MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH QUẢNG NGÃI

MÃ ZIP CODE TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH QUẢNG NGÃI LÀ 570000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh QUẢNG NGÃI do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH QUẢNG NGÃI

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Quảng Ngãi Huyện Tư Nghĩa 574000 Bưu cục cấp 2 Tư Nghĩa Khối 3, Thị Trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa
Quảng Ngãi Huyện Tư Nghĩa 574170 Bưu cục cấp 3 Sông Vệ Tổ Dân Phố An Bàng, Thị trấn Sông Vệ, Huyện Tư Nghĩa
Quảng Ngãi Huyện Tư Nghĩa 574070 Bưu cục cấp 3 Cổ Lũy Thôn Cỗ Lũy Bắc, Xã Nghĩa Phú, Huyện Tư Nghĩa
Quảng Ngãi Huyện Tư Nghĩa 574130 Điểm BĐVHX Nghĩa Lâm Thôn 2, Xã Nghĩa Lâm, Huyện Tư Nghĩa
Quảng Ngãi Huyện Tư Nghĩa 574140 Điểm BĐVHX Nghĩa Sơn Thôn 1, Xã Nghĩa Sơn, Huyện Tư Nghĩa
Quảng Ngãi Huyện Tư Nghĩa 574110 Điểm BĐVHX Nghĩa Thắng Thôn An Hòa Nam, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Tư Nghĩa
Quảng Ngãi Huyện Tư Nghĩa 574120 Điểm BĐVHX Nghĩa Thọ Thôn 1, Xã Nghĩa Thọ, Huyện Tư Nghĩa
Quảng Ngãi Huyện Tư Nghĩa 574080 Điểm BĐVHX Nghĩa Điền Thôn Điền Chánh, Xã Nghĩa Điền, Huyện Tư Nghĩa
Quảng Ngãi Huyện Tư Nghĩa 574150 Điểm BĐVHX Nghĩa Trung Thôn An Hà 3, Xã Nghĩa Trung, Huyện Tư Nghĩa
Quảng Ngãi Huyện Tư Nghĩa 574020 Điểm BĐVHX Nghĩa Thương Thôn La Hà 3, Xã Nghĩa Thương, Huyện Tư Nghĩa
Quảng Ngãi Huyện Tư Nghĩa 574180 Điểm BĐVHX Nghĩa Mỹ Thôn Phú Mỹ, Xã Nghĩa Mỹ, Huyện Tư Nghĩa
Quảng Ngãi Huyện Tư Nghĩa 574190 Điểm BĐVHX Nghĩa Hiệp Thôn Đồng Viên, Xã Nghĩa Hiệp, Huyện Tư Nghĩa
Quảng Ngãi Huyện Tư Nghĩa 574040 Điểm BĐVHX Nghĩa Hà Thôn Bình Đông, Xã Nghĩa Hà, Huyện Tư Nghĩa
Quảng Ngãi Huyện Tư Nghĩa 574071 Điểm BĐVHX Nghĩa Phú Thôn Thanh An, Xã Nghĩa Phú, Huyện Tư Nghĩa
Quảng Ngãi Huyện Tư Nghĩa 574060 Điểm BĐVHX Nghĩa An Thôn Phổ An, Xã Nghĩa An, Huyện Tư Nghĩa
Quảng Ngãi Huyện Tư Nghĩa 574101 Đại lý bưu điện Mỹ Phú Thôn Nam Phước, Xã Nghĩa Thuận, Huyện Tư Nghĩa
Quảng Ngãi Huyện Tư Nghĩa 574162 Điểm BĐVHX Nghĩa Phương Thôn Năng Tây 3, Xã Nghĩa Phương, Huyện Tư Nghĩa
Quảng Ngãi Huyện Tư Nghĩa 574035 Điểm BĐVHX Nghĩa Hòa Thôn Hòa Bình, Xã Nghĩa Hoà, Huyện Tư Nghĩa
Quảng Ngãi Huyện Tư Nghĩa 574109 Điểm BĐVHX Nghĩa Thuận Thôn Mỹ Thạnh Bắc, Xã Nghĩa Thuận, Huyện Tư Nghĩa
Quảng Ngãi Huyện Tư Nghĩa 574213 Điểm BĐVHX Nghĩa Kỳ Thôn An Bình, Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa
Quảng Ngãi Huyện Mộ Đức 573800 Bưu cục cấp 2 Mộ Đức Tổ Dân Phố 1, Thị Trấn Mộ Đức, Huyện Mộ Đức
Quảng Ngãi Huyện Mộ Đức 573840 Bưu cục cấp 3 Quán Lát Thôn 6, Xã Đức Chánh, Huyện Mộ Đức
Quảng Ngãi Huyện Mộ Đức 573950 Bưu cục cấp 3 Thạch Trụ Thôn Tú Sơn 1, Xã Đức Lân, Huyện Mộ Đức
