MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH HẬU GIANG

MÃ ZIP CODE TỈNH HẬU GIANG

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH HẬU GIANG  LÀ 910000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh HẬU GIANG do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH HẬU GIANG

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Hậu Giang Huyện Long Mỹ 913300 Bưu cục cấp 2 Long Mỹ Ấp 3, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Ngã Bảy 912980 Điểm BĐVHX Đại Thành Ấp Sơn Phú, Xã Đại Thành, Thị xã Ngã Bảy
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Ngã Bảy 913000 Điểm BĐVHX Tân Thành Ấp Sơn Phú II, Xã Tân Thành, Thị xã Ngã Bảy
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Ngã Bảy 912920 Điểm BĐVHX Lái Hiếu Khu vực 6, Phường Lái Hiếu, Thị xã Ngã Bảy
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Ngã Bảy 913100 Bưu cục cấp 2 Thị xã Ngã Bảy Sô´2/1, Khu vực 1, Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Ngã Bảy 912913 Hòm thư Công cộng Hộp thư 01 Sô´2509, Khu vực 3, Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Ngã Bảy 912932 Hòm thư Công cộng Hộp thư 02 Sô´05, Khu vực 4, Phường Lái Hiếu, Thị xã Ngã Bảy
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Ngã Bảy 912933 Hòm thư Công cộng Hộp thư 03 Khu vực 2, Phường Lái Hiếu, Thị xã Ngã Bảy
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Ngã Bảy 912934 Hòm thư Công cộng Hộp thư 04 Sô´08, Khu vực 2, Phường Lái Hiếu, Thị xã Ngã Bảy
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Ngã Bảy 912952 Hòm thư Công cộng Thùng thư số 05 Khu vực 1, Phường Hiệp Thành, Thị xã Ngã Bảy
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Ngã Bảy 912972 Hòm thư Công cộng Thùng thư số 06 Ấp Xẻo Vông, Xã Hiệp Lợi, Thị xã Ngã Bảy
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Ngã Bảy 913020 Bưu cục cấp 3 Phường Ngã Bảy Sô´2/3, Đường Hùng Vương, Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành 912700 Bưu cục cấp 2 Châu Thành Ấp Đông Mỹ, Thị Trấn Ngã Sáu, Huyện Châu Thành
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành 912750 Điểm BĐVHX Đông Phước A Ấp Phước Long, Xã Đông Phước A, Huyện Châu Thành
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành 912790 Điểm BĐVHX Đông Phước Ấp Đông Lợi, Xã Đông Phước, Huyện Châu Thành
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành 912810 Điểm BĐVHX Phú Hữu Ấp Phú Lợi, Xã Phú Hữu, Huyện Châu Thành
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành 912740 Điểm BĐVHX Phú Hữu A Ấp Phú Xuân, Xã Phú Hữu A, Huyện Châu Thành
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành 912730 Điểm BĐVHX Đông Phú Ấp Phú Nhơn, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành 912709 Điểm BĐVHX Đông Thạnh Ấp Phước Tiến, Xã Đông Thạnh, Huyện Châu Thành
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành 912723 Điểm BĐVHX Phú An Ấp Khánh Hội B, Xã Phú An, Huyện Châu Thành
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành 912787 Hòm thư Công cộng Hộp thư 01 Ấp Thị Trấn, Thị Trấn Ngã Sáu, Huyện Châu Thành
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành 912788 Hòm thư Công cộng Hộp thư 02 Ấp Thuận Hưng, Thị Trấn Ngã Sáu, Huyện Châu Thành
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành 912866 Hòm thư Công cộng Thùng thư 03 Ấp Phú Tân, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành 912875 Đại lý bưu điện Đại lý Bưu điện Đa dịch vụ Mái Dầm Ấp Phú Xuân, Thị Trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành 912880 Bưu cục cấp 3 Mái Dầm Ấp Phú Xuân, Thị Trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành A 912500 Bưu cục cấp 2 Châu Thành A Ấp Thị Tứ, Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành A 912510 Bưu cục cấp 3 Thạnh Xuân Ấp Thị Tứ, Xã Thạnh Xuân, Huyện Châu Thành A
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành A 912530 Bưu cục cấp 3 Cái Tắc Ấp Tân Phú, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành A 912550 Bưu cục cấp 3 Tân Phú Thạnh Ấp Phú Thạnh, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành A 912610 Bưu cục cấp 3 Tân Hòa Ấp Thị Tứ, Thị Trấn Bẩy Ngàn, Huyện Châu Thành A
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành A 912511 Điểm BĐVHX Tầm Vu Ấp Xẽo Cao, Xã Thạnh Xuân, Huyện Châu Thành A
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành A 912560 Điểm BĐVHX Nhơn Nghĩa A Ấp Nhơn Thuận 1, Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành A 912580 Điểm BĐVHX Trường Long A Ấp Trường Hòa, Xã Trường Long A, Huyện Châu Thành A
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành A 912600 Điểm BĐVHX Trường Long Tây Ấp Trường Thọ A, Xã Trường Long Tây, Huyện Châu Thành A
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành A 912513 Đại lý bưu điện Thị Tứ Sô´6-7, Ấp Thị Tứ, Xã Thạnh Xuân, Huyện Châu Thành A
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành A 912523 Đại lý bưu điện Thị Tứ 4 Sô´321, Ấp Thị Tứ, Xã Thạnh Xuân, Huyện Châu Thành A
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành A 912631 Hòm thư Công cộng Thùng thư số 10 Ấp 1a, Xã Tân Hoà, Huyện Châu Thành A
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành A 912549 Hòm thư Công cộng Hộp thư 03 Sô´1A, Ấp Phú Thạnh, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành A 912650 Hòm thư Công cộng Hộp thư 08 Ấp Nhơn Thuận 1a, Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành A 912579 Hòm thư Công cộng Hộp thư 01 Sô´149, Ấp Thị Tứ, Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành A 912592 Hòm thư Công cộng Hộp thư 07 Ấp Trường Hòa A, Xã Trường Long A, Huyện Châu Thành A
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành A 912608 Hòm thư Công cộng Hộp thư 06 Sô´243/1, Ấp Trường Thọ A, Xã Trường Long Tây, Huyện Châu Thành A
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành A 912622 Hòm thư Công cộng Hộp thư 05 Ấp Thị Tứ, Thị Trấn Bẩy Ngàn, Huyện Châu Thành A
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành A 912677 Hòm thư Công cộng Hộp thư 02 Sô´78, Ấp Tân Phú, Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành A 912698 Hòm thư Công cộng Hộp thư 04 Sô´20, Ấp Thị Tứ, Thị trấn Rạch Gòi, Huyện Châu Thành A
Tỉnh Hậu Giang Huyện Châu Thành A 912699 Hòm thư Công cộng Hộp thư 09 Sô´QL61, Ấp Thị Tứ, Thị trấn Rạch Gòi, Huyện Châu Thành A
Tỉnh Hậu Giang Huyện Vị Thuỷ 912200 Bưu cục cấp 2 Vị Thủy Ấp 1, Thị Trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thuỷ
Tỉnh Hậu Giang Huyện Vị Thuỷ 912260 Bưu cục cấp 3 Vị Thanh Ấp 1, Xã Vị Thanh, Huyện Vị Thuỷ
Tỉnh Hậu Giang Huyện Vị Thuỷ 912330 Điểm BĐVHX Vị Thắng Ấp 9, Xã Vị Thắng, Huyện Vị Thuỷ
