MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH LONG AN

MÃ ZIP CODE TỈNH LONG AN

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH LONG AN  LÀ 850000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh LONG AN do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH LONG AN

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Long An Thị xã Kiến Tường 855600 Bưu cục cấp 2 Thị xã Kiến Tường Sô´14, Đường 30 tháng 4, Phường 1, Thị xã Kiến Tường
Tỉnh Long An Thị xã Kiến Tường 855710 Điểm BĐVHX Bình Hiệp Ấp Ông Nhan Tây, Xã Bình Hiệp, Thị xã Kiến Tường
Tỉnh Long An Thị xã Kiến Tường 855705 Điểm BĐVHX Thạnh Trị Ấp 2, Xã Thạnh Trị, Thị xã Kiến Tường
Tỉnh Long An Thị xã Kiến Tường 855740 Điểm BĐVHX Thạnh Hưng Ấp Bào Môn, Xã Thạch Hưng, Thị xã Kiến Tường
Tỉnh Long An Thị xã Kiến Tường 855720 Điểm BĐVHX Bình Tân Ấp Gò Tranh, Xã Bình Tân, Thị xã Kiến Tường
Tỉnh Long An Thị xã Kiến Tường 855730 Điểm BĐVHX Tuyên Thạnh Ấp Bắc Chan 1, Xã Tuyên Thạnh, Thị xã Kiến Tường
Tỉnh Long An Huyện Tân Hưng 855300 Bưu cục cấp 2 Tân Hưng Sô´2, Khu phố Gò Thuyền, Thị Trấn Tân Hưng, Huyện Tân Hưng
Tỉnh Long An Huyện Tân Hưng 855330 Điểm BĐVHX Hưng Điền B Ấp Kinh Mới, Xã Hưng Điền B, Huyện Tân Hưng
Tỉnh Long An Huyện Tân Hưng 855340 Điểm BĐVHX Hưng Điền Ấp Cây Me, Xã Hưng Điền , Huyện Tân Hưng
Tỉnh Long An Huyện Tân Hưng 855310 Điểm BĐVHX Thạnh Hưng Ấp 1, Xã Thạnh Hưng, Huyện Tân Hưng
Tỉnh Long An Huyện Tân Hưng 855390 Điểm BĐVHX Vĩnh Đại Ấp Vĩnh Ân, Xã Vĩnh Đại, Huyện Tân Hưng
Tỉnh Long An Huyện Tân Hưng 855400 Điểm BĐVHX Vĩnh Lợi Ấp Cả Sách, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Tân Hưng
Tỉnh Long An Huyện Tân Hưng 855350 Điểm BĐVHX Hưng Thạnh Ấp Gò Gòn, Xã Hưng Thạnh, Huyện Tân Hưng
Tỉnh Long An Huyện Tân Hưng 855365 Điểm BĐVHX Vĩnh Châu B Ấp 2, Xã Vĩnh Châu B, Huyện Tân Hưng
Tỉnh Long An Huyện Tân Hưng 855324 Điểm BĐVHX Hưng Hà Ấp Hà Thanh, Xã Hưng Hà, Huyện Tân Hưng
Tỉnh Long An Huyện Tân Hưng 855375 Điểm BĐVHX Vĩnh Châu A Ấp Vĩnh Nguyện, Xã Vĩnh Châu A, Huyện Tân Hưng
Tỉnh Long An Huyện Tân Hưng 855416 Điểm BĐVHX Vĩnh Thạnh Ấp Cả Tràm, Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Tân Hưng
Tỉnh Long An Huyện Tân Hưng 855384 Điểm BĐVHX Vĩnh Bửu Ấp 4, Xã Vĩnh Bửu, Huyện Tân Hưng
Tỉnh Long An Huyện Vĩnh Hưng 855100 Bưu cục cấp 2 Vĩnh Hưng Khu phố 1, Thị Trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng
Tỉnh Long An Huyện Vĩnh Hưng 855120 Điểm BĐVHX Thái Bình Trung Ấp Trung Trực, Xã Thái Bình Trung, Huyện Vĩnh Hưng
Tỉnh Long An Huyện Vĩnh Hưng 855130 Điểm BĐVHX Thái Trị Ấp Thái Quang, Xã Thái Trị, Huyện Vĩnh Hưng
Tỉnh Long An Huyện Vĩnh Hưng 855110 Điểm BĐVHX Vĩnh Bình Ấp 1, Xã Vĩnh Bình, Huyện Vĩnh Hưng
Tỉnh Long An Huyện Vĩnh Hưng 855160 Điểm BĐVHX Khánh Hưng Ấp Gò Châu Mai, Xã Khánh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng
Tỉnh Long An Huyện Vĩnh Hưng 855180 Điểm BĐVHX Vĩnh Thuận Ấp Kinh Mới, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Hưng
Tỉnh Long An Huyện Vĩnh Hưng 855170 Điểm BĐVHX Vĩnh Trị Ấp Gò Cát, Xã Vĩnh Trị, Huyện Vĩnh Hưng
Tỉnh Long An Huyện Vĩnh Hưng 855140 Điểm BĐVHX Hưng Điền A Ấp 2, Xã Hưng Điền A, Huyện Vĩnh Hưng
Tỉnh Long An Huyện Vĩnh Hưng 855141 Điểm BĐVHX Hưng Điền 2 Ấp Tà Nu, Xã Hưng Điền A, Huyện Vĩnh Hưng
Tỉnh Long An Huyện Vĩnh Hưng 855190 Điểm BĐVHX Tuyên Bình Tây Ấp Cả Rưng, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng
Tỉnh Long An Huyện Vĩnh Hưng 855205 Điểm BĐVHX Tuyên Bình Ấp Rạch Mây, Xã Tuyên Bình, Huyện Vĩnh Hưng
Tỉnh Long An Huyện Vĩnh Hưng 855116 Điểm BĐVHX Vĩnh Bình 2 Ấp 1, Xã Vĩnh Bình, Huyện Vĩnh Hưng
Tỉnh Long An Huyện Mộc Hoá 854800 Bưu cục cấp 2 Mộc Hóa Sô´14, Đường 30/4, Thị Trấn Mộc Hoá, Huyện Mộc Hoá
Tỉnh Long An Huyện Mộc Hoá 854960 Điểm BĐVHX Bình Hiệp Ấp Ông Nhan Tây, Xã Bình Hiệp, Huyện Mộc Hoá
Tỉnh Long An Huyện Mộc Hoá 854900 Điểm BĐVHX Bình Phong Thạnh Ấp 2, Xã Bình Phong Thạnh, Huyện Mộc Hoá
Tỉnh Long An Huyện Mộc Hoá 854990 Điểm BĐVHX Thạnh Hưng Ấp Sồ Đô, Xã Thạnh Hưng, Huyện Mộc Hoá
Tỉnh Long An Huyện Mộc Hoá 854880 Điểm BĐVHX Tân Lập Ấp 3, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Hoá
Tỉnh Long An Huyện Mộc Hoá 854953 Điểm BĐVHX Thạnh Trị Ấp 2, Xã Thạnh Trị, Huyện Mộc Hoá
Tỉnh Long An Huyện Mộc Hoá 854923 Điểm BĐVHX Bình Thạnh Ấp Gò Dồ Nhỏ, Xã Bình Thạnh, Huyện Mộc Hoá
Tỉnh Long An Huyện Mộc Hoá 854987 Điểm BĐVHX Tuyên Thạnh Ấp Bắc Chan 1, Xã Tuyên Thạnh, Huyện Mộc Hoá
Tỉnh Long An Huyện Mộc Hoá 854945 Điểm BĐVHX Bình Hòa Tây Ấp Bình Tây 1, Xã Bình Hoà Tây, Huyện Mộc Hoá
Tỉnh Long An Huyện Mộc Hoá 854895 Điểm BĐVHX Tân Thành Ấp Cà Đá, Xã Tân Thành, Huyện Mộc Hoá
Tỉnh Long An Huyện Mộc Hoá 854914 Điểm BĐVHX Bình Hòa Đông Ấp 2, Xã Bình Hoà Đông, Huyện Mộc Hoá
Tỉnh Long An Huyện Mộc Hoá 854935 Điểm BĐVHX Bình Hòa Trung Ấp Bình Nam, Xã Bình Hoà Trung, Huyện Mộc Hoá
Tỉnh Long An Huyện Mộc Hoá 854974 Điểm BĐVHX Bình Tân Ấp Gò Tranh, Xã Bình Tân, Huyện Mộc Hoá
Tỉnh Long An Huyện Mộc Hoá 854888 Điểm BĐVHX Tân Lập 2 Ấp 5, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Hoá
Tỉnh Long An Huyện Tân Thạnh 854600 Bưu cục cấp 2 Tân Thạnh Khu Vực 1, Thị Trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh
Tỉnh Long An Huyện Tân Thạnh 854750 Điểm BĐVHX Hậu Thạnh Tây Ấp 1, Xã Hậu Thạnh Tây, Huyện Tân Thạnh
Tỉnh Long An Huyện Tân Thạnh 854640 Điểm BĐVHX Kiến Bình Ấp 7 Mét, Xã Kiến Bình, Huyện Tân Thạnh
Tỉnh Long An Huyện Tân Thạnh 854660 Điểm BĐVHX Nhơn Ninh Ấp Tân Chánh A, Xã Nhơn Ninh, Huyện Tân Thạnh
Tỉnh Long An Huyện Tân Thạnh 854680 Điểm BĐVHX Tân Lập Ấp Kinh Nhà Thờ, Xã Tân Lập, Huyện Tân Thạnh
Tỉnh Long An Huyện Tân Thạnh 854620 Điểm BĐVHX Tân Bình Ấp Hiệp Thành, Xã Tân Bình, Huyện Tân Thạnh
