds75%
Thảo22:55:59 Jun 26, 202323:02:17 Jun 26, 20236 minutes 18 seconds90%
Thảo22:10:25 Jun 26, 202322:15:37 Jun 26, 20235 minutes 12 seconds80%
nhung10:21:08 Jun 26, 202310:27:36 Jun 26, 20236 minutes 28 seconds55%
Ho07:54:56 Jun 26, 202308:03:14 Jun 26, 20238 minutes 18 seconds60%
Guest01:24:55 Jun 26, 202301:32:49 Jun 26, 20237 minutes 54 seconds80%
Guest21:46:09 Jun 25, 202321:55:49 Jun 25, 20239 minutes 40 seconds45%
Guest20:08:37 Jun 25, 202320:18:39 Jun 25, 202310 minutes 2 seconds40%
Hồ Thị Mỹ Linh19:33:27 Jun 25, 202319:41:10 Jun 25, 20237 minutes 43 seconds60%
fđvnfjvdjkvdnjkdjdsnjvjn16:28:56 Jun 25, 202316:34:05 Jun 25, 20235 minutes 9 seconds70%
fdfd15:51:32 Jun 25, 202315:56:48 Jun 25, 20235 minutes 16 seconds40%
Guest20:27:54 Jun 24, 202320:34:21 Jun 24, 20236 minutes 27 seconds50%
nina07:57:29 Jun 24, 202308:04:18 Jun 24, 20236 minutes 49 seconds60%
tường vy14:20:33 Jun 23, 202314:22:55 Jun 23, 20232 minutes 22 seconds45%
Guest13:50:01 Jun 23, 202313:58:41 Jun 23, 20238 minutes 40 seconds85%
Guest11:29:35 Jun 23, 202311:38:56 Jun 23, 20239 minutes 21 seconds85%
Bảo11:05:31 Jun 23, 202311:15:33 Jun 23, 202310 minutes 2 seconds15%
Guest16:18:57 Jun 21, 202316:25:31 Jun 21, 20236 minutes 34 seconds55%
215:38:24 Jun 21, 202315:43:39 Jun 21, 20235 minutes 15 seconds70%
q14:37:23 Jun 21, 202314:47:08 Jun 21, 20239 minutes 45 seconds45%
Trần Thị Linh Thảo14:11:55 Jun 21, 202314:17:18 Jun 21, 20235 minutes 23 seconds70%
Nguyễn Khải Hoàn11:28:27 Jun 21, 202311:31:05 Jun 21, 20232 minutes 38 seconds100%
Nguyễn Khải Hoàn11:18:53 Jun 21, 202311:26:55 Jun 21, 20238 minutes 2 seconds85%
Guest20:25:58 Jun 20, 202320:32:42 Jun 20, 20236 minutes 44 seconds80%
Guest18:25:49 Jun 20, 202318:32:10 Jun 20, 20236 minutes 21 seconds70%
Hồ Quang Khánh00:33:42 Jun 20, 202300:42:40 Jun 20, 20238 minutes 58 seconds50%
Guest13:59:57 Jun 19, 202314:05:18 Jun 19, 20235 minutes 21 seconds85%
Guest10:59:17 Jun 19, 202311:06:55 Jun 19, 20237 minutes 38 seconds65%
Guest23:15:12 Jun 16, 202323:18:34 Jun 16, 20233 minutes 22 seconds100%
Guest23:08:12 Jun 16, 202323:14:19 Jun 16, 20236 minutes 7 seconds100%
Guest22:45:22 Jun 16, 202322:55:24 Jun 16, 202310 minutes 2 seconds35%
Sarh13:28:05 Jun 15, 202313:33:11 Jun 15, 20235 minutes 6 seconds50%
Guest11:56:54 Jun 15, 202312:05:47 Jun 15, 20238 minutes 53 seconds55%
Guest11:06:59 Jun 15, 202311:11:24 Jun 15, 20234 minutes 25 seconds85%
Phạm Anh Tuấn10:04:40 Jun 13, 202310:14:42 Jun 13, 202310 minutes 2 seconds30%
Guest10:46:14 Jun 12, 202310:50:40 Jun 12, 20234 minutes 26 seconds90%
Thành Đạt20:31:50 Jun 11, 202320:37:38 Jun 11, 20235 minutes 48 seconds55%
Huynh Do Tuyet Trinh17:34:27 Jun 11, 202317:40:40 Jun 11, 20236 minutes 13 seconds70%
Huỳnh Hoài Thương23:57:38 Jun 10, 202300:01:25 Jun 11, 20233 minutes 47 seconds85%
Guest09:06:33 Jun 10, 202309:13:41 Jun 10, 20237 minutes 8 seconds65%
nhung22:47:55 Jun 09, 202322:57:23 Jun 09, 20239 minutes 28 seconds65%
minh ngọc08:16:29 Jun 09, 202308:20:13 Jun 09, 20233 minutes 44 seconds75%
Nguyễn Kim Châu02:24:19 Jun 09, 202302:31:54 Jun 09, 20237 minutes 35 seconds75%
Linh23:33:30 Jun 07, 202323:43:32 Jun 07, 202310 minutes 2 seconds50%
Guest08:18:14 Jun 07, 202308:24:33 Jun 07, 20236 minutes 19 seconds85%
Guest08:07:21 Jun 07, 202308:17:03 Jun 07, 20239 minutes 42 seconds70%
sakdjskdjfh14:05:37 Jun 06, 202314:10:48 Jun 06, 20235 minutes 11 seconds80%
Trần14:05:36 Jun 06, 202314:10:37 Jun 06, 20235 minutes 1 seconds75%
Guest13:31:23 Jun 06, 202313:41:25 Jun 06, 202310 minutes 2 seconds80%
DUYEN09:50:15 Jun 06, 202310:00:17 Jun 06, 202310 minutes 2 seconds5%
séeffsdsggsgf08:53:44 Jun 06, 202308:55:15 Jun 06, 20231 minutes 31 seconds30%
p08:47:55 Jun 06, 202308:54:40 Jun 06, 20236 minutes 45 seconds55%
b08:38:25 Jun 06, 202308:46:10 Jun 06, 20237 minutes 45 seconds55%
Lưu Phương01:44:42 Jun 06, 202301:51:39 Jun 06, 20236 minutes 57 seconds70%
ef00:35:07 Jun 06, 202300:37:31 Jun 06, 20232 minutes 24 seconds95%
dgdg00:32:17 Jun 06, 202300:34:37 Jun 06, 20232 minutes 20 seconds85%
gg00:27:59 Jun 06, 202300:31:48 Jun 06, 20233 minutes 49 seconds80%
gh00:20:50 Jun 06, 202300:27:40 Jun 06, 20236 minutes 50 seconds50%
oanh23:59:35 Jun 05, 202300:09:05 Jun 06, 20239 minutes 30 seconds25%
121:35:18 Jun 05, 202321:38:55 Jun 05, 20233 minutes 37 seconds90%
C20:40:40 Jun 05, 202320:46:05 Jun 05, 20235 minutes 25 seconds65%
hghg20:37:33 Jun 05, 202320:41:09 Jun 05, 20233 minutes 36 seconds40%
20:31:04 Jun 05, 202320:35:16 Jun 05, 20234 minutes 12 seconds75%
Thien15:36:03 Jun 05, 202315:40:56 Jun 05, 20234 minutes 53 seconds95%
Guest15:30:32 Jun 05, 202315:37:43 Jun 05, 20237 minutes 11 seconds85%
Thien15:14:22 Jun 05, 202315:20:07 Jun 05, 20235 minutes 45 seconds60%
hà mình an15:02:51 Jun 05, 202315:12:33 Jun 05, 20239 minutes 42 seconds55%
nhu14:21:36 Jun 05, 202314:28:02 Jun 05, 20236 minutes 26 seconds85%
12:59:33 Jun 05, 202313:03:40 Jun 05, 20234 minutes 7 seconds95%
Tuyết Anh11:06:55 Jun 05, 202311:12:51 Jun 05, 20235 minutes 56 seconds80%
Tuấn10:30:38 Jun 05, 202310:37:09 Jun 05, 20236 minutes 31 seconds90%
a09:25:03 Jun 05, 202309:31:57 Jun 05, 20236 minutes 54 seconds75%
609:05:25 Jun 05, 202309:10:51 Jun 05, 20235 minutes 26 seconds80%
BÁ THIÊN DIỆU QUYÊN08:58:39 Jun 05, 202309:03:19 Jun 05, 20234 minutes 40 seconds70%
Thu08:21:59 Jun 05, 202308:32:01 Jun 05, 202310 minutes 2 seconds85%
108:01:04 Jun 05, 202308:05:33 Jun 05, 20234 minutes 29 seconds80%
Tuấn Anh00:16:22 Jun 05, 202300:23:38 Jun 05, 20237 minutes 16 seconds75%
cal23:54:37 Jun 04, 202300:00:32 Jun 05, 20235 minutes 55 seconds80%
hoa22:21:22 Jun 04, 202322:28:15 Jun 04, 20236 minutes 53 seconds80%
Thảo Quyên20:51:09 Jun 04, 202320:55:15 Jun 04, 20234 minutes 6 seconds75%
120:22:41 Jun 04, 202320:28:11 Jun 04, 20235 minutes 30 seconds90%
rainfoyore44@gmail.com16:41:23 Jun 04, 202316:45:40 Jun 04, 20234 minutes 17 seconds80%
fef16:14:08 Jun 04, 202316:19:08 Jun 04, 20235 minutes 75%
Lê Phương13:53:43 Jun 04, 202313:58:55 Jun 04, 20235 minutes 12 seconds90%
nguyễn trâm12:58:09 Jun 04, 202313:21:13 Jun 04, 202323 minutes 4 seconds70%
Lê Phương11:59:13 Jun 04, 202312:04:30 Jun 04, 20235 minutes 17 seconds75%
Trang06:24:44 Jun 04, 202306:26:55 Jun 04, 20232 minutes 11 seconds65%
fhsih ifdiuj16:35:49 Jun 03, 202316:41:30 Jun 03, 20235 minutes 41 seconds90%
thanh trieu16:13:30 Jun 03, 202316:23:18 Jun 03, 20239 minutes 48 seconds65%
Tiến14:50:37 Jun 03, 202314:54:50 Jun 03, 20234 minutes 13 seconds80%
