Bài test khó incoterms 2020

0%
8 votes, 5 avg
401

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


KHÓ - TRẮC NGHIỆM INCOTERMS 2020

By Nguyên Đăng Việt Nam

Hãy điền đầy đủ thông tin (đặc biệt là email) để nhận kết quả nhé!

1 / 20

Một lô hàng CIP vận chuyển Vientiane, Lào - Hải Phòng, Việt Nam - Southampton, Anh - Romsay, Anh. Vậy người chi trả chi phí cho chặng Vientiane, Lào - Hải Phòng, Việt Nam và Southampton, Anh - Romsay, Anh là

2 / 20

Với FAS Incoterms 2020, ai có nghĩa vụ mua bảo hiểm hàng hóa?

3 / 20

Trong CIF, khi hàng cập cảng đích mà không đủ số lượng thì người bán phải chịu mọi trách nhiệm

4 / 20

Mr.A bán DDP cho Mr.B. Trong hợp đồng vận chuyển giữa Mr.A và người vận chuyển có bao gồm phí dỡ hàng tại điểm đích, Mr A đòi lại tiền dỡ hàng từ Mr B nhưng Mr B nhất quyết không trả. Theo lý thuyết, người sai ở đây là?

5 / 20

FAS phù hợp với vận chuyển container

6 / 20

"DAP Nguyen Dang Viet Nam Warehouse, 329 Cau Giay, Dich Vong, Cau Giay, Hanoi, Vietnam - Incoterms® 2020" nhận định nào sau đây là đúng

7 / 20

Trong CFR, người mua không phải chịu phí nào sau đây

8 / 20

Từ khi ra đời đến nay, Incoterms đã qua bao nhiêu lần sửa đổi (tính cả 2020)

9 / 20

Trong FCA incoterms 2020, Người bán phải

10 / 20

Incoterms 2020 DPU yêu cầu người bán thông quan hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu hoặc quá cảnh sau khi giao hàng qua nước thứ ba,

11 / 20

Trong FCA, Incoterms 2020, Mọi phí phát sinh nếu không kịp nhận hàng vào thời điểm quy định sẽ do ai chi trả

12 / 20

Nếu các mặt hàng sau khi đến điểm đích cần xử lý bổ sung hoặc xử lý đặc biệt, chỉ có người bán mới thực hiện được điều này. Trong trường hợp này, điều kiện giao hàng ........... là tối ưu nhất

13 / 20

Incoterms® quy định FCA, DAP, DPU, DDP hiện có tính đến việc hàng hóa có thể được vận chuyển mà không cần bất kỳ bên thứ ba nào tham gia, cụ thể là có thể sử dụng các phương tiện mà họ sở hữu

14 / 20

FOB, CFR và CIF là ba điều kiện giao hàng có chung điểm chuyển giao rủi ro

15 / 20

CIP, CPT và FCA có chung điểm chuyển giao rủi ro

16 / 20

DAT đã được thay đổi thành DPU để

17 / 20

"Người bán phải xếp hàng lên boong tàu nhưng không phải kí kết và chi trả chi phí cho hợp đồng vận chuyển" là điều kiện giao hàng

18 / 20

Mr Hải mua CIP đa phương thức từ Nga, nếu hàng gặp sự cố tại Trung quốc khi chuyển từ xe tải lên phương tiện tứ 2 thì?

19 / 20

Ai phải chịu chi phí vận chuyển hàng hóa đến dọc mạn tàu cảng xuất trong FAS, Incoterms 2020

20 / 20

Chi phí nào dưới đây người bán CIP không phải trả

Your score is

The average score is 69%

0%

Bạn có thấy bài trắc nghiệm thú vị không?

Các bài test liên quan

AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY?

