CIF

Điều kiện giao hàng CIF (Cost Insurance and Freight) là một thuật ngữ thương mại quốc tế (Incoterms) được dành riêng cho vận chuyển hàng hải.

Trong điều kiện giao hàng CIF Incoterms 2020, người bán giao hàng cho người mua trên tàu, tại cảng vận chuyển (Port of Loading – POL) hoặc người mua (buyer) mua lại hàng hóa đã có sẵn trên tàu.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.