MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE THÀNH PHỐ HÀ NỘI

MÃ ZIP CODE THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE THÀNH PHỐ HÀ NỘI  LÀ 100000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn THÀNH PHỐ HÀ NỘI do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Thành Phố Hà Nội Quận Bắc Từ Liêm 143310 Bưu cục cấp 3 KHL Thăng Long 1 Sô´101, Dãy nhà CT1, Khu tập thể Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Bắc Từ Liêm 143330 Bưu cục cấp 3 GD 26 Phạm Văn Đồng Sô´26, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Bắc Từ Liêm 143315 Bưu cục cấp 3 BCP [EMS] COD Tân Xuân Sô´1, Đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Bắc Từ Liêm 143510 Bưu cục cấp 3 Nhổn Sô´10, Đường Phố Nhổn, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Bắc Từ Liêm 143320 Bưu cục cấp 3 Tân Xuân Sô´1, Đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Huyện Ứng Hoà 157130 Điểm BĐVHX Vạn Thái Sô´0, Thôn Thái Bình, Xã Vạn Thái, Huyện Ứng Hoà
Thành Phố Hà Nội Huyện Ứng Hoà 157101 Điểm BĐVHX Tân Phương Sô´0, Thôn Vân Đình, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà
Thành Phố Hà Nội Huyện Ứng Hoà 157310 Bưu cục cấp 3 Chợ Cháy Sô´0, Thôn Chẩn Kỳ, Xã Trung Tú, Huyện Ứng Hoà
Thành Phố Hà Nội Huyện Ứng Hoà 157330 Điểm BĐVHX Đồng Tân Sô´0, Thôn Mỹ Cầu, Xã Đồng Tân, Huyện Ứng Hoà
Thành Phố Hà Nội Huyện Ứng Hoà 157120 Điểm BĐVHX Hoà Xá Sô´0, Thôn Hoà Xá ( 1 Thôn ), Xã Hoà Xá, Huyện Ứng Hoà
Thành Phố Hà Nội Huyện Ứng Hoà 157160 Điểm BĐVHX Phù Lưu Sô´0, Thôn Phù Lưu Hạ, Xã Phù Lưu, Huyện Ứng Hoà
Thành Phố Hà Nội Huyện Ứng Hoà 157180 Bưu cục cấp 3 Lưu Hoàng Sô´0, Thôn Thanh Bồ, Xã Lưu Hoàng, Huyện Ứng Hoà
Thành Phố Hà Nội Huyện Ứng Hoà 157170 Điểm BĐVHX Đội Bình Sô´0, Thôn Triều Khúc, Xã Đội Bình, Huyện Ứng Hoà
Thành Phố Hà Nội Huyện Ứng Hoà 157360 Điểm BĐVHX Liên Bạt Sô´0, Thôn Vũ Ngoại, Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hoà
Thành Phố Hà Nội Huyện Ứng Hoà 157390 Bưu cục cấp 3 Cầu Lão Sô´0, Thôn Trung Thịnh, Xã Trường Thịnh, Huyện Ứng Hoà
Thành Phố Hà Nội Huyện Ứng Hoà 157380 Điểm BĐVHX Quảng Phú Cầu Sô´0, Thôn Quảng Nguyên, Xã Quảng Phù Cầu, Huyện Ứng Hoà
Thành Phố Hà Nội Huyện Ứng Hoà 157420 Điểm BĐVHX Viên Nội Sô´0, Thôn Giang, Xã Viên Nội, Huyện Ứng Hoà
Thành Phố Hà Nội Huyện Ứng Hoà 157430 Bưu cục cấp 3 Ba Thá Sô´0, Thôn Phù Yên, Xã Viên An, Huyện Ứng Hoà
Thành Phố Hà Nội Huyện Ứng Hoà 157400 Điểm BĐVHX Cao Thành Sô´0, Thôn Tử Dương, Xã Cao Thành, Huyện Ứng Hoà
Thành Phố Hà Nội Huyện Ứng Hoà 157450 Điểm BĐVHX Sơn Công Sô´0, Thôn Hoàng Dương, Xã Sơn Công, Huyện Ứng Hoà
Thành Phố Hà Nội Huyện Ứng Hoà 157440 Điểm BĐVHX Đồng Tiến Sô´0, Thôn Thành Vật, Xã Đồng Tiến, Huyện Ứng Hoà
Thành Phố Hà Nội Huyện Ứng Hoà 157210 Điểm BĐVHX Hoà Lâm Sô´0, Thôn Trạch Bái, Xã Hoà Lâm, Huyện Ứng Hoà
Thành Phố Hà Nội Huyện Ứng Hoà 157230 Điểm BĐVHX Trầm Lộng Sô´0, Thôn Thu Nội, Xã Trầm Lộng, Huyện Ứng Hoà
Thành Phố Hà Nội Huyện Ứng Hoà 157250 Điểm BĐVHX Đại Hùng Sô´0, Thôn Quan Tự, Xã Đại Hùng, Huyện Ứng Hoà
Thành Phố Hà Nội Huyện Ứng Hoà 157260 Bưu cục cấp 3 Chợ Ngăm Sô´0, Thôn Kim Giang, Xã Đại Cường, Huyện Ứng Hoà
Thành Phố Hà Nội Huyện Ứng Hoà 157280 Điểm BĐVHX Đông Lỗ Sô´0, Thôn Đào Xá, Xã Đông Lỗ, Huyện Ứng Hoà
Thành Phố Hà Nội Huyện Ứng Hoà 157270 Điểm BĐVHX Kim Đường Sô´0, Thôn Tu Lễ, Xã Kim Đường, Huyện Ứng Hoà
Thành Phố Hà Nội Huyện Ứng Hoà 157410 Điểm BĐVHX Hoa Sơn Sô´0, Thôn Miêng Thượng, Xã Hoa Sơn, Huyện Ứng Hoà
Thành Phố Hà Nội Huyện Ứng Hoà 157140 Điểm BĐVHX Hoà Nam Sô´0, Thôn Đinh Xuyên, Xã Hoà Nam, Huyện Ứng Hoà
Thành Phố Hà Nội Huyện Ứng Hoà 157300 Điểm BĐVHX Phương Tú Sô´0, Thôn Nguyễn Xá, Xã Phương Tú, Huyện Ứng Hoà
Thành Phố Hà Nội Huyện Ứng Hoà 157150 Bưu cục cấp 3 Đặng Giang Sô´0, Thôn Đặng Giang, Xã Hoà Phú, Huyện Ứng Hoà
Thành Phố Hà Nội Huyện Ứng Hoà 157100 Bưu cục cấp 2 Ứng Hoà Sô´0, Phố Quang Trung, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà
Thành Phố Hà Nội Huyện Ứng Hoà 157200 Điểm BĐVHX Tảo Dương Văn Sô´0, Thôn Tảo Khê, Xã Tảo Dương Văn, Huyện Ứng Hoà
Thành Phố Hà Nội Huyện Ứng Hoà 157356 Hòm thư Công cộng Xã Minh Đức Thôn Cầu, Xã Minh Đức, Huyện Ứng Hoà
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158820 Điểm BĐVHX Văn Tự Sô´0, Thôn Đinh Xá, Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158830 Điểm BĐVHX Vạn Điểm Sô´0, Thôn Vạn Điểm, Xã Vạn Điểm, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158850 Điểm BĐVHX Minh Cường Sô´0, Thôn Đống Tranh, Xã Minh Cường, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158780 Điểm BĐVHX Nghiêm Xuyên Sô´0, Thôn Nghiêm Xá, Xã Nghiêm Xuyên, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158770 Bưu cục cấp 3 Dũng Tiến Sô´0, Thôn Ba Lăng, Xã Dũng Tiến, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158810 Bưu cục cấp 3 Chợ Tía Sô´0, Thôn Tử Dương, Xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158860 Điểm BĐVHX Thống Nhất Sô´0, Thôn Thượng Giáp, Xã Thống Nhất, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158840 Điểm BĐVHX Lê Lợi Sô´0, Thôn Từ Vân, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158660 Điểm BĐVHX Duyên Thái Sô´0, Thôn Hạ Thái, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158670 Bưu cục cấp 3 Quán Gánh Sô´0, Thôn Thượng Đình, Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158710 Điểm BĐVHX Văn Phú Sô´0, Thôn Yên Phú, Xã Văn Phú, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158690 Điểm BĐVHX Hoà Bình Sô´0, Thôn Quần Hiền, Xã Hoà Bình, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158680 Điểm BĐVHX Khánh Hà Sô´0, Thôn Đỗ Hà, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158700 Bưu cục cấp 3 Cầu Chiếc Sô´0, Thôn Nhân Hiền, Xã Hiền Giang, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158760 Điểm BĐVHX Tân Minh Sô´0, Thôn Lau Yên, Xã Tân Minh, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158560 Điểm BĐVHX Văn Bình Sô´0, Thôn Văn Hội, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158630 Điểm BĐVHX Liên Phương Sô´0, Thôn Bạch Liên, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158570 Điểm BĐVHX Vân Tảo Sô´0, Thôn Vân Hoà, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158620 Bưu cục cấp 3 Vân La Sô´0, Thôn Vân La, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158550 Điểm BĐVHX Chương Dương Sô´0, Thôn Chương Dương, Xã Chương Dương, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158600 Điểm BĐVHX Tự Nhiên Sô´0, Xóm 3, Xã Tự Nhiên, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158640 Điểm BĐVHX Ninh Sở Sô´0, Thôn Bằng Sở, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158530 Điểm BĐVHX Quất Động Sô´0, Thôn Đô Quan, Xã Quất Động, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158671 Điểm BĐVHX Nhị Khê Sô´0, Thôn Văn Xá, Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158720 Điểm BĐVHX Nguyễn Trãi Sô´0, Thôn Mai Sao, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158590 Điểm BĐVHX Thư Phú Sô´0, Thôn Thư Dương, Xã Thư Phú, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158500 Bưu cục cấp 2 Thường Tín Sô´0, Khối Thị Trấn, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158748 Điểm BĐVHX Tiền Phong Sô´0, Thôn Trát Cầu, Xã Tiền Phong, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158880 Bưu cục cấp 3 KHL Thường Tín Khối Thị Trấn, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158627 Hòm thư Công cộng độc lập xã Hồng Vân Thôn Vân La, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158519 Hòm thư Công cộng độc lập xã Hà Hồi Thôn Quang Trung, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158804 Hòm thư Công cộng độc lập xã Thắng Lợi Thôn Phương Cù, Xã Thắng Lợi, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158705 Hòm thư Công cộng độc lập xã Hiền Giang Thôn Nhân Hiền, Xã Hiền Giang, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thường Tín 158775 Hòm thư Công cộng độc lập xã Dũng Tiến Thôn Ba Lăng, Xã Dũng Tiến, Huyện Thường Tín
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Oai 156700 Bưu cục cấp 2 Thanh Oai Sô´0, Khu Nội Thị, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Oai 156710 Điểm BĐVHX Đỗ Động Sô´0, Thôn Văn Quán, Xã Đỗ Động, Huyện Thanh Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Oai 156910 Điểm BĐVHX Kim An Sô´0, Thôn Ngọc Liên, Xã Kim An, Huyện Thanh Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Oai 156920 Điểm BĐVHX Kim Thư Sô´0, Thôn Đôn Thư, Xã Kim Thư, Huyện Thanh Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Oai 156930 Điểm BĐVHX Phương Trung Sô´0, Thôn Mã Kiều, Xã Phương Trung, Huyện Thanh Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Oai 156970 Bưu cục cấp 3 Ngã Tư Vác Sô´0, Phố Vác, Xã Dân Hoà, Huyện Thanh Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Oai 156990 Điểm BĐVHX Hồng Dương Sô´0, Thôn Tảo Dương, Xã Hồng Dương, Huyện Thanh Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Oai 156730 Điểm BĐVHX Liên Châu Sô´0, Thôn Mai Châu, Xã Liên Châu, Huyện Thanh Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Oai 156720 Điểm BĐVHX Tân Ước Sô´0, Thôn Phúc Thuỵ, Xã Tân Ước, Huyện Thanh Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Oai 156740 Điểm BĐVHX Thanh Văn Sô´0, Thôn Bạch Nao, Xã Thanh Văn, Huyện Thanh Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Oai 156801 Điểm BĐVHX Bình Minh Sô´0, Thôn Bình Đà 1, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Oai 156800 Bưu cục cấp 3 Bình Đà Sô´0, Thôn Bình Đà 1, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Oai 156890 Điểm BĐVHX Cao Viên Sô´0, Thôn Vỹ, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Oai 156780 Điểm BĐVHX Mỹ Hưng Sô´0, Khu Trung Tâm Xã, Xã Mỹ Hương, Huyện Thanh Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Oai 156790 Điểm BĐVHX Cự Khê Sô´0, Thôn Khê Tang, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Oai 156960 Điểm BĐVHX Xuân Dương Sô´0, Thôn Xuyên Dương, Xã Xuân Dương, Huyện Thanh Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Oai 156750 Điểm BĐVHX Tam Hưng Sô´0, Khu Trung Tâm, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Oai 156810 Điểm BĐVHX Bích Hoà Sô´0, Khu Trung Tâm Xã, Xã Bích Hoà, Huyện Thanh Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Oai 156770 Bưu cục cấp 3 Thanh Thuỳ Sô´0, Thôn Gia Vĩnh, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Oai 156776 Điểm BĐVHX Thanh Thuỳ Thôn Gia Vĩnh, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Oai 156873 Hòm thư Công cộng độc lập xã Thanh Mai Thôn My Thượng, Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Oai 156886 Hòm thư Công cộng độc lập xã Thanh Cao Thôn Thanh Hiền, Xã Thanh Cao, Huyện Thanh Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Oai 156955 Hòm thư Công cộng độc lập xã Cao Dương Thôn Mộc Xá, Xã Cao Dương, Huyện Thanh Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Thạch Thất 155340 Điểm BĐVHX Hương Ngải Sô´0, Thôn 9, Xã Hương Ngải, Huyện Thạch Thất
