MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH KHÁNH HÒA

MÃ ZIP CODE TỈNH KHÁNH HÒA

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH KHÁNH HÒA  LÀ 650000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh KHÁNH HÒA do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH KHÁNH HÒA

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Cam Lâm 655340 Bưu cục cấp 3 Suối Dầu Thôn Khánh Thành, Xã Suối Cát, Huyện Cam Lâm
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Cam Lâm 655350 Bưu cục cấp 3 Suối Tân Thôn Vĩnh Phú, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Cam Lâm 655211 Bưu cục cấp 3 Cam An Nam Thôn Vĩnh Trung, Xã Cam An Nam, Huyện Cam Lâm
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Cam Lâm 655280 Bưu cục cấp 3 Cam Hòa Thôn Cửu Lợi, Xã Cam Hoà, Huyện Cam Lâm
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Cam Lâm 655300 Điểm BĐVHX Cam Tân Thôn Phú Bình 2, Xã Cam Tân, Huyện Cam Lâm
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Cam Lâm 655260 Điểm BĐVHX Cam Hiệp Bắc Thôn Trung Hiệp 1, Xã Cam Hiệp Bắc, Huyện Cam Lâm
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Cam Lâm 655270 Điểm BĐVHX Cam Hiệp Nam Thôn Vĩnh Thái, Xã Cam Hiệp Nam, Huyện Cam Lâm
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Cam Lâm 655201 Điểm BĐVHX Cam An Bắc Thôn Cửa Tùng, Xã Cam An Bắc, Huyện Cam Lâm
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Cam Lâm 655240 Điểm BĐVHX Cam Hải Đông Thôn Thủy Triều, Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Cam Lâm 655310 Điểm BĐVHX Cam Thành Bắc Thôn Tân Quí, Xã Cam Thành Bắc, Huyện Cam Lâm
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Cam Lâm 655290 Điểm BĐVHX Cam Phước Tây Thôn Tân Lập, Xã Cam Phước Tây, Huyện Cam Lâm
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Cam Lâm 655250 Điểm BĐVHX Cam Hải Tây Thôn Tân Hải, Xã Cam Hải Tây, Huyện Cam Lâm
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Cam Lâm 655330 Điểm BĐVHX Sơn Tân Thôn Suối Cốc, Xã Sơn Tân, Huyện Cam Lâm
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Cam Lâm 655341 Điểm BĐVHX Suối Cát Thôn Tân Xương, Xã Suối Cát, Huyện Cam Lâm
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Cam Lâm 655200 Bưu cục cấp 2 Cam Lâm Thôn Nghĩa Bắc, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Trường Sa 654800 Bưu cục cấp 3 Trường Sa Cụm Quân Cảng Cam Ranh, Xã Song Tử Tây, Huyện Trường Sa
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Trường Sa 654820 Điểm BĐVHX Đảo Trường Sa Lớn Dãy nhà Trường Sa lớn, Khu dân cư Đảo Trường sa lớn, Thị Trấn Trường Sa, Huyện Trường Sa
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Trường Sa 654810 Điểm BĐVHX Đảo Sinh Tồn Khu Sinh Tồn, Xã Sinh Tồn, Huyện Trường Sa
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Cam Ranh 654510 Bưu cục cấp 3 Cam Phúc Khóm 3, Phường Cam Phúc Nam, Thành phố Cam Ranh
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Cam Ranh 654680 Bưu cục cấp 3 Cam Phước Đông Thôn Thống Nhất, Xã Cam Phước Đông, Thành phố Cam Ranh
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Cam Ranh 654530 Bưu cục cấp 3 Mỹ Ca Khóm Mỹ Ca, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Cam Ranh 654700 Bưu cục cấp 3 Mỹ Thanh Thôn Mỹ Thanh, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Cam Ranh 654490 Bưu cục cấp 3 Cam Phú Khóm Phú Thịnh, Phường Cam Phú, Thành phố Cam Ranh
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Cam Ranh 654400 Bưu cục cấp 2 Cam Ranh Sô´253, Đường Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Lợi, Thành phố Cam Ranh
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Cam Ranh 654701 Điểm BĐVHX Cam Thịnh Đông Thôn Hiệp Thanh, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Cam Ranh 654690 Điểm BĐVHX Cam Thịnh Tây Thôn Sông Cạn, Xã Cam Thịnh Tây, Thành phố Cam Ranh
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Cam Ranh 654720 Điểm BĐVHX Cam Bình Thôn Bình Ba, Xã Cam Bình, Thành phố Cam Ranh
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Cam Ranh 654550 Điểm BĐVHX Cam Thành Nam Thôn Quảng Phúc, Xã Cam Thành Nam, Thành phố Cam Ranh
