Bài test nhập môn incoterms 2020

0%
17 votes, 4.5 avg
1470

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


NHẬP MÔN - TRẮC NGHIỆM INCOTERMS 2020

By Nguyên Đăng Việt Nam

Hãy điền đầy đủ thông tin (đặc biệt là email) để nhận kết quả nhé!

1 / 20

Điều kiện thay thế DAT trong Incoterms 2020 là?

2 / 20

Cách viết nào sau đây là đúng

3 / 20

"F" trong Incoterms là viết tắt của?

4 / 20

Có mấy nhóm điều kiện trong incoterms?

5 / 20

Nếu Incoterms® không có năm nào được nêu trong hợp đồng thì nhận định nào sau đây là SAI

6 / 20

DDP | Delivered Duty Paid hiểu đơn giản là

7 / 20

FAS là viết tắt của

8 / 20

CIP | Carriage and Insurance Paid to có thể dịch là

9 / 20

Phương tiện vận tải phù hợp với DPU là

10 / 20

DAP | Delivered at Place được hiểu đơn giản là

11 / 20

Incoterms 1990 gồm có..... điều kiện giao hàng

12 / 20

Delivery At Place Unloaded (Place of Destination) viết tắt là

13 / 20

Có phải điểm giao hàng nào cũng là điểm chuyển giao rủi ro trong Incoterms?

14 / 20

Tất cả các điểm giao hàng trong incoterms đều là do người mua chỉ định?

15 / 20

"D" trong incoterms là viết tắt của?

16 / 20

Từ khi ra đời đến nay, Incoterms đã qua bao nhiêu lần sửa đổi (tính cả 2020)

17 / 20

Incoterms có chức năng:

18 / 20

CPT | Carriage Paid To có thể hiểu là

19 / 20

EXW | Ex Works là?

20 / 20

13 điều kiện giao hàng incoterms 2000 là:

Your score is

The average score is 66%

0%

Bạn có thấy bài trắc nghiệm thú vị không?

Các bài test liên quan

AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY?

