MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH NINH BÌNH

MÃ ZIP CODE TỈNH NINH BÌNH

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH NINH BÌNH  LÀ 430000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh NINH BÌNH do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH NINH BÌNH

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Khánh 434500 Bưu cục cấp 2 Yên Khánh Khu phố 1, Thị Trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Khánh 434580 Bưu cục cấp 3 Chợ Xanh Xóm Chợ Xanh, Xã Khánh Thiện, Huyện Yên Khánh
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Khánh 434560 Bưu cục cấp 3 Chợ Cát Thôn 20, Xã Khánh Trung, Huyện Yên Khánh
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Khánh 434760 Bưu cục cấp 3 Khánh Nhạc Xóm 3c, Xã Khánh Nhạc, Huyện Yên Khánh
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Khánh 434710 Bưu cục cấp 3 Khánh Phú Thôn Phú Tân, Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Khánh 434690 Điểm BĐVHX Khánh Hòa Xóm Chợ Dầu, Xã Khánh Hoà, Huyện Yên Khánh
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Khánh 434670 Điểm BĐVHX Khánh An Thôn Phú Thượng, Xã Khánh An, Huyện Yên Khánh
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Khánh 434650 Điểm BĐVHX Khánh Cư Thôn Thông, Xã Khánh Cư, Huyện Yên Khánh
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Khánh 434630 Điểm BĐVHX Khánh Vân Xóm 4 thôn Vân Tiến, Xã Khánh Vân, Huyện Yên Khánh
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Khánh 434740 Điểm BĐVHX Khánh Hồng Xóm 2 thôn Thổ Mật, Xã Khánh Hồng, Huyện Yên Khánh
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Khánh 434620 Điểm BĐVHX Khánh Hải Xóm Trung A thôn Nhuận Hải, Xã Khánh Hải, Huyện Yên Khánh
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Khánh 434590 Điểm BĐVHX Khánh Tiên Xóm 3, Xã Khánh Tiên, Huyện Yên Khánh
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Khánh 434520 Điểm BĐVHX Khánh Hội Xóm 2, Xã Khánh Hội, Huyện Yên Khánh
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Khánh 434550 Điểm BĐVHX Khánh Công Xóm 8, Xã Khánh Công, Huyện Yên Khánh
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Khánh 434540 Điểm BĐVHX Khánh Mậu Xóm 9, Xã Khánh Mậu, Huyện Yên Khánh
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Khánh 434561 Điểm BĐVHX Khánh Trung Thôn 9, Xã Khánh Trung, Huyện Yên Khánh
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Khánh 434570 Điểm BĐVHX Khánh Cường Xóm 4 thôn Đông Cường, Xã Khánh Cường, Huyện Yên Khánh
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Khánh 434800 Điểm BĐVHX Khánh Thành Xóm 8, Xã Khánh Thành, Huyện Yên Khánh
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Khánh 434790 Điểm BĐVHX Khánh Thủy Xóm 6, Xã Khánh Thủy, Huyện Yên Khánh
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Khánh 434730 Điểm BĐVHX Khánh Ninh Khu phố 1, Thị Trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Khánh 434612 Điểm BĐVHX Khánh Lợi 2 Xóm Nội, Xã Khánh Lợi, Huyện Yên Khánh
