BÀI TEST INCOTERMS 2020

Bài test theo trình độ

0%
6 votes, 5 avg
500

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


NHẬP MÔN - TRẮC NGHIỆM INCOTERMS 2020

By Nguyên Đăng Việt Nam

Hãy điền đầy đủ thông tin (đặc biệt là email) để nhận kết quả nhé!

1 / 20

13 điều kiện giao hàng incoterms 2000 là:

2 / 20

Có mấy nhóm điều kiện trong incoterms?

3 / 20

"CFR Port of Rotterdam - Incoterms® 2020" cảng xuất khẩu là

4 / 20

FCA là viết tắt của?

5 / 20

EXW không tương đương với?

6 / 20

Incoterms có chức năng:

7 / 20

Đâu là điều kiện giao hàng bị loại bỏ trong Incoterms 2020

8 / 20

DPU 123 Longbeach Blvd, Longbeach, United States Incoterms 2010 có được chấp nhận trong năm 2020?

9 / 20

Tại Việt Nam, điều khoản Incoterms được áp dụng phổ biến là …….. xuất khẩu và ……………. nhập khẩu

10 / 20

CFR (Cost and Freight ) không đồng nghĩa với

11 / 20

Delivery At Place Unloaded (Place of Destination) viết tắt là

12 / 20

"D" trong incoterms là viết tắt của?

13 / 20

EXW; FCA; FAS; FOB; CFR; CIF; CPT; CIP; DAT; DAP; DDP là 11 điều kiện giao hàng của incoterms phiên bản

14 / 20

Cách viết nào sau đây là đúng

15 / 20

Đâu là điều kiện giao hàng mà giao hàng hóa mà người bán chịu trách nhiệm cao nhất?

16 / 20

CIP  là viết tắt của Cost and Insurance paid to?

17 / 20

DDP | Delivered Duty Paid hiểu đơn giản là

18 / 20

DAP 10 Downing Street, London, Vương quốc Anh Incoterms® 2020 là cách ghi đúng?

19 / 20

Có phải điểm giao hàng nào cũng là điểm chuyển giao rủi ro trong Incoterms?

20 / 20

Incoterms 2020 không bao gồm điều kiện giao hàng nào?

Your score is

The average score is 65%

0%

Bạn có thấy bài trắc nghiệm thú vị không?

# FUN FACTS

Điểm số trung bình Số người đã tham gia bài test Số người đã  vượt qua bài test Số người không vượt qua
65% 500 70 430

0%
2 votes, 4.5 avg
239

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


TRUNG BÌNH - TRẮC NGHIỆM INCOTERMS 2020

By Nguyên Đăng Việt Nam

Hãy điền đầy đủ thông tin (đặc biệt là email) để nhận kết quả nhé!

1 / 20

.......... là vô cùng quan trọng khi đàm phán theo FAS.

2 / 20

Trong EXW, Incoterms 2020, người bán giao hàng tại

3 / 20

Nếu trong hợp đồng vận chuyển giữa người bán và người vận chuyển đã bao gồm phí dỡ hàng tại cảng đích thì

4 / 20

Người bán không phải chịu phí nào sau đây trong CFR

5 / 20

Với FAS Incoterms 2020, ai có nghĩa vụ mua bảo hiểm hàng hóa?

6 / 20

Trong một lô hàng CIF đường biển có trung chuyển, vị trí mặc định chuyển rủi ro từ người bán là

7 / 20

Điều kiện giao hàng duy nhất người bán không cần phải nâng hàng lên bất kì phương tiện vận chuyển nào là

8 / 20

Điểm giao hàng trong CIP là điểm mà người bán giao hàng hóa cho người vận chuyển đầu tiên hoặc người khác do người bán quy định tại một địa điểm giao hàng được chỉ định

9 / 20

Trong CFR, nếu hàng hoá cập cảng đích bị thiếu hụt thì trách nhiệm thuộc về

10 / 20

Người bán hàng theo điều kiện EXW, incoterms 2020 không phải xếp hàng lên phương tiện vận tải

11 / 20

Với EXW Incoterms 2020, cả hai bên mua và bán đều không có nghĩa vụ mua bảo hiểm

12 / 20

DAP (Delivery At Place), người bán phải giao hàng đến

13 / 20

Sự khác nhau lớn nhất giữa điều kiện DPU trong Incoterm 2020 và DAT trong Incoterm 2010?

