Điều kiện giao hàng CPT Incoterms 2020

Điều kiện giao hàng CPT Incoterms 2020

Điều kiện giao hàng CPT (Carriage Paid To) là một điều kiện giao hàng (Incoterms) chỉ định rằng người bán chịu chi phí vận chuyển hàng hóa đến địa điểm được chỉ định mà người mua yêu cầu.. Hôm nay, các bạn hãy cùng Nguyên Đăng khám phá bản cập nhật mới nhất CPT Incoterms 2020 này nhé!

Popcast : Điều kiện giao hàng CPT Incoterms 2020

Khái quát về điều kiện giao hàng CPT Incoterms 2020

Nếu người mua muốn nhận hàng như FCA nhưng lại không có khả năng thực hiện vận chuyển hàng thì nên ký hợp đồng theo điều kiện giao hàng CPT. Theo đó người bán thực hiện và tính chi phí vận tải phát sinh vào tiền hàng.

Địa điểm giao hàng (Delivery point)

Điểm giao hàng là điểm mà người bán giao hàng hóa cho người vận chuyển đầu tiên hoặc người khác do người bán quy định tại một địa điểm giao hàng được chỉ định

Delivery point ≠ Named place: Địa điểm giao hàng khác địa điểm chỉ định.

Giao hàng, chuyển giao rủi ro và chi phí

Điểm giao hàng cũng là điểm chuyển giao rủi ro,người bán giao hàng bằng cách giao hàng hóa cho người vận chuyển đầu tiên (trong trường hợp vận chuyển đa phương thức, có nhiều hơn một carrier) hoặc người khác do người bán quy định tại địa điểm giao hàng được chỉ định.

Nếu các bên mong muốn rủi ro chuyển giao ở giai đoạn sau (ví dụ: tại cảng biển hoặc cảng sông hoặc tại sân bay), hoặc thậm chí trước khi việc vận chuyển xảy ra (ví dụ một điểm nội địa cách cảng biển hoặc sông)  hai bên cần để xác định điều này trong hợp đồng mua bán của và suy nghĩ cẩn thận về hậu quả của việc đó trong trường hợp hàng hóa bị mất hoặc hư hỏng.

Khi hàng hóa đã được giao cho người mua theo cách này, người bán không đảm bảo rằng hàng hóa sẽ đến điểm đích an toàn, với số lượng đầy đủ và trong tình trạng tốt. Điều này là do rủi ro chuyển từ người bán sang người mua khi hàng hóa được giao cho người mua bằng cách bàn giao hàng cho người vận chuyển đầu tiên.

Với CPT Incoterms 2020, bạn cần chí ý 2 địa điểm:

 • Điểm đi – nơi hàng hóa được giao cho bên vận chuyển đầu tiên tức là nơi chuyển giao rủi ro hàng hóa từ người bán cho người mua
 • Điểm đích đến của hàng, đây là điểm mà người bán phải kí hợp đồng vận chuyển và chi trả mọi chi phí để đưa hàng tới đó

Ví dụ, hàng hóa được bàn giao cho một hãng vận tải ở Las Vegas (không phải là cảng) để vận chuyển đến Southampton (cảng) hoặc Winchester (không phải là cảng). Trong cả hai trường hợp, giao hàng chuyển rủi ro cho người mua xảy ra ở Las Vegas dù người bán phải ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa đến tận Southampton hoặc Winchester.

Ta có

 • Transfer risk point (Điểm chuyển giao rủi ro) = Delivery point (Điểm giao hàng)
 • Transfer cost point (Điểm chuyển giao chi phí) = Named place (điểm chỉ định)
 • Delivery point ≠ Named place: Địa điểm giao hàng khác địa điểm chỉ định

Nghĩa vụ của hai bên

CPT yêu cầu người bán thông quan hàng hóa để xuất khẩu. Tuy nhiên, người bán không có nghĩa vụ thông quan hàng hóa nhập khẩu hoặc quá cảnh qua nước thứ ba, không phải trả bất kỳ thuế nhập khẩu hoặc thực hiện bất kỳ thủ tục hải quan nhập khẩu.

