MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH LẠNG SƠN

MÃ ZIP CODE TỈNH LẠNG SƠN

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH LẠNG SƠN  LÀ 240000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh LẠNG SƠN do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH LẠNG SƠN

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Đình Lập 247500 Bưu cục cấp 2 Đình Lập Khu 4, Thị Trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Đình Lập 247650 Bưu cục cấp 3 Lâm Thái Khu 5, Thị Trấn Nông Trường Thái Bình, Huyện Đình Lập
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Đình Lập 247600 Điểm BĐVHX Đình Lập Thôn Còn Đuống, Xã Đình Lập, Huyện Đình Lập
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Đình Lập 247570 Điểm BĐVHX Bính Xá Thôn Nà Lừa, Xã Bính Xá, Huyện Đình Lập
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Đình Lập 247670 Điểm BĐVHX Lâm Ca Thôn Pắc Vằn, Xã Lâm Ca, Huyện Đình Lập
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Đình Lập 247660 Điểm BĐVHX Cường Lợi Thôn Khe Bó, Xã Cường Lợi, Huyện Đình Lập
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Đình Lập 247740 Điểm BĐVHX Bắc Lãng Thôn Nà Pai, Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Đình Lập 247520 Điểm BĐVHX Kiên Mộc Thôn Bản Pục, Xã Kiên Mộc, Huyện Đình Lập
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Đình Lập 247731 Điểm BĐVHX Châu Sơn Thôn Nà Loỏng, Xã Châu Sơn, Huyện Đình Lập
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Đình Lập 247564 Điểm BĐVHX Bắc Xa Thôn Nà Thuộc, Xã Bắc Xa, Huyện Đình Lập
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Đình Lập 247643 Hòm thư Công cộng thái bình Thôn Bản Piềng, Xã Thái Bình, Huyện Đình Lập
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Đình Lập 247717 Hòm thư Công cộng Đồng Thắng Thôn Nà Xoong, Xã Đồng Thắng, Huyện Đình Lập
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Lộc Bình 246800 Bưu cục cấp 2 Lộc Bình Phố Hòa Bình, Thị Trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Lộc Bình 246830 Điểm BĐVHX Tú Đoạn Thôn Đinh Chùa, Xã Tú Đoạn, Huyện Lộc Bình
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Lộc Bình 246860 Điểm BĐVHX Khuất Xá Thôn Bản Chu A, Xã Khuất Xá, Huyện Lộc Bình
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Lộc Bình 247200 Điểm BĐVHX Nam Quan Thôn Bản Tó, Xã Nam Quan, Huyện Lộc Bình
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Lộc Bình 247090 Điểm BĐVHX Xuân Tình Thôn Khòn Nà, Xã Xuân Tình, Huyện Lộc Bình
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Lộc Bình 246810 Điểm BĐVHX Hữu Khánh Thôn Bản Rị, Xã Hữu Khánh, Huyện Lộc Bình
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Lộc Bình 246910 Điểm BĐVHX Tam Gia Thôn Pò Nâm, Xã Tam Gia, Huyện Lộc Bình
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Lộc Bình 247180 Điểm BĐVHX Đông Quan Thôn Thổng Niểng, Xã Đông Quan, Huyện Lộc Bình
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Lộc Bình 247020 Điểm BĐVHX Xuân Lễ Thôn Bản Lầy, Xã Xuân Lễ, Huyện Lộc Bình
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Lộc Bình 246890 Điểm BĐVHX Tĩnh Bắc Thôn Bó Luồng, Xã Tĩnh Bắc, Huyện Lộc Bình
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Lộc Bình 247120 Điểm BĐVHX Nhượng Bạn Thôn Hán Sài, Xã Nhượng Bạn, Huyện Lộc Bình
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Lộc Bình 247300 Điểm BĐVHX Lợi Bác Thôn Nà U, Xã Lợi Bác, Huyện Lộc Bình
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Lộc Bình 247050 Điểm BĐVHX Như Khuê Thôn Tằm Khuổi, Xã Như Khuê, Huyện Lộc Bình
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Lộc Bình 246980 Điểm BĐVHX Đồng Bục Thôn Pò Vèn, Xã Đồng Bục, Huyện Lộc Bình
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Lộc Bình 246941 Điểm BĐVHX Yên Khoái Thôn Long Đầu, Xã Yên Khoái, Huyện Lộc Bình
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Lộc Bình 247270 Bưu cục cấp 3 Na Dương Khu 5a, Thị Trấn Na Dương, Huyện Lộc Bình