14 / 20

FOB được sử dụng cho phương thức

15 / 20

Khi hàng được đóng trong container, thay vì FOB, ta có thể dùng...... để thay thế

16 / 20

Trong DPU, Ai là người phải chị trách nhiệm về chi phí cũng như rủi ro cho việc dỡ hàng xuống?

17 / 20

EXW không phù hợp với vận chuyển đường hàng không

18 / 20

Mr Tuấn bán CIP thì phải mua bảo hiểm mức

19 / 20

Trong DPU, người bán không được phép mua bảo hiểm cho việc vận chuyển hàng hoá

20 / 20

CIF Incoterms 2020 được sử dụng cho vận chuyển........

Your score is

The average score is 68%

0%

Bạn có thấy bài trắc nghiệm thú vị không?

# FUN FACTS

Điểm số trung bình Số người đã tham gia bài test Số người đã  vượt qua bài test Số người không vượt qua
68% 239 36 203

0%
1 votes, 5 avg
183

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


NÂNG CAO - TRẮC NGHIỆM INCOTERMS 2020

By Nguyên Đăng Việt Nam

Hãy điền đầy đủ thông tin (đặc biệt là email) để nhận kết quả nhé!

1 / 20

Công ty A tại Việt nam và công ty B tại trung Quốc ký hợp đồng "CIP Huawei center warehouse, Shenzen, China - Incoterms® 2020" Điểm chuyển giao rủi ro ở đây là

2 / 20

Trong FCA Incoterms 2020, người mua cho phép người chuyên chở của mình khi nhận hàng của người bán sẽ phát hành cho người bán 1 vận đơn có on-board notation khi

3 / 20

Đâu là điều kiện giao hàng đặc biệt phù hợp cho Consolidator?

4 / 20

Đây là điều kiện giao hàng nào?

 

Question Image

5 / 20

Nếu các mặt hàng sau khi đến điểm đích cần xử lý bổ sung hoặc xử lý đặc biệt, chỉ có người bán mới thực hiện được điều này. Trong trường hợp này, điều kiện giao hàng ........... là tối ưu nhất

6 / 20

Việc không thỏa thuận trước điểm chuyển giao rủi ro trong các lô hàng có trung chuyển dẫn tới

7 / 20

Trong DAP, nếu trong hợp đồng vận chuyển của người bán bao gồm dỡ hàng hóa tại nơi giao hàng, người mua có trách nhiệm hoàn phí này lại cho người bán hay không?

8 / 20

DPU thường được sử dụng trong hàng lẻ

9 / 20

Đây là điều kiện giao hàng nào?

Question Image

10 / 20

Các loại mặt hàng thường được vận chuyển theo DDP là?

11 / 20

Điều kiện giao hàng phổ biến trong các lô hàng Ro-Ro và vận chuyển hàng không là?

12 / 20

Mr.A bán DDP cho Mr.B. Trong hợp đồng vận chuyển giữa Mr.A và người vận chuyển có bao gồm phí dỡ hàng tại điểm đích, Mr A đòi lại tiền dỡ hàng từ Mr B nhưng Mr B nhất quyết không trả. Theo lý thuyết, người sai ở đây là?

13 / 20

Khi quốc gia nhập khẩu yêu cầu mua bảo hiểm tại quốc gia đó thì giải pháp thay thế cho CIP là?

14 / 20

Công ty A có trụ sở tại Hà Nội, nhà máy ở Hải Dương, thuê forwarder tại Bắc Ninh và xuất hàng qua cảng Hải Phòng. Vậy cách ghi nào dưới đây là đúng

15 / 20

Người bán giao hàng cho một hãng vận tải ở Las Vegas (Hoa Kỳ), Đứng ra ký kết và chi trả cho hợp đồng vận chuyển đến Southampton (Anh) và kéo về kho người mua tại Basingstoke. Lô hàng không có bảo hiểm, đây là lô hàng theo điều kiện giao hàng nào?

16 / 20

Một lô hàng CIP vận chuyển Vientiane, Lào - Hải Phòng, Việt Nam - Southampton, Anh - Romsay, Anh. Vậy người chi trả chi phí cho chặng Vientiane, Lào - Hải Phòng, Việt Nam và Southampton, Anh - Romsay, Anh là

17 / 20

Incoterms® quy định FCA, DAP, DPU, DDP hiện có tính đến việc hàng hóa có thể được vận chuyển mà không cần bất kỳ bên thứ ba nào tham gia, cụ thể là có thể sử dụng các phương tiện mà họ sở hữu

18 / 20

Một lô hàng trung chuyển Hong Kong đến Thượng Hải, rồi từ từ Thượng Hải đến Southampton. Điểm chuyển giao rủi ro mặc định là là

19 / 20

Vận đơn có on-board notation khi mua bán theo điều kiện FCA có vai trò

20 / 20

Incoterms2020 ® FCA (Giao cho người chuyên chở) hiện cung cấp tùy chọn bổ sung để ghi ký hiệu đã giao hàng lên tàu (on-board) trên Vận đơn trước khi xếp hàng hóa lên tàu.

