MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH LAI CHÂU

MÃ ZIP CODE TỈNH LAI CHÂU

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH LAI CHÂU  LÀ 390000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh LAI CHÂU do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH LAI CHÂU

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Lai Châu Huyện Nậm Nhùn 394031 Hòm thư Công cộng Nậm Pì Bản Nậm Pì, Xã Nậm Pì, Huyện Nậm Nhùn
Tỉnh Lai Châu Huyện Nậm Nhùn 394041 Hòm thư Công cộng Trung Chải Bản Trung Chải, Xã Trung Chải, Huyện Nậm Nhùn
Tỉnh Lai Châu Huyện Nậm Nhùn 394021 Hòm thư Công cộng Nậm Chà Bản Nậm Chà, Xã Nậm Chà, Huyện Nậm Nhùn
Tỉnh Lai Châu Huyện Nậm Nhùn 394100 Bưu cục cấp 2 Nậm Nhùn Khu phố Thị trấn, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn
Tỉnh Lai Châu Huyện Nậm Nhùn 394070 Điểm BĐVHX Hua Bum Thôn Hua Bum, Xã Hua Bum, Huyện Nậm Nhùn
Tỉnh Lai Châu Huyện Nậm Nhùn 394140 Điểm BĐVHX Lê Lợi Bản Bản chợ, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn
Tỉnh Lai Châu Huyện Nậm Nhùn 394080 Hòm thư Công cộng Mường Mô Bản Mường Mô, Xã Mường Mô, Huyện Nậm Nhùn
Tỉnh Lai Châu Huyện Nậm Nhùn 394131 Hòm thư Công cộng Nậm Ban Bản Nậm Ô, Xã Nậm Ban, Huyện Nậm Nhùn
Tỉnh Lai Châu Huyện Nậm Nhùn 394091 Hòm thư Công cộng Nậm Hàng Bản Nậm Hàng, Xã Nậm Hàng, Huyện Nậm Nhùn
Tỉnh Lai Châu Huyện Nậm Nhùn 394121 Hòm thư Công cộng Nậm Manh Bản Huổi Chát, Xã Nậm Manh, Huyện Nậm Nhùn
Tỉnh Lai Châu Huyện Nậm Nhùn 394150 Điểm BĐVHX Pú Đao Bản Nậm Đắc, Xã Pú Đao, Huyện Nậm Nhùn
Tỉnh Lai Châu Huyện Tân Uyên 393600 Bưu cục cấp 2 Tân Uyên Khu 2, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên
Tỉnh Lai Châu Huyện Tân Uyên 393710 Điểm BĐVHX Pắcta Thôn Nà Sẳng, Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên
Tỉnh Lai Châu Huyện Tân Uyên 393630 Hòm thư Công cộng Mường Khoa Thôn Hô Bon, Xã Mường Khoa, Huyện Tân Uyên
Tỉnh Lai Châu Huyện Tân Uyên 393780 Điểm BĐVHX Hố Mít Thôn Suối Lĩnh Mông, Xã Hố Mít, Huyện Tân Uyên
Tỉnh Lai Châu Huyện Tân Uyên 393660 Điểm BĐVHX Nậm Cần Thôn Phiêng Bay, Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên
Tỉnh Lai Châu Huyện Tân Uyên 393810 Điểm BĐVHX Thân Thuộc Thôn Phiêng Phát 1, Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên
Tỉnh Lai Châu Huyện Tân Uyên 393680 Điểm BĐVHX Nậm Sỏ Thôn Khau Hỏm, Xã Nậm Sỏ, Huyện Tân Uyên
Tỉnh Lai Châu Huyện Tân Uyên 393730 Điểm BĐVHX Phúc Khoa Bản Ngọc Lại, Xã Phúc Khoa, Huyện Tân Uyên
Tỉnh Lai Châu Huyện Tân Uyên 393852 Hòm thư Công cộng Xã Trung Đồng Bản Phiêng phát 1, Xã Trung Đồng, Huyện Tân Uyên
Tỉnh Lai Châu Huyện Tân Uyên 393765 Hòm thư Công cộng Xã Tà Mít Thôn Sài Lương, Xã Tà Mít, Huyện Tân Uyên
