FCA

« Back to Glossary Index

Điều kiện giao hàng FCA (Free Carrier) là một thuật ngữ thương mại quốc tế (Incoterms) được sử dụng để mô tả việc hàng được giao khi chúng được bốc lên phương tiện vận chuyển do người mua sắp xếp tại cơ sở của người bán hoặc người bán giao hàng tại một địa điểm khác mà không cần phải dỡ ra khỏi phương tiện vận chuyển của người bán.

« Quay lại danh sách thuật ngữ
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Call Now