Bài test dễ incoterms 2020

0%
1 votes, 5 avg
60

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


DỄ - TRẮC NGHIỆM INCOTERMS 2020

By Nguyên Đăng Việt Nam

Hãy điền đầy đủ thông tin (đặc biệt là email) để nhận kết quả nhé!

1 / 20

Mr. Hùng bán CIP đa phương thức từ ga Hà Nội sang kho của người mua tại Ulaanbaatar, Mông Cổ. Vậy điểm chuyển giao rủi ro là?

2 / 20

CPT là viết tắt của?

3 / 20

Cặp incoterms nào sau đây có cùng điểm chuyển giao rủi ro?

4 / 20

Người mua CIP không phải chịu phí nào?

5 / 20

Đâu là cách viết đúng?

6 / 20

CIF đặc biệt phù hợp với vận chuyển đa phương thức

7 / 20

"D" trong incoterms là viết tắt của?

8 / 20

Điểm chuyển giao rủi ro và chi phí trong CPT

9 / 20

Mức bảo hiểm tối thiểu theo CIF là

10 / 20

FAS được sử dụng với mọi phương thức vận chuyển

11 / 20

Nếu người mua muốn nhận hàng như điều kiện CPT nhưng cũng cần người bán mua bảo hiểm cho lô hàng thì nên ký hợp đồng theo điều kiện nào?

12 / 20

Người bán FOB không có nghĩa vụ thông quan hàng hóa nhập khẩu hoặc quá cảnh qua nước thứ ba, không phải trả bất kỳ thuế nhập khẩu hoặc thực hiện bất kỳ thủ tục nhập khẩu nào.

13 / 20

Đâu là điều kiện giao hàng người mua phải chịu phí handling tại đầu xuất?

14 / 20

DAP | Delivered at Place được hiểu đơn giản là

15 / 20

Trong CFR, ai là người trả tiền cước tàu?

16 / 20

FAS là viết tắt của

17 / 20

Phí nào dưới đây người bán CPT không phải trả

18 / 20

Nghĩa vụ về chi phí của người mua trong CFR là?

19 / 20

Từ khi ra đời đến nay, Incoterms đã qua bao nhiêu lần sửa đổi (tính cả 2020)

20 / 20

Có phải điểm giao hàng nào cũng là điểm chuyển giao rủi ro trong Incoterms?

Your score is

The average score is 66%

0%

Bạn có thấy bài trắc nghiệm thú vị không?

Các bài test liên quan

AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY?

You must log in to see your results.

# FUN FACTS

Điểm số trung bình Số người đã tham gia bài test Số người đã  vượt qua bài test Số người không vượt qua
66% 60 6 54

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.