hương11:19:37 Jun 03, 202311:29:39 Jun 03, 202310 minutes 2 seconds40%
Hoàng Việt Quỳnh10:44:45 Jun 03, 202310:50:33 Jun 03, 20235 minutes 48 seconds85%
hangg01:21:14 Jun 03, 202301:28:48 Jun 03, 20237 minutes 34 seconds90%
Guest22:27:46 Jun 02, 202322:37:48 Jun 02, 202310 minutes 2 seconds60%
Guest11:57:01 Jun 02, 202312:07:03 Jun 02, 202310 minutes 2 seconds75%
Trương Ngân08:53:14 Jun 02, 202308:57:24 Jun 02, 20234 minutes 10 seconds60%
Nguyễn Quốc Tiến19:16:55 Jun 01, 202319:20:39 Jun 01, 20233 minutes 44 seconds60%
Nguyễn Thanh Tâm11:10:48 Jun 01, 202311:18:53 Jun 01, 20238 minutes 5 seconds80%
Gh23:30:39 May 31, 202323:56:02 May 31, 202325 minutes 23 seconds0%
pe22:48:45 May 31, 202322:52:57 May 31, 20234 minutes 12 seconds95%
phạm thị linh chi20:04:00 May 31, 202320:05:51 May 31, 20231 minutes 51 seconds35%
dieumy23:56:33 May 30, 202300:06:35 May 31, 202310 minutes 2 seconds35%
Guest22:20:32 May 30, 202322:25:28 May 30, 20234 minutes 56 seconds90%
Hoàng10:53:41 May 30, 202311:03:33 May 30, 20239 minutes 52 seconds55%
Guest07:11:25 May 30, 202307:21:21 May 30, 20239 minutes 56 seconds75%
Guest07:01:59 May 30, 202307:12:11 May 30, 202310 minutes 12 seconds0%
Châu Anh01:21:16 May 30, 202301:26:31 May 30, 20235 minutes 15 seconds55%
oanh21:16:55 May 29, 202321:31:09 May 29, 202314 minutes 14 seconds10%
Trần Nam21:17:19 May 29, 202321:24:18 May 29, 20236 minutes 59 seconds50%
Phạm Đức Minh21:17:13 May 29, 202321:24:03 May 29, 20236 minutes 50 seconds70%
q19:47:26 May 29, 202319:57:28 May 29, 202310 minutes 2 seconds10%
Guest12:58:54 May 29, 202313:04:03 May 29, 20235 minutes 9 seconds80%
Guest08:49:54 May 29, 202308:59:10 May 29, 20239 minutes 16 seconds45%
Võ Thúy Hiền20:18:37 May 28, 202320:21:56 May 28, 20233 minutes 19 seconds95%
Võ Thúy Hiền20:11:45 May 28, 202320:17:20 May 28, 20235 minutes 35 seconds90%
Võ Thúy Hiền20:00:29 May 28, 202320:10:31 May 28, 202310 minutes 2 seconds30%
Võ Thúy Hiền15:54:22 May 28, 202316:03:06 May 28, 20238 minutes 44 seconds80%
Lê Công Thành16:04:07 May 27, 202316:14:09 May 27, 202310 minutes 2 seconds60%
Lê Nguyễn Quỳnh Giang19:48:28 May 26, 202319:57:28 May 26, 20239 minutes 40%
Guest18:51:57 May 26, 202318:54:40 May 26, 20232 minutes 43 seconds85%
Guest18:39:37 May 26, 202318:43:45 May 26, 20234 minutes 8 seconds80%
Guest15:12:52 May 26, 202315:19:39 May 26, 20236 minutes 47 seconds55%
Guest14:05:49 May 26, 202314:10:49 May 26, 20235 minutes 45%
linh yến13:45:03 May 26, 202313:51:47 May 26, 20236 minutes 44 seconds75%
Guest10:33:56 May 26, 202310:41:18 May 26, 20237 minutes 22 seconds95%
zzfzfzfff00:07:20 May 26, 202300:17:07 May 26, 20239 minutes 47 seconds20%
Guest10:24:08 May 25, 202310:32:57 May 25, 20238 minutes 49 seconds70%
duyen19:38:04 May 24, 202319:44:10 May 24, 20236 minutes 6 seconds45%
Guest12:39:54 May 24, 202312:45:52 May 24, 20235 minutes 58 seconds45%
Guest23:01:28 May 22, 202323:03:43 May 22, 20232 minutes 15 seconds25%
nguyên15:53:29 May 22, 202315:58:31 May 22, 20235 minutes 2 seconds60%
Tranh11:32:54 May 20, 202311:35:39 May 20, 20232 minutes 45 seconds40%
Lê Ngân Hằng10:35:33 May 20, 202310:40:56 May 20, 20235 minutes 23 seconds45%
linh09:57:47 May 18, 202310:14:05 May 18, 202316 minutes 18 seconds60%
linh09:44:25 May 18, 202309:54:27 May 18, 202310 minutes 2 seconds20%
Phạm Lan Anh13:35:55 May 17, 202313:38:05 May 17, 20232 minutes 10 seconds45%
Nhân15:36:19 May 12, 202315:46:21 May 12, 202310 minutes 2 seconds40%
Khanh nguyen14:29:48 May 12, 202314:36:14 May 12, 20236 minutes 26 seconds70%
quyên16:40:06 May 11, 202316:46:39 May 11, 20236 minutes 33 seconds70%
Guest14:19:03 May 11, 202314:25:06 May 11, 20236 minutes 3 seconds65%
mmmmmm09:08:51 May 11, 202309:18:53 May 11, 202310 minutes 2 seconds60%
quyên17:08:17 May 10, 202317:18:19 May 10, 202310 minutes 2 seconds45%
Guest23:40:42 May 09, 202323:43:35 May 09, 20232 minutes 53 seconds50%
Trưởng18:20:34 May 09, 202318:24:07 May 09, 20233 minutes 33 seconds100%
Trưởng18:13:07 May 09, 202318:20:01 May 09, 20236 minutes 54 seconds50%
Nguyễn Quyền Trăm16:11:16 May 09, 202316:15:06 May 09, 20233 minutes 50 seconds55%
DANG THI THUY PHUONG13:47:14 May 09, 202313:52:31 May 09, 20235 minutes 17 seconds75%
f20:28:07 May 08, 202320:32:32 May 08, 20234 minutes 25 seconds80%
j20:05:30 May 08, 202320:15:06 May 08, 20239 minutes 36 seconds40%
Tin16:08:13 May 08, 202316:18:15 May 08, 202310 minutes 2 seconds70%
hao13:15:25 May 08, 202313:25:27 May 08, 202310 minutes 2 seconds35%
Guest14:42:47 May 04, 202314:52:49 May 04, 202310 minutes 2 seconds65%
Y21:52:00 Apr 23, 202321:55:38 Apr 23, 20233 minutes 38 seconds90%
Y21:52:00 Apr 23, 202321:55:38 Apr 23, 20233 minutes 38 seconds90%
Y21:38:47 Apr 23, 202321:44:26 Apr 23, 20235 minutes 39 seconds85%
YUNG21:12:47 Apr 23, 202321:20:29 Apr 23, 20237 minutes 42 seconds75%
hehe18:15:25 Apr 21, 202318:22:04 Apr 21, 20236 minutes 39 seconds65%
Guest15:40:59 Apr 21, 202315:44:48 Apr 21, 20233 minutes 49 seconds70%
Huỳnh Đỗ Tuyết Trinh21:37:26 Apr 20, 202321:43:54 Apr 20, 20236 minutes 28 seconds70%
nguuyeenx thị kim ngân09:23:54 Apr 20, 202309:25:23 Apr 20, 20231 minutes 29 seconds20%
T22:48:03 Apr 16, 202322:58:05 Apr 16, 202310 minutes 2 seconds15%
thanh nhã19:19:46 Apr 15, 202319:27:25 Apr 15, 20237 minutes 39 seconds55%
Lê Xuân Quỳnh13:46:10 Apr 14, 202313:52:50 Apr 14, 20236 minutes 40 seconds75%
Guest17:12:16 Apr 13, 202317:19:16 Apr 13, 20237 minutes 75%
Thanh16:50:22 Apr 13, 202317:00:24 Apr 13, 202310 minutes 2 seconds40%
Vũ Thị Thanh12:16:45 Apr 11, 202312:23:03 Apr 11, 20236 minutes 18 seconds35%
Nguyễn Thị Thu Hương00:23:07 Apr 11, 202300:28:59 Apr 11, 20235 minutes 52 seconds75%
Guest10:24:19 Apr 10, 202310:30:34 Apr 10, 20236 minutes 15 seconds55%
Guest23:52:40 Apr 09, 202300:02:42 Apr 10, 202310 minutes 2 seconds25%
Guest11:27:32 Apr 09, 202311:28:29 Apr 09, 202357 seconds5%
Guest11:11:48 Apr 09, 202311:21:50 Apr 09, 202310 minutes 2 seconds40%
Guest21:08:04 Apr 07, 202321:16:44 Apr 07, 20238 minutes 40 seconds75%
Sơn09:05:08 Apr 07, 202309:10:19 Apr 07, 20235 minutes 11 seconds35%
Guest08:58:17 Apr 07, 202309:05:01 Apr 07, 20236 minutes 44 seconds40%
Hanh Pham07:01:27 Apr 07, 202307:03:20 Apr 07, 20231 minutes 53 seconds85%
Hanh Pham06:54:37 Apr 07, 202306:57:40 Apr 07, 20233 minutes 3 seconds30%
Guest06:45:32 Apr 07, 202306:53:06 Apr 07, 20237 minutes 34 seconds55%
Guest05:26:47 Apr 07, 202305:29:02 Apr 07, 20232 minutes 15 seconds70%
