MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH LÂM ĐỒNG

MÃ ZIP CODE TỈNH LÂM ĐỒNG

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH LÂM ĐỒNG  LÀ 670000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh LÂM ĐỒNG do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH LÂM ĐỒNG

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đam Rông 676000 Bưu cục cấp 2 Đam Rông Thôn 1, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đam Rông 676110 Bưu cục cấp 3 Đạ Rsal Thôn 6, Xã Đạ Rsal, Huyện Đam Rông
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đam Rông 676021 Điểm BĐVHX Đạ M’Rong Thôn Liêng Rak 1, Xã Đạ M’Rong, Huyện Đam Rông
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đam Rông 676031 Điểm BĐVHX Đạ Long Thôn Ða Long 1, Xã Đạ Long, Huyện Đam Rông
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đam Rông 676091 Điểm BĐVHX Liêng S’rônh Thôn 1, Xã Liêng S’Rônh, Huyện Đam Rông
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đam Rông 676071 Điểm BĐVHX Phi Liêng Thôn Trung Tâm, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đam Rông 676051 Điểm BĐVHX Đạ K’Nàng Thôn Lăng Tô, Xã Đạ K’Nàng, Huyện Đam Rông
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đam Rông 676047 Điểm BĐVHX RôMen Thôn 2, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đam Rông 676010 Điểm BĐVHX Đạ Tông Thôn Liêng Trang 1, Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đam Rông 676080 Bưu cục văn phòng Đam Rông Thôn Thôn trung tâm 1, Xã Đạ K’Nàng, Huyện Đam Rông
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đạ Huoai 675800 Bưu cục cấp 2 Đạ Huoai Sô´02, Khu 3, Thị Trấn Ma Đa Gui, Huyện Đạ Huoai
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đạ Huoai 675820 Bưu cục cấp 3 Đạm Ri Khu 2, Thị Trấn Đạ M’Ri, Huyện Đạ Huoai
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đạ Huoai 675910 Điểm BĐVHX Madaguôil Thôn 1, Xã Ma Đa Gui, Huyện Đạ Huoai
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đạ Huoai 675860 Điểm BĐVHX Đạm Ri Thôn 2, Xã Đạ M’Ri, Huyện Đạ Huoai
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đạ Huoai 675890 Điểm BĐVHX Đạ Oai Thôn 4, Xã Đạ Oai, Huyện Đạ Huoai
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đạ Huoai 675870 Điểm BĐVHX Hà Lâm Thôn 3, Xã Hà Lâm, Huyện Đạ Huoai
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đạ Huoai 675850 Điểm BĐVHX Đạ Ploa Thôn 3, Xã Đạ P’Loa, Huyện Đạ Huoai
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đạ Huoai 675880 Điểm BĐVHX Đạ Tồn Thôn 2, Xã Đạ Tồn, Huyện Đạ Huoai
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đạ Huoai 675840 Điểm BĐVHX Đòan Kết Thôn 2, Xã Đoàn Kết, Huyện Đạ Huoai
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đạ Huoai 675936 Điểm BĐVHX Phước Lộc Thôn Phước Lạc, Xã Phước Lộc, Huyện Đạ Huoai
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đạ Huoai 675810 Bưu cục văn phòng Đạ Huoai Khu 1, Thị Trấn Ma Đa Gui, Huyện Đạ Huoai
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Cát Tiên 675620 Điểm BĐVHX Phước Cát 1 Thôn Cát Lâm 3, Xã Phước Cát 1, Huyện Cát Tiên
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Cát Tiên 675600 Điểm BĐVHX Phước Cát 2 Thôn Phước Hải, Xã Phước Cát 2, Huyện Cát Tiên
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Cát Tiên 675640 Điểm BĐVHX Đức Phổ Thôn 3, Xã Đức Phổ, Huyện Cát Tiên
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Cát Tiên 675580 Điểm BĐVHX Gia Viễn Thôn Tân Xuân, Xã Gia Viễn, Huyện Cát Tiên
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Cát Tiên 675650 Điểm BĐVHX Quảng Ngãi Thôn 3, Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Cát Tiên 675500 Bưu cục cấp 2 Cát Tiên Khu 2, Thị Trấn Đồng Nai, Huyện Cát Tiên
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Cát Tiên 675550 Điểm BĐVHX Nam Ninh Thôn Ninh Đại, Xã Nam Ninh, Huyện Cát Tiên
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Cát Tiên 675570 Điểm BĐVHX Tiên Hòang Thôn 4, Xã Tiên Hoàng, Huyện Cát Tiên
