MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH KIÊN GIANG

MÃ ZIP CODE TỈNH KIÊN GIANG

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH KIÊN GIANG  LÀ 920000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh KIÊN GIANG do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH KIÊN GIANG

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tình Kiên Giang Huyện Giang Thành 921851 Điểm BĐVHX Tân Khánh Hòa Ấp Hòa Khánh, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành
Tình Kiên Giang Huyện Giang Thành 921860 Điểm BĐVHX Trần Thệ Ấp Trần Thệ, Xã Phú Mỹ, Huyện Giang Thành
Tình Kiên Giang Huyện Giang Thành 921840 Điểm BĐVHX Vĩnh Điều Ấp Cống Cả, Xã Vĩnh Điều, Huyện Giang Thành
Tình Kiên Giang Huyện Giang Thành 921861 Điểm BĐVHX Phú Mỹ Ấp Trà Phô, Xã Phú Mỹ, Huyện Giang Thành
Tình Kiên Giang Huyện Giang Thành 921850 Bưu cục cấp 2 Giang Thành Ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành
Tình Kiên Giang Huyện Giang Thành 921950 Điểm BĐVHX Phú Lợi Ấp Giồng Kè, Xã Phú Lợi, Huyện Giang Thành
Tình Kiên Giang Huyện Giang Thành 921940 Điểm BĐVHX Vĩnh Phú Ấp Mẹt Lung, Xã Vĩnh Phú, Huyện Giang Thành
Tình Kiên Giang Huyện U Minh Thượng 922551 Điểm BĐVHX Thạnh Yên Ấp Xẻo Kè A, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng
Tình Kiên Giang Huyện U Minh Thượng 922720 Điểm BĐVHX An Minh Bắc Ấp An Thạnh, Xã An Minh Bắc, Huyện U Minh Thượng
Tình Kiên Giang Huyện U Minh Thượng 923370 Điểm BĐVHX Hòa Chánh Ấp Vĩnh Hiệp, Xã Hòa Chánh, Huyện U Minh Thượng
Tình Kiên Giang Huyện U Minh Thượng 923250 Điểm BĐVHX Vĩnh Hòa Ấp Vĩnh Thạnh, Xã Vĩnh Hoà, Huyện U Minh Thượng
Tình Kiên Giang Huyện U Minh Thượng 923290 Điểm BĐVHX Minh Thuận Ấp Minh Kiên, Xã Minh Thuận, Huyện U Minh Thượng
Tình Kiên Giang Huyện U Minh Thượng 922577 Điểm BĐVHX Thạnh Yên A Điện thoại: 02973568001
Tình Kiên Giang Huyện U Minh Thượng 924600 Bưu cục cấp 2 U Minh Thượng Ấp Đặng Văn Do, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng
Tình Kiên Giang Huyện U Minh Thượng 924601 Đại lý bưu điện Kênh Làng 2 Ấp Kinh 4, Xã An Minh Bắc, Huyện U Minh Thượng
Tình Kiên Giang Huyện U Minh Thượng 924640 Đại lý bưu điện Minh Kiên Sô´64, Ấp Minh Kiên, Xã Minh Thuận, Huyện U Minh Thượng
Tình Kiên Giang Huyện Kiên Hải 924100 Bưu cục cấp 2 Kiên Hải Ấp 1, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải
Tình Kiên Giang Huyện Kiên Hải 924120 Bưu cục cấp 3 Bãi Nhà A Ấp Bãi Nhà A, Xã Lại Sơn, Huyện Kiên Hải
Tình Kiên Giang Huyện Kiên Hải 924110 Bưu cục cấp 3 An Sơn Ấp Củ Tron, Xã An Sơn, Huyện Kiên Hải
Tình Kiên Giang Huyện Kiên Hải 924121 Điểm BĐVHX Bãi Giếng Ấp Bãi Giếng, Xã Lại Sơn, Huyện Kiên Hải
Tình Kiên Giang Huyện Kiên Hải 924140 Bưu cục cấp 3 Hòn Ngang Ấp An Phú, Xã Nam Du, Huyện Kiên Hải
Tình Kiên Giang Huyện Kiên Hải 924141 Điểm BĐVHX Nam Du Ấp Hòn Mấu, Xã Nam Du, Huyện Kiên Hải