Tỉnh Hậu Giang Huyện Vị Thuỷ 912220 Điểm BĐVHX Vĩnh Tường Ấp Vĩnh Phú, Xã Vĩnh Tường, Huyện Vị Thuỷ
Tỉnh Hậu Giang Huyện Vị Thuỷ 912218 Điểm BĐVHX Vị Trung Ấp 12, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thuỷ
Tỉnh Hậu Giang Huyện Vị Thuỷ 912240 Điểm BĐVHX Vĩnh Trung Ấp 3, Xã Vĩnh Trung, Huyện Vị Thuỷ
Tỉnh Hậu Giang Huyện Vị Thuỷ 912280 Điểm BĐVHX Vị Bình Ấp 4, Xã Vị Bình, Huyện Vị Thuỷ
Tỉnh Hậu Giang Huyện Vị Thuỷ 912290 Điểm BĐVHX Vị Đông Ấp 3, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thuỷ
Tỉnh Hậu Giang Huyện Vị Thuỷ 912310 Điểm BĐVHX Vị Thủy Ấp 4, Xã Vị Thủy, Huyện Vị Thuỷ
Tỉnh Hậu Giang Huyện Vị Thuỷ 912360 Điểm BĐVHX Vĩnh Thuận Tây Ấp 3, Xã Vĩnh Thuận Tây, Huyện Vị Thuỷ
Tỉnh Hậu Giang Huyện Vị Thuỷ 912201 Đại lý bưu điện Ấp 1 Ấp 1, Thị Trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thuỷ
Tỉnh Hậu Giang Huyện Vị Thuỷ 912380 Đại lý bưu điện Số 3 Sô´173, Ấp 1, Thị Trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thuỷ
Tỉnh Hậu Giang Huyện Vị Thuỷ 912339 Đại lý bưu điện Vị Thắng Sô´20, Ấp 11, Xã Vị Thắng, Huyện Vị Thuỷ
Tỉnh Hậu Giang Huyện Vị Thuỷ 912340 Đại lý bưu điện Vị Thắng 1 Ấp 9, Xã Vị Thắng, Huyện Vị Thuỷ
Tỉnh Hậu Giang Huyện Vị Thuỷ 912271 Đại lý bưu điện Vị Thanh 2 Ấp 1, Xã Vị Thanh, Huyện Vị Thuỷ
Tỉnh Hậu Giang Huyện Vị Thuỷ 912358 Đại lý bưu điện Vĩnh Thuận Tây Ấp 3, Xã Vĩnh Thuận Tây, Huyện Vị Thuỷ
Tỉnh Hậu Giang Huyện Vị Thuỷ 912359 Hòm thư Công cộng Thùng thư 01 Ấp 3, Xã Vĩnh Thuận Tây, Huyện Vị Thuỷ
Tỉnh Hậu Giang Huyện Phụng Hiệp 911800 Bưu cục cấp 2 Phụng Hiệp Sô´451, Ấp Mỹ Quới, Thị trấn Cây Dương, Huyện Phụng Hiệp
Tỉnh Hậu Giang Huyện Phụng Hiệp 911870 Bưu cục cấp 3 Cầu Trắng Ấp Thạnh Lợi A1, Xã Tân Long, Huyện Phụng Hiệp
Tỉnh Hậu Giang Huyện Phụng Hiệp 911890 Bưu cục cấp 3 Long Thạnh Ấp Long Hòa A1, Xã Long Thạnh, Huyện Phụng Hiệp
Tỉnh Hậu Giang Huyện Phụng Hiệp 911930 Bưu cục cấp 3 Hòa An Ấp Cầu Xáng, Xã Tân Bình, Huyện Phụng Hiệp
Tỉnh Hậu Giang Huyện Phụng Hiệp 911950 Bưu cục cấp 3 Hòa Mỹ Ấp Mỹ Phú, Xã Hoà Mỹ, Huyện Phụng Hiệp
Tỉnh Hậu Giang Huyện Phụng Hiệp 912050 Bưu cục cấp 3 Tân Phước Hưng Ấp Tân Phú A2, Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp
Tỉnh Hậu Giang Huyện Phụng Hiệp 912070 Bưu cục cấp 3 Phương Bình Ấp Phương Lạc, Xã Phương Bình, Huyện Phụng Hiệp
Tỉnh Hậu Giang Huyện Phụng Hiệp 911902 Điểm BĐVHX Long Thạnh Ấp Trường Khánh I, Xã Long Thạnh, Huyện Phụng Hiệp
Tỉnh Hậu Giang Huyện Phụng Hiệp 911910 Điểm BĐVHX Thạnh Hòa Ấp I, Xã Thạnh Hoà, Huyện Phụng Hiệp
Tỉnh Hậu Giang Huyện Phụng Hiệp 911931 Điểm BĐVHX Tân Bình Ấp Tân Phú, Xã Tân Bình, Huyện Phụng Hiệp
Tỉnh Hậu Giang Huyện Phụng Hiệp 912020 Điểm BĐVHX Hiệp Hưng Ấp Mỹ Hưng, Xã Hiệp Hưng, Huyện Phụng Hiệp
Tỉnh Hậu Giang Huyện Phụng Hiệp 912090 Điểm BĐVHX Phương Phú Ấp Phương An A, Xã Phương Phú, Huyện Phụng Hiệp
Tỉnh Hậu Giang Huyện Phụng Hiệp 911980 Điểm BĐVHX Xáng Bộ Ấp 1, Xã Hoà An, Huyện Phụng Hiệp
Tỉnh Hậu Giang Huyện Phụng Hiệp 911981 Điểm BĐVHX Cầu Móng Ấp 8, Xã Hoà An, Huyện Phụng Hiệp
Tỉnh Hậu Giang Huyện Phụng Hiệp 912115 Điểm BĐVHX Bình Thành Ấp Thạnh Mỹ C, Xã Bình Thành, Huyện Phụng Hiệp
Tỉnh Hậu Giang Huyện Phụng Hiệp 911838 Đại lý bưu điện Số 1 Sô´451, Ấp Mỹ Quới, Thị trấn Cây Dương, Huyện Phụng Hiệp
