Bài Test Incoterms 2020

Bài test theo trình độ

BÀI test theo trình độ

0%
6 votes, 5 avg
215

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


NHẬP MÔN - TRẮC NGHIỆM INCOTERMS 2020

By Nguyên Đăng Việt Nam

Hãy điền đầy đủ thông tin (đặc biệt là email) để nhận kết quả nhé!

1 / 20

Phương tiện vận tải phù hợp với DPU là

2 / 20

FOB là viết tắt của?

3 / 20

Incoterms 2020 không bao gồm điều kiện giao hàng nào?

4 / 20

Incoterms 1990 bao gồm các điều kiện giao hàng nào

5 / 20

Điều kiện thay thế DAT trong Incoterms 2020 là?

6 / 20

EXW | Ex Works là?

7 / 20

"F" trong Incoterms là viết tắt của?

8 / 20

Incoterms có chức năng:

9 / 20

Incoterms® không cấu thành một hợp đồng mua bán hoàn chỉnh, mà là một phần của nó

10 / 20

DAP không phải là viết tắt của Delivery at (Place of Destination)

11 / 20

Tất cả các điểm giao hàng trong incoterms đều là do người mua chỉ định?

12 / 20

13 điều kiện giao hàng incoterms 2000 là:

13 / 20

CFR (Cost and Freight ) không đồng nghĩa với

14 / 20

DPU được hiểu đơn giản là?

15 / 20

Phòng Thương mại quốc tế (ICC) đã xây dựng các điều kiện thương mại quốc tế Incoterms lần đầu tiên vào năm?

16 / 20

Các bản incoterms kể từ khi ICC phát hành lần lượt là

17 / 20

EXW là viết tắt của?

18 / 20

CIP  là viết tắt của Cost and Insurance paid to?

19 / 20

DAP 10 Downing Street, London, Vương quốc Anh Incoterms® 2020 là cách ghi đúng?

20 / 20

CPT là viết tắt của?

Your score is

The average score is 60%

0%

Bạn có thấy bài trắc nghiệm thú vị không?

AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY?

You must log in to see your results.

# FUN FACTS

Điểm số trung bình Số người đã tham gia bài test Số người đã  vượt qua bài test Số người không vượt qua
60% 215 18 197

0%
1 votes, 4 avg
63

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


TRUNG BÌNH - TRẮC NGHIỆM INCOTERMS 2020

By Nguyên Đăng Việt Nam

Hãy điền đầy đủ thông tin (đặc biệt là email) để nhận kết quả nhé!

1 / 20

Trong FCA incoterms 2020, Người bán phải

2 / 20

CIF đặc biệt phù hợp với vận chuyển đa phương thức

3 / 20

Mức bảo hiểm tối thiểu theo CIF là

4 / 20

Trong FCA, Incoterms 2020 Người bán có nghĩa vụ mua bảo hiểm hàng hóa.

5 / 20

FCA được dùng trong phương thức vận chuyển nào?

6 / 20

CIP, CPT và FCA có chung điểm chuyển giao rủi ro

7 / 20

CIF Incoterms 2020 được sử dụng cho vận chuyển........

8 / 20

Sắp xếp "FOB, CIF, FAS,CIP" theo nghĩa vụ người bán tăng dần là

9 / 20

Với FAS Incoterms 2020, ai có nghĩa vụ mua bảo hiểm hàng hóa?

10 / 20

Sắp xếp các điều kiện giao hàng nhóm F theo nghĩa vụ người mua giảm dần

11 / 20

CFR yêu cầu ............ thông quan hàng hóa để xuất khẩu.

12 / 20

Mr. Hùng bán CIP đa phương thức từ ga Hà Nội sang kho của người mua tại Ulaanbaatar, Mông Cổ. Vậy điểm chuyển giao rủi ro là?

13 / 20

Người bán không chịu chi phí nào sau đây trong DAP?

14 / 20

Mr. Hải bán CPT, vậy Mr Hải Phải chịu phí nào sau đây?