Quảng Ngãi Huyện Mộ Đức 573860 Điểm BĐVHX Đức Thắng Thôn Mỹ Khánh, Xã Đức Thắng, Huyện Mộ Đức
Quảng Ngãi Huyện Mộ Đức 573880 Điểm BĐVHX Đức Nhuận Thôn 6, Xã Đức Nhuận, Huyện Mộ Đức
Quảng Ngãi Huyện Mộ Đức 573841 Điểm BĐVHX Đức Chánh Thôn 4, Xã Đức Chánh, Huyện Mộ Đức
Quảng Ngãi Huyện Mộ Đức 573870 Điểm BĐVHX Đức Lợi Thôn Kỳ Tân, Xã Đức Lợi, Huyện Mộ Đức
Quảng Ngãi Huyện Mộ Đức 573900 Điểm BĐVHX Đức Hiệp Thôn Chú Tượng, Xã Đức Hiệp, Huyện Mộ Đức
Quảng Ngãi Huyện Mộ Đức 573821 Điểm BĐVHX Đức Thạnh Thôn Lương Nông Bắc, Xã Đức Thạnh, Huyện Mộ Đức
Quảng Ngãi Huyện Mộ Đức 573830 Điểm BĐVHX Đức Minh Thôn Minh Tân Nam, Xã Đức Minh, Huyện Mộ Đức
Quảng Ngãi Huyện Mộ Đức 573910 Điểm BĐVHX Đức Hòa Thôn Phước An, Xã Đức Hoà, Huyện Mộ Đức
Quảng Ngãi Huyện Mộ Đức 573810 Điểm BĐVHX Đức Phong Thôn Văn Hà, Xã Đức Phong, Huyện Mộ Đức
Quảng Ngãi Huyện Mộ Đức 573930 Điểm BĐVHX Đức Phú Thôn Phước Thuận, Xã Đức Phú, Huyện Mộ Đức
Quảng Ngãi Huyện Mộ Đức 573940 Điểm BĐVHX Đức Tân Thôn 1, Xã Đức Tân, Huyện Mộ Đức
Quảng Ngãi Huyện Mộ Đức 573827 Điểm BĐVHX Đức Thạnh II Thôn Phước Thịnh, Xã Đức Thạnh, Huyện Mộ Đức
Quảng Ngãi Huyện Đức Phổ 573570 Điểm BĐVHX Phổ An Thôn An Thạch, Xã Phổ An, Huyện Đức Phổ
Quảng Ngãi Huyện Đức Phổ 573710 Điểm BĐVHX Phổ Vinh Thôn Trung Lý, Xã Phổ Vinh, Huyện Đức Phổ
Quảng Ngãi Huyện Đức Phổ 573550 Điểm BĐVHX Phổ Phong Thôn Vạn Lý, Xã Phổ Phong, Huyện Đức Phổ
Quảng Ngãi Huyện Đức Phổ 573580 Điểm BĐVHX Phổ Quang Thôn Phần Thất, Xã Phổ Quang, Huyện Đức Phổ
Quảng Ngãi Huyện Đức Phổ 573590 Điểm BĐVHX Phổ Nhơn Thôn An Lợi, Xã Phổ Nhơn, Huyện Đức Phổ
Quảng Ngãi Huyện Đức Phổ 573620 Điểm BĐVHX Phổ Cường Thôn Thủy Thạch, Xã Phổ Cường, Huyện Đức Phổ
Quảng Ngãi Huyện Đức Phổ 573680 Điểm BĐVHX Phổ Châu Thôn Châu Me, Xã Phổ Châu, Huyện Đức Phổ
Quảng Ngãi Huyện Đức Phổ 573640 Điểm BĐVHX Phổ Khánh Thôn Diên Trường, Xã Phổ Khánh, Huyện Đức Phổ
Quảng Ngãi Huyện Đức Phổ 573610 Điểm BĐVHX Phổ Hòa Thôn Hòa Thạnh, Xã Phổ Hoà, Huyện Đức Phổ
Quảng Ngãi Huyện Đức Phổ 573510 Điểm BĐVHX Phổ Ninh Thôn Vĩnh Bình, Xã Phổ Ninh, Huyện Đức Phổ
Quảng Ngãi Huyện Đức Phổ 573530 Điểm BĐVHX Phổ Thuận Thôn Vùng 5, Xã Phổ Thuận, Huyện Đức Phổ
Quảng Ngãi Huyện Đức Phổ 573500 Bưu cục cấp 2 Đức Phổ Tổ Dân Phố 5, Thị Trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ
Quảng Ngãi Huyện Đức Phổ 573660 Bưu cục cấp 3 Sa Huỳnh Thôn Thạch Bi 1, Xã Phổ Thạnh, Huyện Đức Phổ
Quảng Ngãi Huyện Đức Phổ 573520 Điểm BĐVHX Phổ Văn Thôn Đông Quang, Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ
Quảng Ngãi Huyện Ba Tơ 573220 Điểm BĐVHX Ba Động Thôn Nam Lân, Xã Ba Động, Huyện Ba Tơ
Quảng Ngãi Huyện Ba Tơ 573240 Điểm BĐVHX Ba Liên Thôn Đát Chát, Xã Ba Liên, Huyện Ba Tơ