Tỉnh Hậu Giang Huyện Phụng Hiệp 911857 Hòm thư Công cộng Thùng thư 01 Ấp Sậy Niếu A, Xã Phụng Hiệp, Huyện Phụng Hiệp
Tỉnh Hậu Giang Huyện Phụng Hiệp 912063 Hòm thư Công cộng Thùng thư số 02 Ấp Tân Thành, Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Long Mỹ 911500 Bưu cục cấp 2 TX Long Mỹ Sô´4, Đường 30-4, Thị Trấn Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Long Mỹ 911650 Bưu cục cấp 3 Trà Lồng Ấp Long An, Xã Long Phú, Thị xã Long Mỹ
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Long Mỹ 911610 Bưu cục cấp 3 Vĩnh Viễn Ấp 3, Xã Vĩnh Viễn, Thị xã Long Mỹ
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Long Mỹ 911550 Điểm BĐVHX Long Trị Ấp 8, Xã Long Trị, Thị xã Long Mỹ
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Long Mỹ 911570 Điểm BĐVHX Long Bình Ấp Bình Tân, Xã Long Bình, Thị xã Long Mỹ
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Long Mỹ 911590 Điểm BĐVHX Vĩnh Thuận Đông Ấp 4, Xã Vĩnh Thuận Đông, Thị xã Long Mỹ
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Long Mỹ 911611 Điểm BĐVHX Vĩnh Viễn Ấp 4, Xã Vĩnh Viễn, Thị xã Long Mỹ
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Long Mỹ 911630 Điểm BĐVHX Thuận Hưng Ấp 7, Xã Thuận Hưng, Thị xã Long Mỹ
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Long Mỹ 911690 Điểm BĐVHX Lương Nghĩa Ấp 7, Xã Lương Tâm, Thị xã Long Mỹ
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Long Mỹ 911670 Điểm BĐVHX Xà Phiên Ấp 7, Xã Xà Phiên, Thị xã Long Mỹ
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Long Mỹ 911789 Điểm BĐVHX Long Trị A Ấp 4, Xã Long Trị A, Thị xã Long Mỹ
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Long Mỹ 911501 Đại lý bưu điện Ấp 1 Đường 30-4, Thị Trấn Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Long Mỹ 911537 Đại lý bưu điện Số 7 Sô´1/7, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Long Mỹ 911571 Đại lý bưu điện Bình Hiếu Ấp Bình Hiếu, Xã Long Bình, Thị xã Long Mỹ
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Long Mỹ 911703 Đại lý bưu điện Ấp 7 Ấp 7, Xã Lương Tâm, Thị xã Long Mỹ
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Long Mỹ 911544 Hòm thư Công cộng Hộp thư 03 Sô´46, Đường Phạm Văn Nhờ, Thị Trấn Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Long Mỹ 911545 Hòm thư Công cộng Hộp thư 04 Đường 30-4, Thị Trấn Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Long Mỹ 911546 Hòm thư Công cộng Hộp thư 05 Ấp 6, Thị Trấn Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Long Mỹ 911547 Hòm thư Công cộng Hộp thư 09 Ấp 4, Thị Trấn Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Long Mỹ 911663 Hòm thư Công cộng Hộp thư 08 Ấp Long Bình 1, Xã Long Phú, Thị xã Long Mỹ
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Long Mỹ 911583 Hòm thư Công cộng Hộp thư 06 Ấp Bình Tân, Xã Long Bình, Thị xã Long Mỹ
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Long Mỹ 911584 Hòm thư Công cộng Hộp thư 07 Ấp Bình Hiếu, Xã Long Bình, Thị xã Long Mỹ
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Long Mỹ 911700 Hòm thư Công cộng Thùng thư số 16 Ấp 1, Xã Lương Tâm, Thị xã Long Mỹ
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Long Mỹ 911735 Hòm thư Công cộng Thùng thư số 15 Ấp 1, Xã Thuận Hoà, Thị xã Long Mỹ
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Long Mỹ 911771 Hòm thư Công cộng Hộp thư 10 Ấp Tân Hưng 2, Xã Tân Phú, Thị xã Long Mỹ
