Category Archives: ZIPCODE

Mã vùng Post code hay Zipcode là gì

Mã vùng Post code hay Zipcode còn có các tên gọi khác như: mã bưu chính, postal code, zip code, postcode là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu .

Zipcode giúp người gửi, nhà vận chuyển xác định rõ vị trí khi chuyển phát thư/bưu phẩm.

Tại Việt Nam, theo thông tư mới nhất năm 2016, mã zipcode được chuyển từ 5 số lên 6 số.

Đọc Zipocode như thế nào?

  • Hai số đầu tiên là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
  • Hai chữ số tiếp theo là mã quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
  • Số thứ 5 để xác định phường, xã, thị trấn
  • số thứ 6 xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể, chẳng hạn như tòa nhà.

Lưu ý: Tránh Mã vùng Postcode – Zipcode của Việt nam là 084 hoặc +84. Đó là mã quốc tế của số điện thoại Việt Nam.

Ví dụ về zipcode

Chẳng hạn như thủ đô hà nội

Hai chữ số đầu tiên tính từ trái sang phải xác định tỉnh/thành phố: 1xxxxx

Thành phố Hà Nội sẽ gồm các mã: 10xxxx, 11xxxx, 12xxxx, 13xxxx, 14xxxx, 15xxxx…
Hai chữ số tiếp theo là mã quận/huyện. Mỗi quận/huyện có thể có nhiều hơn một mã

Ví dụ: Quận Đống Đa – Hà Nội có thể có các mã: 1150xx, 1168xx, 1170xx…
Chữ số thứ 5 là mã phường: chẳng hạn Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội có thể có các mã: 11700x, 11711x…
Số cuối cùng sẽ là ngõ, ngách, Dãy nhà trong khu tập thể, tòa nhà

Ví dụ: 117082 là mã của bưu cục ở ngõ 47, phố Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH TÂY NINH

MÃ ZIP CODE TỈNH TÂY NINH

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH TÂY NINH LÀ 840000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh TÂY NINH do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH SƠN LA

MÃ ZIP CODE TỈNH SƠN LA

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH SƠN LA LÀ 360000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh SƠN LA do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH SÓC TRĂNG

MÃ ZIP CODE TỈNH SÓC TRĂNG

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH SÓC TRĂNG LÀ 950000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh SÓC TRĂNG do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH QUẢNG NINH

MÃ ZIP CODE TỈNH QUẢNG NINH

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH QUẢNG NINH LÀ 200000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh QUẢNG NINH do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH QUẢNG TRỊ

MÃ ZIP CODE TỈNH QUẢNG TRỊ

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH QUẢNG TRỊ LÀ 520000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh QUẢNG TRỊ do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH QUẢNG NGÃI

MÃ ZIP CODE TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH QUẢNG NGÃI LÀ 570000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh QUẢNG NGÃI do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH QUẢNG NAM

MÃ ZIP CODE TỈNH QUẢNG NAM

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH QUẢNG NAM  LÀ 560000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh QUẢNG NAM do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH QUẢNG BÌNH

MÃ ZIP CODE TỈNH QUẢNG BÌNH

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH QUẢNG BÌNH  LÀ 510000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh QUẢNG BÌNH do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH PHÚ YÊN

MÃ ZIP CODE TỈNH PHÚ YÊN

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH PHÚ YÊN  LÀ 620000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh PHÚ YÊN do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH PHÚ THỌ

MÃ ZIP CODE TỈNH PHÚ THỌ

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH PHÚ THỌ  LÀ 290000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh PHÚ THỌ do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.