User NameStartEndDurationScore
ĐCFC13:45:07 Sep 22, 202313:49:17 Sep 22, 20234 minutes 10 seconds75%
Guest00:05:03 Sep 21, 202300:12:05 Sep 21, 20237 minutes 2 seconds0%
vin09:22:00 Sep 20, 202309:29:02 Sep 20, 20237 minutes 2 seconds15%
Guest22:02:09 Sep 17, 202322:03:24 Sep 17, 20231 minutes 15 seconds0%
q16:19:49 Sep 12, 202316:26:51 Sep 12, 20237 minutes 2 seconds35%
Guest21:59:51 Sep 10, 202322:05:15 Sep 10, 20235 minutes 24 seconds55%
Guest21:54:10 Sep 10, 202321:59:24 Sep 10, 20235 minutes 14 seconds50%
Guest21:47:13 Sep 10, 202321:53:26 Sep 10, 20236 minutes 13 seconds80%
Guest09:59:48 Aug 30, 202310:06:50 Aug 30, 20237 minutes 2 seconds40%
Nguyễn Hồng Vân09:23:01 Aug 22, 202309:28:16 Aug 22, 20235 minutes 15 seconds75%
kaitikid7@gmail.com15:19:02 Aug 15, 202315:26:04 Aug 15, 20237 minutes 2 seconds50%
kaitikid7@gmail.com15:13:24 Aug 15, 202315:17:23 Aug 15, 20233 minutes 59 seconds55%
Thao Nguyen01:31:58 Aug 14, 202301:39:00 Aug 14, 20237 minutes 2 seconds50%
Thao Nguyen00:36:23 Aug 14, 202300:43:25 Aug 14, 20237 minutes 2 seconds15%
Thao Nguyen00:19:06 Aug 14, 202300:26:08 Aug 14, 20237 minutes 2 seconds15%
Guest16:45:13 Aug 12, 202316:50:49 Aug 12, 20235 minutes 36 seconds70%
hádhah06:46:46 Aug 04, 202306:51:56 Aug 04, 20235 minutes 10 seconds65%
đá06:40:35 Aug 04, 202306:46:17 Aug 04, 20235 minutes 42 seconds65%
Terry06:25:11 Aug 04, 202306:32:13 Aug 04, 20237 minutes 2 seconds75%
hoàng06:19:32 Aug 04, 202306:24:45 Aug 04, 20235 minutes 13 seconds80%
Hoàng06:13:24 Aug 04, 202306:18:32 Aug 04, 20235 minutes 8 seconds70%
Hoàng06:08:25 Aug 04, 202306:12:53 Aug 04, 20234 minutes 28 seconds70%
tggdfg16:14:27 Aug 02, 202316:18:50 Aug 02, 20234 minutes 23 seconds80%
Tuyển Trần08:35:51 Jul 15, 202308:41:32 Jul 15, 20235 minutes 41 seconds80%
Guest10:48:37 Jul 13, 202311:01:27 Jul 13, 202312 minutes 50 seconds65%
3rhu21:24:41 Jul 12, 202321:28:36 Jul 12, 20233 minutes 55 seconds80%
Guest01:33:22 Jul 11, 202301:40:24 Jul 11, 20237 minutes 2 seconds60%
Guest14:10:22 Jul 05, 202314:13:37 Jul 05, 20233 minutes 15 seconds80%
hed21:34:52 Jul 04, 202321:38:45 Jul 04, 20233 minutes 53 seconds60%
Guest16:00:27 Jul 04, 202316:05:45 Jul 04, 20235 minutes 18 seconds40%
210:51:23 Jul 03, 202310:56:27 Jul 03, 20235 minutes 4 seconds80%
112:45:04 Jul 02, 202312:49:06 Jul 02, 20234 minutes 2 seconds80%
Guest12:08:35 Jul 02, 202312:20:03 Jul 02, 202311 minutes 28 seconds75%
Guest14:24:17 Jun 29, 202314:30:36 Jun 29, 20236 minutes 19 seconds75%
Guest06:38:52 Jun 29, 202306:47:16 Jun 29, 20238 minutes 24 seconds80%
gg16:21:02 Jun 28, 202316:25:52 Jun 28, 20234 minutes 50 seconds75%
Thảo00:02:40 Jun 28, 202300:07:55 Jun 28, 20235 minutes 15 seconds80%
Guest11:04:56 Jun 26, 202311:10:15 Jun 26, 20235 minutes 19 seconds70%
Guest08:12:48 Jun 26, 202308:19:50 Jun 26, 20237 minutes 2 seconds55%
Guest21:48:46 Jun 25, 202321:55:48 Jun 25, 20237 minutes 2 seconds0%
Lina17:48:49 Jun 25, 202317:52:53 Jun 25, 20234 minutes 4 seconds25%
Guest16:49:19 Jun 25, 202316:56:06 Jun 25, 20236 minutes 47 seconds65%
gdgdgdgdg16:04:04 Jun 25, 202316:08:50 Jun 25, 20234 minutes 46 seconds65%
tien15:34:21 Jun 25, 202315:44:26 Jun 25, 202310 minutes 5 seconds75%
Guest12:41:52 Jun 25, 202312:48:54 Jun 25, 20237 minutes 2 seconds35%
Guest10:39:23 Jun 25, 202310:45:45 Jun 25, 20236 minutes 22 seconds65%
Thank you16:39:30 Jun 23, 202316:46:22 Jun 23, 20236 minutes 52 seconds75%
Guest00:34:02 Jun 23, 202300:41:04 Jun 23, 20237 minutes 2 seconds65%
Guest20:54:31 Jun 21, 202321:01:31 Jun 21, 20237 minutes 35%
Guest11:46:32 Jun 21, 202311:50:44 Jun 21, 20234 minutes 12 seconds80%
Guest22:48:41 Jun 16, 202322:54:31 Jun 16, 20235 minutes 50 seconds85%
Guest10:26:19 Jun 15, 202310:31:06 Jun 15, 20234 minutes 47 seconds65%
khbjgvc22:33:48 Jun 13, 202322:40:50 Jun 13, 20237 minutes 2 seconds40%
Vi19:46:10 Jun 13, 202319:53:12 Jun 13, 20237 minutes 2 seconds65%
Guest13:43:22 Jun 12, 202313:48:57 Jun 12, 20235 minutes 35 seconds45%
Đào Mạnh Duy17:20:57 Jun 08, 202317:27:59 Jun 08, 20237 minutes 2 seconds60%
Nguyễn Thị Thanh Tuyền21:37:27 Jun 07, 202321:43:14 Jun 07, 20235 minutes 47 seconds70%
Guest12:32:48 Jun 06, 202312:39:24 Jun 06, 20236 minutes 36 seconds80%
