BÀI TEST INCOTERMS 2020

Bài test theo trình độ

0%
23 votes, 4.3 avg
2513

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


NHẬP MÔN - TRẮC NGHIỆM INCOTERMS 2020

By Nguyên Đăng Việt Nam

Hãy điền đầy đủ thông tin (đặc biệt là email) để nhận kết quả nhé!

1 / 20

Đâu là cách viết đúng?

2 / 20

CFR (Cost and Freight ) không đồng nghĩa với

3 / 20

Nếu người mua không có khả năng hoặc thiếu kinh nghiệm book cước vận chuyển và thông quan nhập khẩu thì nên chọn điều kiện giao hàng nào?

4 / 20

Đâu không phải là cách viết tắt của Cost and Freight

5 / 20

CIP  là viết tắt của Cost and Insurance paid to?

6 / 20

Cách viết nào sau đây là đúng

7 / 20

CPT là viết tắt của?

8 / 20

Điều kiện thay thế DAT trong Incoterms 2020 là?

9 / 20

Công thức chung cho việc đặt tên incoterms là

10 / 20

Nhóm C trong Incoterms mang ý nghĩa:

11 / 20

EXW; FCA; FAS; FOB; CFR; CIF; CPT; CIP; DAT; DAP; DDP là 11 điều kiện giao hàng của incoterms phiên bản

12 / 20

Delivery At Place Unloaded (Place of Destination) viết tắt là

13 / 20

Cách viết nào sau đây là đúng

14 / 20

Incoterms 1990 bao gồm các điều kiện giao hàng nào

15 / 20

Có phải điểm giao hàng nào cũng là điểm chuyển giao rủi ro trong Incoterms?

16 / 20

"F" trong Incoterms là viết tắt của?

17 / 20

Tất cả các điểm giao hàng trong incoterms đều là do người mua chỉ định?

18 / 20

CIP | Carriage and Insurance Paid to có thể dịch là

19 / 20

Nếu Incoterms® không có năm nào được nêu trong hợp đồng thì nhận định nào sau đây là SAI

20 / 20

Đâu là điều kiện giao hàng mà giao hàng hóa mà người bán chịu trách nhiệm cao nhất?

Your score is

The average score is 64%

0%

Bạn có thấy bài trắc nghiệm thú vị không?

# FUN FACTS

Điểm số trung bình Số người đã tham gia bài test Số người đã  vượt qua bài test Số người không vượt qua
64% 2513 416 2097

0%
7 votes, 4.3 avg
1332

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


TRUNG BÌNH - TRẮC NGHIỆM INCOTERMS 2020

By Nguyên Đăng Việt Nam

Hãy điền đầy đủ thông tin (đặc biệt là email) để nhận kết quả nhé!

1 / 20

Người mua trong CIF phải thông quan hàng hóa xuất khẩu

2 / 20

Trong EXW, Incoterms 2020, nếu người mua không kịp nhận hàng vào thời điểm quy định thì

3 / 20

"DDP Korea & Germany Warehouse, Dich Vong, Cau Giay, Hanoi, Vietnam – Incoterms® 2020" Nước xuất khẩu là?

4 / 20

"CPT Customer warehouse Seoul, South Korea - Incoterms® 2020" thì "Customer warehouse Seoul" là?

5 / 20

Với DPU Incoterms 2020, người bán giao hàng cho người mua bằng cách

6 / 20

Điểm giao hàng trong DDP là

7 / 20

Điểm chuyển giao rủi ro và điểm chuyển giao chi phí trong DAP, Incoterms 2020

8 / 20

FCA được dùng trong phương thức vận chuyển nào?

9 / 20

Chi phí nào dưới đây người bán CIP không phải trả

10 / 20

Điều kiện DPU ra đời để thay thế cho DAT, trong đó việc giao hàng chỉ xảy ra ở Terminal

11 / 20

Nếu người mua muốn được giao hàng tại điểm mình chỉ định, đồng thời không có khả năng hoặc kinh nghiệm dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận chuyển thì nên ký hợp đồng theo?

12 / 20

CFR cũng được tính trong trường hợp người mua (buyer) mua lại hàng hóa đã có sẵn.....

13 / 20

Điểm chuyển giao rủi ro trong CIP và CPT.....

14 / 20

FOB rất phù hợp với hàng vận chuyển bằng container

15 / 20

Điểm chuyển giao rủi ro và điểm chuyển giao chi phí trong DPU là?

16 / 20

Điều kiện giao hàng duy nhất người bán không phải thông quan xuất khẩu là?

17 / 20

Người mua DAP chịu chi phí nào sau đây?

18 / 20

FAS Incoterms 2020 qui định ai phải kí kết hợp đồng vận chuyển hay chi trả chi phí cho việc vận chuyển hàng hóa đến điểm đích?