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Cam Ranh 654721 Điểm BĐVHX Bình Hưng Thôn Bình Hưng, Xã Cam Bình, Thành phố Cam Ranh
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Cam Ranh 654710 Điểm BĐVHX Cam Lập Thôn Nước Ngọt, Xã Cam Lập, Thành phố Cam Ranh
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Cam Ranh 654453 Đại lý bưu điện Cam Ranh 12 Đường Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Linh, Thành phố Cam Ranh
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Cam Ranh 654467 Đại lý bưu điện Cam Ranh 15 Đường 3/4, Phường Cam Thuận, Thành phố Cam Ranh
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Cam Ranh 654516 Bưu cục cấp 3 Cam Phúc Nam Tổ Phúc Thủy, Phường Cam Phúc Nam, Thành phố Cam Ranh
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Cam Ranh 654435 Bưu cục cấp 3 KHL-HCC Cam Ranh Sô´253, Đường Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Lợi, Thành phố Cam Ranh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Khánh Sơn 654200 Bưu cục cấp 2 Khánh Sơn Sô´35, Đường Lê Duẩn, Thị Trấn Tô Hạp, Huyện Khánh Sơn
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Khánh Sơn 654280 Điểm BĐVHX Ba Cụm Bắc Thôn 2, Xã Ba Cụm Bắc, Huyện Khánh Sơn
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Khánh Sơn 654240 Điểm BĐVHX Sơn Lâm Thôn 3, Xã Sơn Lâm, Huyện Khánh Sơn
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Khánh Sơn 654260 Điểm BĐVHX Sơn Bình Thôn Xóm Có, Xã Sơn Bình, Huyện Khánh Sơn
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Khánh Sơn 654270 Điểm BĐVHX Ba Cụm Nam Thôn 1, Xã Ba Cụm Nam, Huyện Khánh Sơn
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Khánh Sơn 654230 Điểm BĐVHX Sơn Hiệp Thôn 2, Xã Sơn Hiệp, Huyện Khánh Sơn
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Khánh Sơn 654220 Điểm BĐVHX Sơn Trung Thôn 1, Xã Sơn Trung, Huyện Khánh Sơn
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Khánh Sơn 654250 Điểm BĐVHX Thành Sơn Thôn 3, Xã Thành Sơn, Huyện Khánh Sơn
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Khánh Vĩnh 654000 Bưu cục cấp 2 Khánh Vĩnh Sô´09, Đường 2tháng 8, Thị Trấn Khánh Vĩnh, Huyện Khánh Vĩnh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Khánh Vĩnh 654050 Điểm BĐVHX Khánh Bình Thôn Bến Khế, Xã Khánh Bình, Huyện Khánh Vĩnh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Khánh Vĩnh 654030 Điểm BĐVHX Khánh Trung Thôn Suối Cá, Xã Khánh Trung, Huyện Khánh Vĩnh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Khánh Vĩnh 654110 Điểm BĐVHX Liên Sang Thôn Chà Liên, Xã Liên Sang, Huyện Khánh Vĩnh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Khánh Vĩnh 654090 Điểm BĐVHX Cầu Bà Thôn Đá Trắng, Xã Cầu Bà, Huyện Khánh Vĩnh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Khánh Vĩnh 654130 Điểm BĐVHX Sông Cầu Thôn Đông, Xã Sông Cầu, Huyện Khánh Vĩnh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Khánh Vĩnh 654040 Điểm BĐVHX Khánh Đông Thôn Suối Sâu, Xã Khánh Đông, Huyện Khánh Vĩnh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Khánh Vĩnh 654140 Điểm BĐVHX Khánh Phú Thôn Giang Mương, Xã Khánh Phú, Huyện Khánh Vĩnh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Khánh Vĩnh 654060 Điểm BĐVHX Khánh Hiệp Thôn Hòn Lay, Xã Khánh Hiệp, Huyện Khánh Vĩnh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Khánh Vĩnh 654100 Điểm BĐVHX Sơn Thái Thôn Bố Lang, Xã Sơn Thái, Huyện Khánh Vĩnh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Khánh Vĩnh 654020 Điểm BĐVHX Khánh Nam Thôn Hòn Dù, Xã Khánh Nam, Huyện Khánh Vĩnh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Khánh Vĩnh 654080 Điểm BĐVHX Giang Ly Thôn Gia Rít, Xã Giang Ly, Huyện Khánh Vĩnh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Khánh Vĩnh 654072 Điểm BĐVHX Khánh Thượng Thôn Đa Râm, Xã Khánh Thượng, Huyện Khánh Vĩnh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Khánh Vĩnh 654124 Điểm BĐVHX Khánh Thành Thôn Giòng Cạo, Xã Khánh Thành, Huyện Khánh Vĩnh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Diên Khánh 653700 Bưu cục cấp 2 Diên Khánh Sô´52, Đường Lý Tự Trọng, Thị Trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Diên Khánh 653720 Bưu cục cấp 3 Ngã Ba Thành