Thy10:24:05 Jun 06, 202310:29:49 Jun 06, 20235 minutes 44 seconds55%
Ân01:30:45 Jun 06, 202301:34:24 Jun 06, 20233 minutes 39 seconds90%
121:54:29 Jun 05, 202321:57:40 Jun 05, 20233 minutes 11 seconds90%
HP11:42:57 Jun 05, 202311:49:19 Jun 05, 20236 minutes 22 seconds75%
Qincy11:29:33 Jun 05, 202311:35:54 Jun 05, 20236 minutes 21 seconds85%
Tiến10:29:28 Jun 05, 202310:32:47 Jun 05, 20233 minutes 19 seconds95%
Guest09:35:58 Jun 05, 202309:39:08 Jun 05, 20233 minutes 10 seconds85%
Nguyễn Thanh Tâm09:33:49 Jun 05, 202309:38:14 Jun 05, 20234 minutes 25 seconds95%
hangg09:25:15 Jun 05, 202309:31:46 Jun 05, 20236 minutes 31 seconds85%
108:15:09 Jun 05, 202308:19:55 Jun 05, 20234 minutes 46 seconds75%
T02:10:21 Jun 05, 202302:14:10 Jun 05, 20233 minutes 49 seconds65%
a01:04:22 Jun 05, 202301:08:51 Jun 05, 20234 minutes 29 seconds90%
cal00:01:54 Jun 05, 202300:08:16 Jun 05, 20236 minutes 22 seconds65%
Đặng Thị Hồng Mai23:15:14 Jun 04, 202323:20:21 Jun 04, 20235 minutes 7 seconds55%
Linh23:10:00 Jun 04, 202323:17:15 Jun 04, 20237 minutes 15 seconds85%
122:57:50 Jun 04, 202323:03:30 Jun 04, 20235 minutes 40 seconds90%
hoa22:31:04 Jun 04, 202322:38:06 Jun 04, 20237 minutes 2 seconds5%
Anne Nguyen15:37:20 Jun 04, 202315:41:27 Jun 04, 20234 minutes 7 seconds80%
Lê Thu14:41:31 Jun 04, 202314:48:33 Jun 04, 20237 minutes 2 seconds95%
tiến10:29:41 Jun 04, 202310:33:21 Jun 04, 20233 minutes 40 seconds100%
Guest18:01:50 Jun 03, 202318:05:42 Jun 03, 20233 minutes 52 seconds80%
hi21:01:55 Jun 02, 202321:07:14 Jun 02, 20235 minutes 19 seconds90%
hihi20:13:36 Jun 02, 202320:20:38 Jun 02, 20237 minutes 2 seconds25%
Nguyễn Quốc Tiến19:07:29 Jun 01, 202319:12:25 Jun 01, 20234 minutes 56 seconds80%
Guest22:08:49 May 30, 202322:14:08 May 30, 20235 minutes 19 seconds60%
KY14:22:05 May 30, 202314:23:25 May 30, 20231 minutes 20 seconds65%
KỲ14:15:29 May 30, 202314:20:10 May 30, 20234 minutes 41 seconds50%
kỳ14:05:43 May 30, 202314:12:45 May 30, 20237 minutes 2 seconds25%
Võ Thúy Hiền23:26:19 May 29, 202323:32:09 May 29, 20235 minutes 50 seconds80%
Guest14:24:52 May 29, 202314:31:54 May 29, 20237 minutes 2 seconds55%
Guest13:10:10 May 29, 202313:15:46 May 29, 20235 minutes 36 seconds70%
á12:53:09 May 29, 202312:57:46 May 29, 20234 minutes 37 seconds80%
Guest03:04:31 May 29, 202303:09:56 May 29, 20235 minutes 25 seconds65%
duyen20:00:51 May 24, 202320:03:57 May 24, 20233 minutes 6 seconds40%
ff09:45:32 May 23, 202309:51:36 May 23, 20236 minutes 4 seconds60%
Nguyên16:13:57 May 22, 202316:19:19 May 22, 20235 minutes 22 seconds50%
Guest17:57:26 May 20, 202318:01:23 May 20, 20233 minutes 57 seconds90%
Guest11:41:52 May 20, 202311:48:54 May 20, 20237 minutes 2 seconds30%
Lê Ngân Hằng11:18:45 May 20, 202311:21:28 May 20, 20232 minutes 43 seconds60%
Guest23:02:29 May 14, 202323:09:31 May 14, 20237 minutes 2 seconds50%
Phương16:52:39 May 13, 202316:59:42 May 13, 20237 minutes 3 seconds80%
anh nguen16:29:38 May 11, 202316:35:15 May 11, 20235 minutes 37 seconds70%
Guest14:06:08 May 11, 202314:12:53 May 11, 20236 minutes 45 seconds55%
quyên17:12:55 May 10, 202317:18:10 May 10, 20235 minutes 15 seconds60%
Guest08:43:29 May 10, 202308:45:53 May 10, 20232 minutes 24 seconds95%
Guest08:37:25 May 10, 202308:43:15 May 10, 20235 minutes 50 seconds55%
Lê Thị Hồng nhung08:08:48 May 10, 202308:16:48 May 10, 20238 minutes 5%
Guest14:32:27 May 09, 202314:35:14 May 09, 20232 minutes 47 seconds90%
Guest14:27:25 May 09, 202314:31:47 May 09, 20234 minutes 22 seconds60%
tuần trần10:22:35 Apr 26, 202310:28:22 Apr 26, 20235 minutes 47 seconds75%
Y22:31:51 Apr 23, 202322:36:51 Apr 23, 20235 minutes 65%
v18:17:06 Apr 21, 202318:22:10 Apr 21, 20235 minutes 4 seconds50%
Huỳnh Đỗ Tuyết Trinh21:56:17 Apr 20, 202322:02:14 Apr 20, 20235 minutes 57 seconds85%
thanh nhã19:43:03 Apr 15, 202319:50:52 Apr 15, 20237 minutes 49 seconds70%
Guest17:25:54 Apr 13, 202317:29:00 Apr 13, 20233 minutes 6 seconds50%
Thanh11:08:09 Apr 13, 202311:12:34 Apr 13, 20234 minutes 25 seconds40%
phạm ngọc trân châu19:57:47 Apr 06, 202320:01:11 Apr 06, 20233 minutes 24 seconds65%
phạm ngọc trân châu16:55:11 Apr 06, 202316:59:59 Apr 06, 20234 minutes 48 seconds65%
