FCA

Điều kiện giao hàng FCA (Free Carrier) là một thuật ngữ thương mại quốc tế (Incoterms) được sử dụng để mô tả việc hàng được giao khi chúng được bốc lên phương tiện vận chuyển do người mua sắp xếp tại cơ sở của người bán hoặc người bán giao hàng tại một địa điểm khác mà không cần phải dỡ ra khỏi phương tiện vận chuyển của người bán.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.