Tình Kiên Giang Huyện Giồng Riềng 923800 Bưu cục cấp 2 Giồng Riềng Khu Nội Ô, Thị Trấn Giồng Riềng, Huyện Giồng Riềng
Tình Kiên Giang Huyện Giồng Riềng 923940 Bưu cục cấp 3 Long Thạnh Ấp Đồng Tràm, Xã Long Thạnh, Huyện Giồng Riềng
Tình Kiên Giang Huyện Giồng Riềng 923920 Điểm BĐVHX Bàn Tân Định Ấp Sở Tại, Xã Bàn Tân Định, Huyện Giồng Riềng
Tình Kiên Giang Huyện Giồng Riềng 923960 Điểm BĐVHX Vĩnh Thạnh Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Giồng Riềng
Tình Kiên Giang Huyện Giồng Riềng 923910 Điểm BĐVHX Thạnh Bình Ấp Chà Rào, Xã Thạnh Hoà, Huyện Giồng Riềng
Tình Kiên Giang Huyện Giồng Riềng 923900 Điểm BĐVHX Thạnh Hưng Ấp Thạnh Trung, Xã Thạnh Hưng, Huyện Giồng Riềng
Tình Kiên Giang Huyện Giồng Riềng 923880 Điểm BĐVHX Thạnh Lộc Ấp Thạnh An, Xã Thạnh Lộc, Huyện Giồng Riềng
Tình Kiên Giang Huyện Giồng Riềng 923890 Điểm BĐVHX Thạnh Phước Ấp Thạnh Đông, Xã Thạnh Phước, Huyện Giồng Riềng
Tình Kiên Giang Huyện Giồng Riềng 923980 Điểm BĐVHX Hòa Thuận Ấp Bình Quang, Xã Hoà Thuận, Huyện Giồng Riềng
Tình Kiên Giang Huyện Giồng Riềng 923840 Điểm BĐVHX Hòa Hưng Ấp Hòa Mỹ, Xã Hoà Hưng, Huyện Giồng Riềng
Tình Kiên Giang Huyện Giồng Riềng 923850 Điểm BĐVHX Hòa Lợi Ấp Hòa Hiệp, Xã Hoà Lợi, Huyện Giồng Riềng
Tình Kiên Giang Huyện Giồng Riềng 923930 Điểm BĐVHX Bàn Thạch Ấp Giồng Đá, Xã Bàn Thạch, Huyện Giồng Riềng
Tình Kiên Giang Huyện Giồng Riềng 923830 Điểm BĐVHX Hòa An Ấp Cây Huệ, Xã Hoà An, Huyện Giồng Riềng
Tình Kiên Giang Huyện Giồng Riềng 923820 Điểm BĐVHX Ngọc Chúc Ấp Ngọc An, Xã Ngọc Chúc, Huyện Giồng Riềng
Tình Kiên Giang Huyện Giồng Riềng 923860 Điểm BĐVHX Ngọc Thành Ấp Ngã Năm, Xã Ngọc Thành, Huyện Giồng Riềng
Tình Kiên Giang Huyện Giồng Riềng 923831 Đại lý bưu điện Hoà An Ấp Cây Huệ, Xã Hoà An, Huyện Giồng Riềng
Tình Kiên Giang Huyện Giồng Riềng 923870 Điểm BĐVHX Ngọc Thuận Ấp Vinh Bắc, Xã Ngọc Thuận, Huyện Giồng Riềng
Tình Kiên Giang Huyện Giồng Riềng 924044 Điểm BĐVHX Vĩnh Phú Ấp Vĩnh Phước, Xã Vĩnh Phú, Huyện Giồng Riềng
Tình Kiên Giang Huyện Giồng Riềng 924035 Điểm BĐVHX Ngọc Hòa Ấp Chính Ghì, Xã Ngọc Hòa, Huyện Giồng Riềng
Tình Kiên Giang Huyện Giồng Riềng 923837 Đại lý bưu điện Hòa An 1 Sô´03, Ấp Cây Huệ, Xã Hoà An, Huyện Giồng Riềng
Tình Kiên Giang Huyện Gò Quao 923500 Bưu cục cấp 2 Gò Quao Ấp Phước Hưng 1, Thị Trấn Gò Quao, Huyện Gò Quao
Tình Kiên Giang Huyện Gò Quao 923680 Điểm BĐVHX Vĩnh Tuy Ấp Tân Đời, Xã Vĩnh Tuy, Huyện Gò Quao
Tình Kiên Giang Huyện Gò Quao 923510 Điểm BĐVHX Vĩnh Hòa Hưng Nam Ấp 2, Xã Vĩnh Hoà Hưng Nam, Huyện Gò Quao
Tình Kiên Giang Huyện Gò Quao 923530 Điểm BĐVHX Vĩnh Hòa Hưng Bắc Ấp 1, Xã Vĩnh Hoà Hưng Bắc, Huyện Gò Quao
Tình Kiên Giang Huyện Gò Quao 923570 Điểm BĐVHX Định Hòa Ấp Hòa Mỹ, Xã Định Hòa, Huyện Gò Quao
Tình Kiên Giang Huyện Gò Quao 923610 Điểm BĐVHX Thới Quản Ấp Xuân Bình, Xã Thới Quản, Huyện Gò Quao
Tình Kiên Giang Huyện Gò Quao 923590 Điểm BĐVHX Thủy Liễu Ấp Châu Thành, Xã Thủy Liễu, Huyện Gò Quao
Tình Kiên Giang Huyện Gò Quao 923611 Điểm BĐVHX Thới An Ấp Thới Trung, Xã Thới Quản, Huyện Gò Quao
Tình Kiên Giang Huyện Gò Quao 923550 Điểm BĐVHX Sóc Ven Ấp An Trung, Xã Định An, Huyện Gò Quao
Tình Kiên Giang Huyện Gò Quao 923670 Điểm BĐVHX Vĩnh Thắng Ấp Thắng Lợi, Xã Vĩnh Thắng, Huyện Gò Quao
Tình Kiên Giang Huyện Gò Quao 923630 Điểm BĐVHX Vĩnh Phước A Ấp Phước Minh, Xã Vĩnh Phước A, Huyện Gò Quao
Tình Kiên Giang Huyện Gò Quao 923650 Điểm BĐVHX Vĩnh Phước B Ấp Phước Thọ, Xã Vĩnh Phước B, Huyện Gò Quao
Tình Kiên Giang Huyện Gò Quao 923542 Đại lý bưu điện Ba Hồ Ấp 1, Xã Vĩnh Hoà Hưng Bắc, Huyện Gò Quao
Tình Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận 923200 Bưu cục cấp 2 Vĩnh Thuận Ấp Vĩnh Đông II, Thị Trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận
Tình Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận 923320 Điểm BĐVHX Đập Đá Ấp Bờ Xáng, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận
Tình Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận 923230 Điểm BĐVHX Bình Minh Ấp Bình Minh, Xã Vĩnh Bình Bắc, Huyện Vĩnh Thuận
Tình Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận 923231 Điểm BĐVHX Vĩnh Bình Bắc Ấp Hiệp Hòa, Xã Vĩnh Bình Bắc, Huyện Vĩnh Thuận
Tình Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận 923342 Điểm BĐVHX Vĩnh Phong Ấp Cạnh Đền1, Xã Vĩnh Phong, Huyện Vĩnh Thuận
Tình Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận 923210 Điểm BĐVHX Vĩnh Bình Nam Ấp Cái Nứa, Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận
Tình Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận 923321 Điểm BĐVHX Vĩnh Thuận Ấp Vĩnh Trinh, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận
Tình Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận 923341 Điểm BĐVHX Phong Đông Ấp Vĩnh Thạnh, Xã Phong Đông, Huyện Vĩnh Thuận
Tình Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận 923270 Điểm BĐVHX Tân Thuận Ấp Kinh 1a, Xã Tân Thuận, Huyện Vĩnh Thuận
Tình Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận 923218 Điểm BĐVHX Ngã 6 Ấp Bời Lời B, Xã Bình Minh, Huyện Vĩnh Thuận
Tình Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận 923240 Điểm BĐVHX Ba Đình Ấp Nước Chảy, Xã Vĩnh Bình Bắc, Huyện Vĩnh Thuận
Tình Kiên Giang Huyện Châu Thành 923000 Bưu cục cấp 2 Châu Thành Khu Phố Minh Phú, Thị Trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành
Tình Kiên Giang Huyện Châu Thành 923070 Điểm BĐVHX Tà Niên Ấp Vĩnh Thành B, Xã Vĩnh Hoà Hiệp, Huyện Châu Thành
Tình Kiên Giang Huyện Châu Thành 923080 Điểm BĐVHX Bình An Ấp An Bình, Xã Bình An, Huyện Châu Thành
Tình Kiên Giang Huyện Châu Thành 923030 Bưu cục cấp 3 Mong Thọ B Ấp Phước Ninh, Xã Mong Thọ B, Huyện Châu Thành
Tình Kiên Giang Huyện Châu Thành 923010 Điểm BĐVHX Giục Tượng Ấp Tân Tiến, Xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành
Tình Kiên Giang Huyện Châu Thành 923100 Điểm BĐVHX Minh Hòa Ấp Bình Lợi, Xã Minh Hoà, Huyện Châu Thành
