Tag Archives: Hiệp định thương mại

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) là một FTA thế hệ mới giữa Việt Nam và 28 nước thành viên EU. EVFTA, cùng với Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), là hai FTA có phạm vi cam kết rộng và mức độ […]

Hiệp định Thương mại ASEAN – Hong Kong (AHKFTA)

Hiệp định Thương mại ASEAN - Hong Kong (AHKFTA)

Hiệp định Thương mại ASEAN – Hong Kong (AHKFTA) là một trong 13 FTAs mà Việt Nam đã ký kết. Vậy Hiệp định gồm những thành viên nào? Đặc điểm và nội dung của Hiệp định gồm những gì? Hãy cùng Nguyên Đăng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé! Hiệp định AHKFTA […]

Hiệp định Thương mại ASEAN – ÚC – NEW ZEALAND (AANZFTA)

Hiệp định Thương mại ASEAN - ÚC - NEW ZEALAND (AANZFTA)

Hiệp định Thương mại ASEAN – ÚC – NEW ZEALAND (AANZFTA) là Hiệp định Thương mại được kí kết giữa các quốc gia ASEAN, Úc và New Zealand. Vậy nội dung cụ thể của Hiệp định là gì? Hãy cùng Nguyên Đăng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé! Hiệp định AANZFTA Tên tiếng […]

Hiệp định Thương mại ASEAN – Ấn Độ (AIFTA)

Hiệp định Thương mại ASEAN - Ấn Độ (AIFTA) - Nguyên Đăng

Hiệp định Thương mại ASEAN – Ấn Độ (AIFTA) Hiệp định AIFTA AIFTA có tên đầy đủ: ASEAN-India Free Trade Agreement Tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ lần thứ hai năm 2003, Hiệp định khung giữa ASEAN và Ấn Độ về Hợp tác kinh tế toàn diện đã được ký kết bởi các lãnh đạo của […]

Hiệp định Thương mại Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA)

Hiệp định Thương mại Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA)

Hiệp định Thương mại Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA)  là một trong 13 FTAs mà Việt Nam đã ký kết. Vậy Hiệp định gồm những thành viên nào? Đặc điểm và nội dung của Hiệp định gồm những gì? Hãy cùng Nguyên Đăng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé! Hiệp định VJEPA […]

Hiệp định Thương mại ASEAN – Nhật Bản (AJCEP)

Hiệp định Thương mại ASEAN - Nhật Bản (AJCEP) - Nguyên Đăng

Hiệp định Thương mại ASEAN – Nhật Bản (AJCEP) là hiệp định thương mại giữa 10 quốc gia ASEAN và Nhật Bản. Vậy Hiệp định gồm những thành viên nào? Cam kết của Hiệp định gồm những gì? Hãy cùng Nguyên Đăng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé! Hiệp định AJCEP Tên tiếng […]

Hiệp định Thương mại ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA)

Hiệp định Thương mại ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA)

Hiệp định Thương mại ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA) là một trong 13 FTAs mà Việt Nam đã ký kết. Vậy Hiệp định gồm những thành viên nào? Đặc điểm và nội dung của Hiệp định gồm những gì? Hãy cùng Nguyên Đăng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé! Hiệp định AKFTA […]

Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA)

Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) - NĐVN

Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) là một trong 13 FTAs mà Việt Nam đã ký kết. Vậy Hiệp định gồm những thành viên nào? Nội dung Hiệp định gồm những gì? Hãy cùng Nguyên Đăng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé! Hiệp định ACFTA Tên đầy […]

Hiệp định Thương mại ASEAN (ATIGA)

Hiệp định Thương mại ASEAN (ATIGA)

Hiệp định Thương mại ASEAN (ATIGA) là một trong 13 FTAs mà Việt Nam đã ký kết. Vậy Hiệp định gồm những thành viên nào? Đặc điểm và nội dung của Hiệp định gồm những gì? Hãy cùng Nguyên Đăng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé! Hiệp định Thương mại ATIGA Hiệp […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.