Guest05:17:25 Apr 07, 202305:21:23 Apr 07, 20233 minutes 58 seconds70%
Hien22:56:09 Apr 06, 202322:57:48 Apr 06, 20231 minutes 39 seconds40%
T21:18:31 Apr 06, 202321:22:18 Apr 06, 20233 minutes 47 seconds55%
Võ Duy Khánh21:04:26 Apr 06, 202321:09:37 Apr 06, 20235 minutes 11 seconds90%
Trang20:59:22 Apr 06, 202321:05:47 Apr 06, 20236 minutes 25 seconds55%
Võ Duy Khánh20:43:39 Apr 06, 202320:49:48 Apr 06, 20236 minutes 9 seconds45%
Le Tran Ngoc Cam Tien20:21:07 Apr 06, 202320:23:23 Apr 06, 20232 minutes 16 seconds80%
Le Tran Ngoc Cam Tien20:14:45 Apr 06, 202320:16:42 Apr 06, 20231 minutes 57 seconds65%
Le Tran Ngoc Cam Tien20:09:38 Apr 06, 202320:11:31 Apr 06, 20231 minutes 53 seconds35%
Guest19:43:31 Apr 06, 202319:53:33 Apr 06, 202310 minutes 2 seconds50%
phạm ngọc trân châu19:44:16 Apr 06, 202319:46:48 Apr 06, 20232 minutes 32 seconds50%
Guest18:57:48 Apr 06, 202318:59:10 Apr 06, 20231 minutes 22 seconds100%
Guest18:49:26 Apr 06, 202318:51:58 Apr 06, 20232 minutes 32 seconds95%
Guest18:00:53 Apr 06, 202318:02:56 Apr 06, 20232 minutes 3 seconds100%
Guest17:58:10 Apr 06, 202318:00:25 Apr 06, 20232 minutes 15 seconds95%
Guest17:55:50 Apr 06, 202317:57:56 Apr 06, 20232 minutes 6 seconds90%
Guest17:50:25 Apr 06, 202317:53:05 Apr 06, 20232 minutes 40 seconds95%
Guest17:38:12 Apr 06, 202317:44:15 Apr 06, 20236 minutes 3 seconds90%
Guest17:31:03 Apr 06, 202317:34:04 Apr 06, 20233 minutes 1 seconds80%
Guest17:18:41 Apr 06, 202317:20:52 Apr 06, 20232 minutes 11 seconds80%
Guest17:10:06 Apr 06, 202317:17:11 Apr 06, 20237 minutes 5 seconds55%
abc16:49:49 Apr 06, 202316:56:40 Apr 06, 20236 minutes 51 seconds40%
phạm ngọc trân châu16:42:33 Apr 06, 202316:44:50 Apr 06, 20232 minutes 17 seconds55%
Guest16:22:22 Apr 06, 202316:28:33 Apr 06, 20236 minutes 11 seconds35%
phạm ngọc trân châu16:17:09 Apr 06, 202316:20:21 Apr 06, 20233 minutes 12 seconds55%
Guest15:01:06 Apr 06, 202315:03:27 Apr 06, 20232 minutes 21 seconds60%
Nguyen Thanh14:17:03 Apr 06, 202314:23:25 Apr 06, 20236 minutes 22 seconds50%
Guest13:26:04 Apr 06, 202313:28:44 Apr 06, 20232 minutes 40 seconds70%
Guest13:10:55 Apr 06, 202313:13:12 Apr 06, 20232 minutes 17 seconds65%
Trúc12:50:09 Apr 06, 202312:54:23 Apr 06, 20234 minutes 14 seconds60%
11:35:52 Apr 06, 202311:40:54 Apr 06, 20235 minutes 2 seconds65%
Trang11:22:07 Apr 06, 202311:30:06 Apr 06, 20237 minutes 59 seconds50%
Guest08:16:10 Apr 06, 202308:19:50 Apr 06, 20233 minutes 40 seconds70%
Guest08:06:52 Apr 06, 202308:09:59 Apr 06, 20233 minutes 7 seconds80%
Guest08:03:46 Apr 06, 202308:06:28 Apr 06, 20232 minutes 42 seconds70%
Guest08:00:10 Apr 06, 202308:03:32 Apr 06, 20233 minutes 22 seconds65%
Guest07:51:31 Apr 06, 202307:57:33 Apr 06, 20236 minutes 2 seconds45%
Guest20:01:32 Apr 05, 202320:03:22 Apr 05, 20231 minutes 50 seconds95%
Guest19:35:38 Apr 05, 202319:43:35 Apr 05, 20237 minutes 57 seconds75%
Guest19:23:50 Apr 05, 202319:33:52 Apr 05, 202310 minutes 2 seconds45%
Guest18:52:53 Apr 05, 202318:54:43 Apr 05, 20231 minutes 50 seconds95%
Guest18:41:19 Apr 05, 202318:43:21 Apr 05, 20232 minutes 2 seconds90%
Guest18:26:21 Apr 05, 202318:30:05 Apr 05, 20233 minutes 44 seconds45%
Guest14:29:52 Apr 05, 202314:33:27 Apr 05, 20233 minutes 35 seconds80%
Guest14:24:41 Apr 05, 202314:29:11 Apr 05, 20234 minutes 30 seconds45%
thúy vy22:16:16 Apr 03, 202322:19:29 Apr 03, 20233 minutes 13 seconds30%
huỳnh như20:38:55 Apr 03, 202320:44:36 Apr 03, 20235 minutes 41 seconds70%
Nguyen Thi19:16:30 Apr 03, 202319:20:54 Apr 03, 20234 minutes 24 seconds70%
lê trâm13:15:12 Apr 03, 202313:18:22 Apr 03, 20233 minutes 10 seconds35%
Guest15:12:58 Apr 02, 202315:15:46 Apr 02, 20232 minutes 48 seconds85%
Phạm Thạch Anh14:56:33 Apr 02, 202315:02:09 Apr 02, 20235 minutes 36 seconds60%
Phạm Lê Ngọc Anh12:01:05 Apr 02, 202312:06:04 Apr 02, 20234 minutes 59 seconds70%
Guest21:24:48 Mar 31, 202321:26:36 Mar 31, 20231 minutes 48 seconds30%
dyn08:06:50 Mar 31, 202308:07:38 Mar 31, 202348 seconds40%
trinh21:43:01 Mar 30, 202321:53:03 Mar 30, 202310 minutes 2 seconds60%
Phạm Thị Thuỳ Linh17:12:14 Mar 30, 202317:17:47 Mar 30, 20235 minutes 33 seconds60%
thanh vân15:47:18 Mar 30, 202315:57:20 Mar 30, 202310 minutes 2 seconds0%
Guest13:45:56 Mar 30, 202313:54:28 Mar 30, 20238 minutes 32 seconds60%
Guest08:18:39 Mar 30, 202308:28:30 Mar 30, 20239 minutes 51 seconds65%
t01:57:08 Mar 30, 202302:02:35 Mar 30, 20235 minutes 27 seconds70%
lịm01:47:29 Mar 30, 202301:50:05 Mar 30, 20232 minutes 36 seconds100%
linh01:42:49 Mar 30, 202301:46:36 Mar 30, 20233 minutes 47 seconds85%
Guest00:51:18 Mar 30, 202301:01:20 Mar 30, 202310 minutes 2 seconds0%
Phúc Gà00:42:05 Mar 30, 202300:52:07 Mar 30, 202310 minutes 2 seconds55%
y00:02:51 Mar 30, 202300:08:45 Mar 30, 20235 minutes 54 seconds55%
ok22:53:17 Mar 29, 202323:03:19 Mar 29, 202310 minutes 2 seconds45%
222:25:14 Mar 29, 202322:30:49 Mar 29, 20235 minutes 35 seconds75%
Guest20:43:55 Mar 29, 202320:48:04 Mar 29, 20234 minutes 9 seconds85%
Guest20:02:45 Mar 29, 202320:08:20 Mar 29, 20235 minutes 35 seconds85%
Guest19:09:27 Mar 29, 202319:11:18 Mar 29, 20231 minutes 51 seconds100%
Guest19:04:21 Mar 29, 202319:09:17 Mar 29, 20234 minutes 56 seconds75%
nguyen Thuy13:26:35 Mar 28, 202313:36:49 Mar 28, 202310 minutes 14 seconds40%
Nguyen Thuy13:15:23 Mar 28, 202313:25:25 Mar 28, 202310 minutes 2 seconds20%
Guest08:33:13 Mar 28, 202308:38:45 Mar 28, 20235 minutes 32 seconds50%
d21:26:33 Mar 26, 202321:32:54 Mar 26, 20236 minutes 21 seconds70%
K12:30:16 Mar 25, 202312:34:09 Mar 25, 20233 minutes 53 seconds40%
nguyễn thị thu hương21:12:41 Mar 24, 202321:17:03 Mar 24, 20234 minutes 22 seconds90%
Guest10:14:04 Mar 24, 202310:16:41 Mar 24, 20232 minutes 37 seconds65%
Guest17:32:10 Mar 23, 202317:36:19 Mar 23, 20234 minutes 9 seconds60%
Guest17:17:30 Mar 23, 202317:26:08 Mar 23, 20238 minutes 38 seconds50%
Guest17:13:35 Mar 23, 202317:16:26 Mar 23, 20232 minutes 51 seconds80%
Guest17:10:15 Mar 23, 202317:12:53 Mar 23, 20232 minutes 38 seconds35%
Guest16:53:54 Mar 23, 202316:57:10 Mar 23, 20233 minutes 16 seconds85%
Guest14:30:56 Mar 23, 202314:32:50 Mar 23, 20231 minutes 54 seconds85%
Guest14:23:48 Mar 23, 202314:25:31 Mar 23, 20231 minutes 43 seconds90%
Guest13:36:23 Mar 23, 202313:39:34 Mar 23, 20233 minutes 11 seconds90%
Guest13:29:14 Mar 23, 202313:31:48 Mar 23, 20232 minutes 34 seconds70%
Guest13:24:52 Mar 23, 202313:28:20 Mar 23, 20233 minutes 28 seconds75%
Guest13:20:07 Mar 23, 202313:23:38 Mar 23, 20233 minutes 31 seconds50%