Tình Kiên Giang Huyện Châu Thành 923060 Điểm BĐVHX Thạnh Lộc Ấp Thạnh Hòa, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành
Tình Kiên Giang Huyện Châu Thành 923050 Điểm BĐVHX Mong Thọ A Ấp Hòa Ninh, Xã Mong Thọ A, Huyện Châu Thành
Tình Kiên Giang Huyện Châu Thành 923130 Điểm BĐVHX Mong Thọ Ấp Hòa Phú, Xã Mong Thọ, Huyện Châu Thành
Tình Kiên Giang Huyện Châu Thành 923109 Điểm BĐVHX Minh Hưng Ấp Minh Hưng, Xã Minh Hoà, Huyện Châu Thành
Tình Kiên Giang Huyện Châu Thành 923057 Điểm BĐVHX Thạnh Lợi Ấp Thạnh Lợi, Xã Mong Thọ A, Huyện Châu Thành
Tình Kiên Giang Huyện Châu Thành 923126 Điểm BĐVHX Vĩnh Hòa Phú Ấp Vĩnh Hoà 1, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành
Tình Kiên Giang Huyện Châu Thành 923077 Bưu cục cấp 3 Đại học Kiên Giang Sô´07, Ấp Hòa Thuận, Xã Vĩnh Hoà Hiệp, Huyện Châu Thành
Tình Kiên Giang Huyện An Minh 922700 Bưu cục cấp 2 An Minh Khu Vực 2, Thị Trấn Thứ Mười Một, Huyện An Minh
Tình Kiên Giang Huyện An Minh 922790 Điểm BĐVHX Thuận Hoà Ấp Bần B, Xã Thuận Hoà, Huyện An Minh
Tình Kiên Giang Huyện An Minh 922810 Điểm BĐVHX Đông Hưng A Ấp Ngọc Hải, Xã Đông Hưng A, Huyện An Minh
Tình Kiên Giang Huyện An Minh 922741 Điểm BĐVHX Đông Thạnh Ấp Thạnh An, Xã Đông Thạnh, Huyện An Minh
Tình Kiên Giang Huyện An Minh 922860 Điểm BĐVHX Đông Hưng B Ấp 11a, Xã Đông Hưng B, Huyện An Minh
Tình Kiên Giang Huyện An Minh 922840 Điểm BĐVHX Vân Khánh Ấp Kim Quy B, Xã Vân Khánh, Huyện An Minh
Tình Kiên Giang Huyện An Minh 922850 Điểm BĐVHX Vân Khánh Tây Ấp Kim Quy A1, Xã Vân Khánh Tây, Huyện An Minh
Tình Kiên Giang Huyện An Minh 922830 Điểm BĐVHX Vân Khánh Đông Ấp Minh Giồng, Xã Vân Khánh Đông, Huyện An Minh
Tình Kiên Giang Huyện An Minh 922770 Điểm BĐVHX Đông Hoà Ấp 7 Xáng 1, Xã Đông Hoà, Huyện An Minh
Tình Kiên Giang Huyện An Minh 922880 Điểm BĐVHX Tân Thạnh Ấp Xẻo Nhàu A, Xã Tân Thạnh, Huyện An Minh
Tình Kiên Giang Huyện An Biên 922400 Bưu cục cấp 2 An Biên Khu Vực 2, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên
Tình Kiên Giang Huyện An Biên 922510 Bưu cục cấp 3 Thứ 7 Ấp Bảy Chợ, Xã Đông Thái, Huyện An Biên
Tình Kiên Giang Huyện An Biên 922470 Điểm BĐVHX Nam Thái Ấp Sáu Đình, Xã Nam Thái, Huyện An Biên
Tình Kiên Giang Huyện An Biên 922410 Điểm BĐVHX Hưng Yên Ấp Xẻo Rô, Xã Hưng Yên, Huyện An Biên
Tình Kiên Giang Huyện An Biên 922530 Điểm BĐVHX Đông Yên Ấp Xẻo Đước 2, Xã Đông Yên, Huyện An Biên
Tình Kiên Giang Huyện An Biên 922440 Điểm BĐVHX Tây Yên Ấp Thứ 1, Xã Tây Yên, Huyện An Biên
Tình Kiên Giang Huyện An Biên 922430 Điểm BĐVHX Tây Yên A Ấp Rẫy Mới, Xã Tây Yên A, Huyện An Biên
Tình Kiên Giang Huyện An Biên 922450 Điểm BĐVHX Nam Yên Ấp Ba Biển B, Xã Nam Yên, Huyện An Biên
Tình Kiên Giang Huyện An Biên 922490 Điểm BĐVHX Nam Thái A Ấp Bảy Biển, Xã Nam Thái A, Huyện An Biên
Tình Kiên Giang Huyện An Biên 922411 Đại lý bưu điện Xẻo Rô Ấp Xẻo Rô, Xã Hưng Yên, Huyện An Biên
