Bài test thường incoterms 2020

0%
5 votes, 5 avg
398

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


THƯỜNG- TRẮC NGHIỆM INCOTERMS 2020

By Nguyên Đăng Việt Nam

Hãy điền đầy đủ thông tin (đặc biệt là email) để nhận kết quả nhé!

1 / 20

Người mua DPU phải chịu phí nào sau đây?

2 / 20

Nếu muốn tính giá nhập khẩu “CIF Hải Phòng” thì ta lấy

3 / 20

Trong DAP Người bán chịu mọi chi phí và rủi ro trong quá trình vận chuyển hoặc quá cảnh cho đến khi hàng đến điểm đích rồi dỡ xuống.

4 / 20

Nếu người mua muốn được giao hàng tại điểm mình chỉ định, đồng thời không có khả năng hoặc kinh nghiệm dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận chuyển thì nên ký hợp đồng theo?

5 / 20

........... là điểm cuối mà người bán phải chi trả mọi chi phí

6 / 20

Trong FCA incoterms 2020, Người bán phải

7 / 20

Theo CIF, người bán phải mua bảo hiểm tối thiểu là mức?

8 / 20

Trong FCA Incoterms 2020, người mua cho phép người chuyên chở của mình khi nhận hàng của người bán sẽ phát hành cho người bán 1 vận đơn có on-board notation khi

9 / 20

Nếu các mặt hàng sau khi đến điểm đích cần xử lý bổ sung hoặc xử lý đặc biệt, chỉ có người bán mới thực hiện được điều này. Trong trường hợp này, điều kiện giao hàng ........... là tối ưu nhất

10 / 20

DPU được hiểu đơn giản là?

11 / 20

FOB được sử dụng cho phương thức

12 / 20

"Người bán giao hàng bằng cách vận chuyển hàng đến và xếp an toàn dọc mạn tàu tại cảng giao hàng được người mua chỉ định" là điều kiện giao hàng nào

13 / 20

Mr. A là bên bán theo CIF, Incoterms 2020, Mr. A phải chịu phí nào dưới đây

14 / 20

Trong CIF, Incoterms 2020, ............  mua bảo hiểm cho lô hàng đang vận chuyển biển và tính chi phí này vào tiền hàng.

15 / 20

Mr A bán hàng theo CIF, vậy Mr. A phải giao hàng tại

16 / 20

........là điều kiện Incoterms quy định trách nhiệm tối thiểu của người bán.

17 / 20

FOB, Incoterms 2020 đặc biệt phù hợp với mặt hàng Dầu, hàng rời hoặc ngũ cốc

18 / 20

Nếu người mua không có khả năng hoặc thiếu kinh nghiệm book cước vận chuyển và thông quan nhập khẩu thì nên chọn điều kiện giao hàng nào?

19 / 20

Đâu là điều kiện giao hàng mà giao hàng hóa mà người bán chịu trách nhiệm cao nhất?

20 / 20

............. là điều kiện duy nhất trong số 11 incoterms yêu cầu người bán phải dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận chuyển tại điểm đích

Your score is

The average score is 68%

0%

Bạn có thấy bài trắc nghiệm thú vị không?

Các bài test liên quan

AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY?