User NameStartEndDurationScore
13:14:57 Sep 22, 202313:19:22 Sep 22, 20234 minutes 25 seconds50%
Bùi Phan Hà Chi13:09:15 Sep 22, 202313:14:06 Sep 22, 20234 minutes 51 seconds55%
Guest10:32:14 Sep 16, 202310:38:00 Sep 16, 20235 minutes 46 seconds65%
z14:49:31 Sep 14, 202314:53:05 Sep 14, 20233 minutes 34 seconds55%
Guest22:19:04 Sep 13, 202322:20:37 Sep 13, 20231 minutes 33 seconds5%
Guest21:09:33 Sep 13, 202321:11:31 Sep 13, 20231 minutes 58 seconds25%
Hồ Lê Phương Như09:45:41 Sep 05, 202309:50:32 Sep 05, 20234 minutes 51 seconds60%
Guest19:40:59 Sep 04, 202319:44:05 Sep 04, 20233 minutes 6 seconds75%
Nguyễn Hồng Vân09:10:55 Aug 22, 202309:14:53 Aug 22, 20233 minutes 58 seconds80%
Bùi Huyền My10:04:45 Aug 10, 202310:09:18 Aug 10, 20234 minutes 33 seconds65%
Thanh Thuỷ13:57:22 Aug 06, 202314:06:09 Aug 06, 20238 minutes 47 seconds80%
Hoang Nguyen08:42:57 Jul 18, 202308:49:09 Jul 18, 20236 minutes 12 seconds80%
Guest22:04:44 Jul 15, 202322:08:54 Jul 15, 20234 minutes 10 seconds95%
An21:50:57 Jul 15, 202321:52:51 Jul 15, 20231 minutes 54 seconds85%
AN21:14:08 Jul 15, 202321:16:37 Jul 15, 20232 minutes 29 seconds85%
An21:06:04 Jul 15, 202321:08:37 Jul 15, 20232 minutes 33 seconds95%
Yen An15:52:15 Jul 15, 202315:53:47 Jul 15, 20231 minutes 32 seconds95%
Yen An15:44:12 Jul 15, 202315:51:25 Jul 15, 20237 minutes 13 seconds60%
Tuyển Trần17:11:39 Jul 14, 202317:15:35 Jul 14, 20233 minutes 56 seconds70%
Thùy Anh10:16:21 Jul 13, 202310:26:23 Jul 13, 202310 minutes 2 seconds5%
Thùy Anh09:49:05 Jul 13, 202309:55:58 Jul 13, 20236 minutes 53 seconds75%
Nguyễn Lê Kiều Trân21:39:49 Jul 12, 202321:43:35 Jul 12, 20233 minutes 46 seconds50%
Nguyễn Thị Hoài18:35:05 Jul 12, 202318:41:21 Jul 12, 20236 minutes 16 seconds60%
Hà Hoan22:36:42 Jul 11, 202322:39:22 Jul 11, 20232 minutes 40 seconds75%
Hồ Thị Chính Hà Hoan22:29:47 Jul 11, 202322:34:28 Jul 11, 20234 minutes 41 seconds60%
phượng16:47:48 Jul 11, 202316:53:40 Jul 11, 20235 minutes 52 seconds50%
Guest09:23:02 Jul 11, 202309:26:02 Jul 11, 20233 minutes 65%
Văn Quý Hoa Dung03:39:37 Jul 11, 202303:45:10 Jul 11, 20235 minutes 33 seconds80%
Guest23:32:52 Jul 10, 202323:42:54 Jul 10, 202310 minutes 2 seconds5%
Nguyễn Phương Thảo22:59:33 Jul 10, 202323:08:20 Jul 10, 20238 minutes 47 seconds85%
Huong22:18:14 Jul 10, 202322:21:12 Jul 10, 20232 minutes 58 seconds45%
fefhe21:24:46 Jul 10, 202321:29:00 Jul 10, 20234 minutes 14 seconds75%
Guest10:41:50 Jul 10, 202310:44:57 Jul 10, 20233 minutes 7 seconds70%
ANH THƯ06:04:13 Jul 10, 202306:11:13 Jul 10, 20237 minutes 65%
Mai Như Ngọc22:03:23 Jul 09, 202322:10:25 Jul 09, 20237 minutes 2 seconds70%
jhduw22:21:55 Jul 09, 202322:24:01 Jul 09, 20232 minutes 6 seconds95%
rrrew21:39:16 Jul 09, 202321:43:18 Jul 09, 20234 minutes 2 seconds65%
khanh duong10:52:15 Jul 09, 202310:57:08 Jul 09, 20234 minutes 53 seconds85%
Mai18:43:08 Jul 08, 202318:48:10 Jul 08, 20235 minutes 2 seconds65%
NGUYỄN NGỌC ÁNH16:43:26 Jul 08, 202316:47:32 Jul 08, 20234 minutes 6 seconds90%
Hai Anh14:36:37 Jul 06, 202314:41:30 Jul 06, 20234 minutes 53 seconds70%
Guest14:52:13 Jul 05, 202314:54:52 Jul 05, 20232 minutes 39 seconds60%
Guest13:45:39 Jul 05, 202313:48:40 Jul 05, 20233 minutes 1 seconds85%
Guest11:02:54 Jul 05, 202311:05:09 Jul 05, 20232 minutes 15 seconds65%
huer21:39:31 Jul 04, 202321:42:59 Jul 04, 20233 minutes 28 seconds75%
uyen15:10:14 Jul 04, 202315:13:15 Jul 04, 20233 minutes 1 seconds50%
nguy10:03:11 Jul 04, 202310:05:34 Jul 04, 20232 minutes 23 seconds90%
Nguyễn Nguyễn09:58:22 Jul 04, 202310:02:06 Jul 04, 20233 minutes 44 seconds80%
Phan Thị Cẩm Nhung23:56:51 Jul 03, 202300:04:24 Jul 04, 20237 minutes 33 seconds50%
Nguyễn Thị Hiền23:53:55 Jul 03, 202323:57:23 Jul 03, 20233 minutes 28 seconds65%
Vũ Khánh Vân21:17:33 Jul 03, 202321:23:04 Jul 03, 20235 minutes 31 seconds45%
Lê Diệu Linh21:00:08 Jul 03, 202321:01:54 Jul 03, 20231 minutes 46 seconds100%
Lê Diệu Linh20:44:58 Jul 03, 202320:47:42 Jul 03, 20232 minutes 44 seconds75%
ffs18:32:37 Jul 03, 202318:42:39 Jul 03, 202310 minutes 2 seconds10%
Guest10:03:47 Jul 03, 202310:11:14 Jul 03, 20237 minutes 27 seconds75%
112:24:51 Jul 02, 202312:27:24 Jul 02, 20232 minutes 33 seconds80%
Guest11:54:31 Jul 02, 202311:56:32 Jul 02, 20232 minutes 1 seconds100%
Nguyễn Phương11:19:27 Jul 02, 202311:21:29 Jul 02, 20232 minutes 2 seconds95%
Nguyễn Thị Phương11:00:54 Jul 02, 202311:04:43 Jul 02, 20233 minutes 49 seconds55%
LE MAI15:23:06 Jul 01, 202315:25:57 Jul 01, 20232 minutes 51 seconds65%
Đoàn Văn Hoàng12:50:03 Jul 01, 202312:55:50 Jul 01, 20235 minutes 47 seconds80%
Trần Quốc Khánh18:38:07 Jun 30, 202318:44:29 Jun 30, 20236 minutes 22 seconds70%
Trương Thảo Nhi15:30:43 Jun 30, 202315:33:43 Jun 30, 20233 minutes 40%
Anh Thư17:45:50 Jun 29, 202317:49:07 Jun 29, 20233 minutes 17 seconds35%
Guest17:10:56 Jun 29, 202317:20:07 Jun 29, 20239 minutes 11 seconds80%
Guest14:23:10 Jun 29, 202314:33:12 Jun 29, 202310 minutes 2 seconds0%
Mai10:59:31 Jun 29, 202311:03:07 Jun 29, 20233 minutes 36 seconds85%
Guest10:49:35 Jun 29, 202310:59:37 Jun 29, 202310 minutes 2 seconds20%
Guest06:30:45 Jun 29, 202306:32:31 Jun 29, 20231 minutes 46 seconds100%
Guest06:25:53 Jun 29, 202306:29:54 Jun 29, 20234 minutes 1 seconds100%
Guest05:39:11 Jun 29, 202305:43:58 Jun 29, 20234 minutes 47 seconds90%
Nguyễn Thị Thúy Nga03:18:12 Jun 29, 202303:20:34 Jun 29, 20232 minutes 22 seconds85%
Guest01:03:09 Jun 29, 202301:13:11 Jun 29, 202310 minutes 2 seconds15%
Guest00:54:51 Jun 29, 202301:01:50 Jun 29, 20236 minutes 59 seconds60%
Guest22:34:38 Jun 28, 202322:38:16 Jun 28, 20233 minutes 38 seconds70%
Nguyễn Thị Thúy Nga22:20:07 Jun 28, 202322:24:02 Jun 28, 20233 minutes 55 seconds70%
Thảo22:10:28 Jun 28, 202322:13:59 Jun 28, 20233 minutes 31 seconds85%
Guest20:57:07 Jun 28, 202321:01:59 Jun 28, 20234 minutes 52 seconds100%
Guest18:49:18 Jun 28, 202318:56:12 Jun 28, 20236 minutes 54 seconds80%
Guest18:04:36 Jun 28, 202318:14:38 Jun 28, 202310 minutes 2 seconds25%
Guest17:01:51 Jun 28, 202317:06:40 Jun 28, 20234 minutes 49 seconds80%
Guest16:48:56 Jun 28, 202316:53:07 Jun 28, 20234 minutes 11 seconds75%
Hà Thị Hương Giang16:05:13 Jun 28, 202316:09:13 Jun 28, 20234 minutes 55%
Hà Thị Hương Giang16:00:11 Jun 28, 202316:04:03 Jun 28, 20233 minutes 52 seconds75%
Guest12:05:38 Jun 28, 202312:07:51 Jun 28, 20232 minutes 13 seconds90%
okk11:57:04 Jun 28, 202312:04:46 Jun 28, 20237 minutes 42 seconds65%
Trần Thị Hằng10:43:27 Jun 28, 202310:48:59 Jun 28, 20235 minutes 32 seconds75%
Guest21:40:47 Jun 27, 202321:43:21 Jun 27, 20232 minutes 34 seconds100%
Guest21:35:50 Jun 27, 202321:40:16 Jun 27, 20234 minutes 26 seconds75%
Guest21:29:40 Jun 27, 202321:32:47 Jun 27, 20233 minutes 7 seconds85%
linh21:18:56 Jun 27, 202321:27:12 Jun 27, 20238 minutes 16 seconds60%
linh21:18:56 Jun 27, 202321:27:12 Jun 27, 20238 minutes 16 seconds60%
Guest21:18:05 Jun 27, 202321:24:44 Jun 27, 20236 minutes 39 seconds70%
Linhhhhh21:06:58 Jun 27, 202321:17:00 Jun 27, 202310 minutes 2 seconds0%
Dung15:23:18 Jun 27, 202315:27:40 Jun 27, 20234 minutes 22 seconds70%
Nguyễn Đăng Quang23:12:44 Jun 26, 202323:18:07 Jun 26, 20235 minutes 23 seconds65%
Thảo22:06:41 Jun 26, 202322:09:54 Jun 26, 20233 minutes 13 seconds100%
Nguyễn Phương Thảo20:37:37 Jun 26, 202320:43:50 Jun 26, 20236 minutes 13 seconds70%
Đỗ Đình Phúc16:27:08 Jun 26, 202316:30:04 Jun 26, 20232 minutes 56 seconds40%
minh thùy10:25:58 Jun 26, 202310:32:32 Jun 26, 20236 minutes 34 seconds70%
nhung10:16:00 Jun 26, 202310:20:47 Jun 26, 20234 minutes 47 seconds50%
07:50:11 Jun 26, 202307:53:52 Jun 26, 20233 minutes 41 seconds75%
Hà Thị Quỳnh Anh05:52:35 Jun 26, 202305:57:21 Jun 26, 20234 minutes 46 seconds45%
Do Thi Tuong Vy02:04:03 Jun 26, 202302:14:05 Jun 26, 202310 minutes 2 seconds25%
Guest01:17:49 Jun 26, 202301:24:37 Jun 26, 20236 minutes 48 seconds95%
Guest00:35:17 Jun 26, 202300:39:03 Jun 26, 20233 minutes 46 seconds75%
Duong thị trúc ly23:34:34 Jun 25, 202323:44:23 Jun 25, 20239 minutes 49 seconds60%
trần văn phú22:12:26 Jun 25, 202322:17:43 Jun 25, 20235 minutes 17 seconds55%
Nguyễn Lang22:11:55 Jun 25, 202322:15:41 Jun 25, 20233 minutes 46 seconds55%
Guest21:37:45 Jun 25, 202321:45:37 Jun 25, 20237 minutes 52 seconds60%
Guest21:31:17 Jun 25, 202321:39:03 Jun 25, 20237 minutes 46 seconds65%
Guest20:55:51 Jun 25, 202321:05:53 Jun 25, 202310 minutes 2 seconds50%
Hồ Thị Mỹ Linh19:19:06 Jun 25, 202319:25:05 Jun 25, 20235 minutes 59 seconds90%
feggerg18:46:22 Jun 25, 202318:48:11 Jun 25, 20231 minutes 49 seconds85%
như quỳnh18:37:01 Jun 25, 202318:43:02 Jun 25, 20236 minutes 1 seconds70%
LiNa17:38:24 Jun 25, 202317:48:26 Jun 25, 202310 minutes 2 seconds45%
Guest16:40:49 Jun 25, 202316:43:49 Jun 25, 20233 minutes 85%
ADFGFGGFDGDG15:58:25 Jun 25, 202316:03:16 Jun 25, 20234 minutes 51 seconds80%
Đinh Thị Hồng Yến14:44:32 Jun 25, 202314:49:56 Jun 25, 20235 minutes 24 seconds65%
văn anh tuấn12:48:46 Jun 25, 202312:56:06 Jun 25, 20237 minutes 20 seconds60%
Guest12:34:15 Jun 25, 202312:39:34 Jun 25, 20235 minutes 19 seconds65%
nguyễn thị bích trâm20:35:52 Jun 24, 202320:40:21 Jun 24, 20234 minutes 29 seconds80%
Guest20:22:46 Jun 24, 202320:27:37 Jun 24, 20234 minutes 51 seconds75%
Hồ Quang Khánh20:14:52 Jun 24, 202320:19:51 Jun 24, 20234 minutes 59 seconds75%
AiQuyen19:25:31 Jun 24, 202319:29:47 Jun 24, 20234 minutes 16 seconds70%
Guest11:48:41 Jun 24, 202311:58:43 Jun 24, 202310 minutes 2 seconds0%
nguyễn tHị Ni Na07:49:16 Jun 24, 202307:55:34 Jun 24, 20236 minutes 18 seconds65%
vi19:17:45 Jun 23, 202319:22:00 Jun 23, 20234 minutes 15 seconds45%
Như Ý16:17:20 Jun 23, 202316:25:32 Jun 23, 20238 minutes 12 seconds90%
Tường Vy14:16:37 Jun 23, 202314:19:34 Jun 23, 20232 minutes 57 seconds65%
Guest12:56:43 Jun 23, 202312:59:19 Jun 23, 20232 minutes 36 seconds65%
gia hân23:11:20 Jun 22, 202323:16:45 Jun 22, 20235 minutes 25 seconds55%
Guest15:33:06 Jun 22, 202315:37:11 Jun 22, 20234 minutes 5 seconds35%
HỒ THỊ MỸ HẠ02:22:12 Jun 22, 202302:27:21 Jun 22, 20235 minutes 9 seconds85%
HỒ THỊ MỸ HẠ02:10:20 Jun 22, 202302:20:22 Jun 22, 202310 minutes 2 seconds35%
Guest02:02:56 Jun 22, 202302:09:00 Jun 22, 20236 minutes 4 seconds65%
tiên23:34:38 Jun 21, 202323:40:35 Jun 21, 20235 minutes 57 seconds80%
aasd22:20:38 Jun 21, 202322:25:30 Jun 21, 20234 minutes 52 seconds80%
thúy nhi21:34:09 Jun 21, 202321:42:57 Jun 21, 20238 minutes 48 seconds50%
Guest16:13:19 Jun 21, 202316:18:34 Jun 21, 20235 minutes 15 seconds85%
Nguyễn Khánh Gia Quỳnh14:07:47 Jun 21, 202314:13:25 Jun 21, 20235 minutes 38 seconds60%
Trần Thị Linh Thảo14:08:35 Jun 21, 202314:11:04 Jun 21, 20232 minutes 29 seconds90%
Trần Thị Linh Thảo14:01:05 Jun 21, 202314:05:32 Jun 21, 20234 minutes 27 seconds55%
Nguyễn Khải Hoàn11:10:15 Jun 21, 202311:20:17 Jun 21, 202310 minutes 2 seconds75%
oanh đỗ01:21:58 Jun 21, 202301:28:29 Jun 21, 20236 minutes 31 seconds50%
mai nhaatj22:21:20 Jun 20, 202322:24:29 Jun 20, 20233 minutes 9 seconds45%
Guest18:20:32 Jun 20, 202318:25:05 Jun 20, 20234 minutes 33 seconds70%
Lê Như Quỳnh15:59:19 Jun 20, 202316:05:25 Jun 20, 20236 minutes 6 seconds75%
trân14:23:26 Jun 20, 202314:27:27 Jun 20, 20234 minutes 1 seconds50%
Hồ Quang Khánh00:26:54 Jun 20, 202300:31:55 Jun 20, 20235 minutes 1 seconds60%
Guest23:17:02 Jun 19, 202323:20:33 Jun 19, 20233 minutes 31 seconds95%
Guest23:03:23 Jun 19, 202323:07:38 Jun 19, 20234 minutes 15 seconds60%
Thành Phát17:58:10 Jun 19, 202318:01:44 Jun 19, 20233 minutes 34 seconds95%
Guest11:08:06 Jun 19, 202311:11:06 Jun 19, 20233 minutes 100%
Guest10:54:35 Jun 19, 202310:59:02 Jun 19, 20234 minutes 27 seconds70%
Thành Phát23:31:32 Jun 18, 202323:37:18 Jun 18, 20235 minutes 46 seconds70%
hà thị anh thư22:24:42 Jun 16, 202322:29:42 Jun 16, 20235 minutes 45%
Guest14:06:40 Jun 15, 202314:08:56 Jun 15, 20232 minutes 16 seconds90%
nguyễn hồng phú23:25:35 Jun 14, 202323:35:37 Jun 14, 202310 minutes 2 seconds55%
Sarah13:24:11 Jun 15, 202313:27:37 Jun 15, 20233 minutes 26 seconds70%
Guest11:50:42 Jun 15, 202311:56:35 Jun 15, 20235 minutes 53 seconds55%
Guest10:21:51 Jun 15, 202310:24:41 Jun 15, 20232 minutes 50 seconds95%
nguyễn hồng phú07:15:59 Jun 14, 202307:26:01 Jun 14, 202310 minutes 2 seconds50%
f20:23:27 Jun 13, 202320:24:08 Jun 13, 202341 seconds25%
Trần Nguyệt Vi19:27:22 Jun 13, 202319:32:14 Jun 13, 20234 minutes 52 seconds55%
Phạm Anh Tuấn09:47:04 Jun 13, 202309:56:18 Jun 13, 20239 minutes 14 seconds70%
Guest10:42:15 Jun 12, 202310:45:27 Jun 12, 20233 minutes 12 seconds80%
lệ xuan22:03:48 Jun 11, 202322:08:08 Jun 11, 20234 minutes 20 seconds55%
Thành Đạt20:25:36 Jun 11, 202320:30:30 Jun 11, 20234 minutes 54 seconds80%
Huỳnh Đỗ Tuyết Trinh17:29:35 Jun 11, 202317:33:49 Jun 11, 20234 minutes 14 seconds65%
Phiên Phiên14:59:03 Jun 11, 202315:02:12 Jun 11, 20233 minutes 9 seconds65%
Lê Cẩm Ly08:52:07 Jun 11, 202308:55:18 Jun 11, 20233 minutes 11 seconds65%
Huỳnh Hoài Thương23:53:20 Jun 10, 202323:56:38 Jun 10, 20233 minutes 18 seconds60%
Nhung22:47:01 Jun 09, 202322:57:03 Jun 09, 202310 minutes 2 seconds20%
nga22:48:48 Jun 09, 202322:51:10 Jun 09, 20232 minutes 22 seconds80%
Nhung22:36:53 Jun 09, 202322:43:48 Jun 09, 20236 minutes 55 seconds75%
Nguyễn Huyền Trân14:53:40 Jun 09, 202315:03:42 Jun 09, 202310 minutes 2 seconds40%
Minh Ngọc08:11:04 Jun 09, 202308:14:36 Jun 09, 20233 minutes 32 seconds80%
Nguyễn Kim Châu02:13:24 Jun 09, 202302:22:49 Jun 09, 20239 minutes 25 seconds85%
Khoa07:23:51 Jun 07, 202307:33:53 Jun 07, 202310 minutes 2 seconds95%
Guest14:36:49 Jun 06, 202314:42:50 Jun 06, 20236 minutes 1 seconds70%
Guest14:23:32 Jun 06, 202314:26:45 Jun 06, 20233 minutes 13 seconds45%
sdkfjhsdk14:11:53 Jun 06, 202314:21:55 Jun 06, 202310 minutes 2 seconds0%
sdkfjhsdk14:11:53 Jun 06, 202314:21:55 Jun 06, 202310 minutes 2 seconds0%
Trần14:00:16 Jun 06, 202314:04:18 Jun 06, 20234 minutes 2 seconds80%
Linh14:00:15 Jun 06, 202314:04:12 Jun 06, 20233 minutes 57 seconds65%
Guest13:24:10 Jun 06, 202313:30:47 Jun 06, 20236 minutes 37 seconds85%
Phan Ngọc Anh Thy10:02:20 Jun 06, 202310:06:03 Jun 06, 20233 minutes 43 seconds65%
Guest08:44:25 Jun 06, 202309:05:37 Jun 06, 202321 minutes 12 seconds5%
sbfshbjfb08:40:59 Jun 06, 202308:51:01 Jun 06, 202310 minutes 2 seconds35%
Guest08:40:06 Jun 06, 202308:42:45 Jun 06, 20232 minutes 39 seconds85%
Guest08:31:50 Jun 06, 202308:38:08 Jun 06, 20236 minutes 18 seconds60%
p08:32:41 Jun 06, 202308:38:08 Jun 06, 20235 minutes 27 seconds85%
Thư08:13:20 Jun 06, 202308:18:02 Jun 06, 20234 minutes 42 seconds70%
duyen07:58:27 Jun 06, 202308:01:32 Jun 06, 20233 minutes 5 seconds95%
duyen07:49:16 Jun 06, 202307:57:17 Jun 06, 20238 minutes 1 seconds50%
Thư07:13:55 Jun 06, 202307:22:27 Jun 06, 20238 minutes 32 seconds60%
Lưu Anh Phương01:39:41 Jun 06, 202301:43:45 Jun 06, 20234 minutes 4 seconds65%
Ân01:19:44 Jun 06, 202301:22:55 Jun 06, 20233 minutes 11 seconds75%
4500:34:56 Jun 06, 202300:39:45 Jun 06, 20234 minutes 49 seconds95%
gg00:18:51 Jun 06, 202300:20:23 Jun 06, 20231 minutes 32 seconds100%
CA00:14:44 Jun 06, 202300:18:31 Jun 06, 20233 minutes 47 seconds95%
Châu Anh00:10:16 Jun 06, 202300:14:16 Jun 06, 20234 minutes 85%
Guest21:46:04 Jun 05, 202321:51:31 Jun 05, 20235 minutes 27 seconds70%
Guest21:39:09 Jun 05, 202321:45:36 Jun 05, 20236 minutes 27 seconds75%
121:32:11 Jun 05, 202321:35:00 Jun 05, 20232 minutes 49 seconds90%
Thảo vân20:47:42 Jun 05, 202320:57:44 Jun 05, 202310 minutes 2 seconds30%
huyền20:50:00 Jun 05, 202320:53:37 Jun 05, 20233 minutes 37 seconds95%
CC20:35:57 Jun 05, 202320:40:16 Jun 05, 20234 minutes 19 seconds95%
hjh20:31:17 Jun 05, 202320:37:07 Jun 05, 20235 minutes 50 seconds65%
Ngân Hà20:26:00 Jun 05, 202320:30:12 Jun 05, 20234 minutes 12 seconds70%
Nguyễn Minh Hân20:21:49 Jun 05, 202320:25:08 Jun 05, 20233 minutes 19 seconds70%