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Khánh 434720 Bưu cục văn phòng VP BĐH Yên Khánh Khu phố 1, Thị Trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh
Tỉnh Ninh Bình Huyện Kim Sơn 434130 Điểm BĐVHX Xuân Thiện Thôn Đường 10, Xã Xuân Thiện, Huyện Kim Sơn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Kim Sơn 434120 Điểm BĐVHX Chính Tâm Thôn Cách Tâm, Xã Chính Tâm, Huyện Kim Sơn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Kim Sơn 434110 Điểm BĐVHX Chất Bình Thôn Hợp Thành, Xã Chất Bình, Huyện Kim Sơn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Kim Sơn 434100 Điểm BĐVHX Hồi Ninh Thôn Đồng Nhân, Xã Hồi Ninh, Huyện Kim Sơn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Kim Sơn 434090 Điểm BĐVHX Xã Kim Định Thôn Dục Đức, Xã Kim Định, Huyện Kim Sơn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Kim Sơn 434071 Điểm BĐVHX Ân Hòa Thôn Tôn Đạo, Xã Ân Hoà, Huyện Kim Sơn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Kim Sơn 434070 Bưu cục cấp 3 Quy Hậu Thôn Tôn Đạo, Xã Ân Hoà, Huyện Kim Sơn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Kim Sơn 433900 Bưu cục cấp 2 Kim Sơn Phố Trì Chính, Thị Trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Kim Sơn 434370 Điểm BĐVHX Yên Mật Thôn Yên Thổ, Xã Yên Mật, Huyện Kim Sơn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Kim Sơn 434150 Điểm BĐVHX Thượng Kiệm Xóm Vinh Ngoại, Xã Thương Kiệm, Huyện Kim Sơn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Kim Sơn 434180 Điểm BĐVHX Tân Thành Thôn Tự Tân, Xã Tân Thành, Huyện Kim Sơn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Kim Sơn 434190 Bưu cục cấp 3 Yên Hòa Thôn Nam Lộc, Xã Yên Lộc, Huyện Kim Sơn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Kim Sơn 434200 Điểm BĐVHX Lai Thành 1 Xóm 11, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Kim Sơn 434201 Điểm BĐVHX Lai Thành 2 Xóm 4, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Kim Sơn 434230 Điểm BĐVHX Định Hóa Xóm 5, Xã Định Hoá, Huyện Kim Sơn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Kim Sơn 434240 Điểm BĐVHX Văn Hải Xóm Bắc Cường, Xã Văn Hải, Huyện Kim Sơn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Kim Sơn 434270 Điểm BĐVHX Kim Mỹ Thôn Tân Khẩn, Xã Kim Mỹ, Huyện Kim Sơn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Kim Sơn 434320 Điểm BĐVHX Kim Tân Xóm 13, Xã Kim Tân, Huyện Kim Sơn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Kim Sơn 434340 Điểm BĐVHX Cồn Thoi Xóm 6, Xã Cồn Thoi, Huyện Kim Sơn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Kim Sơn 434280 Bưu cục cấp 3 Bình Minh Khối 8, Thị Trấn Bình Minh, Huyện Kim Sơn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Kim Sơn 434300 Điểm BĐVHX Kim Hải Xóm 2, Xã Kim Hải, Huyện Kim Sơn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Kim Sơn 434360 Điểm BĐVHX Kim Đông Xóm 3, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Kim Sơn 434310 Điểm BĐVHX Kim Trung Xóm 1, Xã Kim Trung, Huyện Kim