Category Archives: Sản phẩm công nghệ

Thủ tục nhập khẩu đĩa CD trắng

Thủ tục nhập khẩu đĩa CD trắng

Đĩa CD trắng là sản phẩm lưu trữ dữ liệu phần mềm, nội dung số, video, hình ảnh,… Các dữ liệu lưu trữ trên đĩa CD có thể được chuyển sang các máy tính khác, qua đó bạn có thể sao lưu tất cả các tệp. Hiện nay, mặt hàng này đang được nhập khẩu […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.