Khóm Phan Bội Châu, Thị Trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Diên Khánh 653800 Bưu cục cấp 3 Diên Phước Thôn An Định, Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Diên Khánh 653770 Bưu cục cấp 3 Diên Xuân Thôn Xuân Đông, Xã Diên Xuân, Huyện Diên Khánh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Diên Khánh 653890 Bưu cục cấp 3 Suối Hiệp Thôn Cư Thạnh, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Diên Khánh 653730 Điểm BĐVHX Diên Phú Thôn 3, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Diên Khánh 653790 Điểm BĐVHX Diên Lạc Thôn Thanh Minh 2, Xã Diên Lạc, Huyện Diên Khánh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Diên Khánh 653884 Điểm BĐVHX Diên Thạnh Thôn Phú Khánh Thượng, Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Diên Khánh 653850 Điểm BĐVHX Diên Bình Thôn Hội Phước, Xã Diên Bình, Huyện Diên Khánh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Diên Khánh 653910 Điểm BĐVHX Diên Toàn Thôn Phước Thạch, Xã Diên Toàn, Huyện Diên Khánh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Diên Khánh 653920 Điểm BĐVHX Diên An Thôn Phú Ân Nam 1, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Diên Khánh 653740 Điểm BĐVHX Diên Điền Thôn Đại Điền Đông 1, Xã Diên Điền, Huyện Diên Khánh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Diên Khánh 653750 Điểm BĐVHX Diên Sơn Thôn Nam 1, Xã Diên Sơn, Huyện Diên Khánh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Diên Khánh 653760 Điểm BĐVHX Diên Lâm Thôn Hạ, Xã Diên Lâm, Huyện Diên Khánh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Diên Khánh 653780 Điểm BĐVHX Diên Đồng Thôn 1, Xã Diên Đồng, Huyện Diên Khánh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Diên Khánh 653810 Điểm BĐVHX Diên Thọ Thôn Phước Lương, Xã Diên Thọ, Huyện Diên Khánh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Diên Khánh 653820 Điểm BĐVHX Diên Hòa Thôn Quang Thạnh, Xã Diên Hoà, Huyện Diên Khánh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Diên Khánh 653830 Điểm BĐVHX Diên Lộc Thôn Mỹ Lộc, Xã Diên Lộc, Huyện Diên Khánh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Diên Khánh 653840 Điểm BĐVHX Diên Tân Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Diên Khánh 653860 Điểm BĐVHX Suối Tiên Thôn Xuân Phú 2, Xã Suối Tiên, Huyện Diên Khánh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Vạn Ninh 653500 Bưu cục cấp 2 Vạn Ninh Khóm 4, Thị Trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Vạn Ninh 653550 Bưu cục cấp 3 Tu Bong Điện thoại: 3841002
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Vạn Ninh 653580 Bưu cục cấp 3 Vạn Thọ Thôn Cổ Mã, Xã Vạn Thọ, Huyện Vạn Ninh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Vạn Ninh 653570 Bưu cục cấp 3 Đại Lãnh Thôn Đông Nam, Xã Đại Lãnh, Huyện Vạn Ninh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Vạn Ninh 653640 Bưu cục cấp 3 Xuân Tự Thôn Xuân Tự, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Vạn Ninh 653590 Điểm BĐVHX Vạn Thạnh Thôn Đầm Môn, Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Vạn Ninh 653530 Điểm BĐVHX Vạn Thắng Thôn Phú Hội 2, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Vạn Ninh 653540 Điểm BĐVHX Vạn Khánh Thôn Nhơn Thọ, Xã Vạn Khánh, Huyện Vạn Ninh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Vạn Ninh 653555 Điểm BĐVHX Vạn Long Thôn Hải Triều, Xã Vạn Long, Huyện Vạn Ninh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Vạn Ninh 653560 Điểm BĐVHX Vạn Phước Thôn Tân Phước Trung, Xã Vạn Phước, Huyện Vạn Ninh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Vạn Ninh 653600 Điểm BĐVHX Vạn Bình Thôn Trung Dõng 1, Xã Vạn Bình, Huyện Vạn Ninh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Vạn Ninh 653610 Điểm BĐVHX Vạn Phú Thôn Phú Cang 2, Xã Vạn Phú, Huyện Vạn Ninh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Vạn Ninh 653620 Điểm BĐVHX Vạn Lương Thôn Tân Đức, Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Vạn Ninh 653630 Điểm BĐVHX Xuân Sơn Thôn Xuân Trang, Xã Xuân Sơn, Huyện Vạn Ninh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Vạn Ninh 653641 Điểm BĐVHX Vạn Hưng Thôn Xuân Đông, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh
Tỉnh Khánh Hòa Huyện Vạn Ninh 653597 Đại lý bưu điện Vạn Ninh 12 Thôn Khải Lương, Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 652900 Bưu cục cấp 2 Ninh Hòa Sô´181, Đường Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 652920 Bưu cục cấp 3 Ngã Ba Trong Thôn 1, Thị Trấn Ninh Hoà, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 653375 Bưu cục cấp 3 KHL Ninh Hòa Sô´181, Đường Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 652970 Bưu cục cấp 3 Hòn Khói Khu Phú Thọ 2, Phường Ninh Diêm, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 653350 Bưu cục cấp 3 Ninh Phước Thôn Ninh Yển, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 653050 Bưu cục cấp 3 Lạc An Thôn Ninh Ích, Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 653180 Bưu cục cấp 3 Ninh Xuân Thôn Phước Lâm, Xã Ninh Xuân, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 653190 Bưu cục cấp 3 Dục Mỹ Thôn Tân Khánh 1, Xã Ninh Sim, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 653280 Bưu cục cấp 3 Ninh Ích Thôn Tân Đảo, Xã Ninh Ích, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 653300 Điểm BĐVHX Ninh Giang Thôn Mỹ Chánh, Phường Ninh Giang, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 652950 Điểm BĐVHX Ninh Đa Khu Phước Sơn, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 652980 Điểm BĐVHX Ninh Thủy Thôn Phú Thạnh, Xã Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 653330 Điểm BĐVHX Ninh Phú Thôn Hội Phú Bắc 2, Xã Ninh Phú, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 653360 Điểm BĐVHX Ninh Vân Thôn Đông, Xã Ninh Vân, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 653000 Điểm BĐVHX Ninh Thọ Thôn Lạc An, Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 653020 Điểm BĐVHX Ninh Hải Thôn Bình Tây 1, Xã Ninh Hải, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 653040 Điểm BĐVHX Ninh Đông Thôn Quang Đông, Xã Ninh Đông, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 653100 Điểm BĐVHX Ninh Phụng Thôn Nghi Phụng, Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 653120 Điểm BĐVHX Ninh Thân Thôn Đại Mỹ, Xã Ninh Thân, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 653070 Điểm BĐVHX Ninh Trung Thôn Phú Văn, Xã Ninh Trung, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 653140 Điểm BĐVHX Ninh Thượng Thôn 1, Xã Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 653090 Điểm BĐVHX Ninh Sơn Thôn 3, Xã Ninh Sơn, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 653200 Điểm BĐVHX Ninh Bình Thôn Phong Ấp, Xã Ninh Bình, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 653160 Điểm BĐVHX Ninh Tây Khu Xóm Mới, Xã Ninh Tây, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 653220 Điểm BĐVHX Ninh Quang Thôn Thanh Mỹ, Xã Ninh Quang, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 653326 Điểm BĐVHX Ninh Hà Thôn Thuận Lợi, Xã Ninh Hà, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 653260 Điểm BĐVHX Ninh Lộc Thôn Mỹ Lợi, Xã Ninh Lộc, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 653250 Điểm BĐVHX Ninh Hưng Thôn Phú Đa, Xã Ninh Hưng, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 653240 Điểm BĐVHX Ninh Tân Thôn Trung, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 652919 Đại lý bưu điện Ninh Hòa 16 Thôn 2, Thị Trấn Ninh Hoà, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 653021 Đại lý bưu điện Ninh Hòa 11 Thôn Bình Tây 1, Xã Ninh Hải, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 653101 Đại lý bưu điện Ninh Hòa 4 Thôn Xuân Hòa, Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thị xã Ninh Hoà 653197 Đại lý bưu điện Ninh Hoà 13 Thôn Lam Sơn, Xã Ninh Sim, Thị xã Ninh Hoà
