DPU

« Back to Glossary Index

Điều kiện giao hàng DPU (Delivered at Place Unloaded) là một điểm mới trong INCOTERMS 2020. Về cơ bản, DPU chính là sự mở rộng của điều kiện DAT cũ trong INCOTERMS 2010.

Điều kiện DPU ra đời để thay thế cho DAT khi người mua và / hoặc người bán có thể muốn việc giao hàng xảy ra ở nơi nào khác ngoài cảng (Terminal), chẳng hạn như một công trường xây dựng.

« Quay lại danh sách thuật ngữ
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Call Now