FAS

Điều kiện giao hàng FAS (Free Alongside Ship) là một thuật ngữ thương mại quốc tế (Incoterms) được sử dụng để mô tả việc hàng hóa được đặt dọc mạn tàu tại cảng xuất được chỉ định bởi người mua.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.