0%
1 votes, 4 avg
11

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


Vui kiến thức - háo hức nhận quà

Tuần thứ 1

The number of attempts remaining is 1

Hãy điền đầy đủ thông tin!

1 / 15

Incoterms® không cấu thành một hợp đồng mua bán hoàn chỉnh, mà là một phần của nó

2 / 15

Trong điều kiện giao hàng DAP Incoterms 2020, người bán và người mua đều không có nghĩa vụ mua bảo hiểm

3 / 15

Có thể dùng CO form AJ cho hàng xuất đi Nhật Bản

4 / 15

Quốc gia nào sở hữu đội tàu lớn nhất thế giới? (tính đến tháng 11/2021)

5 / 15

Trong DDP, người bán phải mua bảo hiểm hàng hóa

6 / 15

Ai được thực hiện quyền khiếu nại, khởi kiện người vận chuyển (theo quy định của Luật VN) trong trường hợp người vận chuyển thừa nhận mất hàng hóa hoặc người nhận hàng không nhận được hàng hóa sau bảy ngày, kể từ ngày hàng hoá đáng lẽ phải được vận chuyển đến địa điểm đến?

7 / 15

Kho bãi có mấy chức năng chính?

8 / 15

CO form EUR.1 có thể dùng cho hàng xuất sang Vương Quốc Anh

9 / 15

FOB rất phù hợp với hàng vận chuyển bằng container

10 / 15

Điểm chuyển giao rủi ro và điểm chuyển giao chi phí trong DPU là?

11 / 15

ETA là

12 / 15

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP được ký kết vào ngày 15/11/2020, sau một chặng đường dài 8 năm đàm phán, bao gồm .... quốc gia thành viên.

13 / 15

Tàu lai dắt hoạt động công việc nào sau đây?

14 / 15

Chức năng của giấy gửi hàng bằng đường hàng không ( Airway bill) là?

15 / 15

Sắp xếp nhóm điều kiện giao hàng theo trách nhiệm người bán tăng dần?

Your score is

The average score is 27%

0%

Bạn thấy trắc nghiệm này thú vụ chứ?