Bài test nhập môn incoterms 2020

0%
6 votes, 5 avg
320

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


NHẬP MÔN - TRẮC NGHIỆM INCOTERMS 2020

By Nguyên Đăng Việt Nam

Hãy điền đầy đủ thông tin (đặc biệt là email) để nhận kết quả nhé!

1 / 20

"D" trong incoterms là viết tắt của?

2 / 20

Incoterms 1990 bao gồm các điều kiện giao hàng nào

3 / 20

Điều kiện thay thế DAT trong Incoterms 2020 là?

4 / 20

DAP | Delivered at Place được hiểu đơn giản là

5 / 20

Phòng Thương mại quốc tế (ICC) đã xây dựng các điều kiện thương mại quốc tế Incoterms lần đầu tiên vào năm?

6 / 20

Tất cả các điểm giao hàng trong incoterms đều là do người mua chỉ định?

7 / 20

Cách viết nào sau đây là đúng

8 / 20

Có mấy nhóm điều kiện trong incoterms?

9 / 20

Đâu là điều kiện giao hàng bị loại bỏ trong Incoterms 2020

10 / 20

Giao cho người chuyên chở là điều kiện giao hàng

11 / 20

Incoterms 2020 bao gồm các điều kiện giao hàng nào

12 / 20

Cách viết nào sau đây là đúng

13 / 20

"F" trong Incoterms là viết tắt của?

14 / 20

FCA là viết tắt của?

15 / 20

DDP là viết tắt của?

16 / 20

Nếu Incoterms® không có năm nào được nêu trong hợp đồng thì nhận định nào sau đây là SAI

17 / 20

EXW không tương đương với?

18 / 20

Phương tiện vận tải phù hợp với DPU là

19 / 20

Các bản incoterms kể từ khi ICC phát hành lần lượt là

20 / 20

Named place chính là điểm chuyển giao chi phí trong incoterms?

Your score is

The average score is 63%

0%

Bạn có thấy bài trắc nghiệm thú vị không?

Các bài test liên quan

AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY?

You must log in to see your results.

# FUN FACTS

Điểm số trung bình Số người đã tham gia bài test Số người đã  vượt qua bài test Số người không vượt qua
63% 320 36 284

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.