Category Archives: Quy định đặc biệt tại các quốc gia

Quy định nhập khẩu tại Senegal phần 1

Quy định nhập khẩu tại Senegal phần 1

Bộ luật đầu tư Nhằm thúc đẩy Senegal trở thành điểm đến của đầu tư nước ngoài, Bộ Luật đầu tư của nước này đã cho phép dành những ưu đãi đặc biệt cho nhà đầu tư trong giai đoạn thực hiện đầu tư, theo Thương vụ Việt Nam tại Senegal. Cụ thể, những ưu […]

Quy định nhập khẩu tại Senegal phần 2

quy định nhập khẩu vào Senegal p2

Quy định nhập khẩu tại Senegal: Thuế, phí và hệ thống thuế Trong lĩnh vực nhập khẩu, trừ khi được miễn thuế hay hưởng chế độ thuế quan ưu đãi (thanh toán sau), một số loại thuế dưới đây phải được thanh toán ngay, theo Thương vụ Việt Nam tại Senegal. Cụ thể gồm các loại […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.