Tỉnh Lai Châu Huyện Than Uyên 393230 Điểm BĐVHX Mường Than Thôn Cẩm Trung 4, Xã Mường Than, Huyện Than Uyên
Tỉnh Lai Châu Huyện Than Uyên 392900 Bưu cục cấp 2 Than Uyên Khu 1, Thị Trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên
Tỉnh Lai Châu Huyện Than Uyên 393320 Điểm BĐVHX Mường Kim Thôn Nà Dân 1, Xã Mường Kim, Huyện Than Uyên
Tỉnh Lai Châu Huyện Than Uyên 393200 Điểm BĐVHX Khoen On Thôn Sàng, Xã Khoen On, Huyện Than Uyên
Tỉnh Lai Châu Huyện Than Uyên 393410 Điểm BĐVHX Phúc Than Bản Sang Ngà, Xã Phúc Than, Huyện Than Uyên
Tỉnh Lai Châu Huyện Than Uyên 393182 Hòm thư Công cộng Xã Pha Mu Thôn Khá, Xã Pha Mu, Huyện Than Uyên
Tỉnh Lai Châu Huyện Than Uyên 393138 Hòm thư Công cộng Xã Mường Mít Thôn Hát Nam, Xã Mường Mít, Huyện Than Uyên
Tỉnh Lai Châu Huyện Than Uyên 393303 Hòm thư Công cộng Xã Mường Cang Thôn Nà Ban, Xã Mường Cang, Huyện Than Uyên
Tỉnh Lai Châu Huyện Than Uyên 393459 Hòm thư Công cộng Xã Hua Nà Bản Nà Ban, Xã Hua Nà, Huyện Than Uyên
Tỉnh Lai Châu Huyện Than Uyên 393100 Hòm thư Công cộng Xã Tà Hừa Thôn Cáp Na 1, Xã Tà Hừa, Huyện Than Uyên
Tỉnh Lai Châu Huyện Than Uyên 393220 Hòm thư Công cộng Xã Ta Gia Thôn Mì, Xã Ta Gia, Huyện Than Uyên
Tỉnh Lai Châu Huyện Than Uyên 393438 Hòm thư Công cộng Xã Tà Mung Bản Lun 1, Xã Tà Mung, Huyện Than Uyên
Tỉnh Lai Châu Huyện Sìn Hồ 392300 Bưu cục cấp 2 Sìn Hồ Khu phố 2, Thị Trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ
Tỉnh Lai Châu Huyện Sìn Hồ 392340 Điểm BĐVHX Pa Tần Bản Đội 1, Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ
Tỉnh Lai Châu Huyện Sìn Hồ 392450 Điểm BĐVHX Tà Ngảo Bản Hải Hồ, Xã Tà Ngảo, Huyện Sìn Hồ
Tỉnh Lai Châu Huyện Sìn Hồ 392490 Điểm BĐVHX Phăng Xu Lin Bản Phăng Xô Lin 1, Xã Phăng Xu Lin, Huyện Sìn Hồ
Tỉnh Lai Châu Huyện Sìn Hồ 392470 Điểm BĐVHX Xà Dề Phìn Bản Xà Dề Phìn, Xã Sà Dề Phìn, Huyện Sìn Hồ
Tỉnh Lai Châu Huyện Sìn Hồ 392510 Điểm BĐVHX Tả Phìn Bản Tả Phìn 1, Xã Tả Phìn, Huyện Sìn Hồ
Tỉnh Lai Châu Huyện Sìn Hồ 392530 Điểm BĐVHX Hồng Thu Bản Nà Kế 1, Xã Hồng Thu, Huyện Sìn Hồ
Tỉnh Lai Châu Huyện Sìn Hồ 392600 Bưu cục cấp 3 Nậm Tăm Bản Nà Tăm 1, Xã Nậm Tăm, Huyện Sìn Hồ
Tỉnh Lai Châu Huyện Sìn Hồ 392570 Điểm BĐVHX Lùng Thàng Bản Can Hồ 1, Xã Lùng Thàng, Huyện Sìn Hồ
Tỉnh Lai Châu Huyện Sìn Hồ 392380 Điểm BĐVHX Chăn Nưa Bản Chiềng Chăn, Xã Chăn Nưa, Huyện Sìn Hồ
Tỉnh Lai Châu Huyện Sìn Hồ 392560 Điểm BĐVHX Phìn Hồ Bản Phìn Hồ, Xã Phìn Hồ, Huyện Sìn Hồ
Tỉnh Lai Châu Huyện Sìn Hồ 392640 Điểm BĐVHX Nậm Mạ Bản Nậm Mạ 1, Xã Mậm Mạ, Huyện Sìn Hồ
Tỉnh Lai Châu Huyện Sìn Hồ 392650 Điểm BĐVHX Noong Hẻo Bản Noong Hẻo 1, Xã Noong Hẻo, Huyện Sìn Hồ
