MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH QUẢNG BÌNH

MÃ ZIP CODE TỈNH QUẢNG BÌNH

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH QUẢNG BÌNH  LÀ 510000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh QUẢNG BÌNH do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH QUẢNG BÌNH

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Trạch 514600 Bưu cục cấp 2 Quảng Trạch Sô´357, Đường Quang Trung, Xã Cảnh Dương, Huyện Quảng Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Trạch 514670 Bưu cục cấp 3 Chợ Sải Thôn Trung Thôn, Xã Quảng Tiến, Huyện Quảng Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Trạch 514730 Bưu cục cấp 3 Hòa Ninh Thôn Hà Văn, Xã Quảng Trường, Huyện Quảng Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Trạch 514630 Bưu cục cấp 3 Quảng Thọ Đường Lý thường kiệt, Phường Quảng Thọ, Huyện Quảng Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Trạch 514650 Điểm BĐVHX Quảng Hải Thôn Vân Lôi, Xã Quảng Hải, Huyện Quảng Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Trạch 514640 Điểm BĐVHX Quảng Long Thôn Trường Sơn, Phường Quảng Long, Huyện Quảng Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Trạch 514750 Điểm BĐVHX Quảng Phúc Thôn Mỹ Hòa, Phường Quảng Phúc, Huyện Quảng Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Trạch 514660 Điểm BĐVHX Quảng Tân Thôn Tân Hóa, Xã Quảng Tân, Huyện Quảng Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Trạch 514690 Điểm BĐVHX Quảng Thủy Thôn Trung Thủy, Xã Quảng Thủy, Huyện Quảng Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Trạch 514710 Điểm BĐVHX Quảng Tiên Thôn Trường Thọ, Xã Quảng Tiên, Huyện Quảng Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Trạch 514790 Điểm BĐVHX Quảng Văn Thôn Hà Văn, Xã Quảng Văn, Huyện Quảng Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Trạch 514681 Hòm thư Công cộng Quảng Lộc Thôn Vĩnh Lộc, Xã Quảng Lộc, Huyện Quảng Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Trạch 514741 Hòm thư Công cộng Quảng Minh Thôn Minh Lệ, Xã Quảng Minh, Huyện Quảng Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Trạch 514781 Hòm thư Công cộng Quảng Phong Thôn 4, Phường Quảng Phong, Huyện Quảng Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Trạch 514721 Hòm thư Công cộng Quảng Sơn Thôn Thọ Linh, Xã Quảng Sơn, Huyện Quảng Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Trạch 514761 Hòm thư Công cộng Quảng Thuận Thôn Hội, Phường Quảng Thuận, Huyện Quảng Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 513900 Bưu cục cấp 2 Lệ Thủy Thôn Thượng Giang 1, Thị Trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thủy
Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 514410 Bưu cục cấp 3 Chợ Mai Thôn Đoàn Kết, Xã Hưng Thủy, Huyện Lệ Thủy
Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 513970 Bưu cục cấp 3 Chợ Chè Thôn Thạch Hạ, Xã Hồng Thủy, Huyện Lệ Thủy
Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 514290 Bưu cục cấp 3 Chợ Trạm Thôn Mỹ Trạch 1, Xã Mỹ Thủy, Huyện Lệ Thủy
Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 514120 Bưu cục cấp 3 Mỹ Đức Thôn Trung Lộc 3, Xã Sơn Thủy, Huyện Lệ Thủy
Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 514390 Bưu cục cấp 3 Sen Thủy Thôn Đông Thượng, Xã Sen Thủy, Huyện Lệ Thủy
Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 513950 Bưu cục cấp 3 Chợ Cưởi Thôn 2 Thanh Mỹ, Xã Thanh Thủy, Huyện Lệ Thủy
Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 514090 Điểm BĐVHX An Thủy Thôn Lộc An 1, Xã An Thủy, Huyện Lệ Thủy
Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 514030 Điểm BĐVHX Lộc Thủy Thôn An Xá 1, Xã Lộc Thủy, Huyện Lệ Thủy
Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 514260 Điểm BĐVHX Liên Thủy Thôn Uẩn Áo 1, Xã Liên Thủy, Huyện Lệ Thủy
Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 513940 Điểm BĐVHX Ngư Thuỷ Bắc Thôn Tân Hòa, Xã Ngư Thủy Bắc, Huyện Lệ Thủy
Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 514140 Điểm BĐVHX Phú Thủy Thôn Phú Hòa, Xã Phú Thủy, Huyện Lệ Thủy
Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 514050 Điểm BĐVHX Hoa Thủy Thôn Mã, Xã Hoa Thủy, Huyện Lệ Thủy
Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 513920 Điểm BĐVHX Cam Thủy Thôn Đăng Lộc 1, Xã Cam Thủy, Huyện Lệ Thủy
Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 514200 Điểm BĐVHX Mai Thủy Thôn Xuân Lai, Xã Mai Thủy, Huyện Lệ Thủy
Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 514340 Điểm BĐVHX Dương Thủy Thôn Nam Thiên, Xã Dương Thủy, Huyện Lệ Thủy
Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 514170 Điểm BĐVHX Xuân Thủy Thôn Xuân Bồ 1, Xã Xuân Thủy, Huyện Lệ Thủy
Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 514430 Điểm BĐVHX Ngư Thuỷ Trung Thôn Thượng Hải, Xã Ngư Thủy Trung, Huyện Lệ Thủy
Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 514440 Điểm BĐVHX Ngư Thủy Nam Thôn Liêm Tiến, Xã Ngư Thủy Nam, Huyện Lệ Thủy
Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 514370 Điểm BĐVHX Tân Thủy Thôn Tân Ninh, Xã Tân Thủy, Huyện Lệ Thủy
Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 514360 Điểm BĐVHX Thái Thủy Thôn Thái Sơn, Xã Thái Thủy, Huyện Lệ Thủy
Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 514328 Điểm BĐVHX Văn Thủy Thôn Văn Minh, Xã Văn Thủy, Huyện Lệ Thủy
Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 514008 Hòm thư Công cộng Phong Thuỷ Xóm 7 Thượng Phong, Xã Phong Thủy, Huyện Lệ Thủy
Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 514229 Hòm thư Công cộng Trường Thuỷ Thôn Hồng Giang, Xã Trường Thủy, Huyện Lệ Thủy
Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 514249 Hòm thư Công cộng Kim Thuỷ Thôn Bang, Xã Kim Thủy, Huyện Lệ Thủy
Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 514166 Hòm thư Công cộng Ngân Thuỷ Thôn Km14, Xã Ngân Thủy, Huyện Lệ Thủy
Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 514082 Hòm thư Công cộng Lệ Ninh Thôn Quyết Tiến, Thị trấn N.T Lệ Ninh, Huyện Lệ Thủy
Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 514466 Hòm thư Công cộng Lâm Thuỷ Bản Xà Khía, Xã Lâm Thủy, Huyện Lệ Thủy
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Ninh 513600 Bưu cục cấp 2 Quảng Ninh Tiểu khu 3, Thị Trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Ninh 513680 Bưu cục cấp 3 Cổ Hiền Thôn Cổ Hiền, Xã Hiền Ninh, Huyện Quảng Ninh
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Ninh 513710 Đại lý bưu điện Áng Sơn Thôn Phúc Sơn, Xã Vạn Ninh, Huyện Quảng Ninh
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Ninh 513770 Bưu cục cấp 3 Dinh Mười Thôn Dinh Mười, Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Ninh 513780 Điểm BĐVHX Gia Ninh Thôn Phúc Lộc, Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Ninh 513730 Điểm BĐVHX Võ Ninh Thôn Tây, Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Ninh 513711 Điểm BĐVHX Vạn Ninh Thôn Phúc Sơn, Xã Vạn Ninh, Huyện Quảng Ninh
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Ninh 513690 Điểm BĐVHX Xuân Ninh Thôn Xuân Dục, Xã Xuân Ninh, Huyện Quảng Ninh
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Ninh 513760 Điểm BĐVHX Tân Ninh Thôn Nguyệt Áng, Xã Tân Ninh, Huyện Quảng Ninh
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Ninh 513670 Điểm BĐVHX Hàm Ninh Thôn Quyết Tiến, Xã Hàm Ninh, Huyện Quảng Ninh
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Ninh 513790 Điểm BĐVHX Hải Ninh Thôn Hiển Trung, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Ninh 513700 Điểm BĐVHX An Ninh Thôn Thống Nhất, Xã An Ninh, Huyện Quảng Ninh
