MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH KON TUM

MÃ ZIP CODE TỈNH KON TUM

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH KON TUM  LÀ 580000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh KON TUM do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH KON TUM

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Kon Tum  Huyện Tu Mơ Rông 583700 Điểm BĐVHX Đắk Hà Thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông
Tỉnh Kon Tum  Huyện Tu Mơ Rông 583890 Điểm BĐVHX Đắk Sao Thôn Đắk Giá, Xã Đắk Sao, Huyện Tu Mơ Rông
Tỉnh Kon Tum  Huyện Tu Mơ Rông 583740 Điểm BĐVHX Măng Ri Thôn Đắk Dơn, Xã Măng Ri, Huyện Tu Mơ Rông
Tỉnh Kon Tum  Huyện Tu Mơ Rông 583720 Điểm BĐVHX Tu Mơ Rông Thôn Tu Mơ Rông, Xã Tu Mơ Rông, Huyện Tu Mơ Rông
Tỉnh Kon Tum  Huyện Tu Mơ Rông 583800 Điểm BĐVHX Văn Xuôi Thôn Đắk Văn 2, Xã Văn Xuôi, Huyện Tu Mơ Rông
Tỉnh Kon Tum  Huyện Tu Mơ Rông 583820 Điểm BĐVHX Ngọk Yêu Thôn Ba Tu 2, Xã Ngọk Yêu, Huyện Tu Mơ Rông
Tỉnh Kon Tum  Huyện Tu Mơ Rông 583870 Điểm BĐVHX Đắk Na Thôn Le Văng, Xã Đắk Na, Huyện Tu Mơ Rông
Tỉnh Kon Tum  Huyện Tu Mơ Rông 583900 Bưu cục cấp 2 Tu Mơ Rông Thôn Kon Tun, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông
Tỉnh Kon Tum  Huyện Tu Mơ Rông 583910 Điểm BĐVHX Đắk Rơ Ông Thôn Măng Lỡ, Xã Đắk Rơ Ông, Huyện Tu Mơ Rông
Tỉnh Kon Tum  Huyện Tu Mơ Rông 583749 Hòm thư Công cộng Tê Xăng Thôn Đắk Viên, Xã Tê Xăng, Huyện Tu Mơ Rông
Tỉnh Kon Tum  Huyện Tu Mơ Rông 583771 Hòm thư Công cộng Ngọk Lây Thôn Đắk B Rế, Xã Ngok Lây, Huyện Tu Mơ Rông
Tỉnh Kon Tum  Huyện Tu Mơ Rông 583847 Hòm thư Công cộng Đắk Tờ Kan Thôn Đắk Hnăng, Xã Đắk Tờ Kan, Huyện Tu Mơ Rông
Tỉnh Kon Tum Huyện Sa Thầy 583500 Bưu cục cấp 2 Sa Thầy Sô´326, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy
Tỉnh Kon Tum Huyện Sa Thầy 583570 Điểm BĐVHX Ya Xiêr Bản O, Xã Ya Xiêr, Huyện Sa Thầy
Tỉnh Kon Tum Huyện Sa Thầy 583610 Điểm BĐVHX Sa Bình Thôn Bình Trung, Xã Sa Bình, Huyện Sa Thầy
Tỉnh Kon Tum Huyện Sa Thầy 583520 Điểm BĐVHX Sa Nghĩa Thôn Anh Dũng, Xã Sa Nghĩa, Huyện Sa Thầy
Tỉnh Kon Tum Huyện Sa Thầy 583540 Điểm BĐVHX Sa Sơn Thôn 1, Xã Sa Sơn, Huyện Sa Thầy
Tỉnh Kon Tum Huyện Sa Thầy 583590 Điểm BĐVHX Ya Tăng Bản Lút, Xã Ya Tăng, Huyện Sa Thầy
Tỉnh Kon Tum Huyện Sa Thầy 583550 Điểm BĐVHX Rờ Kơi Bản Rờ Kơi, Xã Rờ Kơi, Huyện Sa Thầy
Tỉnh Kon Tum Huyện Sa Thầy 583560 Điểm BĐVHX Mô Ray Làng Kênh, Xã Mô Ray, Huyện Sa Thầy