User NameStartEndDurationScore
Bùi Phan Hà Chi10:45:40 Sep 20, 202310:52:52 Sep 20, 20237 minutes 12 seconds80%
Bùi Phan Hà Chi10:35:14 Sep 20, 202310:44:25 Sep 20, 20239 minutes 11 seconds55%
ABC10:23:16 Sep 20, 202310:33:02 Sep 20, 20239 minutes 46 seconds60%
ABC10:10:31 Sep 20, 202310:20:33 Sep 20, 202310 minutes 2 seconds10%
Nguyen Minh Trang10:42:54 Sep 16, 202310:52:56 Sep 16, 202310 minutes 2 seconds50%
Guest18:48:13 Sep 15, 202319:09:53 Sep 15, 202321 minutes 40 seconds20%
Đặng Kim11:13:13 Sep 10, 202311:23:15 Sep 10, 202310 minutes 2 seconds60%
Đặng Thị Đài Trang10:49:48 Sep 10, 202310:58:13 Sep 10, 20238 minutes 25 seconds45%
dádsad10:19:26 Sep 05, 202310:29:29 Sep 05, 202310 minutes 3 seconds0%
Guest19:31:34 Sep 04, 202319:37:53 Sep 04, 20236 minutes 19 seconds70%
Guest16:55:47 Sep 03, 202317:01:15 Sep 03, 20235 minutes 28 seconds80%
Guest16:07:34 Sep 03, 202316:13:13 Sep 03, 20235 minutes 39 seconds75%
z15:16:05 Sep 03, 202315:26:07 Sep 03, 202310 minutes 2 seconds0%
Lê Anh Khiêm15:38:04 Aug 30, 202315:48:06 Aug 30, 202310 minutes 2 seconds60%
Guest14:44:25 Aug 30, 202314:50:51 Aug 30, 20236 minutes 26 seconds40%
Guest00:25:18 Aug 18, 202300:26:15 Aug 18, 202357 seconds35%
Guest14:04:45 Aug 17, 202314:09:01 Aug 17, 20234 minutes 16 seconds90%
Đoàn Thị Diệu16:37:37 Aug 14, 202316:46:51 Aug 14, 20239 minutes 14 seconds60%
Guest16:19:00 Aug 14, 202316:29:34 Aug 14, 202310 minutes 34 seconds0%
Kiều21:36:08 Aug 12, 202321:41:31 Aug 12, 20235 minutes 23 seconds60%
thanh nhi20:43:50 Aug 09, 202320:53:52 Aug 09, 202310 minutes 2 seconds40%
nguyen diem my15:20:23 Aug 07, 202315:30:25 Aug 07, 202310 minutes 2 seconds25%
nguyen deim my23:35:05 Aug 04, 202323:45:07 Aug 04, 202310 minutes 2 seconds10%
nguyen mai quynh20:17:46 Aug 04, 202320:27:48 Aug 04, 202310 minutes 2 seconds60%
Nguyễn Lê Khánh Mi20:04:45 Aug 04, 202320:14:47 Aug 04, 202310 minutes 2 seconds50%
Jkens09:58:30 Aug 04, 202310:03:25 Aug 04, 20234 minutes 55 seconds80%
Hoàng08:25:21 Aug 03, 202308:32:04 Aug 03, 20236 minutes 43 seconds90%
hoàng08:16:53 Aug 03, 202308:23:33 Aug 03, 20236 minutes 40 seconds80%
Hoàng07:41:16 Aug 03, 202307:51:18 Aug 03, 202310 minutes 2 seconds15%
PHẠM TUẤN KHANH10:32:29 Aug 02, 202310:38:44 Aug 02, 20236 minutes 15 seconds55%
Hoàng12:03:35 Aug 01, 202312:11:19 Aug 01, 20237 minutes 44 seconds70%
Hoang Nguyen20:02:57 Jul 18, 202320:12:56 Jul 18, 20239 minutes 59 seconds65%
Uyên17:19:13 Jul 16, 202317:22:02 Jul 16, 20232 minutes 49 seconds50%
Tuyển Trần08:27:13 Jul 15, 202308:33:52 Jul 15, 20236 minutes 39 seconds75%
Tuyển Trần22:53:37 Jul 14, 202322:58:53 Jul 14, 20235 minutes 16 seconds70%
Tuyển Trần16:05:00 Jul 14, 202316:11:35 Jul 14, 20236 minutes 35 seconds55%
thùy anh10:31:02 Jul 13, 202310:48:19 Jul 13, 202317 minutes 17 seconds50%
Guest01:41:55 Jul 11, 202301:51:57 Jul 11, 202310 minutes 2 seconds75%
mai18:49:13 Jul 08, 202318:54:57 Jul 08, 20235 minutes 44 seconds50%
Guest14:03:02 Jul 05, 202314:09:51 Jul 05, 20236 minutes 49 seconds50%
Guest15:27:04 Jul 04, 202315:35:01 Jul 04, 20237 minutes 57 seconds60%
jsfhjef10:43:12 Jul 04, 202310:47:37 Jul 04, 20234 minutes 25 seconds65%
210:09:23 Jul 03, 202310:14:46 Jul 03, 20235 minutes 23 seconds85%
Guest17:20:25 Jun 29, 202317:30:27 Jun 29, 202310 minutes 2 seconds25%
Guest05:59:18 Jun 29, 202306:08:38 Jun 29, 20239 minutes 20 seconds60%
Guest22:48:03 Jun 28, 202322:56:25 Jun 28, 20238 minutes 22 seconds55%
Nguyễn Phương Thảo20:51:24 Jun 26, 202320:57:29 Jun 26, 20236 minutes 5 seconds65%
Guest10:58:46 Jun 26, 202311:04:46 Jun 26, 20236 minutes 50%
Guest08:29:54 Jun 26, 202308:36:07 Jun 26, 20236 minutes 13 seconds55%
dvdvdhbvbdvsdvs16:19:34 Jun 25, 202316:24:23 Jun 25, 20234 minutes 49 seconds60%
Guest12:52:11 Jun 25, 202312:59:36 Jun 25, 20237 minutes 25 seconds70%
nguyễn thị bích trâm20:26:24 Jun 24, 202320:33:23 Jun 24, 20236 minutes 59 seconds35%
Thank u17:06:03 Jun 23, 202317:11:56 Jun 23, 20235 minutes 53 seconds60%
Guest15:30:29 Jun 23, 202315:37:41 Jun 23, 20237 minutes 12 seconds55%
Phát00:17:06 Jun 23, 202300:23:17 Jun 23, 20236 minutes 11 seconds75%
Guest13:47:41 Jun 22, 202314:41:00 Jun 22, 202353 minutes 19 seconds5%