Your score is

The average score is 64%

0%

Bạn có thấy bài trắc nghiệm thú vị không?

# FUN FACTS

Điểm số trung bình Số người đã tham gia bài test Số người đã  vượt qua bài test Số người không vượt qua
64% 183 39 144

CHẾ ĐỘ THỬ THÁCH

0%
1 votes, 5 avg
124

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


DỄ - TRẮC NGHIỆM INCOTERMS 2020

By Nguyên Đăng Việt Nam

Hãy điền đầy đủ thông tin (đặc biệt là email) để nhận kết quả nhé!

1 / 20

Điểm giao hàng trong CFR Incoterms 2020 là

2 / 20

Trong DAP, người bán tiến hành thông quan xuất khẩu, kí kết hợp đồng vận chuyển và thông quan nhập khẩu

3 / 20

Phí nào dưới đây người bán CPT không phải trả

4 / 20

Trong DDP, người bán phải mua bảo hiểm hàng hóa

5 / 20

Trong Incoterms 2020, DAP chỉ được sử dụng cho vận chuyển đa phương thức.

6 / 20

Trong DPU, Ai là người phải chị trách nhiệm về chi phí cũng như rủi ro cho việc dỡ hàng xuống?

7 / 20

"D" trong incoterms là viết tắt của?

8 / 20

Sắp xếp các nhóm incoterms theo nghĩa vụ người bán tăng dần

9 / 20

EXW không tương đương với?

10 / 20

Sự khác nhau lớn nhất giữa điều kiện DPU trong Incoterm 2020 và DAT trong Incoterm 2010?

11 / 20

CIP, Incoterms 2020 - Người bán có nghĩa vụ thông quan hàng hóa nhập khẩu hoặc quá cảnh qua nước thứ ba, nhưng không phải trả bất kỳ thuế nhập khẩu hoặc thực hiện bất kỳ thủ tục hải quan nhập khẩu.

12 / 20

Delivery At Place Unloaded (Place of Destination) viết tắt là

13 / 20

Trong DPU, người mua trả thuế nhập khẩu nhưng không thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu.

14 / 20

FAS là điều kiện giao hàng thường được sử dụng cho các loại hàng như?

15 / 20

Incoterms® không cấu thành một hợp đồng mua bán hoàn chỉnh, mà là một phần của nó

16 / 20

Trong CIF, điểm chuyển giao rủi ro và chi phí là

17 / 20

CFR (Cost and Freight ) không đồng nghĩa với

18 / 20

các điều kiện giao hàng có thể dùng cho vận chuyển đa phương thức là?

19 / 20

Trong CPT, nếu trong quá trình vận chuyển gặp sự cố, hàng đến kho người mua bị hư hỏng thì ai phải chịu?

20 / 20

Incoterms 2020 bao gồm các điều kiện giao hàng nào

Your score is

The average score is 68%

0%

Bạn có thấy bài trắc nghiệm thú vị không?

# FUN FACTS

Điểm số trung bình Số người đã tham gia bài test Số người đã  vượt qua bài test Số người không vượt qua
68% 124 19 105

0%
2 votes, 5 avg
187

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


THƯỜNG- TRẮC NGHIỆM INCOTERMS 2020

By Nguyên Đăng Việt Nam

Hãy điền đầy đủ thông tin (đặc biệt là email) để nhận kết quả nhé!

1 / 20

Phí nào dưới đây người bán CPT không phải trả

2 / 20

Trong CIF, điểm chuyển giao rủi ro và chi phí là

3 / 20

Trong DPU, người mua trả thuế nhập khẩu nhưng không thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu.

4 / 20

Ai là người kí kết mọi hợp đồng vận chuyển để vận chuyển hàng hóa tới địa điểm giao hàng trong DDP?

5 / 20

Mr. A là bên bán theo CIF, Incoterms 2020, Mr. A không phải chịu phí nào dưới đây

6 / 20

Trong CPT, nếu trong hợp đồng vận chuyển giữa người bán và người vận chuyển bao gồm chi phí dỡ hàng tại điểm đích được chỉ định, người bán có thể thu hồi các chi phí này từ người mua hay không?