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Lộc Bình 247100 Điểm BĐVHX Quan Bản Thôn Nà Ái, Xã Quan Bản, Huyện Lộc Bình
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Lộc Bình 247005 Điểm BĐVHX Xuân Mãn Thôn Bản Mặn, Xã Xuân Mãn, Huyện Lộc Bình
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Lộc Bình 247232 Điểm BĐVHX Xuân Dương Thôn Pò Chang, Xã Xuân Dương, Huyện Lộc Bình
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Lộc Bình 247079 Hòm thư Công cộng Vân Mộng Thôn Ôn Cựu 1, Xã Vân Mộng, Huyện Lộc Bình
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Lộc Bình 247161 Hòm thư Công cộng Minh Phát Thôn Nà Thì, Xã Minh Phát, Huyện Lộc Bình
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Lộc Bình 247146 Hòm thư Công cộng Hiệp Hạ Thôn Tằm Pục, Xã Hiệp Hạ, Huyện Lộc Bình
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Lộc Bình 247178 Hòm thư Công cộng Hữu Lân Thôn Nà Tấng, Xã Hữu Lân, Huyện Lộc Bình
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Lộc Bình 247259 Hòm thư Công cộng Ái Quốc Thôn Nóc Mò, Xã Ái Quốc, Huyện Lộc Bình
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Lộc Bình 247334 Hòm thư Công cộng Sàn Viên Thôn Khòn Cháo, Xã Sàn Viên, Huyện Lộc Bình
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Lộc Bình 247038 Hòm thư Công cộng Lục thôn Thôn Pò Lèn A, Xã Lục Thôn, Huyện Lộc Bình
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Lộc Bình 246936 Hòm thư Công cộng Tú Mịch Thôn Nà Van, Xã Tú Mịch, Huyện Lộc Bình
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Lộc Bình 246968 Hòm thư Công cộng Mẫu Sơn Thôn Trà Ký, Xã Mẫu Sơn, Huyện Lộc Bình
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Lộc Bình 247015 Hòm thư Công cộng Bằng Khánh Thôn Nà Ngần, Xã Bằng Khánh, Huyện Lộc Bình
Tỉnh Lạng Sơn Thành phố Lạng Sơn 240000 Bưu cục cấp 1 GD Cấp 1 Lạng Sơn Sô´49, Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn
Tỉnh Lạng Sơn Thành phố Lạng Sơn 241000 Bưu cục cấp 3 Cửa Đông Sô´12, Đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn
Tỉnh Lạng Sơn Thành phố Lạng Sơn 241350 Bưu cục cấp 3 Kỳ Lừa Sô´06, Ngõ 1, Đường Lê Lai, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn
Tỉnh Lạng Sơn Thành phố Lạng Sơn 241260 Điểm BĐVHX Mai Pha Thôn Trung Cấp, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn
Tỉnh Lạng Sơn Thành phố Lạng Sơn 241520 Điểm BĐVHX Hoàng Đồng Thôn Hoàng Tân, Xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn
Tỉnh Lạng Sơn Thành phố Lạng Sơn 241550 Điểm BĐVHX Quảng Lạc Bản Loỏng, Xã Quảng Lạc, Thành phố Lạng Sơn
Tỉnh Lạng Sơn Thành phố Lạng Sơn 240900 Bưu cục văn phòng Hệ 1 Lạng Sơn Đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn
Tỉnh Lạng Sơn Thành phố Lạng Sơn 241640 Kiốt bưu điện Lê lai Đường Trần Phú, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn
Tỉnh Lạng Sơn Thành phố Lạng Sơn 241280 Bưu cục cấp 3 Mai Phai Thôn Khòn Khuyên, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Cao Lộc 241800 Bưu cục cấp 2 Cao Lộc Khối 6, Thị Trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Cao Lộc 242250 Điểm BĐVHX Yên Trạch Thôn Yên Thành, Xã Yên Trạch, Huyện Cao Lộc
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Cao Lộc 242120 Điểm BĐVHX Thụy Hùng Thôn Pò Nghiều, Xã Thụy Hùng, Huyện Cao Lộc
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Cao Lộc 241990 Điểm BĐVHX Ba Sơn Thôn Bản Vàng, Xóm Pò Mất, Xã Cao Lâu, Huyện Cao Lộc
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Cao Lộc 242230 Điểm BĐVHX Tân Thành Thôn Tồng Han, Xã Tân Thành, Huyện Cao Lộc
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Cao Lộc 241880 Điểm BĐVHX Hợp Thành Thôn Nà Nùng, Xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Cao Lộc 241801 Điểm BĐVHX Cao Lộc Khối 1, Thị Trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Cao Lộc 241920 Điểm BĐVHX Hải Yến Thôn Nà Tèn, Xã Hải Yến, Huyện Cao Lộc
