FOB

Điều kiện giao hàng FOB (Free On Board) là một thuật ngữ thương mại quốc tế (Incoterms) là một trong những điều kiện giao hàng được sử dụng rộng rãi nhất. Trong FOB, người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng cho người mua khi hàng được đặt an toàn trên boong tàu được chỉ định bởi người mua tại cảng bốc hàng chỉ định.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.