Thu Lan19:15:09 Mar 30, 202319:18:56 Mar 30, 20233 minutes 47 seconds75%
Guest09:43:16 Mar 30, 202309:46:41 Mar 30, 20233 minutes 25 seconds85%
Guest09:16:39 Mar 30, 202309:23:41 Mar 30, 20237 minutes 2 seconds60%
f08:43:35 Mar 30, 202308:47:51 Mar 30, 20234 minutes 16 seconds55%
Guest07:57:39 Mar 30, 202308:01:45 Mar 30, 20234 minutes 6 seconds90%
H.A07:49:40 Mar 30, 202307:56:02 Mar 30, 20236 minutes 22 seconds60%
Fight07:45:34 Mar 30, 202307:48:54 Mar 30, 20233 minutes 20 seconds95%
Thành Công07:34:26 Mar 30, 202307:40:19 Mar 30, 20235 minutes 53 seconds60%
linh01:13:52 Mar 30, 202301:17:11 Mar 30, 20233 minutes 19 seconds95%
Linh01:04:53 Mar 30, 202301:11:55 Mar 30, 20237 minutes 2 seconds50%
h22:28:50 Mar 29, 202322:32:59 Mar 29, 20234 minutes 9 seconds100%
hh22:21:02 Mar 29, 202322:28:04 Mar 29, 20237 minutes 2 seconds45%
Guest20:49:15 Mar 29, 202320:53:19 Mar 29, 20234 minutes 4 seconds70%
d20:37:51 Mar 29, 202320:42:58 Mar 29, 20235 minutes 7 seconds70%
Guest19:33:59 Mar 29, 202319:39:25 Mar 29, 20235 minutes 26 seconds75%
Guest19:01:08 Mar 29, 202319:03:47 Mar 29, 20232 minutes 39 seconds100%
Guest18:49:33 Mar 29, 202318:52:58 Mar 29, 20233 minutes 25 seconds90%
Guest09:39:41 Mar 29, 202309:41:51 Mar 29, 20232 minutes 10 seconds100%
Guest09:22:11 Mar 29, 202309:27:01 Mar 29, 20234 minutes 50 seconds75%
bu02:02:37 Mar 29, 202302:07:23 Mar 29, 20234 minutes 46 seconds85%
bu01:55:41 Mar 29, 202302:02:06 Mar 29, 20236 minutes 25 seconds60%
jlklkl22:30:24 Mar 27, 202322:37:26 Mar 27, 20237 minutes 2 seconds85%
d21:34:01 Mar 26, 202321:39:18 Mar 26, 20235 minutes 17 seconds60%
K12:41:18 Mar 25, 202312:45:10 Mar 25, 20233 minutes 52 seconds45%
Guest00:43:30 Mar 21, 202300:47:54 Mar 21, 20234 minutes 24 seconds75%
lê hà10:49:28 Mar 20, 202310:56:30 Mar 20, 20237 minutes 2 seconds50%
phamxuanhieu20:23:25 Mar 19, 202320:31:00 Mar 19, 20237 minutes 35 seconds60%
Nguyễn Thị Ly Na17:02:09 Mar 19, 202317:05:11 Mar 19, 20233 minutes 2 seconds95%
Nguyễn Thị Ly Na16:44:43 Mar 19, 202316:48:15 Mar 19, 20233 minutes 32 seconds80%
Guest13:19:00 Mar 19, 202313:26:02 Mar 19, 20237 minutes 2 seconds55%
107:40:14 Mar 19, 202307:45:42 Mar 19, 20235 minutes 28 seconds90%
107:32:04 Mar 19, 202307:39:06 Mar 19, 20237 minutes 2 seconds60%
Linh09:43:29 Mar 16, 202309:49:20 Mar 16, 20235 minutes 51 seconds35%
Guest02:40:59 Mar 14, 202302:46:09 Mar 14, 20235 minutes 10 seconds75%
Guest23:10:22 Mar 12, 202323:15:25 Mar 12, 20235 minutes 3 seconds75%
Nguyễn Thị Ly Na17:22:35 Mar 12, 202317:27:54 Mar 12, 20235 minutes 19 seconds80%
Ôn Oanh12:59:46 Mar 12, 202313:03:26 Mar 12, 20233 minutes 40 seconds85%
gumi10:58:27 Mar 11, 202311:01:54 Mar 11, 20233 minutes 27 seconds95%
Guest22:35:42 Mar 09, 202322:37:34 Mar 09, 20231 minutes 52 seconds25%
Tho14:32:47 Mar 09, 202314:34:50 Mar 09, 20232 minutes 3 seconds35%
TT14:25:40 Mar 09, 202314:30:57 Mar 09, 20235 minutes 17 seconds65%
Guest18:21:27 Mar 08, 202318:28:29 Mar 08, 20237 minutes 2 seconds25%
Guest00:20:56 Mar 08, 202300:27:58 Mar 08, 20237 minutes 2 seconds10%
Guest00:07:05 Mar 08, 202300:12:31 Mar 08, 20235 minutes 26 seconds85%
nhsy18:09:02 Mar 07, 202318:14:08 Mar 07, 20235 minutes 6 seconds95%
gumi15:59:41 Mar 05, 202316:04:18 Mar 05, 20234 minutes 37 seconds80%
nhyde15:58:12 Mar 05, 202316:02:02 Mar 05, 20233 minutes 50 seconds90%
nguyen thi01:59:24 Mar 02, 202302:04:42 Mar 02, 20235 minutes 18 seconds60%
Yen12:06:58 Mar 01, 202312:09:29 Mar 01, 20232 minutes 31 seconds60%
Nguyễn Công Danh11:59:53 Mar 01, 202312:03:33 Mar 01, 20233 minutes 40 seconds70%
mai11:55:07 Mar 01, 202312:01:14 Mar 01, 20236 minutes 7 seconds60%
LH11:58:40 Mar 01, 202312:00:59 Mar 01, 20232 minutes 19 seconds20%
Đinh Hoàng Yến11:53:59 Mar 01, 202312:00:55 Mar 01, 20236 minutes 56 seconds65%
Guest11:52:12 Mar 01, 202311:59:14 Mar 01, 20237 minutes 2 seconds30%
Binh11:54:36 Mar 01, 202311:57:12 Mar 01, 20232 minutes 36 seconds85%
Gia Đạt11:50:04 Mar 01, 202311:57:06 Mar 01, 20237 minutes 2 seconds45%
van manh an11:50:31 Mar 01, 202311:56:52 Mar 01, 20236 minutes 21 seconds35%
HL11:47:19 Mar 01, 202311:54:22 Mar 01, 20237 minutes 3 seconds45%
Victor11:46:43 Mar 01, 202311:53:44 Mar 01, 20237 minutes 1 seconds90%