19 / 20

Ai là người phải mua bảo hiểm hàng hóa trong CPT

20 / 20

"DPU Nguyen Dang Viet Nam Warehouse, 329 Cau Giay, Dich Vong, Cau Giay, Hanoi, Vietnam – Incoterms® 2020" và "DPU Swissport terminal, Frankfurt, Germany - Incoterms® 2020" hai điểm được đề cập lần lượt là

Your score is

The average score is 63%

0%

Bạn có thấy bài trắc nghiệm thú vị không?

# FUN FACTS

Điểm số trung bình Số người đã tham gia bài test Số người đã  vượt qua bài test Số người không vượt qua
63% 1332 186 1146

0%
5 votes, 4.8 avg
740

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


NÂNG CAO - TRẮC NGHIỆM INCOTERMS 2020

By Nguyên Đăng Việt Nam

Hãy điền đầy đủ thông tin (đặc biệt là email) để nhận kết quả nhé!

1 / 20

Trong CPT, nếu trong hợp đồng vận chuyển giữa người bán và người vận chuyển bao gồm chi phí dỡ hàng tại điểm đích được chỉ định, người bán có thể thu hồi các chi phí này từ người mua hay không?

2 / 20

Incoterms® quy định FCA, DAP, DPU, DDP hiện có tính đến việc hàng hóa có thể được vận chuyển mà không cần bất kỳ bên thứ ba nào tham gia, cụ thể là có thể sử dụng các phương tiện mà họ sở hữu

3 / 20

Đâu là điều kiện giao hàng đặc biệt phù hợp cho Consolidator?

4 / 20

Vận đơn có on-board notation khi mua bán theo điều kiện FCA có vai trò

5 / 20

Mr.A bán DDP cho Mr.B. Trong hợp đồng vận chuyển giữa Mr.A và người vận chuyển có bao gồm phí dỡ hàng tại điểm đích, Mr A đòi lại tiền dỡ hàng từ Mr B nhưng Mr B nhất quyết không trả. Theo lý thuyết, người sai ở đây là?

6 / 20

Mr Hải mua CIP đa phương thức từ Nga, nếu hàng gặp sự cố tại Trung quốc khi chuyển từ xe tải lên phương tiện tứ 2 thì?

7 / 20

Người bán giao hàng cho một hãng vận tải ở Las Vegas (Hoa Kỳ), Đứng ra ký kết và chi trả cho hợp đồng vận chuyển đến Southampton (Anh) và kéo về kho người mua tại Basingstoke. Lô hàng không có bảo hiểm, đây là lô hàng theo điều kiện giao hàng nào?

8 / 20

Công ty A tại Việt nam và công ty B tại trung Quốc ký hợp đồng "CIP Huawei center warehouse, Shenzen, China - Incoterms® 2020" Điểm chuyển giao rủi ro ở đây là

9 / 20

Incoterms2020 ® FCA (Giao cho người chuyên chở) hiện cung cấp tùy chọn bổ sung để ghi ký hiệu đã giao hàng lên tàu (on-board) trên Vận đơn trước khi xếp hàng hóa lên tàu.

10 / 20

Đây là điều kiện giao hàng nào?

 

Question Image

11 / 20

Trong DAP, nếu trong hợp đồng vận chuyển của người bán bao gồm dỡ hàng hóa tại nơi giao hàng, người mua có trách nhiệm hoàn phí này lại cho người bán hay không?

12 / 20

Đây là điều kiện giao hàng nào?

Question Image

13 / 20

Nếu các mặt hàng sau khi đến điểm đích cần xử lý bổ sung hoặc xử lý đặc biệt, chỉ có người bán mới thực hiện được điều này. Trong trường hợp này, điều kiện giao hàng ........... là tối ưu nhất

14 / 20

Một lô hàng trung chuyển Hong Kong đến Thượng Hải, rồi từ từ Thượng Hải đến Southampton. Điểm chuyển giao rủi ro mặc định là là

15 / 20

DPU thường được sử dụng trong hàng lẻ

16 / 20

Trong FCA Incoterms 2020, người mua cho phép người chuyên chở của mình khi nhận hàng của người bán sẽ phát hành cho người bán 1 vận đơn có on-board notation khi

17 / 20

Điều kiện giao hàng phổ biến trong các lô hàng Ro-Ro và vận chuyển hàng không là?

18 / 20

CIF yêu cầu ít nhất một khoản bảo hiểm với mức bảo hiểm tối thiểu theo điều kiện bảo hiểm ICC nhóm

19 / 20

Khi quốc gia nhập khẩu yêu cầu mua bảo hiểm tại quốc gia đó thì giải pháp thay thế cho CIP là?

20 / 20

Loại tàu nào sau đây phù hợp với điều kiện giao hàng FAS

Your score is

The average score is 59%

0%

Bạn có thấy bài trắc nghiệm thú vị không?

