VLA

« Back to Glossary Index

VLA (Vietnam Logistics Business Association) – Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các tổ chức, doanh nghiệp và các công dân Việt Nam trong hoạt động thương mại giao nhận kho vận, dịch vụ logistics theo Luật Thương mại.

« Quay lại danh sách thuật ngữ
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Call Now