7 / 20

Các điều kiện giao hàng có điểm chuyển giao chi phí ở nước xuất khẩu là?

8 / 20

FCA là viết tắt của?

9 / 20

Trong FOB, người bán không phải chịu phí nào dưới đây

10 / 20

Incoterms 2020 DPU yêu cầu người bán thông quan hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu hoặc quá cảnh sau khi giao hàng qua nước thứ ba,

11 / 20

Trong FCA Incoterms 2020, Chi phí xếp hàng lên phương tiện vận tải của người mua nếu giao hàng tại kho người bán do ai chịu

12 / 20

EXW, incoterms 2020 yêu cầu người mua thông quan hàng xuất

13 / 20

Đâu là điều kiện giao hàng đặc biệt phù hợp cho Consolidator?

14 / 20

DPU 123 Longbeach Blvd, Longbeach, United States Incoterms 2010 có được chấp nhận trong năm 2020?

15 / 20

............. là điều kiện duy nhất trong số 11 incoterms yêu cầu người bán phải dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận chuyển tại điểm đích

16 / 20

........... là điểm cuối mà người bán phải chi trả mọi chi phí

17 / 20

Đâu là cách viết đúng?

18 / 20

Người bán không phải chịu phí nào sau đây trong CFR

19 / 20

Mr. Hải bán CPT, vậy Mr Hải Phải chịu phí nào sau đây?

20 / 20

Trong FCA incoterms 2020, Người bán phải

Your score is

The average score is 72%

0%

Bạn có thấy bài trắc nghiệm thú vị không?

# FUN FACTS

Điểm số trung bình Số người đã tham gia bài test Số người đã  vượt qua bài test Số người không vượt qua
72% 187 45 142

0%
7 votes, 5 avg
177

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


KHÓ - TRẮC NGHIỆM INCOTERMS 2020

By Nguyên Đăng Việt Nam

Hãy điền đầy đủ thông tin (đặc biệt là email) để nhận kết quả nhé!

1 / 20

Nhóm C trong Incoterms mang ý nghĩa:

2 / 20

Hai bên nên cân nhắc kĩ việc chỉ ra một điểm giao hàng thật chi tiết trong DDP bởi vì

3 / 20

Trong DPU, nếu người mua không tổ chức thông quan nhập khẩu, hàng hóa sẽ được giữ tại cảng hoặc nhà ga nội địa ở quốc gia nhập khẩu. Ai chịu rủi ro về bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra trong khi hàng hóa được giữ tại cảng ở nước nhập khẩu?

4 / 20

Khi hàng được đóng trong container, thay vì FOB, ta có thể dùng...... để thay thế

5 / 20

CFR Incoterms 2020, Delivery point ≠ Named place: Địa điểm giao hàng khác địa điểm chỉ định.

6 / 20

Trong FCA Incoterms 2020, Chi phí xếp hàng lên phương tiện vận tải của người mua nếu giao hàng tại kho người bán do ai chịu

7 / 20

CIF đặc biệt phù hợp với vận chuyển đa phương thức

8 / 20

Trong CIP, điểm chuyển giao rủi ro mặc định là điểm giao hàng cho người vận chuyển đầu tiên. Vậy có thể chuyển giao rủi ro ở giai đoạn sau (ví dụ: tại cảng biển hoặc cảng sông hoặc tại sân bay), hoặc thậm chí trước khi việc vận chuyển xảy ra (ví dụ một điểm nội địa cách cảng biển hoặc sông) hay không?

9 / 20

Trong Incoterms 2020, DAP chỉ được sử dụng cho vận chuyển đa phương thức.

10 / 20

CIF yêu cầu ít nhất một khoản bảo hiểm với mức bảo hiểm tối thiểu theo điều kiện bảo hiểm ICC nhóm

11 / 20

Công ty A tại Việt nam và công ty B tại trung Quốc ký hợp đồng "CIP Huawei center warehouse, Shenzen, China - Incoterms® 2020" Điểm chuyển giao rủi ro ở đây là

12 / 20

Phí nào dưới đây người bán CPT không phải trả

13 / 20

DDP là một lựa chọn tuyệt vời cho người mua (người nhập khẩu)?

14 / 20

Trong FCA, Incoterms 2020 Người bán có nghĩa vụ mua bảo hiểm hàng hóa.

15 / 20

Trong EXW, khi người bán hỗ trợ xếp hàng lên xe của người mua, nếu thiệt hại xảy ra thì ai phải chịu mọi rủi ro và chi phí?