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Cao Lộc 242010 Điểm BĐVHX Xuất Lễ Thôn Bản Ngõa, Xã Xuất Lễ, Huyện Cao Lộc
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Cao Lộc 242270 Điểm BĐVHX Tân Liên Thôn An Dinh 1, Xã Tân Liên, Huyện Cao Lộc
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Cao Lộc 242290 Bưu cục cấp 3 Gia Cát Thôn Bắc Đông 1, Xã Gia Cát, Huyện Cao Lộc
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Cao Lộc 241900 Bưu cục cấp 2 Đồng Đăng Khu Dây Thép, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Cao Lộc 242100 Bưu cục cấp 3 Cổng Trắng Khu Cổng Trắng, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Cao Lộc 242110 Bưu cục cấp 3 Hữu Nghị Khu Cửa Khẩu Hữu Nghị, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Cao Lộc 242160 Điểm BĐVHX Hồng Phong Thôn Còn Quyền, Xã Hồng Phong, Huyện Cao Lộc
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Cao Lộc 242080 Điểm BĐVHX Bảo Lâm Thôn Còn Kéo – Nà Phấy, Xã Bảo Lâm, Huyện Cao Lộc
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Cao Lộc 242190 Điểm BĐVHX Bình Trung Thôn Chục Pình, Xã Bình Trung, Huyện Cao Lộc
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Cao Lộc 242140 Điểm BĐVHX Phú Xá Thôn Còn Chủ, Xã Phú Xá, Huyện Cao Lộc
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Cao Lộc 241909 Điểm BĐVHX Hoà Cư Thôn Bản Luận, Xã Hoà Cư, Huyện Cao Lộc
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Cao Lộc 242220 Hòm thư Công cộng Xuân Long Thôn Khôn Chủ, Xã Xuân Long, Huyện Cao Lộc
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Cao Lộc 242078 Hòm thư Công cộng Thạch Đạn Thôn Bản Cưởm, Xã Thạch Đạn, Huyện Cao Lộc
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Cao Lộc 242079 Hòm thư Công cộng Thạch đạn Thôn Nà Lệnh, Xã Thạch Đạn, Huyện Cao Lộc
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Cao Lộc 242066 Hòm thư Công cộng Thanh Lòa Thôn Còn Phạc, Xã Thanh Loà, Huyện Cao Lộc
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Cao Lộc 242049 Hòm thư Công cộng Lộc Yên Thôn Bản Giếng, Xã Lộc Yên, Huyện Cao Lộc
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Cao Lộc 241949 Hòm thư Công cộng Công sơn Thôn Nhọt Nặm, Xã Công Sơn, Huyện Cao Lộc
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Cao Lộc 241981 Hòm thư Công cộng Mẫu Sơn Thôn Co Loi, Xã Mẫu Sơn, Huyện Cao Lộc
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Cao Lộc 242186 Hòm thư Công cộng Song Giáp Thôn Hang Riềng, Xã Song Giáp, Huyện Cao Lộc
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Cao Lộc 242330 Bưu cục cấp 3 KCN Hợp Thành Thôn Đại Sơn, Xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Lãng 242500 Bưu cục cấp 2 Văn Lãng Khu 3, Thị Trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Lãng 242910 Bưu cục cấp 3 Tân Thanh Khu 1, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Lãng 242600 Điểm BĐVHX Thụy Hùng Thôn Pác Cáy, Xã Thụy Hùng, Huyện Văn Lãng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Lãng 242750 Điểm BĐVHX Hội Hoan Thôn Bản Kìa, Xã Hội Hoan, Huyện Văn Lãng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Lãng 242680 Điểm BĐVHX Tân Việt Thôn Bản Quan, Xã Tân Việt, Huyện Văn Lãng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Lãng 242890 Điểm BĐVHX Nhạc Kỳ Thôn Nà Éc, Xã Nhạc Kỳ, Huyện Văn Lãng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Lãng 242770 Điểm BĐVHX Thành Hòa Thôn Bản Mìn, Xã Thành Hoà, Huyện Văn Lãng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Lãng 242550 Điểm BĐVHX An Hùng Thôn Bản Hu Ngoài, Xã An Hùng, Huyện Văn Lãng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Lãng 242720 Điểm BĐVHX Tân Lang Thôn Pò Lâu, Xã Tân Lang, Huyện Văn Lãng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Lãng 242930 Điểm BĐVHX Tân Mỹ Thôn Tà Lài, Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Lãng 242650 Điểm BĐVHX Trùng Quán Thôn