15 / 20

Trong EXW, incoterms 2020, người bán chịu phí vận chuyển hàng hóa

16 / 20

CIP, Incoterms 2020 - Người bán có nghĩa vụ thông quan hàng hóa nhập khẩu hoặc quá cảnh qua nước thứ ba, nhưng không phải trả bất kỳ thuế nhập khẩu hoặc thực hiện bất kỳ thủ tục hải quan nhập khẩu.

17 / 20

Các điều kiện giao hàng có điểm chuyển giao chi phí ở nước xuất khẩu là?

18 / 20

Người bán DDP giao hàng cho người mua bằng cách vận chuyển hàng hóa tới địa điểm cụ thể hoặc cảng đích được ghi rõ trong hợp đồng mà không cần dỡ hàng xuống

19 / 20

FAS được sử dụng với mọi phương thức vận chuyển

20 / 20

"DPU Nguyen Dang Viet Nam Warehouse, 329 Cau Giay, Dich Vong, Cau Giay, Hanoi, Vietnam – Incoterms® 2020" và "DPU Swissport terminal, Frankfurt, Germany - Incoterms® 2020" hai điểm được đề cập lần lượt là

Your score is

The average score is 64%

0%

Bạn có thấy bài trắc nghiệm thú vị không?

AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY?

You must log in to see your results.

# FUN FACTS

Điểm số trung bình Số người đã tham gia bài test Số người đã  vượt qua bài test Số người không vượt qua
64% 63 4 59

0%
0 votes, 0 avg
50

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


NÂNG CAO - TRẮC NGHIỆM INCOTERMS 2020

By Nguyên Đăng Việt Nam

Hãy điền đầy đủ thông tin (đặc biệt là email) để nhận kết quả nhé!

1 / 20

Incoterms® quy định FCA, DAP, DPU, DDP hiện có tính đến việc hàng hóa có thể được vận chuyển mà không cần bất kỳ bên thứ ba nào tham gia, cụ thể là có thể sử dụng các phương tiện mà họ sở hữu

2 / 20

Bảo hiểm của CIP và CIF khác nhau ở

3 / 20

Mr.A bán DDP cho Mr.B. Trong hợp đồng vận chuyển giữa Mr.A và người vận chuyển có bao gồm phí dỡ hàng tại điểm đích, Mr A đòi lại tiền dỡ hàng từ Mr B nhưng Mr B nhất quyết không trả. Theo lý thuyết, người sai ở đây là?

4 / 20

Các loại mặt hàng thường được vận chuyển theo DDP là?

5 / 20

Vận đơn có on-board notation khi mua bán theo điều kiện FCA có vai trò

6 / 20

Loại tàu nào sau đây phù hợp với điều kiện giao hàng FAS

7 / 20

Trong FCA Incoterms 2020, người mua cho phép người chuyên chở của mình khi nhận hàng của người bán sẽ phát hành cho người bán 1 vận đơn có on-board notation khi

8 / 20

Trong CPT, nếu trong hợp đồng vận chuyển giữa người bán và người vận chuyển bao gồm chi phí dỡ hàng tại điểm đích được chỉ định, người bán có thể thu hồi các chi phí này từ người mua hay không?

9 / 20

Trong CIP, điểm chuyển giao rủi ro mặc định là điểm giao hàng cho người vận chuyển đầu tiên. Vậy có thể chuyển giao rủi ro ở giai đoạn sau (ví dụ: tại cảng biển hoặc cảng sông hoặc tại sân bay), hoặc thậm chí trước khi việc vận chuyển xảy ra (ví dụ một điểm nội địa cách cảng biển hoặc sông) hay không?

10 / 20

Đây là điều kiện giao hàng nào?

Question Image

11 / 20

Công ty A có trụ sở tại Hà Nội, nhà máy ở Hải Dương, thuê forwarder tại Bắc Ninh và xuất hàng qua cảng Hải Phòng. Vậy cách ghi nào dưới đây là đúng

12 / 20

Đây là điều kiện giao hàng nào?