Người bán chịu trách nhiệm kí kết hợp đồng vận chuyển và chi trả mọi chi phí vận chuyển liên quan để giao hàng tới điểm giao hàng

Cách ghi CPT trong hợp đồng

Trong hợp đồng, hai bên sẽ ghi CPT + địa điểm tại điểm đích

Ví dụ : CPT Customer warehouse Seoul, South Korea – Incoterms® 2020

Tuy nhiên vì điểm chuyển giao rủi ro lại là nơi hàng hóa được bàn giao cho bên vận chuyển đầu tiên nên 2 bên nên ghi rõ chi tiết địa điểm chuyển giao rủi ro này vào hợp đồng

CPT Incoterms 2020 tương tự như điều kiện CIP, trừ việc người bán không cần phải trả bảo hiểm cho người mua. Sau khi hàng hóa được bàn giao cho bên vận chuyển đầu tiên, mọi rủi ro và chi phí phát sinh không nằm trong hợp đồng vận chuyển thì người mua phải chịu.

Nếu trong hợp đồng vận chuyển giữa người bán và người vận chuyển bao gồm chi phí dỡ hàng tại điểm đích được chỉ định, người bán không thể thu hồi các chi phí từ người mua trừ khi có thỏa thuận khác giữa các bên.

CPT INCOTERMS 2020
CPT INCOTERMS 2020 – Xanh dương: Chi phí | Vàng: Rủi ro | Cam: Bảo hiểm

 

Nghĩa vụ mỗi bên trong CPT Incoterms 2020

Các nghĩa vụ Nghĩa vụ người bán Nghĩa vụ người mua
Nghĩa vụ chung Người bán phải giao hàng hóa, hóa đơn thương mại và chứng từ hàng hóa Người mua phải trả tiền hàng như đã thỏa thuận trong hợp đồng
Giao hàng Giao hàng an toàn cho người vận chuyển đầu tiên trong vào thời gian đã thỏa thuận Người mua nhận hàng từ hãng vận chuyển tại điểm đích
Rủi ro Chịu mọi rủi ro mất mát / thiệt hại cho đến khi hoàn thành việc bàn giao hàng hóa cho người vận chuyển đầu tiên
Tất cả các rủi ro mất mát / thiệt hại kể từ thời điểm giao hàng cho người vận chuyển đầu tiên hoặc kết thúc thời gian thỏa thuận giao hàng. Nếu người mua không thông báo về điểm đích giao hàng, rủi ro thuộc về người mua.
Vận chuyển Kí kết và chi trả mọi chi phí cho hợp đồng vận chuyển hàng hóa cho đến điểm đích
Không có nghĩa vụ ký kết hợp đồng với hãng vận chuyển
Bảo hiểm Người bán không có nghĩa vụ mua bảo hiểm hàng hóa. Nhưng phải hỗ trợ bên mua nếu có yêu cầu để người mua mua bảo hiểm Người mua không có nghĩa vụ bảo hiểm hàng hóa
Chứng từ giao hàng và vận chuyển Cung cấp các chứng từ vận chuyển thông thường bản gốc và bản điện tử cho người mua tại điểm đích trong thời gian giao hàng đã thỏa thuận. Toàn bộ bản gốc nếu có thể chuyển nhượng được
Kiểm tra và xác nhận moị bằng chứng về việc giao hàng
Thông quan xuất khẩu và nhập khẩu Thông quan và chịu tất cả các chi phí thông quan xuất khẩu (giấy phép, bảo mật, kiểm hóa, vv). Hỗ trợ thông quan nhập khẩu Hỗ trợ thông quan xuất khẩu. Thông quan, chịu tất cả các chi phí thông quan nhập khẩu và thủ tục giấy tờ liên quan (giấy phép, bảo mật, tài liệu chính thức).
Kiểm soát Người bán phải kiểm soát số lượng, trọng lượng, nhãn hiệu và đóng gói hàng hóa theo đúng quy chuẩn Không có nghĩa vụ
Nghĩa vụ về chi phí Người bán chịu mọi chi phí để vận chuyển hàng hóa tới khi giao hàng bao gồm:
 • Cước và mọi chi phí thuê phương tiện vận chuyển tới điểm đích theo hợp đồng vận chuyển
 • Các chi phí liên quan đến việc đưa hàng tới và giao cho bên vận chuyển đầu tiên
 • Chi phí xếp hàng lên (các) phương tiện chuyên chở
 • Chi phí dỡ hàng khỏi phương tiện chuyên chở nếu có trong hợp đồng
 • Chi phí làm thủ tục xuất khẩu
 • Thuế, phí xuất khẩu
 • Phí vận chuyển quá cảnh nếu có
 • Phí chuyển phát chứng từ vận chuyển đến người mua
 Người mua chịu mọi chi phí kể từ thời điểm giao hàng:

