Category Archives: ZIPCODE

Mã vùng Post code hay Zipcode là gì

Mã vùng Post code hay Zipcode còn có các tên gọi khác như: mã bưu chính, postal code, zip code, postcode là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu .

Zipcode giúp người gửi, nhà vận chuyển xác định rõ vị trí khi chuyển phát thư/bưu phẩm.

Tại Việt Nam, theo thông tư mới nhất năm 2016, mã zipcode được chuyển từ 5 số lên 6 số.

Đọc Zipocode như thế nào?

  • Hai số đầu tiên là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
  • Hai chữ số tiếp theo là mã quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
  • Số thứ 5 để xác định phường, xã, thị trấn
  • số thứ 6 xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể, chẳng hạn như tòa nhà.

Lưu ý: Tránh Mã vùng Postcode – Zipcode của Việt nam là 084 hoặc +84. Đó là mã quốc tế của số điện thoại Việt Nam.

Ví dụ về zipcode

Chẳng hạn như thủ đô hà nội

Hai chữ số đầu tiên tính từ trái sang phải xác định tỉnh/thành phố: 1xxxxx

Thành phố Hà Nội sẽ gồm các mã: 10xxxx, 11xxxx, 12xxxx, 13xxxx, 14xxxx, 15xxxx…
Hai chữ số tiếp theo là mã quận/huyện. Mỗi quận/huyện có thể có nhiều hơn một mã

Ví dụ: Quận Đống Đa – Hà Nội có thể có các mã: 1150xx, 1168xx, 1170xx…
Chữ số thứ 5 là mã phường: chẳng hạn Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội có thể có các mã: 11700x, 11711x…
Số cuối cùng sẽ là ngõ, ngách, Dãy nhà trong khu tập thể, tòa nhà

Ví dụ: 117082 là mã của bưu cục ở ngõ 47, phố Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH TUYÊN QUANG

MÃ ZIP CODE TỈNH TUYÊN QUANG

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH TUYÊN QUANG LÀ 300000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh TUYÊN QUANG do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH YÊN BÁI

MÃ ZIP CODE TỈNH YÊN BÁI

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH YÊN BÁI LÀ 320000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh YÊN BÁI do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH VĨNH PHÚC

MÃ ZIP CODE TỈNH VĨNH PHÚC

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH VĨNH PHÚC LÀ 280000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh VĨNH PHÚC do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH VĨNH LONG

MÃ ZIP CODE TỈNH VĨNH LONG

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH VĨNH LONG LÀ 890000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh VĨNH LONG do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH TRÀ VINH

MÃ ZIP CODE TỈNH TRÀ VINH

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH TRÀ VINH LÀ 940000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh TRÀ VINH do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH TIỀN GIANG

MÃ ZIP CODE TỈNH TIỀN GIANG

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH TIỀN GIANG LÀ 860000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh TIỀN GIANG do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

MÃ ZIP CODE TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LÀ 530000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh THỪA THIÊN HUẾ do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH THANH HÓA

MÃ ZIP CODE TỈNH THANH HÓA

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH THANH HÓA LÀ 440000 – 450000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh THANH HÓA do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH THÁI NGUYÊN

MÃ ZIP CODE TỈNH THÁI NGUYÊN

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH THÁI NGUYÊN LÀ 250000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh THÁI NGUYÊN do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH THÁI BÌNH

MÃ ZIP CODE TỈNH THÁI BÌNH

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH THÁI BÌNH LÀ 410000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh THÁI BÌNH do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.