Người khai hải quan (Customs declarant) là gì? Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan

Người khai hải quan (Customs declarant) là gì? Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan

Người khai hải quan (Customs declarant) là gì? – Để một lô hàng thông quan thì chủ hàng phải tiến hành khai báo cho cơ quan Hải quan về lô hàng xuất nhập khẩu của mình. Người trực tiếp đứng ra khai báo thông tin lô hàng cho Hải Quan được gọi là người khai hải quan (Customs declarant). Vậy Người khai hải quan có nhất thiết phải là chủ hàng hay bất kì ai cũng được? Hãy cùng Nguyên Đăng tìm hiểu qua bài viết hôm nay nhé!

Người khai hải quan hay Customs declarant là gì?

Người khai hải quan trong tiếng anh được gọi là Customs declarant là người trực tiếp tiến hành nghiệp vụ khai báo thông tin chi tiết về hàng hoá hoặc nhân danh người khai hải quan chính thức thực hiện việc khai báo thông tin trên cho Hải quan.

Tại Khoản 14 Điều 4 Luật hải quan 2014 quy định:

 • Người khai hải quan bao gồm: chủ hàng hóa; chủ phương tiện vận tải; người điều khiển phương tiện vận tải; đại lý làm thủ tục hải quan, người khác được chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan.

Tại Điều 5 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật Hải Quan về thủ tục Hải Quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát Hải Quan, quy định người khai hải quan gồm:

 • Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp chủ hàng hóa là thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục hải quan thông qua đại lý làm thủ tục hải quan.
 • Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hoặc người được chủ phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh ủy quyền.
 • Người được chủ hàng hóa ủy quyền trong trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của cá nhân; hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư miễn thuế.
 • Người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa, trung chuyển hàng hóa.
 • Đại lý làm thủ tục hải quan.
 • Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trừ trường hợp chủ hàng có yêu cầu khác.

Người khai hải quan thực hiện những hoạt động pháp lý gì?

 • Là người trực tiếp có quyền định đoạt hàng hóa đang khai hải quan
 • Trực tiếp khai hải quan
 • Kí tên, đóng dấu trên tờ khai hải quan
 • Thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác cho hàng hóa
 • Chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm pháp lí về nội dung khai báo của mình

Theo Điều 4, Luật Hải quan Việt Nam, người khai hải quan gồm chủ hàng hoá, chủ phương tiện vận tải hoặc người được chủ hàng hoá, chủ phương tiện vận tải hoặc người được chủ hàng hoá, chủ phương tiện vận tải uỷ quyền.

Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan

Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan được qui định tại Điều 18 Luật Hải Quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014

Quyền của người khai hải quan

 • Được cơ quan hải quan cung cấp thông tin liên quan đến việc khai hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải, hướng dẫn làm thủ tục hải quan, phổ biến pháp luật về hải quan;
 • Yêu cầu cơ quan hải quan xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa khi đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho cơ quan hải quan;
 • Xem trước hàng hóa, lấy mẫu hàng hóa dưới sự giám sát của công chức hải quan trước khi khai hải quan để bảo đảm việc khai hải quan được chính xác;
 • Yêu cầu cơ quan hải quan kiểm tra lại thực tế hàng hóa đã kiểm tra, nếu không đồng ý với quyết định của cơ quan hải quan trong trường hợp hàng hóa chưa được thông quan;
  Sử dụng hồ sơ hải quan để thông quan hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan khác theo qui định của pháp luật;
 • Khiếu nại, tố cáo hành vi trái pháp luật của cơ quan hải quan, công chức hải quan;
 • Yêu cầu bồi thường thiệt hại do cơ quan hải quan, công chức hải quan gây ra theo qui định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Người khai hải quan là chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải có nghĩa vụ

 • Khai hải quan và làm thủ tục hải quan theo qui định của Luật này;
 • Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin để cơ quan hải quan thực hiện xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa;
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình; về sự thống nhất nội dung thông tin giữa hồ sơ lưu tại doanh nghiệp với hồ sơ lưu tại cơ quan hải quan;
 • Thực hiện quyết định và yêu cầu của cơ quan hải quan, công chức hải quan trong việc làm thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải;
 • Lưu giữ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa đã được thông quan trong thời hạn 05 năm kể từ ngày đăng kí tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật có qui định khác; lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán và các chứng từ khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan trong thời hạn do pháp luật qui định; xuất trình hồ sơ, cung cấp thông tin, chứng từ liên quan khi cơ quan hải quan yêu cầu kiểm tra theo qui định tại các điều 32, 79 và 80 của Luật này;
 • Bố trí người, phương tiện thực hiện các công việc liên quan để công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải;
 • Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo qui định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và qui định khác của pháp luật có liên quan.

Trên thực tế, nếu chủ hàng là những công ty lxuất nhập khẩu với lượng hàng đều và lớn thường có phòng chứng từ xuất nhập khẩu thường trực tiếp khai hải quan. Các công ty vừa và nhỏ, nhằm tối ưu hóa chi phí ít khi trực tiếp khai bào hải quan. Để tiến hành thông quan lô hàng , họ thường tìm đến các Freight forwarder như một giải pháp an toàn và tiết kiệm nhất

Các Forwarder như Nguyên Đăng Việt Nam sẽ đóng vai trò là Customs declarant và tiến hành khai báo Hải Quan. Thậm chí, Nguyên Đăng còn cung cấp các dịch vụ liên quan khác cho các doanh nghiệp có nhu cầu để Doanh nghiệp có thể chuyên tâm hơn vào sản xuất cũng như tránh chi phí vận hành phòng chứng từ khổng lồ hàng tháng.

Liên Hệ Nguyên Đăng ngay ddeer được tư vấn hoàn toàn miễn phí và báo giá cạnh tranh nhất

——————————————

Nguyen Dang Viet Nam Co., ltd – First Class Freight Forwarder in Vietnam
Address: Room 401, No 1, 329 alleys, Cau Giay Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Website: https://nguyendang.net.vn/
TEL: +84-24 7777 8468
Email: ovs.group@nguyendang.net.vn
Member of networks: WWPC, GLA, FIATA, VLA
Fanpage English:
https://www.facebook.com/VietnamfreightFWD
Group English:
https://www.facebook.com/groups/nguyendang.net.vn
Fanpage Vietnamese:
https://www.facebook.com/NguyenDangVietNam/
Group Vietnamese:
https://www.facebook.com/groups/thutuchaiquanvietnam
Twitter: https://twitter.com/NguyenDangLog
Youtube: http://www.youtube.com/c/NguyênĐăngViệtNam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.