Lũng Vài, Xã Trùng Quán, Huyện Văn Lãng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Lãng 242870 Điểm BĐVHX Hoàng Văn Thụ Khu Chợ Văn Thụ, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Văn Lãng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Lãng 242860 Điểm BĐVHX Hồng Thái Thôn Bản Nhùng, Xã Hồng Thái, Huyện Văn Lãng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Lãng 242711 Điểm BĐVHX Bắc La Thôn Nặm Shù, Xã Bắc La, Huyện Văn Lãng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Lãng 242782 Hòm thư Công cộng Thành Hòa Thôn Nặm Táu, Xã Thành Hoà, Huyện Văn Lãng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Lãng 242802 Hòm thư Công cộng Gia Miễn Thôn Bản Cáp, Xã Gia Miễn, Huyện Văn Lãng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Lãng 242762 Hòm thư Công cộng Hội Hoan Thôn Háng Van, Xã Hội Hoan, Huyện Văn Lãng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Lãng 242747 Hòm thư Công cộng Tân Tác Thôn Bản Cấn, Xã Tân Tác, Huyện Văn Lãng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Lãng 242587 Hòm thư Công cộng Thanh Long Thôn Pác Cú, Xã Thanh Long, Huyện Văn Lãng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Lãng 242638 Hòm thư Công cộng Trùng Khánh Thôn Manh Trên, Xã Trùng Khánh, Huyện Văn Lãng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Lãng 242960 Hòm thư Công cộng Hồng Thái Thôn Bản Nhùng, Xã Hồng Thái, Huyện Văn Lãng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Lãng 242840 Hòm thư Công cộng Hoàng Việt Thôn Nà Áng, Xã Hoàng Việt, Huyện Văn Lãng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Lãng 242816 Hòm thư Công cộng Nam La Thôn Đồng Tâm, Xã Nam La, Huyện Văn Lãng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Tràng Định 243100 Bưu cục cấp 2 Tràng Định Khu 2, Thị Trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Tràng Định 243690 Bưu cục cấp 3 Bình Độ Khu Chợ Bình Độ., Xã Quốc Việt, Huyện Tràng Định
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Tràng Định 243260 Bưu cục cấp 3 Quốc Khánh Thôn Long Thịnh, Xã Quốc Khánh, Huyện Tràng Định
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Tràng Định 243480 Điểm BĐVHX Tân Tiến Thôn Áng Mò, Xã Tân Tiến, Huyện Tràng Định
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Tràng Định 243150 Điểm BĐVHX Trung Thành Thôn Pá Pàu, Xã Trung Thành, Huyện Tràng Định
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Tràng Định 243310 Điểm BĐVHX Tri Phương Thôn Kéo Quân, Xã Tri Phương, Huyện Tràng Định
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Tràng Định 243660 Điểm BĐVHX Kháng Chiến Thôn Đoỏng Pán, Xã Kháng Chiến, Huyện Tràng Định
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Tràng Định 243350 Điểm BĐVHX Chi Lăng Thôn Đâư Linh, Xã Chi Lăng, Huyện Tràng Định
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Tràng Định 243110 Điểm BĐVHX Đại Đồng Thôn Pò Bó, Xã Đại Đồng, Huyện Tràng Định
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Tràng Định 243640 Điểm BĐVHX Hùng Việt Thôn Bản Nhàn, Xã Hùng Việt, Huyện Tràng Định
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Tràng Định 243610 Điểm BĐVHX Hùng Sơn Thôn Nà Chùa, Xã Hùng Sơn, Huyện Tràng Định
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Tràng Định 243510 Điểm BĐVHX Kim Đồng Thôn Nà Thà, Xã Kim Đồng, Huyện Tràng Định
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Tràng Định 243232 Hòm thư Công cộng Tân Minh Thôn Nà Lẹng, Xã Tân Minh, Huyện Tràng Định
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Tràng Định 243449 Hòm thư Công cộng Đoàn kết Thôn Nà Slèo, Xã Đoàn Kết, Huyện Tràng Định
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Tràng Định 243568 Hòm thư Công cộng Tân Yên Thôn Pác Mười, Xã Tân Yên, Huyện Tràng Định
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Tràng Định 243409 Hòm thư Công cộng Vĩnh tiến Thôn Phiêng Sâu, Xã Vĩnh Tiến, Huyện Tràng Định