16 / 20

Ai phải chịu chi phí vận chuyển hàng hóa đến dọc mạn tàu cảng xuất trong FAS, Incoterms 2020

17 / 20

Điều kiện giao hàng phổ biến trong các lô hàng Ro-Ro và vận chuyển hàng không là?

18 / 20

Người mua trong DPU không có nghĩa vụ với người bán về việc lập hợp đồng vận tải.

19 / 20

Theo CIF, người bán phải mua bảo hiểm tối thiểu là mức?

20 / 20

Người bán không có nghĩa vụ mua bảo hiểm hàng hóa trong FCA incoterms 2020. Nhưng phải hỗ trợ bên mua nếu có yêu cầu để người mua mua bảo hiểm

Your score is

The average score is 75%

0%

Bạn có thấy bài trắc nghiệm thú vị không?

# FUN FACTS

Điểm số trung bình Số người đã tham gia bài test Số người đã  vượt qua bài test Số người không vượt qua
75% 177 59 118

0%
10 votes, 4.8 avg
195

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


SIÊU KHỦNG KHIẾP - TRẮC NGHIỆM INCOTERMS 2020

By Nguyên Đăng Việt Nam

Hãy điền đầy đủ thông tin (đặc biệt là email) để nhận kết quả nhé!

1 / 20

1. Điều kiện nào sau đây, người nhập khẩu giành được quyền thuê tàu?

2 / 20

Công ty A tại Việt nam và công ty B tại trung Quốc ký hợp đồng "CIP Huawei center warehouse, Shenzen, China - Incoterms® 2. 2020" Điểm chuyển giao rủi ro ở đây là

3 / 20

3. Trong FCA, Incoterms 2020, Mọi phí phát sinh nếu không kịp nhận hàng vào thời điểm quy định sẽ do ai chi trả

4 / 20

4. Loại tàu nào sau đây phù hợp với điều kiện giao hàng FAS

5 / 20

5. Người bán DDP giao hàng cho người mua bằng cách vận chuyển hàng hóa tới địa điểm cụ thể hoặc cảng đích được ghi rõ trong hợp đồng mà không cần dỡ hàng xuống

6 / 20

6. FAS Incoterms 2020 qui định ai phải kí kết hợp đồng vận chuyển hay chi trả chi phí cho việc vận chuyển hàng hóa đến điểm đích?

7 / 20

7. Mr Tuấn bán CIP thì phải mua bảo hiểm mức

8 / 20

8. Đâu không phải là cách viết tắt của Cost and Freight

9 / 20

9. Một lô hàng trung chuyển Hong Kong đến Thượng Hải, rồi từ từ Thượng Hải đến Southampton. Điểm chuyển giao rủi ro mặc định là là

10 / 20

10. CFR yêu cầu ............ thông quan hàng hóa để xuất khẩu.

11 / 20

Vận đơn có 11. on-board notation khi mua bán theo điều kiện FCA có vai trò

12 / 20

12. Mr.A bán DDP cho Mr.B. Trong hợp đồng vận chuyển giữa Mr.A và người vận chuyển có bao gồm phí dỡ hàng tại điểm đích, Mr A đòi lại tiền dỡ hàng từ Mr B nhưng Mr B nhất quyết không trả. Theo lý thuyết, người sai ở đây là?

13 / 20

13. Khác với CPT, CIP Incoterms 2020 chỉ có thể áp dụng cho vận chuyển đa phương thức.

14 / 20

14. Bảo hiểm của CIP và CIF khác nhau ở

15 / 20

15. Đâu là điều kiện giao hàng mà người mua phải thông quan cả xuất khẩu và nhập khẩu.

16 / 20

16. Chi phí nào dưới đây người bán CIP không phải trả

17 / 20

17. Người mua DAP không chịu phí nào sau đây?

18 / 20

18. Mr. A là bên bán theo CIF, Incoterms 2020, Mr. A không phải chịu phí nào dưới đây

19 / 20

19. DDP là một lựa chọn tuyệt vời cho người mua (người nhập khẩu)?

20 / 20

20. FOB rất phù hợp với hàng vận chuyển bằng container

Your score is

The average score is 68%

0%

Bạn có thấy bài trắc nghiệm thú vị không?

# FUN FACTS

Điểm số trung bình Số người đã tham gia bài test Số người đã  vượt qua bài test Số người không vượt qua
68% 195 46 149

2 thoughts on “Bài test incoterms 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *