Consolidator

Consolidator hay Groupage Operator nghĩa là Người làm dịch vụ gom hàng, là bên cung cấp dịch vụ gom những lô hàng lẻ từ nhiều người gửi ở cùng một nơi đi, thành những lô hàng FCL để gửi và giao cho nhiều người nhận ở cùng một nơi đến.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.