Quảng Ngãi Huyện Ba Tơ 573250 Điểm BĐVHX Ba Thành Thôn Làng Tăng, Xã Ba Thành, Huyện Ba Tơ
Quảng Ngãi Huyện Ba Tơ 573260 Điểm BĐVHX Ba Vinh Thôn Nước Nẽ 1, Xã Ba Vinh, Huyện Ba Tơ
Quảng Ngãi Huyện Ba Tơ 573210 Điểm BĐVHX Ba Cung Thôn Đóc Mốc 2, Xã Ba Cung, Huyện Ba Tơ
Quảng Ngãi Huyện Ba Tơ 573290 Điểm BĐVHX Ba Dinh Thôn Nước Lang, Xã Ba Dinh, Huyện Ba Tơ
Quảng Ngãi Huyện Ba Tơ 573300 Điểm BĐVHX Ba Tô Thôn Làng Mạ, Xã Ba Tô , Huyện Ba Tơ
Quảng Ngãi Huyện Ba Tơ 573380 Điểm BĐVHX Ba Bích Thôn Con Rã, Xã Ba Bích, Huyện Ba Tơ
Quảng Ngãi Huyện Ba Tơ 573360 Điểm BĐVHX Ba Chùa Thôn Gò Ghềm, Xã Ba Chùa, Huyện Ba Tơ
Quảng Ngãi Huyện Ba Tơ 573350 Điểm BĐVHX Ba Tiêu Thôn Làng Trui, Xã Ba Tiêu, Huyện Ba Tơ
Quảng Ngãi Huyện Ba Tơ 573200 Bưu cục cấp 2 Ba Tơ Khu Vực 1, Thị Trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ
Quảng Ngãi Huyện Ba Tơ 573340 Điểm BĐVHX Ba Ngạc Thôn Kà Rên, Xã Ba Ngạc, Huyện Ba Tơ
Quảng Ngãi Huyện Ba Tơ 573370 Điểm BĐVHX Ba Lế Thôn Bãi Lế, Xã Ba Lế, Huyện Ba Tơ
Quảng Ngãi Huyện Ba Tơ 573280 Điểm BĐVHX Ba Điền Thôn Gò Nghênh, Xã Ba Điền, Huyện Ba Tơ
Quảng Ngãi Huyện Ba Tơ 573330 Điểm BĐVHX Ba Xa Thôn Nước Nhu, Xã Ba Xa, Huyện Ba Tơ
Quảng Ngãi Huyện Ba Tơ 573325 Điểm BĐVHX Ba Vì Thôn Giá Vực, Xã Ba Vì, Huyện Ba Tơ
Quảng Ngãi Huyện Ba Tơ 573393 Điểm BĐVHX Ba Trang Thôn Con Riêng, Xã Ba Trang, Huyện Ba Tơ
Quảng Ngãi Huyện Ba Tơ 573402 Điểm BĐVHX Ba Khâm Thôn Vãi Ốc, Xã Ba Khâm, Huyện Ba Tơ
Quảng Ngãi Huyện Ba Tơ 573312 Điểm BĐVHX Ba Nam Thôn Xà Râu, Xã Ba Nam, Huyện Ba Tơ
Quảng Ngãi Huyện Ba Tơ 573444 Hòm thư Công cộng Xã Ba Giang Thôn nước lô, Xã Ba Giang, Huyện Ba Tơ
Quảng Ngãi Huyện Minh Long 573100 Bưu cục cấp 2 Minh Long Thôn 2, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long
Quảng Ngãi Huyện Minh Long 573110 Điểm BĐVHX Long Mai Thôn Minh Xuân, Xã Long Mai, Huyện Minh Long
Quảng Ngãi Huyện Minh Long 573120 Điểm BĐVHX Long Sơn Thôn Lạc Sơn, Xã Long Sơn, Huyện Minh Long
Quảng Ngãi Huyện Minh Long 573140 Điểm BĐVHX Long Môn Làng Trê, Xã Long Môn, Huyện Minh Long
Quảng Ngãi Huyện Minh Long 573130 Điểm BĐVHX Thanh An Thôn Diệp Thượng, Xã Thanh An, Huyện Minh Long
Quảng Ngãi Huyện Minh Long 573109 Điểm BĐVHX Long Hiệp Thôn Thiệp Xuyên, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long
Quảng Ngãi Huyện Nghĩa Hành 572900 Bưu cục cấp 2 Nghĩa Hành Tổ Dân Phố Phú Vinh Trung, Thị Trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành
Quảng Ngãi Huyện Nghĩa Hành 572960 Điểm BĐVHX Hành Dũng Thôn An Hòa, Xã Hành Dũng, Huyện Nghĩa Hành
Quảng Ngãi Huyện Nghĩa Hành 572970 Điểm BĐVHX Hành Nhân Thôn Nghĩa Lâm, Xã Hành Nhân, Huyện Nghĩa Hành
Quảng Ngãi Huyện Nghĩa Hành 572950 Điểm BĐVHX Hành Thuận Thôn Đại An Đông 1, Xã Hành Thuận, Huyện Nghĩa Hành