Tỉnh Kon Tum Huyện Sa Thầy 583530 Điểm BĐVHX Sa Nhơn Thôn Nhơn Khánh, Xã Sa Nhơn, Huyện Sa Thầy
Tỉnh Kon Tum Huyện Sa Thầy 583640 Điểm BĐVHX Hơ Moong Làng Đắk Wớt, Xã Hơ Moong, Huyện Sa Thầy
Tỉnh Kon Tum Huyện Sa Thầy 583605 Hòm thư Công cộng Ya Ly Bản Tum, Xã Ya Ly, Huyện Sa Thầy
Tỉnh Kon Tum Huyện Sa Thầy 583569 Hòm thư Công cộng UBND xã Mo Ray Làng Kênh, Xã Mô Ray, Huyện Sa Thầy
Tỉnh Kon Tum Huyện Sa Thầy 583514 Hòm thư Công cộng Ia Tơi Thôn 1, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy
Tỉnh Kon Tum Huyện Sa Thầy 583513 Hòm thư Công cộng Ia Dom Thôn 2, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy
Tỉnh Kon Tum Huyện Sa Thầy 583512 Hòm thư Công cộng Ia Đal Thôn 1, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy
Tỉnh Kon Tum Huyện Sa Thầy 583660 Bưu cục cấp 3 IaHdrai. Thôn 1, Xã Iadom, Huyện Sa Thầy
Tỉnh Kon Tum  Huyện Đắk Glei 583200 Bưu cục cấp 2 Đắk Glei Sô´455, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei
Tỉnh Kon Tum  Huyện Đắk Glei 583400 Điểm BĐVHX Đắk Môn Thôn Nú Con, Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei
Tỉnh Kon Tum  Huyện Đắk Glei 583420 Điểm BĐVHX Đắk Kroong Thôn Đắk Wất, Xã Đắk K Roong, Huyện Đắk Glei
Tỉnh Kon Tum  Huyện Đắk Glei 583230 Hòm thư Công cộng Đắk Pék Thôn 14 A, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei
Tỉnh Kon Tum  Huyện Đắk Glei 583350 Điểm BĐVHX Đắk Man Thôn Mang Khênh, Xã Đắk Man, Huyện Đắk Glei
Tỉnh Kon Tum  Huyện Đắk Glei 583330 Điểm BĐVHX Đắk Choong Thôn Mô Man, Xã Đắk Choong, Huyện Đắk Glei
Tỉnh Kon Tum  Huyện Đắk Glei 583370 Điểm BĐVHX Đắk Nhoong Thôn Đắk Nhoong, Xã Đắk Nhoong, Huyện Đắk Glei
Tỉnh Kon Tum  Huyện Đắk Glei 583380 Điểm BĐVHX Đắk Long Thôn Đắk Tu, Xã Đắk Long, Huyện Đắk Glei
Tỉnh Kon Tum  Huyện Đắk Glei 583300 Điểm BĐVHX Mường Hoong Thôn Đắk Rế, Xã Mường Hoong, Huyện Đắk Glei
Tỉnh Kon Tum  Huyện Đắk Glei 583250 Điểm BĐVHX Xốp Thôn Xốp Dùi, Xã Xốp, Huyện Đắk Glei
Tỉnh Kon Tum  Huyện Đắk Glei 583365 Điểm BĐVHX Đắk Blô Thôn Bung Tôn, Xã Đắk B Lô, Huyện Đắk Glei
Tỉnh Kon Tum  Huyện Đắk Glei 583287 Điểm BĐVHX Ngọk Linh Thôn Cung Răng, Xã Ngọc Linh, Huyện Đắk Glei
Tỉnh Kon Tum  Huyện Đắk Glei 583245 Hòm thư Công cộng Trường Tiểu học Kim Đồng Thôn 14 A, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei
Tỉnh Kon Tum Huyện Ngọc Hồi 583000 Bưu cục cấp 2 Ngọc Hồi Sô´35, Đường Hùng vương, Thị Trấn Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi
Tỉnh Kon Tum Huyện Ngọc Hồi 583110 Điểm BĐVHX Bờ Y Thôn Tà Ka, Xã Pờ Y, Huyện Ngọc Hồi
Tỉnh Kon Tum Huyện Ngọc Hồi 583130 Điểm BĐVHX Sa Loong Thôn Giang Lố 1, Xã Sa Loong, Huyện Ngọc Hồi
Tỉnh Kon Tum Huyện Ngọc Hồi 583030 Điểm BĐVHX Đắk Dục Thôn Dục Nhày 1, Xã Đắk Dục, Huyện Ngọc Hồi
Tỉnh Kon Tum Huyện Ngọc Hồi 583020 Điểm BĐVHX Đắk Nông Thôn Cá Nhảy, Xã Đắk Nông, Huyện Ngọc Hồi
Tỉnh Kon Tum Huyện Ngọc Hồi 583050 Điểm BĐVHX Đắk Ang Thôn Long Đôn, Xã Đắk Ang, Huyện Ngọc Hồi
Tỉnh Kon Tum Huyện Ngọc Hồi 583070 Điểm BĐVHX Đắk Xú Thôn Chiên Chiết, Xã Đắk Xú, Huyện Ngọc Hồi
Tỉnh Kon Tum Huyện Ngọc Hồi 583099 Điểm BĐVHX Đắk Kan Thôn Ngọc Tặng, Xã Đắk Kan, Huyện Ngọc Hồi
Tỉnh Kon Tum Huyện Ngọc Hồi 583058 Điểm BĐVHX Đăk Ang Thôn Long Đôn, Xã Đắk Ang, Huyện Ngọc Hồi
Tỉnh Kon Tum Huyện Đắk Tô 582500 Bưu cục cấp 2 Đắk Tô Sô´07, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô
Tỉnh Kon Tum Huyện Đắk Tô 582800 Điểm BĐVHX Tân Cảnh Thôn 1, Xã Tân Cảnh, Huyện Đắk Tô
Tỉnh Kon Tum Huyện Đắk Tô 582840 Điểm BĐVHX Diên Bình Thôn 1, Xã Diên Bình, Huyện Đắk Tô
Tỉnh Kon Tum Huyện Đắk Tô 582530 Điểm BĐVHX Kon Đào Thôn 6, Xã Kon Đào, Huyện Đắk Tô
Tỉnh Kon Tum Huyện Đắk Tô 582820 Điểm BĐVHX Pô Kô Thôn Kon Tu Pêng, Xã Pô Kô, Huyện Đắk Tô
Tỉnh Kon Tum Huyện Đắk Tô 582620 Điểm BĐVHX Đắk Trăm Thôn Đắk Trăm, Xã Đắk Trăm, Huyện Đắk Tô
Tỉnh Kon Tum Huyện Đắk Tô 582600 Điểm BĐVHX Đắk Rơ Nga Thôn Đắk Manh 1, Xã Đắk Rơ Nga, Huyện Đắk Tô
Tỉnh Kon Tum Huyện Đắk Tô 582556 Hòm thư Công cộng Văn Lem Thôn Đắk Xanh, Xã Văn Lem, Huyện Đắk Tô
Tỉnh Kon Tum Huyện Đắk Tô 582786 Hòm thư Công cộng Ngọk Tụ Thôn Đắk Chờ, Xã Ngọc Tụ, Huyện Đắk Tô
Tỉnh Kon Tum Huyện Đắk Hà 582200 Bưu cục cấp 2 Đắk Hà Sô´212, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Hà, Huyện Đắk Hà
Tỉnh Kon Tum Huyện Đắk Hà 582320 Điểm BĐVHX Hà Mòn Thôn 2, Xã Hà Mòn, Huyện Đắk Hà
Tỉnh Kon Tum Huyện Đắk Hà 582300 Điểm BĐVHX Đắk Mar Thôn 3, Xã Đắk Mar, Huyện Đắk Hà
Tỉnh Kon Tum Huyện Đắk Hà 582230 Điểm BĐVHX Đắk Ui Thôn 1 A Đắk Ui, Xã Đắk Ui, Huyện Đắk Hà
Tỉnh Kon Tum Huyện Đắk Hà 582280 Điểm BĐVHX Đắk H Ring Thôn 12, Xã Đắk HRing, Huyện Đắk Hà
Tỉnh Kon Tum Huyện Đắk Hà 582260 Điểm BĐVHX Đắk P Xi Thôn 5, Xã Đắk PXi, Huyện Đắk Hà
Tỉnh Kon Tum Huyện Đắk Hà 582330 Điểm BĐVHX Đăk La Thôn 1 A, Xã Đắk La, Huyện Đắk Hà
Tỉnh Kon Tum Huyện Đắk Hà 582370 Điểm BĐVHX Ngọk Réo Thôn Kon Rôn, Xã Ngọk Réo, Huyện Đắk Hà