# FUN FACTS

Điểm số trung bình Số người đã tham gia bài test Số người đã  vượt qua bài test Số người không vượt qua
59% 740 121 619

CHẾ ĐỘ THỬ THÁCH

0%
6 votes, 4.7 avg
788

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


DỄ - TRẮC NGHIỆM INCOTERMS 2020

By Nguyên Đăng Việt Nam

Hãy điền đầy đủ thông tin (đặc biệt là email) để nhận kết quả nhé!

1 / 20

Trong CPT, nếu trong quá trình vận chuyển gặp sự cố, hàng đến kho người mua bị hư hỏng thì ai phải chịu?

2 / 20

Nghĩa vụ về chi phí của người mua trong CFR là?

3 / 20

Trong EXW, Incoterms 2020, người bán giao hàng tại

4 / 20

Sắp xếp các điều kiện giao hàng nhóm F theo nghĩa vụ người mua giảm dần

5 / 20

Cách viết nào sau đây là đúng

6 / 20

"Một khi hàng hóa đã nằm an toàn trên boong tàu, mọi rủi ro và chi phí được chuyển từ người bán sang người mua" là điều kiện giao hàng

7 / 20

Người bán không chịu chi phí nào sau đây trong DAP?

8 / 20

Tất cả các điểm giao hàng trong incoterms đều là do người mua chỉ định?

9 / 20

Đâu là các điều kiện incoterms mà người bán chi tiền vận chuyển nhưng không chịu rủi ro?

10 / 20

Với FAS Incoterms 2020, ai có nghĩa vụ mua bảo hiểm hàng hóa?

11 / 20

Mr. S không phải mua bảo hiểm hàng hóa trong hợp đồng FOB, vậy Mr. S là

12 / 20

CFR Incoterms 2020, Delivery point ≠ Named place: Địa điểm giao hàng khác địa điểm chỉ định.

13 / 20

Điểm giao hàng trong DPU là điểm người mua chỉ định, nơi ..........

14 / 20

DDP là viết tắt của?

15 / 20

Named place chính là điểm chuyển giao chi phí trong incoterms?

16 / 20

Khi hàng được đóng trong container, thay vì FOB, ta có thể dùng...... để thay thế

17 / 20

Sắp xếp các nhóm incoterms theo nghĩa vụ người bán tăng dần

18 / 20

DPU là điều kiện giao hàng có thể áp dụng cho

19 / 20

CFR (Cost and Freight ) không đồng nghĩa với

20 / 20

Incoterms 2020 không bao gồm điều kiện giao hàng nào?

Your score is

The average score is 61%

0%

Bạn có thấy bài trắc nghiệm thú vị không?

# FUN FACTS

Điểm số trung bình Số người đã tham gia bài test Số người đã  vượt qua bài test Số người không vượt qua
61% 788 85 703

0%
5 votes, 5 avg
594

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


THƯỜNG- TRẮC NGHIỆM INCOTERMS 2020

By Nguyên Đăng Việt Nam

Hãy điền đầy đủ thông tin (đặc biệt là email) để nhận kết quả nhé!

1 / 20

Người mua trong CIF có nghĩa vụ thông quan hàng hóa nhập khẩu hoặc quá cảnh qua nước thứ ba

2 / 20

Người bán hàng theo điều kiện EXW, incoterms 2020 không phải xếp hàng lên phương tiện vận tải

3 / 20

Điểm chung của các điều kiện nhóm D là?

4 / 20

Incoterms2020 ® FCA (Giao cho người chuyên chở) hiện cung cấp tùy chọn bổ sung để ghi ký hiệu đã giao hàng lên tàu (on-board) trên Vận đơn trước khi xếp hàng hóa lên tàu.

5 / 20

Người mua trong CIF phải thông quan hàng hóa xuất khẩu

6 / 20

Incoterms có chức năng:

7 / 20

"FOB Hai Phong Port, Vietnam – Incoterms® 2020", cảng xuất ở đây là?

8 / 20

Đâu là nhận định đúng về nghĩa vụ của người bán trong CPT?

9 / 20

Điểm giao hàng trong DDP là

10 / 20

........là điều kiện Incoterms quy định trách nhiệm tối thiểu của người bán.

11 / 20

Công ty A tại Việt nam và công ty B tại trung Quốc ký hợp đồng "CIP Huawei center warehouse, Shenzen, China - Incoterms® 2020" Điểm chuyển giao rủi ro ở đây là

12 / 20

Trong vận chuyển đa phương thức hoặc người bán không thể đưa hàng được lên tàu trực tiếp, giải pháp tốt nhất thay thế cho CIF là?