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Ninh 513750 Điểm BĐVHX Duy Ninh Thôn Hiển Vinh, Xã Duy Ninh, Huyện Quảng Ninh
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Ninh 513640 Điểm BĐVHX Trường Xuân Thôn Quyết Thắng, Xã Trường Xuân, Huyện Quảng Ninh
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Ninh 513630 Điểm BĐVHX Vĩnh Ninh Thôn Vĩnh Tuy, Xã Vĩnh Ninh, Huyện Quảng Ninh
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Ninh 513812 Điểm BĐVHX Trường Sơn Thôn Long Sơn, Xã Trường Sơn, Huyện Quảng Ninh
Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Ninh 513623 Hòm thư Công cộng Lương Ninh Thôn Văn La, Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh
Tỉnh Quảng Bình Huyện Minh Hóa 513200 Bưu cục cấp 2 Minh Hóa Tiểu khu 7, Thị Trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Minh Hóa 513330 Bưu cục cấp 3 Cha Lo Bản Cha Lo, Xã Dân Hoá, Huyện Minh Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Minh Hóa 513360 Điểm BĐVHX Trung Hóa Thôn Yên Phú, Xã Trung Hoá, Huyện Minh Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Minh Hóa 513290 Điểm BĐVHX Hóa Hợp Thôn Tân Bình, Xã Hoá Hợp, Huyện Minh Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Minh Hóa 513410 Điểm BĐVHX Minh Hóa Thôn 2 Kim Bảng, Xã Minh Hoá, Huyện Minh Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Minh Hóa 513270 Điểm BĐVHX Xuân Hóa Thôn Cây Da, Xã Xuân Hoá, Huyện Minh Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Minh Hóa 513240 Điểm BĐVHX Hồng Hóa Thôn Quảng Hóa, Xã Hồng Hoá, Huyện Minh Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Minh Hóa 513380 Điểm BĐVHX Thượng Hóa Thôn Khai Hóa, Xã Thượng Hoá, Huyện Minh Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Minh Hóa 513400 Điểm BĐVHX Quy Hóa Thôn 1 Thanh Long, Xã Quy Hoá, Huyện Minh Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Minh Hóa 513220 Điểm BĐVHX Yên Hóa Thôn Yên Thắng, Xã Yên Hoá, Huyện Minh Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Minh Hóa 513260 Điểm BĐVHX Hóa Phúc Thôn Si, Xã Hoá Phúc, Huyện Minh Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Minh Hóa 513350 Điểm BĐVHX Hóa Sơn Thôn Đặng Hóa, Xã Hoá Sơn, Huyện Minh Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Minh Hóa 513320 Điểm BĐVHX Hóa Thanh Thôn Thanh Lâm, Xã Hoá Thanh, Huyện Minh Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Minh Hóa 513430 Điểm BĐVHX Tân Hóa Thôn 1 Yên Thọ, Xã Tân Hoá, Huyện Minh Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Minh Hóa 513450 Điểm BĐVHX Trọng Hoá Bản La Trọng, Xã Trọng Hóa, Huyện Minh Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Minh Hóa 513318 Đại lý bưu điện Hóa Tiến Thôn Má Lậu, Xã Hoá Tiến, Huyện Minh Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Minh Hóa 513343 Hòm thư Công cộng Dân Hoá Bản Y Leng, Xã Dân Hoá, Huyện Minh Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa 512800 Bưu cục cấp 2 Tuyên Hóa Tiểu Khu 1, Thị Trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa 512990 Bưu cục cấp 3 Minh Cầm Thôn Minh Cầm Nội, Xã Phong Hoá, Huyện Tuyên Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa 512850 Bưu cục cấp 3 Chợ Gát Thôn 1 Đức Phú, Xã Đức Hoá, Huyện Tuyên Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa 513060 Bưu cục cấp 3 Chợ Cuồi Thôn Tây Trúc, Xã Tiến Hoá, Huyện Tuyên Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa 512910 Bưu cục cấp 3 Tân Ấp Thôn Tân Đức 1, Xã Hương Hoá, Huyện Tuyên Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa 512900 Điểm BĐVHX Kim Hóa Thôn Kim Tân, Xã Kim Hoá, Huyện Tuyên Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa 512820 Điểm BĐVHX Đồng Hóa Thôn Đồng Giang, Xã Đồng Hoá, Huyện Tuyên Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa 513010 Điểm BĐVHX Châu Hóa Thôn Lạc Sơn, Xã Châu Hoá, Huyện Tuyên Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa 513020 Điểm BĐVHX Văn Hóa Thôn Bàu Sỏi, Xã Văn Hoá, Huyện Tuyên Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa 512950 Điểm BĐVHX Lê Hóa Thôn Quảng Hóa, Xã Lê Hoá, Huyện Tuyên Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa 512880 Điểm BĐVHX Thuận Hóa Thôn Ba Tâm, Xã Thuận Hoá, Huyện Tuyên Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa 512920 Điểm BĐVHX Thanh Hóa Thôn Bắc Sơn 1, Xã Thanh Hoá, Huyện Tuyên Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa 512911 Điểm BĐVHX Hương Hóa Thôn Tân Đức 1, Xã Hương Hoá, Huyện Tuyên Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa 512970 Điểm BĐVHX Cao Quảng Thôn Sơn Thủy, Xã Cao Quảng, Huyện Tuyên Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa 512841 Hòm thư Công cộng Thạch Hoá Thôn Hồng Sơn, Xã Thạch Hoá, Huyện Tuyên Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa 513103 Hòm thư Công cộng Thanh Thạch Thôn 1, Xã Thanh Thạch, Huyện Tuyên Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa 512946 Hòm thư Công cộng Lâm Hoá Thôn 2, Xã Lâm Hoá, Huyện Tuyên Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa 512967 Hòm thư Công cộng Sơn Hoá Thôn Tam Đăng, Xã Sơn Hoá, Huyện Tuyên Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa 512875 Hòm thư Công cộng Ngư Hoá Thôn 4, Xã Ngư Hoá, Huyện Tuyên Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa 513051 Hòm thư Công cộng Mai Hoá Thôn Tây Hóa, Xã Mai Hoá, Huyện Tuyên Hóa
Tỉnh Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa 513093 Hòm thư Công cộng Nam Hoá Thôn Hà Nam, Xã Nam Hóa, Huyện Tuyên Hóa
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512200 Bưu cục cấp 2 Quảng Trạch Khu phố 1, Thị Trấn Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512280 Bưu cục cấp 3 Roòn Thôn Di Luân, Xã Quảng Tùng, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512570 Bưu cục cấp 3 Hòa Ninh Thôn Thanh Tân, Xã Quảng Hoà, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512220 Bưu cục cấp 3 Quảng Thọ Thôn Thọ Đơn, Xã Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512430 Bưu cục cấp 3 Ngọa Cương Thôn Ngọa Cương, Xã Cảnh Hoá, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512410 Điểm BĐVHX Quảng Liên Xóm 5, Xã Quảng Liên, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512620 Điểm BĐVHX Quảng Phúc Thôn Mỹ Hòa, Xã Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512240 Điểm BĐVHX Quảng Xuân Thôn Xuân Hòa, Xã Quảng Xuân, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512490 Điểm BĐVHX Quảng Hải Thôn Vân Lôi, Xã Quảng Hải, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512300 Điểm BĐVHX Quảng Đông Thôn Minh Sơn, Xã Quảng Đông, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512310 Điểm BĐVHX Quảng Kim Thôn 2, Xã Quảng Kim, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512250 Điểm BĐVHX Quảng Hưng Thôn Hưng Lộc, Xã Quảng Hưng, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512500 Điểm BĐVHX Quảng Tân Thôn Tân Hóa, Xã Quảng Tân, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512520 Điểm BĐVHX Quảng Tiên Thôn Trường Thọ, Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512380 Điểm BĐVHX Quảng Lưu Thôn Vân Tiền, Xã Quảng Lưu, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512480 Điểm BĐVHX Phù Hóa Thôn Trường Sơn, Xã Phù Hoá, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512350 Điểm BĐVHX Quảng Châu Thôn Trung Minh, Xã Quảng Châu, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512390 Điểm BĐVHX Quảng Thạch Thôn 7, Xã Quảng Thạch, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512550 Điểm BĐVHX Quảng Thủy Thôn Trung Thủy, Xã Quảng Thủy, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512590 Điểm BĐVHX Quảng Văn Thôn Hà Văn, Xã Quảng Văn, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512370 