d11:46:57 Mar 01, 202311:53:59 Mar 01, 20237 minutes 2 seconds50%
LQT11:46:57 Mar 01, 202311:53:59 Mar 01, 20237 minutes 2 seconds85%
Hồng Nhi11:46:56 Mar 01, 202311:53:59 Mar 01, 20237 minutes 3 seconds60%
Nguyễn Minh Thùy11:46:50 Mar 01, 202311:53:52 Mar 01, 20237 minutes 2 seconds75%
Gigna11:47:22 Mar 01, 202311:53:49 Mar 01, 20236 minutes 27 seconds45%
Trần Nguyệt Vi11:46:44 Mar 01, 202311:53:46 Mar 01, 20237 minutes 2 seconds30%
LE XUAN BINH11:46:42 Mar 01, 202311:53:42 Mar 01, 20237 minutes 55%
Mai11:46:40 Mar 01, 202311:53:42 Mar 01, 20237 minutes 2 seconds45%
Nguyễn Hương Thảo11:46:46 Mar 01, 202311:53:48 Mar 01, 20237 minutes 2 seconds25%
Nguyễn Phúc Bảo Trân11:46:35 Mar 01, 202311:53:37 Mar 01, 20237 minutes 2 seconds30%
Lưu Phương Thảo11:46:30 Mar 01, 202311:53:32 Mar 01, 20237 minutes 2 seconds35%
Mai Đào Uyên Phương11:46:21 Mar 01, 202311:53:23 Mar 01, 20237 minutes 2 seconds60%
Phạm Thị Kim Thoa11:46:23 Mar 01, 202311:53:21 Mar 01, 20236 minutes 58 seconds65%
Quách Thị Minh Tâm11:46:15 Mar 01, 202311:53:17 Mar 01, 20237 minutes 2 seconds75%
Phạm Nguyễn Minh Anh11:46:13 Mar 01, 202311:53:16 Mar 01, 20237 minutes 3 seconds75%
Nguyễn Khánh Linh11:46:12 Mar 01, 202311:53:14 Mar 01, 20237 minutes 2 seconds50%
Lê Bảo Trâm11:47:59 Mar 01, 202311:55:01 Mar 01, 20237 minutes 2 seconds65%
Hồng Thy11:47:21 Mar 01, 202311:54:01 Mar 01, 20236 minutes 40 seconds65%
Bonn11:50:25 Mar 01, 202311:52:52 Mar 01, 20232 minutes 27 seconds80%
Lê Bảo Phúc11:45:47 Mar 01, 202311:52:49 Mar 01, 20237 minutes 2 seconds60%
Nguyễn Đoàn Khánh Trung11:45:22 Mar 01, 202311:52:24 Mar 01, 20237 minutes 2 seconds40%
Đinh Hoàng Yến11:45:15 Mar 01, 202311:52:17 Mar 01, 20237 minutes 2 seconds50%
Trang Nguyễn Diễm Linh11:44:27 Mar 01, 202311:51:29 Mar 01, 20237 minutes 2 seconds35%
Van Manh An11:43:02 Mar 01, 202311:50:04 Mar 01, 20237 minutes 2 seconds30%
Guest11:44:02 Mar 01, 202311:49:21 Mar 01, 20235 minutes 19 seconds50%
Thắng Trần11:46:27 Mar 01, 202311:48:15 Mar 01, 20231 minutes 48 seconds35%
Guest11:44:35 Mar 01, 202311:47:57 Mar 01, 20233 minutes 22 seconds45%
An11:19:01 Mar 01, 202311:20:41 Mar 01, 20231 minutes 40 seconds30%
T00:39:42 Mar 01, 202300:43:57 Mar 01, 20234 minutes 15 seconds100%
Guest00:29:10 Mar 01, 202300:32:40 Mar 01, 20233 minutes 30 seconds90%
aheh00:02:50 Mar 01, 202300:07:13 Mar 01, 20234 minutes 23 seconds75%
Guest23:35:30 Feb 28, 202323:42:32 Feb 28, 20237 minutes 2 seconds65%
ght23:12:44 Feb 28, 202323:15:13 Feb 28, 20232 minutes 29 seconds100%
fthjj21:10:36 Feb 28, 202321:14:57 Feb 28, 20234 minutes 21 seconds90%
NHi21:11:42 Feb 28, 202321:14:54 Feb 28, 20233 minutes 12 seconds100%
Nhi21:03:42 Feb 28, 202321:10:44 Feb 28, 20237 minutes 2 seconds75%
huedbhị20:59:18 Feb 28, 202321:01:36 Feb 28, 20232 minutes 18 seconds100%
Guest20:47:57 Feb 28, 202320:54:59 Feb 28, 20237 minutes 2 seconds55%
Nguyễn Văn A20:35:27 Feb 28, 202320:39:23 Feb 28, 20233 minutes 56 seconds90%
Guest15:47:49 Feb 28, 202315:53:27 Feb 28, 20235 minutes 38 seconds75%
Tình14:41:06 Feb 28, 202314:46:03 Feb 28, 20234 minutes 57 seconds95%
Nguyễn Văn A11:45:54 Feb 28, 202311:54:11 Feb 28, 20238 minutes 17 seconds80%
Tình23:21:10 Feb 27, 202323:28:12 Feb 27, 20237 minutes 2 seconds90%
hà thị thu hương22:47:20 Feb 27, 202322:50:45 Feb 27, 20233 minutes 25 seconds80%
Nguyễn Lê Gia Hân14:40:39 Feb 25, 202314:44:17 Feb 25, 20233 minutes 38 seconds65%
Trương Ngọc Diễm22:29:17 Feb 24, 202322:35:53 Feb 24, 20236 minutes 36 seconds50%
phạm ngọc đoan trang22:56:22 Feb 21, 202323:03:24 Feb 21, 20237 minutes 2 seconds25%
Guest16:17:51 Feb 07, 202316:22:53 Feb 07, 20235 minutes 2 seconds25%
Tuyet Nhi15:32:45 Feb 04, 202315:39:43 Feb 04, 20236 minutes 58 seconds65%
k15:39:01 Jan 03, 202315:40:47 Jan 03, 20231 minutes 46 seconds90%
k15:34:49 Jan 03, 202315:38:22 Jan 03, 20233 minutes 33 seconds80%
hk17:20:20 Jan 02, 202317:25:10 Jan 02, 20234 minutes 50 seconds100%
Guest15:34:35 Jan 02, 202315:38:32 Jan 02, 20233 minutes 57 seconds85%
Guest22:38:57 Dec 31, 202222:41:28 Dec 31, 20222 minutes 31 seconds95%
Ly19:51:30 Dec 31, 202219:55:24 Dec 31, 20223 minutes 54 seconds95%
Thanh Trúc09:15:36 Dec 31, 202209:20:03 Dec 31, 20224 minutes 27 seconds70%