Thành Phố Hà Nội Huyện Thạch Thất 155410 Điểm BĐVHX Canh Nậu Sô´0, Thôn 4, Xã Canh Nậu, Huyện Thạch Thất
Thành Phố Hà Nội Huyện Thạch Thất 155400 Điểm BĐVHX Dị Nậu Sô´0, Thôn Hoà Bình, Xã Dị Nậu, Huyện Thạch Thất
Thành Phố Hà Nội Huyện Thạch Thất 155490 Điểm BĐVHX Thạch Xá Sô´0, Làng Yên ( Thôn 4 -> Thôn 9 ), Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất
Thành Phố Hà Nội Huyện Thạch Thất 155370 Điểm BĐVHX Hữu Bằng Sô´0, Xóm Đình Chùa, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất
Thành Phố Hà Nội Huyện Thạch Thất 155590 Bưu cục cấp 3 Bình Phú Sô´0, Thôn Thái Hoà, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất
Thành Phố Hà Nội Huyện Thạch Thất 155520 Điểm BĐVHX Cần Kiệm Sô´0, Khu Trung Tâm Xã ( Làngphú Lễ , Làng Đông Thượng , Xóm Cộng ), Xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất
Thành Phố Hà Nội Huyện Thạch Thất 155380 Điểm BĐVHX Phùng Xá Sô´0, Thôn Bùng, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất
Thành Phố Hà Nội Huyện Thạch Thất 155301 Điểm BĐVHX Liên Quan Sô´0, Thôn Chi Quan 2, Thị Trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất
Thành Phố Hà Nội Huyện Thạch Thất 155320 Điểm BĐVHX Kim Quan Sô´0, Xóm Giáp Tây Chùa, Xã Kim Quan, Huyện Thạch Thất
Thành Phố Hà Nội Huyện Thạch Thất 155420 Điểm BĐVHX Phú Kim Sô´0, Thôn Phú Nghĩa, Xã Phú Kim, Huyện Thạch Thất
Thành Phố Hà Nội Huyện Thạch Thất 155430 Điểm BĐVHX Đại Đồng Sô´0, Thôn Hàn Chùa, Xã Đại Đồng , Huyện Thạch Thất
Thành Phố Hà Nội Huyện Thạch Thất 155450 Điểm BĐVHX Lại Thượng Sô´0, Thôn Lại Thượng, Xã Lại Thượng , Huyện Thạch Thất
Thành Phố Hà Nội Huyện Thạch Thất 155471 Điểm BĐVHX Bình Yên Sô´0, Thôn Làng Sen Trì, Xã Bình Yên, Huyện Thạch Thất
Thành Phố Hà Nội Huyện Thạch Thất 155470 Bưu cục cấp 3 Hoà Lạc Sô´0, Thôn Hoà Lạc, Xã Bình Yên, Huyện Thạch Thất
Thành Phố Hà Nội Huyện Thạch Thất 155530 Điểm BĐVHX Tân Xã Sô´0, Thôn Cừ Viên, Xã Tân Xã, Huyện Thạch Thất
Thành Phố Hà Nội Huyện Thạch Thất 155550 Điểm BĐVHX Hạ Bằng Sô´0, Thôn 5, Xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất
Thành Phố Hà Nội Huyện Thạch Thất 155570 Điểm BĐVHX Đồng Trúc Sô´0, Thôn Chiến Thắng, Xã Đồng Trúc, Huyện Thạch Thất
Thành Phố Hà Nội Huyện Thạch Thất 155500 Điểm BĐVHX Thạch Hoà Sô´0, Thôn 7, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất
Thành Phố Hà Nội Huyện Thạch Thất 155360 Điểm BĐVHX Chàng Sơn Sô´0, Thôn 2, Xã Chàng Sơn, Huyện Thạch Thất
Thành Phố Hà Nội Huyện Thạch Thất 155460 Điểm BĐVHX Cẩm Yên Sô´0, Thôn Yên Lỗ, Xã Cẩm Yên, Huyện Thạch Thất
Thành Phố Hà Nội Huyện Thạch Thất 155300 Bưu cục cấp 2 Thạch Thất Sô´0, Đường 80, Thị Trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất
Thành Phố Hà Nội Huyện Thạch Thất 155670 Bưu cục cấp 3 Yên Bình Xóm Lụa, Xã Yên Bình, Huyện Thạch Thất
Thành Phố Hà Nội Huyện Thạch Thất 155690 Điểm BĐVHX Yên Trung Xóm Sổ, Xã Yên Trung, Huyện Thạch Thất
Thành Phố Hà Nội Huyện Thạch Thất 155640 Điểm BĐVHX Tiến Xuân Xóm Gò Chòi A, Xã Tiến Xuân, Huyện Thạch Thất
Thành Phố Hà Nội Huyện Thạch Thất 155671 Điểm BĐVHX Yên Bình Xóm Đình, Xã Yên Bình, Huyện Thạch Thất
Thành Phố Hà Nội Thị Xã Sơn Tây 154130 Điểm BĐVHX Viên Sơn Sô´0, Thôn Phù Xa, Xã Viên Sơn, Thị xã Sơn Tây
Thành Phố Hà Nội Thị Xã Sơn Tây 154000 Bưu cục cấp 2 Sơn Tây Sô´1, Phố Phùng Khắc Khoan, Phường Quang Trung, Thị xã Sơn Tây
Thành Phố Hà Nội Thị Xã Sơn Tây 154420 Điểm BĐVHX Trung Hưng Sô´0, Thôn Vân Gia, Xã Trung Hưng, Thị xã Sơn Tây
Thành Phố Hà Nội Thị Xã Sơn Tây 154460 Điểm BĐVHX Trung Sơn Trầm Sô´0, Khu phố 7, Xã Trung Sơn Trầm, Thị xã Sơn Tây
Thành Phố Hà Nội Thị Xã Sơn Tây 154400 Điểm BĐVHX Xuân Sơn Sô´0, Thôn Xuân Khanh ( Đội 6 ), Xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây
Thành Phố Hà Nội Thị Xã Sơn Tây 154440 Điểm BĐVHX Thanh Mỹ Sô´0, Thôn Vị Thuỷ, Xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây
Thành Phố Hà Nội Thị Xã Sơn Tây 154380 Điểm BĐVHX Đường Lâm Sô´0, Thôn Đông Sàng, Xã Đường Lâm, Thị xã Sơn Tây
Thành Phố Hà Nội Thị Xã Sơn Tây 154500 Điểm BĐVHX Sơn Đông Sô´0, Thôn Khoang Sau, Xã Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây
Thành Phố Hà Nội Thị Xã Sơn Tây 154531 Điểm BĐVHX Cổ Đông Sô´0, Thôn Triều Đông, Xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây
Thành Phố Hà Nội Thị Xã Sơn Tây 154480 Điểm BĐVHX Kim Sơn Sô´0, Thôn Kim Tân, Xã Kim Sơn, Thị xã Sơn Tây
Thành Phố Hà Nội Thị Xã Sơn Tây 154280 Bưu cục cấp 3 Xuân Khanh Sô´0, Đường Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Thị xã Sơn Tây
Thành Phố Hà Nội Thị Xã Sơn Tây 154210 Bưu cục cấp 3 Sơn Lộc Sô´3, Phố Chùa Thông, Phường Sơn Lộc, Thị xã Sơn Tây
Thành Phố Hà Nội Thị Xã Sơn Tây 154530 Bưu cục cấp 3 Đồng Mô Sô´0, Thôn Trại Hồ, Xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây
Thành Phố Hà Nội Huyện Quốc Oai 155700 Bưu cục cấp 2 Quốc Oai Sô´0, Đường 21 B Thị Trấn Quốc Oai, Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Quốc Oai 155790 Điểm BĐVHX Phượng Cách Sô´0, Khu 1, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Quốc Oai 155770 Bưu cục cấp 3 Sài Sơn Sô´0, Thôn Đa Phúc, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Quốc Oai 155771 Điểm BĐVHX Sài Sơn Sô´0, Thôn Phúc Đức, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Quốc Oai 155930 Điểm BĐVHX Đồng Quang Sô´0, Thôn Yên Nội, Xã Đồng Quang, Huyện Quốc Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Quốc Oai 155740 Điểm BĐVHX Tân Phú Sô´0, Thôn Yên Quán, Xã Tân Phú, Huyện Quốc Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Quốc Oai 155750 Điểm BĐVHX Đại Thành Sô´0, Thôn Đại Tảo, Xã Đại Thành, Huyện Quốc Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Quốc Oai 155820 Điểm BĐVHX Liệp Tuyết Thôn Đại Phu, Xã Liệp Tuyết, Huyện Quốc Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Quốc Oai 155830 Điểm BĐVHX Tuyết Nghĩa Sô´0, Thôn Đại Đồng, Xã Tuyết Nghĩa, Huyện Quốc Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Quốc Oai 155850 Điểm BĐVHX Phú Cát Thôn 4, Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Quốc Oai 155810 Điểm BĐVHX Ngọc Liệp Sô´0, Thôn Ngọc Phúc, Xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Quốc Oai 155890 Điểm BĐVHX Nghĩa Hương Sô´0, Thôn Thế Trụ, Xã Nghĩa Hương, Huyện Quốc Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Quốc Oai 155911 Điểm BĐVHX Cấn Hữu Sô´0, Thôn Cấn Thượng, Xã Cấn Hữu, Huyện Quốc Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Quốc Oai 155910 Bưu cục cấp 3 Cấn Hữu Sô´0, Thôn Thái Thượng Khê, Xã Cấn Hữu, Huyện Quốc Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Quốc Oai 155920 Điểm BĐVHX Đông Yên Sô´0, Thôn Đông Hạ, Xã Đông Yên, Huyện Quốc Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Quốc Oai 155900 Bưu cục cấp 3 Hòa Phú Sô´0, Thôn Bạch Thạch, Xã Hoà Thạch, Huyện Quốc Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Quốc Oai 155870 Điểm BĐVHX Phú Mãn Sô´0, Thôn Cổ Rùa, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Quốc Oai 155760 Điểm BĐVHX Yên Sơn Sô´0, Thôn Sơn Trung, Xã Yên Sơn, Huyện Quốc Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Quốc Oai 155970 Điểm BĐVHX Đông Xuân Xóm Đồng Bèn, Xã Đồng Xuân, Huyện Quốc Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Quốc Oai 155904 Điểm BĐVHX Hoà Thạch Thôn Bạch Thạch, Xã Hoà Thạch, Huyện Quốc Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Quốc Oai 155730 Điểm BĐVHX Tân Hòa Thôn Thị Nội, Xã Tân Hoà, Huyện Quốc Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Quốc Oai 156002 Hòm thư Công cộng Xã Ngọc Mỹ Thôn Phú Mỹ, Xã Ngọc Mỹ, Huyện Quốc Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Quốc Oai 156012 Hòm thư Công cộng Xã Thạch Thán Thôn Thạch Thán, Xã Thạch Thán, Huyện Quốc Oai
Thành Phố Hà Nội Huyện Phúc Thọ 153860 Điểm BĐVHX Trạch Mỹ Lộc Sô´0, Thôn Thuần Mỹ, Xã Trạch Mỹ Lộc, Huyện Phúc Thọ
Thành Phố Hà Nội Huyện Phúc Thọ 153810 Điểm BĐVHX Phúc Hoà Sô´0, Thôn Thư Trai, Xã Phúc Hoà, Huyện Phúc Thọ
Thành Phố Hà Nội Huyện Phúc Thọ 153800 Điểm BĐVHX Thọ Lộc Sô´0, Thôn Trung Nam Lộc, Xã Thọ Lộc, Huyện Phúc Thọ
Thành Phố Hà Nội Huyện Phúc Thọ 153850 Điểm BĐVHX Tích Giang Sô´0, Thôn Tường Phiêu, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ
Thành Phố Hà Nội Huyện Phúc Thọ 153610 Điểm BĐVHX Phụng Thượng Sô´0, Thôn Tây, Xã Phụng Thượng , Huyện Phúc Thọ
Thành Phố Hà Nội Huyện Phúc Thọ 153620 Bưu cục cấp 3 Ngọc Tảo Sô´0, Thôn Ngọc Tảo, Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ
Thành Phố Hà Nội Huyện Phúc Thọ 153630 Bưu cục cấp 3 Tam Hiệp Sô´0, Thôn Đoài, Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ
Thành Phố Hà Nội Huyện Phúc Thọ 153631 Điểm BĐVHX Tam Hiệp Sô´0, Thôn Hoà Thôn, Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ
Thành Phố Hà Nội Huyện Phúc Thọ 153750 Điểm BĐVHX Tam Thuấn Sô´0, Thôn Trung, Xã Tam Thuấn, Huyện Phúc Thọ
Thành Phố Hà Nội Huyện Phúc Thọ 153730 Điểm BĐVHX Thanh Đa Sô´0, Thôn Phú Đa, Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ
Thành Phố Hà Nội Huyện Phúc Thọ 153830 Điểm BĐVHX Phương Độ Sô´0, Thôn Phương Độ, Xã Phương Độ, Huyện Phúc Thọ
Thành Phố Hà Nội Huyện Phúc Thọ 153840 Điểm BĐVHX Sen Chiểu Sô´0, Thôn Sen Chiểu, Xã Sen Chiểu, Huyện Phúc Thọ
Thành Phố Hà Nội Huyện Phúc Thọ 153790 Điểm BĐVHX Xuân Phú Sô´0, Thôn Cựu Lục, Xã Xuân Phú, Huyện Phúc Thọ
Thành Phố Hà Nội Huyện Phúc Thọ 153820 Bưu cục cấp 3 Vân Nam Sô´0, Thôn Vĩnh Phúc, Xã Vân Phúc, Huyện Phúc Thọ
Thành Phố Hà Nội Huyện Phúc Thọ 153760 Điểm BĐVHX Vân Nam Sô´0, Thôn Vĩnh Lộc, Xã Vân Nam, Huyện Phúc Thọ
Thành Phố Hà Nội Huyện Phúc Thọ 153770 Điểm BĐVHX Vân Hà Sô´0, Thôn Bãi Đồn, Xã Vân Hà, Huyện Phúc Thọ
Thành Phố Hà Nội Huyện Phúc Thọ 153710 Điểm BĐVHX Hát Môn Sô´0, Thôn Cụm Dân Cư Số 2, Xã Hát Môn, Huyện Phúc Thọ
Thành Phố Hà Nội Huyện Phúc Thọ 153690 Điểm BĐVHX Long Xuyên Sô´0, Thôn Triệu Xuyên, Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ
Thành Phố Hà Nội Huyện Phúc Thọ 153700 Điểm BĐVHX Thượng Cốc Sô´0, Thôn Kim Lũ ( Cụm Dân Cư Số 1 -> Số 2 ), Xã Thượng Cốc, Huyện Phúc Thọ