Guest11:31:24 Jun 21, 202311:34:51 Jun 21, 20233 minutes 27 seconds85%
Nguyễn Khải Hoàn11:13:11 Jun 21, 202311:23:13 Jun 21, 202310 minutes 2 seconds30%
Guest23:12:48 Jun 19, 202323:16:10 Jun 19, 20233 minutes 22 seconds30%
ha thi anh thu22:30:31 Jun 16, 202322:36:43 Jun 16, 20236 minutes 12 seconds60%
Guest10:56:11 Jun 15, 202311:00:43 Jun 15, 20234 minutes 32 seconds75%
Nguyễn hồng phú07:32:55 Jun 14, 202307:37:52 Jun 14, 20234 minutes 57 seconds50%
Vi19:39:32 Jun 13, 202319:45:17 Jun 13, 20235 minutes 45 seconds70%
Guest13:39:11 Jun 12, 202313:43:13 Jun 12, 20234 minutes 2 seconds45%
Guest23:46:48 Jun 11, 202323:51:28 Jun 11, 20234 minutes 40 seconds45%
Nguyễn Thị Thanh Tuyền21:27:24 Jun 07, 202321:37:07 Jun 07, 20239 minutes 43 seconds70%
thuy14:43:33 Jun 06, 202314:49:23 Jun 06, 20235 minutes 50 seconds50%
Guest14:02:02 Jun 06, 202314:12:04 Jun 06, 202310 minutes 2 seconds85%
Phan Ngọc Anh Thy10:07:17 Jun 06, 202310:13:13 Jun 06, 20235 minutes 56 seconds65%
Ân01:23:57 Jun 06, 202301:29:54 Jun 06, 20235 minutes 57 seconds75%
121:51:24 Jun 05, 202321:54:12 Jun 05, 20232 minutes 48 seconds90%
Thien18:43:30 Jun 05, 202318:48:16 Jun 05, 20234 minutes 46 seconds70%
LÊ NGỌC QUỲNH NHƯ13:58:32 Jun 05, 202314:08:34 Jun 05, 202310 minutes 2 seconds55%
Nguyễn Minh Nhựt13:29:16 Jun 05, 202313:37:22 Jun 05, 20238 minutes 6 seconds80%
ghfgdfg12:43:20 Jun 05, 202312:50:01 Jun 05, 20236 minutes 41 seconds90%
hí hí12:37:41 Jun 05, 202312:42:17 Jun 05, 20234 minutes 36 seconds90%
Nguyễn Ngọc Nhã Quyên11:19:40 Jun 05, 202311:27:49 Jun 05, 20238 minutes 9 seconds75%
NNTQ09:31:52 Jun 05, 202309:34:18 Jun 05, 20232 minutes 26 seconds95%
Nguyễn Thanh Tâm09:28:41 Jun 05, 202309:33:04 Jun 05, 20234 minutes 23 seconds95%
Guest09:27:00 Jun 05, 202309:31:15 Jun 05, 20234 minutes 15 seconds70%
Q09:19:23 Jun 05, 202309:25:00 Jun 05, 20235 minutes 37 seconds85%
Phuoeng08:53:23 Jun 05, 202308:58:24 Jun 05, 20235 minutes 1 seconds80%
Q08:50:08 Jun 05, 202308:57:23 Jun 05, 20237 minutes 15 seconds75%
An08:49:06 Jun 05, 202308:56:30 Jun 05, 20237 minutes 24 seconds85%
108:09:50 Jun 05, 202308:14:08 Jun 05, 20234 minutes 18 seconds75%
Liêu Thị Yên Yên01:46:17 Jun 05, 202301:51:35 Jun 05, 20235 minutes 18 seconds85%
Nguyễn Ngọc Nhã Quyên23:11:26 Jun 04, 202323:18:42 Jun 04, 20237 minutes 16 seconds75%
Linh23:02:19 Jun 04, 202323:09:24 Jun 04, 20237 minutes 5 seconds80%
hoa22:32:08 Jun 04, 202322:40:34 Jun 04, 20238 minutes 26 seconds75%
T20:02:42 Jun 04, 202320:08:22 Jun 04, 20235 minutes 40 seconds100%
119:45:13 Jun 04, 202319:49:21 Jun 04, 20234 minutes 8 seconds80%
Anne Nguyen19:15:47 Jun 04, 202319:19:41 Jun 04, 20233 minutes 54 seconds60%
Nguyễn An Nhi16:31:56 Jun 04, 202316:36:34 Jun 04, 20234 minutes 38 seconds70%
Anne Nguyen15:15:57 Jun 04, 202315:20:41 Jun 04, 20234 minutes 44 seconds80%
Lê Thu14:17:13 Jun 04, 202314:23:35 Jun 04, 20236 minutes 22 seconds90%
Đặng Thị Hồng Mai13:24:26 Jun 04, 202313:32:01 Jun 04, 20237 minutes 35 seconds60%
huih23:55:08 Jun 03, 202323:58:12 Jun 03, 20233 minutes 4 seconds100%
hi23:17:02 Jun 03, 202323:24:13 Jun 03, 20237 minutes 11 seconds95%
Liêu Thị Yên Yên22:41:52 Jun 03, 202322:46:15 Jun 03, 20234 minutes 23 seconds55%
Guest22:16:10 Jun 03, 202322:18:09 Jun 03, 20231 minutes 59 seconds85%
Guest22:12:28 Jun 03, 202322:15:48 Jun 03, 20233 minutes 20 seconds55%
Quỳnh21:34:16 Jun 03, 202321:42:31 Jun 03, 20238 minutes 15 seconds85%
Nguyễn Ngọc Thúy Quỳnh20:58:11 Jun 03, 202321:06:22 Jun 03, 20238 minutes 11 seconds90%
Việt Thái20:31:48 Jun 03, 202320:41:50 Jun 03, 202310 minutes 2 seconds85%
Guest17:56:41 Jun 03, 202318:01:18 Jun 03, 20234 minutes 37 seconds90%
dum20:48:26 Jun 02, 202320:52:45 Jun 02, 20234 minutes 19 seconds80%
hí hí18:08:55 Jun 02, 202318:16:26 Jun 02, 20237 minutes 31 seconds80%
Dum18:02:31 Jun 02, 202318:08:24 Jun 02, 20235 minutes 53 seconds80%
Guest13:13:20 Jun 02, 202313:20:21 Jun 02, 20237 minutes 1 seconds85%
Guest12:07:45 Jun 02, 202312:16:38 Jun 02, 20238 minutes 53 seconds55%
Ngân09:02:16 Jun 02, 202309:08:04 Jun 02, 20235 minutes 48 seconds80%
uyên21:23:38 Jun 01, 202321:29:56 Jun 01, 20236 minutes 18 seconds65%
Nguyễn Quốc Tiến19:52:49 Jun 01, 202319:55:57 Jun 01, 20233 minutes 8 seconds80%