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Tràng Định 243428 Hòm thư Công cộng Khánh Long Thôn Khuổi Bây B, Xã Khánh Long, Huyện Tràng Định
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Tràng Định 243468 Hòm thư Công cộng Cao Minh Thôn Vằng Can, Xã Cao Minh, Huyện Tràng Định
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Tràng Định 243391 Hòm thư Công cộng Chí Minh Thôn Cốc Toòng, Xã Chí Minh, Huyện Tràng Định
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Tràng Định 243251 Hòm thư Công cộng Đội Cấn Thôn Nà Phai, Xã Đội Cấn, Huyện Tràng Định
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Tràng Định 243717 Hòm thư Công cộng Quốc Việt Khu Chợ Bình Độ., Xã Quốc Việt, Huyện Tràng Định
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Tràng Định 243550 Hòm thư Công cộng Bắc ái Thôn Khuổi Vai, Xã Bắc Ái, Huyện Tràng Định
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Quan 243900 Bưu cục cấp 2 Văn Quan Khu phố Đức Tâm, Thị Trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Quan 244020 Bưu cục cấp 3 Văn An Khu phố Điềm He, Xã Văn An, Huyện Văn Quan
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Quan 244240 Bưu cục cấp 3 Chợ Bãi Khu phố Chợ Bãi 2, Xã Yên Phúc, Huyện Văn Quan
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Quan 244090 Điểm BĐVHX Trấn Ninh Thôn Nà Chả, Xã Trấn Ninh, Huyện Văn Quan
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Quan 243920 Điểm BĐVHX Đại An Thôn Bình Đãng B, Xã Đại An, Huyện Văn Quan
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Quan 244170 Điểm BĐVHX Xuân Mai Thôn Bản Dạ, Xã Xuân Mai, Huyện Văn Quan
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Quan 244040 Điểm BĐVHX Vĩnh Lại Thôn Nà Súng, Xã Vĩnh Lại, Huyện Văn Quan
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Quan 243940 Điểm BĐVHX Chu Túc Thôn Nà Tèn, Xã Chu Túc, Huyện Văn Quan
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Quan 244150 Điểm BĐVHX Lương Năng Thôn Nà Thang, Xã Lương Năng, Huyện Văn Quan
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Quan 244000 Điểm BĐVHX Khánh Khê Thôn Bản Khính, Xã Khánh Khê, Huyện Văn Quan
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Quan 244300 Điểm BĐVHX Tràng Phái Thôn Phai Làng, Xã Tràng Phái, Huyện Văn Quan
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Quan 244130 Điểm BĐVHX Tú Xuyên Thôn Khòn Coọng, Xã Tú Xuyên, Huyện Văn Quan
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Quan 244280 Điểm BĐVHX Tân Đoàn Thôn Khòn Ngòa, Xã Tân Đoàn, Huyện Văn Quan
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Quan 244190 Điểm BĐVHX Tri Lễ Thôn Bản Châu, Xã Tri Lễ, Huyện Văn Quan
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Quan 244080 Điểm BĐVHX Việt Yên Thôn Khòn Bó, Xã Việt Yên, Huyện Văn Quan
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Quan 244220 Điểm BĐVHX Bình Phúc Thôn Nà Hấy, Xã Bình Phúc, Huyện Văn Quan
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Quan 243969 Điểm BĐVHX Tràng Các Thôn Nà Khàn, Xã Tràng Các, Huyện Văn Quan
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Quan 244076 Điểm BĐVHX Văn Mộng Thôn Khòn Cải, Xã Vân Mộng, Huyện Văn Quan
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Quan 244215 Điểm BĐVHX Hữu Lễ Thôn Bản Rượi, Xã Hữu Lễ, Huyện Văn Quan
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Quan 244067 Điểm BĐVHX Song Giang Thôn Bản Đin, Xã Song Giang, Huyện Văn Quan
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Quan 244113 Điểm BĐVHX Phú Mỹ Thôn Bản Thượng, Xã Phú Mỹ, Huyện Văn Quan
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Quan 244268 Điểm BĐVHX Tràng Sơn Thôn Còn Thon Còn Nà, Xã Tràng Sơn, Huyện Văn Quan
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Quan 244125 Hòm thư Công cộng Hòa Bình Thôn Trung Thượng, Xã Hoà Bình, Huyện Văn Quan
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Quan 243989 Hòm thư Công cộng Đồng Giáp Thôn Nà Bản, Xã Đồng Giáp, Huyện Văn Quan