Thành Phố Hà Nội Huyện Phúc Thọ 153650 Điểm BĐVHX Hiệp Thuận Sô´0, Thôn Hiệp Lộc, Xã Hiệp Thuận, Huyện Phúc Thọ
Thành Phố Hà Nội Huyện Phúc Thọ 153660 Điểm BĐVHX Liên Hiệp Sô´0, Thôn Hiếu Hiệp, Xã Liên Hiệp, Huyện Phúc Thọ
Thành Phố Hà Nội Huyện Phúc Thọ 153600 Bưu cục cấp 2 Phúc Thọ Phố Gạch, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ
Thành Phố Hà Nội Huyện Phúc Thọ 153626 Điểm BĐVHX Ngọc Tảo Thôn Ngọc Tảo, Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ
Thành Phố Hà Nội Huyện Phúc Thọ 153678 Điểm BĐVHX Võng Xuyên Thôn Bảo Lộc, Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ
Thành Phố Hà Nội Huyện Phúc Thọ 153784 Điểm BĐVHX Cẩm Đình Thôn Cẩm Đình, Xã Cẩm Đình, Huyện Phúc Thọ
Thành Phố Hà Nội Huyện Phúc Thọ 153827 Điểm BĐVHX Vân Phúc Thôn Vĩnh Phúc, Xã Vân Phúc, Huyện Phúc Thọ
Thành Phố Hà Nội Huyện Phúc Thọ 153606 Điểm BĐVHX Gia Hoà Sô´0, Thôn Gia Hoà, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ
Thành Phố Hà Nội Huyện Phú Xuyên 158000 Bưu cục cấp 2 Phú Xuyên Sô´0, Khu Thị Trấn, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên
Thành Phố Hà Nội Huyện Phú Xuyên 158260 Điểm BĐVHX Hoàng Long Sô´0, Thôn Nhị Khê, Xã Hoàng Long, Huyện Phú Xuyên
Thành Phố Hà Nội Huyện Phú Xuyên 158230 Bưu cục cấp 3 Đồng Quan Sô´0, Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên
Thành Phố Hà Nội Huyện Phú Xuyên 158280 Điểm BĐVHX Văn Hoàng Sô´0, Thôn Nội, Xã Văn Hoàng, Huyện Phú Xuyên
Thành Phố Hà Nội Huyện Phú Xuyên 158310 Điểm BĐVHX Phú Túc Sô´0, Thôn Phú Túc, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên
Thành Phố Hà Nội Huyện Phú Xuyên 158220 Điểm BĐVHX Đại Thắng Sô´0, Thôn Tạ Xá, Xã Đại Thắng, Huyện Phú Xuyên
Thành Phố Hà Nội Huyện Phú Xuyên 158300 Bưu cục cấp 3 Hồng Minh Sô´0, Thôn Hoà Mỹ, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên
Thành Phố Hà Nội Huyện Phú Xuyên 158290 Điểm BĐVHX Tri Trung Sô´0, Thôn Trung Lập, Xã Tri Trung, Huyện Phú Xuyên
Thành Phố Hà Nội Huyện Phú Xuyên 158370 Điểm BĐVHX Châu Can Sô´0, Thôn Nội, Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên
Thành Phố Hà Nội Huyện Phú Xuyên 158210 Điểm BĐVHX Quang Trung Sô´0, Thôn Văn Lãng, Xã Quang Trung, Huyện Phú Xuyên
Thành Phố Hà Nội Huyện Phú Xuyên 158360 Điểm BĐVHX Phú Yên Sô´0, Thôn Giẽ Hạ, Xã Phú Yên, Huyện Phú Xuyên
Thành Phố Hà Nội Huyện Phú Xuyên 158170 Điểm BĐVHX Sơn Hà Sô´0, Thôn Sơn Thanh, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên
Thành Phố Hà Nội Huyện Phú Xuyên 158330 Điểm BĐVHX Vân Từ Sô´0, Thôn Chính, Xã Vân Từ, Huyện Phú Xuyên
Thành Phố Hà Nội Huyện Phú Xuyên 158390 Bưu cục cấp 3 Cầu Giẽ Sô´0, Thôn Cổ Trai, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên
Thành Phố Hà Nội Huyện Phú Xuyên 158391 Điểm BĐVHX Đại Xuyên Sô´0, Thôn Đa Chất, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên
Thành Phố Hà Nội Huyện Phú Xuyên 158030 Điểm BĐVHX Bạch Hạ Sô´0, Thôn Hoà Thượng, Xã Bạch Hạ, Huyện Phú Xuyên
Thành Phố Hà Nội Huyện Phú Xuyên 158100 Điểm BĐVHX Quang Lãng Sô´0, Thôn Sảo Hạ, Xã Quang Lãng, Huyện Phú Xuyên
Thành Phố Hà Nội Huyện Phú Xuyên 158020 Bưu cục cấp 3 Chợ Bìm Sô´0, Thôn Tri Thuỷ, Xã Tri Thủy, Huyện Phú Xuyên
Thành Phố Hà Nội Huyện Phú Xuyên 158120 Điểm BĐVHX Nam Phong Sô´0, Thôn Nam Phú, Xã Nam Phong, Huyện Phú Xuyên
Thành Phố Hà Nội Huyện Phú Xuyên 158140 Điểm BĐVHX Văn Nhân Sô´0, Thôn Tranh Thôn, Xã Văn Nhân, Huyện Phú Xuyên
Thành Phố Hà Nội Huyện Phú Xuyên 158060 Điểm BĐVHX Nam Triều Sô´0, Xóm 12, Xã Nam Triều, Huyện Phú Xuyên
Thành Phố Hà Nội Huyện Phú Xuyên 158040 Bưu cục cấp 3 Minh Tân Sô´0, Thôn Bái Xuyên, Xã Minh Tân , Huyện Phú Xuyên
Thành Phố Hà Nội Huyện Phú Xuyên 158130 Điểm BĐVHX Hồng Thái Sô´0, Thôn Lạt Dương, Xã Hồng Thái, Huyện Phú Xuyên
Thành Phố Hà Nội Huyện Phú Xuyên 158150 Bưu cục cấp 3 Vạn Điểm Sô´0, Tiểu Khu Phú Thịnh, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên
Thành Phố Hà Nội Huyện Phú Xuyên 158240 Bưu cục cấp 3 Tân Dân Sô´0, Thôn Đại Nghiệp, Xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên
Thành Phố Hà Nội Huyện Phú Xuyên 158088 Điểm BĐVHX Khai Thái Sô´0, Thôn Lập Phương, Xã Khai Thái, Huyện Phú Xuyên
Thành Phố Hà Nội Huyện Phú Xuyên 158163 Điểm BĐVHX Thuỵ Phú Sô´0, Thôn Thuỵ Phú, Xã Thụy Phú, Huyện Phú Xuyên
Thành Phố Hà Nội Huyện Phú Xuyên 158016 Điểm BĐVHX Phúc Tiến Sô´0, Thôn Phúc Lâm, Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên
Thành Phố Hà Nội Huyện Phú Xuyên 158049 Điểm BĐVHX Minh Tân Sô´0, Thôn Kim Quy, Xã Minh Tân , Huyện Phú Xuyên
Thành Phố Hà Nội Huyện Phú Xuyên 158357 Hòm thư Công cộng độc lập xã Chuyên Mỹ Thôn Thượng, Xã Chuyên Mỹ, Huyện Phú Xuyên
Thành Phố Hà Nội Huyện Mỹ Đức 157620 Điểm BĐVHX Xuy Xá Sô´0, Thôn Đoài: Đội 3-Đội 5, Xã Xuy Xá, Huyện Mỹ Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Mỹ Đức 157640 Điểm BĐVHX Lê Thanh Sô´0, Thôn Áng Thượng: Đội 5-6, Xã Lê Thanh, Huyện Mỹ Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Mỹ Đức 157650 Điểm BĐVHX Hồng Sơn Sô´0, Thôn Hạ Sở: Đội 2, Xã Hồng Sơn, Huyện Mỹ Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Mỹ Đức 157670 Bưu cục cấp 3 Kênh Đào Sô´0, Thôn Kênh Đào (Đội 2, Đội 3), Xã An Mỹ, Huyện Mỹ Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Mỹ Đức 157710 Điểm BĐVHX Mỹ Thành Sô´0, Thôn Vĩnh Lạc: Đội 3-4, Xã Mỹ Thành, Huyện Mỹ Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Mỹ Đức 157680 Điểm BĐVHX Bột Xuyên Sô´0, Thôn Lai Tảo: Đội 6 – 10, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Mỹ Đức 157740 Điểm BĐVHX Phúc Lâm Sô´0, Thôn Phúc Lâm: Đội 2-Đội 6, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Mỹ Đức 157730 Điểm BĐVHX Đồng Tâm Sô´0, Thôn Hoành (từ xóm 1A,1B và xóm 2 đến 8), Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Mỹ Đức 157720 Điểm BĐVHX Thượng Lâm Sô´0, Thôn Trì (từ xóm 1-xóm 2), Xã Thượng Lâm, Huyện Mỹ Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Mỹ Đức 157690 Điểm BĐVHX Tuy Lai Thôn Bèn, Xã Tuy Lai, Huyện Mỹ Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Mỹ Đức 157600 Bưu cục cấp 2 Mỹ Đức Sô´0, Thôn Tế Tiêu (Từ Đội 1 đến Đội 4), Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Mỹ Đức 157610 Điểm BĐVHX Phù Lưu Tế Sô´0, Thôn Trung: Đội 4-Đội 7, Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Mỹ Đức 157630 Điểm BĐVHX Phùng Xá Sô´0, Thôn Thượng(từ Đội1-Đội 9), Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Mỹ Đức 157840 Điểm BĐVHX Đại Hưng Thôn Trinh Tiết: Đội 4 – Đội 8, Xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Mỹ Đức 157870 Điểm BĐVHX Vạn Kim Sô´0, Thôn Kim Bôi (Đội 1đến Đội 10), Xã Vạn Kim, Huyện Mỹ Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Mỹ Đức 157860 Điểm BĐVHX Hùng Tiến Sô´0, Ấp Đông Bình: Đội 5-6, Xã Hùng Tiến, Huyện Mỹ Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Mỹ Đức 157830 Bưu cục cấp 3 Hương Sơn Sô´0, Thôn Đục Khê: Đội 9-Đội 14, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Mỹ Đức 157790 Điểm BĐVHX An Tiến Sô´0, Thôn Hiền Lương: Đội 4, Xã An Tiến, Huyện Mỹ Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Mỹ Đức 157810 Điểm BĐVHX An Phú Sô´0, Thôn Đồi Dùng: Đội 7, Xã An Phú, Huyện Mỹ Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Mỹ Đức 157780 Điểm BĐVHX Hợp Thanh Sô´0, Thôn Vài, Xã Hợp Thanh, Huyện Mỹ Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Mỹ Đức 157760 Bưu cục cấp 3 Cầu Dậm Sô´0, Thôn Viêm Khê: Đội 6-8, Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Mỹ Đức 157850 Điểm BĐVHX Đại Nghĩa Sô´0, Thôn Tế Tiêu (Từ Đội 1 đến Đội 4), Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Mỹ Đức 157880 Điểm BĐVHX Đốc Tín Sô´0, Thôn Đốc Tín: Đội 3 – Đội 8, Xã Đốc Tín, Huyện Mỹ Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Mỹ Đức 157769 Điểm BĐVHX Hợp Tiến Thôn La Đồng: Đội 1-Đội 3, Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Mỹ Đức 157674 Điểm BĐVHX An Mỹ Thôn Đoan Nữ (Đội 4 đến Đội7), Xã An Mỹ, Huyện Mỹ Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Hoài Đức 153010 Điểm BĐVHX Kim Chung Sô´0, Thôn Yên Vĩnh, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Hoài Đức 153000 Điểm BĐVHX Di Trạch Sô´0, Xóm Đa, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Hoài Đức 153080 Điểm BĐVHX Vân Canh Sô´0, Thôn Kim Hoàng, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Hoài Đức 152920 Điểm BĐVHX Đức Thượng Sô´0, Thôn Cựu Quán, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Hoài Đức 153041 Điểm BĐVHX Sơn Đồng Sô´0, Xóm Thượng, Xã Sơn Đồng , Huyện Hoài Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Hoài Đức 153070 Điểm BĐVHX Lại Yên Sô´0, Xóm 4, Xã Lai Yên, Huyện Hoài Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Hoài Đức 153100 Điểm BĐVHX Song Phương Sô´0, Thôn Phương Viên, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Hoài Đức 153060 Điểm BĐVHX Đắc Sở Sô´0, Xóm 5, Xã Đắc Sở, Huyện Hoài Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Hoài Đức 153020 Điểm BĐVHX Yên Sở Sô´0, Thôn 5 ( Kỳ ), Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Hoài Đức 152990 Điểm BĐVHX Cát Quế Sô´0, Khu Vực 1, Xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Hoài Đức 152960 Bưu cục cấp 3 Chợ Sấu Sô´0, Xóm Quê, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Hoài Đức 152940 Điểm BĐVHX Minh Khai Sô´0, Thôn Minh Hoà, Xã Minh Khai, Huyện Hoài Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Hoài Đức 153140 Điểm BĐVHX An Thượng Sô´0, Thôn Ngự Câu, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Hoài Đức 153130 Bưu cục cấp 3 Ngãi Cầu Sô´0, Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Hoài Đức 153110 Bưu cục cấp 3 Vân Côn Sô´0, Thôn Phương Quan, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Hoài Đức 153090 Điểm BĐVHX Tiền Yên Sô´0, Thôn Yên Thái, Xã Tiền Yên, Huyện Hoài Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Hoài Đức 153180 Điểm BĐVHX Đông La Sô´0, Thôn Đông Lao, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Hoài Đức 153111 Điểm BĐVHX Vân Côn Sô´0, Thôn Vân Côn, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Hoài Đức 152900 Bưu cục cấp 2 Hoài Đức Sô´0, Khu 6, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Hoài Đức 152954 Hòm thư Công cộng độc lập xã Đức Giang Thôn Lưu Xá, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức
Thành Phố Hà Nội Huyện Hoài Đức 153161 Hòm thư Công cộng độc lập xã La Phù Xóm Độc Lập, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức
Thành Phố Hà Nội Quận Hà Đông 152611 Điểm BĐVHX Dương Nội Sô´0, Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông
Thành Phố Hà Nội Quận Hà Đông 152570 Điểm BĐVHX Biên Giang Sô´0, Tổ dân phố Yên Phúc, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông
Thành Phố Hà Nội Quận Hà Đông 152381 Điểm BĐVHX Đa Sỹ Sô´0, Tổ dân phố số 8, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông
Thành Phố Hà Nội Quận Hà Đông 152382 Điểm BĐVHX Kiến Hưng Sô´0, Tổ dân phố số 9, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông
Thành Phố Hà Nội Quận Hà Đông 151090 Bưu cục cấp 3 Văn Mỗ Sô´105, Phố Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông
Thành Phố Hà Nội Quận Hà Đông 152260 Bưu cục cấp 3 KHL Văn Phú Sô´0, Phố Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông
Thành Phố Hà Nội Quận Hà Đông 150000 Bưu cục cấp 2 Hà Đông Sô´4, Đường Quang Trung ( 0 Số ), Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông
Thành Phố Hà Nội Quận Hà Đông 151530 Bưu cục cấp 3 Lê Lợi Sô´85, Phố Lê Lợi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông
Thành Phố Hà Nội Quận Hà Đông 151000 Bưu cục cấp 3 Nguyễn Chánh Sô´0 số, Đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông
Thành Phố Hà Nội Quận Hà Đông 152261 Điểm BĐVHX Văn Khê Khối phố 1, Phường La Khê, Quận Hà Đông
Thành Phố Hà Nội Quận Hà Đông 152150 Điểm BĐVHX Hà Cầu Khối 2, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông
Thành Phố Hà Nội Quận Hà Đông 151081 Điểm BĐVHX Văn Mỗ Sô´0 số, Tổ dân phố số 12, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông
Thành Phố Hà Nội Quận Hà Đông 152480 Điểm BĐVHX Phú Lương Sô´0 số, Tổ dân phố số 10 Trinh Lương, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông
Thành Phố Hà Nội Quận Hà Đông 151831 Điểm BĐVHX Vạn Phúc Sô´0 số, Khối Chiến Thắng, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông
Thành Phố Hà Nội Quận Hà Đông 152440 Bưu cục cấp 3 Phú Lãm Sô´0 số, Phố Xốm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông
Thành Phố Hà Nội Quận Hà Đông 151100 Bưu cục cấp 3 Nguyễn Trãi Sô´94, Phố Trần Phú, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông
Thành Phố Hà Nội Quận Hà Đông 152351 Điểm BĐVHX Yên Nghĩa Tổ dân phố số 10 – Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông
Thành Phố Hà Nội Quận Hà Đông 150900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Hà Tây Sô´4, Đường Quang Trung ( 0 Số ), Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông
Thành Phố Hà Nội Quận Hà Đông 152590 Điểm BĐVHX Đồng Mai Tổ dân phố 1 – Cổ Bản, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông
Thành Phố Hà Nội Quận Hà Đông 152080 Bưu cục cấp 3 KHL Hà Đông Sô´số 4, Đường Quang Trung ( 0 Số ), Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông
Thành Phố Hà Nội Quận Hà Đông 152090 Bưu cục cấp 3 HCC Hà Đông Sô´4, Đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông
Thành Phố Hà Nội Quận Hà Đông 152290 Bưu cục cấp 3 La Khê Sô´No09, Đường Lê Văn Lương kéo dài, Phường La Khê, Quận Hà Đông
Thành Phố Hà Nội Quận Hà Đông 152455 Bưu cục cấp 3 Ba La Tổ dân phố số 9, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông
Thành Phố Hà Nội Huyện Đan Phượng 153300 Bưu cục cấp 2 Đan Phượng Sô´0, Đường 32, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng
Thành Phố Hà Nội Huyện Đan Phượng 153520 Điểm BĐVHX Đồng Tháp Sô´0, Thôn Bãi Tháp, Xã Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng
Thành Phố Hà Nội Huyện Đan Phượng 153450 Bưu cục cấp 3 Thọ An Sô´0, Thôn Đông Hải, Xã Thọ An, Huyện Đan Phượng
Thành Phố Hà Nội Huyện Đan Phượng 153460 Điểm BĐVHX Trung Châu Sô´0, Thôn 7, Xã Trung Châu, Huyện Đan Phượng
Thành Phố Hà Nội Huyện Đan Phượng 153500 Điểm BĐVHX Phương Đình Sô´0, Thôn Địch Trung, Xã Phương Đình, Huyện Đan Phượng
Thành Phố Hà Nội Huyện Đan Phượng 153380 Điểm BĐVHX Thượng Mỗ Sô´0, Thôn Đại Phú, Xã Thượng Mỗ, Huyện Đan Phượng
Thành Phố Hà Nội Huyện Đan Phượng 153310 Bưu cục cấp 3 Bến Xe Phùng Sô´0, Đường 32, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng
Thành Phố Hà Nội Huyện Đan Phượng 153350 Bưu cục cấp 3 Tân Hội Sô´0, Thôn Thuý Hội, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng
Thành Phố Hà Nội Huyện Đan Phượng 153360 Điểm BĐVHX Tân Lập Sô´0, Thôn Đan Hội, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng
Thành Phố Hà Nội Huyện Đan Phượng 153440 Điểm BĐVHX Liên Trung Sô´0, Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng
Thành Phố Hà Nội Huyện Đan Phượng 153430 Điểm BĐVHX Liên Hà Sô´0, Thôn Đoài, Xã Liên Hà, Huyện Đan Phượng
Thành Phố Hà Nội Huyện Đan Phượng 153410 Điểm BĐVHX Hồng Hà Sô´0, Thôn Bá Nội, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng
Thành Phố Hà Nội Huyện Đan Phượng 153480 Điểm BĐVHX Thọ Xuân Sô´0, Thôn ( Cụm Dân Cư Số 3 ), Xã Thọ Xuân, Huyện Đan Phượng
Thành Phố Hà Nội Huyện Đan Phượng 153330 Điểm BĐVHX Song Phượng Sô´0, Thôn Tháp Thượng, Xã Song Phượng, Huyện Đan Phượng
Thành Phố Hà Nội Huyện Đan Phượng 153400 Điểm BĐVHX Hạ Mỗ Sô´0, Thôn Hạ Mỗ, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng
Thành Phố Hà Nội Huyện Đan Phượng 153424 Điểm BĐVHX Liên Hồng Sô´0, Thôn Tổ, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156130 Điểm BĐVHX Tiên Phương Sô´0, Thôn Cổ Pháp, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156121 Điểm BĐVHX Phụng Châu Sô´0, Thôn Chùa Trầm, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156310 Điểm BĐVHX Đại Yên Sô´0, Xóm Yên Khê, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156470 Điểm BĐVHX Thuỵ Hương Sô´0, Thôn Phúc Cầu, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156480 Điểm BĐVHX Lam Điền Sô´0, Thôn Đại Từ, Xã Lam Điền, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156490 Điểm BĐVHX Hoàng Diệu Sô´0, Thôn Cốc Hạ, Xã Hoàng Diệu, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156350 Điểm BĐVHX Hợp Đồng Sô´0, Thôn Thái Hoà, Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156360 Bưu cục cấp 3 Quảng Bị Sô´0, Thôn Quảng Bị 5, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156460 Điểm BĐVHX Hồng Phong Sô´0, Thôn Yên Cốc, Xã Hồng Phong, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156520 Điểm BĐVHX Đồng Phú Sô´0, Thôn Hoàng Xá, Xã Đồng Phú, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156550 Điểm BĐVHX Hoà Chính Sô´0, Thôn Lưu Xá, Xã Hoà Chính, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156560 Điểm BĐVHX Phú Nam An Sô´0, Thôn Tân Thôn, Xã Phú Nam An, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156530 Điểm BĐVHX Văn Võ Sô´0, Thôn Cấp Tiến, Xã Văn Võ, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156510 Điểm BĐVHX Thượng Vực Sô´0, Thôn An Thượng, Xã Thượng Vực, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156330 Điểm BĐVHX Tốt Động Sô´0, Thôn Đầm Kênh, Xã Tốt Động, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156391 Điểm BĐVHX Hoàng Văn Thụ Sô´0, Thôn Công Am, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156390 Bưu cục cấp 3 Hoàng Văn Thụ Sô´0, Thôn Văn Phú, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156410 Điểm BĐVHX Hữu Văn Sô´0, Khu Trung Tâm, Xã Hữu Văn, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156370 Điểm BĐVHX Mỹ Lương Sô´0, Khu Trung Tâm, Xã Mỹ Lương, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156431 Điểm BĐVHX Trần Phú Sô´0, Khu Trung Tâm, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156430 Bưu cục cấp 3 Miếu Môn Sô´0, Phố Miếu Môn, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156450 Điểm BĐVHX Đồng Lạc Sô´0, Khu Trung Tâm, Xã Đồng Lạc, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156220 Điểm BĐVHX Thuỷ Xuân Tiên Sô´0, Thôn Xuân Linh, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156160 Điểm BĐVHX Đông Phương Yên Sô´0, Khu Trung Tâm, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156300 Điểm BĐVHX Tân Tiến Thôn Đông Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156280 Điểm BĐVHX Nam Phương Tiến Sô´0, Thôn Nam Hài, Xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156260 Điểm BĐVHX Trung Hoà Sô´0, Thôn Trung Cao, Xã Trung Hoà, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156140 Điểm BĐVHX Phú Nghĩa Sô´0, Thôn Quan Châm, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156200 Bưu cục cấp 3 Xuân Mai Sô´0, Khu Tân Bình, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156250 Bưu cục cấp 3 Trường Yên Sô´0, Thôn Yên Trường, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156100 Bưu cục cấp 2 Chương Mỹ Sô´0, Phố Chợ Chúc Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156277 Điểm BĐVHX Thanh Bình Khu Trung Tâm, Xã Thanh Bình, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156255 Điểm BĐVHX Trường Yên Khu Trung Tâm, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156191 Điểm BĐVHX Đông Sơn Khu Trung Tâm, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156245 Điểm BĐVHX Ngọc Hoà Sô´0, Thôn Chúc Lý, Xã Ngọc Hoà, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ 156366 Điểm BĐVHX Quảng Bị Sô´0, Thôn Quảng Bị 2, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 154700 Bưu cục cấp 2 Ba Vì Sô´0, Đường 32, Thị Trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 154870 Điểm BĐVHX Vật Lại Sô´0, Thôn Vật Lại, Xã Vật Lại, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 154740 Điểm BĐVHX Đông Quang Sô´0, Thôn Đông Viên, Xã Đồng Quang, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 154840 Điểm BĐVHX Đồng Thái Sô´0, Thôn Chi Lai, Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 154890 Điểm BĐVHX Thái Hoà Sô´0, Thôn Cộng Hoà, Xã Thái Hoà, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 154880 Bưu cục cấp 3 Nhông Sô´0, Thôn Phú Hữu, Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 154940 Điểm BĐVHX Tòng Bạt Sô´0, Thôn Thái Bạt, Xã Tòng Bạt, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 154950 Bưu cục cấp 3 Sơn Đà Sô´0, Thôn Đan Thê, Xã Sơn Đà, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 154971 Điểm BĐVHX Cẩm Lĩnh Sô´0, Thôn Đông Phương, Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 154970 Bưu cục cấp 3 Suối Hai Sô´0, Thôn Cẩm Tân, Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 154990 Điểm BĐVHX Ba Trại Sô´0, Thôn 5, Xã Ba Trại, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 154750 Điểm BĐVHX Cam Thượng Sô´0, Thôn Cốc Thôn, Xã Cam Thượng, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 155071 Điểm BĐVHX Vân Hòa Sô´0, Thôn Đức Thịnh, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 155070 Bưu cục cấp 3 Tản Lĩnh