Bài test siêu khủng khiếp incoterms 2020

0%
8 votes, 4.8 avg
113

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


SIÊU KHỦNG KHIẾP - TRẮC NGHIỆM INCOTERMS 2020

By Nguyên Đăng Việt Nam

Hãy điền đầy đủ thông tin (đặc biệt là email) để nhận kết quả nhé!

1 / 20

1. Ai là người phải mua bảo hiểm hàng hóa trong CPT

2 / 20

2. Điều kiện giao hàng duy nhất người mua không cần thông quan nhập khẩu là

3 / 20

3. Người bán phải thông quan hàng xuất khẩu theo FCA, Incoterms 2020

4 / 20

4. Nếu các mặt hàng sau khi đến điểm đích cần xử lý bổ sung hoặc xử lý đặc biệt, chỉ có người bán mới thực hiện được điều này. Trong trường hợp này, điều kiện giao hàng ........... là tối ưu nhất

5 / 20

5. Công ty A có trụ sở tại Hà Nội, nhà máy ở Hải Dương, thuê forwarder tại Bắc Ninh và xuất hàng qua cảng Hải Phòng. Vậy cách ghi nào dưới đây là đúng

6 / 20

6. Tất cả điều kiện giao hàng nhóm D có chung điểm chuyển giao rủi ro

7 / 20

7. Các loại mặt hàng thường được vận chuyển theo DDP là?

8 / 20

8. FCA được dùng trong phương thức vận chuyển nào?

9 / 20

9. Trong CIF, nếu trong hợp đồng vận chuyển giữa người bán và người vận chuyển đã bao gồm phí dỡ hàng tại cảng đích thì

10 / 20

10. Nhóm C trong Incoterms mang ý nghĩa:

11 / 20

11. Điều kiện giao hàng phổ biến trong các lô hàng Ro-Ro và vận chuyển hàng không là?

12 / 20

12. Điều kiện giao hàng có điểm chuyển giao rủi ro giống CIP

13 / 20

13. Trong FCA Incoterms 2020, người mua cho phép người chuyên chở của mình khi nhận hàng của người bán sẽ phát hành cho người bán 1 vận đơn có on-board notation khi

14 / 20

14. Trong FCA Incoterms 2020, Chi phí xếp hàng lên phương tiện vận tải của người mua nếu giao hàng tại kho người bán do ai chịu

15 / 20

15. CIP, CPT và FCA có chung điểm chuyển giao rủi ro

16 / 20

16. Mr Tuấn bán CIP thì phải mua bảo hiểm mức

17 / 20

17. Mr. S không phải mua bảo hiểm hàng hóa trong hợp đồng FOB, vậy Mr. S là

18 / 20

18. Các điều kiện giao hàng chỉ dùng trong vận tải biển và thủy nội địa là?

19 / 20

19. CFR Incoterms 2020, Delivery point ≠ Named place: Địa điểm giao hàng khác địa điểm chỉ định.

20 / 20

20. Một lô hàng CIP vận chuyển Vientiane, Lào - Hải Phòng, Việt Nam - Southampton, Anh - Romsay, Anh. Vậy người chi trả chi phí cho chặng Vientiane, Lào - Hải Phòng, Việt Nam và Southampton, Anh - Romsay, Anh là

Your score is

The average score is 69%

0%

Bạn có thấy bài trắc nghiệm thú vị không?

Các bài test liên quan

AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY?

You must log in to see your results.

# FUN FACTS

Điểm số trung bình Số người đã tham gia bài test Số người đã  vượt qua bài test Số người không vượt qua
69% 113 26 87

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.