Quảng Ngãi Huyện Nghĩa Hành 572910 Điểm BĐVHX Hành Đức Thôn Xuân Vinh, Xã Hành Đức, Huyện Nghĩa Hành
Quảng Ngãi Huyện Nghĩa Hành 572920 Điểm BĐVHX Hành Trung Thôn Hiệp Phổ Trung, Xã Hành Trung, Huyện Nghĩa Hành
Quảng Ngãi Huyện Nghĩa Hành 572930 Điểm BĐVHX Hành Phước Thôn Hòa Thọ, Xã Hành Phước, Huyện Nghĩa Hành
Quảng Ngãi Huyện Nghĩa Hành 572940 Điểm BĐVHX Hành Thịnh Thôn Mỹ Hưng, Xã Hành Thịnh, Huyện Nghĩa Hành
Quảng Ngãi Huyện Nghĩa Hành 572990 Điểm BĐVHX Hành Thiện Thôn Bàn Thới, Xã Hành Thiện, Huyện Nghĩa Hành
Quảng Ngãi Huyện Nghĩa Hành 573000 Điểm BĐVHX Hành Tín Tây Thôn Đồng Miếu, Xã Hành Tín Tây, Huyện Nghĩa Hành
Quảng Ngãi Huyện Nghĩa Hành 573010 Điểm BĐVHX Hành Tín Đông Thôn Nhơn Lộc 2, Xã Hành Tín Đông, Huyện Nghĩa Hành
Quảng Ngãi Huyện Nghĩa Hành 572980 Điểm BĐVHX Hành Minh Thôn Long Bàn Nam, Xã Hành Minh, Huyện Nghĩa Hành
Quảng Ngãi Huyện Sơn Tây 572800 Bưu cục cấp 2 Sơn Tây Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây
Quảng Ngãi Huyện Sơn Tây 572810 Điểm BĐVHX Sơn Tân Thôn Ra Nhua, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây
Quảng Ngãi Huyện Sơn Tây 572840 Điểm BĐVHX Sơn Mùa Thôn Huy Em, Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây
Quảng Ngãi Huyện Sơn Tây 572820 Điểm BĐVHX Sơn Tinh Thôn Xà Ruông, Xã Sơn Tinh, Huyện Sơn Tây
Quảng Ngãi Huyện Sơn Tây 572850 Điểm BĐVHX Sơn Bua Thôn Tà Bể, Xã Sơn Bua, Huyện Sơn Tây
Quảng Ngãi Huyện Sơn Tây 572830 Điểm BĐVHX Sơn Lập Thôn Mang Trẩy, Xã Sơn Lập, Huyện Sơn Tây
Quảng Ngãi Huyện Sơn Tây 572888 Hòm thư Công cộng Xã Sơn Màu Ấp Tà Vinh, Xã Sơn Mầu, Huyện Sơn Tây
Quảng Ngãi Huyện Sơn Tây 572855 Hòm thư Công cộng Xã Sơn Long Thôn Tà Bể, Xã Sơn Bua, Huyện Sơn Tây
Quảng Ngãi Huyện Sơn Tây 572858 Hòm thư Công cộng Xã Sơn Liên Thôn Tà Bể, Xã Sơn Bua, Huyện Sơn Tây
Quảng Ngãi Huyện Sơn Hà 572600 Bưu cục cấp 2 Sơn Hà Thôn Hàng Gòn, Thị Trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà
Quảng Ngãi Huyện Sơn Hà 572630 Điểm BĐVHX Sơn Linh Thôn Gò Gia, Xã Sơn Linh, Huyện Sơn Hà
Quảng Ngãi Huyện Sơn Hà 572620 Điểm BĐVHX Sơn Giang Thôn Đồng Giang, Xã Sơn Giang, Huyện Sơn Hà
Quảng Ngãi Huyện Sơn Hà 572660 Điểm BĐVHX Sơn Hạ Thôn Hà Bắc, Xã Sơn Hạ, Huyện Sơn Hà
Quảng Ngãi Huyện Sơn Hà 572670 Điểm BĐVHX Sơn Thành Thôn Gò Chu, Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà
Quảng Ngãi Huyện Sơn Hà 572690 Điểm BĐVHX Sơn Thượng Thôn Gò Răng, Xã Sơn Thượng, Huyện Sơn Hà
Quảng Ngãi Huyện Sơn Hà 572680 Điểm BĐVHX Sơn Bao Thôn Ta Lương, Xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà
Quảng Ngãi Huyện Sơn Hà 572730 Điểm BĐVHX Sơn Kỳ Thôn Làng Rốt, Xã Sơn Kỳ, Huyện Sơn Hà
Quảng Ngãi Huyện Sơn Hà 572720 Điểm BĐVHX Sơn Thủy Thôn Làng Rào, Xã Sơn Thủy, Huyện Sơn Hà