Tỉnh Kon Tum Huyện Đắk Hà 582350 Điểm BĐVHX Ngọk Wang Thôn Kon Sơ Tiu II, Xã Ngọk Wang, Huyện Đắk Hà
Tỉnh Kon Tum Huyện Đắk Hà 582225 Điểm BĐVHX Đắk Ngọk Thôn 1, Xã Đăk Ngọk, Huyện Đắk Hà
Tỉnh Kon Tum Huyện Đắk Hà 582222 Hòm thư Công cộng Đắk Long Khối Phố 4 A, Thị Trấn Đắk Hà, Huyện Đắk Hà
Tỉnh Kon Tum Huyện Kon Plông 582140 Điểm BĐVHX Măng Cành Thôn Kon Du, Xã Măng Cành, Huyện Kon Plông
Tỉnh Kon Tum Huyện Kon Plông 582030 Điểm BĐVHX Hiếu Thôn Kon Plong, Xã Hiếu, Huyện Kon Plông
Tỉnh Kon Tum Huyện Kon Plông 582050 Điểm BĐVHX Pờ Ê Thôn Vi Klâng 1, Xã Pờ Ê, Huyện Kon Plông
Tỉnh Kon Tum Huyện Kon Plông 582060 Điểm BĐVHX Ngọk Tem Thôn Điek Nốt A, Xã Ngọk Tem, Huyện Kon Plông
Tỉnh Kon Tum Huyện Kon Plông 582026 Điểm BĐVHX Đắk Long Thôn Kon Leang 2, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông
Tỉnh Kon Tum Huyện Kon Plông 582000 Bưu cục cấp 2 Kon Plông Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông
Tỉnh Kon Tum Huyện Kon Plông 582160 Bưu cục cấp 3 Măng Đen Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông
Tỉnh Kon Tum Huyện Kon Plông 582088 Điểm BĐVHX Ðắk Tăng Thôn Vi Xây, Xã Đắk Tăng, Huyện Kon Plông
Tỉnh Kon Tum Huyện Kon Plông 582132 Hòm thư Công cộng Măng Bút Thôn Măng Buk, Xã Măng Bút, Huyện Kon Plông
Tỉnh Kon Tum Huyện Kon Plông 582101 Hòm thư Công cộng Đắk Rin Thôn Đắk Chơ, Xã Đắk Rin, Huyện Kon Plông
Tỉnh Kon Tum Huyện Kon Plông 582190 Hòm thư Công cộng Đắk Nên Thôn Đắk Tiêu, Xã Đắk Nên, Huyện Kon Plông
Tỉnh Kon Tum Huyện Kon Rẫy 581800 Bưu cục cấp 2 Kon Rẫy Thôn 2, Thị trấn Đắk Rờ Ve, Huyện Kon Rẫy
Tỉnh Kon Tum Huyện Kon Rẫy 581860 Bưu cục cấp 3 Đắk Ruồng Thôn 9, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy
Tỉnh Kon Tum Huyện Kon Rẫy 581890 Điểm BĐVHX Đắk Tờ Re Thôn 5, Xã Đắk Tờ Re, Huyện Kon Rẫy
Tỉnh Kon Tum Huyện Kon Rẫy 581880 Điểm BĐVHX Tân Lập Thôn 2, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy
Tỉnh Kon Tum Huyện Kon Rẫy 581820 Điểm BĐVHX Đắk Pờ Ne Thôn 4, Xã Đắk Pờ Ne, Huyện Kon Rẫy
Tỉnh Kon Tum Huyện Kon Rẫy 581830 Điểm BĐVHX Đắk Kôi Thôn 10, Xã Đắk Kôi, Huyện Kon Rẫy
Tỉnh Kon Tum Huyện Kon Rẫy 581857 Điểm BĐVHX Đắk Tờ Lung Thôn 3, Xã Đắk Tờ Lùng, Huyện Kon Rẫy
Tỉnh Kon Tum Thành Phố Kon Tum 581360 Bưu cục cấp 3 HCC Kon Tum Sô´70, Đường Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Thành Phố Kon Tum
Tỉnh Kon Tum Thành Phố Kon Tum 580000 Bưu cục cấp 1 Kon Tum Sô´70, Đường Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Thành Phố Kon Tum