Sơn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Kim Sơn 434012 Điểm BĐVHX Đồng Hướng Thôn Hướng Đạo, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Kim Sơn 434020 Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Quang Thiện Xóm 16, Xã Quang Thiện, Huyện Kim Sơn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Kim Sơn 434060 Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Hùng Tiến Thôn Quy Hậu, Xã Hùng Tiến, Huyện Kim Sơn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Kim Sơn 434000 Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng Xã Kim Chính Thôn Thủ Trung, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Kim Sơn 434050 Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Như Hoà Thôn Như Độ, Xã Như Hoà, Huyện Kim Sơn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Kim Sơn 434171 Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Lưu Phương Thôn Lưu Phương, Xã Lưu Phương, Huyện Kim Sơn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Kim Sơn 433990 Bưu cục văn phòng VP BĐH Kim Sơn Phố Trì Chính, Thị Trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Mô 433600 Bưu cục cấp 2 Yên Mô Khu phố Trung Yên, Thị Trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Mô 433760 Bưu cục cấp 3 Chợ Bút Xóm 9, Xã Yên Mỹ, Huyện Yên Mô
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Mô 433610 Bưu cục cấp 3 Yên Phong Thôn Quảng Phúc, Xã Yên Phong, Huyện Yên Mô
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Mô 433660 Bưu cục cấp 3 Thanh Sơn Xóm 7, Xã Mai Sơn, Huyện Yên Mô
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Mô 433630 Điểm BĐVHX Khánh Dương Thôn Yên Dương, Xã Khánh Dương, Huyện Yên Mô
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Mô 433640 Điểm BĐVHX Khánh Thượng Thôn Lam Sơn, Xã Khánh Thượng, Huyện Yên Mô
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Mô 433690 Điểm BĐVHX Yên Thắng Thôn Trà Tu, Xã Yên Thắng, Huyện Yên Mô
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Mô 433620 Điểm BĐVHX Khánh Thịnh Thôn Yên Thượng, Xã Khánh Thịnh, Huyện Yên Mô
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Mô 433820 Điểm BĐVHX Yên Nhân Thôn Bình Hải, Xã Yên Nhân, Huyện Yên Mô
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Mô 433790 Điểm BĐVHX Yên Lâm Thôn Phù Xa, Xã Yên Lâm, Huyện Yên Mô
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Mô 433780 Điểm BĐVHX Yên Mạc Thôn Hồng Thắng, Xã Yên Mạc, Huyện Yên Mô
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Mô 433761 Điểm BĐVHX Yên Mỹ Xóm 7 Tây, Xã Yên Mỹ, Huyện Yên Mô
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Mô 433720 Điểm BĐVHX Yên Thành Thôn Đoài, Xã Yên Thành, Huyện Yên Mô
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Mô 433740 Điểm BĐVHX Yên Thái Xóm Cầu Dầu, Xã Yên Thái, Huyện Yên Mô
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Mô 433730 Điểm BĐVHX Yên Đồng Thôn Yên Tế, Xã Yên Đồng, Huyện Yên Mô
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Mô 433680 Điểm BĐVHX Yên Hòa Thôn Trinh Nữ, Xã Yên Hoà, Huyện Yên Mô
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Mô 433810 Điểm BĐVHX Yên Từ Thôn Nộn Khê, Xã Yên Từ, Huyện Yên Mô
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Mô 433710 Điểm BĐVHX Yên Hưng Thôn Hưng Hiền, Xã Yên Hưng, Huyện Yên Mô
Tỉnh Ninh Bình Huyện Yên Mô 433840 Bưu cục văn phòng VP BĐH Yên Mô Khu phố Trung Yên, Thị Trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô
Tỉnh Ninh Bình Thị xã Tam Điệp 433300 Bưu cục cấp 2 Tam Điệp Tổ 9, Phường Trung Sơn, Thị xã Tam Điệp
Tỉnh Ninh Bình Thị xã Tam Điệp 433340 Điểm BĐVHX Gềnh Thôn Lý Nhân, Xã Yên Bình, Thị xã Tam Điệp
Tỉnh Ninh Bình Thị xã Tam Điệp 433390 Điểm BĐVHX Đền Dâu Tổ 20, Phường Nam Sơn, Thị xã Tam Điệp
Tỉnh Ninh Bình Thị xã Tam Điệp 433380 Điểm BĐVHX Quang Sơn Thôn Hang Nước, Xã Quang Sơn, Thị xã Tam Điệp
Tỉnh Ninh Bình Thị xã Tam Điệp 433480 Điểm BĐVHX Nông Trường Chè Thôn 4b, Xã Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp
Tỉnh Ninh Bình Thị xã Tam Điệp 433481 Điểm BĐVHX Đông Sơn Thôn 6, Xã Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp
Tỉnh Ninh Bình Thị xã Tam Điệp 433360 Điểm BĐVHX Yên Sơn Thôn Yên Đồng, Xã Yên Sơn, Thị xã Tam Điệp
Tỉnh Ninh Bình Thị xã Tam Điệp 433341 Điểm BĐVHX Yên Bình Thôn Ghềnh, Xã Yên Bình, Thị xã Tam Điệp
Tỉnh Ninh Bình Thị xã Tam Điệp 433388 Điểm BĐVHX Quang Sơn II Thôn Tân Nam, Xã Quang Sơn, Thị xã Tam Điệp
Tỉnh Ninh Bình Thị xã Tam Điệp 433323 Hòm thư Công cộng Phường Bắc Sơn Tổ 12, Phường Bắc Sơn, Thị xã Tam Điệp
Tỉnh Ninh Bình Thị xã Tam Điệp 433538 Hòm thư Công cộng Phường Tây Sơn Tổ 7, Phường Tây Sơn, Thị xã Tam Điệp
Tỉnh Ninh Bình Thị xã Tam Điệp 433420 Bưu cục văn phòng VP BĐTP Tam Điệp Đường Quyết Thắng, Phường Trung Sơn, Thị xã Tam Điệp
Tỉnh Ninh Bình Huyện Nho Quan 432600 Bưu cục cấp 2 Nho Quan Tổ dân phố Phong Lạc, Thị Trấn Nho Quan, Huyện Nho Quan
Tỉnh Ninh Bình Huyện Nho Quan 432970 Bưu cục cấp 3 Rịa Thôn Rịa, Xã Phú Lộc, Huyện Nho Quan
Tỉnh Ninh Bình Huyện Nho Quan 433110 Bưu cục cấp 3 Quỳnh Sơn Thôn Ngã Ba Anh Trỗi, Xã Quỳnh Lưu, Huyện Nho Quan
Tỉnh Ninh Bình Huyện Nho Quan 432700 Bưu cục cấp 3 Ỷ Na Thôn 7, Xã Gia Lâm, Huyện Nho Quan
Tỉnh Ninh Bình Huyện Nho Quan 432740 Điểm BĐVHX Xích Thổ Thôn Đại Hòa, Xã Xích Thổ, Huyện Nho Quan
Tỉnh Ninh Bình Huyện Nho Quan 432780 Điểm BĐVHX Thạch Bình Xóm Liên Phương, Xã Thạch Bình, Huyện Nho Quan
Tỉnh Ninh Bình Huyện Nho Quan 432810 Điểm BĐVHX Đồng Phong Thôn Phong Lai 2, Xã Đồng Phong, Huyện Nho Quan
Tỉnh Ninh Bình Huyện Nho Quan 432830 Điểm BĐVHX Yên Quang Thôn Yên Ninh, Xã Yên Quang, Huyện Nho Quan
Tỉnh Ninh Bình Huyện Nho Quan 433000 Điểm BĐVHX Phú Long Thôn Yên Lại, Xã Phú Long, Huyện Nho Quan
Tỉnh Ninh Bình Huyện Nho Quan 433090 Điểm BĐVHX Sơn Lai Thôn Đồi Dâu, Xã Sơn Lai, Huyện Nho Quan
Tỉnh Ninh Bình Huyện Nho Quan 432891 Điểm BĐVHX Văn Phương I Thôn Sui, Xã Văn Phương, Huyện Nho Quan
Tỉnh Ninh Bình Huyện Nho Quan 432760 Điểm BĐVHX Phú Sơn Thôn 1, Xã Phú Sơn, Huyện Nho Quan