Guest13:14:58 Mar 23, 202313:19:09 Mar 23, 20234 minutes 11 seconds50%
Guest11:19:26 Mar 23, 202311:26:17 Mar 23, 20236 minutes 51 seconds55%
Thịnh20:43:56 Mar 21, 202320:54:32 Mar 21, 202310 minutes 36 seconds10%
Guest13:15:00 Mar 21, 202313:21:51 Mar 21, 20236 minutes 51 seconds45%
Guest00:48:32 Mar 21, 202300:52:04 Mar 21, 20233 minutes 32 seconds75%
dsvvd10:31:51 Mar 20, 202310:41:53 Mar 20, 202310 minutes 2 seconds15%
le ha10:28:05 Mar 20, 202310:38:07 Mar 20, 202310 minutes 2 seconds35%
Guest08:29:57 Mar 20, 202308:37:55 Mar 20, 20237 minutes 58 seconds95%
Guest08:13:26 Mar 20, 202308:23:22 Mar 20, 20239 minutes 56 seconds35%
nguyenvietdangkhoa20:12:51 Mar 19, 202320:16:45 Mar 19, 20233 minutes 54 seconds95%
phamxuanhieu19:38:25 Mar 19, 202320:13:14 Mar 19, 202334 minutes 49 seconds0%
Nguyễn Thị Mỹ Tâm19:51:25 Mar 19, 202319:58:46 Mar 19, 20237 minutes 21 seconds55%
phamxuanhieu19:27:33 Mar 19, 202319:37:35 Mar 19, 202310 minutes 2 seconds65%
Nguyễn Thị Ly Na16:29:16 Mar 19, 202316:33:24 Mar 19, 20234 minutes 8 seconds100%
Vy Trịnh Ngọc14:44:13 Mar 19, 202314:54:15 Mar 19, 202310 minutes 2 seconds95%
bảo Trân12:56:40 Mar 19, 202313:06:42 Mar 19, 202310 minutes 2 seconds70%
ngọc ánh15:49:07 Mar 18, 202315:57:59 Mar 18, 20238 minutes 52 seconds50%
Nguyễn Thị Ngọc Ánh08:55:29 Mar 18, 202309:05:31 Mar 18, 202310 minutes 2 seconds55%
le.van14:05:37 Mar 17, 202314:15:39 Mar 17, 202310 minutes 2 seconds15%
le.van13:33:03 Mar 17, 202313:43:05 Mar 17, 202310 minutes 2 seconds0%
Nguyễn Thị Ly Na21:21:28 Mar 15, 202321:25:47 Mar 15, 20234 minutes 19 seconds90%
Huỳnh23:59:09 Mar 14, 202300:02:58 Mar 15, 20233 minutes 49 seconds20%
ád15:07:41 Mar 14, 202315:15:36 Mar 14, 20237 minutes 55 seconds70%
K15:05:01 Mar 14, 202315:08:14 Mar 14, 20233 minutes 13 seconds40%
Guest08:59:59 Mar 14, 202309:08:55 Mar 14, 20238 minutes 56 seconds60%
Guest22:39:02 Mar 13, 202322:43:31 Mar 13, 20234 minutes 29 seconds80%
hieu16:10:29 Mar 13, 202317:01:52 Mar 13, 202351 minutes 23 seconds5%
Guest10:47:48 Mar 13, 202310:54:09 Mar 13, 20236 minutes 21 seconds90%
nkjjn00:00:30 Mar 13, 202300:10:32 Mar 13, 202310 minutes 2 seconds80%
kjnkj23:49:54 Mar 12, 202323:59:56 Mar 12, 202310 minutes 2 seconds30%
trương thị hằng ni19:58:18 Mar 12, 202320:08:20 Mar 12, 202310 minutes 2 seconds35%
Nguyễn Thị Ly Na16:56:25 Mar 12, 202317:02:59 Mar 12, 20236 minutes 34 seconds75%
Guest16:08:35 Mar 12, 202316:18:37 Mar 12, 202310 minutes 2 seconds10%
phan hải yến01:58:37 Mar 12, 202302:08:08 Mar 12, 20239 minutes 31 seconds60%
huy hùng22:02:14 Mar 11, 202322:12:13 Mar 11, 20239 minutes 59 seconds75%
Ôn Nguyễn Kiều Oanh20:49:56 Mar 11, 202320:52:51 Mar 11, 20232 minutes 55 seconds80%
Ôn Nguyễn Kiều Oanh20:34:37 Mar 11, 202320:38:38 Mar 11, 20234 minutes 1 seconds70%
Phạm Ngô Hoài Duyên17:18:36 Mar 11, 202317:23:49 Mar 11, 20235 minutes 13 seconds65%
Phạm Ngô Hoài Duyên11:59:27 Mar 11, 202312:09:29 Mar 11, 202310 minutes 2 seconds20%
vuohh01:41:41 Mar 11, 202301:45:27 Mar 11, 20233 minutes 46 seconds95%
vuong01:32:18 Mar 11, 202301:38:36 Mar 11, 20236 minutes 18 seconds80%
Phạm Thị Thu HẢo13:57:46 Mar 10, 202314:07:38 Mar 10, 20239 minutes 52 seconds60%
Guest01:51:14 Mar 10, 202301:55:59 Mar 10, 20234 minutes 45 seconds75%
Guest01:44:00 Mar 10, 202301:50:52 Mar 10, 20236 minutes 52 seconds40%
Guest22:03:11 Mar 09, 202322:04:46 Mar 09, 20231 minutes 35 seconds0%
Kiều15:05:26 Mar 09, 202315:06:30 Mar 09, 20231 minutes 4 seconds90%
Hiền15:03:43 Mar 09, 202315:05:01 Mar 09, 20231 minutes 18 seconds90%
Linh Thuy14:56:23 Mar 09, 202315:04:46 Mar 09, 20238 minutes 23 seconds55%
Võ Duy Khánh14:55:22 Mar 09, 202315:04:35 Mar 09, 20239 minutes 13 seconds70%
Thanh Kiều15:02:08 Mar 09, 202315:03:59 Mar 09, 20231 minutes 51 seconds55%
Hiền14:57:11 Mar 09, 202315:03:00 Mar 09, 20235 minutes 49 seconds60%
Như Lý14:59:36 Mar 09, 202315:01:42 Mar 09, 20232 minutes 6 seconds95%
T14:53:21 Mar 09, 202314:59:21 Mar 09, 20236 minutes 65%
Như Lý14:53:52 Mar 09, 202314:57:51 Mar 09, 20233 minutes 59 seconds70%
Nguyễn Ngọc Phương Thanh14:51:59 Mar 09, 202314:56:46 Mar 09, 20234 minutes 47 seconds80%
Nguyễn Thúy Vy14:52:26 Mar 09, 202314:55:31 Mar 09, 20233 minutes 5 seconds75%
Hiền14:49:09 Mar 09, 202314:55:13 Mar 09, 20236 minutes 4 seconds60%
Hiền14:39:06 Mar 09, 202314:45:20 Mar 09, 20236 minutes 14 seconds35%
Nguyễn Ngọc Phương Thanh14:37:34 Mar 09, 202314:43:59 Mar 09, 20236 minutes 25 seconds55%
Trang14:41:02 Mar 09, 202314:43:24 Mar 09, 20232 minutes 22 seconds90%
Trương Hải Châu14:37:47 Mar 09, 202314:41:20 Mar 09, 20233 minutes 33 seconds80%
Thanh ngân14:39:49 Mar 09, 202314:41:14 Mar 09, 20231 minutes 25 seconds100%
Phượng14:37:21 Mar 09, 202314:39:57 Mar 09, 20232 minutes 36 seconds80%
Trang14:33:47 Mar 09, 202314:37:02 Mar 09, 20233 minutes 15 seconds40%
Ngư Lý14:30:00 Mar 09, 202314:35:57 Mar 09, 20235 minutes 57 seconds50%
Phượng14:33:26 Mar 09, 202314:35:34 Mar 09, 20232 minutes 8 seconds65%
Hiền14:32:14 Mar 09, 202314:35:20 Mar 09, 20233 minutes 6 seconds35%
Lê Trần Ngọc Cẩm Tiên14:33:20 Mar 09, 202314:34:55 Mar 09, 20231 minutes 35 seconds80%
Nguyễn Ngọc Phương Thanh14:28:18 Mar 09, 202314:34:42 Mar 09, 20236 minutes 24 seconds75%
Phạm Thị Hồng Hạnh14:30:58 Mar 09, 202314:34:11 Mar 09, 20233 minutes 13 seconds85%
Ngân14:31:24 Mar 09, 202314:32:30 Mar 09, 20231 minutes 6 seconds40%
Phượng14:29:14 Mar 09, 202314:30:50 Mar 09, 20231 minutes 36 seconds70%
Hiền14:27:29 Mar 09, 202314:30:08 Mar 09, 20232 minutes 39 seconds45%
Trương Hải Châu14:25:35 Mar 09, 202314:29:37 Mar 09, 20234 minutes 2 seconds55%
An14:22:51 Mar 09, 202314:29:08 Mar 09, 20236 minutes 17 seconds75%
Phạm Thị Hồng Hạnh14:24:40 Mar 09, 202314:28:28 Mar 09, 20233 minutes 48 seconds65%
Tâm14:23:48 Mar 09, 202314:28:09 Mar 09, 20234 minutes 21 seconds70%
Ô Minh Hưng14:25:15 Mar 09, 202314:27:40 Mar 09, 20232 minutes 25 seconds90%
Phượng14:23:47 Mar 09, 202314:27:02 Mar 09, 20233 minutes 15 seconds50%
Hiền14:22:22 Mar 09, 202314:25:54 Mar 09, 20233 minutes 32 seconds20%
Võ Duy Khánh14:19:49 Mar 09, 202314:25:15 Mar 09, 20235 minutes 26 seconds50%
Nguyễn Thúy Vy14:17:23 Mar 09, 202314:24:31 Mar 09, 20237 minutes 8 seconds55%
Trương Hải Châu14:15:19 Mar 09, 202314:24:12 Mar 09, 20238 minutes 53 seconds45%
Nguyễn Ngọc Phương Thanh14:13:48 Mar 09, 202314:23:40 Mar 09, 20239 minutes 52 seconds45%
Linh Thuy14:17:25 Mar 09, 202314:23:19 Mar 09, 20235 minutes 54 seconds60%