Quảng Ngãi Huyện Sơn Hà 572640 Điểm BĐVHX Sơn Cao Thôn Làng Trăng, Xã Sơn Cao, Huyện Sơn Hà
Quảng Ngãi Huyện Sơn Hà 572710 Điểm BĐVHX Sơn Hải Thôn Tà Mác, Xã Sơn Hải, Huyện Sơn Hà
Quảng Ngãi Huyện Sơn Hà 572740 Điểm BĐVHX Sơn Ba Thôn Làng Da, Xã Sơn Ba, Huyện Sơn Hà
Quảng Ngãi Huyện Sơn Hà 572700 Điểm BĐVHX Sơn Trung Thôn Làng Nà, Xã Sơn Trung, Huyện Sơn Hà
Quảng Ngãi Huyện Sơn Hà 572655 Điểm BĐVHX Sơn Nham Thôn Cận Sơn, Xã Sơn Nham, Huyện Sơn Hà
Quảng Ngãi Huyện Tây Trà 572400 Bưu cục cấp 2 Tây Trà Thôn Trà Niêu, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà
Quảng Ngãi Huyện Tây Trà 572410 Điểm BĐVHX Trà Lãnh Thôn Trà Lĩnh, Xã Trà Lãnh, Huyện Tây Trà
Quảng Ngãi Huyện Tây Trà 572450 Điểm BĐVHX Trà Quân Thôn Trà Bao, Xã Trà Quân, Huyện Tây Trà
Quảng Ngãi Huyện Tây Trà 572440 Điểm BĐVHX Trà Thanh Thôn ̀ Vuông, Xã Trà Thanh, Huyện Tây Trà
Quảng Ngãi Huyện Tây Trà 572461 Điểm BĐVHX Trà Khê Thôn Hà, Xã Trà Khê, Huyện Tây Trà
Quảng Ngãi Huyện Tây Trà 572431 Điểm BĐVHX Trà Nham Thôn Trà Cường, Xã Trà Nham, Huyện Tây Trà
Quảng Ngãi Huyện Tây Trà 572421 Điểm BĐVHX Trà Trung Thôn Đam, Xã Trà Trung, Huyện Tây Trà
Quảng Ngãi Huyện Tây Trà 572483 Điểm BĐVHX Trà Xinh Thôn Trà Kem, Xã Trà Xinh, Huyện Tây Trà
Quảng Ngãi Huyện Trà Bồng 572200 Bưu cục cấp 2 Trà Bồng Khu Vực 1, Thị Trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng
Quảng Ngãi Huyện Trà Bồng 572210 Điểm BĐVHX Trà Phú Thôn Phú An, Xã Trà Phú, Huyện Trà Bồng
Quảng Ngãi Huyện Trà Bồng 572220 Điểm BĐVHX Trà Bình Thôn Bình Trung, Xã Trà Bình, Huyện Trà Bồng
Quảng Ngãi Huyện Trà Bồng 572270 Điểm BĐVHX Trà Sơn Thôn Bắc, Xã Trà Sơn, Huyện Trà Bồng
Quảng Ngãi Huyện Trà Bồng 572290 Điểm BĐVHX Trà Tân Thôn Trường Giang, Xã Trà Tân, Huyện Trà Bồng
Quảng Ngãi Huyện Trà Bồng 572250 Điểm BĐVHX Trà Hiệp Thôn Của, Xã Trà Hiệp, Huyện Trà Bồng
Quảng Ngãi Huyện Trà Bồng 572260 Điểm BĐVHX Trà Lâm Thôn Trà Xanh, Xã Trà Lâm, Huyện Trà Bồng
Quảng Ngãi Huyện Trà Bồng 572240 Điểm BĐVHX Trà Thủy Thôn 2, Xã Trà Thủy, Huyện Trà Bồng
Quảng Ngãi Huyện Trà Bồng 572280 Điểm BĐVHX Trà Bùi Thôn Niên, Xã Trà Bùi, Huyện Trà Bồng
Quảng Ngãi Huyện Trà Bồng 572231 Điểm BĐVHX Trà Giang Thôn 3, Xã Trà Giang, Huyện Trà Bồng
Quảng Ngãi Huyện Bình Sơn 571800 Bưu cục cấp 2 Bình Sơn Tổ Dân Phố 2, Thị Trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn
Quảng Ngãi Huyện Bình Sơn 571870 Điểm BĐVHX Bình Châu Thôn Định Tân, Xã Bình Châu, Huyện Bình Sơn
Quảng Ngãi Huyện Bình Sơn 572000 Điểm BĐVHX Bình Chương Thôn An Điềm Ii, Xã Bình Chương, Huyện Bình Sơn
Quảng Ngãi Huyện Bình Sơn 572010 Điểm BĐVHX Bình Mỹ Thôn Thạch An, Xã Bình Mỹ, Huyện Bình Sơn