Tỉnh Long An Huyện Tân Thạnh 854700 Điểm BĐVHX Tân Ninh Ấp Bằng Lăng, Xã Tân Ninh, Huyện Tân Thạnh
Tỉnh Long An Huyện Tân Thạnh 854740 Điểm BĐVHX Bắc Hòa Ấp Hòa Hưng, Xã Bắc Hoà, Huyện Tân Thạnh
Tỉnh Long An Huyện Tân Thạnh 854690 Điểm BĐVHX Nhơn Hòa Lập Ấp Nguyễn Tán, Xã Nhơn Hoà Lập, Huyện Tân Thạnh
Tỉnh Long An Huyện Tân Thạnh 854650 Điểm BĐVHX Tân Hòa Ấp Văn Phòng, Xã Tân Hoà, Huyện Tân Thạnh
Tỉnh Long An Huyện Tân Thạnh 854720 Điểm BĐVHX Hậu Thạnh Đông Ấp 2, Xã Hậu Thạnh Đông, Huyện Tân Thạnh
Tỉnh Long An Huyện Tân Thạnh 854634 Điểm BĐVHX Nhơn Hòa Ấp Hải Hưng, Xã Nhơn Hoà, Huyện Tân Thạnh
Tỉnh Long An Huyện Tân Thạnh 854716 Điểm BĐVHX Tân Thành Ấp 3, Xã Tân Thành, Huyện Tân Thạnh
Tỉnh Long An Huyện Thạnh Hoá 854400 Bưu cục cấp 2 Thạnh Hóa Đường Lộ Trung Tâm, Thị Trấn Thạnh Hoá, Huyện Thạnh Hoá
Tỉnh Long An Huyện Thạnh Hoá 854440 Điểm BĐVHX Tân Đông Ấp 3, Xã Tân Đông, Huyện Thạnh Hoá
Tỉnh Long An Huyện Thạnh Hoá 854470 Điểm BĐVHX Tân Hiệp Ấp 2, Xã Tân Hiệp, Huyện Thạnh Hoá
Tỉnh Long An Huyện Thạnh Hoá 854490 Điểm BĐVHX Thạnh Phú Ấp Thạnh Lập, Xã Thạnh Phú, Huyện Thạnh Hoá
Tỉnh Long An Huyện Thạnh Hoá 854500 Điểm BĐVHX Thủy Tây Ấp 1, Xã Thủy Tây, Huyện Thạnh Hoá
Tỉnh Long An Huyện Thạnh Hoá 854430 Điểm BĐVHX Tân Tây Ấp 1, Xã Tân Tây, Huyện Thạnh Hoá
Tỉnh Long An Huyện Thạnh Hoá 854420 Điểm BĐVHX Thủy Đông Ấp Nước Trong, Xã Thủy Đông, Huyện Thạnh Hoá
Tỉnh Long An Huyện Thạnh Hoá 854514 Điểm BĐVHX Thạnh An Ấp 3, Xã Thạnh An, Huyện Thạnh Hoá
Tỉnh Long An Huyện Thạnh Hoá 854465 Điểm BĐVHX Thuận Bình Ấp Đồn A, Xã Thuận Bình, Huyện Thạnh Hoá
Tỉnh Long An Huyện Thạnh Hoá 854485 Điểm BĐVHX Thạnh Phước Ấp Cả Sáu, Xã Thạnh Phước, Huyện Thạnh Hoá
Tỉnh Long An Huyện Thạnh Hoá 854455 Điểm BĐVHX Thuận Nghĩa Hòa Ấp Vườn Xoài, Xã Thuận Nghĩa Hoà, Huyện Thạnh Hoá
Tỉnh Long An Huyện Đức Huệ 854241 Điểm BĐVHX Bình Thành Ấp 1, Xã Bình Thành, Huyện Đức Huệ
Tỉnh Long An Huyện Đức Huệ 854250 Điểm BĐVHX Bình Hòa Hưng Ấp 2, Xã Bình Hoà Hưng, Huyện Đức Huệ
Tỉnh Long An Huyện Đức Huệ 854200 Bưu cục cấp 2 Đức Huệ Đường 838, Thị Trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ
Tỉnh Long An Huyện Đức Huệ 854280 Điểm BĐVHX Mỹ Quý Tây 2 Ấp 4, Xã Mỹ Quý Tây, Huyện Đức Huệ
Tỉnh Long An Huyện Đức Huệ 854230 Điểm BĐVHX Bình Hòa Bắc Ấp Tân Hòa, Xã Bình Hoà Bắc, Huyện Đức Huệ
Tỉnh Long An Huyện Đức Huệ 854320 Điểm BĐVHX Bình Hòa Nam Ấp 3, Xã Bình Hoà Nam, Huyện Đức Huệ
Tỉnh Long An Huyện Đức Huệ 854300 Điểm BĐVHX Mỹ Quý Đông Ấp 4, Xã Mỹ Quý Đông, Huyện Đức Huệ
Tỉnh Long An Huyện Đức Huệ 854281 Điểm BĐVHX Mỹ Quý Tây Ấp 1, Xã Mỹ Quý Tây, Huyện Đức Huệ
Tỉnh Long An Huyện Đức Huệ 854310 Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh Bắc Ấp 4, Xã Mỹ Thạnh Bắc, Huyện Đức Huệ
Tỉnh Long An Huyện Đức Huệ 854270 Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh Tây Ấp Voi, Xã Mỹ Thạnh Tây, Huyện Đức Huệ
