Tag Archives: Người khai hải quan

Người khai hải quan (Customs declarant) là gì? Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan

Người khai hải quan (Customs declarant) là gì? Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan

Người khai hải quan (Customs declarant) là gì? – Để một lô hàng thông quan thì chủ hàng phải tiến hành khai báo cho cơ quan Hải quan về lô hàng xuất nhập khẩu của mình. Người trực tiếp đứng ra khai báo thông tin lô hàng cho Hải Quan được gọi là người khai […]

Công chức hải quan (Customs Officer) là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của công chức hải quan

Công chức hải quan (Customs Officer) là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của công chức hải quan

Công chức Hải Quan (Customs Officer) – Hải Quan là một ngành đặc thù của mỗi quốc gia, cơ quan này có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải,… xuất nhập khẩu. Những người trong ngành Hải Quan được gọi là các công chức Hải Quan (Customs Officer). […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.