Bài test khó incoterms 2020

0%
7 votes, 5 avg
91

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


KHÓ - TRẮC NGHIỆM INCOTERMS 2020

By Nguyên Đăng Việt Nam

Hãy điền đầy đủ thông tin (đặc biệt là email) để nhận kết quả nhé!

1 / 20

Loại tàu nào sau đây phù hợp với điều kiện giao hàng FAS

2 / 20

Người bán không phải chịu phí nào sau đây trong CFR

3 / 20

Nhóm C trong Incoterms mang ý nghĩa:

4 / 20

EXW, incoterms 2020 yêu cầu người mua thông quan hàng xuất

5 / 20

Điểm chuyển giao rủi ro trong CIPCPT.....

6 / 20

Đâu là điều kiện giao hàng người mua phải chịu phí handling tại đầu xuất?

7 / 20

Trong DPU, nếu người mua không tổ chức thông quan nhập khẩu, hàng hóa sẽ được giữ tại cảng hoặc nhà ga nội địa ở quốc gia nhập khẩu. Ai chịu rủi ro về bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra trong khi hàng hóa được giữ tại cảng ở nước nhập khẩu?

8 / 20

FCA incoterms 2020, mọi chi phí phát sinh trước khi người mua nhận hàng tại địa điểm và thời gian đã nêu trong hợp đồng do ai chịu

9 / 20

Bảo hiểm của CIP và CIF khác nhau ở

10 / 20

Người mua thông quan hàng nhập khẩu và quá cảnh theo FCA, Incoterms 2020

11 / 20

Trong FCA, Incoterms 2020, Người bán phải kí kết hợp đồng vận chuyển với hãng vận chuyển nếu thỏa thuận trong hợp đồng

12 / 20

Người mua CIP không phải chịu phí nào?

13 / 20

Người mua theo điều kiện giao hàng FOB không phải chịu phí nào dưới đây

14 / 20

Trong điều kiện giao hàng DAP Incoterms 2020, người bán và người mua đều không có nghĩa vụ mua bảo hiểm

15 / 20

Nếu trong hợp đồng vận chuyển giữa người bán và người vận chuyển đã bao gồm phí dỡ hàng tại cảng đích thì

16 / 20

CIF Incoterms 2020 được sử dụng cho vận chuyển........

17 / 20

Trong CIP, điểm chuyển giao rủi ro mặc định là điểm giao hàng cho người vận chuyển đầu tiên. Vậy có thể chuyển giao rủi ro ở giai đoạn sau (ví dụ: tại cảng biển hoặc cảng sông hoặc tại sân bay), hoặc thậm chí trước khi việc vận chuyển xảy ra (ví dụ một điểm nội địa cách cảng biển hoặc sông) hay không?

18 / 20

DAP (Delivery At Place), người bán phải giao hàng đến

19 / 20

Đâu là điều kiện giao hàng người mua không phải trả bất kì khoản phí vận chuyển nào?

20 / 20

Mr Hải mua CIP đa phương thức từ Nga, nếu hàng gặp sự cố tại Trung quốc khi chuyển từ xe tải lên phương tiện tứ 2 thì?

Your score is

The average score is 76%

0%

Bạn có thấy bài trắc nghiệm thú vị không?

Các bài test liên quan

AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY?

You must log in to see your results.

# FUN FACTS

Điểm số trung bình Số người đã tham gia bài test Số người đã  vượt qua bài test Số người không vượt qua
76% 91 34 57

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.