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Long Mỹ 911746 Hòm thư Công cộng Hộp thư 11 Ấp Long An, Thị Trấn Trà Lồng, Thị xã Long Mỹ
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Long Mỹ 911756 Hòm thư Công cộng Hộp thư 12 Ấp 10, Xã Lương Nghĩa, Thị xã Long Mỹ
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Long Mỹ 911757 Hòm thư Công cộng Hộp thư 13 Ấp 7, Xã Lương Nghĩa, Thị xã Long Mỹ
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Long Mỹ 911765 Hòm thư Công cộng Thùng thư sồ 17 Ấp 6, Xã Vĩnh Viễn 2, Thị xã Long Mỹ
Tỉnh Hậu Giang Thị xã Long Mỹ 911784 Hòm thư Công cộng Hộp thư 14 Ấp 4, Xã Long Trị A, Thị xã Long Mỹ
Tỉnh Hậu Giang Thành phố Vị Thanh 910000 Bưu cục cấp 1 TT Vị Thanh Sô´6A, Đường Trần Hưng Đạo A, Phường 1, Thành phố Vị Thanh
Tỉnh Hậu Giang Thành phố Vị Thanh 910900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Hậu Giang Sô´6A, Đường Trần Hưng Đạo A, Phường 1, Thành phố Vị Thanh
Tỉnh Hậu Giang Thành phố Vị Thanh 911410 Bưu cục cấp 3 Phường 1 Đường Trần Hưng Đạo A, Phường 1, Thành phố Vị Thanh
Tỉnh Hậu Giang Thành phố Vị Thanh 911360 Bưu cục cấp 3 Phường 7 Khu vực 2, Phường 7, Thành phố Vị Thanh
Tỉnh Hậu Giang Thành phố Vị Thanh 911250 Điểm BĐVHX Vị Bình Khu vực 6, Phường 3, Thành phố Vị Thanh
Tỉnh Hậu Giang Thành phố Vị Thanh 911058 Điểm BĐVHX Vị Tín Khu vực 5, Phường 4, Thành phố Vị Thanh
Tỉnh Hậu Giang Thành phố Vị Thanh 911080 Điểm BĐVHX Vị Thành Khu vực 2, Phường 5, Thành phố Vị Thanh
Tỉnh Hậu Giang Thành phố Vị Thanh 911230 Điểm BĐVHX Vị Tân Ấp 6, Xã Vị Tân, Thành phố Vị Thanh
Tỉnh Hậu Giang Thành phố Vị Thanh 911330 Điểm BĐVHX Hỏa Lựu Ấp Thạnh Phú, Xã Hoả Lựu, Thành phố Vị Thanh
Tỉnh Hậu Giang Thành phố Vị Thanh 911340 Điểm BĐVHX Tân Tiến Ấp Mỹ Hiệp 1, Xã Hoả Tiến, Thành phố Vị Thanh
Tỉnh Hậu Giang Thành phố Vị Thanh 911348 Điểm BĐVHX BĐVHX Hỏa Tiến Ấp Thạnh An, Xã Hoả Tiến, Thành phố Vị Thanh
Tỉnh Hậu Giang Thành phố Vị Thanh 911301 Đại lý bưu điện SỐ 24 Sô´27, Khu vực 1, Phường 3, Thành phố Vị Thanh
Tỉnh Hậu Giang Thành phố Vị Thanh 911057 Đại lý bưu điện Số 8 Khu vực 4, Phường 4, Thành phố Vị Thanh
Tỉnh Hậu Giang Thành phố Vị Thanh 911060 Đại lý bưu điện Số 12 Đường Nguyễn Trãi, Phường 4, Thành phố Vị Thanh
Tỉnh Hậu Giang Thành phố Vị Thanh 911229 Hòm thư Công cộng Hộp thư số 01 Đường Trần Hưng Đạo A, Phường 1, Thành phố Vị Thanh
Tỉnh Hậu Giang Thành phố Vị Thanh 911401 Hòm thư Công cộng Hộp thư số 02 Đường Nguyễn Công Trứ, Phường 1, Thành phố Vị Thanh
Tỉnh Hậu Giang Thành phố Vị Thanh 911131 Hòm thư Công cộng Hộp thư số 03 Đường Ngô Quốc Trị, Phường 5, Thành phố Vị Thanh
Tỉnh Hậu Giang Thành phố Vị Thanh 911132 Hòm thư Công cộng Hộp thư số 04 Sô´2, Đường Hòa Bình, Phường 5, Thành phố Vị Thanh
Tỉnh Hậu Giang Thành phố Vị Thanh 911133 Hòm thư Công cộng Hộp thư số 05 Khu vực 1, Phường 5, Thành phố Vị Thanh
Tỉnh Hậu Giang Thành phố Vị Thanh 911347 Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng số 06 Ấp Mỹ Hiệp 1, Xã Hoả Tiến, Thành phố Vị Thanh
Tỉnh Hậu Giang Thành phố Vị Thanh 911320 Bưu cục văn phòng VP BĐT Hậu Giang Đường 3-2, Phường 5, Thành phố Vị Thanh

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH HẬU GIANG. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.