Nguyen Dang Viet Nam team - Mr Fernando

Tổng giám đốc

Đặng Thế Sơn

Fernando@nguyendang.net.vn
+84 24 7777 8468

Phó tổng giám đốc

Đặng Quang Hải

Quanghai@nguyendang.net.vn
+84 24 7777 8468

Nguyen Dang Viet Nam team - Mr Hai
MR HÙNG - GIÁM ĐỐC ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

Giám đốc đại diện chi nhánh Hồ Chí Minh

Nguyễn Đức Hùng

Oversea09@nguyendang.net.vn
+84 98 165 1609 (Phone/Whatsapp)
Harrynguyen1411 (Wechat)

Trưởng phòng chứng từ

Lê Thị Nhàn

Docs@nguyendang.net.vn
+84 24 7777 8468

Nguyen Dang Viet Nam team - Mrs Nhan
Nguyen Dang Viet Nam team - Mrs Ngan

Trưởn phòng kinh doanh

Lê Thị Ngân

Sales06@nguyendang.net.vn
+84 24 7777 8468

Trưởng phòng Overseas

Vũ Ngọc Anh

Oversea@nguyendang.net.vn
+84 97 209 8696 (Phone/Zalo/Whatsapp)
NgocAnh8696 (Wechat)

Nguyen Dang Viet Nam team - Mr Jay
Nguyen Dang Vi

Trưởng phòng Marketing

Trịnh Minh Thế

nguyendangvietnammkt@gmail.com
+84 37 490 7994