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Cát Tiên 675540 Điểm BĐVHX Mỹ Lâm Thôn Mỹ Trung, Xã Mỹ Lâm, Huyện Cát Tiên
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Cát Tiên 675530 Điểm BĐVHX Tư Nghĩa Thôn Minh Nghĩa, Xã Tư Nghĩa, Huyện Cát Tiên
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Cát Tiên 675520 Điểm BĐVHX Phù Mỹ Thôn 1, Xã Phù Mỹ, Huyện Cát Tiên
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Cát Tiên 675665 Điểm BĐVHX Đồng Nai thượng Thôn Bù Sa, Xã Đồng Nai Thượng, Huyện Cát Tiên
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Cát Tiên 675513 Hòm thư Công cộng HTCC Khu 8, Thị Trấn Đồng Nai, Huyện Cát Tiên
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Cát Tiên 675610 Bưu cục văn phòng Cát Tiên Tổ 2, Thị Trấn Đồng Nai, Huyện Cát Tiên
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đạ Tẻh 675240 Điểm BĐVHX Quảng Trị Thôn 4, Xã Quảng Trị, Huyện Đạ Tẻh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đạ Tẻh 675300 Điểm BĐVHX An Nhơn Thôn 4a, Xã An Nhơn, Huyện Đạ Tẻh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đạ Tẻh 675220 Điểm BĐVHX Triệu Hải Thôn 4a, Xã Triệu Hải, Huyện Đạ Tẻh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đạ Tẻh 675260 Điểm BĐVHX Mỹ Đức Thôn 3, Xã Mỹ Đức, Huyện Đạ Tẻh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đạ Tẻh 675280 Điểm BĐVHX Quốc Oai Thôn 3, Xã Quốc Oai, Huyện Đạ Tẻh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đạ Tẻh 675320 Điểm BĐVHX Hương Lâm Thôn Hương Sơn, Xã Hương Lâm, Huyện Đạ Tẻh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đạ Tẻh 675340 Điểm BĐVHX Đạ Lây Thôn Hương Bình 1, Xã Đạ Lây, Huyện Đạ Tẻh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đạ Tẻh 675360 Điểm BĐVHX Đạ Kho Thôn 5, Xã Đạ Kho, Huyện Đạ Tẻh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đạ Tẻh 675210 Điểm BĐVHX Hà Đông Thôn 2, Xã Hà Đông, Huyện Đạ Tẻh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đạ Tẻh 675200 Bưu cục cấp 2 Đạ Tẻh Sô´131, Đường 3 Tháng 2, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đạ Tẻh 675380 Điểm BĐVHX Đạ Pal Thôn Xuân Châu, Xã Đạ Pal, Huyện Đạ Tẻh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đạ Tẻh 675290 Bưu cục văn phòng Đạ Tẻh Đường 3 Tháng 2, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đạ Tẻh 675389 Đại lý bưu điện Cây Xanh Thôn Xuân Thành, Xã Đạ Pal, Huyện Đạ Tẻh
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc 674700 Bưu cục cấp 2 Bảo Lộc Sô´103, Đường Lê Hồng Phong, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc 674750 Bưu cục cấp 3 Lộc Phát Sô´445, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc 675000 Bưu cục cấp 3 Lôc Châu Thôn 3, Xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc 674790 Bưu cục cấp 3 Nguyễn Công Trứ Sô´239, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc 675090 Bưu cục cấp 3 Lộc Nga Thôn Đại Nga, Xã Lộc Nga, Thành phố Bảo Lộc
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc 674900 Bưu cục cấp 3 Lộc Tiến Sô´790QL20, Đường Trần Phú, Phường Lộc Tiến, Thành phố Bảo Lộc
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc 674870 Điểm BĐVHX Đam BRi Thôn 12, Xã Đạ M’Bri, Thành phố Bảo Lộc
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc 674770 Điểm BĐVHX Lộc Thanh Thôn Thanh Xuân 1, Xã Lộc Thanh, Thành phố Bảo Lộc
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc 674901 Điểm BĐVHX Lộc Tiến Khu phố 6, Phường Lộc Tiến, Thành phố Bảo Lộc
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc 675030 Điểm BĐVHX Đại Lào Thôn 3, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc 674940 Điểm BĐVHX B’lao Sô´186A, Đường 1 Tháng 5, Phường B’Lao, Thành phố Bảo Lộc