 

Question Image

13 / 20

Một lô hàng trung chuyển Hong Kong đến Thượng Hải, rồi từ từ Thượng Hải đến Southampton. Điểm chuyển giao rủi ro mặc định là là

14 / 20

Trong DPU, nếu người mua không tổ chức thông quan nhập khẩu, hàng hóa sẽ được giữ tại cảng hoặc nhà ga nội địa ở quốc gia nhập khẩu. Ai chịu rủi ro về bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra trong khi hàng hóa được giữ tại cảng ở nước nhập khẩu?

15 / 20

Trong DAP, nếu trong hợp đồng vận chuyển của người bán bao gồm dỡ hàng hóa tại nơi giao hàng, người mua có trách nhiệm hoàn phí này lại cho người bán hay không?

16 / 20

CIF yêu cầu ít nhất một khoản bảo hiểm với mức bảo hiểm tối thiểu theo điều kiện bảo hiểm ICC nhóm

17 / 20

Nếu các mặt hàng sau khi đến điểm đích cần xử lý bổ sung hoặc xử lý đặc biệt, chỉ có người bán mới thực hiện được điều này. Trong trường hợp này, điều kiện giao hàng ........... là tối ưu nhất

18 / 20

Incoterms2020 ® FCA (Giao cho người chuyên chở) hiện cung cấp tùy chọn bổ sung để ghi ký hiệu đã giao hàng lên tàu (on-board) trên Vận đơn trước khi xếp hàng hóa lên tàu.

19 / 20

DPU thường được sử dụng trong hàng lẻ

20 / 20

Một lô hàng CIP vận chuyển Vientiane, Lào - Hải Phòng, Việt Nam - Southampton, Anh - Romsay, Anh. Vậy người chi trả chi phí cho chặng Vientiane, Lào - Hải Phòng, Việt Nam và Southampton, Anh - Romsay, Anh là

Your score is

The average score is 51%

0%

Bạn có thấy bài trắc nghiệm thú vị không?

AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY?

You must log in to see your results.

# FUN FACTS

Điểm số trung bình Số người đã tham gia bài test Số người đã  vượt qua bài test Số người không vượt qua
51% 50 6 44
Bài test thử thách

MỘT CHÚT THỬ THÁCH ?

0%
0 votes, 0 avg
29

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


DỄ - TRẮC NGHIỆM INCOTERMS 2020

By Nguyên Đăng Việt Nam

Hãy điền đầy đủ thông tin (đặc biệt là email) để nhận kết quả nhé!

1 / 20

Nếu người mua không thể thông quan nhập khẩu, đâu là điều kiện giao hàng thay thế tốt nhất cho DAP?

2 / 20

CFR (Cost and Freight ) không đồng nghĩa với

3 / 20

"Người bán phải xếp hàng lên boong tàu nhưng không phải kí kết và chi trả chi phí cho hợp đồng vận chuyển" là điều kiện giao hàng

4 / 20

FCA được dùng trong phương thức vận chuyển nào?

5 / 20

Điểm chuyển giao rủi ro trong CIP và CPT.....

6 / 20

"F" trong Incoterms là viết tắt của?

7 / 20

Trong FCA, Người mua phải chịu các chi phí

8 / 20

Tại Việt Nam, điều khoản Incoterms được áp dụng phổ biến là …….. xuất khẩu và ……………. nhập khẩu

9 / 20

Phòng Thương mại quốc tế (ICC) đã xây dựng các điều kiện thương mại quốc tế Incoterms lần đầu tiên vào năm?

10 / 20

DDP là một lựa chọn tuyệt vời cho người mua (người nhập khẩu)?