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bình Gia 244500 Bưu cục cấp 2 Bình Gia Thôn Ngã Tư, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bình Gia 244640 Bưu cục cấp 3 Văn Mịch Khu Phố Văn Mịch, Xã Hồng Phong, Huyện Bình Gia
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bình Gia 244700 Bưu cục cấp 3 Pác Khuông Thôn Pác Khuông, Xã Thiện Thuật, Huyện Bình Gia
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bình Gia 244510 Bưu cục cấp 3 Bình Gia Phố Khu 3, Thị Trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bình Gia 244550 Điểm BĐVHX Tân Văn Thôn Nà Pái, Xã Tân Văn, Huyện Bình Gia
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bình Gia 244820 Điểm BĐVHX Hòa Bình Thôn Tà Chu, Xã Hoà Bình, Huyện Bình Gia
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bình Gia 244680 Điểm BĐVHX Hoa Thám Khu Chợ Đông Pjoòng – Thôn Nà Pàn, Xã Hoa Thám, Huyện Bình Gia
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bình Gia 244520 Điểm BĐVHX Tô Hiệu Thôn Yên Bình, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bình Gia 244620 Điểm BĐVHX Minh Khai Thôn Khuổi Con, Xã Minh Khai, Huyện Bình Gia
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bình Gia 244570 Điểm BĐVHX Hồng Thái Thôn Bản Huấn, Xã Hồng Thái, Huyện Bình Gia
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bình Gia 244800 Điểm BĐVHX Mông Ân Thôn Bản Muống, Xã Mông Ân, Huyện Bình Gia
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bình Gia 244600 Điểm BĐVHX Hoàng Văn Thụ Thôn Long Quang 2, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Bình Gia
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bình Gia 244660 Điểm BĐVHX Quang Trung Thôn Nà Tèo, Xã Quang Trung, Huyện Bình Gia
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bình Gia 244730 Điểm BĐVHX Yên Lỗ Thôn Bản Mè, Xã Yên Lỗ, Huyện Bình Gia
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bình Gia 244830 Điểm BĐVHX Thiện Long Thôn Bắc Hóa, Xã Thiện Long, Huyện Bình Gia
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bình Gia 244780 Điểm BĐVHX Thiện Hòa Thôn Ba Biển, Xã Thiện Hoà, Huyện Bình Gia
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bình Gia 244595 Hòm thư Công cộng Bình La Thôn Bản Piòa, Xã Bình La, Huyện Bình Gia
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bình Gia 244857 Hòm thư Công cộng Tân Hòa Thôn Nà Mang, Xã Tân Hoà, Huyện Bình Gia
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bình Gia 244776 Hòm thư Công cộng Hưng Đạo Thôn Bản Chu, Xã Hưng Đạo, Huyện Bình Gia
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bình Gia 244765 Hòm thư Công cộng Vĩnh Yên Thôn Vằng Mần, Xã Vĩnh Yên, Huyện Bình Gia
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bình Gia 244754 Hòm thư Công cộng Quý Hòa Thôn Nà Kéo, Xã Quý Hoà, Huyện Bình Gia
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bắc Sơn 245000 Bưu cục cấp 2 Bắc Sơn Tiểu Khu Hoàng Văn Thụ, Thị Trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bắc Sơn 245230 Bưu cục cấp 3 Ngả Hai Thôn Vũ Lâm, Xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bắc Sơn 245440 Bưu cục cấp 3 Mỏ Nhài Khu Phố Mỏ Nhài, Xã Hưng Vũ, Huyện Bắc Sơn
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bắc Sơn 245020 Điểm BĐVHX Bắc Sơn Thôn Trí Yên, Xã Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bắc Sơn 245050 Điểm BĐVHX Quỳnh Sơn Thôn Đon Riệc 2, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Bắc Sơn
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bắc Sơn 245160 Điểm BĐVHX Vũ Sơn Thôn Nà Danh, Xã Vũ Sơn, Huyện Bắc Sơn
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bắc Sơn 245100 Điểm BĐVHX Đồng Ý Thôn Khau Ràng, Xã Đồng Ý, Huyện Bắc Sơn
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bắc Sơn 245210 Điểm BĐVHX Chiến Thắng Thôn Hồng Phong 3, Xã Chiến Thắng, Huyện Bắc Sơn