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc 675020 Điểm BĐVHX Lộc Châu Thôn Tân Châu, Xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc 674736 Bưu cục cấp 3 Hà Giang Sô´Khu chợ, Đường Hồ Tùng Mậu, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc 674860 Bưu cục văn phòng Bảo Lộc Sô´103, Đường Lê Hồng Phong, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc 676305 Bưu cục cấp 3 Bưu cục KCN Lộc Sơn Sô´138, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc 675026 Đại lý bưu điện Trần Thị Thu Thủy Sô´80, Thôn Ánh Mai 3, Xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Bảo Lâm 674300 Bưu cục cấp 2 Bảo Lâm Khu Khu 1-2 Lôc Thãng, Thị Trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Bảo Lâm 674400 Bưu cục cấp 3 Lộc An Thôn 3, Xã Lộc An, Huyện Bảo Lâm
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Bảo Lâm 674470 Điểm BĐVHX Lộc Thành Thôn 8a, Xã Lộc Thành, Huyện Bảo Lâm
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Bảo Lâm 674360 Điểm BĐVHX Lộc Đức Thôn Ðuc Giang 1, Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Bảo Lâm 674430 Điểm BĐVHX Lộc Quảng Thôn 4, Xã Lộc Quảng, Huyện Bảo Lâm
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Bảo Lâm 674380 Điểm BĐVHX Lộc Phú Thôn 2, Xã Lộc Phú, Huyện Bảo Lâm
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Bảo Lâm 674450 Điểm BĐVHX Lộc Tân Thôn 2, Xã Lộc Tân, Huyện Bảo Lâm
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Bảo Lâm 674530 Điểm BĐVHX Tân Lạc Thôn 1, Xã Tân Lạc, Huyện Bảo Lâm
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Bảo Lâm 674420 Điểm BĐVHX Lộc Bắc Thôn 1, Xã Lộc Bắc, Huyện Bảo Lâm
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Bảo Lâm 674401 Điểm BĐVHX B’lá Thôn 1, Xã B’Lá, Huyện Bảo Lâm
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Bảo Lâm 674390 Điểm BĐVHX Lộc Lâm Thôn 2, Xã Lộc Lâm, Huyện Bảo Lâm
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Bảo Lâm 674330 Điểm BĐVHX Lộc Ngãi Thôn 1, Xã Lộc Ngãi, Huyện Bảo Lâm
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Bảo Lâm 674410 Điểm BĐVHX Lộc Bảo Thôn 1, Xã Lộc Bảo, Huyện Bảo Lâm
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Bảo Lâm 674522 Điểm BĐVHX Lộc Nam Thôn 2, Xã Lộc Nam, Huyện Bảo Lâm
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Bảo Lâm 674440 Bưu cục văn phòng Bảo Lâm Khu Khu 1-2 Lôc Thãng, Thị Trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Bảo Lâm 674521 Đại lý bưu điện Gia Bảo Thôn 3, Xã Lộc Nam, Huyện Bảo Lâm
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Di Linh 673700 Bưu cục cấp 2 Di Linh Sô´535, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Di Linh, Huyện Di Linh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Di Linh 673960 Bưu cục cấp 3 Hòa Ninh Thôn 2, Xã Hoà Ninh, Huyện Di Linh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Di Linh 673920 Điểm BĐVHX Liên Đầm Thôn 8, Xã Liên Đầm, Huyện Di Linh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Di Linh 674020 Điểm BĐVHX Hòa Nam Thôn 2, Xã Hoà Nam, Huyện Di Linh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Di Linh 673860 Điểm BĐVHX Đinh Trang Hòa Thôn Tôklăn, Xã Đinh Trang Hoà, Huyện Di Linh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Di Linh 673850 Điểm BĐVHX Đinh Trang Thượng Thôn Bờ Jùng, Xã Đinh Trang Thượng, Huyện Di Linh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Di Linh 674120 Điểm BĐVHX Tam Bố Thôn Hiệp Thành 2, Xã Tam Bố, Huyện Di Linh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Di Linh 673830 Điểm BĐVHX Tân Thượng Thôn 3, Xã Tân Thượng, Huyện Di Linh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Di Linh 673940 Điểm BĐVHX Hòa Trung Thôn 5, Xã Hoà Trung, Huyện Di Linh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Di Linh 673990 Điểm BĐVHX Hòa Bắc Thôn 8, Xã Hoà Bắc, Huyện Di Linh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Di Linh 673810 Điểm BĐVHX Tân Châu Thôn 5, Xã Tân Châu, Huyện Di Linh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Di Linh 673790 Điểm BĐVHX Tân Nghĩa Thôn Lộc Châu 1, Xã Tân Nghĩa, Huyện Di Linh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Di Linh 674090 Điểm BĐVHX Gia Bắc