Tình Kiên Giang Huyện An Biên 922526 Đại lý bưu điện Kênh Làng 1 Ấp Kinh Làng Đông, Xã Đông Thái, Huyện An Biên
Tình Kiên Giang Huyện Phú Quốc 922200 Bưu cục cấp 2 Phú Quốc Sô´10, Đường 30/4, Thị Trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc
Tình Kiên Giang Huyện Phú Quốc 922280 Bưu cục cấp 3 An Thới Khu Phố 3, Thị trấn An Thới, Huyện Phú Quốc
Tình Kiên Giang Huyện Phú Quốc 922300 Điểm BĐVHX Hàm Ninh Ấp Rạch Hàm, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc
Tình Kiên Giang Huyện Phú Quốc 922290 Bưu cục cấp 3 Hòn Thơm Ấp Bãi Chướng, Xã Hòn Thơm, Huyện Phú Quốc
Tình Kiên Giang Huyện Phú Quốc 922260 Điểm BĐVHX Cửa Cạn Ấp 1, Xã Cửa Cạn, Huyện Phú Quốc
Tình Kiên Giang Huyện Phú Quốc 922301 Điểm BĐVHX Bãi Bổn Ấp Bãi Bổn, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc
Tình Kiên Giang Huyện Phú Quốc 922270 Điểm BĐVHX Dương Tơ Ấp Đường Bào, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc
Tình Kiên Giang Huyện Phú Quốc 922220 Điểm BĐVHX Cửa Dương Ấp Khu Tượng, Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc
Tình Kiên Giang Huyện Phú Quốc 922250 Điểm BĐVHX Rạch Vẹm Ấp Rạch Vẹm, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc
Tình Kiên Giang Huyện Phú Quốc 922221 Điểm BĐVHX Ông Lang Ấp Ông Lang, Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc
Tình Kiên Giang Huyện Phú Quốc 922240 Điểm BĐVHX Rạch Tràm Ấp Rạch Tràm, Xã Bãi Thơm, Huyện Phú Quốc
Tình Kiên Giang Huyện Phú Quốc 922202 Đại lý bưu điện Hùng Vương Khu Phố 5, Thị Trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc
Tình Kiên Giang Huyện Phú Quốc 922203 Đại lý bưu điện Lý Thường Kiệt Khu Phố 5, Thị Trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc
Tình Kiên Giang Huyện Phú Quốc 922251 Bưu cục cấp 3 Gành Dầu Ấp Gành Dầu, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc
Tình Kiên Giang Huyện Phú Quốc 922241 Điểm BĐVHX Bãi Thơm Ấp Bãi Thơm, Xã Bãi Thơm, Huyện Phú Quốc
Tình Kiên Giang Huyện Phú Quốc 922242 Điểm BĐVHX Xà Lực Ấp Đá Chồng, Xã Bãi Thơm, Huyện Phú Quốc
Tình Kiên Giang Huyện Phú Quốc 922222 Điểm BĐVHX Bến Tràm Ấp Bến Tràm, Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc
Tình Kiên Giang Huyện Phú Quốc 922310 Bưu cục cấp 3 Thổ Châu Ấp Bãi Ngự, Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc
Tình Kiên Giang Huyện Phú Quốc 922302 Điểm BĐVHX Bãi Vòng Ấp Bãi Vòng, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc
Tình Kiên Giang Huyện Phú Quốc 922288 Điểm BĐVHX Bãi Sao Ấp 4, Thị trấn An Thới, Huyện Phú Quốc
Tình Kiên Giang Huyện Phú Quốc 922307 Điểm BĐVHX Cây Sao Ấp Cây Sao, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc
Tình Kiên Giang Huyện Phú Quốc 922277 Điểm BĐVHX Suối Lớn Ấp Suối Lớn, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc
Tình Kiên Giang Thị xã Hà Tiên 922000 Bưu cục cấp 2 Hà Tiên Sô´03, Đường Tô Châu, Phường Đông Hồ, Thị xã Hà Tiên