Phượng14:17:30 Mar 09, 202314:21:06 Mar 09, 20233 minutes 36 seconds60%
Yến nhi14:13:29 Mar 09, 202314:20:56 Mar 09, 20237 minutes 27 seconds50%
Đoàn Phạm Gia Hân14:18:32 Mar 09, 202314:20:31 Mar 09, 20231 minutes 59 seconds95%
Lê Trần Ngọc Cẩm Tiên14:16:19 Mar 09, 202314:18:44 Mar 09, 20232 minutes 25 seconds75%
Phạm Thị Hồng Hạnh14:14:53 Mar 09, 202314:17:41 Mar 09, 20232 minutes 48 seconds35%
Đoàn Phạm Gia Hân14:14:52 Mar 09, 202314:17:10 Mar 09, 20232 minutes 18 seconds55%
Huỳnh Thị Như Lý14:08:07 Mar 09, 202314:16:15 Mar 09, 20238 minutes 8 seconds55%
Phượng14:11:58 Mar 09, 202314:16:05 Mar 09, 20234 minutes 7 seconds25%
Ô minh hưng14:09:59 Mar 09, 202314:16:04 Mar 09, 20236 minutes 5 seconds45%
Lê Trần Ngọc Cẩm Tiên14:11:18 Mar 09, 202314:14:04 Mar 09, 20232 minutes 46 seconds70%
Nguyễn Hồng Tuyết Nhung14:08:46 Mar 09, 202314:11:01 Mar 09, 20232 minutes 15 seconds75%
Lê Trần Ngọc Cẩm Tiên14:07:58 Mar 09, 202314:10:39 Mar 09, 20232 minutes 41 seconds65%
An14:02:25 Mar 09, 202314:08:15 Mar 09, 20235 minutes 50 seconds80%
Hải14:03:51 Mar 09, 202314:08:10 Mar 09, 20234 minutes 19 seconds75%
HƯNG14:02:48 Mar 09, 202314:08:12 Mar 09, 20235 minutes 24 seconds70%
Nguyễn Hồng Tuyết Nhung14:06:40 Mar 09, 202314:08:03 Mar 09, 20231 minutes 23 seconds60%
Thùy Trang14:01:37 Mar 09, 202314:06:51 Mar 09, 20235 minutes 14 seconds25%
Nguyễn Hồng Tuyết Nhung14:03:27 Mar 09, 202314:05:21 Mar 09, 20231 minutes 54 seconds40%
Võ Duy Khánh13:55:11 Mar 09, 202314:02:53 Mar 09, 20237 minutes 42 seconds35%
Tâm13:55:53 Mar 09, 202314:01:56 Mar 09, 20236 minutes 3 seconds45%
Nguyễn Hồng Tuyết Nhung13:54:13 Mar 09, 202313:57:44 Mar 09, 20233 minutes 31 seconds25%
Lê Trần Ngọc Cẩm Tiên13:50:57 Mar 09, 202313:56:14 Mar 09, 20235 minutes 17 seconds50%
Đoàn Phạm Gia Hân13:47:34 Mar 09, 202313:50:29 Mar 09, 20232 minutes 55 seconds30%
Guest18:29:00 Mar 08, 202318:39:02 Mar 08, 202310 minutes 2 seconds5%
Guest18:09:49 Mar 08, 202318:19:51 Mar 08, 202310 minutes 2 seconds60%
Guest23:40:04 Mar 07, 202323:46:44 Mar 07, 20236 minutes 40 seconds90%
m23:09:02 Mar 07, 202323:19:04 Mar 07, 202310 minutes 2 seconds15%
Hương22:59:55 Mar 07, 202323:05:22 Mar 07, 20235 minutes 27 seconds45%
hihi19:21:45 Mar 07, 202319:26:19 Mar 07, 20234 minutes 34 seconds85%
gteh17:45:18 Mar 07, 202317:50:38 Mar 07, 20235 minutes 20 seconds90%
nhydk17:34:30 Mar 07, 202317:40:16 Mar 07, 20235 minutes 46 seconds75%
Trần Phương Hiền09:08:16 Mar 07, 202309:11:19 Mar 07, 20233 minutes 3 seconds40%
tram01:02:20 Mar 07, 202301:05:25 Mar 07, 20233 minutes 5 seconds20%
Trần Phương Hiền22:34:30 Mar 05, 202322:39:51 Mar 05, 20235 minutes 21 seconds40%
hdydj15:33:20 Mar 05, 202315:35:14 Mar 05, 20231 minutes 54 seconds95%
hdỵe15:28:16 Mar 05, 202315:32:17 Mar 05, 20234 minutes 1 seconds85%
gumi15:20:03 Mar 05, 202315:24:48 Mar 05, 20234 minutes 45 seconds90%
Kim chi10:21:07 Mar 05, 202310:27:22 Mar 05, 20236 minutes 15 seconds70%
mcmci15:05:52 Mar 04, 202315:14:47 Mar 04, 20238 minutes 55 seconds50%
Guest14:19:24 Mar 04, 202314:23:35 Mar 04, 20234 minutes 11 seconds90%
Lien14:03:54 Mar 04, 202314:09:30 Mar 04, 20235 minutes 36 seconds85%
Lê Kim Hoàng12:52:58 Mar 04, 202312:58:25 Mar 04, 20235 minutes 27 seconds70%
minh22:43:14 Mar 03, 202322:50:22 Mar 03, 20237 minutes 8 seconds65%
Guest14:08:07 Mar 03, 202314:13:01 Mar 03, 20234 minutes 54 seconds85%
Lien14:02:05 Mar 03, 202314:07:15 Mar 03, 20235 minutes 10 seconds70%
Lien15:07:45 Mar 02, 202315:13:11 Mar 02, 20235 minutes 26 seconds65%
Guest13:29:48 Mar 02, 202313:39:50 Mar 02, 202310 minutes 2 seconds40%
ahb12:05:16 Mar 02, 202312:13:52 Mar 02, 20238 minutes 36 seconds70%
Trần Hương Thảo10:50:45 Mar 02, 202311:00:35 Mar 02, 20239 minutes 50 seconds55%
nguyen thi01:45:01 Mar 02, 202301:55:03 Mar 02, 202310 minutes 2 seconds10%
nguyễn thị mỹ linh01:08:37 Mar 02, 202301:13:10 Mar 02, 20234 minutes 33 seconds75%
Guest23:11:38 Mar 01, 202323:17:13 Mar 01, 20235 minutes 35 seconds35%
Võ Ngọc Ánh16:57:55 Mar 01, 202317:07:57 Mar 01, 202310 minutes 2 seconds60%
Lien16:14:32 Mar 01, 202316:22:02 Mar 01, 20237 minutes 30 seconds85%
Lien15:50:58 Mar 01, 202315:55:37 Mar 01, 20234 minutes 39 seconds80%
Dinhlien15:43:25 Mar 01, 202315:50:03 Mar 01, 20236 minutes 38 seconds65%
Dinh Lien11:03:18 Mar 01, 202311:10:49 Mar 01, 20237 minutes 31 seconds75%
Guest10:40:19 Mar 01, 202310:46:24 Mar 01, 20236 minutes 5 seconds75%
Nguyễn Ph10:03:09 Mar 01, 202310:35:53 Mar 01, 202332 minutes 44 seconds0%
Guest00:45:06 Mar 01, 202300:48:42 Mar 01, 20233 minutes 36 seconds80%
T00:21:58 Mar 01, 202300:27:46 Mar 01, 20235 minutes 48 seconds95%
Vy23:52:06 Feb 28, 202323:55:03 Feb 28, 20232 minutes 57 seconds95%
Guest23:43:18 Feb 28, 202323:53:20 Feb 28, 202310 minutes 2 seconds80%
Guest23:41:48 Feb 28, 202323:46:19 Feb 28, 20234 minutes 31 seconds95%
Guest23:33:39 Feb 28, 202323:40:47 Feb 28, 20237 minutes 8 seconds65%
Guest23:12:05 Feb 28, 202323:22:07 Feb 28, 202310 minutes 2 seconds10%
Vy23:06:02 Feb 28, 202323:11:55 Feb 28, 20235 minutes 53 seconds85%
hydnkdi22:56:27 Feb 28, 202322:59:35 Feb 28, 20233 minutes 8 seconds95%
Nguyễn Phương Trúc22:43:50 Feb 28, 202322:49:38 Feb 28, 20235 minutes 48 seconds65%
Vy22:26:15 Feb 28, 202322:30:37 Feb 28, 20234 minutes 22 seconds95%
Guest22:18:54 Feb 28, 202322:22:36 Feb 28, 20233 minutes 42 seconds100%
Guest22:12:12 Feb 28, 202322:17:21 Feb 28, 20235 minutes 9 seconds70%
húinjện21:44:11 Feb 28, 202321:54:39 Feb 28, 202310 minutes 28 seconds95%
221:23:56 Feb 28, 202321:32:40 Feb 28, 20238 minutes 44 seconds90%
Vũ phương duyên21:14:17 Feb 28, 202321:24:19 Feb 28, 202310 minutes 2 seconds0%
Guest21:00:45 Feb 28, 202321:08:21 Feb 28, 20237 minutes 36 seconds80%
hssnjxnin20:48:32 Feb 28, 202320:50:24 Feb 28, 20231 minutes 52 seconds100%
Nhi20:37:14 Feb 28, 202320:42:51 Feb 28, 20235 minutes 37 seconds75%
Nguyễn Văn A20:18:44 Feb 28, 202320:22:41 Feb 28, 20233 minutes 57 seconds95%
Guest18:54:11 Feb 28, 202318:59:42 Feb 28, 20235 minutes 31 seconds70%
Nguyễn Văn A18:25:48 Feb 28, 202318:28:22 Feb 28, 20232 minutes 34 seconds100%
Nguyễn Văn A18:25:48 Feb 28, 202318:28:22 Feb 28, 20232 minutes 34 seconds100%
Như18:20:38 Feb 28, 202318:27:07 Feb 28, 20236 minutes 29 seconds70%
Nguyễn Văn A18:02:22 Feb 28, 202318:06:17 Feb 28, 20233 minutes 55 seconds100%
Nguyễn Văn An17:50:22 Feb 28, 202317:57:14 Feb 28, 20236 minutes 52 seconds80%
Nguyễn Văn A16:55:17 Feb 28, 202317:01:30 Feb 28, 20236 minutes 13 seconds80%