Thôn K’sá, Xã Gia Bắc, Huyện Di Linh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Di Linh 674100 Điểm BĐVHX Bảo Thuận Thôn Xóm Mới, Xã Bảo Thuận, Huyện Di Linh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Di Linh 674050 Điểm BĐVHX Gung Ré Thôn Đăng Rách, Xã Gung Ré, Huyện Di Linh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Di Linh 673750 Điểm BĐVHX Đinh Lạc Thôn Đồng Lạc 2, Xã Đinh Lạc, Huyện Di Linh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Di Linh 674070 Điểm BĐVHX Sơn Điền Thôn Bó Cao, Xã Sơn Điền, Huyện Di Linh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Di Linh 673770 Điểm BĐVHX Gia Hiệp Thôn 2, Xã Gia Hiệp, Huyện Di Linh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Di Linh 674166 Hòm thư Công cộng HTCC Thôn 6, Xã Tân Lâm, Huyện Di Linh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Di Linh 674139 Hòm thư Công cộng HTCC Ngách Lương Thế Vinh, Ngõ Trần Phú, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Di Linh, Huyện Di Linh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Di Linh 673910 Bưu cục văn phòng Di Linh Đường Hùng Vương, Thị Trấn Di Linh, Huyện Di Linh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Di Linh 674140 Bưu cục cấp 3 HCC Di Linh Sô´535, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Di Linh, Huyện Di Linh
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Di Linh 674167 Đại lý bưu điện Đại lý 358 Điện thoại: 02633767222
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đức Trọng 673370 Điểm BĐVHX Hiệp An Thôn Tân An, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đức Trọng 673450 Điểm BĐVHX Phú Hội Thôn Phú Trung, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đức Trọng 673451 Điểm BĐVHX R’chai Thôn R’chai 1, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đức Trọng 673452 Điểm BĐVHX K’nai Thôn Pré, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đức Trọng 673300 Bưu cục cấp 2 Đức Trọng Sô´689, Đường Quốc Lộ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đức Trọng 673480 Bưu cục cấp 3 Ninh Gia Thôn Đại Ninh, Xã Ninh Gia, Huyện Đức Trọng
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đức Trọng 673350 Bưu cục cấp 3 Finom Thôn Quảng Hiệp, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đức Trọng 673420 Điểm BĐVHX Tân Hội Thôn Tân Lập, Xã Tân Hội, Huyện Đức Trọng
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đức Trọng 673400 Điểm BĐVHX N’thôn Hạ Thôn 1, Xã N’Thôn Hạ, Huyện Đức Trọng
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đức Trọng 673530 Điểm BĐVHX Đà Loan Thôn Chợ Đà Loan, Xã Đà Loan, Huyện Đức Trọng
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đức Trọng 673410 Điểm BĐVHX Bình Thạnh Thôn Thanh Bình 1, Xã Bình Thạnh, Huyện Đức Trọng
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đức Trọng 673510 Điểm BĐVHX Ninh Loan Thôn 5 (trung Hậu), Xã Ninh Loan, Huyện Đức Trọng
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đức Trọng 673440 Điểm BĐVHX Tân Thành Thôn Tân Hưng, Xã Tân Thành, Huyện Đức Trọng
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đức Trọng 673500 Điểm BĐVHX Tà Hine Thôn Phú Cao, Xã Tà Hine, Huyện Đức Trọng
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đức Trọng 673560 Điểm BĐVHX Tà Năng Thôn Tà Nhiên, Xã Tà Năng, Huyện Đức Trọng
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đức Trọng 673390 Điểm BĐVHX Liên Hiệp Thôn An Hiệp Ii, Xã Liên Hiệp, Huyện Đức Trọng
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đức Trọng 673598 Hòm thư Công cộng HTCC Thôn Toa Cát, Xã Đa Quyn, Huyện Đức Trọng
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đức Trọng 673430 Bưu cục văn phòng Đức Trọng Đường Quốc Lộ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đức Trọng 673345 Bưu cục cấp 3 HCC Đức Trọng Sô´691, Đường Quốc Lộ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đức Trọng 673481 Đại lý bưu điện Vân Anh Thôn Hiệp Hòa, Xã Ninh Gia, Huyện Đức Trọng