Tình Kiên Giang Thị xã Hà Tiên 922120 Điểm BĐVHX Tiên Hải Ấp Hòn Tre, Xã Tiên Hải, Thị xã Hà Tiên
Tình Kiên Giang Thị xã Hà Tiên 922110 Điểm BĐVHX Thuận Yên Sô´290, Ấp Rạch Vược, Xã Thuận Yên, Thị xã Hà Tiên
Tình Kiên Giang Thị xã Hà Tiên 922070 Điểm BĐVHX Mỹ Đức Sô´575, Ấp Thạch Động, Xã Mỹ Đức, Thị xã Hà Tiên
Tình Kiên Giang Thị xã Hà Tiên 922019 Điểm BĐVHX Đông Hồ Đường Cừ Đức, Phường Đông Hồ, Thị xã Hà Tiên
Tình Kiên Giang Thị xã Hà Tiên 922137 Điểm BĐVHX Mũi Nai Đường Chữ T, Phường Pháo Đài, Thị xã Hà Tiên
Tình Kiên Giang Huyện Kiên Lương 921800 Bưu cục cấp 2 Kiên Lương Khu phố Ngã Ba, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương
Tình Kiên Giang Huyện Kiên Lương 921810 Bưu cục cấp 3 Ba Hòn Khu phố Ba Hòn, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương
Tình Kiên Giang Huyện Kiên Lương 921880 Điểm BĐVHX Dương Hòa Ấp Ngã Tư, Xã Dương Hoà, Huyện Kiên Lương
Tình Kiên Giang Huyện Kiên Lương 921890 Bưu cục cấp 3 Bình An Ấp Hòn Chông, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương
Tình Kiên Giang Huyện Kiên Lương 921910 Điểm BĐVHX Sơn Hải Ấp Hòn Heo, Xã Sơn Hải, Huyện Kiên Lương
Tình Kiên Giang Huyện Kiên Lương 921920 Điểm BĐVHX Hòn Nghệ Ấp Bãi Chướng, Xã Hòn Nghệ, Huyện Kiên Lương
Tình Kiên Giang Huyện Kiên Lương 921830 Điểm BĐVHX Hòa Điền Ấp Thạnh Lợi, Xã Hoà Điền, Huyện Kiên Lương
Tình Kiên Giang Huyện Kiên Lương 921930 Điểm BĐVHX Kiên Bình Ấp Kiên Sơn, Xã Kiên Bình, Huyện Kiên Lương
Tình Kiên Giang Huyện Kiên Lương 921901 Điểm BĐVHX Sông Chinh Ấp Sông Chinh, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương
Tình Kiên Giang Huyện Kiên Lương 921837 Điểm BĐVHX Cờ Trắng Ấp Cờ Trắng, Xã Hoà Điền, Huyện Kiên Lương
Tình Kiên Giang Huyện Kiên Lương 921936 Điểm BĐVHX Kênh Chín Ấp Kinh 9, Xã Kiên Bình, Huyện Kiên Lương
Tình Kiên Giang Huyện Kiên Lương 921973 Điểm BĐVHX Bình Trị Ấp Rạch Đùng, Xã Bình Trị, Huyện Kiên Lương
Tình Kiên Giang Huyện Hòn Đất 921600 Bưu cục cấp 2 Hòn Đất Ấp Chòm Sao, Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất
Tình Kiên Giang Huyện Hòn Đất 921620 Bưu cục cấp 3 Bình Sơn Ấp Thuận Tiến, Xã Bình Sơn, Huyện Hòn Đất
Tình Kiên Giang Huyện Hòn Đất 921660 Bưu cục cấp 3 Sóc Xòai Ấp Thị Tứ, Thị trấn Sóc Sơn, Huyện Hòn Đất
Tình Kiên Giang Huyện Hòn Đất 921700 Điểm BĐVHX Hiệp Hòa Ấp Hiệp Hòa, Xã Mỹ Hiệp Sơn, Huyện Hòn Đất
Tình Kiên Giang Huyện Hòn Đất 921610 Điểm BĐVHX Nam Thái Sơn Ấp Sơn Hòa, Xã Nam Thái Sơn, Huyện Hòn Đất
Tình Kiên Giang Huyện Hòn Đất 921740 Điểm BĐVHX Lình Hùynh Ấp Lình Huỳnh, Xã Lình Huỳnh, Huyện Hòn Đất
Tình Kiên Giang Huyện Hòn Đất 921701 Điểm BĐVHX Kiên Hảo Ấp Kiên Hảo, Xã Mỹ Hiệp Sơn, Huyện Hòn Đất
Tình Kiên Giang Huyện Hòn Đất 921640 Điểm BĐVHX Thổ Sơn Ấp Hòn Me, Xã Thổ Sơn, Huyện Hòn Đất
Tình Kiên Giang Huyện Hòn Đất 921630 Điểm BĐVHX Bình Giang Ấp Kinh 4, Xã Bình Giang, Huyện Hòn Đất
Tình Kiên Giang Huyện Hòn Đất 921650 Điểm BĐVHX Sơn Kiên Ấp Số 8, Xã Sơn Kiên, Huyện Hòn Đất
