EXW

Điều kiện giao hàng EXW (Ex-Works) là một thuật ngữ thương mại quốc tế (Incoterms) được sử dụng để mô tả việc người bán giao hàng hóa cho người mua tại  địa điểm kinh doanh (thông thường trong nhà máy, văn phòng hoặc kho của họ..)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.