Category Archives: ZIPCODE

Mã vùng Post code hay Zipcode là gì

Mã vùng Post code hay Zipcode còn có các tên gọi khác như: mã bưu chính, postal code, zip code, postcode là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu .

Zipcode giúp người gửi, nhà vận chuyển xác định rõ vị trí khi chuyển phát thư/bưu phẩm.

Tại Việt Nam, theo thông tư mới nhất năm 2016, mã zipcode được chuyển từ 5 số lên 6 số.

Đọc Zipocode như thế nào?

  • Hai số đầu tiên là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
  • Hai chữ số tiếp theo là mã quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
  • Số thứ 5 để xác định phường, xã, thị trấn
  • số thứ 6 xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể, chẳng hạn như tòa nhà.

Lưu ý: Tránh Mã vùng Postcode – Zipcode của Việt nam là 084 hoặc +84. Đó là mã quốc tế của số điện thoại Việt Nam.

Ví dụ về zipcode

Chẳng hạn như thủ đô hà nội

Hai chữ số đầu tiên tính từ trái sang phải xác định tỉnh/thành phố: 1xxxxx

Thành phố Hà Nội sẽ gồm các mã: 10xxxx, 11xxxx, 12xxxx, 13xxxx, 14xxxx, 15xxxx…
Hai chữ số tiếp theo là mã quận/huyện. Mỗi quận/huyện có thể có nhiều hơn một mã

Ví dụ: Quận Đống Đa – Hà Nội có thể có các mã: 1150xx, 1168xx, 1170xx…
Chữ số thứ 5 là mã phường: chẳng hạn Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội có thể có các mã: 11700x, 11711x…
Số cuối cùng sẽ là ngõ, ngách, Dãy nhà trong khu tập thể, tòa nhà

Ví dụ: 117082 là mã của bưu cục ở ngõ 47, phố Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH NINH THUẬN

MÃ ZIP CODE TỈNH NINH THUẬN

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH NINH THUẬN  LÀ 660000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh NINH THUẬN do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH NINH BÌNH

MÃ ZIP CODE TỈNH NINH BÌNH

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH NINH BÌNH  LÀ 430000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh NINH BÌNH do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH NGHỆ AN

MÃ ZIP CODE TỈNH NGHỆ AN

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH NGHỆ AN  LÀ 460000 – 470000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh NGHỆ AN do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH NAM ĐỊNH

MÃ ZIP CODE TỈNH NAM ĐỊNH

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH NAM ĐỊNH  LÀ 420000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh NAM ĐỊNH do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH LONG AN

MÃ ZIP CODE TỈNH LONG AN

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH LONG AN  LÀ 850000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh LONG AN do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH LÂM ĐỒNG

MÃ ZIP CODE TỈNH LÂM ĐỒNG

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH LÂM ĐỒNG  LÀ 670000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh LÂM ĐỒNG do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH LÀO CAI

MÃ ZIP CODE TỈNH LÀO CAI

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH LÀO CAI  LÀ 330000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh LÀO CAI do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH LẠNG SƠN

MÃ ZIP CODE TỈNH LẠNG SƠN

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH LẠNG SƠN  LÀ 240000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh LẠNG SƠN do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH LAI CHÂU

MÃ ZIP CODE TỈNH LAI CHÂU

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH LAI CHÂU  LÀ 390000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh LAI CHÂU do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH KON TUM

MÃ ZIP CODE TỈNH KON TUM

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH KON TUM  LÀ 580000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh KON TUM do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.