Quảng Ngãi Huyện Bình Sơn 571860 Điểm BĐVHX Bình Phú Thôn Phú Nhiêu, Xã Bình Phú, Huyện Bình Sơn
Quảng Ngãi Huyện Bình Sơn 572050 Điểm BĐVHX Bình Thanh Đông Thôn Tham Hội I, Xã Bình Thanh Đông, Huyện Bình Sơn
Quảng Ngãi Huyện Bình Sơn 571890 Điểm BĐVHX Bình Tân Thôn Nhơn Hòa 1, Xã Bình Tân, Huyện Bình Sơn
Quảng Ngãi Huyện Bình Sơn 571950 Điểm BĐVHX Bình Trung Thôn Đông Thuận, Xã Bình Trung, Huyện Bình Sơn
Quảng Ngãi Huyện Bình Sơn 571960 Điểm BĐVHX Bình Dương Thôn Mỹ Huệ, Xã Bình Dương, Huyện Bình Sơn
Quảng Ngãi Huyện Bình Sơn 571810 Điểm BĐVHX Bình Thới Thôn Giao Thủy, Xã Bình Thới, Huyện Bình Sơn
Quảng Ngãi Huyện Bình Sơn 571820 Điểm BĐVHX Bình Phước Thôn Phú Long 1, Xã Bình Phước, Huyện Bình Sơn
Quảng Ngãi Huyện Bình Sơn 572030 Điểm BĐVHX Bình Hiệp Thôn Liên Trì, Xã Bình Hiệp, Huyện Bình Sơn
Quảng Ngãi Huyện Bình Sơn 572040 Điểm BĐVHX Bình Thanh Tây Thôn Phước Hòa, Xã Bình Thanh Tây, Huyện Bình Sơn
Quảng Ngãi Huyện Bình Sơn 571970 Điểm BĐVHX Bình Khương Thôn Thanh Trà, Xã Bình Khương, Huyện Bình Sơn
Quảng Ngãi Huyện Bình Sơn 571980 Điểm BĐVHX Bình An Thôn An Tây Phước Ii, Xã Bình An, Huyện Bình Sơn
Quảng Ngãi Huyện Bình Sơn 571990 Điểm BĐVHX Bình Minh Thôn Tân Phước, Xã Bình Minh, Huyện Bình Sơn
Quảng Ngãi Huyện Bình Sơn 571830 Điểm BĐVHX Bình Trị Thôn An Lộc, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn
Quảng Ngãi Huyện Bình Sơn 571930 Điểm BĐVHX Bình Chánh Thôn Bình An Nội, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Sơn
Quảng Ngãi Huyện Bình Sơn 571840 Điểm BĐVHX Bình Hòa Thôn 2 ( Đồng Trung), Xã Bình Hoà, Huyện Bình Sơn
Quảng Ngãi Huyện Bình Sơn 571946 Điểm BĐVHX Bình Nguyên Thôn Nam Bình 1, Xã Bình Nguyên, Huyện Bình Sơn
Quảng Ngãi Huyện Bình Sơn 572027 Điểm BĐVHX Bình Long Thôn Long Vĩnh, Xã Bình Long, Huyện Bình Sơn
Quảng Ngãi Huyện Bình Sơn 571856 Điểm BĐVHX Bình Hải Thôn Vạn Tường,xóm Hải Chánh, Xã Bình Hải, Huyện Bình Sơn
Quảng Ngãi Huyện Bình Sơn 571925 Điểm BĐVHX Bình Thạnh Thôn Vĩnh An, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn
Quảng Ngãi Huyện Bình Sơn 572100 Bưu cục cấp 3 Khu kinh tế Dung Quất Thôn An Lộc, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn
Quảng Ngãi Huyện Bình Sơn 571909 Điểm BĐVHX Bình Thuận Thôn Tuyết Diêm 3, Xã Bình Thuận, Huyện Bình Sơn
Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh 571500 Bưu cục cấp 2 Sơn Tịnh Thôn Trường Thọ Tây, Thị Trấn Sơn Tịnh, Huyện Sơn Tịnh
Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh 571660 Điểm BĐVHX Tịnh Bắc Thôn Minh Mỹ, Xã Tịnh Bắc, Huyện Sơn Tịnh
Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh 571560 Bưu cục cấp 3 Sơn Mỹ Thôn Mỹ Lại, Xã Tịnh Khê, Huyện Sơn Tịnh
Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh 571710 Điểm BĐVHX Tịnh Giang Thôn Cù Và, Xã Tịnh Giang, Huyện Sơn Tịnh
Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh 571680 Điểm BĐVHX Tịnh Hiệp Thôn Mỹ Danh, Xã Tịnh Hiệp, Huyện Sơn Tịnh
Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh 571690 Điểm BĐVHX Tịnh Trà Thôn Phú Thành, Xã Tịnh Trà, Huyện Sơn Tịnh
Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh 571540 Điểm BĐVHX Tịnh Châu Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, Huyện Sơn Tịnh
Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh 571670 Điểm BĐVHX Tịnh Minh Thôn Minh Khánh, Xã Tịnh Minh, Huyện Sơn Tịnh
Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh 571630 Điểm BĐVHX Tịnh Sơn Thôn Thôn Đông, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh
Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh 571640 Điểm BĐVHX Tịnh Hà Thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn Tịnh
Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh 571530 Điểm BĐVHX Tịnh An Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Huyện Sơn Tịnh
Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh 571600 Điểm BĐVHX Tịnh Phong Thôn Thế Long, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh
Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh 571620 Điểm BĐVHX Tịnh Thọ Thôn Thọ Nam, Xã Tịnh Thọ, Huyện Sơn Tịnh
Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh 571520 Điểm BĐVHX Tịnh Ấn Đông Thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, Huyện Sơn Tịnh
Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh 571570 Điểm BĐVHX Tịnh Kỳ Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Huyện Sơn Tịnh
Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh 571580 Điểm BĐVHX Tịnh Hòa Thôn Đông Hòa, Xã Tịnh Hoà, Huyện Sơn Tịnh
Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh 571610 Điểm BĐVHX Tịnh Thiện Thôn Long Thành, Xã Tịnh Thiện, Huyện Sơn Tịnh
Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh 571503 Đại lý bưu điện Cây Đa Thôn Trường Thọ Tây, Thị Trấn Sơn Tịnh, Huyện Sơn Tịnh
Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh 571650 Điểm BĐVHX Tịnh Bình Đội 1, Xóm Khánh Thượng, Xã Tịnh Bình, Huyện Sơn Tịnh
Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh 571700 Điểm BĐVHX Tịnh Đông Thôn Hương Nhượng Bắc, Xã Tịnh Đông, Huyện Sơn Tịnh
Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh 571590 Điểm BĐVHX Tịnh Ấn Tây Thôn Thống Nhất, Xã Tịnh Ấn Tây, Huyện Sơn Tịnh
Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh 571607 Đại lý bưu điện Khu Công Nghiệp Tịnh Phong Thôn Phong Niên Thượng, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh
Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh 571595 Đại lý bưu điện Cộng Hoà Thôn Cộng Hòa 1, Xã Tịnh Ấn Tây, Huyện Sơn Tịnh