Tình Kiên Giang Huyện Hòn Đất 921702 Điểm BĐVHX Mỹ Hiệp Sơn Ấp Hiệp Bình, Xã Mỹ Hiệp Sơn, Huyện Hòn Đất
Tình Kiên Giang Huyện Hòn Đất 921720 Điểm BĐVHX Mỹ Phước Ấp Phước Thạnh, Xã Mỹ Phước, Huyện Hòn Đất
Tình Kiên Giang Huyện Hòn Đất 921680 Điểm BĐVHX Mỹ Lâm Ấp Tân Điền, Xã Mỹ Lâm, Huyện Hòn Đất
Tình Kiên Giang Huyện Hòn Đất 921755 Điểm BĐVHX Mỹ Thái Ấp Mỹ Thái, Xã Mỹ Thái, Huyện Hòn Đất
Tình Kiên Giang Huyện Hòn Đất 921735 Điểm BĐVHX Mỹ Thuận Ấp Cản Đất, Xã Mỹ Thuận, Huyện Hòn Đất
Tình Kiên Giang Huyện Tân Hiệp 921400 Bưu cục cấp 2 Tân Hiệp Khóm B, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp
Tình Kiên Giang Huyện Tân Hiệp 921490 Bưu cục cấp 3 Kinh Tám Ấp Đông Phước, Xã Thạnh Đông A, Huyện Tân Hiệp
Tình Kiên Giang Huyện Tân Hiệp 921430 Bưu cục cấp 3 Tân Thành Ấp Tân Tiến, Xã Tân Thành, Huyện Tân Hiệp
Tình Kiên Giang Huyện Tân Hiệp 921460 Điểm BĐVHX Tân Hiệp A Ấp Kinh Tư A, Xã Tân Hiệp A, Huyện Tân Hiệp
Tình Kiên Giang Huyện Tân Hiệp 921470 Bưu cục cấp 3 Thạnh Trị Ấp Đông Thọ B, Xã Thạnh Trị, Huyện Tân Hiệp
Tình Kiên Giang Huyện Tân Hiệp 921510 Điểm BĐVHX Thạnh Đông Ấp Thạnh Tây, Xã Thạnh Đông, Huyện Tân Hiệp
Tình Kiên Giang Huyện Tân Hiệp 921410 Điểm BĐVHX Tân Hiệp B Ấp Tân Hòa A, Xã Tân Hiệp B, Huyện Tân Hiệp
Tình Kiên Giang Huyện Tân Hiệp 921440 Điểm BĐVHX Tân Hội Ấp Đập Đá, Xã Tân Hội, Huyện Tân Hiệp
Tình Kiên Giang Huyện Tân Hiệp 921511 Đại lý bưu điện Đông Lộc Sô´119, Ấp Đông Lộc, Xã Thạnh Đông, Huyện Tân Hiệp
Tình Kiên Giang Huyện Tân Hiệp 921491 Điểm BĐVHX Thạnh Đông A Ấp Thạnh An II, Xã Thạnh Đông A, Huyện Tân Hiệp
Tình Kiên Giang Huyện Tân Hiệp 921550 Điểm BĐVHX Tân An Ấp Tân Long, Xã Tân An, Huyện Tân Hiệp
Tình Kiên Giang Huyện Tân Hiệp 921407 Đại lý bưu điện Kinh B Sô´175, Khóm A, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp
Tình Kiên Giang Huyện Tân Hiệp 921530 Điểm BĐVHX Thạnh Đông B Ấp Thạnh Đông, Xã Thạnh Đông B, Huyện Tân Hiệp
Tình Kiên Giang Huyện Tân Hiệp 921479 Đại lý bưu điện Đông Thọ 2 Ấp Đông Thọ A, Xã Thạnh Trị, Huyện Tân Hiệp
Tình Kiên Giang Huyện Tân Hiệp 921570 Bưu cục cấp 3 KHL Tân Hiệp Sô´33, Khóm B, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp
Tình Kiên Giang Huyện Tân Hiệp 921568 Bưu cục cấp 3 Trung tâm hành chính huyện Tân Hiệp Ấp Kinh 9, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp
Tình Kiên Giang Thành phố Rạch Giá 920000 Bưu cục cấp 1 Rạch Giá Sô´01, Đường Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá
Tình Kiên Giang Thành phố Rạch Giá 921100 Bưu cục cấp 3 Nguyễn Thái Bình Sô´1119, Đường Mạc Cữu, Phường Vĩnh Quang, Thành phố Rạch Giá
Tình Kiên Giang Thành phố Rạch Giá 921220 Bưu cục cấp 3 Rạch Sỏi Sô´32, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá
Tình Kiên Giang Thành phố Rạch Giá 921230 Bưu cục cấp 3 Vĩnh Hiệp Khu phố Thông Chử, Phường Vĩnh Hiệp, Thành phố Rạch Giá