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Lâm Hà 672800 Bưu cục cấp 2 Lâm Hà Khu Đồng Tâm, Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Lâm Hà 672890 Bưu cục cấp 3 Nam Ban Khu Trưng Vương, Thị Trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Lâm Hà 673090 Bưu cục cấp 3 Tân Hà Thôn Liên Trung, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Lâm Hà 672960 Điểm BĐVHX Phú Sơn Thôn Ngọc Sơn 3, Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Lâm Hà 672850 Điểm BĐVHX Gia Lâm Thôn 4, Xã Gia Lâm, Huyện Lâm Hà
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Lâm Hà 672920 Điểm BĐVHX Mê Linh Thôn Mê Linh 2, Xã Mê Linh, Huyện Lâm Hà
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Lâm Hà 672870 Điểm BĐVHX Đông Thanh Thôn Trung Hà, Xã Đông Thanh, Huyện Lâm Hà
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Lâm Hà 673110 Điểm BĐVHX Đan Phượng Thôn Đan Hà, Xã Đan Phượng, Huyện Lâm Hà
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Lâm Hà 673040 Điểm BĐVHX Hoài Đức Thôn Đức Thành, Xã Hoài Đức, Huyện Lâm Hà
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Lâm Hà 672930 Điểm BĐVHX Phi Tô Thôn 2, Xã Phi Tô, Huyện Lâm Hà
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Lâm Hà 673020 Điểm BĐVHX Tân Văn Thôn Tân Lập, Xã Tân Văn, Huyện Lâm Hà
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Lâm Hà 672980 Điểm BĐVHX Phúc Thọ Thôn 3, Xã Phúc Thọ, Huyện Lâm Hà
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Lâm Hà 673000 Điểm BĐVHX Tân Thanh Thôn 1, Xã Tân Thanh, Huyện Lâm Hà
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Lâm Hà 673060 Điểm BĐVHX Liên Hà Thôn Liên Hồ, Xã Liên Hà, Huyện Lâm Hà
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Lâm Hà 672940 Điểm BĐVHX Đạ Đờn Thôn 2, Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Lâm Hà 673130 Điểm BĐVHX Nam Hà Khu Hai Bà Trưng, Xã Nam Hà, Huyện Lâm Hà
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Lâm Hà 672807 Điểm BĐVHX Hòa Lạc Khu Hòa Lạc, Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Lâm Hà 673180 Điểm BĐVHX Tân Hà Thôn Liên Trung, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Lâm Hà 672860 Bưu cục văn phòng Lâm Hà Khu Bồ Liêng, Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Lạc Dương 672700 Bưu cục cấp 2 Lạc Dương Khu phố Lang Biang, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Lạc Dương 672730 Điểm BĐVHX Đa Sa Thôn 1, Xã Đạ Sas, Huyện Lạc Dương
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Lạc Dương 672740 Điểm BĐVHX Đa Nhim Thôn Đa Tro, Xã Đạ Nhim, Huyện Lạc Dương
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Lạc Dương 672750 Điểm BĐVHX Đưng K’ Nớ Thôn Ka No 1, Xã Đưng K’Nớ, Huyện Lạc Dương
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Lạc Dương 672776 Điểm BĐVHX Lat Thôn Datơngít, Xã Lát, Huyện Lạc Dương
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Lạc Dương 672790 Bưu cục văn phòng Lạc Dương Khu phố Lang Biang, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đơn Dương 672500 Bưu cục cấp 2 Đơn Dương Sô´106, Đường 2/4, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đơn Dương 672570 Bưu cục cấp 3 Lạc Lâm Thôn Yên Khê Hạ, Xã Lạc Lâm, Huyện Đơn Dương
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đơn Dương 672610 Điểm BĐVHX Quảng Lập Thôn Quảng Hòa, Xã Quảng Lập, Huyện Đơn Dương
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đơn Dương 672520 Điểm BĐVHX Ka Đô Thôn Nam Hiệp 1, Xã Ka Đô, Huyện Đơn Dương
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đơn Dương 672620 Điểm BĐVHX Próh Thôn Próh Ngó, Xã P’Ro’h, Huyện Đơn Dương
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đơn Dương 672600 Điểm BĐVHX Ka Đơn Thôn Ka Đê, Xã K’Đơn, Huyện Đơn Dương
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đơn Dương 672580 Điểm BĐVHX Đạ Ròn Thôn Suối Thông A1, Xã Đạ Ròn, Huyện Đơn Dương
