CIP

Điều kiện giao hàng CIP (Carriage Insurance Paid to) là một thuật ngữ thương mại quốc tế (Incoterms). Về cơ bản, CIP khá giống CPT nhưng chỉ có một điểm khác biệt cơ bản đó là việc yêu cầu người bán chịu trách nhiệm cao nhất về bảo hiểm hàng hóa.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.