Trần Châu15:24:39 Jun 05, 202315:30:08 Jun 05, 20235 minutes 29 seconds55%
kim vu thien15:09:43 Jun 05, 202315:13:15 Jun 05, 20233 minutes 32 seconds75%
như14:28:53 Jun 05, 202314:34:24 Jun 05, 20235 minutes 31 seconds75%
Hoàng Vượng13:21:46 Jun 05, 202313:26:30 Jun 05, 20234 minutes 44 seconds85%
Pham Thị Phươngg Phương13:17:35 Jun 05, 202313:20:51 Jun 05, 20233 minutes 16 seconds85%
thư12:11:15 Jun 05, 202312:15:19 Jun 05, 20234 minutes 4 seconds60%
Guest11:47:00 Jun 05, 202311:50:05 Jun 05, 20233 minutes 5 seconds85%
HP10:53:21 Jun 05, 202310:58:41 Jun 05, 20235 minutes 20 seconds60%
Guest09:45:04 Jun 05, 202309:48:03 Jun 05, 20232 minutes 59 seconds65%
Ha08:58:47 Jun 05, 202309:02:45 Jun 05, 20233 minutes 58 seconds95%
Dương Hoàng Sang08:59:02 Jun 05, 202309:02:43 Jun 05, 20233 minutes 41 seconds75%
BÁ THIÊN DIỆU QUYÊN08:53:52 Jun 05, 202308:57:29 Jun 05, 20233 minutes 37 seconds65%
Guest08:25:34 Jun 05, 202308:29:16 Jun 05, 20233 minutes 42 seconds55%
Guest08:16:49 Jun 05, 202308:26:51 Jun 05, 202310 minutes 2 seconds45%
Thu08:09:05 Jun 05, 202308:19:07 Jun 05, 202310 minutes 2 seconds75%
a00:45:37 Jun 05, 202300:48:16 Jun 05, 20232 minutes 39 seconds95%
Guest00:11:11 Jun 05, 202300:15:36 Jun 05, 20234 minutes 25 seconds65%
Tuấn Anh00:09:59 Jun 05, 202300:14:02 Jun 05, 20234 minutes 3 seconds85%
Tuấn Anh00:00:05 Jun 05, 202300:05:57 Jun 05, 20235 minutes 52 seconds60%
Calcifer23:49:26 Jun 04, 202323:53:46 Jun 04, 20234 minutes 20 seconds80%
Linh23:00:37 Jun 04, 202323:10:39 Jun 04, 202310 minutes 2 seconds15%
hoa22:42:28 Jun 04, 202322:48:11 Jun 04, 20235 minutes 43 seconds80%
Thảo Quyên20:48:07 Jun 04, 202320:50:19 Jun 04, 20232 minutes 12 seconds95%
Lê Cao Việt Quang17:23:29 Jun 04, 202317:33:31 Jun 04, 202310 minutes 2 seconds0%
Nguyễn Kim An16:37:45 Jun 04, 202316:40:50 Jun 04, 20233 minutes 5 seconds80%
hieu hoa16:02:43 Jun 04, 202316:05:26 Jun 04, 20232 minutes 43 seconds65%
Thảo Quyên15:35:52 Jun 04, 202315:37:31 Jun 04, 20231 minutes 39 seconds95%
Thảo Quyên15:30:34 Jun 04, 202315:33:42 Jun 04, 20233 minutes 8 seconds60%
Lê Phương13:50:31 Jun 04, 202313:52:52 Jun 04, 20232 minutes 21 seconds100%
Nguyễn Trâm12:49:34 Jun 04, 202312:57:07 Jun 04, 20237 minutes 33 seconds80%
Lê Phương11:54:21 Jun 04, 202311:58:39 Jun 04, 20234 minutes 18 seconds75%
Trang06:17:03 Jun 04, 202306:19:16 Jun 04, 20232 minutes 13 seconds95%
Phạm Thị Hồng Phương23:39:14 Jun 03, 202323:45:40 Jun 03, 20236 minutes 26 seconds50%
Nguyễn Thị Ánh Giang22:32:53 Jun 03, 202322:42:55 Jun 03, 202310 minutes 2 seconds60%
ádfghj22:11:42 Jun 03, 202322:14:48 Jun 03, 20233 minutes 6 seconds90%
thanh thuy16:24:02 Jun 03, 202316:27:33 Jun 03, 20233 minutes 31 seconds100%
Guest15:11:43 Jun 03, 202315:18:22 Jun 03, 20236 minutes 39 seconds85%
Nguyễn Phương Nhi15:12:11 Jun 03, 202315:17:41 Jun 03, 20235 minutes 30 seconds75%
Trần Hoàng Tấn15:12:54 Jun 03, 202315:16:29 Jun 03, 20233 minutes 35 seconds90%
Tiến14:47:06 Jun 03, 202314:50:08 Jun 03, 20233 minutes 2 seconds95%
hương11:10:50 Jun 03, 202311:18:44 Jun 03, 20237 minutes 54 seconds55%
Guest10:52:46 Jun 03, 202311:02:48 Jun 03, 202310 minutes 2 seconds5%
Hoàng Việt Quỳnh10:37:29 Jun 03, 202310:44:11 Jun 03, 20236 minutes 42 seconds95%
hanghuynh01:19:05 Jun 03, 202301:20:51 Jun 03, 20231 minutes 46 seconds95%
Hang00:54:14 Jun 03, 202300:58:41 Jun 03, 20234 minutes 27 seconds80%
Guest22:22:18 Jun 02, 202322:26:28 Jun 02, 20234 minutes 10 seconds90%
kieuphuong21:01:23 Jun 02, 202321:03:56 Jun 02, 20232 minutes 33 seconds95%
kieuphuong20:52:46 Jun 02, 202320:57:44 Jun 02, 20234 minutes 58 seconds90%
Guest16:48:35 Jun 02, 202316:54:13 Jun 02, 20235 minutes 38 seconds60%
Huỳnh Hiếu11:50:36 Jun 02, 202311:55:51 Jun 02, 20235 minutes 15 seconds65%
Guest11:51:59 Jun 02, 202311:53:51 Jun 02, 20231 minutes 52 seconds95%
Guest11:45:08 Jun 02, 202311:47:39 Jun 02, 20232 minutes 31 seconds70%
Quách Ngọc Quỳnh10:59:48 Jun 02, 202311:09:50 Jun 02, 202310 minutes 2 seconds35%
Trương Ngân08:49:46 Jun 02, 202308:52:26 Jun 02, 20232 minutes 40 seconds60%
Guest22:50:44 Jun 01, 202322:53:09 Jun 01, 20232 minutes 25 seconds60%
To Uyen21:09:39 Jun 01, 202321:11:59 Jun 01, 20232 minutes 20 seconds85%
Tố Uyên20:59:24 Jun 01, 202321:02:53 Jun 01, 20233 minutes 29 seconds65%
Nguyễn Quóc Tiến18:38:50 Jun 01, 202318:43:41 Jun 01, 20234 minutes 51 seconds70%
Tố Uyên16:07:53 Jun 01, 202316:12:05 Jun 01, 20234 minutes 12 seconds70%
Nguyễn Thị Tố UYên12:50:36 Jun 01, 202312:54:02 Jun 01, 20233 minutes 26 seconds55%
Hải Anh12:05:58 Jun 01, 202312:14:15 Jun 01, 20238 minutes 17 seconds85%
Nguyễn Thanh Tâm11:03:53 Jun 01, 202311:09:15 Jun 01, 20235 minutes 22 seconds85%
Nguyễn Trung Hiếu00:09:39 Jun 01, 202300:14:53 Jun 01, 20235 minutes 14 seconds80%
Fhh23:16:51 May 31, 202323:21:59 May 31, 20235 minutes 8 seconds60%
bui thi phuong22:42:23 May 31, 202322:47:48 May 31, 20235 minutes 25 seconds60%
hiuijguu20:39:46 May 31, 202320:49:48 May 31, 202310 minutes 2 seconds85%
jhkh20:33:47 May 31, 202320:39:01 May 31, 20235 minutes 14 seconds95%
Nguyễn TRần Quỳnh Như20:26:41 May 31, 202320:27:13 May 31, 202332 seconds0%
ni19:58:43 May 31, 202320:08:45 May 31, 202310 minutes 2 seconds0%
vuthilinhchi20:00:28 May 31, 202320:02:49 May 31, 20232 minutes 21 seconds45%
Phan Như Ý15:26:12 May 31, 202315:30:15 May 31, 20234 minutes 3 seconds55%
Le Nguyen Anh11:10:48 May 31, 202311:22:32 May 31, 202311 minutes 44 seconds25%
Hoangf08:41:21 May 31, 202308:45:42 May 31, 20234 minutes 21 seconds75%
nguyen thi dieu my23:44:51 May 30, 202323:54:04 May 30, 20239 minutes 13 seconds75%
Guest22:26:19 May 30, 202322:28:50 May 30, 20232 minutes 31 seconds85%
Tiên22:06:03 May 30, 202322:09:58 May 30, 20233 minutes 55 seconds80%
nguyễn châu anh21:50:25 May 30, 202321:54:17 May 30, 20233 minutes 52 seconds75%
Hoàng10:50:27 May 30, 202310:53:10 May 30, 20232 minutes 43 seconds95%
Hoàng10:41:22 May 30, 202310:49:36 May 30, 20238 minutes 14 seconds55%
Guest09:10:20 May 30, 202309:20:22 May 30, 202310 minutes 2 seconds30%
Helen09:13:05 May 30, 202309:19:19 May 30, 20236 minutes 14 seconds75%
Guest07:14:22 May 30, 202307:25:11 May 30, 202310 minutes 49 seconds0%
Guest07:01:26 May 30, 202307:12:11 May 30, 202310 minutes 45 seconds5%
Guest07:07:44 May 30, 202307:10:11 May 30, 20232 minutes 27 seconds95%
Guest06:59:51 May 30, 202307:03:37 May 30, 20233 minutes 46 seconds75%
Kiều My06:51:40 May 30, 202306:59:55 May 30, 20238 minutes 15 seconds0%
Guest06:29:26 May 30, 202306:49:08 May 30, 202319 minutes 42 seconds0%
Nguyễn thị diệu mi01:26:49 May 30, 202301:34:21 May 30, 20237 minutes 32 seconds55%
Châu Anh01:17:54 May 30, 202301:20:57 May 30, 20233 minutes 3 seconds70%
Châu Anh01:12:47 May 30, 202301:16:23 May 30, 20233 minutes 36 seconds90%
trần thị xuân san00:47:29 May 30, 202300:50:50 May 30, 20233 minutes 21 seconds85%
Thư00:04:57 May 30, 202300:09:55 May 30, 20234 minutes 58 seconds95%
Thư23:51:39 May 29, 202300:01:41 May 30, 202310 minutes 2 seconds25%
Thư23:41:23 May 29, 202323:50:35 May 29, 20239 minutes 12 seconds60%
oanh23:43:22 May 29, 202323:48:02 May 29, 20234 minutes 40 seconds85%
Oll23:30:50 May 29, 202323:36:14 May 29, 20235 minutes 24 seconds60%
Guest23:28:18 May 29, 202323:30:40 May 29, 20232 minutes 22 seconds90%
Guest23:22:22 May 29, 202323:27:41 May 29, 20235 minutes 19 seconds65%
oanh21:39:54 May 29, 202321:45:40 May 29, 20235 minutes 46 seconds70%
Trần Phúc21:08:13 May 29, 202321:11:43 May 29, 20233 minutes 30 seconds70%
Nguyễn Minh21:03:33 May 29, 202321:08:08 May 29, 20234 minutes 35 seconds65%
HQ19:43:55 May 29, 202319:46:57 May 29, 20233 minutes 2 seconds100%
Đỗ Huệ Quyên19:32:50 May 29, 202319:42:39 May 29, 20239 minutes 49 seconds70%
Guest19:21:02 May 29, 202319:24:28 May 29, 20233 minutes 26 seconds100%
Guest19:13:29 May 29, 202319:20:38 May 29, 20237 minutes 9 seconds70%
Hồ Thị Như Lịch19:13:34 May 29, 202319:15:54 May 29, 20232 minutes 20 seconds80%
Hồ Thị Như Lịch19:01:36 May 29, 202319:05:49 May 29, 20234 minutes 13 seconds70%
Hồ Thị Như Lịch18:52:56 May 29, 202318:58:45 May 29, 20235 minutes 49 seconds50%
tuyetnhi18:29:20 May 29, 202318:33:33 May 29, 20234 minutes 13 seconds60%
T16:48:08 May 29, 202316:54:14 May 29, 20236 minutes 6 seconds50%
Vũ Mạnh Duy14:12:04 May 29, 202314:14:35 May 29, 20232 minutes 31 seconds95%
Vũ Mạnh Duy14:04:13 May 29, 202314:09:15 May 29, 20235 minutes 2 seconds70%
Guest12:55:56 May 29, 202312:58:32 May 29, 20232 minutes 36 seconds90%
huy hoàng NT11:18:44 May 29, 202311:21:21 May 29, 20232 minutes 37 seconds90%
nguyễn thiện huy hoàng10:58:25 May 29, 202311:07:42 May 29, 20239 minutes 17 seconds75%
Lê Nguyễn Quỳnh Giang10:05:05 May 29, 202310:12:43 May 29, 20237 minutes 38 seconds65%
Nguyễn Thị Hằng08:44:54 May 29, 202308:51:11 May 29, 20236 minutes 17 seconds55%
Guest08:44:24 May 29, 202308:49:44 May 29, 20235 minutes 20 seconds70%
Guest08:35:48 May 29, 202308:41:20 May 29, 20235 minutes 32 seconds45%
Mai Kim08:30:27 May 29, 202308:34:54 May 29, 20234 minutes 27 seconds80%
Guest22:11:51 May 28, 202322:17:59 May 28, 20236 minutes 8 seconds60%
Trần Thị Dương Thúy16:39:56 May 28, 202316:44:07 May 28, 20234 minutes 11 seconds75%
Nguyễn Lê Nhật Phương13:49:48 May 27, 202313:54:46 May 27, 20234 minutes 58 seconds65%
Lê Công Thành10:04:58 May 27, 202310:11:18 May 27, 20236 minutes 20 seconds80%
21:40:27 May 26, 202321:50:25 May 26, 20239 minutes 58 seconds15%
Hồ Thị Như Lịch20:33:49 May 26, 202320:43:51 May 26, 202310 minutes 2 seconds15%
Lê Nguyễn Quỳnh Giang19:42:02 May 26, 202319:45:53 May 26, 20233 minutes 51 seconds65%
Guest18:48:18 May 26, 202318:51:28 May 26, 20233 minutes 10 seconds95%
linh14:01:35 May 26, 202314:04:55 May 26, 20233 minutes 20 seconds85%
linh yến13:54:17 May 26, 202314:00:00 May 26, 20235 minutes 43 seconds75%
linh yến13:36:01 May 26, 202313:40:20 May 26, 20234 minutes 19 seconds40%
Trần Anh Kiệt10:23:46 May 26, 202310:30:02 May 26, 20236 minutes 16 seconds75%
Guest08:47:34 May 26, 202308:57:36 May 26, 202310 minutes 2 seconds0%
adadad00:00:53 May 26, 202300:06:40 May 26, 20235 minutes 47 seconds50%
Nguyễn Công Duy17:30:19 May 25, 202317:31:47 May 25, 20231 minutes 28 seconds95%
Nguyễn Công Duy17:26:15 May 25, 202317:29:49 May 25, 20233 minutes 34 seconds60%
Lại Ngọc Dự11:50:46 May 25, 202311:55:02 May 25, 20234 minutes 16 seconds50%
Ngân10:17:39 May 25, 202310:21:48 May 25, 20234 minutes 9 seconds70%
Lực Lê20:56:40 May 24, 202320:59:06 May 24, 20232 minutes 26 seconds80%
Lực Lê20:51:46 May 24, 202320:55:27 May 24, 20233 minutes 41 seconds55%
duyên19:34:19 May 24, 202319:37:19 May 24, 20233 minutes 55%
PHAN THỊ HỒNG THỦY20:19:00 May 23, 202320:22:46 May 23, 20233 minutes 46 seconds75%
Guest17:07:30 May 23, 202317:09:37 May 23, 20232 minutes 7 seconds95%
Guest17:01:09 May 23, 202317:06:06 May 23, 20234 minutes 57 seconds65%
Tạ Khả Ý13:56:38 May 23, 202314:00:58 May 23, 20234 minutes 20 seconds80%
Phạm Thanh Lam12:56:58 May 23, 202313:02:55 May 23, 20235 minutes 57 seconds75%
Victoria09:37:21 May 23, 202309:47:23 May 23, 202310 minutes 2 seconds15%
Ltme09:18:33 May 23, 202309:21:38 May 23, 20233 minutes 5 seconds60%
Zxxxx22:56:54 May 22, 202323:00:54 May 22, 20234 minutes 45%
Nguyễn Tiến Công16:07:54 May 22, 202316:10:55 May 22, 20233 minutes 1 seconds55%
Nguyễn Huyền15:44:47 May 22, 202315:51:57 May 22, 20237 minutes 10 seconds65%
Hoàng Ánh Tuyết13:58:32 May 22, 202314:02:08 May 22, 20233 minutes 36 seconds65%
Guest11:12:29 May 22, 202311:22:31 May 22, 202310 minutes 2 seconds70%
Guest10:45:57 May 22, 202310:55:59 May 22, 202310 minutes 2 seconds0%
minhanh21:22:59 May 21, 202321:26:10 May 21, 20233 minutes 11 seconds100%
minh anh21:17:29 May 21, 202321:22:03 May 21, 20234 minutes 34 seconds70%
Tranh11:25:27 May 20, 202311:31:00 May 20, 20235 minutes 33 seconds65%
Lê Ngân Hằng10:31:09 May 20, 202310:34:26 May 20, 20233 minutes 17 seconds80%
TRUN08:20:55 May 20, 202308:25:03 May 20, 20234 minutes 8 seconds50%
Thanhthien16:44:17 May 19, 202316:47:39 May 19, 20233 minutes 22 seconds85%
Thanhthien16:32:54 May 19, 202316:41:42 May 19, 20238 minutes 48 seconds65%
linh09:56:27 May 18, 202310:06:29 May 18, 202310 minutes 2 seconds10%
linh09:37:07 May 18, 202309:39:15 May 18, 20232 minutes 8 seconds100%
Linh09:20:56 May 18, 202309:23:10 May 18, 20232 minutes 14 seconds100%
My09:12:55 May 18, 202309:20:06 May 18, 20237 minutes 11 seconds65%
Phạm Lan Anh13:31:05 May 17, 202313:35:16 May 17, 20234 minutes 11 seconds35%
dsfas21:51:48 May 16, 202321:59:01 May 16, 20237 minutes 13 seconds70%
Vũ Đức Quang20:59:51 May 16, 202321:09:53 May 16, 202310 minutes 2 seconds15%
Oanh12:47:07 May 16, 202312:53:37 May 16, 20236 minutes 30 seconds65%
Trần Ngọc Châu Anh-207TC6418011:48:09 May 16, 202311:58:11 May 16, 202310 minutes 2 seconds65%
Lê Nguyễn Quỳnh Giang11:49:53 May 16, 202311:57:25 May 16, 20237 minutes 32 seconds60%
Lê Thị Thuý An11:46:10 May 16, 202311:55:54 May 16, 20239 minutes 44 seconds50%
Nguyễn Ngọc Xuân Mai11:45:39 May 16, 202311:55:36 May 16, 20239 minutes 57 seconds75%
Diem My11:45:35 May 16, 202311:55:23 May 16, 20239 minutes 48 seconds70%
Le thanh huyen11:44:31 May 16, 202311:54:33 May 16, 202310 minutes 2 seconds45%
Ngọc Hương11:44:27 May 16, 202311:54:21 May 16, 20239 minutes 54 seconds85%
Nguyễn Đỗ Hoàng Oanh11:43:54 May 16, 202311:53:56 May 16, 202310 minutes 2 seconds45%
Đặng Thị Kim Quyên11:45:39 May 16, 202311:53:52 May 16, 20238 minutes 13 seconds75%
Duyên11:43:51 May 16, 202311:53:53 May 16, 202310 minutes 2 seconds55%
Phạm Ngọc Anh11:44:09 May 16, 202311:53:51 May 16, 20239 minutes 42 seconds80%
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh11:44:04 May 16, 202311:53:51 May 16, 20239 minutes 47 seconds80%
ánh11:43:40 May 16, 202311:53:42 May 16, 202310 minutes 2 seconds35%
Mai Trúc Ngân11:43:34 May 16, 202311:53:36 May 16, 202310 minutes 2 seconds65%
Đỗ Thị Thanh Hương11:43:24 May 16, 202311:53:26 May 16, 202310 minutes 2 seconds35%
Nguyễn thanh tâm11:43:22 May 16, 202311:53:24 May 16, 202310 minutes 2 seconds40%
Võ Đức Minh Mẫn11:45:16 May 16, 202311:53:22 May 16, 20238 minutes 6 seconds65%
Nguyễn Việt Cường11:43:32 May 16, 202311:53:21 May 16, 20239 minutes 49 seconds55%
Do Minh Tuan11:43:15 May 16, 202311:53:05 May 16, 20239 minutes 50 seconds85%
Guest11:43:23 May 16, 202311:53:06 May 16, 20239 minutes 43 seconds70%
Lê Quang Anh11:43:02 May 16, 202311:53:04 May 16, 202310 minutes 2 seconds70%
Nguyễn Văn C11:43:21 May 16, 202311:53:01 May 16, 20239 minutes 40 seconds45%
a11:42:55 May 16, 202311:52:58 May 16, 202310 minutes 3 seconds10%
Bùi Thị Như Quỳnh11:43:33 May 16, 202311:52:56 May 16, 20239 minutes 23 seconds45%
duyen11:46:16 May 16, 202311:52:48 May 16, 20236 minutes 32 seconds35%
P11:43:26 May 16, 202311:52:42 May 16, 20239 minutes 16 seconds60%
Lê Thị Thu Mai11:43:03 May 16, 202311:51:50 May 16, 20238 minutes 47 seconds55%
Guest11:45:51 May 16, 202311:50:50 May 16, 20234 minutes 59 seconds5%
Mai Thi11:42:35 May 16, 202311:49:54 May 16, 20237 minutes 19 seconds70%
Thanh Tuyen10:50:48 May 16, 202310:55:33 May 16, 20234 minutes 45 seconds45%
Khánh Vy09:12:52 May 16, 202309:16:22 May 16, 20233 minutes 30 seconds45%
Bùi Đức Duy09:12:36 May 16, 202309:14:56 May 16, 20232 minutes 20 seconds90%
CDF09:04:33 May 16, 202309:14:35 May 16, 202310 minutes 2 seconds50%
Dieu09:03:53 May 16, 202309:14:32 May 16, 202310 minutes 39 seconds0%
Mỹ Linh09:04:16 May 16, 202309:14:18 May 16, 202310 minutes 2 seconds20%
Guest09:11:23 May 16, 202309:14:07 May 16, 20232 minutes 44 seconds20%
ACB09:03:38 May 16, 202309:13:40 May 16, 202310 minutes 2 seconds40%
Hồ Minh Anh09:03:06 May 16, 202309:13:08 May 16, 202310 minutes 2 seconds65%
Minh Thư09:02:45 May 16, 202309:12:47 May 16, 202310 minutes 2 seconds55%