 

 • Thanh toán đầy đủ tiền hàng theo hợp đồng mua bán
 • Chi phí dỡ hàng không liên quan đến hợp đồng vận chuyển
 • Các chi phí liên quan đến hàng hóa( ngoại trừ các chi phí làm thủ tục xuất khẩu do bên bán chịu và các chi phí đã có trong hợp đồng vận chuyển) sau khi bên vận chuyển đầu tiên nhận hàng.
 • Chi phí làm hàng tại điểm đích và vận chuyển về kho
 • Thuế, phí nhập khẩu và quá cảnh nếu có
 • Local charges tại điểm đích trừ những chi phí mà người bán đã chi trả
 • Chi phí phát sinh do người mua không kịp hay không thông báo chính xác cho người bán về thời điểm và địa điểm nhận hàng.
 • Các chi phí cho thủ tục kiểm tra hàng hóa trước khi xuất khẩu nếu những thủ tục này không thuộc thẩm quyền nước xuất khẩu
 • Hoàn phí mà người bán phải chi trả trong việc hỗ trợ người mua đưa hàng về điểm đích của người mua
 • Bảo hiểm nếu cần
Thông báo
Thông báo rằng hàng hóa đã được giao cho người vận chuyển đầu tiên
Thông báo thời gian gửi hàng và địa điểm nhận hàng (điểm đích)

CPT INCOTERMS 2020 ENGLISH VERSION

Bảo hiểm hàng hóa trong điều kiện giao hàng CPT Incoterms 2020

Không bên nào có nghĩa vụ phải mua bảo hiểm hàng hóa trong CPT Incoterms 2020. Tuy nhiên nếu người mua yêu cầu, người bán phải chịu mọi rủi ro và chi phí để cung cấp các thông tin người mua cần phục vụ cho việc mua bảo hiểm hàng hóa.

Sử dụng CPT như thế nào?

CPT Incoterms 2020 là điều kiện giao hàng có thể áp dụng cho mọi phương thức vận chuyển kể cả vận chuyển đa phương thức. Điều kiện giao hàng này phổ biến trong các lô hàng Ro-Ro và vận chuyển hàng không. Nếu có nhiều hơn một phương thức vận chuyển, rủi ro được chuyển khi hàng hóa đã được giao cho người vận chuyển đầu tiên.

Tất cả điều kiện giao hàng nhóm C bao gồm CPT, người bán có trách nhiệm ký hợp đồng vận chuyển quốc tế. Địa điểm chuyển giao trách nhiệm và rủi ro được chỉ định từ người mua.

Mặc dù người mua và nhà xuất khẩu ít kinh nghiệm có thể thích điều kiện giao hàng nhóm F hơn, nhưng điều kiện giao hàng nhóm C lại được những nhà xuất khẩu có kinh nghiệm hơn ưa chuộng .

Những điều khoản nhóm C cho phép bạn giao dịch trực tiếp với hãng vận chuyển; tài liệu, vận đơn và tất cả thông tin cần thiết cho L/C bắt nguồn từ một nơi duy nhất. Ngoài ra, sử dụng thuật ngữ nhóm C cung cấp cho bạn nhiều quyền lực đàm phán hơn, đặc biệt nếu bạn đặt nhiều hàng hóa với hãng vận chuyển.

Nguyên Đăng Việt Nam đã gửi tới các bạn bài viết Điều kiện giao hàng CPT Incoterms 2020. Để áp dụng trong giao dịch, xin vui lòng tìm hiểu thêm INCOTERMS 2020 Original from ICC.

Bạn muốn tìm Forwarder cho lô hàng xuất nhập khẩu của mình? Gọi Nguyên Đăng ngay để được tư vấn tối ưu hóa chi phí xuất nhập khẩu hoàn toàn miễn phí!

*****************************************************

Nguyen Dang Viet Nam Co., ltd
Address: Room 302, No 1, 329 alley, Cau Giay Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Website: https://nguyendang.net.vn/
TEL: +84-24 7777 8468
Email: fernando@nguyendang.net.vn
Member of networks: WWPC, GLA, FIATA, VLA
Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDangVietNam/
Twitter: https://twitter.com/NguyenDangLog
Youtube: http://www.youtube.com/c/NguyênĐăngViệtNam
Flickr: https://www.flickr.com/people/157240348@N02/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.