13 / 20

Người bán không phải trả bất kỳ thuế nhập khẩu hoặc thực hiện bất kỳ thủ tục hải quan nhập khẩu trong CFR

14 / 20

DAP | Delivered at Place được hiểu đơn giản là

15 / 20

............. là điều kiện duy nhất trong số 11 incoterms yêu cầu người bán phải dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận chuyển tại điểm đích

16 / 20

Người bán không phải chịu phí nào sau đây trong CFR

17 / 20

Nghĩa vụ về chi phí của người mua trong CFR là?

18 / 20

Trong CFR, Người bán kí kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa nhưng không phải chịu chi phí để đưa được hàng đến cảng đích.

19 / 20

Mr. A là bên bán theo CIF, Incoterms 2020, Mr. A không phải chịu phí nào dưới đây

20 / 20

Các điều kiện giao hàng có điểm chuyển giao rủi ro ở nước nhập khẩu là?

Your score is

The average score is 66%

0%

Bạn có thấy bài trắc nghiệm thú vị không?

# FUN FACTS

Điểm số trung bình Số người đã tham gia bài test Số người đã  vượt qua bài test Số người không vượt qua
66% 594 88 506

0%
9 votes, 5 avg
612

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


KHÓ - TRẮC NGHIỆM INCOTERMS 2020

By Nguyên Đăng Việt Nam

Hãy điền đầy đủ thông tin (đặc biệt là email) để nhận kết quả nhé!

1 / 20

FOB, Incoterms 2020 đặc biệt phù hợp với mặt hàng Dầu, hàng rời hoặc ngũ cốc

2 / 20

Trong CIP, điểm chuyển giao rủi ro mặc định là điểm giao hàng cho người vận chuyển đầu tiên. Vậy có thể chuyển giao rủi ro ở giai đoạn sau (ví dụ: tại cảng biển hoặc cảng sông hoặc tại sân bay), hoặc thậm chí trước khi việc vận chuyển xảy ra (ví dụ một điểm nội địa cách cảng biển hoặc sông) hay không?

3 / 20

Trong EXW, điểm giao hàng không nhất thiết phải là kho của người bán mà có thể là một địa điểm khác.

4 / 20

Người bán kí kết và chi trả cho hợp đồng vận chuyển với người vận chuyển trong DPU?

5 / 20

FOB rất phù hợp với hàng vận chuyển bằng container

6 / 20

Điểm giao hàng trong DPU cũng là điểm đích có thể là điểm cảng chỉ định dỡ hàng hoặc địa điểm dỡ hàng xuống ghi trong hợp đồng

7 / 20

Nếu các mặt hàng sau khi đến điểm đích cần xử lý bổ sung hoặc xử lý đặc biệt, chỉ có người bán mới thực hiện được điều này. Trong trường hợp này, điều kiện giao hàng ........... là tối ưu nhất

8 / 20

Người bán DDP giao hàng cho người mua bằng cách vận chuyển hàng hóa tới địa điểm cụ thể hoặc cảng đích được ghi rõ trong hợp đồng mà không cần dỡ hàng xuống

9 / 20

Trong FCA Incoterms 2020, Chi phí xếp hàng lên phương tiện vận tải của người mua nếu giao hàng tại kho người bán do ai chịu

10 / 20

Mr.A bán DDP cho Mr.B. Trong hợp đồng vận chuyển giữa Mr.A và người vận chuyển có bao gồm phí dỡ hàng tại điểm đích, Mr A đòi lại tiền dỡ hàng từ Mr B nhưng Mr B nhất quyết không trả. Theo lý thuyết, người sai ở đây là?

11 / 20

Trong FCA, Incoterms 2020, Chi phí chuyển hàng đến địa điểm thỏa thuận nếu địa điểm đó không là kho của người bán do ai chịu?

12 / 20

Trong EXW, Delivery point = Named place

13 / 20

FOB là viết tắt của?

14 / 20

EXW, incoterms 2020 yêu cầu người mua thông quan hàng xuất

15 / 20

Mr A bán hàng theo CIF, vậy Mr. A phải giao hàng tại

16 / 20

Công ty A tại Việt nam và công ty B tại trung Quốc ký hợp đồng "CIP Huawei center warehouse, Shenzen, China - Incoterms® 2020" Điểm chuyển giao rủi ro ở đây là

17 / 20

Trong FCA, Incoterms 2020, Mọi chi phí phát sinh trước khi người mua nhận hàng tại địa điểm và thời gian đã nêu trong hợp đồng do ai chịu

18 / 20

Trong CIP, người bán chịu trách nhiệm kí kết hợp đồng vận chuyển nhưng không cần chi trả tiền vận chuyển hàng tới điểm đích

19 / 20

Tất cả điều kiện giao hàng nhóm D có chung điểm chuyển giao rủi ro

20 / 20

Loại tàu nào sau đây phù hợp với điều kiện giao hàng FAS

Your score is

The average score is 66%

0%

Bạn có thấy bài trắc nghiệm thú vị không?