Guest18:28:42 Dec 30, 202218:35:44 Dec 30, 20227 minutes 2 seconds50%
Thu Thủy22:11:27 Dec 27, 202222:16:03 Dec 27, 20224 minutes 36 seconds55%
kiju22:00:43 Dec 27, 202222:07:45 Dec 27, 20227 minutes 2 seconds80%
Linh An21:52:19 Dec 27, 202221:59:21 Dec 27, 20227 minutes 2 seconds25%
Guest16:10:34 Dec 20, 202216:12:14 Dec 20, 20221 minutes 40 seconds50%
Guest21:39:59 Nov 29, 202221:45:07 Nov 29, 20225 minutes 8 seconds55%
Guest17:25:23 Nov 29, 202217:31:09 Nov 29, 20225 minutes 46 seconds50%
fdfdfdf17:37:27 Nov 25, 202217:44:18 Nov 25, 20226 minutes 51 seconds80%
NTMT17:01:55 Nov 25, 202217:06:19 Nov 25, 20224 minutes 24 seconds95%
ueu16:19:07 Nov 25, 202216:22:37 Nov 25, 20223 minutes 30 seconds90%
Ly16:19:33 Nov 25, 202216:22:30 Nov 25, 20222 minutes 57 seconds100%
Guest16:11:06 Nov 25, 202216:16:42 Nov 25, 20225 minutes 36 seconds85%
Trần Thanh Phú15:01:21 Nov 25, 202215:08:13 Nov 25, 20226 minutes 52 seconds70%
a13:58:05 Nov 25, 202214:02:37 Nov 25, 20224 minutes 32 seconds90%
Guest11:43:32 Nov 25, 202211:46:46 Nov 25, 20223 minutes 14 seconds95%
Guest11:35:02 Nov 25, 202211:38:51 Nov 25, 20223 minutes 49 seconds75%
Guest11:14:53 Nov 25, 202211:18:57 Nov 25, 20224 minutes 4 seconds75%
Ly10:54:33 Nov 25, 202210:58:00 Nov 25, 20223 minutes 27 seconds95%
uiu09:35:55 Nov 25, 202209:40:12 Nov 25, 20224 minutes 17 seconds90%
ltt01:16:22 Nov 25, 202201:23:24 Nov 25, 20227 minutes 2 seconds35%
Phương Nguyễn23:14:54 Nov 24, 202223:21:54 Nov 24, 20227 minutes 70%
Ly16:50:31 Nov 24, 202216:53:38 Nov 24, 20223 minutes 7 seconds95%
1010:56:05 Nov 24, 202211:00:56 Nov 24, 20224 minutes 51 seconds70%
lam19:40:50 Nov 23, 202219:45:56 Nov 23, 20225 minutes 6 seconds70%
k18:30:05 Nov 23, 202218:34:41 Nov 23, 20224 minutes 36 seconds95%
k17:59:08 Nov 23, 202218:04:11 Nov 23, 20225 minutes 3 seconds85%
Guest12:30:56 Nov 22, 202212:37:34 Nov 22, 20226 minutes 38 seconds85%
Guest18:08:33 Nov 17, 202218:09:26 Nov 17, 202253 seconds40%
Quang Thị Huyền Thanh11:25:16 Nov 16, 202211:32:18 Nov 16, 20227 minutes 2 seconds40%
Bytheeldergod10:11:15 Nov 16, 202210:17:29 Nov 16, 20226 minutes 14 seconds85%
Bytheeldergod09:45:47 Nov 16, 202209:52:43 Nov 16, 20226 minutes 56 seconds70%
qưtwet00:23:12 Nov 16, 202200:28:24 Nov 16, 20225 minutes 12 seconds100%
Bùi Quyên00:17:51 Nov 16, 202200:24:51 Nov 16, 20227 minutes 80%
100:20:03 Nov 16, 202200:24:24 Nov 16, 20224 minutes 21 seconds85%
akjsdhaskdhj00:14:37 Nov 16, 202200:21:39 Nov 16, 20227 minutes 2 seconds35%
100:06:15 Nov 16, 202200:12:30 Nov 16, 20226 minutes 15 seconds55%
Nguyen Yen Nhi17:30:31 Nov 15, 202217:37:33 Nov 15, 20227 minutes 2 seconds65%
Guest21:52:45 Nov 13, 202221:53:45 Nov 13, 20221 minutes 35%
Guest19:51:43 Nov 11, 202219:55:46 Nov 11, 20224 minutes 3 seconds40%
Nana00:58:47 Nov 08, 202201:04:40 Nov 08, 20225 minutes 53 seconds60%
trương thị bảo nhi10:15:03 Nov 04, 202210:22:05 Nov 04, 20227 minutes 2 seconds30%
Đoàn Thị Diệu08:45:06 Nov 03, 202208:50:41 Nov 03, 20225 minutes 35 seconds100%
Đoàn Thị Diệu08:33:58 Nov 03, 202208:41:00 Nov 03, 20227 minutes 2 seconds60%
Trần Thị Trang08:46:02 Nov 02, 202208:52:18 Nov 02, 20226 minutes 16 seconds100%
Guest16:46:57 Oct 28, 202216:53:48 Oct 28, 20226 minutes 51 seconds70%
Phạm Thị Thu22:01:19 Oct 24, 202222:07:35 Oct 24, 20226 minutes 16 seconds80%
Phạm Thị Thu21:54:18 Oct 24, 202222:00:04 Oct 24, 20225 minutes 46 seconds80%
Phạm Thị Thu21:27:34 Oct 24, 202221:32:57 Oct 24, 20225 minutes 23 seconds85%
Phạm Thị Thu21:19:51 Oct 24, 202221:26:19 Oct 24, 20226 minutes 28 seconds65%
Phạm Thị Thu13:16:59 Oct 24, 202213:22:13 Oct 24, 20225 minutes 14 seconds80%
Phạm Thị Thu15:52:00 Oct 23, 202215:56:18 Oct 23, 20224 minutes 18 seconds95%
Phạm Thị Thu15:33:31 Oct 23, 202215:38:31 Oct 23, 20225 minutes 75%
Trang Nguyen20:42:53 Oct 13, 202220:45:50 Oct 13, 20222 minutes 57 seconds75%
Trang Nguyen20:36:23 Oct 13, 202220:41:35 Oct 13, 20225 minutes 12 seconds80%
Trang Nguyen20:30:18 Oct 13, 202220:32:22 Oct 13, 20222 minutes 4 seconds85%
Trang Nguyen16:08:17 Oct 13, 202216:10:40 Oct 13, 20222 minutes 23 seconds80%
Trang Nguyen15:47:30 Oct 13, 202215:50:54 Oct 13, 20223 minutes 24 seconds75%
