SI

SI (shipping instruction) hay hướng dẫn gửi hàng bao gồm các thông tin hướng dẫn vận chuyển/giao hàng của Shipper đến hãng vận chuyển/giao nhận. SI giúp quá trình vận chuyển diễn ra đúng theo yêu cầu của chủ hàng

Xem thêm: Shipping Instruction

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.