Guest09:02:32 May 16, 202309:12:34 May 16, 202310 minutes 2 seconds25%
HQ09:03:02 May 16, 202309:12:34 May 16, 20239 minutes 32 seconds85%
Zin09:02:48 May 16, 202309:12:11 May 16, 20239 minutes 23 seconds60%
Hương Ly09:03:57 May 16, 202309:12:09 May 16, 20238 minutes 12 seconds60%
Kim thuỷ09:04:35 May 16, 202309:11:42 May 16, 20237 minutes 7 seconds25%
ni09:03:11 May 16, 202309:11:42 May 16, 20238 minutes 31 seconds90%
AAAA09:01:36 May 16, 202309:11:38 May 16, 202310 minutes 2 seconds5%
DTTT09:02:04 May 16, 202309:11:42 May 16, 20239 minutes 38 seconds70%
dfdfdf09:01:51 May 16, 202309:11:11 May 16, 20239 minutes 20 seconds85%
Aaaa09:02:22 May 16, 202309:11:05 May 16, 20238 minutes 43 seconds65%
Hồ Thị Như Lịch09:02:26 May 16, 202309:10:48 May 16, 20238 minutes 22 seconds35%
Mai09:02:56 May 16, 202309:09:46 May 16, 20236 minutes 50 seconds55%
Nguyễn thị bảo ngọc09:03:33 May 16, 202309:09:35 May 16, 20236 minutes 2 seconds50%
..09:02:07 May 16, 202309:09:23 May 16, 20237 minutes 16 seconds45%
trinhan09:03:22 May 16, 202309:08:32 May 16, 20235 minutes 10 seconds20%
Bùi Đức Duy09:01:54 May 16, 202309:08:28 May 16, 20236 minutes 34 seconds35%
Phạm Duy09:03:57 May 16, 202309:06:06 May 16, 20232 minutes 9 seconds45%
Nguyễn Hồng Dinh01:05:42 May 16, 202301:10:02 May 16, 20234 minutes 20 seconds80%
Guest22:50:26 May 14, 202322:56:48 May 14, 20236 minutes 22 seconds90%
Phương16:37:07 May 13, 202316:42:42 May 13, 20235 minutes 35 seconds70%
15:56:01 May 12, 202315:56:52 May 12, 202351 seconds0%
Nguyễn15:31:27 May 12, 202315:35:26 May 12, 20233 minutes 59 seconds40%
Lê Thị Ái14:59:57 May 12, 202315:10:00 May 12, 202310 minutes 3 seconds15%
anh nguyen16:02:16 May 11, 202316:12:18 May 11, 202310 minutes 2 seconds25%
Kim Quyên17:03:11 May 10, 202317:07:04 May 10, 20233 minutes 53 seconds70%
Guest08:25:26 May 10, 202308:30:10 May 10, 20234 minutes 44 seconds65%
Guest23:37:07 May 09, 202323:40:00 May 09, 20232 minutes 53 seconds75%
Lê Thị Hồng Nhung20:20:25 May 09, 202320:23:56 May 09, 20233 minutes 31 seconds45%
Guest20:08:01 May 09, 202320:18:03 May 09, 202310 minutes 2 seconds5%
Trưởng18:10:20 May 09, 202318:12:36 May 09, 20232 minutes 16 seconds100%
trưởng18:03:06 May 09, 202318:09:11 May 09, 20236 minutes 5 seconds65%
Nguyễn Quyền Trăm16:05:04 May 09, 202316:10:07 May 09, 20235 minutes 3 seconds60%
DANG THI THUY PHUONG13:42:26 May 09, 202313:45:59 May 09, 20233 minutes 33 seconds75%
Lê Huyền20:36:20 May 08, 202320:39:49 May 08, 20233 minutes 29 seconds55%
h20:25:38 May 08, 202320:27:40 May 08, 20232 minutes 2 seconds95%
520:18:04 May 08, 202320:22:45 May 08, 20234 minutes 41 seconds50%
Nguyễn Thị Hương Quỳnh16:25:43 May 08, 202316:35:45 May 08, 202310 minutes 2 seconds35%
tít16:19:54 May 08, 202316:25:11 May 08, 20235 minutes 17 seconds95%
Tin Tin15:49:21 May 08, 202315:56:47 May 08, 20237 minutes 26 seconds75%
nhu09:30:31 May 08, 202309:34:40 May 08, 20234 minutes 9 seconds70%
Phan Như Hảo09:11:15 May 08, 202309:19:52 May 08, 20238 minutes 37 seconds40%
Guest10:48:53 May 07, 202310:51:19 May 07, 20232 minutes 26 seconds30%
võ gia hưng21:38:41 May 04, 202321:48:43 May 04, 202310 minutes 2 seconds0%
Guest14:53:37 May 04, 202315:03:39 May 04, 202310 minutes 2 seconds0%
Guest23:23:36 May 03, 202323:26:41 May 03, 20233 minutes 5 seconds85%
Lê Nguyễn Đai17:02:39 May 03, 202317:05:45 May 03, 20233 minutes 6 seconds55%
Trần Đình Long16:46:28 May 02, 202316:50:10 May 02, 20233 minutes 42 seconds70%
ly02:42:38 Apr 30, 202302:45:06 Apr 30, 20232 minutes 28 seconds30%
PHạm Thị Duyên11:36:15 Apr 26, 202311:39:21 Apr 26, 20233 minutes 6 seconds80%
tuấn trần10:29:15 Apr 26, 202310:32:26 Apr 26, 20233 minutes 11 seconds65%
nhung19:58:04 Apr 24, 202320:01:40 Apr 24, 20233 minutes 36 seconds60%
YUNG21:11:45 Apr 23, 202321:36:56 Apr 23, 202325 minutes 11 seconds50%
YUNG21:08:31 Apr 23, 202321:10:53 Apr 23, 20232 minutes 22 seconds90%
YUNG20:51:54 Apr 23, 202320:58:54 Apr 23, 20237 minutes 55%
v19:23:08 Apr 21, 202319:26:21 Apr 21, 20233 minutes 13 seconds95%
v19:00:03 Apr 21, 202319:03:11 Apr 21, 20233 minutes 8 seconds50%
Nguyen Tien Minh18:09:54 Apr 21, 202318:14:58 Apr 21, 20235 minutes 4 seconds75%
v18:03:54 Apr 21, 202318:08:15 Apr 21, 20234 minutes 21 seconds70%
Huỳnh Đỗ Tuyết Trinh21:30:06 Apr 20, 202321:35:13 Apr 20, 20235 minutes 7 seconds75%
nguyễn thị kim ngân09:19:43 Apr 20, 202309:23:26 Apr 20, 20233 minutes 43 seconds50%
mfgh22:52:57 Apr 19, 202322:56:19 Apr 19, 20233 minutes 22 seconds50%
Guest10:54:25 Apr 18, 202311:04:27 Apr 18, 202310 minutes 2 seconds25%
cẩm15:13:07 Apr 17, 202315:18:04 Apr 17, 20234 minutes 57 seconds55%
MẠnh13:12:31 Apr 16, 202313:15:56 Apr 16, 20233 minutes 25 seconds25%
thanh Nhã19:14:55 Apr 15, 202319:19:16 Apr 15, 20234 minutes 21 seconds55%
h23:55:04 Apr 14, 202323:58:52 Apr 14, 20233 minutes 48 seconds80%
Lê Xuân Quỳnh13:41:03 Apr 14, 202313:45:12 Apr 14, 20234 minutes 9 seconds40%
Guest09:13:29 Apr 14, 202309:18:10 Apr 14, 20234 minutes 41 seconds65%
Guest17:08:56 Apr 13, 202317:12:02 Apr 13, 20233 minutes 6 seconds90%
Vũ Thị Thanh10:49:23 Apr 13, 202310:53:45 Apr 13, 20234 minutes 22 seconds70%
Guest14:41:55 Apr 12, 202314:45:35 Apr 12, 20233 minutes 40 seconds90%
Chu Nhung14:34:58 Apr 12, 202314:40:13 Apr 12, 20235 minutes 15 seconds65%
nguyễn thị thu hương14:35:18 Apr 12, 202314:39:20 Apr 12, 20234 minutes 2 seconds70%
Vũ Thị Thanh12:13:12 Apr 11, 202312:15:58 Apr 11, 20232 minutes 46 seconds85%
Vũ Thị Thanh11:26:57 Apr 11, 202311:31:33 Apr 11, 20234 minutes 36 seconds50%
Nguyễn Thị Thu Hương00:16:07 Apr 11, 202300:22:17 Apr 11, 20236 minutes 10 seconds65%
Guest10:19:48 Apr 10, 202310:23:58 Apr 10, 20234 minutes 10 seconds60%
Guest23:49:18 Apr 09, 202323:52:30 Apr 09, 20233 minutes 12 seconds65%
anh23:45:25 Apr 09, 202323:50:07 Apr 09, 20234 minutes 42 seconds90%
Trần Nhật Phi Nhung15:06:18 Apr 09, 202315:14:13 Apr 09, 20237 minutes 55 seconds65%
Ngô Thi Sương14:52:37 Apr 09, 202314:56:53 Apr 09, 20234 minutes 16 seconds55%
Guest11:00:09 Apr 09, 202311:10:11 Apr 09, 202310 minutes 2 seconds70%
Guest02:00:45 Apr 09, 202302:02:42 Apr 09, 20231 minutes 57 seconds35%
Lê Nguyễn Hữu Chí23:24:22 Apr 08, 202323:29:23 Apr 08, 20235 minutes 1 seconds70%
Lê Thị Kim Anh23:05:36 Apr 08, 202323:08:54 Apr 08, 20233 minutes 18 seconds35%
Guest20:26:31 Apr 07, 202320:36:33 Apr 07, 202310 minutes 2 seconds0%
Giang Thi Ngan20:23:09 Apr 07, 202320:25:34 Apr 07, 20232 minutes 25 seconds25%
Tieubao09:10:23 Apr 07, 202309:18:03 Apr 07, 20237 minutes 40 seconds75%
Phan anh trí09:10:26 Apr 07, 202309:18:03 Apr 07, 20237 minutes 37 seconds75%
Nguyễn Thị Tuyết Nhi08:59:59 Apr 07, 202309:09:59 Apr 07, 202310 minutes 35%
A09:00:49 Apr 07, 202309:08:44 Apr 07, 20237 minutes 55 seconds55%
Tieubao09:01:34 Apr 07, 202309:08:32 Apr 07, 20236 minutes 58 seconds80%
Thịnh08:54:47 Apr 07, 202309:04:51 Apr 07, 202310 minutes 4 seconds10%
Guest08:59:26 Apr 07, 202309:04:17 Apr 07, 20234 minutes 51 seconds50%
Son09:00:39 Apr 07, 202309:03:52 Apr 07, 20233 minutes 13 seconds30%
Vũ Ngọc Ánh Linh08:53:52 Apr 07, 202309:01:33 Apr 07, 20237 minutes 41 seconds35%
Guest08:55:07 Apr 07, 202309:02:04 Apr 07, 20236 minutes 57 seconds5%
Lê Thị Ngọc Cẩm08:53:21 Apr 07, 202309:01:28 Apr 07, 20238 minutes 7 seconds55%
Lê Thị Ngọc Cẩm08:53:21 Apr 07, 202309:01:28 Apr 07, 20238 minutes 7 seconds55%
Khang08:54:59 Apr 07, 202309:01:15 Apr 07, 20236 minutes 16 seconds30%
Hoàng Nhi Uyên08:52:10 Apr 07, 202308:59:17 Apr 07, 20237 minutes 7 seconds60%
Hanh Pham06:58:15 Apr 07, 202307:00:27 Apr 07, 20232 minutes 12 seconds90%
Hanh Pham06:50:08 Apr 07, 202306:53:32 Apr 07, 20233 minutes 24 seconds75%
Guest06:39:47 Apr 07, 202306:45:17 Apr 07, 20235 minutes 30 seconds70%
Guest05:31:46 Apr 07, 202305:33:39 Apr 07, 20231 minutes 53 seconds100%
Guest05:23:56 Apr 07, 202305:26:06 Apr 07, 20232 minutes 10 seconds95%
Guest05:14:14 Apr 07, 202305:16:51 Apr 07, 20232 minutes 37 seconds90%
thúy vy04:40:35 Apr 07, 202304:45:13 Apr 07, 20234 minutes 38 seconds70%
Guest23:07:54 Apr 06, 202323:10:35 Apr 06, 20232 minutes 41 seconds40%
Hien22:41:46 Apr 06, 202322:44:35 Apr 06, 20232 minutes 49 seconds65%
Hien21:22:35 Apr 06, 202321:27:01 Apr 06, 20234 minutes 26 seconds50%
T21:13:11 Apr 06, 202321:17:37 Apr 06, 20234 minutes 26 seconds85%
âcv21:09:56 Apr 06, 202321:13:58 Apr 06, 20234 minutes 2 seconds70%
Võ Duy Khánh21:01:16 Apr 06, 202321:03:41 Apr 06, 20232 minutes 25 seconds100%
Võ Duy Khánh20:35:13 Apr 06, 202320:39:10 Apr 06, 20233 minutes 57 seconds90%
Lê Trần Ngọc Cẩm Tiên20:05:45 Apr 06, 202320:08:30 Apr 06, 20232 minutes 45 seconds65%
noinh20:01:25 Apr 06, 202320:05:30 Apr 06, 20234 minutes 5 seconds90%
Lê Trần Ngọc Cẩm Tiên19:56:46 Apr 06, 202320:03:19 Apr 06, 20236 minutes 33 seconds60%
phạm ngọc trân châu19:41:06 Apr 06, 202319:43:47 Apr 06, 20232 minutes 41 seconds85%
Guest19:36:24 Apr 06, 202319:43:23 Apr 06, 20236 minutes 59 seconds75%
Guest19:06:56 Apr 06, 202319:09:42 Apr 06, 20232 minutes 46 seconds75%
Guest18:55:11 Apr 06, 202318:57:10 Apr 06, 20231 minutes 59 seconds100%
Guest18:46:55 Apr 06, 202318:49:09 Apr 06, 20232 minutes 14 seconds95%
Guest17:54:02 Apr 06, 202317:55:36 Apr 06, 20231 minutes 34 seconds95%
Guest17:48:00 Apr 06, 202317:50:08 Apr 06, 20232 minutes 8 seconds100%
Guest17:05:59 Apr 06, 202317:08:54 Apr 06, 20232 minutes 55 seconds95%
Guest16:59:42 Apr 06, 202317:04:18 Apr 06, 20234 minutes 36 seconds90%
Guest16:54:17 Apr 06, 202316:59:12 Apr 06, 20234 minutes 55 seconds75%
nonam73616:54:02 Apr 06, 202316:59:19 Apr 06, 20235 minutes 17 seconds50%
name53216:46:10 Apr 06, 202316:53:04 Apr 06, 20236 minutes 54 seconds25%
ăâê16:40:36 Apr 06, 202316:48:11 Apr 06, 20237 minutes 35 seconds80%
phạm ngọc trân châu16:37:13 Apr 06, 202316:41:24 Apr 06, 20234 minutes 11 seconds70%
Guest16:17:51 Apr 06, 202316:22:00 Apr 06, 20234 minutes 9 seconds95%
phạm ngọc trân châu16:13:55 Apr 06, 202316:15:46 Apr 06, 20231 minutes 51 seconds100%
phạm ngọc trân châuu16:09:56 Apr 06, 202316:12:53 Apr 06, 20232 minutes 57 seconds60%
Guest16:02:28 Apr 06, 202316:12:30 Apr 06, 202310 minutes 2 seconds35%
Guest14:53:42 Apr 06, 202314:56:30 Apr 06, 20232 minutes 48 seconds70%
Nguyen Thanh13:34:15 Apr 06, 202313:36:49 Apr 06, 20232 minutes 34 seconds100%
Nguyễn Thanh13:26:09 Apr 06, 202313:36:12 Apr 06, 202310 minutes 3 seconds10%
Nguyen Thanh13:28:33 Apr 06, 202313:32:38 Apr 06, 20234 minutes 5 seconds85%
Guest13:24:03 Apr 06, 202313:25:47 Apr 06, 20231 minutes 44 seconds100%
Guest13:21:49 Apr 06, 202313:23:44 Apr 06, 20231 minutes 55 seconds95%
Guest13:19:12 Apr 06, 202313:21:06 Apr 06, 20231 minutes 54 seconds95%
Guest13:16:33 Apr 06, 202313:18:24 Apr 06, 20231 minutes 51 seconds90%
Guest13:13:23 Apr 06, 202313:16:13 Apr 06, 20232 minutes 50 seconds75%
Trần Trúc12:44:26 Apr 06, 202312:49:17 Apr 06, 20234 minutes 51 seconds70%
Tranh11:31:08 Apr 06, 202311:35:23 Apr 06, 20234 minutes 15 seconds80%
Trang11:15:30 Apr 06, 202311:21:26 Apr 06, 20235 minutes 56 seconds50%
abc11:10:15 Apr 06, 202311:16:54 Apr 06, 20236 minutes 39 seconds45%
phạm ngọc trân châu08:52:30 Apr 06, 202308:54:25 Apr 06, 20231 minutes 55 seconds90%
phạm ngọc trân châu08:44:36 Apr 06, 202308:46:22 Apr 06, 20231 minutes 46 seconds75%
phạm ngọc trân châu08:40:06 Apr 06, 202308:43:19 Apr 06, 20233 minutes 13 seconds20%
Guest08:34:34 Apr 06, 202308:36:44 Apr 06, 20232 minutes 10 seconds90%
Guest08:28:57 Apr 06, 202308:32:23 Apr 06, 20233 minutes 26 seconds75%
Guest08:13:44 Apr 06, 202308:15:53 Apr 06, 20232 minutes 9 seconds95%
Guest07:49:00 Apr 06, 202307:50:46 Apr 06, 20231 minutes 46 seconds100%
Guest07:43:30 Apr 06, 202307:48:13 Apr 06, 20234 minutes 43 seconds75%
Võ Duy Khánh21:15:25 Apr 05, 202321:20:01 Apr 05, 20234 minutes 36 seconds60%
Guest19:59:06 Apr 05, 202320:00:27 Apr 05, 20231 minutes 21 seconds100%
Guest19:15:42 Apr 05, 202319:20:54 Apr 05, 20235 minutes 12 seconds90%
Guest19:04:36 Apr 05, 202319:14:38 Apr 05, 202310 minutes 2 seconds60%
Guest18:50:59 Apr 05, 202318:52:39 Apr 05, 20231 minutes 40 seconds100%
Guest18:23:48 Apr 05, 202318:26:04 Apr 05, 20232 minutes 16 seconds100%
Guest18:19:47 Apr 05, 202318:22:33 Apr 05, 20232 minutes 46 seconds95%
Guest18:13:39 Apr 05, 202318:16:53 Apr 05, 20233 minutes 14 seconds70%
ha anh16:54:36 Apr 05, 202316:58:51 Apr 05, 20234 minutes 15 seconds60%
Guest16:32:21 Apr 05, 202316:34:27 Apr 05, 20232 minutes 6 seconds95%
Guest16:23:53 Apr 05, 202316:31:14 Apr 05, 20237 minutes 21 seconds95%
Guest16:17:15 Apr 05, 202316:20:47 Apr 05, 20233 minutes 32 seconds90%
Guest15:04:07 Apr 05, 202315:10:31 Apr 05, 20236 minutes 24 seconds60%
Guest14:39:19 Apr 05, 202314:41:25 Apr 05, 20232 minutes 6 seconds100%
Guest14:22:39 Apr 05, 202314:24:20 Apr 05, 20231 minutes 41 seconds100%
Guest14:20:02 Apr 05, 202314:21:59 Apr 05, 20231 minutes 57 seconds85%
nhi14:15:57 Apr 05, 202314:18:36 Apr 05, 20232 minutes 39 seconds70%
nhi14:02:01 Apr 05, 202314:12:03 Apr 05, 202310 minutes 2 seconds0%
nhi14:02:42 Apr 05, 202314:06:23 Apr 05, 20233 minutes 41 seconds65%
d22:12:33 Apr 04, 202322:13:10 Apr 04, 202337 seconds10%
Quản Thị Nga09:28:58 Apr 04, 202309:33:36 Apr 04, 20234 minutes 38 seconds50%
Phan Tuấn Thanh00:55:04 Apr 04, 202300:58:56 Apr 04, 20233 minutes 52 seconds85%
thúy vy22:06:37 Apr 03, 202322:10:05 Apr 03, 20233 minutes 28 seconds95%
thuý vy21:56:09 Apr 03, 202322:01:48 Apr 03, 20235 minutes 39 seconds60%
huỳnh như20:33:11 Apr 03, 202320:37:17 Apr 03, 20234 minutes 6 seconds60%
Nguyen Thi19:11:35 Apr 03, 202319:15:53 Apr 03, 20234 minutes 18 seconds55%
Lê Trâm21:08:57 Apr 02, 202321:13:07 Apr 02, 20234 minutes 10 seconds55%
anh15:52:41 Apr 02, 202315:57:49 Apr 02, 20235 minutes 8 seconds20%
Guest15:10:15 Apr 02, 202315:12:37 Apr 02, 20232 minutes 22 seconds95%
Phạm Thạch Anh14:44:55 Apr 02, 202314:49:27 Apr 02, 20234 minutes 32 seconds60%
Phạm Như Quỳnh14:27:19 Apr 02, 202314:34:08 Apr 02, 20236 minutes 49 seconds5%
Phạm Lê Ngọc Anh11:55:28 Apr 02, 202312:00:18 Apr 02, 20234 minutes 50 seconds60%
tv16:41:47 Apr 01, 202316:51:49 Apr 01, 202310 minutes 2 seconds50%
Quoc Cuong00:09:52 Apr 01, 202300:19:54 Apr 01, 202310 minutes 2 seconds45%
Hồng Quý21:12:11 Mar 31, 202321:14:35 Mar 31, 20232 minutes 24 seconds80%
Duyên07:53:12 Mar 31, 202307:55:53 Mar 31, 20232 minutes 41 seconds60%
trinh21:16:41 Mar 30, 202321:21:57 Mar 30, 20235 minutes 16 seconds80%
Phạm Thị Thuỳ Linh17:06:19 Mar 30, 202317:11:24 Mar 30, 20235 minutes 5 seconds70%
thanh vân15:35:41 Mar 30, 202315:45:24 Mar 30, 20239 minutes 43 seconds75%
Guest13:40:14 Mar 30, 202313:45:44 Mar 30, 20235 minutes 30 seconds75%
t02:06:28 Mar 30, 202302:10:13 Mar 30, 20233 minutes 45 seconds85%
Kim Thoa01:44:51 Mar 30, 202301:50:09 Mar 30, 20235 minutes 18 seconds75%
linh01:40:44 Mar 30, 202301:42:16 Mar 30, 20231 minutes 32 seconds90%
linh01:36:32 Mar 30, 202301:39:48 Mar 30, 20233 minutes 16 seconds65%
Phúc Gà00:53:18 Mar 30, 202300:59:19 Mar 30, 20236 minutes 1 seconds80%
Guest00:48:11 Mar 30, 202300:51:05 Mar 30, 20232 minutes 54 seconds75%
trungvippro00:32:31 Mar 30, 202300:41:38 Mar 30, 20239 minutes 7 seconds55%
h00:19:05 Mar 30, 202300:20:31 Mar 30, 20231 minutes 26 seconds85%
y23:58:55 Mar 29, 202300:01:59 Mar 30, 20233 minutes 4 seconds55%
luyen22:59:42 Mar 29, 202323:02:02 Mar 29, 20232 minutes 20 seconds30%
Jimmy Le22:45:20 Mar 29, 202322:50:19 Mar 29, 20234 minutes 59 seconds80%
6822:17:28 Mar 29, 202322:19:40 Mar 29, 20232 minutes 12 seconds90%
gg22:14:37 Mar 29, 202322:19:24 Mar 29, 20234 minutes 47 seconds75%
12322:13:27 Mar 29, 202322:17:11 Mar 29, 20233 minutes 44 seconds80%
Guest19:58:31 Mar 29, 202320:02:13 Mar 29, 20233 minutes 42 seconds75%
Guest19:18:59 Mar 29, 202319:23:09 Mar 29, 20234 minutes 10 seconds65%