Tỉnh Lai Châu Huyện Sìn Hồ 392620 Hòm thư Công cộng Nậm Cha Bản Bản Nậm Cha 1, Xã Nậm Cha, Huyện Sìn Hồ
Tỉnh Lai Châu Huyện Sìn Hồ 392750 Điểm BĐVHX Pu Sam Cáp Bản Hồ Sì Pháng 1, Xã Pu Sam Cáp, Huyện Sìn Hồ
Tỉnh Lai Châu Huyện Sìn Hồ 392680 Điểm BĐVHX Căn Co Bản Căn Co, Xã Căn Co, Huyện Sìn Hồ
Tỉnh Lai Châu Huyện Sìn Hồ 392430 Điểm BĐVHX Làng Mô Bản Nhiều Sáng 1, Xã Làng Mô, Huyện Sìn Hồ
Tỉnh Lai Châu Huyện Sìn Hồ 392700 Hòm thư Công cộng Nậm Cuổi Bản Cuổi Nưa, Xã Nậm Cuổi, Huyện Sìn Hồ
Tỉnh Lai Châu Huyện Sìn Hồ 392720 Hòm thư Công cộng Nậm Hăn Bản Pá Hăn 1, Xã Nậm Hăn, Huyện Sìn Hồ
Tỉnh Lai Châu Huyện Sìn Hồ 392422 Điểm BĐVHX Tủa Sin Chải Bản Xin Chải, Xã Tủ Sín Chải, Huyện Sìn Hồ
Tỉnh Lai Châu Huyện Sìn Hồ 392321 Hòm thư Công cộng Pa Khóa Bản Hồng Quảng 2, Xã Pa Khóa, Huyện Sìn Hồ
Tỉnh Lai Châu Huyện Sìn Hồ 392311 Hòm thư Công cộng Ma Quai Bản Can Hồ, Xã Ma Quai, Huyện Sìn Hồ
Tỉnh Lai Châu Huyện Mường Tè 391900 Bưu cục cấp 2 Mường Tè Khu phố 8, Thị Trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè
Tỉnh Lai Châu Huyện Mường Tè 391990 Hòm thư Công cộng Bum Tở Bản Phìn Khò, Xã Bum Tở, Huyện Mường Tè
Tỉnh Lai Châu Huyện Mường Tè 391920 Hòm thư Công cộng Bum Nưa Bản Bum, Xã Bum Nưa, Huyện Mường Tè
Tỉnh Lai Châu Huyện Mường Tè 392010 Điểm BĐVHX Mường Tè Bản Nậm Cúm, Xã Mường Tè, Huyện Mường Tè
Tỉnh Lai Châu Huyện Mường Tè 392180 Hòm thư Công cộng Nậm Hàng Bản Nậm Hàng, Xã Nậm Hàng, Huyện Mường Tè
Tỉnh Lai Châu Huyện Mường Tè 392080 Hòm thư Công cộng Ka Lăng Bản Ka Lăng, Xã Ka Lăng, Huyện Mường Tè
Tỉnh Lai Châu Huyện Mường Tè 392081 Điểm BĐVHX Nậm Khao Bản Nậm Khao, Xã Nậm Khao, Huyện Mường Tè
Tỉnh Lai Châu Huyện Mường Tè 392070 Hòm thư Công cộng Thu Lum Bản Thu Lũm, Xã Thu Lũm, Huyện Mường Tè
Tỉnh Lai Châu Huyện Mường Tè 392370 Hòm thư Công cộng Nâm Ban Bản Nậm Ô, Xã Nậm Ban, Huyện Mường Tè
Tỉnh Lai Châu Huyện Mường Tè 392098 Hòm thư Công cộng Mù cả Bản Mù Cả, Xã Mù Cả, Huyện Mường Tè
Tỉnh Lai Châu Huyện Mường Tè 392042 Hòm thư Công cộng Xã Pa Ủ Bản Pa Ủ, Xã Pa Ủ, Huyện Mường Tè
Tỉnh Lai Châu Huyện Mường Tè 391964 Hòm thư Công cộng Xã Pa Vệ Sủ Bản Phi Chi A, Xã Pa Vệ Sử, Huyện Mường Tè
Tỉnh Lai Châu Huyện Mường Tè 392215 Hòm thư Công cộng Nậm Manh Bản Huổi Chát, Xã Nậm Manh, Huyện Mường Tè
Tỉnh Lai Châu Huyện Mường Tè 392122 Hòm thư Công cộng Tà Tổng Bản Tà Tổng, Xã Tà Tổng, Huyện Mường Tè
Tỉnh Lai Châu Huyện Mường Tè 392221 Hòm thư Công cộng Vàng San Bản Vàng San, Xã Vàng San, Huyện Mường Tè
Tỉnh Lai Châu Huyện Mường Tè 392241 Hòm thư Công cộng Tá Bạ Bản Tá Bạ, Xã Tá Bạ, Huyện Mường Tè