Sô´0, Thôn Cẩm Phương, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 155090 Điểm BĐVHX Vân Hoà Sô´0, Thôn Bặn, Xã Vân Hoà, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 155110 Điểm BĐVHX Yên Bài Sô´0, Thôn Muỗi, Xã Yên Bài, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 154960 Điểm BĐVHX Thuần Mỹ Sô´0, Thôn Lương Khê, Xã Thuần Mỹ, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 155011 Điểm BĐVHX Minh Quang Sô´0, Thôn Sổ, Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 155040 Điểm BĐVHX Ba Vì Sô´0, Thôn Hợp Sơn, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 155050 Điểm BĐVHX Khánh Thượng Sô´0, Thôn Bưởi, Xã Khánh Thượng, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 154730 Điểm BĐVHX Chu Minh Sô´0, Thôn Chu Quyến, Xã Chu Minh, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 154770 Điểm BĐVHX Minh Châu Sô´0, Thôn 2, Xã Minh Châu, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 154790 Điểm BĐVHX Phú Châu Sô´0, Thôn Phú Xuyên, Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 154810 Điểm BĐVHX Châu Sơn Thôn Hạc Sơn, Xã Châu Sơn, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 154820 Điểm BĐVHX Tản Hồng Sô´0, Thôn La Thiện, Xã Tản Hồng, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 154830 Điểm BĐVHX Phú Cường Sô´0, Thôn Phú Thịnh, Xã Phú Cường, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 154920 Điểm BĐVHX Cổ Đô Sô´0, Thôn Cổ Đô, Xã Cổ Đô, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 154900 Điểm BĐVHX Phú Đông Sô´0, Thôn Phú Nghĩa, Xã Phú Đông, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 154910 Điểm BĐVHX Phong Vân Sô´0, Thôn Phong Vân, Xã Phong Vân, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 154850 Bưu cục cấp 3 Vạn Thắng Sô´0, Thôn Chợ Mơ, Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 154800 Điểm BĐVHX Phú Phương Sô´0, Thôn Phương Khê, Xã Phú Phương, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 155140 Điểm BĐVHX Tiên Phong Sô´0, Thôn Thanh Lũng, Xã Tiên Phong, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 155010 Bưu cục cấp 3 Chợ Mộc Sô´0, Thôn Mộc, Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 154858 Điểm BĐVHX Vạn Thắng Sô´0, Thôn Mai Trai, Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 155132 Điểm BĐVHX Thuỵ An Sô´0, Thôn Liên Minh, Xã Thụy An, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Ba Vì 154956 Điểm BĐVHX Sơn Đà Sô´0, Thôn Đan Thê, Xã Sơn Đà, Huyện Ba Vì
Thành Phố Hà Nội Huyện Mê Linh 142000 Bưu cục cấp 2 Mê Linh Thôn Đại Bái, Xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh
Thành Phố Hà Nội Huyện Mê Linh 142160 Bưu cục cấp 3 Tiền Phong Thôn Yên Nhân, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh
Thành Phố Hà Nội Huyện Mê Linh 142080 Bưu cục cấp 3 Thạch Đà Thôn 1, Xã Thạch Đà, Huyện Mê Linh
Thành Phố Hà Nội Huyện Mê Linh 142060 Điểm BĐVHX Chu Phan Thôn Chu Phan, Xã Chu Phan, Huyện Mê Linh
Thành Phố Hà Nội Huyện Mê Linh 142200 Điểm BĐVHX Quang Minh Thôn Gia Thượng, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh
Thành Phố Hà Nội Huyện Mê Linh 142090 Điểm BĐVHX Hoàng Kim Thôn Hoàng Xá, Xã Hoàng Kim, Huyện Mê Linh
Thành Phố Hà Nội Huyện Mê Linh 142180 Điểm BĐVHX Kim Hoa Thôn Phù Trì, Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh
Thành Phố Hà Nội Huyện Mê Linh 142020 Điểm BĐVHX Liên Mạc Thôn Bồng Mạc, Xã Liên Mạc, Huyện Mê Linh
Thành Phố Hà Nội Huyện Mê Linh 142140 Điểm BĐVHX Mê Linh Thôn Hạ Lôi, Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh
Thành Phố Hà Nội Huyện Mê Linh 142070 Điểm BĐVHX Tam Đồng Thôn Tam Báo, Xã Tam Đồng , Huyện Mê Linh
Thành Phố Hà Nội Huyện Mê Linh 142110 Điểm BĐVHX Thanh Lâm Thôn Đức Hậu, Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh
Thành Phố Hà Nội Huyện Mê Linh 142040 Điểm BĐVHX Tiến Thịnh Thôn Thọ Lão, Xã Tiến Thịnh, Huyện Mê Linh
Thành Phố Hà Nội Huyện Mê Linh 142001 Điểm BĐVHX Tiến Thắng Thôn Bạch Trữ, Xã Tiến Thắng, Huyện Mê Linh
Thành Phố Hà Nội Huyện Mê Linh 142150 Điểm BĐVHX Tráng Việt Thôn Tráng Việt, Xã Tráng Việt , Huyện Mê Linh
Thành Phố Hà Nội Huyện Mê Linh 142010 Điểm BĐVHX Tự Lập Thôn Phú Mỹ, Xã Tự Lập, Huyện Mê Linh
Thành Phố Hà Nội Huyện Mê Linh 142030 Điểm BĐVHX Vạn Yên Thôn Yên Nội, Xã Vạn Yên, Huyện Mê Linh
Thành Phố Hà Nội Huyện Mê Linh 142101 Điểm BĐVHX Văn Khê Thôn Văn Quán, Xã Văn Khê, Huyện Mê Linh
Thành Phố Hà Nội Huyện Mê Linh 142229 Hòm thư Công cộng Thị trấn Chi Đông Phố Thị trấn Chi Đông, Thị Trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh
Thành Phố Hà Nội Huyện Mê Linh 142219 Bưu cục cấp 3 Khu công nghiệp Quang Minh Sô´Lô 46, Lô 1 đến 46, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 139000 Bưu cục cấp 2 Sóc Sơn Tổ 8, Khu C, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 140100 Bưu cục cấp 3 Trung Giã Phố Nỷ, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 140900 Bưu cục cấp 3 Kim Anh Phố Kim Anh, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 140600 Bưu cục cấp 3 Phủ Lỗ Khu Đường 3, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 140700 Bưu cục cấp 3 Nội Bài Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 141300 Bưu cục cấp 3 Tân Dân Thôn Thanh Vân, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 141400 Bưu cục cấp 3 Minh Trí Thôn Thắng Trí, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 141500 Điểm BĐVHX Bắc Sơn Thôn Chấu, Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 141000 Điểm BĐVHX Minh Phú Thôn Kinh tế mới Ban Tiện, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 140800 Điểm BĐVHX Phú Cường Thôn Thụy Hương, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 139600 Điểm BĐVHX Mai Đình Thôn Lạc Tài, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 140701 Điểm BĐVHX Phú Minh Thôn Thắng Lợi, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 140300 Điểm BĐVHX Bắc Phú Thôn Yên Tàng, Xã Bắc Phú, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 140000 Điểm BĐVHX Hồng Kỳ Thôn Phú Điền, Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 140400 Điểm BĐVHX Xuân Giang Phố Thá, Xã Xuân Giang, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 139100 Điểm BĐVHX Tiên Dược Thôn Miếu Thờ, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 140500 Điểm BĐVHX Kim Lũ Thôn Xuân Dương, Xã Kim Lũ, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 139500 Điểm BĐVHX Đông Xuân Thôn Thanh Thủy, Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 139800 Điểm BĐVHX Hiền Ninh Thôn Nam Cương, Xã Hiền Ninh, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 141100 Điểm BĐVHX Việt Long Thôn Tiên Tảo, Xã Việt Long, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 140200 Điểm BĐVHX Tân Hưng Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 139400 Điểm BĐVHX Đức Hòa Thôn Đức Hậu, Xã Đức Hoà, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 139300 Điểm BĐVHX Tân Minh Khu Núi đôi, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 141200 Điểm BĐVHX Xuân Thu Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 139900 Điểm BĐVHX Nam Sơn Xóm Thanh Hoa, Xã Nam Sơn, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 140901 Điểm BĐVHX Thanh Xuân Đường Thạch Lỗi, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 139700 Điểm BĐVHX Quang Tiến Thôn Xuân Bách, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 141401 Điểm BĐVHX Minh Trí Thôn Thái Lai, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 141301 Điểm BĐVHX Tân Dân Thôn Quán Mỹ, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 140601 Điểm BĐVHX Phủ Lỗ Khu Đường 2, Xã Phủ Lỗ, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 139013 Đại lý bưu điện Chợ Sóc Sơn Tổ 1, Khu A, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 139014 Đại lý bưu điện Anh Ngữ QTế Tổ 8, Khu C, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 139310 Đại lý bưu điện Trường Sơn Khu Thủy Lợi 2, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 139020 Hòm thư Công cộng Bưu Tá Sóc Sơn Tổ 8, Khu C, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 100915 Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) Hà Nội EMS QT Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 139205 Hòm thư Công cộng UBND xã Phù Linh Thôn Cộng Hòa, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 140708 Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Quốc Tế đến Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 140709 Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Quốc tế chiều đi (công văn) Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 140710 Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Quốc tế (Chuyển hoàn) Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 140711 Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho hải quan Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 140712 Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kiểm hóa Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 140713 Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho chờ thuế Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 140714 Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho soi máy Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 141010 Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Hà Nội EMSQT NDD Thôn Thanh Trí, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 140815 Đại lý bưu điện Thái Bình Dương Khu Sân Bay Nội Bài, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 139040 Bưu cục cấp 3 Nhà ga T2 Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 140720 Bưu cục cấp 3 Nhà ga T1 Sô´1, Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 140715 Bưu cục cấp 3 Nội Bài TC (EMS) Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn 100954 Bưu cục cấp 1 BC Ngoai Dich 2 Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
Thành Phố Hà Nội Huyện Đông Anh 136000 Bưu cục cấp 2 Đông Anh Tổ 4, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh
Thành Phố Hà Nội Huyện Đông Anh 136020 Bưu cục cấp 3 Ga Đông Anh Tổ 13, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh
Thành Phố Hà Nội Huyện Đông Anh 138000 Bưu cục cấp 3 Bắc Thăng Long Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh
Thành Phố Hà Nội Huyện Đông Anh 137800 Bưu cục cấp 3 Lộc Hà Thôn Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh
Thành Phố Hà Nội Huyện Đông Anh 138300 Bưu cục cấp 3 Khu Công Nghiệp Thăng Long Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh
Thành Phố Hà Nội Huyện Đông Anh 136800 Điểm BĐVHX Cổ Loa Xóm Chợ, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh
Thành Phố Hà Nội Huyện Đông Anh 137700 Điểm BĐVHX Dục Tú Thôn Tiền, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh
Thành Phố Hà Nội Huyện Đông Anh 136700 Điểm BĐVHX Việt Hùng Thôn Đông, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh
Thành Phố Hà Nội Huyện Đông Anh 136600 Điểm BĐVHX Xuân Nộn Thôn Xuân Nộn, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh
Thành Phố Hà Nội Huyện Đông Anh 137200 Điểm BĐVHX Kim Nỗ Thôn Bắc, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh
Thành Phố Hà Nội Huyện Đông Anh 136300 Điểm BĐVHX Tiên Dương Thôn Tiên Kha, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh
Thành Phố Hà Nội Huyện Đông Anh 137600 Điểm BĐVHX Liên Hà Thôn Hà Lỗ, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh
Thành Phố Hà Nội Huyện Đông Anh 137100 Điểm BĐVHX Vĩnh Ngọc Thôn Phương Trạch, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh
Thành Phố Hà Nội Huyện Đông Anh 138100 Điểm BĐVHX Võng La Thôn Đại Độ, Xã Võng La, Huyện Đông Anh
Thành Phố Hà Nội Huyện Đông Anh 136500 Điểm BĐVHX Nguyên Khê Thôn Khê Nữ, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh
Thành Phố Hà Nội Huyện Đông Anh 137900 Điểm BĐVHX Đông Hội Thôn Lại Đà, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh
Thành Phố Hà Nội Huyện Đông Anh 138301 Điểm BĐVHX Kim Chung Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh
Thành Phố Hà Nội Huyện Đông Anh 138001 Điểm BĐVHX Hải Bối Thôn Hải Bối, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh
Thành Phố Hà Nội Huyện Đông Anh 138200 Điểm BĐVHX Đại Mạch Thôn Đại Đồng, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh
Thành Phố Hà Nội Huyện Đông Anh 137801 Điểm BĐVHX Mai Lâm Thôn Mai Hiên, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh
Thành Phố Hà Nội Huyện Đông Anh 137000 Điểm BĐVHX Tàm Xá Thôn Đông, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh
Thành Phố Hà Nội Huyện Đông Anh 136901 Điểm BĐVHX Xuân Canh Thôn Lực Canh, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh
Thành Phố Hà Nội Huyện Đông Anh 136401 Điểm BĐVHX Vân Nội Khu phố Vân Trì, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh
Thành Phố Hà Nội Huyện Đông Anh 138401 Điểm BĐVHX Vân Hà Thôn Hà Khê, Xã Vân Hà, Huyện Đông Anh
Thành Phố Hà Nội Huyện Đông Anh 136200 Điểm BĐVHX Uy Nỗ Thôn Kính Nỗ, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh
Thành Phố Hà Nội Huyện Đông Anh 137501 Điểm BĐVHX Thuỵ Lâm Thôn Hà Lâm 3, Xã Thụy Lâm, Huyện Đông Anh
Thành Phố Hà Nội Huyện Đông Anh 137400 Điểm BĐVHX Bắc Hồng Thôn Phù Liễn, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh
Thành Phố Hà Nội Huyện Đông Anh 137301 Điểm BĐVHX Nam Hồng Thôn Vệ, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh
Thành Phố Hà Nội Huyện Đông Anh 136420 Bưu cục cấp 3 Vân Trì Khu phố Vân Trì, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Trì 134000 Bưu cục cấp 2 Thanh Trì Tổ 11, Khu Ga, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Trì 134710 Bưu cục cấp 3 Ngọc Hồi Thôn Tự Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Trì 135400 Bưu cục cấp 3 Đông Mỹ Thôn 1, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Trì 134900 Điểm BĐVHX Tả Thanh Oai Thôn Nhân Hoà, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Trì 135300 Điểm BĐVHX Vạn Phúc Thôn 2, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Trì 135000 Điểm BĐVHX Duyên Hà Thôn Văn Uyên, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Trì 134500 Điểm BĐVHX Vĩnh Quỳnh Thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Trì 134800 Điểm BĐVHX Tân Triều Xóm Chùa, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Trì 135401 Điểm BĐVHX Đông Mỹ Thôn 2, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Trì 134100 Điểm BĐVHX Tam Hiệp Thôn Huỳnh Cung, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Trì 134600 Điểm BĐVHX Yên Mỹ Xóm 7, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Trì 135500 Điểm BĐVHX Liên Ninh Thôn Phương Nhị, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Trì 135200 Điểm BĐVHX Đại Áng Thôn Đại Áng, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Trì 134200 Điểm BĐVHX Thanh Liệt Xóm Cầu, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Trì 134411 Hòm thư Công cộng Xã Hữu Hòa Sô´Đội 9, Thôn Thanh Oai, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì
Thành Phố Hà Nội Huyện Thanh Trì 134070 Bưu cục cấp 3 KHL Thanh Trì Sô´7, ngõ 405, Tổ 11, Khu Ga, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì
Thành Phố Hà Nội Huyện Gia Lâm 131000 Bưu cục cấp 2 Gia Lâm Sô´197, Đường Nguyễn Đức Thuận, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm
Thành Phố Hà Nội Huyện Gia Lâm 131300 Điểm BĐVHX Đông Dư Thôn Thượng, Xã Đông Dư, Huyện Gia Lâm
Thành Phố Hà Nội Huyện Gia Lâm 132100 Điểm BĐVHX Bát Tràng Xóm 1 Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm
Thành Phố Hà Nội Huyện Gia Lâm 132900 Điểm BĐVHX Kim Lan Xóm 2, Xã Kim Lan, Huyện Gia Lâm
Thành Phố Hà Nội Huyện Gia Lâm 133000 Điểm BĐVHX Văn Đức Thôn Sơn Hô, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm
Thành Phố Hà Nội Huyện Gia Lâm 132000 Điểm BĐVHX Kiêu Kỵ Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm
Thành Phố Hà Nội Huyện Gia Lâm 131600 Điểm BĐVHX Phú Thị Thôn Tân Tảo, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm
Thành Phố Hà Nội Huyện Gia Lâm 132800 Điểm BĐVHX Lệ Chi Thôn Chi Nam, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm
Thành Phố Hà Nội Huyện Gia Lâm 131500 Điểm BĐVHX Đặng Xá Thôn Cự Đà, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm
Thành Phố Hà Nội Huyện Gia Lâm 131400 Điểm BĐVHX Cổ Bi Thôn Cam, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm
Thành Phố Hà Nội Huyện Gia Lâm 131001 Điểm BĐVHX Trâu Quỳ Thôn Đào Nguyễn, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm
Thành Phố Hà Nội Huyện Gia Lâm 132200 Bưu cục cấp 3 Yên Viên Sô´183, Đường Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm
Thành Phố Hà Nội Huyện Gia Lâm 132400 Điểm BĐVHX Yên Thường Thôn Yên Thường, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm
Thành Phố Hà Nội Huyện Gia Lâm 133100 Điểm BĐVHX Dương Hà Thôn Thượng, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm
Thành Phố Hà Nội Huyện Gia Lâm 132500 Điểm BĐVHX Đình Xuyên Thôn 1, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm
Thành Phố Hà Nội Huyện Gia Lâm 131800 Điểm BĐVHX Phù Đổng Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm
Thành Phố Hà Nội Huyện Gia Lâm 132700 Điểm BĐVHX Trung Mầu Thôn Trung Màu, Xã Trung Mầu, Huyện Gia Lâm
Thành Phố Hà Nội Huyện Gia Lâm 131710 Điểm BĐVHX Dương Quang Thôn Yên Mỹ, Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm
Thành Phố Hà Nội Huyện Gia Lâm 132315 Hòm thư Công cộng Xã Yên Viên Sô´ngõ 7, Thôn Cống Thôn, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm
Thành Phố Hà Nội Huyện Gia Lâm 132615 Hòm thư Công cộng Xã Ninh Hiệp Thôn 1, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm
Thành Phố Hà Nội Huyện Gia Lâm 131212 Hòm thư Công cộng Xã Đa Tốn Dãy nhà A, Khu dân cư Đê Đa Tốn, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm
Thành Phố Hà Nội Huyện Gia Lâm 131911 Hòm thư Công cộng Xã Kim Sơn Phố Keo, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm
Thành Phố Hà Nội Huyện Gia Lâm 131514 Hòm thư Công cộng Xã Đặng Xá Thôn Cự Đà, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm
Thành Phố Hà Nội Huyện Gia Lâm 133107 Hòm thư Công cộng Xã Dương Hà Sô´xóm Đình, Thôn Trung 1, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm
Thành Phố Hà Nội Huyện Gia Lâm 132114 Hòm thư Công cộng Xã Bát Tràng Sô´xóm 5, Thôn Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm
Thành Phố Hà Nội Huyện Gia Lâm 131118 Hòm thư Công cộng Xã Dương Xá Đường 79, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm
Thành Phố Hà Nội Huyện Gia Lâm 131070 Bưu cục cấp 3 KHL Gia Lâm Sô´197, Đường Nguyễn Đức Thuận, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm
Thành Phố Hà Nội Huyện Gia Lâm 131220 Bưu cục cấp 3 Đa Tốn Khu Chợ Bún, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 129000 Bưu cục cấp 2 Cầu Diễn 2 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 129700 Bưu cục cấp 3 Nhổn Thôn Văn Trì, Xã Minh Khai, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 130000 Điểm BĐVHX Đại Mỗ Tổ dân phố xóm Tháp, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 130500 Bưu cục cấp 3 Tài Chính Xóm 6, Xã Đông Ngạc, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 130501 Điểm BĐVHX Đông Ngạc Xóm 3, Xã Đông Ngạc, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 129301 Điểm BĐVHX Xuân Đỉnh Thôn Đông, Xã Xuân Đỉnh, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 129900 Điểm BĐVHX Thụy Phương Thôn Đông Sen, Xã Thụy Phương, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 130400 Điểm BĐVHX Thượng Cát Thôn Đông Ba, Xã Thượng Cát, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 130301 Điểm BĐVHX Trung Văn Thôn Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 129810 Bưu cục cấp 3 Cổ Nhuế Thôn Viên 1, Xã Cổ Nhuế, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 130200 Điểm BĐVHX Liên Mạc Xóm Cổng Cầu, Xã Liên Mạc, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 129100 Bưu cục cấp 3 Thăng Long Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 129140 Bưu cục cấp 3 Mỹ Đình 2 Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 100930 Bưu cục văn phòng DP – Hà Nội Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 100920 Bưu cục Khai thác Liên tỉnh KTNT Hà Nội Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 100910 Bưu cục Khai thác Liên tỉnh KTLT Hà Nội Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 100955 Bưu cục Ngoại dịch ND – Hà Nội Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 100925 Bưu cục văn phòng UT – Hà Nội Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 100959 Bưu cục Trung chuyển TC – Hà Nội Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 129834 Điểm BĐVHX Nguyễn Văn Thạc Đường Cổ Nhuế, Xã Cổ Nhuế, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 129629 Điểm BĐVHX Xuân Phương Thôn Thị Cẩm, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 129731 Điểm BĐVHX Minh Khai Thôn Ngoạ Long, Xã Minh Khai, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 129150 Bưu cục cấp 3 Mỹ Đình 