Tỉnh Long An Huyện Đức Huệ 854201 Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh Đông A Đường 838, Thị Trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ
Tỉnh Long An Huyện Đức Huệ 854220 Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh Đông Ấp 4, Xã Mỹ Thạnh Đông, Huyện Đức Huệ
Tỉnh Long An Huyện Đức Huệ 854240 Điểm BĐVHX Bình Thành 2 Ấp 3, Xã Bình Thành, Huyện Đức Huệ
Tỉnh Long An Huyện Đức Huệ 854266 Điểm BĐVHX Mỹ Bình Ấp 1, Xã Mỹ Bình, Huyện Đức Huệ
Tỉnh Long An Huyện Đức Hoà 853700 Bưu cục cấp 2 Hậu Nghĩa Khu B, Thị Trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hoà
Tỉnh Long An Huyện Đức Hoà 853950 Bưu cục cấp 3 Đức Hòa Đường Tỉnh Lộ 830, Thị Trấn Đức Hoà, Huyện Đức Hoà
Tỉnh Long An Huyện Đức Hoà 853810 Điểm BĐVHX Mỹ Hạnh Bắc Ấp Tràm Lạc, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà
Tỉnh Long An Huyện Đức Hoà 853840 Điểm BĐVHX An Ninh Đông Ấp An Hiệp, Xã An Ninh Đông, Huyện Đức Hoà
Tỉnh Long An Huyện Đức Hoà 853870 Điểm BĐVHX An Ninh Tây Ấp An Thạnh, Xã An Ninh Tây, Huyện Đức Hoà
Tỉnh Long An Huyện Đức Hoà 853880 Điểm BĐVHX Hiệp Hòa Ấp Hòa Thuận 2, Xã Hiệp Hoà, Huyện Đức Hoà
Tỉnh Long An Huyện Đức Hoà 853930 Điểm BĐVHX Hòa Khánh Nam Ấp Thuận Hòa 2, Xã Hoà Khánh Nam, Huyện Đức Hoà
Tỉnh Long An Huyện Đức Hoà 854020 Điểm BĐVHX Đức Hòa Đông Ấp 4, Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hoà
Tỉnh Long An Huyện Đức Hoà 853780 Điểm BĐVHX Đức Hòa Thượng Ấp Nhơn Hòa 1, Xã Đức Hoà Thượng, Huyện Đức Hoà
Tỉnh Long An Huyện Đức Hoà 853820 Điểm BĐVHX Tân Mỹ Ấp Chánh Hội, Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hoà
Tỉnh Long An Huyện Đức Hoà 853900 Điểm BĐVHX Tân Phú Ấp Chánh, Xã Tân Phú, Huyện Đức Hoà
Tỉnh Long An Huyện Đức Hoà 853740 Điểm BĐVHX Đức Lập Thượng Ấp Tân Hội, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hoà
Tỉnh Long An Huyện Đức Hoà 853760 Điểm BĐVHX Đức Lập Hạ Ấp Đức Hạnh 2, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà
Tỉnh Long An Huyện Đức Hoà 854000 Điểm BĐVHX Đức Hòa Hạ Ấp Bình Tiền 1, Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hoà
Tỉnh Long An Huyện Đức Hoà 853800 Điểm BĐVHX Mỹ Hạnh Nam Ấp Mới 1, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà
Tỉnh Long An Huyện Đức Hoà 853850 Điểm BĐVHX Lộc Giang Ấp Lộc Bình, Xã Lộc Giang, Huyện Đức Hoà
Tỉnh Long An Huyện Đức Hoà 853980 Điểm BĐVHX Hựu Thạnh Ấp 2, Xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hoà
Tỉnh Long An Huyện Đức Hoà 853926 Điểm BĐVHX Hòa Khánh Tây Ấp Hóc Thơm 2, Xã Hoà Khánh Tây, Huyện Đức Hoà
Tỉnh Long An Huyện Đức Hoà 853945 Điểm BĐVHX Hòa Khánh Đông Ấp Bình Thủy, Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hoà
Tỉnh Long An Huyện Đức Hoà 854035 Bưu cục cấp 3 Hạnh Phúc Khu Công Nghiệp Đức Hòa Đông, Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hoà
