Những thay đổi lớn trong INCOTERMS 2020

INCOTERMS 2020

NHỮNG THAY ĐỔI LỚN TRONG INCOTERMS 2020

Các  điều khoản Incoterms từ lâu đóng vai trò “xương sống” trong thương mại quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng nghìn tỷ USD thương mại toàn cầu mỗi năm.

Những mốc năm 1990, 2000, và 2010 đều đánh dấu sự lột xác mạnh mẽ của Incoterms. Mặc dù qua từng năm có sự điều chỉnh, tuy nhiên, phải qua năm đầu thập niên, incoterm mới có sự thay đổi rõ rệt.

Hãy cùng Nguyên Đăng khám phá xem Incoterm 2020 có những thay đổi gì nhé:

VỀ MẶT HÌNH THỨC

Dễ truy cập và dễ sử dụng hơn, Incoterms 2020 bao gồm các ghi chú giải thích chi tiết hơn, bổ sung các đồ họa để minh họa trách nhiệm của các nhà nhập khẩu và xuất khẩu đối với mỗi điều khoản.

Incoterms 2020 cũng bao gồm giải thích chi tiết hơn về cách chọn điều khoản Incoterms phù hợp nhất cho một giao dịch nhất định hoặc cách hợp đồng bán hàng tương tác với các hợp đồng phụ trợ.

Hướng tới sự thân thiện với tất cả mọi người, những từ ngữ và các cụm từ khó hiểu được thay thế bằng những từ, cụm từ đơn giản hơn.

VỀ MẶT NỘI DUNG

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, Incoterms ® 2020 đã mở ra một kỷ nguyên mới cho các điều khoản thiết yếu nhất trên thế giới đối với thương mại. Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) giải thích một số thay đổi chính.

Tôi nên sử dụng quy tắc Incoterms nào?

Các phiên bản mới nhất của các quy tắc Incoterms có chiều sâu giới thiệu về giúp người dùng chọn quy tắc Incoterms thích hợp cho giao dịch mua bán của họ. Phần giới thiệu giải thích mục đích và cách sử dụng các quy tắc Incoterms®, xác định sự khác biệt giữa Incoterms® 2010 và Incoterms® 2020 , phác thảo phương pháp hay nhất để kết hợp các quy tắc Incoterms® vào hợp đồng và khám phá mối quan hệ của các hợp đồng phụ trợ với hợp đồng mua bán, các khái niệm về rủi ro và giao hàng, vai trò của người vận chuyển và những lưu ý cần thực hiện khi sử dụng các biến thể của quy tắc Incoterms® 2020.

Incoterms® 2020 cũng kết hợp các ghi chú giải thích mở rộng cho người dùng khi bắt đầu mỗi quy tắc Incoterms®. Các ghi chú giải thích này hỗ trợ người dùng diễn giải chính xác phiên bản mới nhất của các quy tắc Incoterms để tránh những hiểu sai hoặc áp dụng sai tốn kém.

Tại sao quy tắc FCA Incoterms được sửa đổi?

Free Carrier (FCA) đã được sửa đổi cho Incoterms® 2020 để đáp ứng tình huống hàng hóa được bán FCA để vận chuyển bằng đường biển và người mua hoặc người bán (hoặc ngân hàng của một trong hai bên) yêu cầu vận đơn với ký hiệu trên tàu. FCA trong điều A6 / B6 hiện quy định cho các bên đồng ý rằng người mua sẽ chỉ thị người vận chuyển cấp vận đơn cho người bán sau khi hàng hóa đã được xếp lên tàu và người bán sau đó sẽ đấu thầu chứng từ. cho người mua (thường thông qua các ngân hàng).

Chi phí được liệt kê trong Incoterms ® 2020 ở đâu?

Trong Incoterms® 2020 , tất cả các chi phí liên quan đến một quy tắc Incoterms nhất định hiện xuất hiện tại điều A9 / B9 của quy tắc đó, cho phép người dùng xem nhanh danh sách đầy đủ các chi phí dự kiến. Ngoài bản trình bày tổng hợp, các chi phí liên quan đến từng mặt hàng – ví dụ: vận chuyển (điều A4 / B4) hoặc thông quan xuất khẩu (điều A7 / B7) – vẫn xuất hiện trong các bài viết tương ứng để phù hợp với người dùng muốn tập trung vào khía cạnh cụ thể của giao dịch mua bán.