3 Thôn Nhân Mỹ, Xã Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 100960 Bưu cục Tài Chính MOC Ngoại dịch Sô´5, Đường Phạm Hùng, Xã Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 100961 Bưu cục Tài Chính MOC Nội dịch Sô´5, Đường Phạm Hùng, Xã Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 130660 Bưu cục Phát cấp 1 Bưu cục phát Ngoại dịch Sô´số 5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 100940 Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) Bưu cục Khai thác Chuyển phát nhanh Sô´số 5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 100916 Bưu cục Trung chuyển Hà Nội EMS LT Sô´26, Đường Phạm Văn Đồng, Xã Xuân Đỉnh, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 130315 Bưu cục văn phòng Trung chuyển nội tỉnh Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 101000 Bưu cục khai thác cấp 1 Hà Nội EMS NT Sô´26, Đường Phạm Văn Đồng, Xã Xuân Đỉnh, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 101006 Bưu cục cấp 3 [EMS] Giao dịch Tân Xuân Đường Tân Xuân, Xã Xuân Đỉnh, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 130670 Bưu cục Phát cấp 1 BCP Phạm Hùng Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 100956 Bưu cục Ngoại dịch Bưu cục Ngoại dịch NB Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 130680 Bưu cục cấp 3 UT VCKVMB Khu phố Lô A2/CN8 cụm công nghiệp vừa và n, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 130656 Bưu cục cấp 3 TMĐT Nguyễn Cơ Thạch Sô´14, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 100958 Bưu cục Trung chuyển Trung chuyển nội tỉnh Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 130655 Bưu cục cấp 3 KHL Thăng Long Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 100931 Bưu cục văn phòng DP – VP CÔNG TY Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 129090 Bưu cục cấp 3 KHL Mỹ Đình Sô´19, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 130760 Bưu cục cấp 3 UT VCKVMB 2 Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 130020 Bưu cục cấp 3 Đại Mỗ Sô´522, Tổ dân phố xóm Tháp, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 130665 Bưu cục cấp 3 HCC Từ Liêm Sô´19, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 130690 Bưu cục cấp 3 Xuân Phương Sô´171, Đường Xuân Phương, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 130657 Bưu cục cấp 3 TMĐT Thường Tín Sô´14, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm 110959 Bưu cục Trung chuyển TC Hà Nội 2 Sô´5, Đường Mỹ Đình, ngõ 322, ngách 322/158, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội Quận Long Biên 125600 Bưu cục cấp 3 Sài Đồng Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên
Thành Phố Hà Nội Quận Long Biên 126200 Điểm BĐVHX Thạch Bàn Tổ 6, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên
Thành Phố Hà Nội Quận Long Biên 125700 Điểm BĐVHX Cự Khối Tổ 10, Phường Cự Khối, Quận Long Biên
Thành Phố Hà Nội Quận Long Biên 126000 Điểm BĐVHX Giang Biên Tổ 1, Phường Giang Biên, Quận Long Biên
Thành Phố Hà Nội Quận Long Biên 126100 Điểm BĐVHX Phúc Lợi Tổ 1, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên
Thành Phố Hà Nội Quận Long Biên 125400 Bưu cục cấp 3 Đức Giang Sô´147, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên
Thành Phố Hà Nội Quận Long Biên 125000 Bưu cục cấp 3 Long Biên Sô´366, Phố Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên
Thành Phố Hà Nội Quận Long Biên 125900 Điểm BĐVHX Thượng Thanh Tổ 10, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên
Thành Phố Hà Nội Quận Long Biên 126300 Điểm BĐVHX Long Biên Sô´Tổ 13 Trạm, Tổ 13, Phường Long Biên, Quận Long Biên
Thành Phố Hà Nội Quận Long Biên 125490 Bưu cục cấp 3 Ngô Gia Tự Sô´147, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên
Thành Phố Hà Nội Quận Long Biên 126410 Bưu cục cấp 3 KT Đức Giang Sô´147, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên
Thành Phố Hà Nội Quận Long Biên 126460 Bưu cục cấp 3 KHL TT5 Sô´79, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên
Thành Phố Hà Nội Quận Long Biên 125355 Đại lý bưu điện Khai thác Quốc tế Việt Nam Sô´158, Ngõ 158, Phố Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên
Thành Phố Hà Nội Quận Long Biên 125360 Bưu cục cấp 3 Nguyễn Văn Cừ Sô´23, Ngõ 390, Đường Nguyễn Văn cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên
Thành Phố Hà Nội Quận Tây Hồ 124600 Bưu cục cấp 3 Yên Thái Sô´552, Phố Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ
Thành Phố Hà Nội Quận Tây Hồ 124700 Bưu cục cấp 3 Yên Phụ Sô´16A, Phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ
Thành Phố Hà Nội Quận Tây Hồ 124260 Bưu cục cấp 3 Khu đô thị Ciputra Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ
Thành Phố Hà Nội Quận Tây Hồ 124201 Hòm thư Công cộng độc lập – UBND quận Tây Hồ Sô´675, Phố Vệ Hồ, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ
Thành Phố Hà Nội Quận Tây Hồ 124066 Bưu cục cấp 3 Âu Cơ Sô´397, Đường Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ
Thành Phố Hà Nội Quận Tây Hồ 124065 Bưu cục cấp 3 Lạc Long Quân Sô´642, Đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ
Thành Phố Hà Nội  Quận Cầu Giấy 122000 Bưu cục cấp 2 Cầu Giấy Sô´165, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy
Thành Phố Hà Nội  Quận Cầu Giấy 122320 Bưu cục cấp 3 Nghĩa Tân Sô´P100, Dãy nhà A15, Khu tập thể Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy
Thành Phố Hà Nội  Quận Cầu Giấy 122300 Bưu cục cấp 3 Hoàng Quốc Việt Sô´393, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy
Thành Phố Hà Nội  Quận Cầu Giấy 122100 Bưu cục cấp 3 Hoàng Sâm Sô´10, Phố Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy
Thành Phố Hà Nội  Quận Cầu Giấy 123105 Hòm thư Công cộng độc lập trường Đại học Quốc gia Hà Nội Sô´136, Đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy
Thành Phố Hà Nội  Quận Cầu Giấy 122801 Hòm thư Công cộng độc lập trường Đại học Thương mại Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy
Thành Phố Hà Nội  Quận Cầu Giấy 122301 Hòm thư Công cộng độc lập trường Nguyễn Ái Quốc Đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy
Thành Phố Hà Nội  Quận Cầu Giấy 123070 Bưu cục cấp 3 KHL Trung Yên Đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy
Thành Phố Hà Nội  Quận Cầu Giấy 123080 Bưu cục cấp 3 Bưu cục Giao dịch EMS Cầu Giấy Sô´1, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy
Thành Phố Hà Nội  Quận Cầu Giấy 123075 Bưu cục cấp 3 Bưu cục Trung Kinh Sô´01, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy
Thành Phố Hà Nội  Quận Cầu Giấy 122080 Bưu cục cấp 3 KHL Cầu Giấy Sô´165, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy
Thành Phố Hà Nội  Quận Cầu Giấy 123085 Bưu cục cấp 3 HCC Đống Đa Đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy
Thành Phố Hà Nội  Quận Cầu Giấy 122045 Bưu cục Phát cấp 1 [EMS] BCP COD Cầu Giấy Sô´1, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy
Thành Phố Hà Nội  Quận Cầu Giấy 122480 Bưu cục cấp 3 Nguyễn Khánh Toàn Sô´5, Đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy
Thành Phố Hà Nội  Quận Cầu Giấy 123068 Bưu cục cấp 3 Trung Hòa Đường Trung Yên 3, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy
Thành Phố Hà Nội Quận Thanh Xuân 120500 Bưu cục cấp 3 Thanh Xuân Bắc Dãy nhà C10, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân
Thành Phố Hà Nội Quận Thanh Xuân 120000 Bưu cục cấp 2 Thanh Xuân Sô´51, Đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân
Thành Phố Hà Nội Quận Thanh Xuân 120700 Bưu cục cấp 3 Khương Mai Sô´185, Phố Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân
Thành Phố Hà Nội Quận Thanh Xuân 121100 Bưu cục cấp 3 Phương Liệt Sô´2/40, Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân
Thành Phố Hà Nội Quận Thanh Xuân 120741 Đại lý bưu điện Đô thị Định Công Sô´16, Ngõ 80, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân
Thành Phố Hà Nội Quận Thanh Xuân 120701 Hòm thư Công cộng Đường Trường Chinh Sô´171, Đường Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân
Thành Phố Hà Nội Quận Thanh Xuân 120080 Bưu cục cấp 3 KHL Thanh Xuân Sô´51, Đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân
Thành Phố Hà Nội Quận Thanh Xuân 120120 Bưu cục cấp 3 Khương Đình Sô´20, Đường Khương Đình, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân
Thành Phố Hà Nội Quận Thanh Xuân 121031 Bưu cục cấp 3 Bùi Xương Trạch Sô´148, Phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân
Thành Phố Hà Nội Quận Ba Đình 118000 Bưu cục cấp 3 Cống Vị Sô´218, Phố Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình
Thành Phố Hà Nội Quận Ba Đình 118600 Bưu cục cấp 3 Quán Thánh Sô´8, Phố Quán Thánh, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình
Thành Phố Hà Nội Quận Ba Đình 118400 Bưu cục cấp 3 Giảng Võ Dãy nhà D2, Khu tập thể Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình
Thành Phố Hà Nội Quận Ba Đình 118800 Bưu cục cấp 3 Thanh Niên Sô´số 1, Phố Trấn Vũ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình
Thành Phố Hà Nội Quận Ba Đình 100900 Bưu cục cấp 3 Hà Nội KT1 Sô´175, Phố Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình
Thành Phố Hà Nội Quận Ba Đình 118728 Bưu cục cấp 3 Nguyễn Thái Học Sô´49, Phố Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình
Thành Phố Hà Nội Quận Ba Đình 118457 Đại lý bưu điện Phương Nam Sô´76, Ngõ 84, Phố Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình
Thành Phố Hà Nội Quận Ba Đình 118820 Bưu cục cấp 3 Giao dịch 3 Sô´38, Phố Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình
Thành Phố Hà Nội Quận Ba Đình 118100 Hòm thư Công cộng độc lập – Toà nhà Lotte Sô´6, Phố Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình
Thành Phố Hà Nội Quận Ba Đình 100901 Bưu cục cấp 3 [TW] GD cục BĐTW Hà Nội Sô´175, Phố Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình
Thành Phố Hà Nội Quận Ba Đình 118701 Hòm thư Công cộng độc lập – 34 Trần Phú Sô´34, Phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình
Thành Phố Hà Nội Quận Ba Đình 118757 Bưu cục cấp 3 HCC Hoàn Kiếm Sô´175, Phố Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình
Thành Phố Hà Nội Quận Ba Đình 118518 Hòm thư Công cộng độc lập – 248 Kim Mã Sô´248, Phố Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình
Thành Phố Hà Nội Quận Ba Đình 118327 Hòm thư Công cộng độc lập – 68 phố Ngọc Hà Sô´68, Phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình
Thành Phố Hà Nội Quận Ba Đình 100902 Bưu cục cấp 3 [TW] KT cục BĐTW Hà Nội Sô´175, Phố Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình
Thành Phố Hà Nội Quận Ba Đình 118977 Hòm thư Công cộng độc lập – 14 Láng Hạ Sô´14, Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình
Thành Phố Hà Nội Quận Ba Đình 118030 Bưu cục cấp 3 Bưu cục Đại sứ quán Mỹ Sô´170, Phố Ngọc Khánh, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình
Thành Phố Hà Nội Quận Ba Đình 118027 Hòm thư Công cộng độc lập phố Đội Cấn Sô´526, Phố Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình
Thành Phố Hà Nội Quận Ba Đình 119197 Hòm thư Công cộng độc lập phố Nghĩa Dũng Sô´57, Phố Nghĩa Dũng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình
Thành Phố Hà Nội Quận Ba Đình 119350 Bưu cục cấp 3 Vĩnh Phúc Dãy nhà D, Khu tập thể Di Dân Vĩnh Phúc 7,2 Ha, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình
Thành Phố Hà Nội Quận Đống Đa 115000 Bưu cục cấp 2 Đống Đa Sô´35, Phố Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa
Thành Phố Hà Nội Quận Đống Đa 116700 Bưu cục cấp 3 Đặng Tiến Đông Sô´47, Phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa
Thành Phố Hà Nội Quận Đống Đa 116000 Bưu cục cấp 3 Kim Liên Dãy nhà B15, Khu tập thể Kim Liên, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa
Thành Phố Hà Nội Quận Đống Đa 117000 Bưu cục cấp 3 Láng Trung Sô´95, Phố Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa
Thành Phố Hà Nội Quận Đống Đa 116830 Bưu cục cấp 3 KHL Đống Đa Sô´305, Phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa
Thành Phố Hà Nội Quận Đống Đa 116301 Hòm thư Công cộng độc lập Bệnh viện Việt Pháp Sô´1, Phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa
Thành Phố Hà Nội Quận Đống Đa 115600 Hòm thư Công cộng độc lập Phố Tôn Đức Thắng Sô´158, Phố Tôn Đức Thắng, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa
Thành Phố Hà Nội Quận Đống Đa 115723 Hòm thư Công cộng độc lập 34 Phố Trần Quý Cáp Sô´34, Phố Trần Quý Cáp, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa
Thành Phố Hà Nội Quận Đống Đa 115070 Bưu cục cấp 3 [EMS] Đống Đa Sô´17, Phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa
Thành Phố Hà Nội Quận Đống Đa 116177 Hòm thư Công cộng độc lập Trường Đại học Y Sô´1, Phố Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa
Thành Phố Hà Nội Quận Đống Đa 117130 Bưu cục cấp 3 [EMS] GD Thanh Xuân Sô´172, Đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa
Thành Phố Hà Nội Quận Đống Đa 117140 Bưu cục Phát cấp 1 [EMS] BCP Thanh Xuân Sô´172, Đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa
Thành Phố Hà Nội Quận Đống Đa 115490 Bưu cục cấp 3 Hoàng Cầu Sô´9, Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa
Thành Phố Hà Nội Quận Đống Đa 116965 Bưu cục Phát cấp 1 [EMS] BCP COD Thanh Xuân Sô´172, Đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa
Thành Phố Hà Nội Quận Đống Đa 116765 Bưu cục Phát cấp 1 [EMS] BCP COD Đống Đa Sô´17, Phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa
Thành Phố Hà Nội Quận Đống Đa 115545 Bưu cục cấp 3 [EMS] Cát Linh Sô´19, Phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa
Thành Phố Hà Nội Quận Đống Đa 115356 Bưu cục cấp 3 Xã Đàn Sô´360/40, Phố Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa
Thành Phố Hà Nội Quận Hai Bà Trưng 112310 Bưu cục cấp 3 Giao dịch 6 Sô´2, Phố Vân Hồ 3, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng
Thành Phố Hà Nội Quận Hai Bà Trưng 113900 Bưu cục cấp 3 Chợ Mơ Sô´1, Phố Minh Khai, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng
Thành Phố Hà Nội Quận Hai Bà Trưng 112400 Bưu cục cấp 3 Bách Khoa Sô´P12-A17, Phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng
Thành Phố Hà Nội Quận Hai Bà Trưng 112200 Bưu cục cấp 3 Nguyễn Công Trứ Dãy nhà N8, Khu tập thể Nguyễn Công Trứ, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng
Thành Phố Hà Nội Quận Hai Bà Trưng 113100 Bưu cục cấp 3 Lò Đúc Sô´114, Phố Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng
Thành Phố Hà Nội Quận Hai Bà Trưng 112300 Bưu cục cấp 3 Chuyển Tiền Sô´18, Phố Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng
Thành Phố Hà Nội Quận Hai Bà Trưng 114001 Hòm thư Công cộng độc lập Bệnh viện Thanh Nhàn Sô´48, Phố Thanh Nhàn, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng
Thành Phố Hà Nội Quận Hai Bà Trưng 113068 Hòm thư Công cộng độc lập Trường Đại học KTQD Sô´187, Phố Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng
Thành Phố Hà Nội Quận Hai Bà Trưng 112617 Hòm thư Công cộng độc lập Khách sạn Nikko Sô´68, Phố Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng
Thành Phố Hà Nội Quận Hai Bà Trưng 112050 Bưu cục cấp 3 TMĐT Bạch Đằng Sô´936, Phố Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng
Thành Phố Hà Nội Quận Hai Bà Trưng 113720 Bưu cục cấp 3 Đầm Trấu Sô´27B1, Khu B1đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng
Thành Phố Hà Nội Quận Hai Bà Trưng 113360 Bưu cục cấp 3 Lạc Trung Sô´227, Phố Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng
Thành Phố Hà Nội Quận Hai Bà Trưng 113271 Bưu cục cấp 3 Võ Thị Sáu Sô´86B, Phố Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng
Thành Phố Hà Nội Quận Hai Bà Trưng 114089 Bưu cục cấp 3 KHL Hai Bà Trưng Sô´69, Phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 100000 Bưu cục cấp 1 Giao dịch Trung tâm Sô´75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 100100 Bưu cục cấp 3 Quốc Tế Sô´6, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 110000 Bưu cục cấp 2 Tràng Tiền Sô´66, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 111100 Bưu cục cấp 3 Cửa Nam Sô´22, Phố Cửa Nam, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 111110 Bưu cục cấp 3 Ga Hà Nội Sô´118, Phố Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 111000 Bưu cục cấp 3 Tháp Hà Nội Sô´49, Phố Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 111300 Bưu cục cấp 3 Đồng Xuân Sô´18, Phố Đồng Xuân, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 110220 Bưu cục cấp 3 Lương Văn Can Sô´66, Phố Lương Văn Can, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 100990 Bưu cục Phát hành Báo chí KT VCBC 1 Sô´17, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 100991 Bưu cục Phát hành Báo chí GD PHBCTW 1 Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 100992 Bưu cục cấp 3 GD Đinh lễ Sô´15, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 100994 Bưu cục Phát hành Báo chí PHBC Sô´160, Phố Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 100995 Bưu cục Phát hành Báo chí KT VCBC 2 Sô´4, Phố Lê Văn Linh, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 110140 Bưu cục cấp 3 Phát nhanh Sô´75b, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 110130 Bưu cục cấp 3 KHL Hoàn Kiếm Sô´75b, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 110401 Hòm thư Công cộng độc lập Công ty Tem Sô´14, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 110201 Hòm thư Công cộng độc lập Thư viện Quốc gia Sô´31, Phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 110402 Hòm thư Công cộng độc lập Khách sạn Hilton Opera Sô´6, Phố Đặng Thái Thân, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 110123 Bưu cục cấp 3 Đường thư Đại sứ – Phát nhanh Sô´75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 111770 Bưu cục cấp 3 Bưu cục Giao dịch 5 Sô´78, Đường Bạch Đằng, Phường Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 111400 Bưu cục cấp 3 Hàng Cót Phố Hàng Vải, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 110070 Bưu cục cấp 3 KHL Tràng Tiền Sô´22, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 110170 Bưu cục cấp 3 [EMS] Tràng Tiền Sô´22, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 110050 Bưu cục cấp 3 [EMS] Hồng Hà Đường Phúc Tân, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 110180 Bưu cục cấp 3 KHL Ba Đình Sô´75b, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 110513 Hòm thư Công cộng độc lập phố Nguyễn Chế Nghĩa Sô´4, Phố Nguyễn Chế Nghĩa, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 110911 Hòm thư Công cộng độc lập phố Hàng Bạc Sô´101, Phố Hàng Bạc, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 110307 Hòm thư Công cộng độc lập phố Hàng Đào Sô´1, Phố Hàng Đào, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 111515 Hòm thư Công cộng độc lập phố Hàng Buồm Sô´28, Phố Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 110430 Đại lý bưu điện Công ty Tem Sô´14, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 111670 Bưu cục Phát cấp 1 [EMS] BCP COD Hồng Hà Đường Phúc Tân, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàng Mai 127000 Bưu cục cấp 2 KHL Hoàng Mai Sô´811, Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàng Mai 127010 Bưu cục cấp 3 Tam Trinh Sô´25/28, Phố Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàng Mai 128200 Bưu cục cấp 3 Bắc Linh Đàm Khu Đô Thị Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàng Mai 128300 Bưu cục cấp 3 Đô Thị Định Công Dãy nhà A, Khu chung cư Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàng Mai 127800 Bưu cục cấp 3 Trần Phú Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàng Mai 128400 Điểm BĐVHX Yên Sở Thôn Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàng Mai 127900 Điểm BĐVHX Trần Phú Xóm 5, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàng Mai 127801 Điểm BĐVHX Lĩnh Nam Xóm 9, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàng Mai 128501 Điểm BĐVHX Hoàng Liệt Thôn Tứ Kỳ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàng Mai 128001 Điểm BĐVHX Thịnh Liệt Tổ 21, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàng Mai 128600 Điểm BĐVHX Thanh Trì Thôn Vĩnh Thuận, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàng Mai 127050 Bưu cục Phát cấp 1 Bưu Tá Trần Phú Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàng Mai 127055 Đại lý bưu điện Cty cổ phần Thương Mại và chuyển phát Bắc Việt Sô´22A, Ngõ 319, Phố Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàng Mai 128260 Bưu cục cấp 3 Nguyễn Hữu Thọ Phố Nguyễn Hữu Thọ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàng Mai 127580 Bưu cục cấp 3 Nguyễn An Ninh Sô´12, Phố Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàng Mai 128180 Bưu cục cấp 3 HCC Hai Bà Trưng Dãy nhà A, Khu chung cư Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai
Thành Phố Hà Nội Quận Hoàng Mai 128251 Đại lý bưu điện Đại lý Bưu điện Đại Kim Địa chỉ:Sô´lô 14, Khu Đô Thị Định Công – Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.