11 / 20

Người mua trong CIF có nghĩa vụ thông quan hàng hóa nhập khẩu hoặc quá cảnh qua nước thứ ba

12 / 20

Sắp xếp các nhóm incoterms theo nghĩa vụ người bán tăng dần

13 / 20

Incoterms 1990 gồm có..... điều kiện giao hàng

14 / 20

Điểm chuyển giao rủi ro và chi phí trong CPT

15 / 20

"Người bán giao hàng bằng cách vận chuyển hàng đến và xếp an toàn dọc mạn tàu tại cảng giao hàng được người mua chỉ định" là điều kiện giao hàng nào

16 / 20

Trong FCA incoterms 2020, Người bán phải

17 / 20

CFR Incoterms 2020 được khuyến nghị chỉ nên sử dụng cho?

18 / 20

Incoterms có chức năng:

19 / 20

Incoterms 2020 EXW có thể sử dụng cho mọi phương thức vận chuyển

20 / 20

Trong CFR, Người bán kí kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa nhưng không phải chịu chi phí để đưa được hàng đến cảng đích.

Your score is

The average score is 59%

0%

Bạn có thấy bài trắc nghiệm thú vị không?

AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY?

You must log in to see your results.

# FUN FACTS

Điểm số trung bình Số người đã tham gia bài test Số người đã  vượt qua bài test Số người không vượt qua
59% 29 1 28

0%
0 votes, 0 avg
18

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


THƯỜNG- TRẮC NGHIỆM INCOTERMS 2020

By Nguyên Đăng Việt Nam

Hãy điền đầy đủ thông tin (đặc biệt là email) để nhận kết quả nhé!

1 / 20

FOB là viết tắt của?

2 / 20

Trong DDP, người bán phải mua bảo hiểm hàng hóa

3 / 20

Trong CIF, khi hàng cập cảng đích mà không đủ số lượng thì người bán phải chịu mọi trách nhiệm

4 / 20

Nếu người mua không có khả năng hoặc thiếu kinh nghiệm book cước vận chuyển và thông quan nhập khẩu thì nên chọn điều kiện giao hàng nào?

5 / 20

Trong FCA, Incoterms 2020, Mọi phí phát sinh nếu không kịp nhận hàng vào thời điểm quy định sẽ do ai chi trả

6 / 20

"Người bán phải xếp hàng lên boong tàu nhưng không phải kí kết và chi trả chi phí cho hợp đồng vận chuyển" là điều kiện giao hàng

7 / 20

Trong lô hàng DAP, ai là người quyết định lô hàng có được thông quan hay không?

8 / 20

Trong FCA, Người mua phải chịu các chi phí

9 / 20

Đâu là điều kiện giao hàng đặc biệt phù hợp cho Consolidator?

10 / 20

Đâu là nghĩa vụ chi phí của người bán trong DPU?

11 / 20

Người bán hàng theo điều kiện EXW, incoterms 2020 không phải xếp hàng lên phương tiện vận tải

12 / 20

Trong DAP Người bán chịu mọi chi phí và rủi ro trong quá trình vận chuyển hoặc quá cảnh cho đến khi hàng đến điểm đích rồi dỡ xuống.

13 / 20

Incoterms2020 ® FCA (Giao cho người chuyên chở) hiện cung cấp tùy chọn bổ sung để ghi ký hiệu đã giao hàng lên tàu (on-board) trên Vận đơn trước khi xếp hàng hóa lên tàu.

14 / 20

Trong CPT, nếu điểm giao hàng là kho của người bán tại nước nhập khẩu thì phí vận chuyển từ cảng nhập đến kho do ai chịu?

15 / 20

"DPU Nguyen Dang Viet Nam Warehouse, 329 Cau Giay, Dich Vong, Cau Giay, Hanoi, Vietnam – Incoterms® 2020" và "DPU Swissport terminal, Frankfurt, Germany - Incoterms® 2020" hai điểm được đề cập lần lượt là

16 / 20

Nhóm C trong Incoterms mang ý nghĩa:

17 / 20

Nếu người mua muốn được giao hàng tại điểm mình chỉ định, đồng thời không có khả năng hoặc kinh nghiệm dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận chuyển thì nên ký hợp đồng theo?