Các mức độ bảo hiểm khác nhau trong CIF và CIP là gì?

Các quy tắc Incoterms 2020 quy định các cấp độ bảo hiểm khác nhau trong quy tắc Bảo hiểm Chi phí và Cước phí (CIF) và Quy tắc Vận chuyển và Bảo hiểm Trả trước (CIP).

Theo quy tắc CIF Incoterms®, được dành riêng để sử dụng trong thương mại hàng hải và thường được sử dụng trong kinh doanh hàng hóa, Điều khoản hàng hóa của Viện (C) vẫn là mức bảo hiểm mặc định, cung cấp cho các bên tùy chọn đồng ý với mức bảo hiểm cao hơn . Có tính đến phản hồi từ người dùng toàn cầu, quy tắc CIP Incoterms® hiện yêu cầu mức độ bảo hiểm cao hơn, tuân thủ Điều khoản hàng hóa của Viện (A) hoặc các điều khoản tương tự.

Làm thế nào để Incoterms 2020 chiếm sắp xếp vận chuyển?

Incoterms® 2020 thừa nhận rằng không phải tất cả các giao dịch thương mại từ người bán đến người mua đều được thực hiện bởi nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Trong một số trường hợp, các giao dịch được thực hiện mà không có bên thứ ba vận chuyển, chẳng hạn như người bán sử dụng phương tiện vận chuyển của mình hoặc người mua sử dụng phương tiện của chính mình để lấy hàng.

Thông tin về các yêu cầu liên quan đến bảo mật ở đâu?

Dựa trên các yêu cầu mở rộng liên quan đến bảo mật được thiết lập bởi Incoterms® 2010 , phiên bản mới nhất của các quy tắc Incoterms® bao gồm các nghĩa vụ liên quan đến bảo mật rõ ràng và chi tiết hơn trong các điều A4 về vận chuyển và A7 về thông quan xuất / nhập khẩu của mỗi quy tắc Incoterms®. Các chi phí liên quan đến các yêu cầu này cũng xuất hiện trong bài báo về chi phí hợp nhất, A9 / B9.

Quy tắc Incoterms DPU có mới không?

Không, chỉ cần đổi tên và di chuyển để phản ánh chính xác hơn nội dung của quy tắc. Giao hàng tại Nhà ga (DAT) trước đây đã được đổi thành Giao tại địa điểm đã dỡ hàng (DPU) để nhấn mạnh rằng địa điểm đến có thể là bất kỳ địa điểm nào chứ không chỉ là “nhà ga” và nhấn mạnh sự khác biệt duy nhất so với Giao tại địa điểm đã dỡ hàng ( DPU) – theo DAP, người bán không dỡ hàng, theo DPU, người bán không dỡ hàng.

Và kể từ khi giao hàng theo DAP xảy ra trước khi dỡ hàng, Incoterms® 2020 giới thiệu DPU mới được đặt tên sau DAP.

Một số vấn đề khác

An ninh vận chuyển

Quy định về bảo hiểm vận tải.

Mối quan hệ giữa Incoterms và Hợp đồng mua bán quốc tế

Hiện tại, bạn đã có thể mua ấn phẩm Incoterm 2020 với hơn 29 ngôn ngữ khác nhau và các sản phẩm liên quan tại trang thương mại điện tử của ICC ICC Knowledge 2 Go ở định dạng sách với giá 45$ hoặc kỹ thuật số với giá 45$.

Tin buồn cho tất cả những ai muốn mua Incoterm tiếng việt “chính chủ” bởi sẽ không tồn tại vì Việt Nam chưa có local office của tổ chức này.

Incoterms 2020 sẽ chính thức ban hành vào cuối năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.

Cùng hóng Incoterm 2020 với Nguyên Đăng nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.