Bài test thường incoterms 2020

0%
1 votes, 5 avg
85

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


THƯỜNG- TRẮC NGHIỆM INCOTERMS 2020

By Nguyên Đăng Việt Nam

Hãy điền đầy đủ thông tin (đặc biệt là email) để nhận kết quả nhé!

1 / 20

EXW | Ex Works là?

2 / 20

Trong FCA, Incoterms 2020, chi phí xếp hàng lên phương tiện vận tải của người mua nếu giao hàng tại kho người bán do ai chịu

3 / 20

Trong CPT, nếu trong hợp đồng vận chuyển giữa người bán và người vận chuyển bao gồm chi phí dỡ hàng tại điểm đích được chỉ định, người bán có thể thu hồi các chi phí này từ người mua hay không?

4 / 20

Sắp xếp các điều kiện giao hàng nhóm F theo nghĩa vụ người mua giảm dần

5 / 20

Bảo hiểm của CIPCIF khác nhau ở

6 / 20

FCA incoterms 2020, mọi chi phí phát sinh trước khi người mua nhận hàng tại địa điểm và thời gian đã nêu trong hợp đồng do ai chịu

7 / 20

Incoterms 2020 DPU yêu cầu người bán thông quan hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu hoặc quá cảnh sau khi giao hàng qua nước thứ ba,

8 / 20

Incoterms 2020 không bao gồm điều kiện giao hàng nào?

9 / 20

Trong EXW, incoterms 2020, người bán chịu phí vận chuyển hàng hóa

10 / 20

Điểm giao hàng trong CFR Incoterms 2020 là

11 / 20

CFR Incoterms 2020, Delivery point ≠ Named place: Địa điểm giao hàng khác địa điểm chỉ định.

12 / 20

Sự khác nhau lớn nhất giữa điều kiện DPU trong Incoterm 2020 và DAT trong Incoterm 2010?

13 / 20

CIP, Incoterms 2020 - Người bán có nghĩa vụ thông quan hàng hóa nhập khẩu hoặc quá cảnh qua nước thứ ba, nhưng không phải trả bất kỳ thuế nhập khẩu hoặc thực hiện bất kỳ thủ tục hải quan nhập khẩu.

14 / 20

Điều kiện giao hàng duy nhất người bán không phải thông quan xuất khẩu là?

15 / 20

............. là điều kiện duy nhất trong số 11 incoterms yêu cầu người bán phải dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận chuyển tại điểm đích

16 / 20

DPU chỉ phù hợp cho vận tải hàng không

17 / 20

Trong FCA incoterms 2020, Người bán phải

18 / 20

CPT Incoterms 2020 là điều kiện giao hàng chỉ áp dụng cho vận chuyển đa phương thức.

19 / 20

Incoterms® không cấu thành một hợp đồng mua bán hoàn chỉnh, mà là một phần của nó

20 / 20

Mr. A là bên bán theo CIF, Incoterms 2020, Mr. A không phải chịu phí nào dưới đây

Your score is

The average score is 75%

0%

Bạn có thấy bài trắc nghiệm thú vị không?

Các bài test liên quan

AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY?

You must log in to see your results.

# FUN FACTS

Điểm số trung bình Số người đã tham gia bài test Số người đã  vượt qua bài test Số người không vượt qua
75% 85 23 62

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.