Tag Archives: CNI

Những thay đổi lớn trong INCOTERMS 2020

INCOTERMS 2020

NHỮNG THAY ĐỔI LỚN TRONG INCOTERMS 2020 Các  điều khoản Incoterms từ lâu đóng vai trò “xương sống” trong thương mại quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng nghìn tỷ USD thương mại toàn cầu mỗi năm. Những mốc năm 1990, 2000, và 2010 đều đánh dấu sự lột xác mạnh mẽ của […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.