Guest15:34:27 Feb 28, 202315:38:25 Feb 28, 20233 minutes 58 seconds80%
Đinh Thị Liên15:16:22 Feb 28, 202315:24:45 Feb 28, 20238 minutes 23 seconds50%
Tình14:31:01 Feb 28, 202314:40:34 Feb 28, 20239 minutes 33 seconds75%
Nguyễn Văn A11:16:28 Feb 28, 202311:23:35 Feb 28, 20237 minutes 7 seconds80%
Tình23:17:40 Feb 27, 202323:20:41 Feb 27, 20233 minutes 1 seconds95%
hà thị thu hương22:22:37 Feb 27, 202322:27:40 Feb 27, 20235 minutes 3 seconds70%
Guest22:13:15 Feb 27, 202322:18:35 Feb 27, 20235 minutes 20 seconds65%
Tình22:11:00 Feb 27, 202322:16:53 Feb 27, 20235 minutes 53 seconds90%
Võ Ngọc Ánh20:51:32 Feb 27, 202320:54:12 Feb 27, 20232 minutes 40 seconds45%
Guest11:14:11 Feb 27, 202311:24:13 Feb 27, 202310 minutes 2 seconds50%
Guest11:06:27 Feb 27, 202311:13:42 Feb 27, 20237 minutes 15 seconds65%
Guest16:07:54 Feb 26, 202316:15:33 Feb 26, 20237 minutes 39 seconds60%
Guest00:12:08 Feb 24, 202300:19:13 Feb 24, 20237 minutes 5 seconds65%
a23:29:18 Feb 23, 202323:39:01 Feb 23, 20239 minutes 43 seconds80%
nguyễn a13:33:05 Feb 23, 202313:38:19 Feb 23, 20235 minutes 14 seconds75%
đức16:21:20 Feb 22, 202316:25:24 Feb 22, 20234 minutes 4 seconds95%
đức16:08:20 Feb 22, 202316:12:37 Feb 22, 20234 minutes 17 seconds45%
Lê Ngọc Bảo Trân21:51:23 Feb 20, 202321:55:12 Feb 20, 20233 minutes 49 seconds80%
Lê Ngọc Bảo Trân21:45:24 Feb 20, 202321:50:31 Feb 20, 20235 minutes 7 seconds45%
Hoàng21:46:08 Feb 18, 202321:49:43 Feb 18, 20233 minutes 35 seconds50%
Guest22:35:47 Feb 17, 202322:42:46 Feb 17, 20236 minutes 59 seconds55%
Lâm Thị Mỹ Tiên09:52:02 Feb 17, 202309:59:34 Feb 17, 20237 minutes 32 seconds60%
65ei65w14:10:51 Feb 16, 202314:19:35 Feb 16, 20238 minutes 44 seconds50%
Nguyễn Diễm16:14:48 Feb 13, 202316:22:53 Feb 13, 20238 minutes 5 seconds60%
Guest15:26:59 Feb 13, 202315:37:01 Feb 13, 202310 minutes 2 seconds10%
HÀ THẢO16:43:04 Feb 10, 202316:49:18 Feb 10, 20236 minutes 14 seconds60%
Han10:58:58 Feb 05, 202311:05:38 Feb 05, 20236 minutes 40 seconds50%
le21:42:25 Jan 31, 202321:48:20 Jan 31, 20235 minutes 55 seconds60%
Guest13:23:15 Jan 10, 202313:29:44 Jan 10, 20236 minutes 29 seconds75%
Guest11:56:46 Jan 10, 202312:03:37 Jan 10, 20236 minutes 51 seconds65%
a07:02:25 Jan 09, 202307:12:27 Jan 09, 202310 minutes 2 seconds55%
hi09:52:11 Jan 04, 202309:55:58 Jan 04, 20233 minutes 47 seconds85%
hung15:01:47 Jan 03, 202315:06:26 Jan 03, 20234 minutes 39 seconds60%
hk16:17:45 Jan 02, 202316:22:42 Jan 02, 20234 minutes 57 seconds90%
Guest15:00:41 Jan 02, 202315:09:49 Jan 02, 20239 minutes 8 seconds90%
Guest21:17:36 Dec 31, 202221:20:36 Dec 31, 20223 minutes 95%
Mai20:44:04 Dec 31, 202220:50:13 Dec 31, 20226 minutes 9 seconds80%
Thanh Trúc21:14:46 Dec 30, 202221:21:58 Dec 30, 20227 minutes 12 seconds80%
Guest20:08:44 Dec 30, 202220:10:47 Dec 30, 20222 minutes 3 seconds85%
Guest20:04:16 Dec 30, 202220:07:59 Dec 30, 20223 minutes 43 seconds60%
Guest18:22:59 Dec 30, 202218:27:53 Dec 30, 20224 minutes 54 seconds65%
Guest09:54:01 Dec 28, 202210:01:12 Dec 28, 20227 minutes 11 seconds35%
xuan08:25:21 Dec 28, 202208:31:51 Dec 28, 20226 minutes 30 seconds5%
xuan08:11:49 Dec 28, 202208:21:08 Dec 28, 20229 minutes 19 seconds80%
xuan07:54:35 Dec 28, 202208:04:37 Dec 28, 202210 minutes 2 seconds0%
xuan14:31:58 Dec 27, 202214:42:00 Dec 27, 202210 minutes 2 seconds5%
xuân12:06:55 Dec 27, 202212:13:20 Dec 27, 20226 minutes 25 seconds50%
xuân11:52:59 Dec 27, 202211:59:52 Dec 27, 20226 minutes 53 seconds50%
cao trung hieu16:41:57 Dec 26, 202216:45:33 Dec 26, 20223 minutes 36 seconds60%
vdsccas11:54:24 Dec 19, 202212:04:26 Dec 19, 202210 minutes 2 seconds0%
amy23:14:13 Dec 14, 202223:22:55 Dec 14, 20228 minutes 42 seconds55%
lan23:58:31 Dec 13, 202200:08:33 Dec 14, 202210 minutes 2 seconds45%
Guest21:55:14 Dec 07, 202222:05:16 Dec 07, 202210 minutes 2 seconds5%
Trần Thị Thanh Lam19:37:48 Dec 07, 202219:42:34 Dec 07, 20224 minutes 46 seconds75%
giang09:15:50 Dec 03, 202209:21:53 Dec 03, 20226 minutes 3 seconds75%
Bùi Thị Thanh00:26:55 Dec 01, 202200:33:19 Dec 01, 20226 minutes 24 seconds50%
Bùi Thị Thanh21:01:40 Nov 30, 202221:11:42 Nov 30, 202210 minutes 2 seconds0%
Guest17:39:51 Nov 29, 202217:44:23 Nov 29, 20224 minutes 32 seconds70%
Lan Anh14:55:56 Nov 26, 202215:05:58 Nov 26, 202210 minutes 2 seconds55%
Thiếu Long18:06:06 Nov 25, 202218:13:56 Nov 25, 20227 minutes 50 seconds65%
nguyễn minh yên17:21:55 Nov 25, 202217:30:17 Nov 25, 20228 minutes 22 seconds90%
ueu16:52:35 Nov 25, 202216:57:51 Nov 25, 20225 minutes 16 seconds85%
Pham16:12:47 Nov 25, 202216:16:13 Nov 25, 20223 minutes 26 seconds85%
a15:21:47 Nov 25, 202215:27:05 Nov 25, 20225 minutes 18 seconds90%
đặng như quỳnh15:16:58 Nov 25, 202215:24:44 Nov 25, 20227 minutes 46 seconds60%
nhi phạm14:53:03 Nov 25, 202214:58:29 Nov 25, 20225 minutes 26 seconds75%
Nguyên13:39:22 Nov 25, 202213:45:06 Nov 25, 20225 minutes 44 seconds90%
Guest11:52:30 Nov 25, 202211:58:58 Nov 25, 20226 minutes 28 seconds75%
Nguyên11:53:18 Nov 25, 202211:57:22 Nov 25, 20224 minutes 4 seconds85%
Guest11:02:37 Nov 25, 202211:12:39 Nov 25, 202210 minutes 2 seconds80%
Guest10:46:48 Nov 25, 202210:52:26 Nov 25, 20225 minutes 38 seconds90%
uiu08:53:24 Nov 25, 202209:00:27 Nov 25, 20227 minutes 3 seconds75%
Ly17:26:14 Nov 24, 202217:29:13 Nov 24, 20222 minutes 59 seconds95%
Ly11:54:58 Nov 24, 202211:58:21 Nov 24, 20223 minutes 23 seconds90%
k20:32:06 Nov 23, 202220:35:57 Nov 23, 20223 minutes 51 seconds90%
k20:08:12 Nov 23, 202220:14:23 Nov 23, 20226 minutes 11 seconds80%
Hk16:32:07 Nov 23, 202216:40:11 Nov 23, 20228 minutes 4 seconds85%
Guest01:36:42 Nov 23, 202201:40:29 Nov 23, 20223 minutes 47 seconds75%
Lâm23:06:12 Nov 22, 202223:15:43 Nov 22, 20229 minutes 31 seconds55%
Uyên17:46:37 Nov 22, 202217:54:01 Nov 22, 20227 minutes 24 seconds45%
Guest18:42:21 Nov 17, 202218:43:24 Nov 17, 20221 minutes 3 seconds40%
115:02:49 Nov 16, 202215:08:52 Nov 16, 20226 minutes 3 seconds85%
NGUYỄN THỊ MINH TUYỀN11:08:55 Nov 16, 202211:16:27 Nov 16, 20227 minutes 32 seconds60%
Guest10:33:32 Nov 14, 202210:37:16 Nov 14, 20223 minutes 44 seconds65%
Guest23:03:03 Nov 13, 202223:03:59 Nov 13, 202256 seconds35%
Guest23:00:42 Nov 13, 202223:01:33 Nov 13, 202251 seconds45%
Guest20:02:22 Nov 11, 202220:03:47 Nov 11, 20221 minutes 25 seconds35%
Đặng Thị Bích Trâm23:39:43 Nov 08, 202223:41:12 Nov 08, 20221 minutes 29 seconds20%
Guest10:12:41 Nov 07, 202210:19:29 Nov 07, 20226 minutes 48 seconds45%
trương thị bảo nhi10:29:53 Nov 04, 202210:39:55 Nov 04, 202210 minutes 2 seconds50%