Guest02:08:36 Mar 29, 202302:12:57 Mar 29, 20234 minutes 21 seconds90%
Nguyen Thuy13:10:51 Mar 28, 202313:14:32 Mar 28, 20233 minutes 41 seconds50%
Huyền15:44:31 Mar 27, 202315:47:40 Mar 27, 20233 minutes 9 seconds60%
Guest01:11:45 Mar 27, 202301:21:47 Mar 27, 202310 minutes 2 seconds25%
d21:26:20 Mar 26, 202321:36:22 Mar 26, 202310 minutes 2 seconds0%
s21:01:27 Mar 26, 202321:03:44 Mar 26, 20232 minutes 17 seconds95%
f20:50:57 Mar 26, 202320:54:14 Mar 26, 20233 minutes 17 seconds70%
Huyen10:04:01 Mar 26, 202310:09:22 Mar 26, 20235 minutes 21 seconds30%
Thanh Nhàn09:08:56 Mar 25, 202309:12:04 Mar 25, 20233 minutes 8 seconds80%
nguyễn thị thu hương21:17:29 Mar 24, 202321:20:57 Mar 24, 20233 minutes 28 seconds60%
Guest12:20:31 Mar 24, 202312:23:19 Mar 24, 20232 minutes 48 seconds85%
Guest10:11:09 Mar 24, 202310:13:43 Mar 24, 20232 minutes 34 seconds90%
Guest09:56:37 Mar 24, 202310:00:24 Mar 24, 20233 minutes 47 seconds80%
Anh Vu08:32:40 Mar 24, 202308:36:07 Mar 24, 20233 minutes 27 seconds60%
Guest17:28:16 Mar 23, 202317:31:44 Mar 23, 20233 minutes 28 seconds70%
Guest16:51:45 Mar 23, 202316:53:36 Mar 23, 20231 minutes 51 seconds100%
Guest16:41:11 Mar 23, 202316:42:42 Mar 23, 20231 minutes 31 seconds100%
Kiều16:26:09 Mar 23, 202316:31:28 Mar 23, 20235 minutes 19 seconds40%
Guest14:29:02 Mar 23, 202314:30:35 Mar 23, 20231 minutes 33 seconds100%
Guest14:22:13 Mar 23, 202314:23:25 Mar 23, 20231 minutes 12 seconds100%
Guest13:32:27 Mar 23, 202313:33:43 Mar 23, 20231 minutes 16 seconds90%
Guest13:12:40 Mar 23, 202313:14:26 Mar 23, 20231 minutes 46 seconds100%
Guest13:08:33 Mar 23, 202313:11:45 Mar 23, 20233 minutes 12 seconds90%
Guest13:05:08 Mar 23, 202313:08:03 Mar 23, 20232 minutes 55 seconds80%
Guest13:02:02 Mar 23, 202313:04:24 Mar 23, 20232 minutes 22 seconds70%
Guest12:58:30 Mar 23, 202313:01:33 Mar 23, 20233 minutes 3 seconds55%
Guest12:13:54 Mar 23, 202312:22:07 Mar 23, 20238 minutes 13 seconds65%
Guest11:17:09 Mar 23, 202311:18:52 Mar 23, 20231 minutes 43 seconds100%
Guest11:13:02 Mar 23, 202311:16:15 Mar 23, 20233 minutes 13 seconds95%
Guest11:07:31 Mar 23, 202311:11:32 Mar 23, 20234 minutes 1 seconds90%
Guest10:48:50 Mar 23, 202310:56:50 Mar 23, 20238 minutes 50%
Guest06:39:21 Mar 23, 202306:43:47 Mar 23, 20234 minutes 26 seconds85%
Duyên20:42:27 Mar 22, 202320:44:20 Mar 22, 20231 minutes 53 seconds100%
Nguyên Ngọc Duyên20:36:24 Mar 22, 202320:41:04 Mar 22, 20234 minutes 40 seconds65%
Nguyễn Thị yến Nhi21:22:19 Mar 21, 202321:23:47 Mar 21, 20231 minutes 28 seconds100%
Nguyễn Thị Yến Nhi21:14:46 Mar 21, 202321:21:26 Mar 21, 20236 minutes 40 seconds85%
Bùi Thị Trang16:40:54 Mar 21, 202316:45:24 Mar 21, 20234 minutes 30 seconds70%
Trần Hà13:06:20 Mar 21, 202313:14:31 Mar 21, 20238 minutes 11 seconds65%
nguyenx thị cẩm ly08:37:32 Mar 21, 202308:40:51 Mar 21, 20233 minutes 19 seconds65%
Guest00:10:52 Mar 21, 202300:15:56 Mar 21, 20235 minutes 4 seconds75%
Guest22:45:23 Mar 20, 202322:49:17 Mar 20, 20233 minutes 54 seconds40%
Guest22:35:18 Mar 20, 202322:37:17 Mar 20, 20231 minutes 59 seconds75%
Guest22:33:07 Mar 20, 202322:34:32 Mar 20, 20231 minutes 25 seconds20%
csac10:26:10 Mar 20, 202310:31:22 Mar 20, 20235 minutes 12 seconds75%
Mỹ Tâm10:03:36 Mar 20, 202310:07:34 Mar 20, 20233 minutes 58 seconds45%
lê ha09:58:56 Mar 20, 202310:06:38 Mar 20, 20237 minutes 42 seconds75%
Nguyễn thị cẩm ly09:00:21 Mar 20, 202309:10:24 Mar 20, 202310 minutes 3 seconds5%
Guest08:07:49 Mar 20, 202308:12:52 Mar 20, 20235 minutes 3 seconds85%
Guest07:58:20 Mar 20, 202308:06:16 Mar 20, 20237 minutes 56 seconds55%
Quyên22:30:15 Mar 19, 202322:31:49 Mar 19, 20231 minutes 34 seconds95%
Đỗ Nguyễn Thuyền Quyên22:26:58 Mar 19, 202322:29:06 Mar 19, 20232 minutes 8 seconds70%
vo gia hung21:02:39 Mar 19, 202321:06:13 Mar 19, 20233 minutes 34 seconds95%
võ gia hưng20:57:05 Mar 19, 202321:01:44 Mar 19, 20234 minutes 39 seconds80%
phamxuanhieu19:00:01 Mar 19, 202319:05:49 Mar 19, 20235 minutes 48 seconds95%
võ gia hung16:28:17 Mar 19, 202316:38:19 Mar 19, 202310 minutes 2 seconds10%
Nguyễn Thị Ly Na16:20:11 Mar 19, 202316:23:43 Mar 19, 20233 minutes 32 seconds95%
võ gia hưng15:56:46 Mar 19, 202316:06:48 Mar 19, 202310 minutes 2 seconds50%
võ trần gia hưng15:50:53 Mar 19, 202315:55:10 Mar 19, 20234 minutes 17 seconds45%
Vy Trịnh Ngọc14:34:49 Mar 19, 202314:43:44 Mar 19, 20238 minutes 55 seconds75%
Nguyễn Hoàng Bảo Trân12:51:24 Mar 19, 202312:55:30 Mar 19, 20234 minutes 6 seconds70%
leminhdung09:55:35 Mar 19, 202310:00:21 Mar 19, 20234 minutes 46 seconds60%
107:46:48 Mar 19, 202307:50:58 Mar 19, 20234 minutes 10 seconds85%
Ngọc Ánh15:43:24 Mar 18, 202315:47:55 Mar 18, 20234 minutes 31 seconds75%
Jj14:10:27 Mar 18, 202314:20:29 Mar 18, 202310 minutes 2 seconds5%
Phung Leee13:58:49 Mar 18, 202314:03:05 Mar 18, 20234 minutes 16 seconds60%
Nguyễn Thị Ngọc Ánh08:41:56 Mar 18, 202308:49:02 Mar 18, 20237 minutes 6 seconds80%
Phan Thị Mỹ Lợi10:16:58 Mar 17, 202310:27:00 Mar 17, 202310 minutes 2 seconds75%
võ thị tuyết nhung23:12:43 Mar 15, 202323:15:46 Mar 15, 20233 minutes 3 seconds45%
Nguyễn Thị Ly Na21:18:03 Mar 15, 202321:20:39 Mar 15, 20232 minutes 36 seconds95%
Thủy19:12:04 Mar 15, 202319:17:13 Mar 15, 20235 minutes 9 seconds60%
phuong anh11:07:14 Mar 15, 202311:11:51 Mar 15, 20234 minutes 37 seconds70%
hân21:02:17 Mar 14, 202321:05:21 Mar 14, 20233 minutes 4 seconds50%
Guest15:19:57 Mar 14, 202315:29:59 Mar 14, 202310 minutes 2 seconds20%
Vũ Anh14:58:57 Mar 14, 202315:04:51 Mar 14, 20235 minutes 54 seconds65%
Kiều14:58:14 Mar 14, 202315:01:54 Mar 14, 20233 minutes 40 seconds45%
Trần Thị Phương Châu14:41:00 Mar 14, 202314:46:18 Mar 14, 20235 minutes 18 seconds60%
Guest08:54:13 Mar 14, 202308:59:41 Mar 14, 20235 minutes 28 seconds75%
Guest02:21:01 Mar 14, 202302:23:22 Mar 14, 20232 minutes 21 seconds100%
Guest02:15:12 Mar 14, 202302:20:06 Mar 14, 20234 minutes 54 seconds70%
Guest00:59:21 Mar 14, 202301:09:23 Mar 14, 202310 minutes 2 seconds0%
Guest23:06:24 Mar 13, 202323:10:19 Mar 13, 20233 minutes 55 seconds55%
Guest22:35:02 Mar 13, 202322:38:33 Mar 13, 20233 minutes 31 seconds80%
Bảo Yến15:33:00 Mar 13, 202315:37:06 Mar 13, 20234 minutes 6 seconds55%
Ánh12:34:18 Mar 13, 202312:40:24 Mar 13, 20236 minutes 6 seconds60%
hiếu11:43:18 Mar 13, 202311:49:24 Mar 13, 20236 minutes 6 seconds60%
nguyễn thị minh tâm06:24:17 Mar 13, 202306:27:49 Mar 13, 20233 minutes 32 seconds60%
jhbdvgb23:34:04 Mar 12, 202323:44:06 Mar 12, 202310 minutes 2 seconds30%
trương thị hằng ni19:53:16 Mar 12, 202319:57:22 Mar 12, 20234 minutes 6 seconds60%
Nguyễn Thị ly Na16:49:36 Mar 12, 202316:54:06 Mar 12, 20234 minutes 30 seconds75%
Guest16:04:36 Mar 12, 202316:08:00 Mar 12, 20233 minutes 24 seconds80%
phan hải yến01:54:12 Mar 12, 202301:57:53 Mar 12, 20233 minutes 41 seconds75%
Huy Hùng21:54:22 Mar 11, 202322:01:45 Mar 11, 20237 minutes 23 seconds60%
Nguyễn Thị Ly Na21:21:11 Mar 11, 202321:26:47 Mar 11, 20235 minutes 36 seconds60%
Ôn Nguyễn Kiều Oanh20:47:27 Mar 11, 202320:49:13 Mar 11, 20231 minutes 46 seconds90%
Ôn Nguyễn Kiều Oanh20:30:06 Mar 11, 202320:33:40 Mar 11, 20233 minutes 34 seconds65%
Phạm Ngô Hoài Duyên11:57:04 Mar 11, 202311:58:54 Mar 11, 20231 minutes 50 seconds100%
Phạm Ngô Hoài Duyên11:41:54 Mar 11, 202311:51:30 Mar 11, 20239 minutes 36 seconds85%
gumi10:22:47 Mar 11, 202310:32:49 Mar 11, 202310 minutes 2 seconds95%
gumi10:17:37 Mar 11, 202310:21:36 Mar 11, 20233 minutes 59 seconds85%
lequoc vuong01:25:40 Mar 11, 202301:31:14 Mar 11, 20235 minutes 34 seconds65%
Guest00:36:18 Mar 11, 202300:46:21 Mar 11, 202310 minutes 3 seconds0%
Phạm Thị Thu Hảo13:49:15 Mar 10, 202313:56:29 Mar 10, 20237 minutes 14 seconds80%
Guest01:41:16 Mar 10, 202301:43:43 Mar 10, 20232 minutes 27 seconds95%
Guest01:29:44 Mar 10, 202301:33:51 Mar 10, 20234 minutes 7 seconds60%
Guest22:39:59 Mar 09, 202322:45:39 Mar 09, 20235 minutes 40 seconds20%
Guest22:11:32 Mar 09, 202322:14:43 Mar 09, 20233 minutes 11 seconds25%
Guest21:58:07 Mar 09, 202322:03:00 Mar 09, 20234 minutes 53 seconds0%
Guest15:06:46 Mar 09, 202315:09:05 Mar 09, 20232 minutes 19 seconds95%
Guest15:02:23 Mar 09, 202315:04:18 Mar 09, 20231 minutes 55 seconds90%
Guest14:55:56 Mar 09, 202314:59:27 Mar 09, 20233 minutes 31 seconds75%
Võ Duy Khánh14:48:06 Mar 09, 202314:53:48 Mar 09, 20235 minutes 42 seconds75%
Yến nhi14:43:49 Mar 09, 202314:47:30 Mar 09, 20233 minutes 41 seconds60%
Võ Duy Khsnh14:34:52 Mar 09, 202314:41:19 Mar 09, 20236 minutes 27 seconds70%
Kiều14:36:23 Mar 09, 202314:40:37 Mar 09, 20234 minutes 14 seconds20%
Linh Thuy14:31:37 Mar 09, 202314:40:21 Mar 09, 20238 minutes 44 seconds70%
Ô minh hưng14:34:45 Mar 09, 202314:37:24 Mar 09, 20232 minutes 39 seconds90%
Võ Duy Khánh14:27:33 Mar 09, 202314:32:00 Mar 09, 20234 minutes 27 seconds75%
Trang14:27:12 Mar 09, 202314:30:05 Mar 09, 20232 minutes 53 seconds85%
Như Lý14:27:09 Mar 09, 202314:29:01 Mar 09, 20231 minutes 52 seconds100%
Yen nhi14:23:12 Mar 09, 202314:28:42 Mar 09, 20235 minutes 30 seconds70%
Trang14:20:40 Mar 09, 202314:25:37 Mar 09, 20234 minutes 57 seconds60%
Như Lý14:22:27 Mar 09, 202314:24:26 Mar 09, 20231 minutes 59 seconds90%
Phạm Thị Hồng Hạnh14:19:08 Mar 09, 202314:23:04 Mar 09, 20233 minutes 56 seconds90%
Tâm14:19:13 Mar 09, 202314:22:45 Mar 09, 20233 minutes 32 seconds95%
Huỳnh Thị Như Lý14:17:46 Mar 09, 202314:21:00 Mar 09, 20233 minutes 14 seconds90%
TT14:15:01 Mar 09, 202314:17:21 Mar 09, 20232 minutes 20 seconds95%
Võ Duy Khánh14:07:59 Mar 09, 202314:16:58 Mar 09, 20238 minutes 59 seconds70%
Linh Thuy14:07:54 Mar 09, 202314:13:47 Mar 09, 20235 minutes 53 seconds75%
Nguyễn Ngọc Phương Thanh14:07:41 Mar 09, 202314:12:31 Mar 09, 20234 minutes 50 seconds80%
Lê Trần Ngọc Cẩm Tiên14:05:03 Mar 09, 202314:06:43 Mar 09, 20231 minutes 40 seconds90%
Nguyễn Ngọc Phương Thanh13:56:53 Mar 09, 202314:06:05 Mar 09, 20239 minutes 12 seconds65%
Bạch My14:02:18 Mar 09, 202314:05:42 Mar 09, 20233 minutes 24 seconds100%
Linh Thuy13:58:10 Mar 09, 202314:05:12 Mar 09, 20237 minutes 2 seconds60%
Thanh Ngân14:02:16 Mar 09, 202314:04:06 Mar 09, 20231 minutes 50 seconds100%
Lê Trần Ngọc Cẩm Tiên14:01:33 Mar 09, 202314:04:05 Mar 09, 20232 minutes 32 seconds70%
Nguyễn Hồng Tuyết Nhung13:59:38 Mar 09, 202314:02:21 Mar 09, 20232 minutes 43 seconds95%
Thanh Ngân13:59:45 Mar 09, 202314:01:39 Mar 09, 20231 minutes 54 seconds85%
Yến Nhi13:54:29 Mar 09, 202314:01:36 Mar 09, 20237 minutes 7 seconds70%
Đoàn Phạm Gia Hân13:59:44 Mar 09, 202314:01:06 Mar 09, 20231 minutes 22 seconds85%
Hưng13:57:46 Mar 09, 202314:01:04 Mar 09, 20233 minutes 18 seconds95%
An13:57:58 Mar 09, 202314:00:59 Mar 09, 20233 minutes 1 seconds100%
Hải13:56:29 Mar 09, 202314:00:55 Mar 09, 20234 minutes 26 seconds85%
Nguyễn Thúy Vy13:50:48 Mar 09, 202314:00:50 Mar 09, 202310 minutes 2 seconds20%
Đoàn Yến Nhi13:55:54 Mar 09, 202314:00:18 Mar 09, 20234 minutes 24 seconds75%
Thu Hiền13:49:36 Mar 09, 202313:59:38 Mar 09, 202310 minutes 2 seconds0%
Thanh Ngân13:55:18 Mar 09, 202313:59:01 Mar 09, 20233 minutes 43 seconds60%
Đoàn Phạm Gia Hân13:55:17 Mar 09, 202313:57:56 Mar 09, 20232 minutes 39 seconds75%
Linh Thuy13:47:40 Mar 09, 202313:57:42 Mar 09, 202310 minutes 2 seconds0%
Trương Hải Châu13:49:12 Mar 09, 202313:57:16 Mar 09, 20238 minutes 4 seconds70%
Trần Trúc13:52:08 Mar 09, 202313:56:48 Mar 09, 20234 minutes 40 seconds80%
Đăng Quốc Hưng13:46:05 Mar 09, 202313:56:07 Mar 09, 202310 minutes 2 seconds60%
An13:45:58 Mar 09, 202313:56:00 Mar 09, 202310 minutes 2 seconds50%
Nguyễn Thị Thanh Ngân13:48:51 Mar 09, 202313:53:51 Mar 09, 20235 minutes 55%
Nguyễn Thanh Danh13:44:55 Mar 09, 202313:53:43 Mar 09, 20238 minutes 48 seconds65%
Võ Duy Khánh13:45:09 Mar 09, 202313:53:16 Mar 09, 20238 minutes 7 seconds65%
Huyền Thơ13:42:39 Mar 09, 202313:52:36 Mar 09, 20239 minutes 57 seconds55%
Huỳnh Thị Như Lý13:42:40 Mar 09, 202313:51:47 Mar 09, 20239 minutes 7 seconds70%
Phạm Thị Hồng Hạnh13:44:11 Mar 09, 202313:51:41 Mar 09, 20237 minutes 30 seconds65%
Nguyễn Hồng Tuyết Nhung13:43:38 Mar 09, 202313:51:13 Mar 09, 20237 minutes 35 seconds70%
Trần Trúc13:43:02 Mar 09, 202313:50:52 Mar 09, 20237 minutes 50 seconds65%
Lê Trần Ngọc Cẩm Tiên13:43:09 Mar 09, 202313:49:45 Mar 09, 20236 minutes 36 seconds60%
Bạch My13:42:30 Mar 09, 202313:49:11 Mar 09, 20236 minutes 41 seconds80%
Tâm13:42:01 Mar 09, 202313:49:04 Mar 09, 20237 minutes 3 seconds60%
Inolzaraken13:43:32 Mar 09, 202313:48:05 Mar 09, 20234 minutes 33 seconds50%
Ô minh hưng13:42:10 Mar 09, 202313:47:53 Mar 09, 20235 minutes 43 seconds65%
Thu Hiền13:41:35 Mar 09, 202313:47:24 Mar 09, 20235 minutes 49 seconds40%
Đoàn Phạm Gia Hân13:42:06 Mar 09, 202313:45:43 Mar 09, 20233 minutes 37 seconds45%
LE THI LAN03:45:54 Mar 09, 202303:51:22 Mar 09, 20235 minutes 28 seconds30%
rtr03:27:09 Mar 09, 202303:27:58 Mar 09, 202349 seconds40%
quynhanhanh00:22:19 Mar 09, 202300:27:34 Mar 09, 20235 minutes 15 seconds75%
pa18:04:59 Mar 08, 202318:09:28 Mar 08, 20234 minutes 29 seconds75%
Guest23:50:50 Mar 07, 202323:53:09 Mar 07, 20232 minutes 19 seconds100%
Guest23:35:27 Mar 07, 202323:39:53 Mar 07, 20234 minutes 26 seconds100%
Hương23:30:33 Mar 07, 202323:38:07 Mar 07, 20237 minutes 34 seconds40%
Guest23:31:18 Mar 07, 202323:37:15 Mar 07, 20235 minutes 57 seconds80%
Guest22:42:22 Mar 07, 202322:46:00 Mar 07, 20233 minutes 38 seconds60%
Guest22:20:17 Mar 07, 202322:22:11 Mar 07, 20231 minutes 54 seconds100%
Guest22:15:38 Mar 07, 202322:19:03 Mar 07, 20233 minutes 25 seconds80%
hihi19:19:34 Mar 07, 202319:21:26 Mar 07, 20231 minutes 52 seconds95%
ngoc18:38:24 Mar 07, 202318:41:32 Mar 07, 20233 minutes 8 seconds85%
nhỵ17:41:43 Mar 07, 202317:44:25 Mar 07, 20232 minutes 42 seconds95%
hfyn17:29:14 Mar 07, 202317:33:37 Mar 07, 20234 minutes 23 seconds100%
Guest17:20:21 Mar 07, 202317:28:13 Mar 07, 20237 minutes 52 seconds70%
Trần Phương Hiền09:04:19 Mar 07, 202309:07:26 Mar 07, 20233 minutes 7 seconds65%
trâm cao00:55:35 Mar 07, 202301:02:01 Mar 07, 20236 minutes 26 seconds80%
Tran Huu Duc10:42:42 Mar 06, 202310:51:10 Mar 06, 20238 minutes 28 seconds60%
Trần Phương Hiền22:24:23 Mar 05, 202322:30:38 Mar 05, 20236 minutes 15 seconds80%
Trần Phương Hiền22:19:00 Mar 05, 202322:21:28 Mar 05, 20232 minutes 28 seconds40%
Trần Phương Hiền21:41:18 Mar 05, 202321:44:41 Mar 05, 20233 minutes 23 seconds35%
hdydjd15:24:16 Mar 05, 202315:27:18 Mar 05, 20233 minutes 2 seconds95%
Trịnh Sơn Giang09:21:18 Mar 05, 202309:31:20 Mar 05, 202310 minutes 2 seconds35%
Guest02:08:22 Mar 05, 202302:12:07 Mar 05, 20233 minutes 45 seconds50%
Trịnh Sơn Giang01:47:55 Mar 05, 202301:54:59 Mar 05, 20237 minutes 4 seconds50%
e23:43:34 Mar 04, 202323:46:27 Mar 04, 20232 minutes 53 seconds75%
Phan Nhã23:22:14 Mar 04, 202323:32:17 Mar 04, 202310 minutes 3 seconds30%
Võ Thị Kiều Oanh21:20:12 Mar 04, 202321:24:05 Mar 04, 20233 minutes 53 seconds90%
Võ Thị Kiều Oanh21:13:15 Mar 04, 202321:19:00 Mar 04, 20235 minutes 45 seconds65%
hh17:41:17 Mar 04, 202317:44:03 Mar 04, 20232 minutes 46 seconds90%
fg17:34:23 Mar 04, 202317:40:18 Mar 04, 20235 minutes 55 seconds60%
fndwfn15:00:47 Mar 04, 202315:04:32 Mar 04, 20233 minutes 45 seconds85%
fdjewi14:51:19 Mar 04, 202314:56:38 Mar 04, 20235 minutes 19 seconds60%
Guest14:16:18 Mar 04, 202314:26:20 Mar 04, 202310 minutes 2 seconds0%
Lê Kim Hoàng12:47:50 Mar 04, 202312:52:06 Mar 04, 20234 minutes 16 seconds60%
Trịnh Sơn Giang11:13:33 Mar 04, 202311:23:35 Mar 04, 202310 minutes 2 seconds35%
minh22:37:40 Mar 03, 202322:42:42 Mar 03, 20235 minutes 2 seconds80%
fdg11:04:38 Mar 03, 202311:07:03 Mar 03, 20232 minutes 25 seconds50%
Lien15:01:47 Mar 02, 202315:06:44 Mar 02, 20234 minutes 57 seconds95%
Guest13:40:39 Mar 02, 202313:43:18 Mar 02, 20232 minutes 39 seconds95%
