Category Archives: ZIPCODE

Mã vùng Post code hay Zipcode là gì

Mã vùng Post code hay Zipcode còn có các tên gọi khác như: mã bưu chính, postal code, zip code, postcode là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu .

Zipcode giúp người gửi, nhà vận chuyển xác định rõ vị trí khi chuyển phát thư/bưu phẩm.

Tại Việt Nam, theo thông tư mới nhất năm 2016, mã zipcode được chuyển từ 5 số lên 6 số.

Đọc Zipocode như thế nào?

  • Hai số đầu tiên là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
  • Hai chữ số tiếp theo là mã quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
  • Số thứ 5 để xác định phường, xã, thị trấn
  • số thứ 6 xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể, chẳng hạn như tòa nhà.

Lưu ý: Tránh Mã vùng Postcode – Zipcode của Việt nam là 084 hoặc +84. Đó là mã quốc tế của số điện thoại Việt Nam.

Ví dụ về zipcode

Chẳng hạn như thủ đô hà nội

Hai chữ số đầu tiên tính từ trái sang phải xác định tỉnh/thành phố: 1xxxxx

Thành phố Hà Nội sẽ gồm các mã: 10xxxx, 11xxxx, 12xxxx, 13xxxx, 14xxxx, 15xxxx…
Hai chữ số tiếp theo là mã quận/huyện. Mỗi quận/huyện có thể có nhiều hơn một mã

Ví dụ: Quận Đống Đa – Hà Nội có thể có các mã: 1150xx, 1168xx, 1170xx…
Chữ số thứ 5 là mã phường: chẳng hạn Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội có thể có các mã: 11700x, 11711x…
Số cuối cùng sẽ là ngõ, ngách, Dãy nhà trong khu tập thể, tòa nhà

Ví dụ: 117082 là mã của bưu cục ở ngõ 47, phố Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH KIÊN GIANG

MÃ ZIP CODE TỈNH KIÊN GIANG

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH KIÊN GIANG  LÀ 920000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh KIÊN GIANG do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH KHÁNH HÒA

MÃ ZIP CODE TỈNH KHÁNH HÒA

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH KHÁNH HÒA  LÀ 650000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh KHÁNH HÒA do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH HƯNG YÊN

MÃ ZIP CODE TỈNH HƯNG YÊN

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH HƯNG YÊN  LÀ 160000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh HƯNG YÊN do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MÃ ZIP CODE THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  LÀ 700000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH HÒA BÌNH

MÃ ZIP CODE TỈNH HÒA BÌNH

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH HÒA BÌNH  LÀ 350000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh HÒA BÌNH do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH HẬU GIANG

MÃ ZIP CODE TỈNH HẬU GIANG

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH HẬU GIANG  LÀ 910000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh HẬU GIANG do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

MÃ ZIP CODE THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  LÀ 180000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH HẢI DƯƠNG

MÃ ZIP CODE TỈNH HẢI DƯƠNG

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH HẢI DƯƠNG  LÀ 170000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh HẢI DƯƠNG do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH HÀ TĨNH

MÃ ZIP CODE TỈNH HÀ TĨNH

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH HÀ TĨNH  LÀ 480000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh HÀ TĨNH do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE THÀNH PHỐ HÀ NỘI

MÃ ZIP CODE THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE THÀNH PHỐ HÀ NỘI  LÀ 100000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn THÀNH PHỐ HÀ NỘI do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.