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bắc Sơn 245400 Điểm BĐVHX Trấn Yên Thôn Tác Nàng, Xã Trấn Yên, Huyện Bắc Sơn
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bắc Sơn 245330 Điểm BĐVHX Chiêu Vũ Thôn Bình Thượng, Xã Chiêu Vũ, Huyện Bắc Sơn
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bắc Sơn 245180 Điểm BĐVHX Tân Tri Thôn Pò Đồn, Xã Tân Tri, Huyện Bắc Sơn
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bắc Sơn 245250 Điểm BĐVHX Tân Hương Thôn Đon Úy, Xã Tân Hương, Huyện Bắc Sơn
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bắc Sơn 245140 Điểm BĐVHX Tân Lập Thôn Nà Luông, Xã Tân Lập, Huyện Bắc Sơn
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bắc Sơn 245298 Điểm BĐVHX Tân Thành Thôn Phong Thịnh 2, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Sơn
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bắc Sơn 245391 Điểm BĐVHX Nhất Tiến Thôn Làng Đấy, Xã Nhất Tiến, Huyện Bắc Sơn
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bắc Sơn 245085 Hòm thư Công cộng long đống Thôn Long Hưng, Xã Long Đống, Huyện Bắc Sơn
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bắc Sơn 245318 Hòm thư Công cộng Hữu Vĩnh Thôn Pác Lũng, Xã Hữu Vĩnh, Huyện Bắc Sơn
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bắc Sơn 245284 Hòm thư Công cộng Nhất Hòa Thôn Gia Hòa 1, Xã Nhất Hoà, Huyện Bắc Sơn
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bắc Sơn 245365 Hòm thư Công cộng Vũ Lăng Thôn Tràng Sơn 1, Xã Vũ Lăng, Huyện Bắc Sơn
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bắc Sơn 245136 Hòm thư Công cộng Vạn Thủy Thôn Nà Thí, Xã Vạn Thủy, Huyện Bắc Sơn
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Chi Lăng 245600 Bưu cục cấp 2 Chi Lăng Khu Chính, Thị Trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Chi Lăng 245940 Bưu cục cấp 3 Đồng Bành Thôn Đồng Bành, Thị Trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Chi Lăng 245780 Điểm BĐVHX Gia Lộc Thôn Làng Mỏ, Xóm Mỏ Tạo, Xã Gia Lộc, Huyện Chi Lăng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Chi Lăng 245740 Điểm BĐVHX Thượng Cường Thôn Làng Nong, Xã Thượng Cường, Huyện Chi Lăng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Chi Lăng 245760 Điểm BĐVHX Mai Sao Thôn Lạng Nắc, Xã Mai Sao, Huyện Chi Lăng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Chi Lăng 245820 Điểm BĐVHX Bằng Mạc Thôn Nà Pe, Xã Bằng Mạc, Huyện Chi Lăng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Chi Lăng 245800 Điểm BĐVHX Hòa Bình Thôn Pa Làng, Xã Hoà Bình, Huyện Chi Lăng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Chi Lăng 245920 Điểm BĐVHX Chi Lăng Thôn Ga, Xã Chi Lăng, Huyện Chi Lăng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Chi Lăng 245660 Điểm BĐVHX Nhân Lý Thôn Lạng Giai A, Xã Nhân Lý, Huyện Chi Lăng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Chi Lăng 245960 Điểm BĐVHX Quan Sơn Thôn Pắc Phèng, Xã Quan Sơn, Huyện Chi Lăng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Chi Lăng 245840 Điểm BĐVHX Bằng Hữu Thôn Thồng Noọc, Xã Bằng Hữu, Huyện Chi Lăng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Chi Lăng 245941 Điểm BĐVHX Sông Hóa Thôn Chiến Thắng, Thị Trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Chi Lăng 245860 Điểm BĐVHX Vạn Linh Thôn Phố Mới, Xã Vạn Linh, Huyện Chi Lăng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Chi Lăng 245900 Điểm BĐVHX Quang Lang Thôn Than Muội, Xã Quang Lang, Huyện Chi Lăng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Chi Lăng 245899 Điểm BĐVHX Y Tịch Thôn Giáp Thượng 2, Xã Y Tịch, Huyện Chi Lăng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Chi Lăng 245696 Hòm thư Công cộng Vân Thủy Thôn Nà Pất, Xã Vân Thủy, Huyện Chi Lăng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Chi Lăng 245686 Hòm thư Công cộng Bắc Thủy Thôn Tồng Cút, Xã Bắc Thủy, Huyện Chi Lăng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Chi