18 / 20

Chi phí nào dưới đây người bán CIP không phải trả

19 / 20

DDP chỉ ra rằng người bán chỉ chịu trách nhiệm và chi phí cho thông quan xuất khẩu

20 / 20

Người bán không chịu chi phí nào sau đây trong DAP?

Your score is

The average score is 69%

0%

Bạn có thấy bài trắc nghiệm thú vị không?

AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY?

You must log in to see your results.

# FUN FACTS

Điểm số trung bình Số người đã tham gia bài test Số người đã  vượt qua bài test Số người không vượt qua
69% 18 1 17

0%
1 votes, 5 avg
10

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


KHÓ - TRẮC NGHIỆM INCOTERMS 2020

By Nguyên Đăng Việt Nam

Hãy điền đầy đủ thông tin (đặc biệt là email) để nhận kết quả nhé!

1 / 20

Mr A bán hàng theo CIF, vậy Mr. A phải giao hàng tại

2 / 20

Phí nào dưới đây người bán CPT không phải trả

3 / 20

Trong DAP, nếu trong hợp đồng vận chuyển của người bán bao gồm dỡ hàng hóa tại nơi giao hàng, người mua có trách nhiệm hoàn phí này lại cho người bán hay không?

4 / 20

Trong CPT, nếu trong quá trình vận chuyển gặp sự cố, hàng đến kho người mua bị hư hỏng thì ai phải chịu?

5 / 20

Incoterms 2020 FAS yêu cầu ..... thông quan hàng hóa để xuất khẩu

6 / 20

Trong DPU, người mua trả thuế nhập khẩu nhưng không thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu.

7 / 20

Khi người mua yêu cầu người bán giao hàng tại một địa điểm khác với kho của người bán tại nước xuất khẩu, điều kiện EXW có thể được sử dụng trong trường hợp này không?

8 / 20

Trong CIP, điểm chuyển giao rủi ro mặc định là điểm giao hàng cho người vận chuyển đầu tiên. Vậy có thể chuyển giao rủi ro ở giai đoạn sau (ví dụ: tại cảng biển hoặc cảng sông hoặc tại sân bay), hoặc thậm chí trước khi việc vận chuyển xảy ra (ví dụ một điểm nội địa cách cảng biển hoặc sông) hay không?

9 / 20

Điểm chuyển giao rủi ro và điểm chuyển giao chi phí trong DPU là?

10 / 20

Điều kiện giao hàng phổ biến trong các lô hàng Ro-Ro và vận chuyển hàng không là?

11 / 20

Mr. A là bên bán theo CIF, Incoterms 2020, Mr. A không phải chịu phí nào dưới đây

12 / 20

Trong một lô hàng CIF đường biển có trung chuyển, vị trí mặc định chuyển rủi ro từ người bán là

13 / 20

Loại tàu nào sau đây phù hợp với điều kiện giao hàng FAS

14 / 20

Người mua DPU phải chịu phí nào sau đây?

15 / 20

Điểm chuyển giao rủi ro và điểm chuyển giao chi phí trong DAP, Incoterms 2020

16 / 20

Trong EXW, Delivery point = Named place

17 / 20

Mr.A bán DDP cho Mr.B. Trong hợp đồng vận chuyển giữa Mr.A và người vận chuyển có bao gồm phí dỡ hàng tại điểm đích, Mr A đòi lại tiền dỡ hàng từ Mr B nhưng Mr B nhất quyết không trả. Theo lý thuyết, người sai ở đây là?

18 / 20

Trong DAP Người bán chịu mọi chi phí và rủi ro trong quá trình vận chuyển hoặc quá cảnh cho đến khi hàng đến điểm đích rồi dỡ xuống.

19 / 20

Incoterms 2020 không bao gồm điều kiện giao hàng nào?

20 / 20

Điều kiện DPU ra đời để thay thế cho DAT, trong đó việc giao hàng chỉ xảy ra ở Terminal

Your score is

The average score is 57%

0%

Bạn có thấy bài trắc nghiệm thú vị không?

AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY?

