Container

« Back to Glossary Index

Container là một công cụ chứa hàng, thường có dạng hình hộp, được làm bằng kim loại, hoặc bằng gỗ; có kích thước được tiêu chuẩn hoá, sử dụng được nhiều lần và có sức chứa lớn.

« Quay lại danh sách thuật ngữ
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Call Now