Tỉnh Ninh Bình Huyện Nho Quan 433040 Điểm BĐVHX Thượng Hòa Thôn Hữu Thường, Xã Thượng Hoà, Huyện Nho Quan
Tỉnh Ninh Bình Huyện Nho Quan 432940 Điểm BĐVHX Văn Phú Thôn Sào Lâm, Xã Văn Phú, Huyện Nho Quan
Tỉnh Ninh Bình Huyện Nho Quan 433111 Điểm BĐVHX Quỳnh Lưu Thôn Xuân Quế, Xã Quỳnh Lưu, Huyện Nho Quan
Tỉnh Ninh Bình Huyện Nho Quan 433140 Điểm BĐVHX Quảng Lạc Thôn Quảng Thành, Xã Quảng Lạc, Huyện Nho Quan
Tỉnh Ninh Bình Huyện Nho Quan 432910 Điểm BĐVHX Kỳ Phú Bản Phùng Thượng, Xã Kỳ Phú, Huyện Nho Quan
Tỉnh Ninh Bình Huyện Nho Quan 432660 Điểm BĐVHX Gia Thủy Thôn Cây Xa, Xã Gia Thủy, Huyện Nho Quan
Tỉnh Ninh Bình Huyện Nho Quan 433070 Điểm BĐVHX Sơn Thành Thôn Chợ Lạm, Xã Sơn Thành, Huyện Nho Quan
Tỉnh Ninh Bình Huyện Nho Quan 432680 Điểm BĐVHX Gia Tường Thôn Kiến Phong, Xã Gia Tường, Huyện Nho Quan
Tỉnh Ninh Bình Huyện Nho Quan 432620 Điểm BĐVHX Lạc Vân Thôn Lạc 2, Xã Lạc Vân, Huyện Nho Quan
Tỉnh Ninh Bình Huyện Nho Quan 432640 Điểm BĐVHX Đức Long Thôn Hiền Quan 1, Xã Đức Long, Huyện Nho Quan
Tỉnh Ninh Bình Huyện Nho Quan 433020 Điểm BĐVHX Lạng Phong Thôn Đá Trung, Xã Lạng Phong, Huyện Nho Quan
Tỉnh Ninh Bình Huyện Nho Quan 433050 Điểm BĐVHX Thanh Lạc Thôn Làng, Xã Thanh Lạc, Huyện Nho Quan
Tỉnh Ninh Bình Huyện Nho Quan 432850 Điểm BĐVHX Cúc Phương Thôn Nga 3, Xã Cúc Phương, Huyện Nho Quan
Tỉnh Ninh Bình Huyện Nho Quan 432870 Điểm BĐVHX Văn Phong Thôn Cầu Mơ, Xã Văn Phong, Huyện Nho Quan
Tỉnh Ninh Bình Huyện Nho Quan 432720 Điểm BĐVHX Gia Sơn Thôn Đông Minh, Xã Gia Sơn, Huyện Nho Quan
Tỉnh Ninh Bình Huyện Nho Quan 433133 Điểm BĐVHX Sơn Hà Thôn Đồng Thanh, Xã Sơn Hà, Huyện Nho Quan
Tỉnh Ninh Bình Huyện Nho Quan 432931 Điểm BĐVHX Trung tâm vùng cao Bản Xanh, Xã Kỳ Phú, Huyện Nho Quan
Tỉnh Ninh Bình Huyện Nho Quan 432730 Bưu cục văn phòng VP BĐH Nho Quan Tổ dân phố Phong Lạc, Thị Trấn Nho Quan, Huyện Nho Quan
Tỉnh Ninh Bình Huyện Gia Viễn 432200 Bưu cục cấp 2 Gia Viễn Phố Me, Thị Trấn Me, Huyện Gia Viễn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Gia Viễn 432250 Bưu cục cấp 3 Gián Khẩu Thôn Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Gia Viễn 432360 Điểm BĐVHX Gia Hưng Thôn Hoa Tiên, Xã Gia Hưng, Huyện Gia Viễn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Gia Viễn 432370 Điểm BĐVHX Gia Phú Thôn Đường DT447, Xã Gia Phú, Huyện Gia Viễn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Gia Viễn 432300 Điểm BĐVHX Gia Hòa Thôn An Ninh, Xã Gia Hoà, Huyện Gia Viễn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Gia Viễn 432380 Điểm BĐVHX Gia Thịnh Thôn Liên Huy, Xã Gia Thịnh, Huyện Gia Viễn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Gia Viễn 432400 Điểm BĐVHX Gia Lạc Thôn Lạc Khoái, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Gia Viễn 432230 Điểm BĐVHX Gia Lập Thôn Tân Long Mỹ, Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Gia Viễn 432390 Điểm BĐVHX Gia Minh Thôn Trà Đính, Xã Gia Minh, Huyện Gia Viễn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Gia Viễn 432410 Điểm BĐVHX Gia