Tag Archives: Điều kiện giao hàng CPT

Điều kiện giao hàng CPT Incoterms 2020

Điều kiện giao hàng CPT Incoterms 2020

Điều kiện giao hàng CPT (Carriage Paid To) là một điều kiện giao hàng (Incoterms) chỉ định rằng người bán chịu chi phí vận chuyển hàng hóa đến địa điểm được chỉ định mà người mua yêu cầu.. Hôm nay, các bạn hãy cùng Nguyên Đăng khám phá bản cập nhật mới nhất CPT Incoterms […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.