Lăng 245989 Hòm thư Công cộng Hữu Kiên Thôn Co Hương, Xã Hữu Kiên, Huyện Chi Lăng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Chi Lăng 245646 Hòm thư Công cộng Lâm Sơn Thôn Làng Bu 2, Xã Lâm Sơn, Huyện Chi Lăng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Chi Lăng 245653 Hòm thư Công cộng Liên Sơn Thôn Bản Lăm, Xã Liên Sơn, Huyện Chi Lăng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Chi Lăng 245734 Hòm thư Công cộng Vân An Thôn Làng Giông, Xã Vân An, Huyện Chi Lăng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Chi Lăng 245709 Hòm thư Công cộng Chiến thắng Thôn Ba Làng Thành, Xã Chiến Thắng, Huyện Chi Lăng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Hữu Lũng 246490 Bưu cục cấp 3 Vân Nham Thôn Phổng, Xã Vân Nham, Huyện Hữu Lũng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Hữu Lũng 246540 Bưu cục cấp 3 Bến Lường Thôn Bến Lường, Xã Minh Sơn, Huyện Hữu Lũng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Hữu Lũng 246100 Bưu cục cấp 2 Hữu Lũng Khu An Ninh, Thị Trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Hữu Lũng 246250 Điểm BĐVHX Cai Kinh Thôn Ba Nàng, Xã Cai Kinh, Huyện Hữu Lũng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Hữu Lũng 246200 Điểm BĐVHX Tân Thành Thôn Bắc Lệ, Xã Tân Thành, Huyện Hữu Lũng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Hữu Lũng 246500 Điểm BĐVHX Đồng Tiến Thôn Lân Luông, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Hữu Lũng 246180 Điểm BĐVHX Hồ Sơn Thôn Na Hoa, Xã Hồ Sơn, Huyện Hữu Lũng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Hữu Lũng 246400 Điểm BĐVHX Nhật Tiến Xóm Tân Thịnh, Xã Nhật Tiến, Huyện Hữu Lũng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Hữu Lũng 246570 Điểm BĐVHX Minh Hòa Xóm Keo, Xã Minh Hoà, Huyện Hữu Lũng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Hữu Lũng 246220 Điểm BĐVHX Hòa Sơn Thôn Đồng Liên, Xã Hoà Sơn, Huyện Hữu Lũng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Hữu Lũng 246290 Điểm BĐVHX Yên Vượng Thôn Gốc Sau, Xã Yên Vượng, Huyện Hữu Lũng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Hữu Lũng 246520 Điểm BĐVHX Đô Lương Thôn Cốc Lùng, Xã Đô Lương, Huyện Hữu Lũng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Hữu Lũng 246360 Điểm BĐVHX Yên Bình Thôn Đồng Bụt, Xã Yên Bình, Huyện Hữu Lũng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Hữu Lũng 246450 Điểm BĐVHX Thanh Sơn Thôn Niêng, Xã Thanh Sơn, Huyện Hữu Lũng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Hữu Lũng 246470 Điểm BĐVHX Thiện Kỵ Thôn Quyết Thắng, Xã Thiện Kỵ, Huyện Hữu Lũng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Hữu Lũng 246429 Điểm BĐVHX Minh Tiến Thôn Nhị Liên, Xã Minh Tiến, Huyện Hữu Lũng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Hữu Lũng 246356 Điểm BĐVHX Hoà Bình Thôn Vĩnh Yên, Xã Hoà Bình, Huyện Hữu Lũng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Hữu Lũng 246318 Điểm BĐVHX Yên Thịnh Thôn Làng Chùa, Xã Yên Thịnh, Huyện Hữu Lũng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Hữu Lũng 246341 Điểm BĐVHX Hữu Liên Thôn Làng Cướm, Xã Hữu Liên, Huyện Hữu Lũng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Hữu Lũng 246278 Hòm thư Công cộng Yên Sơn Thôn Trục Bây, Xã Yên Sơn, Huyện Hữu Lũng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Hữu Lũng 246631 Hòm thư Công cộng Hòa Lạc Thôn Việt Thắng Hang Đỏ, Xã Hoà Lạc, Huyện Hữu Lũng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Hữu Lũng 246447 Hòm thư Công cộng Tân Lập Thôn Đồng Sinh, Xã Tân Lập, Huyện Hữu Lũng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Hữu Lũng 246388 Hòm thư Công cộng Quyết Thắng Thôn Kép 2, Xã Quyết Thắng, Huyện Hữu Lũng
Tỉnh Lạng Sơn Huyện Hữu Lũng 246607 Hòm thư Công cộng Hòa Thắng Thôn Suối Ngang 1, Xã Hoà Thắng, Huyện Hữu Lũng

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH LẠNG SƠN. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.