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đơn Dương 672590 Điểm BĐVHX Tu Tra Thôn Lạc Thạnh, Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đơn Dương 672550 Bưu cục cấp 3 Dran Sô´16, Đường Lê Lợi, Thị Trấn Đ’Ran, Huyện Đơn Dương
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đơn Dương 672530 Điểm BĐVHX Lạc Xuân Thôn Lạc Xuân 2, Xã Lạc Xuân, Huyện Đơn Dương
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đơn Dương 672551 Điểm BĐVHX Eo Gió Thôn Phú Thuận1, Thị Trấn Đ’Ran, Huyện Đơn Dương
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đơn Dương 672670 Bưu cục văn phòng Đơn Dương Đường 2/4, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương
Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đơn Dương 672616 Đại lý bưu điện Lê Thị Minh Thôn Quảng Thuận, Xã Quảng Lập, Huyện Đơn Dương
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt 670000 Bưu cục cấp 1 Đà Lạt Sô´2, Đường Lê Đại Hành, Phường 1, Thành phố Đà Lạt
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt 671640 Bưu cục cấp 3 Phan Đình Phùng Sô´38, Đường La Sơn Phu Tử, Phường 6, Thành phố Đà Lạt
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt 671300 Bưu cục cấp 3 Phan Chu Trinh Sô´A18, Đường Phan Chu Trinh, Phường 9, Thành phố Đà Lạt
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt 672150 Bưu cục cấp 3 Cầu Đất Thôn Trường Xuân 2, Xã Xuân Trường, Thành phố Đà Lạt
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt 672040 Đại lý bưu điện Hòang Văn Thụ 2 Sô´2, Đường Hòang Văn Thụ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt 671544 Đại lý bưu điện Phan Đình Phùng 1 Sô´57, Đường Phan Đình Phùng, Phường 1, Thành phố Đà Lạt
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt 671440 Bưu cục cấp 3 Thái Phiên Đường Thái Phiên, Phường 12, Thành phố Đà Lạt
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt 671461 Điểm BĐVHX Đa Thiện Sô´200, Đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt 672030 Điểm BĐVHX Tà Nung Thôn 2, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt 671290 Điểm BĐVHX Xuân Thọ Thôn Đa Lộc, Xã Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt 671940 Đại lý bưu điện Xô Viết Nghệ Tỉnh Sô´33b, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Thành phố Đà Lạt
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt 671275 Điểm BĐVHX Tự Phước Sô´99, Đường Quốc Lộ 20, Phường 11, Thành phố Đà Lạt
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt 670900 Bưu cục văn phòng Hệ 1 Lâm Đồng Sô´14, Đường Quang Trung, Phường 9, Thành phố Đà Lạt
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt 671040 Bưu cục cấp 3 Trần Phú Sô´06, Đường Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt 671394 Bưu cục cấp 3 Quang Trung Sô´14, Đường Quang Trung, Phường 9, Thành phố Đà Lạt
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt 671610 Hòm thư Công cộng hộp thư công cộng Sô´cầu th chợ, Đường Khu Hòa Bình, Phường 1, Thành phố Đà Lạt
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt 671074 Hòm thư Công cộng HTCC Sô´25, Đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Đà Lạt
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt 672215 Hòm thư Công cộng HTCC Sô´1, Thôn Trạm Hành 1, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt 671090 Bưu cục cấp 3 Trung tâm hành chính tỉnh Sô´36, Đường Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt 671230 Bưu cục văn phòng Đà Lạt Sô´12, Đường Phó Đức Chính, Phường 9, Thành phố Đà Lạt
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt 671220 Bưu cục văn phòng Bưu Điện tỉnh Lâm Đồng Sô´14, Đường Quang Trung, Phường 9, Thành phố Đà Lạt
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt 671420 Bưu cục cấp 3 KHL Đà Lạt Sô´14, Ngõ 9, Đường Quang Trung, Phường 9, Thành phố Đà Lạt
Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt 671530 Bưu cục cấp 3 Phù Đổng Thiên Vương Sô´61, Đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH LÂM ĐỒNG. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.