H23:28:39 Nov 02, 202223:34:26 Nov 02, 20225 minutes 47 seconds45%
Trần Thị Trang23:33:44 Nov 01, 202223:40:48 Nov 01, 20227 minutes 4 seconds85%
t20:56:29 Nov 01, 202221:02:48 Nov 01, 20226 minutes 19 seconds70%
Trang17:46:44 Nov 01, 202217:56:46 Nov 01, 202210 minutes 2 seconds70%
Hue Le21:20:22 Oct 26, 202221:24:41 Oct 26, 20224 minutes 19 seconds85%
Hue Le21:12:09 Oct 26, 202221:18:46 Oct 26, 20226 minutes 37 seconds65%
Guest00:17:34 Oct 26, 202200:22:01 Oct 26, 20224 minutes 27 seconds40%
anh10:08:24 Oct 17, 202210:11:13 Oct 17, 20222 minutes 49 seconds85%
sang22:40:54 Oct 14, 202222:47:58 Oct 14, 20227 minutes 4 seconds65%
Nguyễn sang17:39:37 Oct 14, 202217:46:36 Oct 14, 20226 minutes 59 seconds75%
Trang Nguyen20:54:00 Oct 13, 202220:59:34 Oct 13, 20225 minutes 34 seconds80%
Trang Nguyen16:04:28 Oct 13, 202216:07:57 Oct 13, 20223 minutes 29 seconds80%
Trang Nguyen12:16:01 Oct 13, 202212:18:24 Oct 13, 20222 minutes 23 seconds65%
Trang Nguyen11:51:10 Oct 13, 202211:54:49 Oct 13, 20223 minutes 39 seconds70%
Trang10:40:45 Oct 13, 202210:47:38 Oct 13, 20226 minutes 53 seconds75%
Guest10:06:05 Oct 12, 202210:09:25 Oct 12, 20223 minutes 20 seconds85%
Trump00:33:42 Oct 12, 202200:41:13 Oct 12, 20227 minutes 31 seconds80%
Lily20:26:06 Oct 11, 202220:31:54 Oct 11, 20225 minutes 48 seconds75%
Lily15:46:36 Oct 11, 202215:54:20 Oct 11, 20227 minutes 44 seconds75%
Guest15:48:10 Oct 11, 202215:52:18 Oct 11, 20224 minutes 8 seconds90%
duyen20:10:30 Oct 10, 202220:17:45 Oct 10, 20227 minutes 15 seconds85%
Guest16:24:54 Oct 10, 202216:28:56 Oct 10, 20224 minutes 2 seconds85%
duyen14:13:57 Oct 10, 202214:19:55 Oct 10, 20225 minutes 58 seconds65%
Guest19:37:22 Oct 06, 202219:43:31 Oct 06, 20226 minutes 9 seconds85%
Le Diem Quynh21:24:53 Oct 05, 202221:34:55 Oct 05, 202210 minutes 2 seconds55%
Le Diem Quynh21:04:56 Oct 05, 202221:14:58 Oct 05, 202210 minutes 2 seconds65%
Kha Lư15:50:02 Oct 04, 202215:55:38 Oct 04, 20225 minutes 36 seconds80%
Guest14:21:18 Sep 30, 202214:23:15 Sep 30, 20221 minutes 57 seconds100%
Guest14:13:23 Sep 30, 202214:17:56 Sep 30, 20224 minutes 33 seconds80%
Guest14:06:19 Sep 30, 202214:12:57 Sep 30, 20226 minutes 38 seconds55%
Guest00:54:27 Sep 28, 202201:02:09 Sep 28, 20227 minutes 42 seconds70%
Guest00:44:47 Sep 28, 202200:53:30 Sep 28, 20228 minutes 43 seconds85%
Guest00:33:18 Sep 28, 202200:43:13 Sep 28, 20229 minutes 55 seconds45%
Guest15:51:18 Sep 27, 202216:20:56 Sep 27, 202229 minutes 38 seconds20%
Guest13:43:16 Sep 27, 202213:53:18 Sep 27, 202210 minutes 2 seconds35%
Guest10:36:34 Sep 27, 202210:46:36 Sep 27, 202210 minutes 2 seconds50%
Guest15:01:49 Sep 26, 202215:11:51 Sep 26, 202210 minutes 2 seconds50%
Đoàn Thị Diệu23:33:17 Sep 24, 202223:42:47 Sep 24, 20229 minutes 30 seconds70%
Guest16:44:00 Sep 23, 202216:50:05 Sep 23, 20226 minutes 5 seconds90%
Guest07:48:37 Sep 22, 202207:55:15 Sep 22, 20226 minutes 38 seconds85%
Thuý16:54:36 Sep 07, 202217:03:00 Sep 07, 20228 minutes 24 seconds40%
Guest14:31:44 Sep 07, 202214:37:24 Sep 07, 20225 minutes 40 seconds85%
hgfdsgfd14:25:45 Sep 07, 202214:29:49 Sep 07, 20224 minutes 4 seconds55%
Guest13:48:00 Sep 07, 202213:53:40 Sep 07, 20225 minutes 40 seconds100%
Guest13:48:00 Sep 07, 202213:53:40 Sep 07, 20225 minutes 40 seconds100%
Tuyet duong11:50:07 Sep 07, 202211:56:18 Sep 07, 20226 minutes 11 seconds85%
Guest11:31:47 Sep 07, 202211:34:46 Sep 07, 20222 minutes 59 seconds75%
Phạm Công Duy11:00:31 Sep 07, 202211:05:37 Sep 07, 20225 minutes 6 seconds80%
Guest10:01:43 Sep 07, 202210:05:08 Sep 07, 20223 minutes 25 seconds95%
Guest09:31:56 Sep 07, 202209:36:51 Sep 07, 20224 minutes 55 seconds85%
Guest08:57:52 Sep 07, 202209:05:57 Sep 07, 20228 minutes 5 seconds85%
Guest08:31:55 Sep 07, 202208:38:43 Sep 07, 20226 minutes 48 seconds65%
Guest08:07:59 Sep 07, 202208:15:20 Sep 07, 20227 minutes 21 seconds85%
Guest02:46:15 Sep 07, 202202:49:19 Sep 07, 20223 minutes 4 seconds80%
Guest00:46:05 Sep 07, 202200:50:46 Sep 07, 20224 minutes 41 seconds80%
Guest23:42:00 Sep 06, 202223:45:28 Sep 06, 20223 minutes 28 seconds100%
hàng ngọc trâm23:36:00 Sep 06, 202223:40:53 Sep 06, 20224 minutes 53 seconds95%
Guest23:32:04 Sep 06, 202223:37:13 Sep 06, 20225 minutes 9 seconds75%
HÀNG NGỌC TRÂM23:21:23 Sep 06, 202223:27:00 Sep 06, 20225 minutes 37 seconds75%
VỸ22:54:36 Sep 06, 202223:01:23 Sep 06, 20226 minutes 47 seconds85%
Guest22:38:28 Sep 06, 202222:45:58 Sep 06, 20227 minutes 30 seconds80%
efae22:23:03 Sep 06, 202222:30:05 Sep 06, 20227 minutes 2 seconds90%
duyen22:15:37 Sep 06, 202222:22:31 Sep 06, 20226 minutes 54 seconds75%
Guest21:10:54 Sep 06, 202221:13:46 Sep 06, 20222 minutes 52 seconds95%
Lê Phan Thùy Linh21:00:23 Sep 06, 202221:04:48 Sep 06, 20224 minutes 25 seconds65%
nhi nguyen20:37:13 Sep 06, 202220:43:24 Sep 06, 20226 minutes 11 seconds90%
nhi nguyen20:29:17 Sep 06, 202220:35:53 Sep 06, 20226 minutes 36 seconds80%
Guest17:32:13 Sep 06, 202217:35:31 Sep 06, 20223 minutes 18 seconds95%
Hàng Ngọc Trâm15:45:08 Sep 06, 202215:55:10 Sep 06, 202210 minutes 2 seconds0%
Guest15:27:49 Sep 06, 202215:32:26 Sep 06, 20224 minutes 37 seconds80%
Hàng Ngọc Trâm15:08:49 Sep 06, 202215:18:51 Sep 06, 202210 minutes 2 seconds35%
Hàng Ngọc Trâm13:40:51 Sep 06, 202213:50:53 Sep 06, 202210 minutes 2 seconds5%
Võ Thị Khánh Hạ11:10:50 Sep 06, 202211:14:39 Sep 06, 20223 minutes 49 seconds75%
Lam Nha Truc09:52:58 Sep 05, 202209:55:19 Sep 05, 20222 minutes 21 seconds90%
Trần Mẫn Đạt21:35:23 Sep 04, 202221:41:49 Sep 04, 20226 minutes 26 seconds95%
nhu meo17:30:08 Sep 04, 202217:35:51 Sep 04, 20225 minutes 43 seconds85%
Guest15:27:05 Aug 31, 202215:35:18 Aug 31, 20228 minutes 13 seconds65%
Heun13:53:49 Aug 31, 202214:03:52 Aug 31, 202210 minutes 3 seconds70%
Guest13:21:10 Aug 31, 202213:26:53 Aug 31, 20225 minutes 43 seconds80%
Guest22:56:52 Aug 30, 202223:06:54 Aug 30, 202210 minutes 2 seconds65%
Lâm22:20:22 Aug 30, 202222:31:38 Aug 30, 202211 minutes 16 seconds5%
Đặng Thành Lâm21:54:57 Aug 30, 202221:59:00 Aug 30, 20224 minutes 3 seconds80%
Mia Trương15:59:10 Aug 30, 202216:05:13 Aug 30, 20226 minutes 3 seconds80%
Guest15:37:55 Aug 30, 202215:47:57 Aug 30, 202210 minutes 2 seconds40%
Guest15:31:39 Aug 30, 202215:36:56 Aug 30, 20225 minutes 17 seconds80%
Guest14:07:49 Aug 30, 202214:19:13 Aug 30, 202211 minutes 24 seconds60%
Guest15:56:43 Aug 29, 202216:01:29 Aug 29, 20224 minutes 46 seconds75%
Guest15:02:30 Aug 28, 202215:07:08 Aug 28, 20224 minutes 38 seconds60%