Tỉnh Kon Tum Thành Phố Kon Tum 581190 Bưu cục cấp 3 Phan Đình Phùng Sô´256, Đường Phan Đình Phùng, Phường Duy Tân, Thành Phố Kon Tum
Tỉnh Kon Tum Thành Phố Kon Tum 581250 Bưu cục cấp 3 Bến Xe Sô´281, Đường Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum
Tỉnh Kon Tum Thành Phố Kon Tum 581550 Điểm BĐVHX Đoàn Kết Thôn 6, Xã Đoàn Kết, Thành Phố Kon Tum
Tỉnh Kon Tum Thành Phố Kon Tum 581490 Điểm BĐVHX Đắk Cấm Thôn 1, Xã Đắk Cấm, Thành Phố Kon Tum
Tỉnh Kon Tum Thành Phố Kon Tum 581590 Điểm BĐVHX Chư H Reng Thôn Diêm Trung, Xã Chư HReng, Thành Phố Kon Tum
Tỉnh Kon Tum Thành Phố Kon Tum 581460 Điểm BĐVHX Đắk Blà Thôn Kon Tu 2, Xã Đắk Blà, Thành Phố Kon Tum
Tỉnh Kon Tum Thành Phố Kon Tum 581450 Điểm BĐVHX Đắk Rơ Wa Thôn Kon Tum Kơ Pâng 2, Xã Đắk Rơ Wa, Thành Phố Kon Tum
Tỉnh Kon Tum Thành Phố Kon Tum 581531 Điểm BĐVHX Kroong Thôn 2, Xã KRoong, Thành Phố Kon Tum
Tỉnh Kon Tum Thành Phố Kon Tum 581560 Điểm BĐVHX Ya Chim Thôn Nghĩa An, Xã Ya Chim, Thành Phố Kon Tum
Tỉnh Kon Tum Thành Phố Kon Tum 581520 Điểm BĐVHX Ngọk Bay Thôn Măng La, Xã Ngok Bay, Thành Phố Kon Tum
Tỉnh Kon Tum Thành Phố Kon Tum 581310 Bưu cục cấp 3 Trung Tín Tổ 2, Phường Ngô Mây, Thành Phố Kon Tum
Tỉnh Kon Tum Thành Phố Kon Tum 581330 Bưu cục cấp 3 Hoà Bình Tổ 5, Phường Trần Hưng Đạo, Thành Phố Kon Tum
Tỉnh Kon Tum Thành Phố Kon Tum 581510 Điểm BĐVHX Vinh Quang Thôn Thanh Trung, Xã Vinh Quang, Thành Phố Kon Tum
Tỉnh Kon Tum Thành Phố Kon Tum 581150 Bưu cục cấp 3 Duy Tân Sô´311, Đường Duy Tân, Phường Duy Tân, Thành Phố Kon Tum
Tỉnh Kon Tum Thành Phố Kon Tum 581320 Điểm BĐVHX Nguyễn Trãi Tổ 2, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Kon Tum
Tỉnh Kon Tum Thành Phố Kon Tum 580900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Kon Tum Sô´94, Đường Trần Phú, Phường Thắng Lợi, Thành Phố Kon Tum
Tỉnh Kon Tum Thành Phố Kon Tum 581644 Hòm thư Công cộng Hoà Bình Thôn 2, Xã Hoà Bình, Thành Phố Kon Tum
Tỉnh Kon Tum Thành Phố Kon Tum 581655 Hòm thư Công cộng Đắk Năng Thôn Ngô Thạnh, Xã Đak Năng, Thành Phố Kon Tum
Tỉnh Kon Tum Thành Phố Kon Tum 581124 Hòm thư Công cộng UBND Phường Thống Nhất Đường Nguyễn Huệ, Phường Thống Nhất, Thành Phố Kon Tum
Tỉnh Kon Tum Thành Phố Kon Tum 581676 Hòm thư Công cộng UBND Phường Lê Lợi Sô´54, Đường Đặng Tiến Đông, Phường Lê Lợi, Thành Phố Kon Tum

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH KON TUM. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.