Guest13:22:53 Mar 02, 202313:29:22 Mar 02, 20236 minutes 29 seconds85%
Trần Hương Thảo11:59:12 Mar 02, 202312:04:37 Mar 02, 20235 minutes 25 seconds85%
Trần Hương Thảo10:42:17 Mar 02, 202310:49:01 Mar 02, 20236 minutes 44 seconds80%
Đặng Dịu Hiền10:04:11 Mar 02, 202310:07:47 Mar 02, 20233 minutes 36 seconds70%
nguyen thi01:40:19 Mar 02, 202301:44:35 Mar 02, 20234 minutes 16 seconds95%
nguyễn thị mỹ linh01:04:30 Mar 02, 202301:07:47 Mar 02, 20233 minutes 17 seconds100%
nguyễn thị mỹ linh00:44:41 Mar 02, 202300:54:43 Mar 02, 202310 minutes 2 seconds40%
Guest23:02:06 Mar 01, 202323:10:44 Mar 01, 20238 minutes 38 seconds65%
Võ Ngọc Ánh16:54:32 Mar 01, 202316:57:17 Mar 01, 20232 minutes 45 seconds85%
duy12:44:04 Mar 01, 202312:47:52 Mar 01, 20233 minutes 48 seconds70%
Dinh Lien10:58:44 Mar 01, 202311:02:21 Mar 01, 20233 minutes 37 seconds100%
Dinh Thi Lien10:52:42 Mar 01, 202310:57:20 Mar 01, 20234 minutes 38 seconds65%
Dinh Thi Lien10:46:14 Mar 01, 202310:51:35 Mar 01, 20235 minutes 21 seconds65%
Guest10:36:25 Mar 01, 202310:39:13 Mar 01, 20232 minutes 48 seconds85%
Guest09:33:56 Mar 01, 202309:47:36 Mar 01, 202313 minutes 40 seconds0%
gff09:16:45 Mar 01, 202309:18:49 Mar 01, 20232 minutes 4 seconds100%
rfre09:00:46 Mar 01, 202309:04:28 Mar 01, 20233 minutes 42 seconds95%
ffg01:51:52 Mar 01, 202301:55:27 Mar 01, 20233 minutes 35 seconds65%
nguyenthithanhthanh250618@gmail.com00:42:13 Mar 01, 202300:44:49 Mar 01, 20232 minutes 36 seconds100%
Guest00:13:21 Mar 01, 202300:23:23 Mar 01, 202310 minutes 2 seconds0%
nguyenthithanhthanh250618@gmail.com00:12:03 Mar 01, 202300:22:05 Mar 01, 202310 minutes 2 seconds80%
T00:15:50 Mar 01, 202300:20:49 Mar 01, 20234 minutes 59 seconds95%
Guest23:31:20 Feb 28, 202323:33:23 Feb 28, 20232 minutes 3 seconds100%
Trang23:07:39 Feb 28, 202323:11:36 Feb 28, 20233 minutes 57 seconds80%
hyundko22:52:12 Feb 28, 202322:55:35 Feb 28, 20233 minutes 23 seconds95%
Nguyễn Phương Trúc22:39:43 Feb 28, 202322:42:50 Feb 28, 20233 minutes 7 seconds85%
ahihi22:13:51 Feb 28, 202322:18:09 Feb 28, 20234 minutes 18 seconds70%
Nguyễn Thị Thu Trang22:00:09 Feb 28, 202322:02:52 Feb 28, 20232 minutes 43 seconds30%
vũ phương duyên21:08:02 Feb 28, 202321:13:18 Feb 28, 20235 minutes 16 seconds90%
Guest21:03:47 Feb 28, 202321:06:52 Feb 28, 20233 minutes 5 seconds85%
Minh Thư20:56:49 Feb 28, 202320:59:25 Feb 28, 20232 minutes 36 seconds95%
dên20:50:03 Feb 28, 202320:55:57 Feb 28, 20235 minutes 54 seconds90%
nhgúnksk20:46:47 Feb 28, 202320:48:01 Feb 28, 20231 minutes 14 seconds100%
Guest20:40:37 Feb 28, 202320:43:01 Feb 28, 20232 minutes 24 seconds95%
Nhi20:34:15 Feb 28, 202320:36:10 Feb 28, 20231 minutes 55 seconds100%
Nhi20:22:42 Feb 28, 202320:30:20 Feb 28, 20237 minutes 38 seconds65%
Guest20:15:51 Feb 28, 202320:20:27 Feb 28, 20234 minutes 36 seconds85%
Nguyễn Văn A20:16:22 Feb 28, 202320:18:14 Feb 28, 20231 minutes 52 seconds100%
Phương anh Nguyễn19:02:10 Feb 28, 202319:06:16 Feb 28, 20234 minutes 6 seconds60%
Guest18:51:21 Feb 28, 202318:53:39 Feb 28, 20232 minutes 18 seconds95%
Dung18:42:34 Feb 28, 202318:45:32 Feb 28, 20232 minutes 58 seconds85%
Nguyễn Văn An18:23:11 Feb 28, 202318:25:13 Feb 28, 20232 minutes 2 seconds100%
Nguyễn văn a17:36:18 Feb 28, 202317:39:02 Feb 28, 20232 minutes 44 seconds90%
Nguyễn Văn A17:02:50 Feb 28, 202317:06:56 Feb 28, 20234 minutes 6 seconds65%
khánh16:55:22 Feb 28, 202317:05:24 Feb 28, 202310 minutes 2 seconds30%
Nguyễn Văn A16:50:40 Feb 28, 202316:54:02 Feb 28, 20233 minutes 22 seconds100%
khánh16:51:41 Feb 28, 202316:53:39 Feb 28, 20231 minutes 58 seconds40%
Guest15:47:05 Feb 28, 202315:51:53 Feb 28, 20234 minutes 48 seconds75%
kiều my15:23:10 Feb 28, 202315:28:21 Feb 28, 20235 minutes 11 seconds95%
Kiều My15:17:25 Feb 28, 202315:22:04 Feb 28, 20234 minutes 39 seconds75%
Đinh Thị Liên15:05:20 Feb 28, 202315:11:24 Feb 28, 20236 minutes 4 seconds80%
Guest14:18:38 Feb 28, 202314:24:48 Feb 28, 20236 minutes 10 seconds85%
ahihi12:42:07 Feb 28, 202312:45:48 Feb 28, 20233 minutes 41 seconds90%
Nguyễn Văn An11:11:01 Feb 28, 202311:14:55 Feb 28, 20233 minutes 54 seconds80%
Guest07:33:12 Feb 28, 202307:42:15 Feb 28, 20239 minutes 3 seconds80%
Guest00:36:31 Feb 28, 202300:42:24 Feb 28, 20235 minutes 53 seconds95%
Guest22:46:21 Feb 27, 202322:49:41 Feb 27, 20233 minutes 20 seconds60%
hà thị thu hương22:18:05 Feb 27, 202322:21:46 Feb 27, 20233 minutes 41 seconds80%
Guest22:08:26 Feb 27, 202322:13:01 Feb 27, 20234 minutes 35 seconds75%
Võ Ngọc Ánh21:12:45 Feb 27, 202321:15:30 Feb 27, 20232 minutes 45 seconds65%
Võ Ngọc Ánh20:47:38 Feb 27, 202320:51:03 Feb 27, 20233 minutes 25 seconds65%
Guest20:02:50 Feb 27, 202320:12:52 Feb 27, 202310 minutes 2 seconds95%
Trần Thị Tiểu Tình19:06:09 Feb 27, 202319:11:26 Feb 27, 20235 minutes 17 seconds80%
Trần Thị Tiểu Tình13:29:29 Feb 27, 202313:38:54 Feb 27, 20239 minutes 25 seconds70%
Trần Thị Tiểu Tình12:26:15 Feb 27, 202312:33:28 Feb 27, 20237 minutes 13 seconds75%
Guest11:02:17 Feb 27, 202311:06:00 Feb 27, 20233 minutes 43 seconds100%
Guest10:54:39 Feb 27, 202310:57:54 Feb 27, 20233 minutes 15 seconds90%
Trương Ngọc Diễm10:47:11 Feb 27, 202310:52:15 Feb 27, 20235 minutes 4 seconds85%
Guest00:21:00 Feb 27, 202300:26:23 Feb 27, 20235 minutes 23 seconds75%
Guest16:05:50 Feb 26, 202316:07:27 Feb 26, 20231 minutes 37 seconds95%
Nguyễn Thảo16:00:37 Feb 26, 202316:04:26 Feb 26, 20233 minutes 49 seconds75%
D21:50:15 Feb 25, 202321:53:33 Feb 25, 20233 minutes 18 seconds45%
Nguyễn Lê Gia Hân14:37:02 Feb 25, 202314:39:51 Feb 25, 20232 minutes 49 seconds75%
Quỳnh10:25:12 Feb 25, 202310:31:22 Feb 25, 20236 minutes 10 seconds50%
Trương Ngọc Diễm22:57:36 Feb 24, 202322:58:48 Feb 24, 20231 minutes 12 seconds95%
Trương Ngọc Diễm22:54:01 Feb 24, 202322:55:51 Feb 24, 20231 minutes 50 seconds100%
Trương Ngọc Diễm22:49:18 Feb 24, 202322:52:39 Feb 24, 20233 minutes 21 seconds80%
22:50:28 Feb 24, 202322:52:12 Feb 24, 20231 minutes 44 seconds90%
chi22:44:14 Feb 24, 202322:49:30 Feb 24, 20235 minutes 16 seconds65%
Trương Ngọc Diễm22:43:57 Feb 24, 202322:47:00 Feb 24, 20233 minutes 3 seconds95%
Trương Ngọc Diễm22:38:28 Feb 24, 202322:42:14 Feb 24, 20233 minutes 46 seconds70%
Trương Ngọc Diễm22:20:02 Feb 24, 202322:25:34 Feb 24, 20235 minutes 32 seconds65%
Nguyễn Trang20:28:36 Feb 24, 202320:35:20 Feb 24, 20236 minutes 44 seconds70%
huu quoc15:35:21 Feb 24, 202315:39:36 Feb 24, 20234 minutes 15 seconds35%
bich10:30:10 Feb 24, 202310:33:07 Feb 24, 20232 minutes 57 seconds55%
Guest00:05:09 Feb 24, 202300:11:48 Feb 24, 20236 minutes 39 seconds70%
a23:21:22 Feb 23, 202323:26:19 Feb 23, 20234 minutes 57 seconds75%
NHI20:56:00 Feb 23, 202321:02:10 Feb 23, 20236 minutes 10 seconds25%
mai14:55:08 Feb 23, 202315:00:44 Feb 23, 20235 minutes 36 seconds70%
Nguyễn Văn A13:27:24 Feb 23, 202313:32:06 Feb 23, 20234 minutes 42 seconds60%
Lam17:08:01 Feb 22, 202317:15:58 Feb 22, 20237 minutes 57 seconds60%
phạm ngọc đoan trang22:36:13 Feb 21, 202322:43:02 Feb 21, 20236 minutes 49 seconds65%
Huỳnh Hồ Minh Đức16:52:11 Feb 19, 202316:57:22 Feb 19, 20235 minutes 11 seconds60%
Lê Ngọc Bảo Trân09:34:28 Feb 19, 202309:37:38 Feb 19, 20233 minutes 10 seconds95%
Huy Hoàng21:31:09 Feb 18, 202321:34:27 Feb 18, 20233 minutes 18 seconds40%
Guest00:24:24 Feb 18, 202300:31:08 Feb 18, 20236 minutes 44 seconds45%
cchangchang2525@gmail.com22:28:13 Feb 17, 202322:35:20 Feb 17, 20237 minutes 7 seconds50%
16:29:17 Feb 17, 202316:29:57 Feb 17, 202340 seconds0%
AAAA10:54:09 Feb 17, 202311:04:11 Feb 17, 202310 minutes 2 seconds85%
Guest10:45:35 Feb 17, 202311:03:40 Feb 17, 202318 minutes 5 seconds5%
Nguyen Tieu Bao10:48:54 Feb 17, 202311:02:46 Feb 17, 202313 minutes 52 seconds10%
Guest10:52:43 Feb 17, 202311:01:06 Feb 17, 20238 minutes 23 seconds10%
Phan anh trí10:50:55 Feb 17, 202311:00:53 Feb 17, 20239 minutes 58 seconds75%
Nguyen tieu bao10:51:11 Feb 17, 202311:00:47 Feb 17, 20239 minutes 36 seconds70%
YẾN NHI10:51:17 Feb 17, 202310:56:27 Feb 17, 20235 minutes 10 seconds50%
Thuý10:48:44 Feb 17, 202310:56:21 Feb 17, 20237 minutes 37 seconds55%
Phan Trịnh Trúc My10:51:02 Feb 17, 202310:54:57 Feb 17, 20233 minutes 55 seconds65%
Lê Nguyễn Ngọc Trân10:51:40 Feb 17, 202310:54:44 Feb 17, 20233 minutes 4 seconds20%
Guest10:46:53 Feb 17, 202310:53:41 Feb 17, 20236 minutes 48 seconds65%
LÊ THỊ NGỌC CẨM10:38:34 Feb 17, 202310:47:59 Feb 17, 20239 minutes 25 seconds55%
Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt10:39:23 Feb 17, 202310:46:42 Feb 17, 20237 minutes 19 seconds65%
CHANH10:32:56 Feb 17, 202310:35:47 Feb 17, 20232 minutes 51 seconds55%
Lâm Thị Mỹ Tiên09:46:51 Feb 17, 202309:56:53 Feb 17, 202310 minutes 2 seconds50%
hương14:00:27 Feb 16, 202314:10:14 Feb 16, 20239 minutes 47 seconds70%
Ngô Thị Tuyết09:06:51 Feb 15, 202309:10:20 Feb 15, 20233 minutes 29 seconds80%
Nguyễn Diễm15:58:22 Feb 13, 202316:04:10 Feb 13, 20235 minutes 48 seconds100%
Guest15:22:11 Feb 13, 202315:25:05 Feb 13, 20232 minutes 54 seconds65%
Tài Phúc09:58:08 Feb 13, 202310:02:27 Feb 13, 20234 minutes 19 seconds60%
Guest21:19:42 Feb 10, 202321:29:44 Feb 10, 202310 minutes 2 seconds25%
HÀ THẢO16:32:36 Feb 10, 202316:41:46 Feb 10, 20239 minutes 10 seconds60%
Trần thị phương thảo09:08:44 Feb 10, 202309:18:46 Feb 10, 202310 minutes 2 seconds50%
Nguyễn Thị Thu Hạnh09:01:47 Feb 10, 202309:07:48 Feb 10, 20236 minutes 1 seconds40%
Mai20:43:54 Feb 07, 202320:46:53 Feb 07, 20232 minutes 59 seconds100%
Mai20:37:37 Feb 07, 202320:41:21 Feb 07, 20233 minutes 44 seconds100%
Mai19:35:24 Feb 07, 202319:40:53 Feb 07, 20235 minutes 29 seconds55%
Guest16:33:13 Feb 07, 202316:39:02 Feb 07, 20235 minutes 49 seconds60%
Trần Thị Tuyết Nhi15:12:12 Feb 04, 202315:17:04 Feb 04, 20234 minutes 52 seconds80%
uyenle.18032000@gmail.com13:37:00 Feb 02, 202313:40:30 Feb 02, 20233 minutes 30 seconds35%
Thảo Nhi22:03:32 Feb 01, 202322:13:35 Feb 01, 202310 minutes 3 seconds40%
nhi16:24:55 Feb 01, 202316:31:08 Feb 01, 20236 minutes 13 seconds35%
21:36:44 Jan 31, 202321:41:12 Jan 31, 20234 minutes 28 seconds75%
Guest20:34:29 Jan 30, 202320:41:45 Jan 30, 20237 minutes 16 seconds65%
trinh08:50:47 Jan 30, 202308:54:30 Jan 30, 20233 minutes 43 seconds85%
Bùi Đại22:41:16 Jan 28, 202322:49:10 Jan 28, 20237 minutes 54 seconds70%
Ngô Thanh Diễm10:07:05 Jan 14, 202310:17:08 Jan 14, 202310 minutes 3 seconds0%
Guest11:54:09 Jan 10, 202311:56:39 Jan 10, 20232 minutes 30 seconds100%
.11:47:00 Jan 10, 202311:53:46 Jan 10, 20236 minutes 46 seconds80%
a16:57:10 Jan 09, 202317:07:12 Jan 09, 202310 minutes 2 seconds75%
a06:51:28 Jan 09, 202307:01:31 Jan 09, 202310 minutes 3 seconds35%
Tôn Thất Quỳnh Anh22:52:03 Jan 08, 202322:57:41 Jan 08, 20235 minutes 38 seconds40%
Guest12:10:14 Jan 08, 202312:15:15 Jan 08, 20235 minutes 1 seconds50%
Phương Thảo06:57:54 Jan 08, 202307:01:44 Jan 08, 20233 minutes 50 seconds50%
Hân15:35:31 Jan 06, 202315:42:19 Jan 06, 20236 minutes 48 seconds50%
Guest11:44:30 Jan 04, 202311:47:05 Jan 04, 20232 minutes 35 seconds70%
Trân11:22:40 Jan 04, 202311:25:32 Jan 04, 20232 minutes 52 seconds65%
khi09:49:15 Jan 04, 202309:51:49 Jan 04, 20232 minutes 34 seconds85%
Nhã08:48:03 Jan 04, 202308:54:53 Jan 04, 20236 minutes 50 seconds50%
hung14:58:54 Jan 03, 202315:01:01 Jan 03, 20232 minutes 7 seconds90%
hung14:53:54 Jan 03, 202314:57:45 Jan 03, 20233 minutes 51 seconds55%
hk16:07:49 Jan 02, 202316:11:33 Jan 02, 20233 minutes 44 seconds85%
Guest14:56:36 Jan 02, 202314:59:55 Jan 02, 20233 minutes 19 seconds100%
Guest21:01:51 Dec 31, 202221:05:17 Dec 31, 20223 minutes 26 seconds100%
Mai20:38:29 Dec 31, 202220:43:16 Dec 31, 20224 minutes 47 seconds90%
Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc20:50:50 Dec 30, 202220:55:28 Dec 30, 20224 minutes 38 seconds100%
Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc20:38:45 Dec 30, 202220:44:05 Dec 30, 20225 minutes 20 seconds75%
Guest20:26:47 Dec 30, 202220:31:24 Dec 30, 20224 minutes 37 seconds80%
Guest19:00:20 Dec 30, 202219:03:38 Dec 30, 20223 minutes 18 seconds80%
Dương23:18:08 Dec 29, 202223:22:59 Dec 29, 20224 minutes 51 seconds65%
Dương23:18:08 Dec 29, 202223:22:59 Dec 29, 20224 minutes 51 seconds65%
Guest21:38:19 Dec 29, 202221:40:04 Dec 29, 20221 minutes 45 seconds95%
phương anh21:33:29 Dec 29, 202221:36:39 Dec 29, 20223 minutes 10 seconds60%
Hân09:44:02 Dec 29, 202209:51:07 Dec 29, 20227 minutes 5 seconds75%
pa00:11:08 Dec 29, 202200:14:19 Dec 29, 20223 minutes 11 seconds70%
skdfj22:01:21 Dec 28, 202222:11:23 Dec 28, 202210 minutes 2 seconds5%
Thieu Long19:58:56 Dec 28, 202220:07:16 Dec 28, 20228 minutes 20 seconds80%
Guest09:48:54 Dec 28, 202209:53:33 Dec 28, 20224 minutes 39 seconds50%
xuan08:11:39 Dec 28, 202208:21:41 Dec 28, 202210 minutes 2 seconds0%
xuan08:05:03 Dec 28, 202208:10:00 Dec 28, 20224 minutes 57 seconds5%
Guest20:04:02 Dec 27, 202220:06:14 Dec 27, 20222 minutes 12 seconds100%
Guest20:00:14 Dec 27, 202220:03:35 Dec 27, 20223 minutes 21 seconds50%
xuan13:42:29 Dec 27, 202213:46:29 Dec 27, 20224 minutes 5%
xuan13:38:39 Dec 27, 202213:41:47 Dec 27, 20223 minutes 8 seconds95%
xuân12:14:21 Dec 27, 202212:18:31 Dec 27, 20224 minutes 10 seconds85%
xuân11:47:47 Dec 27, 202211:52:24 Dec 27, 20224 minutes 37 seconds80%
Đoàn Thị Thùy Xuân11:36:15 Dec 27, 202211:46:17 Dec 27, 202210 minutes 2 seconds5%
cao trung hieu16:34:16 Dec 26, 202216:37:28 Dec 26, 20223 minutes 12 seconds55%
Trần Thị Huệ17:28:57 Dec 25, 202217:36:22 Dec 25, 20227 minutes 25 seconds50%
Guest23:02:15 Dec 21, 202223:12:17 Dec 21, 202210 minutes 2 seconds20%
Hoàn Nhi23:13:02 Dec 20, 202223:16:24 Dec 20, 20223 minutes 22 seconds50%
sdhjrth11:45:40 Dec 19, 202211:53:34 Dec 19, 20227 minutes 54 seconds75%
Trần Thúy Hường10:58:46 Dec 19, 202211:06:11 Dec 19, 20227 minutes 25 seconds60%
my22:43:35 Dec 16, 202222:50:57 Dec 16, 20227 minutes 22 seconds65%
Nguyễn Thị Hồng Ngân12:58:28 Dec 15, 202213:01:54 Dec 15, 20223 minutes 26 seconds55%
amy23:05:50 Dec 14, 202223:12:43 Dec 14, 20226 minutes 53 seconds65%
Lan23:35:50 Dec 13, 202223:45:53 Dec 13, 202210 minutes 3 seconds45%
Guest13:47:50 Dec 13, 202213:57:40 Dec 13, 20229 minutes 50 seconds55%
CÚc10:26:30 Dec 13, 202210:28:41 Dec 13, 20222 minutes 11 seconds35%
Trân16:42:03 Dec 11, 202216:48:05 Dec 11, 20226 minutes 2 seconds65%
Phúc08:20:42 Dec 10, 202208:24:15 Dec 10, 20223 minutes 33 seconds75%
NGUYỄN THỊ VÂN ANH09:11:48 Dec 09, 202209:14:58 Dec 09, 20223 minutes 10 seconds75%
Guest15:24:56 Dec 08, 202215:28:13 Dec 08, 20223 minutes 17 seconds25%
Guest21:46:40 Dec 07, 202221:54:53 Dec 07, 20228 minutes 13 seconds60%
Trần Thị Thanh Lam19:33:17 Dec 07, 202219:36:52 Dec 07, 20223 minutes 35 seconds70%
Dương Thị Giang09:10:12 Dec 03, 202209:15:16 Dec 03, 20225 minutes 4 seconds70%
huỳnh đoàn minh thư16:09:21 Dec 01, 202216:13:19 Dec 01, 20223 minutes 58 seconds85%
Bùi Thị Thanh00:22:44 Dec 01, 202200:25:56 Dec 01, 20223 minutes 12 seconds85%
nguyễn Minh Thắng21:53:19 Nov 30, 202222:03:21 Nov 30, 202210 minutes 2 seconds55%
Bùi Thị Thanh20:53:52 Nov 30, 202221:01:05 Nov 30, 20227 minutes 13 seconds60%
quyen07:31:23 Nov 30, 202207:38:58 Nov 30, 20227 minutes 35 seconds70%
hamu07:20:48 Nov 30, 202207:28:22 Nov 30, 20227 minutes 34 seconds65%
Guest21:20:12 Nov 29, 202221:25:02 Nov 29, 20224 minutes 50 seconds70%
Guest17:36:37 Nov 29, 202217:39:43 Nov 29, 20223 minutes 6 seconds85%
Lan Anh09:13:14 Nov 27, 202209:18:51 Nov 27, 20225 minutes 37 seconds80%
Huỳnh Đoàn Minh Thư23:37:25 Nov 26, 202223:41:41 Nov 26, 20224 minutes 16 seconds55%
Lan Anh14:44:23 Nov 26, 202214:51:31 Nov 26, 20227 minutes 8 seconds85%
Thiếu Long17:58:14 Nov 25, 202218:01:41 Nov 25, 20223 minutes 27 seconds75%
Nguyễn Minh Yên17:14:10 Nov 25, 202217:20:24 Nov 25, 20226 minutes 14 seconds65%
ueu16:46:08 Nov 25, 202216:51:22 Nov 25, 20225 minutes 14 seconds80%