Tỉnh Lai Châu  Huyện Phong Thổ 391500 Bưu cục cấp 2 Phong Thổ Thôn Pa So, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ
Tỉnh Lai Châu  Huyện Phong Thổ 391560 Bưu cục cấp 3 Mường So Bản Tây Sơn, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ
Tỉnh Lai Châu  Huyện Phong Thổ 391800 Điểm BĐVHX Lản Nhỉ Thàng Bản Lản Nhỉ Thàng, Xã Lản Nhì Thàng, Huyện Phong Thổ
Tỉnh Lai Châu  Huyện Phong Thổ 391750 Điểm BĐVHX Hoang Thèn Bản Hoang Thèn, Xã Hoang Thèn, Huyện Phong Thổ
Tỉnh Lai Châu  Huyện Phong Thổ 391590 Điểm BĐVHX Bản Lang Bản Lang, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ
Tỉnh Lai Châu  Huyện Phong Thổ 391620 Điểm BĐVHX Khổng Lào Bản Khồng Lào, Xã Khổng Lào, Huyện Phong Thổ
Tỉnh Lai Châu  Huyện Phong Thổ 391530 Điểm BĐVHX Nậm Xe Bản Nậm Se, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ
Tỉnh Lai Châu  Huyện Phong Thổ 391820 Điểm BĐVHX Huổi Luông Bản Huổi Luông 1, Xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ
Tỉnh Lai Châu  Huyện Phong Thổ 391655 Điểm BĐVHX Dào San Bản Hợp 1, Xã Dào San, Huyện Phong Thổ
Tỉnh Lai Châu  Huyện Phong Thổ 391505 Hòm thư Công cộng Mường So Bản Vàng Pó, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ
Tỉnh Lai Châu  Huyện Phong Thổ 391791 Điểm BĐVHX Sin Suối Hồ Bản Sin Suối Hồ, Xã Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ
Tỉnh Lai Châu  Huyện Phong Thổ 391778 Điểm BĐVHX Ma Ly Pho Bản Thèn Sin, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ
Tỉnh Lai Châu  Huyện Phong Thổ 391690 Hòm thư Công cộng Mù Sang Bản Sin Chải, Xã Mù Sang, Huyện Phong Thổ
Tỉnh Lai Châu  Huyện Phong Thổ 391676 Điểm BĐVHX Tông Qua Lìn Bản Cang Há, Xã Tông Qua Lìn, Huyện Phong Thổ
Tỉnh Lai Châu  Huyện Phong Thổ 391779 Bưu cục cấp 3 Ma Lù Thàng Bản Cây Không, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ
Tỉnh Lai Châu  Huyện Phong Thổ 391737 Hòm thư Công cộng Xã Pa Vây Sử Bản Sin Chải, Xã Pa Vây Sử, Huyện Phong Thổ
Tỉnh Lai Châu  Huyện Phong Thổ 391704 Hòm thư Công cộng Xã Mồ Sỳ San Bản Mồ Sỳ San, Xã Mồ Sỳ San, Huyện Phong Thổ
Tỉnh Lai Châu  Huyện Phong Thổ 391717 Hòm thư Công cộng Xã Vàng Ma Chải Bản Nhóm 1, Xã Vàng Ma Chải, Huyện Phong Thổ
Tỉnh Lai Châu  Huyện Phong Thổ 391746 Hòm thư Công cộng Xã Sì Lở Lầu Bản Gia Khẩu, Xã Sì Lở Lầu, Huyện Phong Thổ
Tỉnh Lai Châu  Huyện Phong Thổ 391726 Hòm thư Công cộng Xã Ma Li Chải Bản Mới 1, Xã Ma Li Chải, Huyện Phong Thổ
Tỉnh Lai Châu Huyện Tam Đường 391100 Bưu cục cấp 2 Tam Đường Bản Trung Tâm, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường
Tỉnh Lai Châu Huyện Tam Đường 391230 Điểm BĐVHX Thèn Sin Bản Thèn Sin, Xã Thèn Xin, Huyện Tam Đường
