Bulk

Thuật ngữ BULK (rời) liên quan đến hàng hóa khô và rời rạc như quặng sắt, ngũ cốc, than đá, Alumina và phốt phát được vận chuyển ở dạng rời (tức là hàng không được đóng gói) và được xếp trực tiếp vào các hầm của tàu

Xem thêm: Bulk và Break Bulk

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.