CPT

« Back to Glossary Index

Điều kiện giao hàng CPT (Carriage Paid To) là một thuật ngữ thương mại quốc tế (Incoterms) đi sâu vào chi tiết hơn một chút so với điều kiện FCA, chỉ định rằng người bán chịu chi phí vận chuyển hàng hóa đến địa điểm được chỉ định mà người mua yêu cầu.

« Quay lại danh sách thuật ngữ
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Call Now