Nguyễn Trung Hiếu00:15:13 Jun 01, 202300:22:37 Jun 01, 20237 minutes 24 seconds40%
mai hoa16:05:32 May 31, 202316:09:51 May 31, 20234 minutes 19 seconds35%
nguyễn châu anh21:55:15 May 30, 202322:01:46 May 30, 20236 minutes 31 seconds65%
Guest02:57:20 May 29, 202303:03:59 May 29, 20236 minutes 39 seconds50%
Võ Thúy Hiền20:41:05 May 28, 202320:51:02 May 28, 20239 minutes 57 seconds80%
Tạ Khả Ý14:01:33 May 23, 202314:07:19 May 23, 20235 minutes 46 seconds65%
ff09:22:23 May 23, 202309:29:42 May 23, 20237 minutes 19 seconds55%
Guest11:40:11 May 20, 202319:56:21 May 20, 20238 hours 16 minutes 10 seconds15%
Lê Ngân Hằng11:01:02 May 20, 202311:04:26 May 20, 20233 minutes 24 seconds40%
Phương16:43:57 May 13, 202316:52:06 May 13, 20238 minutes 9 seconds65%
ang nguyen16:21:54 May 11, 202316:28:56 May 11, 20237 minutes 2 seconds75%
Hshd11:42:53 May 11, 202311:50:39 May 11, 20237 minutes 46 seconds85%
Hdja11:31:04 May 11, 202311:41:06 May 11, 202310 minutes 2 seconds60%
quyên17:19:21 May 10, 202317:24:13 May 10, 20234 minutes 52 seconds85%
Nthuyen16:10:40 May 10, 202316:14:28 May 10, 20233 minutes 48 seconds85%
Guest08:18:37 May 10, 202308:24:32 May 10, 20235 minutes 55 seconds75%
Lê Thị Hồng Nhung20:27:26 May 09, 202320:31:38 May 09, 20234 minutes 12 seconds45%
nhu09:35:10 May 08, 202309:44:38 May 08, 20239 minutes 28 seconds35%
Y21:44:53 Apr 23, 202321:51:01 Apr 23, 20236 minutes 8 seconds90%
v18:08:54 Apr 21, 202318:15:30 Apr 21, 20236 minutes 36 seconds60%
thanh nhã19:35:15 Apr 15, 202319:42:38 Apr 15, 20237 minutes 23 seconds60%
Thanh11:02:12 Apr 13, 202311:07:39 Apr 13, 20235 minutes 27 seconds55%
Guest10:37:48 Apr 10, 202310:42:31 Apr 10, 20234 minutes 43 seconds85%
Guest09:14:56 Apr 07, 202309:22:00 Apr 07, 20237 minutes 4 seconds50%
Son09:11:27 Apr 07, 202309:16:09 Apr 07, 20234 minutes 42 seconds40%
Guest07:14:19 Apr 07, 202307:21:55 Apr 07, 20237 minutes 36 seconds60%
Guest23:14:52 Apr 06, 202323:17:16 Apr 06, 20232 minutes 24 seconds35%
Trang21:06:11 Apr 06, 202321:12:23 Apr 06, 20236 minutes 12 seconds50%
phạm ngọc trân châu19:52:45 Apr 06, 202319:57:25 Apr 06, 20234 minutes 40 seconds60%
phạm ngọc trân châu16:51:08 Apr 06, 202316:54:46 Apr 06, 20233 minutes 38 seconds40%
Guest14:35:09 Apr 06, 202314:39:46 Apr 06, 20234 minutes 37 seconds70%
Guest21:03:23 Apr 03, 202321:07:55 Apr 03, 20234 minutes 32 seconds95%
Guest15:16:06 Apr 02, 202315:18:52 Apr 02, 20232 minutes 46 seconds95%
Phạm Thạch Anh15:03:46 Apr 02, 202315:09:06 Apr 02, 20235 minutes 20 seconds75%
Guest21:38:56 Mar 31, 202321:41:12 Mar 31, 20232 minutes 16 seconds15%
Guest09:24:15 Mar 30, 202309:33:22 Mar 30, 20239 minutes 7 seconds80%
U00:20:54 Mar 30, 202300:23:43 Mar 30, 20232 minutes 49 seconds70%
922:20:04 Mar 29, 202322:24:00 Mar 29, 20233 minutes 56 seconds85%
Guest20:38:05 Mar 29, 202320:43:22 Mar 29, 20235 minutes 17 seconds65%
Guest08:03:24 Mar 28, 202308:10:02 Mar 28, 20236 minutes 38 seconds50%
jhjoj22:22:58 Mar 27, 202322:29:32 Mar 27, 20236 minutes 34 seconds55%
d21:04:11 Mar 26, 202321:09:35 Mar 26, 20235 minutes 24 seconds70%
K12:47:00 Mar 25, 202312:50:24 Mar 25, 20233 minutes 24 seconds30%
Guest10:04:29 Mar 24, 202310:07:54 Mar 24, 20233 minutes 25 seconds70%
Guest10:42:36 Mar 23, 202310:47:34 Mar 23, 20234 minutes 58 seconds85%
Guest10:34:54 Mar 23, 202310:37:46 Mar 23, 20232 minutes 52 seconds55%
Guest10:30:17 Mar 23, 202310:33:31 Mar 23, 20233 minutes 14 seconds85%
Guest10:19:21 Mar 23, 202310:28:59 Mar 23, 20239 minutes 38 seconds80%
Guest10:11:12 Mar 23, 202310:17:13 Mar 23, 20236 minutes 1 seconds65%
Guest10:04:28 Mar 23, 202310:08:35 Mar 23, 20234 minutes 7 seconds40%
Quỳnh Nguyễn15:50:04 Mar 20, 202315:58:11 Mar 20, 20238 minutes 7 seconds70%
le hà10:07:33 Mar 20, 202310:17:35 Mar 20, 202310 minutes 2 seconds40%
phamxuanhieu20:14:16 Mar 19, 202320:22:35 Mar 19, 20238 minutes 19 seconds60%
Nguyễn Thị Ly Na16:53:46 Mar 19, 202316:57:44 Mar 19, 20233 minutes 58 seconds95%
Guest13:10:32 Mar 19, 202313:18:17 Mar 19, 20237 minutes 45 seconds70%
Guest15:29:12 Mar 14, 202315:32:01 Mar 14, 20232 minutes 49 seconds65%
Ôn Oanh12:54:31 Mar 12, 202312:57:53 Mar 12, 20233 minutes 22 seconds85%
gumi10:53:26 Mar 11, 202310:57:53 Mar 11, 20234 minutes 27 seconds90%