Phong Thôn Ngọc Thượng, Xã Gia Phong, Huyện Gia Viễn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Gia Viễn 432470 Điểm BĐVHX Gia Phương Thôn Văn Hà 1, Xã Gia Phương, Huyện Gia Viễn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Gia Viễn 432440 Điểm BĐVHX Gia Sinh Xóm 10, Xã Gia Sinh, Huyện Gia Viễn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Gia Viễn 432490 Điểm BĐVHX Gia Tiến Thôn Hán Bắc, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Gia Viễn 432420 Điểm BĐVHX Gia Trung Thôn Chấn Hưng, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Gia Viễn 432260 Điểm BĐVHX Gia Vân Thôn Phù Long, Xã Gia Vân, Huyện Gia Viễn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Gia Viễn 432500 Điểm BĐVHX Gia Thắng Thôn Quốc Thanh, Xã Gia Thắng, Huyện Gia Viễn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Gia Viễn 432201 Điểm BĐVHX Thị Trấn Me Phố Thống Nhất, Thị Trấn Me, Huyện Gia Viễn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Gia Viễn 432330 Điểm BĐVHX Liên Sơn Xóm 9(UBND), Xã Liên Sơn, Huyện Gia Viễn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Gia Viễn 432280 Điểm BĐVHX Gia Thanh Thôn Thượng Hòa, Xã Gia Thanh, Huyện Gia Viễn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Gia Viễn 432510 Điểm BĐVHX Gia Tân Thôn Tùy Hối, Xã Gia Tân, Huyện Gia Viễn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Gia Viễn 432220 Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Gia Vượng Thôn Trại Đức, Xã Gia Vượng, Huyện Gia Viễn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Gia Viễn 432240 Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Gia Xuân Thôn Đồng Xuân, Xã Gia Xuân, Huyện Gia Viễn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Gia Viễn 432320 Bưu cục văn phòng VP BĐH Gia Viễn Phố Me, Thị Trấn Me, Huyện Gia Viễn
Tỉnh Ninh Bình Huyện Hoa Lư 431900 Bưu cục cấp 2 Hoa Lư Tổ Dân Phố Cầu Huyện, Thị trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư
Tỉnh Ninh Bình Huyện Hoa Lư 431970 Bưu cục cấp 3 Trường Yên Thôn Trung, Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư
Tỉnh Ninh Bình Huyện Hoa Lư 432060 Bưu cục cấp 3 Cầu Yên Thôn Bộ Đầu, Xã Ninh An, Huyện Hoa Lư
Tỉnh Ninh Bình Huyện Hoa Lư 432010 Bưu cục cấp 3 Bích Động Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư
Tỉnh Ninh Bình Huyện Hoa Lư 431990 Điểm BĐVHX Ninh Xuân Thôn Ngoại, Xã Ninh Xuân, Huyện Hoa Lư
Tỉnh Ninh Bình Huyện Hoa Lư 432050 Điểm BĐVHX Ninh Thắng Thôn Hành Cung, Xã Ninh Thắng, Huyện Hoa Lư
Tỉnh Ninh Bình Huyện Hoa Lư 431930 Điểm BĐVHX Ninh Giang Thôn La Vân, Xã Ninh Giang, Huyện Hoa Lư
Tỉnh Ninh Bình Huyện Hoa Lư 431950 Điểm BĐVHX Ninh Hòa Thôn Ngô Thượng, Xã Ninh Hoà, Huyện Hoa Lư
Tỉnh Ninh Bình Huyện Hoa Lư 431920 Điểm BĐVHX Ninh Khang Thôn Phú Gia, Xã Ninh Khang, Huyện Hoa Lư
Tỉnh Ninh Bình Huyện Hoa Lư 432020 Điểm BĐVHX Ninh Vân Thôn Thượng, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư
Tỉnh Ninh Bình Huyện Hoa Lư 432080 Điểm BĐVHX Ninh Mỹ Xóm Tân Mỹ, Xã Ninh Mỹ, Huyện Hoa Lư