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 650000 Bưu cục cấp 1 Nha Trang Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 651560 Bưu cục cấp 3 Phương Sài Sô´2, Đường Phương Sài, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 651270 Bưu cục cấp 3 Vạn Thạnh Sô´12, Đường Trần Quý Cáp, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 651740 Bưu cục cấp 3 Lê Hồng Phong Sô´51, Đường Lê Hồng Phong, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 651710 Bưu cục cấp 3 Vĩnh Thạnh Thôn Phú Thạnh, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 652510 Bưu cục cấp 3 Bình Tân Đường Tân Hải, Phường Vĩnh Trường , Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 651190 Bưu cục cấp 3 Đồng Đế Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 651100 Bưu cục cấp 3 Tháp Bà Cụm Cù Lao Thượng, Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 652090 Bưu cục cấp 3 KHL Nha Trang Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 650900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Khánh Hòa Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 651070 Bưu cục cấp 3 TMĐT Nha Trang Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 652070 Bưu cục cấp 3 Lê Thánh Tôn Sô´50, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 652080 Bưu cục cấp 3 Nguyễn Thiện Thuật Sô´46, Đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 652220 Bưu cục cấp 3 Tân Lập Sô´83, Đường Ngô Gia Tự, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 652450 Bưu cục cấp 3 Vĩnh Nguyên Sô´15, Đường Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 652440 Bưu cục cấp 3 Hòn Rớ Thôn Phước Hạ, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 652441 Bưu cục cấp 3 Phước Đồng Thôn Phước Hạ, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 651250 Bưu cục cấp 3 Vĩnh Lương Thôn Lương Hòa, Xã Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 652550 Bưu cục cấp 3 Đường Đệ Sô´30, Đường Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 651420 Điểm BĐVHX Vĩnh Ngọc Thôn Xuân Lạc 1, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 651724 Điểm BĐVHX Vĩnh Hiệp Thôn Vĩnh Châu, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 651730 Điểm BĐVHX Vĩnh Trung Thôn Võ Cang, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 652060 Điểm BĐVHX Vĩnh Thái Thôn Thái Thông, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 652488 Điểm BĐVHX Đảo Bích Đầm Khóm Bích Đầm, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 651441 Điểm BĐVHX Vĩnh Phương Thôn Trung, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 651627 Đại lý bưu điện Số 63 Sô´132, Đường Phương Sài, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 651339 Đại lý bưu điện Số 65 Sô´56, Đường Sinh Trung, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 651342 Đại lý bưu điện Số 85 Sô´81, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 651737 Đại lý bưu điện Đồng Nhơn Thôn Đồng Nhơn, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 652281 Đại lý bưu điện Số 23 Sô´1, Đường Số 9, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 651229 Đại lý bưu điện Số 49 Sô´1, Đường Bãi Dương, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 651230 Đại lý bưu điện Số 57 Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 651247 Đại lý bưu điện số 93 Sô´101, Đường Mai Xuân Thưởng, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 651131 Đại lý bưu điện Số 21 Sô´24/6, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 651170 Đại lý bưu điện Số 39 Sô´241, Đường 2/4 Hà Phước, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 651172 Đại lý bưu điện Số 79 Sô´6, Tổ 5, Cụm Tháp Bà, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 651173 Đại lý bưu điện Số 89 Sô´17, Đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 651049 Đại lý bưu điện Số 88 Sô´9, Dãy nhà A, Khu chung cư Chợ Đầm, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 652130 Đại lý bưu điện Số 67 Sô´1/29, Đường Trần Quang Khải, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 652169 Đại lý bưu điện Yersin Nha Trang Sô´1, Đường Yersin, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 652259 Đại lý bưu điện Số 43 Sô´62, Đường Trịnh Phong, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 652453 Đại lý bưu điện Số 10 Sô´18B, Đường Dã Tượng, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 652492 Đại lý bưu điện số 91 Khóm Trí Nguyên, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang 651448 Đại lý bưu điện Số 40 Khu phố Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH KHÁNH HÒA. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.