Nguyễn Ngọc Phương Thanh13:27:07 Mar 10, 202313:33:28 Mar 10, 20236 minutes 21 seconds50%
Guest22:33:30 Mar 09, 202322:35:20 Mar 09, 20231 minutes 50 seconds50%
Thanh Kiều14:54:23 Mar 09, 202314:57:13 Mar 09, 20232 minutes 50 seconds90%
Thanh Kiều14:47:35 Mar 09, 202314:52:13 Mar 09, 20234 minutes 38 seconds25%
TT14:21:52 Mar 09, 202314:24:52 Mar 09, 20233 minutes 80%
Kiều14:16:08 Mar 09, 202314:21:43 Mar 09, 20235 minutes 35 seconds45%
Hiền14:17:50 Mar 09, 202314:20:55 Mar 09, 20233 minutes 5 seconds45%
Trang14:15:26 Mar 09, 202314:19:53 Mar 09, 20234 minutes 27 seconds70%
Trang14:07:46 Mar 09, 202314:13:45 Mar 09, 20235 minutes 59 seconds45%
Trần T14:04:54 Mar 09, 202314:12:44 Mar 09, 20237 minutes 50 seconds60%
Trương Hải Châu14:00:43 Mar 09, 202314:08:40 Mar 09, 20237 minutes 57 seconds35%
Phạm Thị Hồng Hạnh13:53:48 Mar 09, 202313:58:41 Mar 09, 20234 minutes 53 seconds30%
Guest18:29:25 Mar 08, 202318:33:11 Mar 08, 20233 minutes 46 seconds75%
Guest00:01:29 Mar 08, 202300:06:59 Mar 08, 20235 minutes 30 seconds80%
h23:14:53 Mar 07, 202323:18:44 Mar 07, 20233 minutes 51 seconds85%
ngyeb18:03:46 Mar 07, 202318:08:14 Mar 07, 20234 minutes 28 seconds90%
Guest23:28:58 Mar 05, 202323:38:27 Mar 05, 20239 minutes 29 seconds85%
nhdgd15:48:25 Mar 05, 202315:57:09 Mar 05, 20238 minutes 44 seconds90%
gumi15:48:52 Mar 05, 202315:54:29 Mar 05, 20235 minutes 37 seconds70%
Võ Thị Kiều Oanh21:33:16 Mar 04, 202321:38:47 Mar 04, 20235 minutes 31 seconds70%
nguyen thi02:05:22 Mar 02, 202302:15:24 Mar 02, 202310 minutes 2 seconds5%
nguyễn thị mỹ linh00:55:49 Mar 02, 202301:02:23 Mar 02, 20236 minutes 34 seconds60%
Guest00:23:05 Mar 01, 202300:28:38 Mar 01, 20235 minutes 33 seconds90%
ahihi23:56:48 Feb 28, 202300:01:03 Mar 01, 20234 minutes 15 seconds90%
vuphuongudyen21:22:40 Feb 28, 202321:32:18 Feb 28, 20239 minutes 38 seconds75%
ghrxjn20:56:42 Feb 28, 202320:58:42 Feb 28, 20232 minutes 100%
Guest20:43:21 Feb 28, 202320:47:39 Feb 28, 20234 minutes 18 seconds90%
Guest20:30:07 Feb 28, 202320:39:45 Feb 28, 20239 minutes 38 seconds80%
nguyễn Văn a20:32:44 Feb 28, 202320:34:53 Feb 28, 20232 minutes 9 seconds95%
cnhsđu20:26:48 Feb 28, 202320:31:20 Feb 28, 20234 minutes 32 seconds80%
tui15:58:38 Feb 28, 202316:03:28 Feb 28, 20234 minutes 50 seconds80%
Tình14:46:28 Feb 28, 202314:50:35 Feb 28, 20234 minutes 7 seconds95%
Nguyễn Văn An11:58:25 Feb 28, 202312:04:54 Feb 28, 20236 minutes 29 seconds75%
Tình23:07:50 Feb 27, 202323:15:09 Feb 27, 20237 minutes 19 seconds80%
hà thị thu hương22:43:02 Feb 27, 202322:46:50 Feb 27, 20233 minutes 48 seconds95%
Trương Ngọc Diễm10:21:52 Feb 25, 202310:27:57 Feb 25, 20236 minutes 5 seconds70%
Guest10:00:07 Feb 17, 202310:17:05 Feb 17, 202316 minutes 58 seconds70%
Ngô Thị Tuyết09:11:55 Feb 15, 202309:16:45 Feb 15, 20234 minutes 50 seconds50%
han11:13:41 Feb 05, 202311:19:43 Feb 05, 20236 minutes 2 seconds55%
An Khương17:05:55 Feb 03, 202317:15:57 Feb 03, 202310 minutes 2 seconds50%
Nguyễn Quỳnh Anh19:37:42 Jan 10, 202319:42:05 Jan 10, 20234 minutes 23 seconds40%
Nguyễn Thị Vân Anh10:25:11 Jan 10, 202310:33:42 Jan 10, 20238 minutes 31 seconds70%
k10:10:09 Jan 04, 202310:14:34 Jan 04, 20234 minutes 25 seconds70%
k15:31:53 Jan 03, 202315:34:22 Jan 03, 20232 minutes 29 seconds95%
hi15:25:46 Jan 03, 202315:29:19 Jan 03, 20233 minutes 33 seconds45%
Phương Nguyễn22:07:13 Jan 02, 202322:13:32 Jan 02, 20236 minutes 19 seconds100%
HK15:38:34 Jan 02, 202315:43:21 Jan 02, 20234 minutes 47 seconds85%
Guest15:29:36 Jan 02, 202315:32:41 Jan 02, 20233 minutes 5 seconds90%
Guest22:32:54 Dec 31, 202222:34:46 Dec 31, 20221 minutes 52 seconds100%
Ly20:49:05 Dec 31, 202220:51:46 Dec 31, 20222 minutes 41 seconds100%
pa22:03:40 Dec 29, 202222:08:59 Dec 29, 20225 minutes 19 seconds70%
jfjsvfdb11:18:38 Dec 19, 202211:28:40 Dec 19, 202210 minutes 2 seconds65%
My23:01:58 Dec 16, 202223:09:58 Dec 16, 20228 minutes 65%
Lan23:46:59 Dec 13, 202223:57:01 Dec 13, 202210 minutes 2 seconds40%
Guest21:33:59 Nov 29, 202221:39:47 Nov 29, 20225 minutes 48 seconds65%
Guest17:17:54 Nov 29, 202217:25:11 Nov 29, 20227 minutes 17 seconds75%
F18:14:51 Nov 25, 202218:22:06 Nov 25, 20227 minutes 15 seconds70%