Tỉnh Lai Châu Huyện Tam Đường 391320 Điểm BĐVHX Bản Hon Bản Bản Hon 1, Xã Bản Hon, Huyện Tam Đường
Tỉnh Lai Châu Huyện Tam Đường 391150 Điểm BĐVHX Bản Bo Bản Bản Bo, Xã Bản Bo, Huyện Tam Đường
Tỉnh Lai Châu Huyện Tam Đường 391151 Điểm BĐVHX Hồ Thầu Bản Rường Ổi, Xã Hồ Thầu, Huyện Tam Đường
Tỉnh Lai Châu Huyện Tam Đường 391300 Điểm BĐVHX Bản Giang Bản Bản Giang, Xã Bản Giang, Huyện Tam Đường
Tỉnh Lai Châu Huyện Tam Đường 391360 Điểm BĐVHX Nà Tăm Bản Nà Tăm, Xã Nà Tăm, Huyện Tam Đường
Tỉnh Lai Châu Huyện Tam Đường 391210 Điểm BĐVHX Tả Lèng Bản Tả Lẻng, Xã Tả Lèng, Huyện Tam Đường
Tỉnh Lai Châu Huyện Tam Đường 391340 Hòm thư Công cộng Khun Há Bản Nậm Đích, Xã Khun Há, Huyện Tam Đường
Tỉnh Lai Châu Huyện Tam Đường 391280 Điểm BĐVHX Nùng Nàng Bản Nùng Nàng, Xã Nùng Nàng, Huyện Tam Đường
Tỉnh Lai Châu Huyện Tam Đường 391131 Điểm BĐVHX Bình Lư Bản Trung Tâm, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường
Tỉnh Lai Châu Huyện Tam Đường 391240 Điểm BĐVHX Sơn Bình Bản Sơn Bình, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường
Tỉnh Lai Châu Huyện Tam Đường 391407 Hòm thư Công cộng Xã Giang Ma Bản Mào Phô, Xã Giang Ma, Huyện Tam Đường
Tỉnh Lai Châu Thành phố Lai Châu 391030 Điểm BĐVHX Nậm Loỏng Bản Sùng Chô, Xã Nậm Loỏng, Thành phố Lai Châu
Tỉnh Lai Châu Thành phố Lai Châu 391050 Điểm BĐVHX San Thàng Bản San Thàng 1, Xã San Thàng, Thành phố Lai Châu
Tỉnh Lai Châu Thành phố Lai Châu 390000 Bưu cục cấp 1 Thành phố Lai Châu Đường Đại lộ Lê Lợi, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu
Tỉnh Lai Châu Thành phố Lai Châu 390900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Lai Châu Đường lê lợi, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu
Tỉnh Lai Châu Thành phố Lai Châu 391099 Bưu cục cấp 3 Bưu cục 3 Đoàn Kết Sô´185, Đường trần hưng đạo, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu
Tỉnh Lai Châu Thành phố Lai Châu 391074 Điểm BĐVHX Quyết Thắng Khu phố Quyết Thắng 3, Phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu
Tỉnh Lai Châu Thành phố Lai Châu 393521 Hòm thư Công cộng Phường Đông phong Cụm Đường Phan Đình Giót, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu
Tỉnh Lai Châu Thành phố Lai Châu 393501 Hòm thư Công cộng Phường Quyết Tiến Cụm đường Bế Văn Đàn, Phường Quyết Tiến, Thành phố Lai Châu
Tỉnh Lai Châu Thành phố Lai Châu 393540 Bưu cục văn phòng VP BĐT Lai Châu Đường Đại lộ Lê Lợi, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu
Tỉnh Lai Châu Thành phố Lai Châu 393545 Bưu cục cấp 3 KHL Lai Châu Đường Đại lộ Lê Lợi, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH LAI CHÂU. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.