Trang Nguyen12:11:10 Oct 13, 202212:15:11 Oct 13, 20224 minutes 1 seconds75%
Trang Nguyen12:07:05 Oct 13, 202212:10:33 Oct 13, 20223 minutes 28 seconds55%
Trang Nguyen12:04:00 Oct 13, 202212:06:41 Oct 13, 20222 minutes 41 seconds75%
Trang Nguyen11:38:22 Oct 13, 202211:45:14 Oct 13, 20226 minutes 52 seconds35%
Guest11:28:27 Oct 13, 202211:32:51 Oct 13, 20224 minutes 24 seconds95%
Anh11:51:30 Oct 12, 202211:54:39 Oct 12, 20223 minutes 9 seconds80%
Guest10:18:41 Oct 12, 202210:22:11 Oct 12, 20223 minutes 30 seconds95%
Trump00:53:03 Oct 12, 202200:57:11 Oct 12, 20224 minutes 8 seconds90%
Lily16:11:02 Oct 11, 202216:14:42 Oct 11, 20223 minutes 40 seconds95%
Guest15:55:22 Oct 11, 202215:58:48 Oct 11, 20223 minutes 26 seconds95%
Guest16:39:30 Oct 10, 202216:42:59 Oct 10, 20223 minutes 29 seconds100%
Le Diem Quynh22:02:52 Oct 05, 202222:09:54 Oct 05, 20227 minutes 2 seconds35%
Le Diem Quynh21:39:39 Oct 05, 202221:46:41 Oct 05, 20227 minutes 2 seconds50%
Le Diem Quynh21:16:34 Oct 05, 202221:23:36 Oct 05, 20227 minutes 2 seconds40%
Guest05:47:06 Oct 03, 202205:54:08 Oct 03, 20227 minutes 2 seconds90%
Guest05:35:45 Oct 03, 202205:42:47 Oct 03, 20227 minutes 2 seconds45%
Guest23:37:11 Oct 02, 202223:40:27 Oct 02, 20223 minutes 16 seconds75%
Guest21:12:02 Oct 02, 202221:15:41 Oct 02, 20223 minutes 39 seconds80%
Guest20:51:15 Oct 02, 202220:57:13 Oct 02, 20225 minutes 58 seconds90%
Guest15:23:27 Oct 02, 202215:28:56 Oct 02, 20225 minutes 29 seconds85%
Guest15:07:46 Oct 02, 202215:14:00 Oct 02, 20226 minutes 14 seconds60%
Guest14:56:34 Sep 30, 202215:03:14 Sep 30, 20226 minutes 40 seconds85%
Đoàn Thị Diệu09:54:15 Sep 25, 202209:58:45 Sep 25, 20224 minutes 30 seconds75%
Thuy17:04:41 Sep 07, 202217:08:36 Sep 07, 20223 minutes 55 seconds40%
tram nguyen15:14:58 Sep 07, 202215:22:00 Sep 07, 20227 minutes 2 seconds70%
Guest14:14:58 Sep 07, 202214:18:20 Sep 07, 20223 minutes 22 seconds95%
Nguyễn Hằng14:12:58 Sep 07, 202214:16:53 Sep 07, 20223 minutes 55 seconds75%
Guest14:07:36 Sep 07, 202214:14:38 Sep 07, 20227 minutes 2 seconds60%
Guest13:54:30 Sep 07, 202213:57:28 Sep 07, 20222 minutes 58 seconds85%
Anh13:21:15 Sep 07, 202213:25:52 Sep 07, 20224 minutes 37 seconds65%
Tuyet duong11:43:28 Sep 07, 202211:49:26 Sep 07, 20225 minutes 58 seconds70%
Phạm Công Duy11:20:18 Sep 07, 202211:25:08 Sep 07, 20224 minutes 50 seconds95%
Phạm Công Duy11:11:59 Sep 07, 202211:18:36 Sep 07, 20226 minutes 37 seconds55%
Guest11:11:41 Sep 07, 202211:18:28 Sep 07, 20226 minutes 47 seconds85%
Guest09:55:42 Sep 07, 202209:59:52 Sep 07, 20224 minutes 10 seconds80%
Guest09:48:50 Sep 07, 202209:52:23 Sep 07, 20223 minutes 33 seconds95%
Hàng Ngọc Trâm09:44:26 Sep 07, 202209:51:29 Sep 07, 20227 minutes 3 seconds25%
Guest08:45:42 Sep 07, 202208:48:10 Sep 07, 20222 minutes 28 seconds95%
Guest08:39:42 Sep 07, 202208:45:07 Sep 07, 20225 minutes 25 seconds70%
Guest08:37:42 Sep 07, 202208:43:10 Sep 07, 20225 minutes 28 seconds85%
Guest01:09:19 Sep 07, 202201:14:04 Sep 07, 20224 minutes 45 seconds90%
jhgfd01:05:28 Sep 07, 202201:12:30 Sep 07, 20227 minutes 2 seconds75%
Guest23:45:50 Sep 06, 202223:49:23 Sep 06, 20223 minutes 33 seconds90%
hàng ngọc trâm23:41:49 Sep 06, 202223:46:46 Sep 06, 20224 minutes 57 seconds80%
Guest23:24:03 Sep 06, 202223:30:28 Sep 06, 20226 minutes 25 seconds90%
Guest23:08:49 Sep 06, 202223:15:06 Sep 06, 20226 minutes 17 seconds80%
Lê Anh Vũ21:14:41 Sep 06, 202221:19:25 Sep 06, 20224 minutes 44 seconds85%
Guest21:05:18 Sep 06, 202221:07:08 Sep 06, 20221 minutes 50 seconds100%
Guest20:55:18 Sep 06, 202220:58:52 Sep 06, 20223 minutes 34 seconds85%
Guest17:53:57 Sep 06, 202218:00:59 Sep 06, 20227 minutes 2 seconds80%
Guest17:54:08 Sep 06, 202217:58:41 Sep 06, 20224 minutes 33 seconds90%
Guest17:17:57 Sep 06, 202217:20:36 Sep 06, 20222 minutes 39 seconds95%
Guest17:04:43 Sep 06, 202217:09:33 Sep 06, 20224 minutes 50 seconds80%
Guest15:17:24 Sep 06, 202215:20:51 Sep 06, 20223 minutes 27 seconds90%
Ngọc Hằng15:01:49 Sep 06, 202215:08:51 Sep 06, 20227 minutes 2 seconds75%
fdsf11:57:31 Sep 06, 202212:04:27 Sep 06, 20226 minutes 56 seconds85%
Guest11:15:41 Sep 06, 202211:19:28 Sep 06, 20223 minutes 47 seconds75%
Guest22:51:06 Sep 05, 202222:55:39 Sep 05, 20224 minutes 33 seconds65%