khanh18:00:15 Nov 25, 202218:04:05 Nov 25, 20223 minutes 50 seconds75%
ueu16:06:25 Nov 25, 202216:12:21 Nov 25, 20225 minutes 56 seconds90%
Khanh14:26:32 Nov 25, 202214:35:26 Nov 25, 20228 minutes 54 seconds70%
Thao Ho Vu Thanh11:30:14 Nov 25, 202211:34:15 Nov 25, 20224 minutes 1 seconds90%
Guest11:20:51 Nov 25, 202211:25:10 Nov 25, 20224 minutes 19 seconds100%
Guest11:14:22 Nov 25, 202211:18:56 Nov 25, 20224 minutes 34 seconds80%
NTMT11:09:29 Nov 25, 202211:15:17 Nov 25, 20225 minutes 48 seconds85%
uiu09:30:53 Nov 25, 202209:34:45 Nov 25, 20223 minutes 52 seconds90%
uiu08:14:18 Nov 25, 202208:21:38 Nov 25, 20227 minutes 20 seconds85%
ltt00:55:55 Nov 25, 202201:05:36 Nov 25, 20229 minutes 41 seconds95%
Phương Nguyễn22:59:34 Nov 24, 202223:06:06 Nov 24, 20226 minutes 32 seconds75%
Ltt18:47:35 Nov 24, 202218:56:46 Nov 24, 20229 minutes 11 seconds80%
Ly16:58:06 Nov 24, 202217:02:57 Nov 24, 20224 minutes 51 seconds95%
Xanh lá11:30:10 Nov 24, 202211:34:42 Nov 24, 20224 minutes 32 seconds70%
alm19:34:10 Nov 23, 202219:40:24 Nov 23, 20226 minutes 14 seconds70%
k19:03:14 Nov 23, 202219:07:43 Nov 23, 20224 minutes 29 seconds90%
k18:41:29 Nov 23, 202218:45:42 Nov 23, 20224 minutes 13 seconds90%
Trang15:07:30 Nov 23, 202215:13:59 Nov 23, 20226 minutes 29 seconds50%
Guest12:22:23 Nov 22, 202212:28:57 Nov 22, 20226 minutes 34 seconds70%
Kiệt Phan12:06:41 Nov 22, 202212:09:12 Nov 22, 20222 minutes 31 seconds85%
Le Kiet12:00:42 Nov 22, 202212:08:27 Nov 22, 20227 minutes 45 seconds75%
Đỗ Kiệt12:00:11 Nov 22, 202212:05:18 Nov 22, 20225 minutes 7 seconds70%
Guest18:20:13 Nov 17, 202218:21:04 Nov 17, 202251 seconds45%
114:56:07 Nov 16, 202215:01:38 Nov 16, 20225 minutes 31 seconds45%
kjhbkjdvs13:02:12 Nov 16, 202213:08:34 Nov 16, 20226 minutes 22 seconds75%
Bùi Quyên10:26:52 Nov 16, 202210:34:20 Nov 16, 20227 minutes 28 seconds75%
jejdn08:09:01 Nov 16, 202208:14:27 Nov 16, 20225 minutes 26 seconds75%
kệbdn07:59:43 Nov 16, 202208:07:46 Nov 16, 20228 minutes 3 seconds70%
Nguyễn Thị Hương07:52:12 Nov 16, 202207:58:27 Nov 16, 20226 minutes 15 seconds70%
guh01:42:47 Nov 16, 202201:51:50 Nov 16, 20229 minutes 3 seconds50%
101:02:11 Nov 16, 202201:07:09 Nov 16, 20224 minutes 58 seconds65%
ádfg00:54:07 Nov 16, 202201:04:09 Nov 16, 202210 minutes 2 seconds45%
yhgfdykjhgf00:41:14 Nov 16, 202200:51:16 Nov 16, 202210 minutes 2 seconds55%
Bùi Quyên00:11:05 Nov 16, 202200:16:32 Nov 16, 20225 minutes 27 seconds75%
Bùi Quyên00:02:39 Nov 16, 202200:09:28 Nov 16, 20226 minutes 49 seconds80%
Bùi Quyên23:52:38 Nov 15, 202223:59:04 Nov 15, 20226 minutes 26 seconds55%
aqr23:40:51 Nov 15, 202223:46:46 Nov 15, 20225 minutes 55 seconds75%
Võ Thành22:11:54 Nov 15, 202222:20:36 Nov 15, 20228 minutes 42 seconds75%
Guest19:43:36 Nov 15, 202219:48:37 Nov 15, 20225 minutes 1 seconds90%
Guest19:37:32 Nov 15, 202219:42:02 Nov 15, 20224 minutes 30 seconds75%
Guest19:31:03 Nov 15, 202219:36:18 Nov 15, 20225 minutes 15 seconds70%
Minh An19:06:55 Nov 15, 202219:11:24 Nov 15, 20224 minutes 29 seconds45%
Huy18:39:40 Nov 15, 202218:45:39 Nov 15, 20225 minutes 59 seconds70%
Phan Lạc Thanh Phong18:30:30 Nov 15, 202218:39:10 Nov 15, 20228 minutes 40 seconds55%
nbxj17:59:35 Nov 15, 202218:07:27 Nov 15, 20227 minutes 52 seconds45%
Nguyễn Hồng Thảo Ngọc17:29:21 Nov 15, 202217:35:09 Nov 15, 20225 minutes 48 seconds40%
Võ Thành17:21:25 Nov 15, 202217:29:45 Nov 15, 20228 minutes 20 seconds75%
Nguyen Nhut Linh17:19:57 Nov 15, 202217:28:28 Nov 15, 20228 minutes 31 seconds70%
Phan Lạc Thanh Phong16:54:49 Nov 15, 202217:03:49 Nov 15, 20229 minutes 50%
Mai Huy16:52:52 Nov 15, 202216:58:44 Nov 15, 20225 minutes 52 seconds65%
nhi16:47:22 Nov 15, 202216:57:12 Nov 15, 20229 minutes 50 seconds45%
Guest22:10:21 Nov 13, 202222:11:21 Nov 13, 20221 minutes 40%
Trần Thị My Ngần18:55:48 Nov 08, 202219:02:47 Nov 08, 20226 minutes 59 seconds50%
Đoàn Thị Diệu08:28:03 Nov 03, 202208:32:16 Nov 03, 20224 minutes 13 seconds90%
Đoàn Thị Diệu08:19:53 Nov 03, 202208:26:50 Nov 03, 20226 minutes 57 seconds65%
H23:39:16 Nov 02, 202223:44:33 Nov 02, 20225 minutes 17 seconds80%
Hoai23:20:02 Nov 02, 202223:27:54 Nov 02, 20227 minutes 52 seconds55%
Trần Thị Trang08:38:53 Nov 02, 202208:44:59 Nov 02, 20226 minutes 6 seconds95%