Quảng Ngãi Huyện Lý Sơn 571400 Bưu cục cấp 2 Lý Sơn Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn
Quảng Ngãi Huyện Lý Sơn 571410 Điểm BĐVHX An Vĩnh Thôn Tây An Vĩnh, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn
Quảng Ngãi Huyện Lý Sơn 571401 Điểm BĐVHX An Hải Thôn Đông An Hải, Xã An Hải, Huyện Lý Sơn
Quảng Ngãi Huyện Lý Sơn 571421 Điểm BĐVHX An Bình Thôn Bắc, Xã An Bình, Huyện Lý Sơn
Quảng Ngãi Thành phố Quảng Ngãi 570000 Bưu cục cấp 1 GD Cấp 1 Quảng Ngãi Sô´80, Đường Phan Đình Phùng, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Thành phố Quảng Ngãi 571250 Bưu cục cấp 3 Lê Trung Đình Sô´230, Đường Lê Trung Đình, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Thành phố Quảng Ngãi 571020 Bưu cục cấp 3 Quang Trung Sô´70, Đường Quang Trung, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Thành phố Quảng Ngãi 571253 Đại lý bưu điện Thành Cổ Đường Thành Cổ Núi Bút, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Thành phố Quảng Ngãi 571010 Điểm BĐVHX Nghĩa Dũng Thôn 2, Xã Nghĩa Dũng, Thành phố Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Thành phố Quảng Ngãi 571000 Điểm BĐVHX Nghĩa Dõng Thôn 2, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Thành phố Quảng Ngãi 571197 Đại lý bưu điện Ngã Năm Mới Sô´01, Đường Nguyễn Trãi, Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Thành phố Quảng Ngãi 570900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Quảng Ngãi Sô´80, Đường Phan Đình Phùng, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Thành phố Quảng Ngãi 574435 Đại lý bưu điện Trần Quốc Tuấn Đường Quang Trung, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Thành phố Quảng Ngãi 574350 Bưu cục cấp 3 Hai Bà Trưng Đường Hai Bà Trưng, Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Thành phố Quảng Ngãi 574530 Bưu cục cấp 3 Cổ Luỹ Thôn Làng Cá, Xã Nghĩa Phú, Thành phố Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Thành phố Quảng Ngãi 574540 Điểm BĐVHX Nghĩa Phú Thôn Thanh An, Xã Nghĩa Phú, Thành phố Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Thành phố Quảng Ngãi 574510 Điểm BĐVHX Nghĩa Hà Thôn Bình Đông, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Thành phố Quảng Ngãi 574490 Điểm BĐVHX Nghĩa An Thôn Phổ An, Xã Nghĩa An, Thành phố Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Thành phố Quảng Ngãi 574480 Bưu cục cấp 3 Đinh Tiên Hoàng Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Thành phố Quảng Ngãi 571350 Bưu cục văn phòng VP BĐT Quảng Ngãi Hẻm 68, Đường Quang Trung, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH QUẢNG NGÃI. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.