You must log in to see your results.

# FUN FACTS

Điểm số trung bình Số người đã tham gia bài test Số người đã  vượt qua bài test Số người không vượt qua
57% 10 2 8

0%
0 votes, 0 avg
21

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


SIÊU KHỦNG KHIẾP - TRẮC NGHIỆM INCOTERMS 2020

By Nguyên Đăng Việt Nam

Hãy điền đầy đủ thông tin (đặc biệt là email) để nhận kết quả nhé!

1 / 20

1. DDP là một lựa chọn tuyệt vời cho người mua (người nhập khẩu)?

2 / 20

Vận đơn có 2. on-board notation khi mua bán theo điều kiện FCA có vai trò

3 / 20

3. Khi quốc gia nhập khẩu yêu cầu mua bảo hiểm tại quốc gia đó thì giải pháp thay thế cho CIP là?

4 / 20

4. Trong lô hàng DAP, ai là người quyết định lô hàng có được thông quan hay không?

5 / 20

Công ty A tại Việt nam và công ty B tại trung Quốc ký hợp đồng "CIP Huawei center warehouse, Shenzen, China - Incoterms® 5. 2020" Điểm chuyển giao rủi ro ở đây là

6 / 20

6. Trong FCA, Incoterms 2020 Người bán có nghĩa vụ mua bảo hiểm hàng hóa.

7 / 20

7. Mr.A bán DDP cho Mr.B. Trong hợp đồng vận chuyển giữa Mr.A và người vận chuyển có bao gồm phí dỡ hàng tại điểm đích, Mr A đòi lại tiền dỡ hàng từ Mr B nhưng Mr B nhất quyết không trả. Theo lý thuyết, người sai ở đây là?

8 / 20

8. Đâu là điều kiện giao hàng mà giao hàng hóa mà người bán chịu trách nhiệm cao nhất?

9 / 20

9. Trong CFR, ai là người trả tiền cước tàu?

10 / 20

10. Trong DAP Người bán chịu mọi chi phí và rủi ro trong quá trình vận chuyển hoặc quá cảnh cho đến khi hàng đến điểm đích rồi dỡ xuống.

11 / 20

11. Incoterms2020 ® FCA (Giao cho người chuyên chở) hiện cung cấp tùy chọn bổ sung để ghi ký hiệu đã giao hàng lên tàu (on-board) trên Vận đơn trước khi xếp hàng hóa lên tàu.

12 / 20

12. Ai là ngươi phải trả cước vận chuyển theo FCA, Incoterms 2020

13 / 20

13. Bảo hiểm của CIP và CIF khác nhau ở

14 / 20

14. Nếu người bán không muốn chịu rủi ro và chi phí dỡ hàng tại điểm đích, thay vì DPU thì nên sử dụng

15 / 20

15. DPU là điều kiện giao hàng chỉ được áp dụng cho vận tải đa phương thức

16 / 20

16. Người bán không có nghĩa vụ mua bảo hiểm hàng hóa trong FCA incoterms 2020. Nhưng phải hỗ trợ bên mua nếu có yêu cầu để người mua mua bảo hiểm

17 / 20

17. Trong FCA incoterms 2020, Người bán phải

18 / 20

18. Người bán FOB không có nghĩa vụ thông quan hàng hóa nhập khẩu hoặc quá cảnh qua nước thứ ba, không phải trả bất kỳ thuế nhập khẩu hoặc thực hiện bất kỳ thủ tục nhập khẩu nào.

19 / 20

19. Địa điểm chuyển giao trách nhiệm và rủi ro trong CPT

20 / 20

20. Người mua DAP chịu chi phí nào sau đây?

Your score is

The average score is 62%

0%

Bạn có thấy bài trắc nghiệm thú vị không?

AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY?

You must log in to see your results.

# FUN FACTS

Điểm số trung bình Số người đã tham gia bài test Số người đã  vượt qua bài test Số người không vượt qua
62% 21 2 19

2 thoughts on “Bài test incoterms 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.