Tỉnh Long An Huyện Đức Hoà 853809 Bưu cục cấp 3 Mỹ Hạnh Nam Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà
Tỉnh Long An Huyện Thủ Thừa 853400 Bưu cục cấp 2 Thủ Thừa Sô´42, Đường Trưng Trắc, Thị Trấn Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa
Tỉnh Long An Huyện Thủ Thừa 853530 Điểm BĐVHX Bình An Ấp Vàm Kinh, Xã Bình An, Huyện Thủ Thừa
Tỉnh Long An Huyện Thủ Thừa 853550 Điểm BĐVHX Mỹ An Ấp 3, Xã Mỹ An, Huyện Thủ Thừa
Tỉnh Long An Huyện Thủ Thừa 853540 Điểm BĐVHX Mỹ Phú Ấp 3, Xã Mỹ Phú, Huyện Thủ Thừa
Tỉnh Long An Huyện Thủ Thừa 853520 Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh Ấp 4, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Thủ Thừa
Tỉnh Long An Huyện Thủ Thừa 853441 Điểm BĐVHX Nhị Thành Ấp 1, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa
Tỉnh Long An Huyện Thủ Thừa 853560 Điểm BĐVHX Bình Thạnh Ấp Bình Lương 1, Xã Bình Thạnh, Huyện Thủ Thừa
Tỉnh Long An Huyện Thủ Thừa 853510 Điểm BĐVHX Mỹ Lạc Ấp Bà Mía, Xã Mỹ Lạc, Huyện Thủ Thừa
Tỉnh Long An Huyện Thủ Thừa 853490 Điểm BĐVHX Long Thạnh Ấp 2, Xã Long Thạnh, Huyện Thủ Thừa
Tỉnh Long An Huyện Thủ Thừa 853500 Điểm BĐVHX Long Thuận Ấp 2, Xã Long Thuận, Huyện Thủ Thừa
Tỉnh Long An Huyện Thủ Thừa 853474 Điểm BĐVHX Tân Lập Ấp 2, Xã Tân Lập, Huyện Thủ Thừa
Tỉnh Long An Huyện Thủ Thừa 853484 Điểm BĐVHX Long Thành Ấp 3, Xã Long Thành, Huyện Thủ Thừa
Tỉnh Long An Huyện Thủ Thừa 853465 Điểm BĐVHX Tân Thành Ấp 3, Xã Tân Thành, Huyện Thủ Thừa
Tỉnh Long An Huyện Cần Giuộc 853290 Điểm BĐVHX Phước Lâm Ấp Phước Kế, Xã Phước Lâm, Huyện Cần Giuộc
Tỉnh Long An Huyện Cần Giuộc 853100 Bưu cục cấp 2 Cần Giuộc Sô´12, Đường Quốc Lộ 50, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc
Tỉnh Long An Huyện Cần Giuộc 853140 Điểm BĐVHX Trường Bình Ấp Hòa Thuận 2, Xã Trường Bình, Huyện Cần Giuộc
Tỉnh Long An Huyện Cần Giuộc 853200 Điểm BĐVHX Tân Tập Ấp Tân Đông, Xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc
Tỉnh Long An Huyện Cần Giuộc 853250 Điểm BĐVHX Tân Kim Ấp Kim Điền, Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc
Tỉnh Long An Huyện Cần Giuộc 853310 Điểm BĐVHX Long Thượng Ấp Long Thạnh, Xã Long Thượng, Huyện Cần Giuộc
Tỉnh Long An Huyện Cần Giuộc 853270 Điểm BĐVHX Mỹ Lộc Ấp Lộc Tiền, Xã Mỹ Lộc, Huyện Cần Giuộc
Tỉnh Long An Huyện Cần Giuộc 853150 Điểm BĐVHX Long An Ấp 2, Xã Long An, Huyện Cần Giuộc
Tỉnh Long An Huyện Cần Giuộc 853180 Điểm BĐVHX Đông Thạnh Ấp Tây, Xã Đông Thạnh, Huyện Cần Giuộc
Tỉnh Long An Huyện Cần Giuộc 853210 Điểm BĐVHX Phước Vĩnh Đông Ấp Thạnh Trung, Xã Phước Vĩnh Đông, Huyện Cần Giuộc
Tỉnh Long An Huyện Cần Giuộc 853230 Điểm BĐVHX Long Hậu Ấp 2/5, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc
Tỉnh Long An Huyện Cần Giuộc 853220 Điểm BĐVHX Phước Lại Ấp Tân Thanh, Xã Phước Lại, Huyện Cần Giuộc
Tỉnh Long An Huyện Cần Giuộc 853320 Điểm BĐVHX Phước Lý Ấp Phước Lý, Xã Phước Lý, Huyện Cần Giuộc