Nhi16:05:12 Nov 25, 202216:11:27 Nov 25, 20226 minutes 15 seconds90%
a15:18:22 Nov 25, 202215:28:56 Nov 25, 202210 minutes 34 seconds65%
Đặng Như Quỳnh15:13:24 Nov 25, 202215:16:03 Nov 25, 20222 minutes 39 seconds60%
Nhi Phạm14:48:46 Nov 25, 202214:52:11 Nov 25, 20223 minutes 25 seconds80%
Hoàng Lê Trung Nguyên13:35:53 Nov 25, 202213:38:34 Nov 25, 20222 minutes 41 seconds70%
Nguyên11:48:37 Nov 25, 202211:52:17 Nov 25, 20223 minutes 40 seconds85%
Mai11:45:43 Nov 25, 202211:51:09 Nov 25, 20225 minutes 26 seconds85%
Guest10:51:29 Nov 25, 202211:01:31 Nov 25, 202210 minutes 2 seconds0%
Guest10:30:06 Nov 25, 202210:34:06 Nov 25, 20224 minutes 90%
uiu08:47:21 Nov 25, 202208:51:32 Nov 25, 20224 minutes 11 seconds60%
Xanh lá12:09:30 Nov 24, 202212:12:20 Nov 24, 20222 minutes 50 seconds95%
k20:39:54 Nov 23, 202220:43:21 Nov 23, 20223 minutes 27 seconds100%
k17:48:54 Nov 23, 202217:51:18 Nov 23, 20222 minutes 24 seconds100%
a17:21:42 Nov 23, 202217:23:31 Nov 23, 20221 minutes 49 seconds90%
n17:15:49 Nov 23, 202217:20:42 Nov 23, 20224 minutes 53 seconds85%
Hk15:54:57 Nov 23, 202215:59:47 Nov 23, 20224 minutes 50 seconds75%
Guest01:33:20 Nov 23, 202201:36:26 Nov 23, 20223 minutes 6 seconds65%
Nguyễn Lam22:57:01 Nov 22, 202223:05:19 Nov 22, 20228 minutes 18 seconds45%
uyên17:59:18 Nov 22, 202218:03:07 Nov 22, 20223 minutes 49 seconds95%
Bùi Thị Thu Uyên17:42:38 Nov 22, 202217:45:54 Nov 22, 20223 minutes 16 seconds90%
Bùi Thị Thu Uyên17:34:42 Nov 22, 202217:41:16 Nov 22, 20226 minutes 34 seconds70%
Bùi Thị Thu Uyên17:27:18 Nov 22, 202217:32:05 Nov 22, 20224 minutes 47 seconds55%
cô ba zàng ngọc12:11:53 Nov 22, 202212:16:33 Nov 22, 20224 minutes 40 seconds90%
Guest18:49:16 Nov 17, 202218:50:32 Nov 17, 20221 minutes 16 seconds65%
Guest17:50:34 Nov 17, 202217:53:44 Nov 17, 20223 minutes 10 seconds55%
Long18:27:13 Nov 16, 202218:29:42 Nov 16, 20222 minutes 29 seconds85%
Trần Lệnh Thiếu Long18:22:33 Nov 16, 202218:26:04 Nov 16, 20223 minutes 31 seconds65%
Quyên12:25:11 Nov 16, 202212:28:11 Nov 16, 20223 minutes 75%
Nguyễn THỊ MINH TUYỀN11:04:22 Nov 16, 202211:08:20 Nov 16, 20223 minutes 58 seconds70%
tr10:14:07 Nov 16, 202210:17:51 Nov 16, 20223 minutes 44 seconds80%
Nguyễn Thị Minh Tuyền21:24:53 Nov 15, 202221:38:15 Nov 15, 202213 minutes 22 seconds5%
Phan Kiều Oanh09:41:05 Nov 14, 202209:44:51 Nov 14, 20223 minutes 46 seconds70%
Guest21:28:49 Nov 13, 202221:37:31 Nov 13, 20228 minutes 42 seconds45%
Guest21:15:54 Nov 13, 202221:25:56 Nov 13, 202210 minutes 2 seconds25%
Guest19:47:02 Nov 11, 202219:50:32 Nov 11, 20223 minutes 30 seconds45%
Guest19:28:23 Nov 11, 202219:30:29 Nov 11, 20222 minutes 6 seconds40%
Guest23:47:26 Nov 09, 202223:50:43 Nov 09, 20223 minutes 17 seconds80%
Guest22:46:37 Nov 09, 202222:49:31 Nov 09, 20222 minutes 54 seconds55%
Đặng Thị Bích Trâm23:36:37 Nov 08, 202223:39:08 Nov 08, 20222 minutes 31 seconds30%
Guest09:12:41 Nov 08, 202209:16:53 Nov 08, 20224 minutes 12 seconds75%
Guest09:04:04 Nov 08, 202209:10:30 Nov 08, 20226 minutes 26 seconds75%
Guest10:07:52 Nov 07, 202210:12:18 Nov 07, 20224 minutes 26 seconds75%
yentranpcy@gmail.com10:02:37 Nov 07, 202210:07:00 Nov 07, 20224 minutes 23 seconds50%
Trương Thị Bảo Nhi10:05:04 Nov 04, 202210:13:45 Nov 04, 20228 minutes 41 seconds60%
Nhi01:39:39 Nov 03, 202201:44:47 Nov 03, 20225 minutes 8 seconds60%
H23:35:27 Nov 02, 202223:38:26 Nov 02, 20222 minutes 59 seconds95%
Hoai Do23:12:11 Nov 02, 202223:18:52 Nov 02, 20226 minutes 41 seconds80%
Trần Thị Trang23:27:03 Nov 01, 202223:32:17 Nov 01, 20225 minutes 14 seconds65%
Phan Thị Thu Thảo22:15:08 Nov 01, 202222:19:23 Nov 01, 20224 minutes 15 seconds60%
Tr20:28:02 Nov 01, 202220:31:39 Nov 01, 20223 minutes 37 seconds85%
Đinh Thị Thu Trang17:37:54 Nov 01, 202217:45:38 Nov 01, 20227 minutes 44 seconds65%
Guest16:50:57 Nov 01, 202217:00:59 Nov 01, 202210 minutes 2 seconds0%
Hoàng Việt17:18:15 Oct 31, 202217:21:07 Oct 31, 20222 minutes 52 seconds45%
hoang lan20:41:49 Oct 30, 202220:48:52 Oct 30, 20227 minutes 3 seconds60%
Phuong yen15:23:29 Oct 30, 202215:30:23 Oct 30, 20226 minutes 54 seconds60%
Guest16:37:14 Oct 28, 202216:40:47 Oct 28, 20223 minutes 33 seconds90%
Lan15:28:37 Oct 28, 202215:34:17 Oct 28, 20225 minutes 40 seconds60%
Hue Le21:08:29 Oct 26, 202221:11:02 Oct 26, 20222 minutes 33 seconds95%
Hue Le20:57:25 Oct 26, 202221:01:17 Oct 26, 20223 minutes 52 seconds75%
Thu Pham22:15:36 Oct 21, 202222:20:10 Oct 21, 20224 minutes 34 seconds75%
Thu Pham21:44:05 Oct 21, 202221:50:07 Oct 21, 20226 minutes 2 seconds65%
Thu Pham13:13:27 Oct 21, 202213:18:41 Oct 21, 20225 minutes 14 seconds80%
Nguyễn Trương Phương Thảo10:10:21 Oct 17, 202210:14:41 Oct 17, 20224 minutes 20 seconds80%
anh10:02:03 Oct 17, 202210:04:06 Oct 17, 20222 minutes 3 seconds90%
Nguyễn Sang16:47:00 Oct 14, 202216:52:20 Oct 14, 20225 minutes 20 seconds75%
Trang Nguyen20:50:22 Oct 13, 202220:52:44 Oct 13, 20222 minutes 22 seconds90%
Trang Nguyen15:59:30 Oct 13, 202216:01:38 Oct 13, 20222 minutes 8 seconds95%
Trang Nguyen15:42:09 Oct 13, 202215:44:24 Oct 13, 20222 minutes 15 seconds80%
Trang Nguyen11:55:21 Oct 13, 202211:57:43 Oct 13, 20222 minutes 22 seconds80%
Trang11:32:34 Oct 13, 202211:35:30 Oct 13, 20222 minutes 56 seconds60%
Trang10:35:33 Oct 13, 202210:39:59 Oct 13, 20224 minutes 26 seconds55%
Lily15:41:20 Oct 11, 202215:45:29 Oct 11, 20224 minutes 9 seconds70%
Hàng Ngọc Trâm12:19:23 Oct 11, 202212:22:33 Oct 11, 20223 minutes 10 seconds90%
tung20:36:24 Oct 10, 202220:41:34 Oct 10, 20225 minutes 10 seconds25%
Guest16:18:29 Oct 10, 202216:22:15 Oct 10, 20223 minutes 46 seconds75%
duyen14:10:27 Oct 10, 202214:13:25 Oct 10, 20222 minutes 58 seconds100%
duyen14:03:44 Oct 10, 202214:09:03 Oct 10, 20225 minutes 19 seconds70%
hạnh22:48:33 Oct 09, 202222:53:38 Oct 09, 20225 minutes 5 seconds60%
111:29:46 Oct 09, 202211:33:31 Oct 09, 20223 minutes 45 seconds95%
100:13:42 Oct 09, 202200:19:39 Oct 09, 20225 minutes 57 seconds100%
Th11:29:37 Oct 08, 202211:33:21 Oct 08, 20223 minutes 44 seconds95%
Guest00:00:42 Oct 08, 202200:03:47 Oct 08, 20223 minutes 5 seconds50%
Minh Thư23:47:52 Oct 06, 202223:51:53 Oct 06, 20224 minutes 1 seconds45%
Đặng Lâm19:33:53 Oct 06, 202219:37:00 Oct 06, 20223 minutes 7 seconds90%
05:09:40 Oct 06, 202205:14:40 Oct 06, 20225 minutes 80%
Le Diem Quynh21:00:40 Oct 05, 202221:04:19 Oct 05, 20223 minutes 39 seconds90%
Le Diem Quynh20:17:43 Oct 05, 202220:27:06 Oct 05, 20229 minutes 23 seconds80%
Le Diem Quynh19:56:58 Oct 05, 202220:03:06 Oct 05, 20226 minutes 8 seconds85%
Lê Diễm Quỳnh16:54:08 Oct 05, 202217:04:10 Oct 05, 202210 minutes 2 seconds35%
gia tiên10:36:45 Oct 04, 202210:39:02 Oct 04, 20222 minutes 17 seconds30%
th10:05:12 Oct 04, 202210:15:47 Oct 04, 202210 minutes 35 seconds60%
Nguyễn Hiền06:48:24 Oct 03, 202206:52:38 Oct 03, 20224 minutes 14 seconds60%
Lương Thị Phương Vy05:01:32 Oct 03, 202205:08:57 Oct 03, 20227 minutes 25 seconds80%
Guest23:07:14 Oct 02, 202223:12:26 Oct 02, 20225 minutes 12 seconds90%
Guest21:16:31 Oct 02, 202221:20:11 Oct 02, 20223 minutes 40 seconds50%
Guest15:15:06 Oct 02, 202215:17:46 Oct 02, 20222 minutes 40 seconds100%
Lê Thị Quỳnh Giao01:20:00 Oct 02, 202201:23:53 Oct 02, 20223 minutes 53 seconds55%
Guest00:10:11 Oct 02, 202200:13:28 Oct 02, 20223 minutes 17 seconds80%
Guest01:13:27 Oct 01, 202201:17:43 Oct 01, 20224 minutes 16 seconds70%
Guest14:03:50 Sep 30, 202214:05:28 Sep 30, 20221 minutes 38 seconds95%
Nguyễn Công Tuấn Kiệt13:58:37 Sep 30, 202214:03:39 Sep 30, 20225 minutes 2 seconds60%
Guest15:43:06 Sep 27, 202215:49:32 Sep 27, 20226 minutes 26 seconds100%
Guest14:58:44 Sep 26, 202215:01:21 Sep 26, 20222 minutes 37 seconds95%
Guest14:45:54 Sep 26, 202214:54:38 Sep 26, 20228 minutes 44 seconds85%
Guest14:35:42 Sep 26, 202214:44:53 Sep 26, 20229 minutes 11 seconds95%
Guest14:27:50 Sep 26, 202214:34:57 Sep 26, 20227 minutes 7 seconds95%
Guest14:18:51 Sep 26, 202214:26:23 Sep 26, 20227 minutes 32 seconds80%
Guest11:02:59 Sep 26, 202211:08:34 Sep 26, 20225 minutes 35 seconds80%
Guest10:55:31 Sep 26, 202211:01:49 Sep 26, 20226 minutes 18 seconds65%
Giang Huoeng10:43:57 Sep 26, 202210:51:05 Sep 26, 20227 minutes 8 seconds70%
Nguyễn Hồng Hạnh10:13:19 Sep 25, 202210:16:50 Sep 25, 20223 minutes 31 seconds70%
Đoàn Thị Diệu23:11:49 Sep 24, 202223:16:50 Sep 24, 20225 minutes 1 seconds60%
giang16:30:55 Sep 23, 202216:34:23 Sep 23, 20223 minutes 28 seconds75%
faf15:21:16 Sep 22, 202215:22:59 Sep 22, 20221 minutes 43 seconds25%
Guest07:42:40 Sep 22, 202207:48:04 Sep 22, 20225 minutes 24 seconds70%
Nhi21:06:11 Sep 15, 202221:12:07 Sep 15, 20225 minutes 56 seconds55%
Trương Thị Như Quyên09:30:31 Sep 13, 202209:35:47 Sep 13, 20225 minutes 16 seconds60%
ngô thị hồng nhung12:20:03 Sep 08, 202212:24:06 Sep 08, 20224 minutes 3 seconds45%
Guest14:38:02 Sep 07, 202214:41:10 Sep 07, 20223 minutes 8 seconds75%
gfdsa14:24:39 Sep 07, 202214:25:03 Sep 07, 202224 seconds0%
Guest11:29:00 Sep 07, 202211:31:27 Sep 07, 20222 minutes 27 seconds80%
Phạm Công Duy11:08:01 Sep 07, 202211:11:15 Sep 07, 20223 minutes 14 seconds70%
Guest08:52:57 Sep 07, 202208:57:35 Sep 07, 20224 minutes 38 seconds75%
Guest08:28:52 Sep 07, 202208:31:31 Sep 07, 20222 minutes 39 seconds80%
vedv00:47:42 Sep 07, 202200:50:55 Sep 07, 20223 minutes 13 seconds65%
Guest00:41:20 Sep 07, 202200:45:44 Sep 07, 20224 minutes 24 seconds95%
Guest23:28:42 Sep 06, 202223:31:16 Sep 06, 20222 minutes 34 seconds85%
duyen22:06:56 Sep 06, 202222:14:23 Sep 06, 20227 minutes 27 seconds100%
Duyen21:58:13 Sep 06, 202222:04:17 Sep 06, 20226 minutes 4 seconds55%
Vỹ21:57:44 Sep 06, 202222:03:20 Sep 06, 20225 minutes 36 seconds60%
Hoang Phuc21:17:20 Sep 06, 202221:22:16 Sep 06, 20224 minutes 56 seconds60%
nhi nguyen20:22:43 Sep 06, 202220:28:08 Sep 06, 20225 minutes 25 seconds90%
nhi nguyen20:17:12 Sep 06, 202220:21:42 Sep 06, 20224 minutes 30 seconds60%
Guest18:01:53 Sep 06, 202218:11:56 Sep 06, 202210 minutes 3 seconds65%
Lê Phan Thùy Linh17:38:57 Sep 06, 202217:42:02 Sep 06, 20223 minutes 5 seconds80%
Guest17:28:27 Sep 06, 202217:29:52 Sep 06, 20221 minutes 25 seconds100%
Guest17:24:49 Sep 06, 202217:28:11 Sep 06, 20223 minutes 22 seconds70%
Guest17:12:24 Sep 06, 202217:17:31 Sep 06, 20225 minutes 7 seconds55%
Guest17:11:54 Sep 06, 202217:15:23 Sep 06, 20223 minutes 29 seconds80%
Hàng Ngọc Trâm15:04:13 Sep 06, 202215:07:57 Sep 06, 20223 minutes 44 seconds85%
Võ Thị Khánh Hạ11:04:31 Sep 06, 202211:08:45 Sep 06, 20224 minutes 14 seconds75%
Guest10:57:02 Sep 06, 202211:07:04 Sep 06, 202210 minutes 2 seconds15%
Hàng Ngọc Trâm10:10:57 Sep 06, 202210:20:59 Sep 06, 202210 minutes 2 seconds65%
Guest13:12:26 Sep 05, 202213:15:44 Sep 05, 20223 minutes 18 seconds80%
Lâm Nhã Trúc09:44:00 Sep 05, 202209:45:29 Sep 05, 20221 minutes 29 seconds95%
Lâm Nhã Tryúc09:00:14 Sep 05, 202209:03:01 Sep 05, 20222 minutes 47 seconds75%
Milk21:33:55 Sep 04, 202221:36:31 Sep 04, 20222 minutes 36 seconds95%
Trần Mẫn Đạt21:30:43 Sep 04, 202221:34:12 Sep 04, 20223 minutes 29 seconds90%
Milk21:23:34 Sep 04, 202221:27:06 Sep 04, 20223 minutes 32 seconds60%
Trần Mẫn Đạt21:21:22 Sep 04, 202221:26:44 Sep 04, 20225 minutes 22 seconds70%
Như meo17:22:45 Sep 04, 202217:28:43 Sep 04, 20225 minutes 58 seconds65%
Lâm Nhã Trúc10:15:13 Sep 04, 202210:17:51 Sep 04, 20222 minutes 38 seconds90%
Lâm Nhã Trúc20:10:45 Sep 03, 202220:13:19 Sep 03, 20222 minutes 34 seconds85%
Lâm Nhã Trúc20:00:53 Sep 03, 202220:04:10 Sep 03, 20223 minutes 17 seconds65%
Guest21:14:41 Sep 02, 202221:16:13 Sep 02, 20221 minutes 32 seconds100%
Guest21:10:47 Sep 02, 202221:14:29 Sep 02, 20223 minutes 42 seconds85%
TAD21:00:57 Sep 02, 202221:06:54 Sep 02, 20225 minutes 57 seconds85%
Lưu Uyên Phương15:54:28 Aug 31, 202215:57:39 Aug 31, 20223 minutes 11 seconds60%
Guest13:41:55 Aug 31, 202213:51:57 Aug 31, 202210 minutes 2 seconds50%
Đặng Thành Lâm21:50:30 Aug 30, 202221:53:52 Aug 30, 20223 minutes 22 seconds85%
Lưu Uyên Phương18:29:55 Aug 30, 202218:34:28 Aug 30, 20224 minutes 33 seconds70%
Guest15:20:34 Aug 30, 202215:24:06 Aug 30, 20223 minutes 32 seconds75%
Guest14:25:51 Aug 30, 202214:30:20 Aug 30, 20224 minutes 29 seconds70%
Guest13:13:44 Aug 30, 202213:17:10 Aug 30, 20223 minutes 26 seconds65%
Guest23:53:25 Aug 29, 202200:03:27 Aug 30, 202210 minutes 2 seconds70%
Nguyễn Như Ý20:55:00 Aug 29, 202220:58:12 Aug 29, 20223 minutes 12 seconds70%
Pe15:50:54 Aug 29, 202215:55:47 Aug 29, 20224 minutes 53 seconds80%
Guest15:48:30 Aug 29, 202215:55:22 Aug 29, 20226 minutes 52 seconds60%
khoa vo09:31:05 Aug 29, 202209:34:15 Aug 29, 20223 minutes 10 seconds100%
khoa vo09:18:35 Aug 29, 202209:28:37 Aug 29, 202210 minutes 2 seconds0%
khoa09:12:06 Aug 29, 202209:15:26 Aug 29, 20223 minutes 20 seconds70%
Đặng Thành Lâm23:54:14 Aug 28, 202223:58:28 Aug 28, 20224 minutes 14 seconds75%
Đỗ Mai Linh17:31:44 Aug 27, 202217:33:48 Aug 27, 20222 minutes 4 seconds80%
Guest16:26:59 Aug 26, 202216:29:55 Aug 26, 20222 minutes 56 seconds85%
Hunn07:57:02 Aug 26, 202208:04:18 Aug 26, 20227 minutes 16 seconds40%
hhh09:27:11 Aug 25, 202209:30:29 Aug 25, 20223 minutes 18 seconds65%
Nguyễn Ngọc Huyền20:45:16 Aug 24, 202220:50:43 Aug 24, 20225 minutes 27 seconds50%
nguyenly01052001@gmail.com22:59:53 Aug 21, 202223:06:07 Aug 21, 20226 minutes 14 seconds80%
duy08:50:05 Aug 19, 202208:53:30 Aug 19, 20223 minutes 25 seconds90%
Hà Linh10:36:49 Aug 18, 202210:46:51 Aug 18, 202210 minutes 2 seconds60%
Guest11:02:38 Aug 17, 202211:05:30 Aug 17, 20222 minutes 52 seconds75%
Nguyễn Thị Diệp10:52:42 Aug 08, 202210:59:09 Aug 08, 20226 minutes 27 seconds70%
Đặng Thương22:14:45 Aug 06, 202222:22:42 Aug 06, 20227 minutes 57 seconds70%
Trần Thị Thanh Hảo14:46:56 Aug 05, 202214:50:37 Aug 05, 20223 minutes 41 seconds60%
Tt10:43:09 Aug 05, 202210:47:35 Aug 05, 20224 minutes 26 seconds75%
Hằng22:50:31 Aug 01, 202222:54:51 Aug 01, 20224 minutes 20 seconds50%
t08:52:06 Aug 01, 202208:55:32 Aug 01, 20223 minutes 26 seconds50%
Guest15:09:24 Jul 27, 202215:13:45 Jul 27, 20224 minutes 21 seconds60%
Kiểu Lợi23:01:00 Jul 19, 202223:06:29 Jul 19, 20225 minutes 29 seconds40%
Nguyễn Vân19:21:22 Jul 18, 202219:31:24 Jul 18, 202210 minutes 2 seconds30%
Guest23:27:51 Jul 17, 202223:31:06 Jul 17, 20223 minutes 15 seconds70%
Trương Thị Ngọc Huyền12:40:54 Jul 15, 202212:47:10 Jul 15, 20226 minutes 16 seconds85%
Vũ Xuân Long16:29:04 Jul 13, 202216:34:17 Jul 13, 20225 minutes 13 seconds25%
nguyen van trung15:22:49 Jul 11, 202215:27:30 Jul 11, 20224 minutes 41 seconds70%
Felix Ta20:18:18 Jul 10, 202220:28:20 Jul 10, 202210 minutes 2 seconds35%
Nguyễn Thị Trang05:42:35 Jul 09, 202205:52:37 Jul 09, 202210 minutes 2 seconds15%
Guest11:07:39 Jul 06, 202211:14:03 Jul 06, 20226 minutes 24 seconds65%
Nguyễn Quý Ly20:51:06 Jul 04, 202220:58:58 Jul 04, 20227 minutes 52 seconds75%
Dũng13:16:04 Jun 29, 202213:20:45 Jun 29, 20224 minutes 41 seconds90%
Dũng09:47:14 Jun 29, 202209:53:52 Jun 29, 20226 minutes 38 seconds70%
Chris Vu14:05:55 Jun 28, 202214:09:39 Jun 28, 20223 minutes 44 seconds85%
Guest23:57:01 Jun 26, 202223:59:28 Jun 26, 20222 minutes 27 seconds100%
Guest23:39:02 Jun 26, 202223:41:44 Jun 26, 20222 minutes 42 seconds95%
Guest23:31:45 Jun 26, 202223:36:32 Jun 26, 20224 minutes 47 seconds70%
Nguyễn Thanh Huyền23:16:25 Jun 26, 202223:22:31 Jun 26, 20226 minutes 6 seconds80%
Trang Huyền Nguyễn18:09:16 Jun 26, 202218:10:47 Jun 26, 20221 minutes 31 seconds40%
nhi22:50:01 Jun 22, 202222:53:07 Jun 22, 20223 minutes 6 seconds75%
Guest15:22:47 Jun 20, 202215:27:46 Jun 20, 20224 minutes 59 seconds95%
Nguyễn Huy Hoàng14:56:29 Jun 20, 202215:01:44 Jun 20, 20225 minutes 15 seconds55%
Nguyễn Thị Ngọc Ánh18:53:26 Jun 19, 202218:56:41 Jun 19, 20223 minutes 15 seconds80%
le hue09:17:30 Jun 17, 202209:20:10 Jun 17, 20222 minutes 40 seconds85%