Tình Kiên Giang Thành phố Rạch Giá 921231 Điểm BĐVHX Vĩnh Viễn Khu phố Vĩnh Viễn, Phường Vĩnh Hiệp, Thành phố Rạch Giá
Tình Kiên Giang Thành phố Rạch Giá 921090 Điểm BĐVHX Phi Thông Sô´764, Ấp Tà Tây, Xã Phi Thông, Thành phố Rạch Giá
Tình Kiên Giang Thành phố Rạch Giá 921080 Điểm BĐVHX Vĩnh Thông Khu phố 3, Phường Vĩnh Thông, Thành phố Rạch Giá
Tình Kiên Giang Thành phố Rạch Giá 921221 Điểm BĐVHX Vĩnh Lợi Đường Cao Thắng, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá
Tình Kiên Giang Thành phố Rạch Giá 921190 Bưu cục cấp 3 An Hòa Sô´575, Đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hoà, Thành phố Rạch Giá
Tình Kiên Giang Thành phố Rạch Giá 920900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Kiên Giang Sô´1, Đường Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá
Tình Kiên Giang Thành phố Rạch Giá 921186 Điểm BĐVHX An Hòa Sô´66, Đường Trần Khánh Dư, Phường An Hoà, Thành phố Rạch Giá
Tình Kiên Giang Thành phố Rạch Giá 921123 Điểm BĐVHX Vĩnh Quang Đường Lê Anh Xuân, Phường Vĩnh Quang, Thành phố Rạch Giá
Tình Kiên Giang Thành phố Rạch Giá 921075 Kiốt bưu điện Kios Bưu điện Vĩnh Thanh Sô´06, Đường Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá
Tình Kiên Giang Thành phố Rạch Giá 921315 Kiốt bưu điện Kios Bưu điện Nguyễn Chí Thanh Sô´323, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Rạch Sỏi, Thành phố Rạch Giá
Tình Kiên Giang Thành phố Rạch Giá 921289 Kiốt bưu điện Kios Bưu điện Vĩnh Bão Sô´02, Đường Phạm Hùng, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá
Tình Kiên Giang Thành phố Rạch Giá 921350 Bưu cục cấp 3 KHL Kiên Giang Đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hoà, Thành phố Rạch Giá
Tình Kiên Giang Thành phố Rạch Giá 921370 Bưu cục cấp 3 Mai Thị Hồng Hạnh Sô´180A, Đường Mai Thị Hồng Hạnh, Phường Rạch Sỏi, Thành phố Rạch Giá
Tình Kiên Giang Thành phố Rạch Giá 921380 Bưu cục cấp 3 HUỲNH THÚC KHÁNG Sô´03, Đường Hùynh Thúc Kháng, Phường Vĩnh Quang, Thành phố Rạch Giá
Tình Kiên Giang Thành phố Rạch Giá 921360 Bưu cục cấp 3 Bưu cục HCC thành phố Rạch Giá Sô´01, Đường Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá
Tình Kiên Giang Thành phố Rạch Giá 921035 Bưu cục cấp 3 Bến Tàu Phú Quốc Sô´06, Đường Tự Do, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá
Tình Kiên Giang Thành phố Rạch Giá 921305 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Rạch Giá Sô´575, Đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hoà, Thành phố Rạch Giá
Tình Kiên Giang Thành phố Rạch Giá 921138 Bưu cục cấp 3 Quang Trung Đường Quang Trung, Phường Vĩnh Quang, Thành phố Rạch Giá
Tình Kiên Giang Thành phố Rạch Giá 921302 Bưu cục cấp 3 Hành chính công Kiên Giang Sô´575, Đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hoà, Thành phố Rạch Giá

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH KIÊN GIANG. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.