Trang Trang20:33:13 Nov 01, 202220:42:56 Nov 01, 20229 minutes 43 seconds60%
Phạm Thị Thu15:28:45 Oct 23, 202215:32:09 Oct 23, 20223 minutes 24 seconds100%
Phạm Thị Thu15:14:37 Oct 23, 202215:20:29 Oct 23, 20225 minutes 52 seconds85%
Phạm Thị Thu12:27:49 Oct 22, 202212:33:30 Oct 22, 20225 minutes 41 seconds50%
Thu Pham21:51:44 Oct 21, 202221:58:26 Oct 21, 20226 minutes 42 seconds65%
sang22:48:32 Oct 14, 202222:56:13 Oct 14, 20227 minutes 41 seconds80%
Nguyễn Sang17:26:55 Oct 14, 202217:33:53 Oct 14, 20226 minutes 58 seconds75%
Guest15:48:08 Oct 13, 202215:53:48 Oct 13, 20225 minutes 40 seconds55%
Guest11:33:26 Oct 13, 202211:38:08 Oct 13, 20224 minutes 42 seconds90%
Guest23:43:24 Oct 12, 202223:49:39 Oct 12, 20226 minutes 15 seconds90%
mai le19:57:43 Oct 12, 202220:07:45 Oct 12, 202210 minutes 2 seconds75%
Thúy Nguyễn19:32:51 Oct 12, 202219:42:22 Oct 12, 20229 minutes 31 seconds70%
Guest10:01:06 Oct 12, 202210:04:58 Oct 12, 20223 minutes 52 seconds85%
ádasd00:24:18 Oct 12, 202200:28:51 Oct 12, 20224 minutes 33 seconds75%
Trump00:19:47 Oct 12, 202200:26:22 Oct 12, 20226 minutes 35 seconds90%
Lily20:41:54 Oct 11, 202220:47:10 Oct 11, 20225 minutes 16 seconds100%
tùng07:55:01 Oct 11, 202208:05:03 Oct 11, 202210 minutes 2 seconds10%
Guest16:43:26 Oct 10, 202216:47:06 Oct 10, 20223 minutes 40 seconds85%
111:34:08 Oct 09, 202211:44:10 Oct 09, 202210 minutes 2 seconds55%
Le Diem Quynh20:48:59 Oct 05, 202220:59:01 Oct 05, 202210 minutes 2 seconds55%
Le Diem Quynh20:05:57 Oct 05, 202220:15:59 Oct 05, 202210 minutes 2 seconds20%
quỳnh18:40:52 Oct 05, 202218:50:54 Oct 05, 202210 minutes 2 seconds30%
Lê Diễm Quỳnh17:05:34 Oct 05, 202217:15:36 Oct 05, 202210 minutes 2 seconds20%
Guest05:24:49 Oct 03, 202205:33:04 Oct 03, 20228 minutes 15 seconds70%
Guest20:57:39 Oct 02, 202221:01:01 Oct 02, 20223 minutes 22 seconds100%
Guest20:44:59 Oct 02, 202220:50:48 Oct 02, 20225 minutes 49 seconds80%
Guest14:50:22 Sep 30, 202214:55:40 Sep 30, 20225 minutes 18 seconds85%
Đoàn Thị DIệu09:35:58 Sep 25, 202209:40:14 Sep 25, 20224 minutes 16 seconds100%
Đoàn Thị DIệu09:24:21 Sep 25, 202209:31:13 Sep 25, 20226 minutes 52 seconds90%
Đoàn Thị Diệu23:43:55 Sep 24, 202223:53:34 Sep 24, 20229 minutes 39 seconds80%
trương nguyễn trân15:47:26 Sep 07, 202215:54:28 Sep 07, 20227 minutes 2 seconds50%
Nguyen Tram15:06:56 Sep 07, 202215:14:04 Sep 07, 20227 minutes 8 seconds75%
Guest13:35:36 Sep 07, 202213:40:13 Sep 07, 20224 minutes 37 seconds85%
TNT13:16:33 Sep 07, 202213:26:35 Sep 07, 202210 minutes 2 seconds10%
tran ngoc minh thy12:32:11 Sep 07, 202212:38:41 Sep 07, 20226 minutes 30 seconds85%
Guest12:12:23 Sep 07, 202212:16:26 Sep 07, 20224 minutes 3 seconds65%
Guest12:02:05 Sep 07, 202212:12:07 Sep 07, 202210 minutes 2 seconds50%
Phạm Phương Thảo11:31:06 Sep 07, 202211:37:46 Sep 07, 20226 minutes 40 seconds85%
Guest11:24:57 Sep 07, 202211:28:56 Sep 07, 20223 minutes 59 seconds90%
Guest11:19:21 Sep 07, 202211:24:19 Sep 07, 20224 minutes 58 seconds80%
Phạm Công Duy10:45:35 Sep 07, 202210:52:54 Sep 07, 20227 minutes 19 seconds55%
Guest10:15:07 Sep 07, 202210:22:20 Sep 07, 20227 minutes 13 seconds95%
Guest09:56:39 Sep 07, 202210:06:05 Sep 07, 20229 minutes 26 seconds60%
Guest09:53:00 Sep 07, 202209:56:08 Sep 07, 20223 minutes 8 seconds80%
Guest07:43:03 Sep 07, 202207:52:54 Sep 07, 20229 minutes 51 seconds70%
Guest01:56:02 Sep 07, 202202:03:25 Sep 07, 20227 minutes 23 seconds45%
Guest00:58:09 Sep 07, 202201:02:50 Sep 07, 20224 minutes 41 seconds90%
Guest22:58:59 Sep 06, 202223:06:30 Sep 06, 20227 minutes 31 seconds75%
Vỹ22:38:03 Sep 06, 202222:45:33 Sep 06, 20227 minutes 30 seconds85%
ad22:35:20 Sep 06, 202222:42:07 Sep 06, 20226 minutes 47 seconds70%
Hàng Ngọc Trâm22:11:40 Sep 06, 202222:17:21 Sep 06, 20225 minutes 41 seconds70%
Guest22:04:38 Sep 06, 202222:10:01 Sep 06, 20225 minutes 23 seconds85%
Guest20:59:57 Sep 06, 202221:03:34 Sep 06, 20223 minutes 37 seconds90%
Guest20:47:31 Sep 06, 202220:49:38 Sep 06, 20222 minutes 7 seconds95%
Guest20:41:13 Sep 06, 202220:46:45 Sep 06, 20225 minutes 32 seconds65%
Guest19:23:39 Sep 06, 202219:30:57 Sep 06, 20227 minutes 18 seconds80%
Guest17:44:59 Sep 06, 202217:49:42 Sep 06, 20224 minutes 43 seconds85%