Tỉnh Long An Huyện Cần Giuộc 853240 Điểm BĐVHX Phước Vĩnh Tây Ấp 2, Xã Phước Vĩnh Tây, Huyện Cần Giuộc
Tỉnh Long An Huyện Cần Giuộc 853170 Điểm BĐVHX Long Phụng Ấp Tây Phú, Xã Long Phụng, Huyện Cần Giuộc
Tỉnh Long An Huyện Cần Giuộc 853300 Điểm BĐVHX Phước Hậu Ấp Ngoài, Xã Phước Hậu, Huyện Cần Giuộc
Tỉnh Long An Huyện Cần Giuộc 853160 Điểm BĐVHX Thuận Thành Ấp Thuận Nam, Xã Thuận Thành, Huyện Cần Giuộc
Tỉnh Long An Huyện Cần Đước 852700 Bưu cục cấp 2 Cần Đước Khu 1 A, Thị Trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước
Tỉnh Long An Huyện Cần Đước 852810 Bưu cục cấp 3 Rạch Kiến Ấp 5, Xã Long Hoà, Huyện Cần Đước
Tỉnh Long An Huyện Cần Đước 852740 Điểm BĐVHX Long Hựu Đông 2 Ấp Chợ, Xã Long Hựu Đông, Huyện Cần Đước
Tỉnh Long An Huyện Cần Đước 852860 Điểm BĐVHX Phước Vân 2 Ấp 4, Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước
Tỉnh Long An Huyện Cần Đước 852760 Điểm BĐVHX Long Hựu Tây Ấp Tây, Xã Long Hựu Tây, Huyện Cần Đước
Tỉnh Long An Huyện Cần Đước 852890 Điểm BĐVHX Long Định Ấp 1, Xã Long Định, Huyện Cần Đước
Tỉnh Long An Huyện Cần Đước 852930 Điểm BĐVHX Phước Tuy Ấp 2, Xã Phước Tuy, Huyện Cần Đước
Tỉnh Long An Huyện Cần Đước 852900 Điểm BĐVHX Long Sơn Ấp 2, Xã Long Sơn, Huyện Cần Đước
Tỉnh Long An Huyện Cần Đước 852910 Điểm BĐVHX Tân Trạch Ấp 3, Xã Tân Trạch, Huyện Cần Đước
Tỉnh Long An Huyện Cần Đước 852790 Điểm BĐVHX Mỹ Lệ Ấp Rạch Đào, Xã Mỹ Lệ, Huyện Cần Đước
Tỉnh Long An Huyện Cần Đước 852791 Điểm BĐVHX Mỹ Lệ 2 Ấp Chợ Trạm, Xã Mỹ Lệ, Huyện Cần Đước
Tỉnh Long An Huyện Cần Đước 852830 Điểm BĐVHX Long Trạch Ấp Long Thanh, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước
Tỉnh Long An Huyện Cần Đước 852861 Điểm BĐVHX Phước Vân Ấp 2, Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước
Tỉnh Long An Huyện Cần Đước 852880 Điểm BĐVHX Long Cang Ấp 1, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước
Tỉnh Long An Huyện Cần Đước 852741 Điểm BĐVHX Long Hựu Đông Ấp Trung, Xã Long Hựu Đông, Huyện Cần Đước
Tỉnh Long An Huyện Cần Đước 852720 Điểm BĐVHX Phước Đông Ấp 1, Xã Phước Đông, Huyện Cần Đước
Tỉnh Long An Huyện Cần Đước 852950 Điểm BĐVHX Tân Chánh Ấp Đông Trung, Xã Tân Chánh, Huyện Cần Đước
Tỉnh Long An Huyện Cần Đước 852811 Điểm BĐVHX Long Hòa Ấp 1 B, Xã Long Hoà, Huyện Cần Đước
Tỉnh Long An Huyện Cần Đước 852854 Điểm BĐVHX Long Khê Ấp 1, Xã Long Khê, Huyện Cần Đước
Tỉnh Long An Huyện Cần Đước 852979 Điểm BĐVHX Tân Ân Ấp 6, Xã Tân Ân, Huyện Cần Đước
Tỉnh Long An Huyện Cần Đước 852782 Điểm BĐVHX Tân Lân 2 Ấp Nhà Trường, Xã Tân Lân, Huyện Cần Đước
Tỉnh Long An Huyện Bến Lức 852340 Điểm BĐVHX Long Hiệp Ấp Long Bình, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức
Tỉnh Long An Huyện Bến Lức 852300 Bưu cục cấp 2 Bến Lức Khu phố 4, Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức
Tỉnh Long An Huyện Bến Lức 852350 Bưu cục cấp 3 Gò Đen Ấp Chợ, Xã Phước Lợi, Huyện Bến Lức
Tỉnh Long An Huyện Bến Lức 852450 Điểm BĐVHX Lương Hòa Ấp 6 B, Xã Lương Hoà, Huyện Bến Lức
Tỉnh Long An Huyện Bến Lức 852490 Điểm BĐVHX Thạnh Hòa Ấp 2, Xã Thạnh Hoà, Huyện Bến Lức
Tỉnh Long An Huyện Bến Lức 852390 Điểm BĐVHX Thanh Phú Ấp Thạnh Hiệp, Xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức
Tỉnh Long An Huyện Bến Lức 852500 Điểm BĐVHX Thạnh Lợi Ấp 5, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức
Tỉnh Long An Huyện Bến Lức 852510 Điểm BĐVHX Thạnh Đức Ấp 5, Xã Thạnh Đức, Huyện Bến Lức
Tỉnh Long An Huyện Bến Lức 852470 Điểm BĐVHX Lương Bình Ấp 4, Xã Lương Bình, Huyện Bến Lức
Tỉnh Long An Huyện Bến Lức 852430 Điểm BĐVHX An Thạnh Ấp 1 A, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức
Tỉnh Long An Huyện Bến Lức 852540 Điểm BĐVHX Nhựt Chánh Ấp 3, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức
Tỉnh Long An Huyện Bến Lức 852530 Điểm BĐVHX Bình Đức Ấp 2, Xã Bình Đức, Huyện Bến Lức
Tỉnh Long An Huyện Bến Lức 852410 Điểm BĐVHX Tân Bửu Ấp 2, Xã Tân Bửu, Huyện Bến Lức
Tỉnh Long An Huyện Bến Lức 852309 Đại lý bưu điện Bến Lức Số 3 Sô´26A/1, Ấp Xóm Cống, Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức
Tỉnh Long An Huyện Bến Lức 852480 Điểm BĐVHX Tân Hòa Ấp 1, Xã Tân Hoà, Huyện Bến Lức
Tỉnh Long An Huyện Bến Lức 852383 Điểm BĐVHX Mỹ Yên Ấp 5, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức
Tỉnh Long An Huyện Bến Lức 852339 Bưu cục cấp 3 Thuận Đạo Sô´204, Khu phố 8, Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức
Tỉnh Long An Huyện Tân Trụ 852100 Bưu cục cấp 2 Tân Trụ Ấp Tân Bình, Thị Trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ
Tỉnh Long An Huyện Tân Trụ 852150 Điểm BĐVHX Lạc Tấn Ấp 5, Xã Lạc Tấn, Huyện Tân Trụ
Tỉnh Long An Huyện Tân Trụ 852220 Điểm BĐVHX Bình Trinh Đông Ấp Bình Đông, Xã Bình Trinh Đông, Huyện Tân Trụ
Tỉnh Long An Huyện Tân Trụ 852130 Điểm BĐVHX Mỹ Bình Ấp Bình Tây, Xã Mỹ Bình, Huyện Tân Trụ
Tỉnh Long An Huyện Tân Trụ 852190 Điểm BĐVHX Đức Tân Ấp Bình Lợi, Xã Đức Tân, Huyện Tân Trụ
Tỉnh Long An Huyện Tân Trụ 852200 Điểm BĐVHX Nhựt Ninh Ấp Bình Thạnh, Xã Nhựt Ninh, Huyện Tân Trụ
Tỉnh Long An Huyện Tân Trụ 852110 Điểm BĐVHX An Nhựt Tân Ấp 2, Xã An Nhựt Tân, Huyện Tân Trụ
Tỉnh Long An Huyện Tân Trụ 852140 Điểm BĐVHX Quê Mỹ Thạnh Ấp 2, Xã Quê Mỹ Thạnh, Huyện Tân Trụ
Tỉnh Long An Huyện Tân Trụ 852176 Điểm BĐVHX Bình Lãng Ấp Bình Đức, Xã Bình Lãng, Huyện Tân Trụ
Tỉnh Long An Huyện Tân Trụ 852217 Điểm BĐVHX Tân Phước Tây Ấp 2, Xã Tân Phước Tây, Huyện Tân Trụ
Tỉnh Long An Huyện Tân Trụ 852183 Điểm BĐVHX Bình Tịnh Ấp Bình Điện, Xã Bình Tịnh, Huyện Tân Trụ
Tỉnh Long An Huyện Châu Thành 851800 Bưu cục cấp 2 Châu Thành Sô´47, Hẻm Khóm 3, Đường 827, Thị Trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành
Tỉnh Long An Huyện Châu Thành 851890 Điểm BĐVHX Thuận Mỹ Ấp Bình Trị 1, Xã Thuận Mỹ, Huyện Châu Thành
Tỉnh Long An Huyện Châu Thành 851850 Điểm BĐVHX An Lục Long Ấp Lộ Đá, Xã An Lục Long, Huyện Châu Thành
Tỉnh Long An Huyện Châu Thành 851820 Điểm BĐVHX Dương Xuân Hội Ấp Mỹ Xuân, Xã Dương Xuân Hội, Huyện Châu Thành
Tỉnh Long An Huyện Châu Thành 852000 Điểm BĐVHX Hòa Phú Ấp 2, Xã Hoà Phú, Huyện Châu Thành
Tỉnh Long An Huyện Châu Thành 851940 Điểm BĐVHX Phú Ngãi Trị Ấp Phú Xuân 1, Xã Phú Ngãi Trị, Huyện Châu Thành
Tỉnh Long An Huyện Châu Thành 851950 Điểm BĐVHX Bình Quới Ấp Kỳ Châu, Xã Bình Qưới, Huyện Châu Thành
Tỉnh Long An Huyện Châu Thành 851830 Điểm BĐVHX Long Trì Ấp Long Thành, Xã Long Trì, Huyện Châu Thành
Tỉnh Long An Huyện Châu Thành 851910 Điểm BĐVHX Thanh Vĩnh Đông Ấp Xuân Hòa 2, Xã Thanh Vĩnh Đông, Huyện Châu Thành
Tỉnh Long An Huyện Châu Thành 851960 Điểm BĐVHX Hiệp Thạnh Ấp 8, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Châu Thành
Tỉnh Long An Huyện Châu Thành 851870 Điểm BĐVHX Thanh Phú Long Ấp Thanh Tân, Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành
Tỉnh Long An Huyện Châu Thành 851990 Điểm BĐVHX Vĩnh Công Ấp 8, Xã Vĩnh Công, Huyện Châu Thành
Tỉnh Long An Huyện Châu Thành 851929 Hòm thư Công cộng Châu Thành 01 Ấp 8, Xã Phước Tân Hưng, Huyện Châu Thành
Tỉnh Long An Thành phố Tân An 850000 Bưu cục cấp 1 Tân An Sô´1, Đường Quốc Lộ 1, Phường 2, Thành phố Tân An
Tỉnh Long An Thành phố Tân An 851000 Bưu cục cấp 3 Chợ Tân An Sô´55, Đường Trương Định, Phường 1, Thành phố Tân An
Tỉnh Long An Thành phố Tân An 851590 Điểm BĐVHX An Vĩnh Ngãi Ấp Vĩnh Hòa, Xã An Vĩnh Ngãi, Thành phố Tân An
Tỉnh Long An Thành phố Tân An 851570 Điểm BĐVHX Khánh Hậu Ấp Quyết Thắng, Xã Khánh Hậu, Thành phố Tân An
Tỉnh Long An Thành phố Tân An 851460 Điểm BĐVHX Nhơn Thạnh Trung Ấp Bình Trung, Xã Nhơn Thạnh Trung, Thành phố Tân An
Tỉnh Long An Thành phố Tân An 851550 Điểm BĐVHX Lợi Bình Nhơn Ấp Cầu Tre, Xã Lợi Bình Nhơn, Thành phố Tân An
Tỉnh Long An Thành phố Tân An 851571 Điểm BĐVHX Khánh Hậu 2 Hẻm đường Nam Thủ Tửu, Phố Thủ Tửu 2, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An
Tỉnh Long An Thành phố Tân An 851606 Điểm BĐVHX BÌnh Tâm Ấp 3, Xã Bình Tâm, Thành phố Tân An
Tỉnh Long An Thành phố Tân An 851495 Điểm BĐVHX Hướng Thọ Phú Ấp 3, Xã Hướng Thọ Phú, Thành phố Tân An
Tỉnh Long An Thành phố Tân An 850900 Bưu cục văn phòng Hệ 1 Long An Sô´55, Đường Trương Định, Phường 1, Thành phố Tân An
Tỉnh Long An Thành phố Tân An 851166 Hòm thư Công cộng 01 Đường Quốc Lộ 1, Phường 2, Thành phố Tân An
Tỉnh Long An Thành phố Tân An 851050 Bưu cục văn phòng Văn phòng BĐT Sô´55, Ngách 36, Hẻm 47, Đường Trương Định, Phường 1, Thành phố Tân An

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH LONG AN. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.