Tỉnh Ninh Bình Huyện Hoa Lư 431960 Bưu cục văn phòng VP BĐH Hoa Lư Tổ Dân Phố Cầu Huyện, Thị trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư
Tỉnh Ninh Bình Thành phố Ninh Bình 430000 Bưu cục cấp 1 Ninh Bình Sô´1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình
Tỉnh Ninh Bình Thành phố Ninh Bình 431060 Bưu cục cấp 3 Ga Đường Lê Đại Hành, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình
Tỉnh Ninh Bình Thành phố Ninh Bình 431150 Bưu cục cấp 3 Phúc Khánh Phố Phúc Thịnh, Phường Bích Đào, Thành phố Ninh Bình
Tỉnh Ninh Bình Thành phố Ninh Bình 431300 Bưu cục cấp 3 Tân Thành Đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thành, Thành phố Ninh Bình
Tỉnh Ninh Bình Thành phố Ninh Bình 431000 Bưu cục cấp 3 Chợ Rồng Ngõ 8, Đường Vân Giang, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình
Tỉnh Ninh Bình Thành phố Ninh Bình 431560 Điểm BĐVHX Ninh Nhất Xóm Thượng Kỳ Vỹ, Xã Ninh Nhất, Thành phố Ninh Bình
Tỉnh Ninh Bình Thành phố Ninh Bình 431670 Điểm BĐVHX Ninh Khánh Thôn Bình Khang, Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình
Tỉnh Ninh Bình Thành phố Ninh Bình 431620 Điểm BĐVHX Ninh Sơn Thôn Phúc Khánh, Phường Ninh Sơn, Thành phố Ninh Bình
Tỉnh Ninh Bình Thành phố Ninh Bình 431151 Điểm BĐVHX Phường Bích Đào Phố Phúc Thịnh, Phường Bích Đào, Thành phố Ninh Bình
Tỉnh Ninh Bình Thành phố Ninh Bình 431061 Điểm BĐVHX Phường Thanh Bình Ngõ Nguyễn Văn Cừ, Phố Vạn Xuân, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình
Tỉnh Ninh Bình Thành phố Ninh Bình 431521 Điểm BĐVHX Ninh Phong Xóm Đoài, Phường Ninh Phong, Thành phố Ninh Bình
Tỉnh Ninh Bình Thành phố Ninh Bình 431585 Điểm BĐVHX Ninh Tiến Thôn Cổ Loan Trung, Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình
Tỉnh Ninh Bình Thành phố Ninh Bình 430900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Ninh Bình Đường Đinh Tất Miễn, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Tỉnh Ninh Bình Thành phố Ninh Bình 431650 Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Ninh Phúc Thôn Đào Công, Xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình
Tỉnh Ninh Bình Thành phố Ninh Bình 431552 Hòm thư Công cộng Phường Nam Bình Phố Phú Xuân, Phường Nam Bình, Thành phố Ninh Bình
Tỉnh Ninh Bình Thành phố Ninh Bình 431509 Hòm thư Công cộng Phường Nam Thành Phố Phúc Chỉnh 2, Phường Nam Thành, Thành phố Ninh Bình
Tỉnh Ninh Bình Thành phố Ninh Bình 431042 Hòm thư Công cộng Phường Vân Giang Đường Phạm Hồng Thái, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình
Tỉnh Ninh Bình Thành phố Ninh Bình 431130 Bưu cục văn phòng VP BĐT Ninh Bình Sô´1116, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình
Tỉnh Ninh Bình Thành phố Ninh Bình 431140 Bưu cục văn phòng VP BĐT Ninh Bình Sô´1116, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình
Tỉnh Ninh Bình Thành phố Ninh Bình 431440 Bưu cục cấp 3 KHL Ninh Bình Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH NINH BÌNH. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.