Guest17:21:06 Sep 06, 202217:24:00 Sep 06, 20222 minutes 54 seconds100%
Guest16:58:56 Sep 06, 202217:03:46 Sep 06, 20224 minutes 50 seconds95%
Vy16:47:01 Sep 06, 202216:54:53 Sep 06, 20227 minutes 52 seconds90%
Guest15:12:57 Sep 06, 202215:16:47 Sep 06, 20223 minutes 50 seconds100%
ss12:05:44 Sep 06, 202212:10:24 Sep 06, 20224 minutes 40 seconds85%
Guest11:03:33 Sep 06, 202211:08:13 Sep 06, 20224 minutes 40 seconds80%
Nguyen00:48:14 Sep 06, 202200:54:09 Sep 06, 20225 minutes 55 seconds95%
Guest22:45:49 Sep 05, 202222:50:30 Sep 05, 20224 minutes 41 seconds85%
Guest09:18:59 Sep 05, 202209:21:24 Sep 05, 20222 minutes 25 seconds100%
Nguyễn Hy Thạch09:13:03 Sep 05, 202209:18:32 Sep 05, 20225 minutes 29 seconds75%
Guest22:31:17 Sep 04, 202222:36:06 Sep 04, 20224 minutes 49 seconds85%
Guest22:15:58 Sep 04, 202222:18:42 Sep 04, 20222 minutes 44 seconds100%
Guest22:10:10 Sep 04, 202222:15:10 Sep 04, 20225 minutes 75%
Guest16:35:13 Sep 03, 202216:36:50 Sep 03, 20221 minutes 37 seconds100%
Guest16:28:25 Sep 03, 202216:32:18 Sep 03, 20223 minutes 53 seconds85%
Guest16:23:19 Sep 03, 202216:28:08 Sep 03, 20224 minutes 49 seconds80%
Guest21:37:21 Sep 02, 202221:40:21 Sep 02, 20223 minutes 95%
Guest21:24:50 Sep 02, 202221:31:37 Sep 02, 20226 minutes 47 seconds70%
Lưu Uyên Phương15:58:37 Aug 31, 202216:06:02 Aug 31, 20227 minutes 25 seconds60%
Lưu Uyên Phương13:30:44 Aug 31, 202213:37:14 Aug 31, 20226 minutes 30 seconds60%
Guest11:11:29 Aug 31, 202211:16:57 Aug 31, 20225 minutes 28 seconds65%
Nhi10:38:07 Aug 31, 202210:45:09 Aug 31, 20227 minutes 2 seconds40%
Lâm00:20:22 Aug 31, 202200:25:32 Aug 31, 20225 minutes 10 seconds95%
Lâm00:11:47 Aug 31, 202200:15:14 Aug 31, 20223 minutes 27 seconds95%
Lâm00:05:30 Aug 31, 202200:11:15 Aug 31, 20225 minutes 45 seconds60%
Hà Quang20:17:50 Aug 30, 202220:25:05 Aug 30, 20227 minutes 15 seconds95%
Guest16:19:59 Aug 30, 202216:27:37 Aug 30, 20227 minutes 38 seconds75%
Mia Trịnh15:51:42 Aug 30, 202215:57:19 Aug 30, 20225 minutes 37 seconds70%
Guest22:21:41 Aug 29, 202222:27:30 Aug 29, 20225 minutes 49 seconds90%
Guest10:52:43 Aug 17, 202210:57:00 Aug 17, 20224 minutes 17 seconds65%
Milk20:11:58 Aug 07, 202220:17:43 Aug 07, 20225 minutes 45 seconds85%
Trần Hảo14:51:29 Aug 05, 202214:59:07 Aug 05, 20227 minutes 38 seconds95%
Guest00:37:45 Jun 30, 202200:41:48 Jun 30, 20224 minutes 3 seconds90%
tr15:04:47 Jun 29, 202215:12:29 Jun 29, 20227 minutes 42 seconds75%
Guest23:05:08 Jun 28, 202223:16:57 Jun 28, 202211 minutes 49 seconds5%
Guest22:57:02 Jun 26, 202223:01:49 Jun 26, 20224 minutes 47 seconds65%
r18:20:25 Jun 26, 202218:30:27 Jun 26, 202210 minutes 2 seconds5%
Nguyễn Thị Ngọc Ánh19:05:34 Jun 19, 202219:11:18 Jun 19, 20225 minutes 44 seconds75%
Nguyễn Thị Ngọc Ánh18:58:03 Jun 19, 202219:03:43 Jun 19, 20225 minutes 40 seconds80%
Lê Huệ00:16:11 Jun 17, 202200:22:36 Jun 17, 20226 minutes 25 seconds70%
Phạm Thị Mỹ Hạnh14:13:17 Jun 16, 202214:22:21 Jun 16, 20229 minutes 4 seconds75%
s12:02:16 Jun 15, 202212:09:29 Jun 15, 20227 minutes 13 seconds85%
Phạm Thị Mỹ Hạnh14:58:39 Jun 14, 202215:06:38 Jun 14, 20227 minutes 59 seconds75%
Guest20:47:48 Jun 13, 202220:53:47 Jun 13, 20225 minutes 59 seconds65%
ngo yenvy16:07:46 Jun 12, 202216:13:14 Jun 12, 20225 minutes 28 seconds90%
Guest22:48:48 Jun 10, 202222:52:52 Jun 10, 20224 minutes 4 seconds55%
TRẦN THỊ THU NGÂN11:35:06 Jun 05, 202211:42:28 Jun 05, 20227 minutes 22 seconds70%
Nguyen Dang Forwarding15:38:38 Jun 03, 202215:49:15 Jun 03, 202210 minutes 37 seconds0%
Guest23:14:29 Jun 02, 202223:20:14 Jun 02, 20225 minutes 45 seconds55%
Guest10:36:33 May 30, 202210:41:26 May 30, 20224 minutes 53 seconds70%
kk10:29:51 May 29, 202210:35:25 May 29, 20225 minutes 34 seconds60%
Guest10:14:53 May 28, 202210:20:10 May 28, 20225 minutes 17 seconds80%
Võ Thị Thúy Vy15:50:20 May 27, 202215:57:51 May 27, 20227 minutes 31 seconds65%
Nguyễn Hồng Liên13:16:21 May 27, 202213:22:17 May 27, 20225 minutes 56 seconds85%
Lan Anh Quan11:05:10 May 27, 202211:10:08 May 27, 20224 minutes 58 seconds85%

# FUN FACTS

Điểm số trung bình Số người đã tham gia bài test Số người đã  vượt qua bài test Số người không vượt qua
68% 398 73 325

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.