Anh Hoang11:42:02 Jun 15, 202211:48:14 Jun 15, 20226 minutes 12 seconds85%
Phạm Thị Mỹ Hạnh14:50:16 Jun 14, 202214:56:40 Jun 14, 20226 minutes 24 seconds65%
Thao11:05:48 Jun 14, 202211:12:47 Jun 14, 20226 minutes 59 seconds60%
Guest20:36:54 Jun 13, 202220:40:01 Jun 13, 20223 minutes 7 seconds90%
Guest20:31:39 Jun 13, 202220:36:14 Jun 13, 20224 minutes 35 seconds60%
Yến VY15:25:10 Jun 12, 202215:29:46 Jun 12, 20224 minutes 36 seconds60%
Guest22:00:26 Jun 10, 202222:05:24 Jun 10, 20224 minutes 58 seconds55%
Mỹ Duyên21:16:06 Jun 08, 202221:21:11 Jun 08, 20225 minutes 5 seconds65%
Phương16:53:39 Jun 08, 202216:57:55 Jun 08, 20224 minutes 16 seconds55%
Tong Tong Spring20:44:06 Jun 07, 202220:54:08 Jun 07, 202210 minutes 2 seconds5%
hien20:34:15 Jun 07, 202220:39:03 Jun 07, 20224 minutes 48 seconds45%
Guest09:11:26 Jun 07, 202209:15:36 Jun 07, 20224 minutes 10 seconds60%
An20:42:26 Jun 06, 202220:45:31 Jun 06, 20223 minutes 5 seconds55%
Bee15:04:00 Jun 06, 202215:10:51 Jun 06, 20226 minutes 51 seconds50%
the10:41:40 Jun 06, 202210:43:29 Jun 06, 20221 minutes 49 seconds40%
Vũ Thư23:12:45 Jun 03, 202223:16:20 Jun 03, 20223 minutes 35 seconds80%
Vũ Thị Anh Thư23:00:29 Jun 03, 202223:06:33 Jun 03, 20226 minutes 4 seconds80%
Võ Thị Thúy Vy13:52:36 Jun 02, 202213:56:26 Jun 02, 20223 minutes 50 seconds20%
Châm12:02:14 Jun 02, 202212:11:18 Jun 02, 20229 minutes 4 seconds55%
nhi08:44:52 Jun 02, 202208:54:54 Jun 02, 202210 minutes 2 seconds10%
hannah23:48:32 Jun 01, 202223:52:13 Jun 01, 20223 minutes 41 seconds80%
Nguyên Đăng Forwarding16:24:39 Jun 01, 202216:24:59 Jun 01, 202220 seconds0%
the15:40:19 Jun 01, 202215:43:05 Jun 01, 20222 minutes 46 seconds95%
LINH11:43:55 Jun 01, 202211:53:57 Jun 01, 202210 minutes 2 seconds0%
HAN11:28:53 Jun 01, 202211:38:55 Jun 01, 202210 minutes 2 seconds5%
NHI11:17:46 Jun 01, 202211:27:42 Jun 01, 20229 minutes 56 seconds60%
Ngô Dương Hoàng Chức21:59:12 May 31, 202222:04:52 May 31, 20225 minutes 40 seconds65%
ca thị xuân nhi13:30:56 May 31, 202213:33:31 May 31, 20222 minutes 35 seconds100%
Ca Thị Xuân Nhi13:23:34 May 31, 202213:29:09 May 31, 20225 minutes 35 seconds60%
my11:28:38 May 31, 202211:34:42 May 31, 20226 minutes 4 seconds85%
Guest11:26:31 May 31, 202211:29:17 May 31, 20222 minutes 46 seconds90%
le tung23:35:13 May 30, 202223:40:01 May 30, 20224 minutes 48 seconds45%
Thanh Tú18:47:10 May 30, 202218:49:29 May 30, 20222 minutes 19 seconds90%
Thanh Tú18:41:08 May 30, 202218:45:49 May 30, 20224 minutes 41 seconds70%
Phạm Thị Mỹ Hạnh14:39:51 May 30, 202214:47:27 May 30, 20227 minutes 36 seconds60%
Trần Thị Ngọc Lan14:18:16 May 30, 202214:25:20 May 30, 20227 minutes 4 seconds75%
Tuyết13:39:19 May 30, 202213:43:01 May 30, 20223 minutes 42 seconds80%
nhi13:34:39 May 30, 202213:39:32 May 30, 20224 minutes 53 seconds50%
Khánh Linh12:48:45 May 30, 202212:52:34 May 30, 20223 minutes 49 seconds75%
Huong12:27:30 May 30, 202212:32:25 May 30, 20224 minutes 55 seconds65%
Lương Uyên12:28:20 May 30, 202212:38:30 May 30, 202210 minutes 10 seconds25%
Nguyễn Thị Mỹ Duyên12:01:16 May 30, 202212:06:46 May 30, 20225 minutes 30 seconds70%
Khương Huỳnh22:05:39 May 29, 202222:08:31 May 29, 20222 minutes 52 seconds55%
Lã Thị Hoa10:42:34 May 30, 202210:46:11 May 30, 20223 minutes 37 seconds50%
Huy10:17:06 May 30, 202210:20:46 May 30, 20223 minutes 40 seconds85%
Jackie Nguyen09:34:11 May 30, 202209:39:49 May 30, 20225 minutes 38 seconds50%
Nguyên08:55:58 May 30, 202209:02:27 May 30, 20226 minutes 29 seconds60%
Guest08:49:22 May 30, 202208:53:12 May 30, 20223 minutes 50 seconds60%
Tuấn Huy08:39:43 May 30, 202208:43:20 May 30, 20223 minutes 37 seconds55%
Nguyễn Thị Hồng Đào08:32:04 May 30, 202208:35:30 May 30, 20223 minutes 26 seconds60%
Dũng08:13:12 May 30, 202208:23:14 May 30, 202210 minutes 2 seconds0%
Guest07:13:31 May 30, 202207:18:28 May 30, 20224 minutes 57 seconds35%
Nguyễn Trần Khánh Linh23:19:23 May 29, 202223:26:17 May 29, 20226 minutes 54 seconds60%
Ngoc Loan23:14:20 May 29, 202223:20:38 May 29, 20226 minutes 18 seconds65%
Ho My Ngoc19:31:09 May 29, 202219:35:12 May 29, 20224 minutes 3 seconds75%
thư16:58:37 May 29, 202217:03:02 May 29, 20224 minutes 25 seconds55%
Ngọc Ánh14:21:15 May 29, 202214:30:13 May 29, 20228 minutes 58 seconds40%
Guest14:24:34 May 29, 202214:29:32 May 29, 20224 minutes 58 seconds75%
Huong14:19:00 May 29, 202214:24:18 May 29, 20225 minutes 18 seconds60%
M13:54:04 May 29, 202213:57:30 May 29, 20223 minutes 26 seconds60%
Eron13:40:16 May 29, 202213:46:27 May 29, 20226 minutes 11 seconds55%
Guest11:14:57 May 29, 202211:16:30 May 29, 20221 minutes 33 seconds90%
Guest11:06:59 May 29, 202211:09:57 May 29, 20222 minutes 58 seconds85%
NGUYỄN THANH THẢO10:40:22 May 29, 202210:44:11 May 29, 20223 minutes 49 seconds70%
hau10:24:39 May 29, 202210:29:32 May 29, 20224 minutes 53 seconds65%
Linh09:18:27 May 29, 202209:24:12 May 29, 20225 minutes 45 seconds80%
Đức08:39:03 May 29, 202208:49:05 May 29, 202210 minutes 2 seconds50%
Anh Ngô Nguyễn Hạnh08:21:32 May 29, 202208:40:43 May 29, 202219 minutes 11 seconds15%
Nguyễn QUỲNH THƯ22:44:59 May 28, 202222:49:26 May 28, 20224 minutes 27 seconds75%
Duyên21:42:48 May 28, 202221:47:09 May 28, 20224 minutes 21 seconds80%
Phu21:34:46 May 28, 202221:44:49 May 28, 202210 minutes 3 seconds50%
Gam21:29:17 May 28, 202221:32:26 May 28, 20223 minutes 9 seconds75%
Guest21:19:17 May 28, 202221:29:06 May 28, 20229 minutes 49 seconds90%
Gam21:24:09 May 28, 202221:28:06 May 28, 20223 minutes 57 seconds70%
Gam21:18:54 May 28, 202221:22:19 May 28, 20223 minutes 25 seconds75%
Guest21:00:37 May 28, 202221:10:39 May 28, 202210 minutes 2 seconds70%
chi20:56:35 May 28, 202221:01:36 May 28, 20225 minutes 1 seconds90%
Bích Hợp20:05:59 May 28, 202220:12:20 May 28, 20226 minutes 21 seconds60%
Trang19:42:29 May 28, 202219:47:34 May 28, 20225 minutes 5 seconds20%
Guest17:42:37 May 28, 202217:46:05 May 28, 20223 minutes 28 seconds75%
Guest12:45:30 May 28, 202212:48:16 May 28, 20222 minutes 46 seconds90%
LÊ NGUYỄN HOÀNG LAN12:44:12 May 28, 202212:48:15 May 28, 20224 minutes 3 seconds40%
Guest12:41:36 May 28, 202212:44:48 May 28, 20223 minutes 12 seconds90%
Đặng Minh Hiếu12:33:39 May 28, 202212:37:50 May 28, 20224 minutes 11 seconds90%
Mon12:26:29 May 28, 202212:31:02 May 28, 20224 minutes 33 seconds55%
Guest11:46:32 May 28, 202211:49:59 May 28, 20223 minutes 27 seconds55%
Guest11:17:08 May 28, 202211:22:14 May 28, 20225 minutes 6 seconds50%
Nguyễn Thị Kiều Trinh11:12:50 May 28, 202211:16:45 May 28, 20223 minutes 55 seconds65%
Minh Tran10:37:05 May 28, 202210:44:42 May 28, 20227 minutes 37 seconds40%
Quỳnh Thư10:20:41 May 28, 202210:24:27 May 28, 20223 minutes 46 seconds50%
Kim Châu09:56:38 May 28, 202210:20:22 May 28, 202223 minutes 44 seconds10%
Châu10:05:09 May 28, 202210:09:55 May 28, 20224 minutes 46 seconds80%
Kim Châu09:59:03 May 28, 202210:04:00 May 28, 20224 minutes 57 seconds80%
Nguyễn Mạnh Cần09:01:34 May 28, 202209:08:53 May 28, 20227 minutes 19 seconds65%
Lan08:41:14 May 28, 202208:47:16 May 28, 20226 minutes 2 seconds70%
Nghĩa07:29:06 May 28, 202207:35:23 May 28, 20226 minutes 17 seconds70%
Guest22:54:15 May 27, 202223:04:17 May 27, 202210 minutes 2 seconds0%
Gam22:50:18 May 27, 202222:55:04 May 27, 20224 minutes 46 seconds45%
Guest22:35:05 May 27, 202222:38:03 May 27, 20222 minutes 58 seconds25%
Vien nguyen22:30:21 May 27, 202222:33:57 May 27, 20223 minutes 36 seconds60%
Slx22:12:56 May 27, 202222:18:46 May 27, 20225 minutes 50 seconds30%
Nguyễn Thị Thanh Tâm21:34:13 May 27, 202221:37:41 May 27, 20223 minutes 28 seconds60%
Phuong21:20:29 May 27, 202221:27:08 May 27, 20226 minutes 39 seconds55%
21:17:26 May 27, 202221:23:58 May 27, 20226 minutes 32 seconds75%
Guest21:20:37 May 27, 202221:22:53 May 27, 20222 minutes 16 seconds95%
Guest21:16:52 May 27, 202221:19:49 May 27, 20222 minutes 57 seconds80%
Guest21:09:13 May 27, 202221:13:57 May 27, 20224 minutes 44 seconds80%
20:46:39 May 27, 202220:52:08 May 27, 20225 minutes 29 seconds70%
Nguyễn Trường20:38:47 May 27, 202220:45:32 May 27, 20226 minutes 45 seconds35%
Guest20:38:11 May 27, 202220:42:26 May 27, 20224 minutes 15 seconds15%
Duc19:53:54 May 27, 202220:12:27 May 27, 202218 minutes 33 seconds20%
Dương Huyền Trang20:00:15 May 27, 202220:05:59 May 27, 20225 minutes 44 seconds60%
Guest20:00:30 May 27, 202220:05:43 May 27, 20225 minutes 13 seconds70%
Phạm Thị Thảo Ngân19:01:17 May 27, 202219:06:25 May 27, 20225 minutes 8 seconds65%
Nhung18:18:15 May 27, 202218:28:17 May 27, 202210 minutes 2 seconds15%
Guest17:39:51 May 27, 202217:46:11 May 27, 20226 minutes 20 seconds70%
Guest17:26:05 May 27, 202217:33:51 May 27, 20227 minutes 46 seconds65%
Guest17:01:06 May 27, 202217:19:17 May 27, 202218 minutes 11 seconds0%
Dang Bao Ngoc16:07:14 May 27, 202216:12:06 May 27, 20224 minutes 52 seconds70%
Tuấn Anh15:30:27 May 27, 202215:32:47 May 27, 20222 minutes 20 seconds60%
Tuấn Anh15:25:16 May 27, 202215:29:48 May 27, 20224 minutes 32 seconds40%
David Hiep15:16:08 May 27, 202215:20:37 May 27, 20224 minutes 29 seconds65%
Mai Phan Anh14:46:13 May 27, 202214:49:28 May 27, 20223 minutes 15 seconds70%
Diep14:19:11 May 27, 202214:22:12 May 27, 20223 minutes 1 seconds45%
Guest14:08:28 May 27, 202214:14:25 May 27, 20225 minutes 57 seconds75%
Lê Huỳnh Nhung Phương13:17:15 May 27, 202213:22:56 May 27, 20225 minutes 41 seconds65%
Minh Ngoc12:15:09 May 27, 202212:18:32 May 27, 20223 minutes 23 seconds45%
h11:51:30 May 27, 202211:58:31 May 27, 20227 minutes 1 seconds60%
Phạm Thị Vân Anh11:41:59 May 27, 202211:47:12 May 27, 20225 minutes 13 seconds75%
Lan Anh Quan11:02:07 May 27, 202211:04:42 May 27, 20222 minutes 35 seconds90%
Lan Anh Quan10:57:00 May 27, 202211:01:44 May 27, 20224 minutes 44 seconds35%
ông tổ incoterm10:52:37 May 27, 202210:57:10 May 27, 20224 minutes 33 seconds65%
Nhi10:51:59 May 27, 202210:55:52 May 27, 20223 minutes 53 seconds75%
Võ Nhật Trân10:46:45 May 27, 202210:51:47 May 27, 20225 minutes 2 seconds35%
duyên10:41:43 May 27, 202210:48:08 May 27, 20226 minutes 25 seconds55%
Diep Nguyen10:26:59 May 27, 202210:32:14 May 27, 20225 minutes 15 seconds45%
Thuy Duong10:24:48 May 27, 202210:29:24 May 27, 20224 minutes 36 seconds60%
Inu10:10:18 May 27, 202210:16:48 May 27, 20226 minutes 30 seconds40%
kỳ anh10:10:51 May 27, 202210:14:51 May 27, 20224 minutes 60%
Nguyễn Hồng Liên10:01:28 May 27, 202210:06:42 May 27, 20225 minutes 14 seconds80%
ÁNh09:57:52 May 27, 202210:06:05 May 27, 20228 minutes 13 seconds70%
Nguyễn thị kim nhi09:50:06 May 27, 202209:54:48 May 27, 20224 minutes 42 seconds75%
Guest09:40:23 May 27, 202209:44:52 May 27, 20224 minutes 29 seconds40%
Thu09:36:36 May 27, 202209:41:52 May 27, 20225 minutes 16 seconds85%
Đoàn Thu Trang09:18:36 May 27, 202209:24:57 May 27, 20226 minutes 21 seconds50%
QTung09:07:56 May 27, 202209:12:17 May 27, 20224 minutes 21 seconds65%
Thao Vy08:54:25 May 27, 202208:58:18 May 27, 20223 minutes 53 seconds80%
Hà Phan Linh Giang08:51:22 May 27, 202208:55:56 May 27, 20224 minutes 34 seconds55%
Thảo08:46:43 May 27, 202208:50:49 May 27, 20224 minutes 6 seconds80%
ggrg08:42:06 May 27, 202208:45:20 May 27, 20223 minutes 14 seconds85%
Đinh Trang08:36:15 May 27, 202208:45:03 May 27, 20228 minutes 48 seconds60%
dat08:32:06 May 27, 202208:42:10 May 27, 202210 minutes 4 seconds50%
Huỳnh08:36:25 May 27, 202208:41:17 May 27, 20224 minutes 52 seconds35%
Minh thuy08:34:41 May 27, 202208:41:08 May 27, 20226 minutes 27 seconds50%
nhung08:33:25 May 27, 202208:39:24 May 27, 20225 minutes 59 seconds65%
Đỗ Thị Cẩm Ly08:14:30 May 27, 202208:28:36 May 27, 202214 minutes 6 seconds35%
My Name08:18:02 May 27, 202208:20:28 May 27, 20222 minutes 26 seconds100%
n08:13:27 May 27, 202208:17:01 May 27, 20223 minutes 34 seconds50%
Huyền Đinh08:11:04 May 27, 202208:15:37 May 27, 20224 minutes 33 seconds80%
Guest08:02:24 May 27, 202208:06:23 May 27, 20223 minutes 59 seconds60%
Xuan Vo07:51:37 May 27, 202207:58:54 May 27, 20227 minutes 17 seconds80%
Thao Hoang07:54:49 May 27, 202207:57:49 May 27, 20223 minutes 70%
Phạm Mạnh Tùng07:53:35 May 27, 202207:57:17 May 27, 20223 minutes 42 seconds80%
Phương07:46:35 May 27, 202207:52:22 May 27, 20225 minutes 47 seconds70%
Nghi07:14:59 May 27, 202207:20:02 May 27, 20225 minutes 3 seconds50%
Thị Kim Ngân Trần07:06:32 May 27, 202207:11:41 May 27, 20225 minutes 9 seconds75%
Đặng Bảo Nguyên05:20:15 May 27, 202205:24:42 May 27, 20224 minutes 27 seconds45%
Trần Hà Ngân03:41:22 May 27, 202203:44:43 May 27, 20223 minutes 21 seconds20%
đông phương02:31:18 May 27, 202202:36:35 May 27, 20225 minutes 17 seconds45%
Guest02:32:28 May 27, 202202:36:19 May 27, 20223 minutes 51 seconds50%
Nguyễn nhật anh thư02:26:12 May 27, 202202:32:19 May 27, 20226 minutes 7 seconds40%
Cao Trang01:40:50 May 27, 202201:46:37 May 27, 20225 minutes 47 seconds70%
Tna01:07:56 May 27, 202201:14:03 May 27, 20226 minutes 7 seconds45%
Duyên00:46:45 May 27, 202200:53:47 May 27, 20227 minutes 2 seconds40%
My trần00:44:51 May 27, 202200:50:01 May 27, 20225 minutes 10 seconds50%
Hgc00:43:07 May 27, 202200:47:49 May 27, 20224 minutes 42 seconds85%
Mai Anh00:32:54 May 27, 202200:41:28 May 27, 20228 minutes 34 seconds75%
Phuoc23:56:51 May 26, 202200:01:49 May 27, 20224 minutes 58 seconds65%
Trang23:41:11 May 26, 202223:45:58 May 26, 20224 minutes 47 seconds85%
Guest23:42:13 May 26, 202223:44:36 May 26, 20222 minutes 23 seconds95%
Kiều23:34:28 May 26, 202223:37:47 May 26, 20223 minutes 19 seconds60%
Guest23:33:35 May 26, 202223:37:08 May 26, 20223 minutes 33 seconds65%
Ông Thị Mỹ Loan23:32:24 May 26, 202223:33:27 May 26, 20221 minutes 3 seconds20%
Guest23:29:56 May 26, 202223:33:20 May 26, 20223 minutes 24 seconds65%
Guest23:28:40 May 26, 202223:32:08 May 26, 20223 minutes 28 seconds25%
Annie23:28:38 May 26, 202223:32:02 May 26, 20223 minutes 24 seconds60%
Huong23:09:49 May 26, 202223:15:27 May 26, 20225 minutes 38 seconds55%
Thuhuyen23:02:47 May 26, 202223:08:52 May 26, 20226 minutes 5 seconds70%
Nghi22:55:50 May 26, 202222:57:14 May 26, 20221 minutes 24 seconds100%
Nghi22:49:31 May 26, 202222:55:05 May 26, 20225 minutes 34 seconds55%
Dung22:48:39 May 26, 202222:52:42 May 26, 20224 minutes 3 seconds50%
Quyên22:00:35 May 26, 202222:10:37 May 26, 202210 minutes 2 seconds50%
Hằng21:09:31 May 26, 202221:17:05 May 26, 20227 minutes 34 seconds80%
Hằng20:57:05 May 26, 202221:07:07 May 26, 202210 minutes 2 seconds45%
chan20:22:15 May 26, 202220:26:07 May 26, 20223 minutes 52 seconds40%
Guest19:59:14 May 26, 202220:02:30 May 26, 20223 minutes 16 seconds70%
NGÔ THỊ THÙY LINH19:47:51 May 26, 202219:51:51 May 26, 20224 minutes 80%
Truong Tiep19:33:34 May 26, 202219:40:20 May 26, 20226 minutes 46 seconds60%
The19:17:52 May 26, 202219:22:00 May 26, 20224 minutes 8 seconds90%
Nữ19:06:34 May 26, 202219:13:09 May 26, 20226 minutes 35 seconds70%
Guest19:03:45 May 26, 202219:06:35 May 26, 20222 minutes 50 seconds45%
MyHa18:36:55 May 26, 202218:43:38 May 26, 20226 minutes 43 seconds65%
Nguyễn Thị Thảo Vy18:27:09 May 26, 202218:32:57 May 26, 20225 minutes 48 seconds80%
Nguyễn Hải Đăng18:29:12 May 26, 202218:32:54 May 26, 20223 minutes 42 seconds70%
Võ Ánh Tuyết18:21:49 May 26, 202218:26:24 May 26, 20224 minutes 35 seconds50%
Thuong18:21:46 May 26, 202218:25:51 May 26, 20224 minutes 5 seconds40%
Guest18:16:28 May 26, 202218:22:43 May 26, 20226 minutes 15 seconds70%
Kieu17:15:43 May 26, 202217:22:46 May 26, 20227 minutes 3 seconds75%
Sao17:06:25 May 26, 202217:11:03 May 26, 20224 minutes 38 seconds75%
Nguyễn Thị Ngọc16:28:34 May 26, 202216:34:19 May 26, 20225 minutes 45 seconds60%

# FUN FACTS

Điểm số trung bình Số người đã tham gia bài test Số người đã  vượt qua bài test Số người không vượt qua
66% 1470 271 1199

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.