Guest13:10:18 Sep 05, 202213:16:32 Sep 05, 20226 minutes 14 seconds95%
Guest13:10:18 Sep 05, 202213:16:32 Sep 05, 20226 minutes 14 seconds95%
Lâm Nhã Trúc09:45:46 Sep 05, 202209:47:08 Sep 05, 20221 minutes 22 seconds100%
Lâm Nhã Trúc09:17:50 Sep 05, 202209:19:09 Sep 05, 20221 minutes 19 seconds95%
Lâm Nhã Trúc09:10:13 Sep 05, 202209:11:54 Sep 05, 20221 minutes 41 seconds100%
Lâm Nhã Trúc09:05:29 Sep 05, 202209:09:33 Sep 05, 20224 minutes 4 seconds90%
Guest22:27:23 Sep 04, 202222:30:53 Sep 04, 20223 minutes 30 seconds95%
Lâm Nhã Trúc20:30:53 Sep 03, 202220:35:53 Sep 03, 20225 minutes 50%
Guest16:48:56 Sep 03, 202216:52:44 Sep 03, 20223 minutes 48 seconds80%
như18:27:00 Aug 31, 202218:34:02 Aug 31, 20227 minutes 2 seconds50%
Guest15:28:54 Aug 31, 202215:33:49 Aug 31, 20224 minutes 55 seconds100%
Tt15:23:11 Aug 31, 202215:30:13 Aug 31, 20227 minutes 2 seconds65%
Guest14:31:47 Aug 31, 202214:37:35 Aug 31, 20225 minutes 48 seconds85%
LE13:39:47 Aug 31, 202213:45:16 Aug 31, 20225 minutes 29 seconds65%
Guest13:27:52 Aug 31, 202213:33:13 Aug 31, 20225 minutes 21 seconds90%
iii12:59:13 Aug 31, 202213:06:15 Aug 31, 20227 minutes 2 seconds70%
Guest09:51:06 Aug 31, 202209:57:02 Aug 31, 20225 minutes 56 seconds85%
Lâm00:26:39 Aug 31, 202200:32:57 Aug 31, 20226 minutes 18 seconds95%
Guest22:41:00 Aug 30, 202222:48:02 Aug 30, 20227 minutes 2 seconds45%
Guest21:12:10 Aug 30, 202221:18:03 Aug 30, 20225 minutes 53 seconds75%
Mia Trương16:07:44 Aug 30, 202216:13:32 Aug 30, 20225 minutes 48 seconds70%
Guest07:45:36 Aug 30, 202207:50:43 Aug 30, 20225 minutes 7 seconds95%
Guest07:37:13 Aug 30, 202207:44:15 Aug 30, 20227 minutes 2 seconds55%
Đặng Thành Lâm23:59:30 Aug 28, 202200:05:01 Aug 29, 20225 minutes 31 seconds65%
Guest00:25:08 Aug 26, 202200:31:53 Aug 26, 20226 minutes 45 seconds70%
VŨ PHAN HOÀI DIỄM14:24:24 Aug 23, 202214:31:06 Aug 23, 20226 minutes 42 seconds45%
Dũng00:53:57 Aug 19, 202200:59:44 Aug 19, 20225 minutes 47 seconds100%
duy17:10:30 Aug 18, 202217:17:00 Aug 18, 20226 minutes 30 seconds50%
Dũng23:27:30 Aug 09, 202223:33:31 Aug 09, 20226 minutes 1 seconds95%
Trần Thị Thanh Hảo15:00:59 Aug 05, 202215:07:41 Aug 05, 20226 minutes 42 seconds60%
Dũng00:22:50 Aug 05, 202200:29:39 Aug 05, 20226 minutes 49 seconds95%
Dũng23:51:46 Jul 29, 202223:57:45 Jul 29, 20225 minutes 59 seconds95%
Dũng23:44:29 Jul 27, 202223:50:55 Jul 27, 20226 minutes 26 seconds80%
3PL22:02:58 Jul 24, 202222:09:58 Jul 24, 20227 minutes 95%
,k.m20:57:18 Jul 20, 202221:03:15 Jul 20, 20225 minutes 57 seconds35%
Dũng23:01:31 Jul 19, 202223:08:14 Jul 19, 20226 minutes 43 seconds90%
Guest15:37:59 Jul 11, 202215:44:53 Jul 11, 20226 minutes 54 seconds60%
Guest15:28:40 Jul 11, 202215:35:42 Jul 11, 20227 minutes 2 seconds30%
Dũng00:51:32 Jul 09, 202200:58:09 Jul 09, 20226 minutes 37 seconds95%
Dũng22:05:38 Jul 03, 202222:12:32 Jul 03, 20226 minutes 54 seconds90%
Guest11:45:10 Jun 30, 202211:49:51 Jun 30, 20224 minutes 41 seconds90%
Guest00:42:09 Jun 30, 202200:47:00 Jun 30, 20224 minutes 51 seconds85%
t15:17:29 Jun 29, 202215:24:27 Jun 29, 20226 minutes 58 seconds80%
Dũng01:45:16 Jun 28, 202201:52:14 Jun 28, 20226 minutes 58 seconds90%
Guest22:29:06 Jun 26, 202222:34:22 Jun 26, 20225 minutes 16 seconds80%
nhi23:22:37 Jun 22, 202223:26:40 Jun 22, 20224 minutes 3 seconds70%
Dũng04:08:02 Jun 19, 202204:14:06 Jun 19, 20226 minutes 4 seconds90%
Dũng03:43:43 Jun 13, 202203:46:04 Jun 13, 20222 minutes 21 seconds100%
Dũng03:37:32 Jun 13, 202203:42:33 Jun 13, 20225 minutes 1 seconds80%
Nguyen Dang Forwarding15:41:50 Jun 03, 202215:49:15 Jun 03, 20227 minutes 25 seconds0%
Guest23:23:36 Jun 02, 202223:29:19 Jun 02, 20225 minutes 43 seconds70%
Guest21:38:57 May 28, 202221:46:23 May 28, 20227 minutes 26 seconds10%
Võ Thị Thúy Vy16:00:05 May 27, 202216:07:07 May 27, 20227 minutes 2 seconds50%
Nguyễn Hồng Liên13:25:20 May 27, 202213:32:22 May 27, 20227 minutes 2 seconds50%
Guest11:07:17 May 27, 202211:12:21 May 27, 20225 minutes 4 seconds50%

# FUN FACTS

Điểm số trung bình Số người đã tham gia bài test Số người đã  vượt qua bài test Số người không vượt qua
69% 401 93 308

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.