Guest22:57:37 Aug 26, 202223:01:59 Aug 26, 20224 minutes 22 seconds50%
hhhh09:31:25 Aug 25, 202209:41:18 Aug 25, 20229 minutes 53 seconds85%
Nguyễn Ngọc Huyền20:51:40 Aug 24, 202220:57:32 Aug 24, 20225 minutes 52 seconds65%
DUY10:04:30 Aug 19, 202210:07:55 Aug 19, 20223 minutes 25 seconds100%
duy08:56:29 Aug 19, 202209:02:30 Aug 19, 20226 minutes 1 seconds65%
Duy17:02:54 Aug 18, 202217:08:22 Aug 18, 20225 minutes 28 seconds55%
Milk21:34:50 Aug 10, 202221:38:51 Aug 10, 20224 minutes 1 seconds95%
Milk21:30:33 Aug 10, 202221:34:36 Aug 10, 20224 minutes 3 seconds90%
Milk21:25:48 Aug 10, 202221:29:35 Aug 10, 20223 minutes 47 seconds95%
Milk21:20:56 Aug 10, 202221:24:58 Aug 10, 20224 minutes 2 seconds85%
Milk21:16:35 Aug 10, 202221:19:44 Aug 10, 20223 minutes 9 seconds85%
Milk22:29:11 Aug 09, 202222:33:39 Aug 09, 20224 minutes 28 seconds100%
Milk22:24:15 Aug 09, 202222:28:36 Aug 09, 20224 minutes 21 seconds85%
Milk22:19:06 Aug 09, 202222:23:43 Aug 09, 20224 minutes 37 seconds80%
Milk22:14:21 Aug 09, 202222:18:17 Aug 09, 20223 minutes 56 seconds90%
Milk22:08:52 Aug 09, 202222:14:00 Aug 09, 20225 minutes 8 seconds70%
Guest00:31:42 Jun 30, 202200:37:04 Jun 30, 20225 minutes 22 seconds70%
Dũng13:41:27 Jun 29, 202213:46:02 Jun 29, 20224 minutes 35 seconds95%
Dũng13:23:28 Jun 29, 202213:31:53 Jun 29, 20228 minutes 25 seconds70%
Dũng09:54:22 Jun 29, 202210:01:23 Jun 29, 20227 minutes 1 seconds55%
Guest22:55:47 Jun 28, 202223:04:00 Jun 28, 20228 minutes 13 seconds75%
chrisvu14:10:22 Jun 28, 202214:16:48 Jun 28, 20226 minutes 26 seconds75%
Guest23:53:20 Jun 26, 202223:55:46 Jun 26, 20222 minutes 26 seconds95%
Guest23:49:12 Jun 26, 202223:52:36 Jun 26, 20223 minutes 24 seconds85%
Guest23:42:29 Jun 26, 202223:48:10 Jun 26, 20225 minutes 41 seconds75%
Guest15:28:56 Jun 20, 202215:36:34 Jun 20, 20227 minutes 38 seconds60%
g14:50:14 Jun 19, 202214:54:57 Jun 19, 20224 minutes 43 seconds70%
le hue09:21:08 Jun 17, 202209:26:39 Jun 17, 20225 minutes 31 seconds75%
G21:38:18 Jun 13, 202221:42:24 Jun 13, 20224 minutes 6 seconds55%
G21:30:43 Jun 13, 202221:37:27 Jun 13, 20226 minutes 44 seconds55%
G21:26:00 Jun 13, 202221:29:43 Jun 13, 20223 minutes 43 seconds65%
ngo yenvy15:33:17 Jun 12, 202215:40:06 Jun 12, 20226 minutes 49 seconds70%
G21:47:54 Jun 08, 202221:54:53 Jun 08, 20226 minutes 59 seconds75%
hgjgh15:25:53 Jun 04, 202215:33:00 Jun 04, 20227 minutes 7 seconds70%
Bích Hợp09:44:14 Jun 03, 202209:49:08 Jun 03, 20224 minutes 54 seconds50%
G20:41:41 Jun 02, 202220:46:04 Jun 02, 20224 minutes 23 seconds70%
Cham12:12:44 Jun 02, 202212:22:46 Jun 02, 202210 minutes 2 seconds65%
nhi09:01:52 Jun 02, 202209:09:20 Jun 02, 20227 minutes 28 seconds70%
nhi08:13:27 Jun 02, 202208:23:29 Jun 02, 202210 minutes 2 seconds45%
NHI11:29:28 Jun 01, 202211:42:58 Jun 01, 202213 minutes 30 seconds75%
G21:36:48 May 31, 202221:42:30 May 31, 20225 minutes 42 seconds60%
my11:35:37 May 31, 202211:41:41 May 31, 20226 minutes 4 seconds60%
Guest11:15:06 May 31, 202211:22:43 May 31, 20227 minutes 37 seconds85%
G22:08:21 May 30, 202222:12:55 May 30, 20224 minutes 34 seconds65%
G22:04:18 May 30, 202222:07:53 May 30, 20223 minutes 35 seconds40%
G21:47:37 May 30, 202221:51:28 May 30, 20223 minutes 51 seconds65%
Phạm Thị Mỹ Hạnh14:53:06 May 30, 202215:02:15 May 30, 20229 minutes 9 seconds50%
Tuyết13:44:42 May 30, 202213:51:13 May 30, 20226 minutes 31 seconds70%
Guest10:20:12 May 30, 202210:27:32 May 30, 20227 minutes 20 seconds70%
Nguyễn Hương09:48:24 May 30, 202209:53:50 May 30, 20225 minutes 26 seconds80%
Duong07:42:19 May 30, 202207:47:38 May 30, 20225 minutes 19 seconds65%
Ngoc Loan23:21:31 May 29, 202223:27:35 May 29, 20226 minutes 4 seconds75%
G22:54:19 May 29, 202223:00:05 May 29, 20225 minutes 46 seconds45%
Thịnh22:52:37 May 29, 202222:58:51 May 29, 20226 minutes 14 seconds55%
G22:40:40 May 29, 202222:45:07 May 29, 20224 minutes 27 seconds45%
G22:34:57 May 29, 202222:39:48 May 29, 20224 minutes 51 seconds55%
NGUYỄN THANH THẢO10:36:07 May 29, 202210:39:50 May 29, 20223 minutes 43 seconds40%
Duyên21:48:45 May 28, 202221:54:15 May 28, 20225 minutes 30 seconds85%
Gam21:32:54 May 28, 202221:37:09 May 28, 20224 minutes 15 seconds60%
Minh21:11:21 May 28, 202221:19:03 May 28, 20227 minutes 42 seconds75%
Guest13:00:56 May 28, 202213:05:30 May 28, 20224 minutes 34 seconds100%
Guest12:52:35 May 28, 202212:56:57 May 28, 20224 minutes 22 seconds100%
Guest12:48:31 May 28, 202212:52:13 May 28, 20223 minutes 42 seconds75%
Mon12:31:37 May 28, 202212:37:09 May 28, 20225 minutes 32 seconds60%
Guest11:22:30 May 28, 202211:28:00 May 28, 20225 minutes 30 seconds40%
Gam22:56:38 May 27, 202223:00:51 May 27, 20224 minutes 13 seconds40%
20:53:14 May 27, 202221:03:16 May 27, 202210 minutes 2 seconds30%
Guest14:50:46 May 27, 202214:55:08 May 27, 20224 minutes 22 seconds50%
Guest14:15:14 May 27, 202214:21:08 May 27, 20225 minutes 54 seconds75%
Guest10:54:01 May 27, 202211:00:55 May 27, 20226 minutes 54 seconds55%
ánh10:07:36 May 27, 202210:16:57 May 27, 20229 minutes 21 seconds90%
Nguyễn Hồng Liên10:08:19 May 27, 202210:15:57 May 27, 20227 minutes 38 seconds75%
gfg08:53:29 May 27, 202208:59:12 May 27, 20225 minutes 43 seconds50%
Ni08:21:10 May 27, 202208:25:20 May 27, 20224 minutes 10 seconds70%
Thao Hoang08:02:08 May 27, 202208:08:38 May 27, 20226 minutes 30 seconds80%
Doi hai dang04:38:45 May 27, 202204:45:56 May 27, 20227 minutes 11 seconds60%
o02:09:42 May 27, 202202:16:25 May 27, 20226 minutes 43 seconds75%
Wp01:14:52 May 27, 202201:23:54 May 27, 20229 minutes 2 seconds40%
puhoc00:02:44 May 27, 202200:10:32 May 27, 20227 minutes 48 seconds65%
Guest23:45:14 May 26, 202223:49:17 May 26, 20224 minutes 3 seconds70%
Guest23:34:00 May 26, 202223:40:07 May 26, 20226 minutes 7 seconds40%
Nghi22:57:48 May 26, 202223:04:00 May 26, 20226 minutes 12 seconds75%
Quyên22:13:13 May 26, 202222:23:15 May 26, 202210 minutes 2 seconds45%
Nhi20:15:40 May 26, 202220:21:25 May 26, 20225 minutes 45 seconds95%
vy18:34:13 May 26, 202218:44:13 May 26, 202210 minutes 75%
Sao17:13:32 May 26, 202217:19:45 May 26, 20226 minutes 13 seconds55%
Lâm Cao Quyết16:47:17 May 26, 202216:53:26 May 26, 20226 minutes 9 seconds80%
Lam Phuong16:36:19 May 26, 202216:40:09 May 26, 20223 minutes 50 seconds55%

# FUN FACTS

Điểm số trung bình Số người đã tham gia bài test Số người đã  vượt qua bài test Số người không vượt qua
65% 761 119 642

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.