Điểm BĐVHX Quảng Hợp Thôn Hợp Phú, Xã Quảng Hợp, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512510 Bưu cục cấp 3 Chợ Sãi Thôn Trung Thôn, Xã Quảng Trung, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512640 Điểm BĐVHX Cảnh Dương Thôn Cảnh Thượng, Xã Cảnh Dương, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512299 Điểm BĐVHX Quảng Phú Thôn Phú Lộc 4, Xã Quảng Phú, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512234 Điểm BĐVHX Quảng Long Thôn Trường Sơn, Xã Quảng Long, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512681 Hòm thư Công cộng Quảng Phong Thôn 4, Xã Quảng Phong, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512613 Hòm thư Công cộng Quảng Thuận Thôn Hội, Xã Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512453 Hòm thư Công cộng Quảng Thanh Thôn Phù Ninh, Xã Quảng Thanh, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512565 Hòm thư Công cộng Quảng Sơn Thôn Thọ Linh, Xã Quảng Sơn, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512545 Hòm thư Công cộng Quảng Lộc Thôn Vĩnh Lộc, Xã Quảng Lộc, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512335 Hòm thư Công cộng Quảng Phương Thôn Tô Xá, Xã Quảng Phương, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512465 Hòm thư Công cộng Quảng Trường Thôn Thu Trường, Xã Quảng Trường, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512587 Hòm thư Công cộng Quảng Minh Thôn Minh Lệ, Xã Quảng Minh, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 512345 Hòm thư Công cộng Quảng Tiến Thôn Hà Tiến, Xã Quảng Tiến, Thị xã Ba Đồn
Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 511960 Bưu cục cấp 3 Phú Quý Tiểu Khu 1, Thị Trấn Nông trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 511500 Bưu cục cấp 2 Bố Trạch Tiểu Khu 11, Thị Trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 511850 Điểm BĐVHX Hưng Trạch Thôn Khương Hà, Xã Hưng Trạch, Huyện Bố Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 511570 Bưu cục cấp 3 Lý Hòa Thôn Quốc Lộ 1a, Xã Hải Trạch, Huyện Bố Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 511680 Bưu cục cấp 3 Nam Gianh Thôn 10, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 511790 Bưu cục cấp 3 Troóc Thôn Phúc Đồng 1, Xã Phúc Trạch, Huyện Bố Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 511590 Bưu cục cấp 3 Thanh Khê Thôn Thanh Vinh, Xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 511860 Bưu cục cấp 3 Phong Nha Thôn Phong Nha, Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 512020 Bưu cục cấp 3 Chánh Hòa Thôn Phúc Tự Đông, Xã Đại Trạch, Huyện Bố Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 511640 Bưu cục cấp 3 Thọ Lộc Thôn Thọ Lộc, Xã Vạn Trạch, Huyện Bố Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 511940 Điểm BĐVHX Nam Trạch Thôn Hòa Trạch, Xã Nam Trạch, Huyện Bố Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 512040 Điểm BĐVHX Nhân Trạch Thôn Nam, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 511810 Điểm BĐVHX Tây Trạch Xóm Mít, Xã Tây Trạch, Huyện Bố Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 511540 Điểm BĐVHX Đồng Trạch Thôn 8, Xã Đồng Trạch, Huyện Bố Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 511730 Điểm BĐVHX Cự Nẫm Thôn Trung Nẩm, Xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 511641 Điểm BĐVHX Vạn Trạch Thôn Đông, Xã Vạn Trạch, Huyện Bố Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 512000 Điểm BĐVHX Lý Trạch Thôn 2, Xã Lý Trạch, Huyện Bố Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 511560 Điểm BĐVHX Đức Trạch Thôn Đông Đức, Xã Đức Trạch, Huyện Bố Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 511830 Điểm BĐVHX Phú Định Thôn 6, Xã Phú Định, Huyện Bố Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 511700 Điểm BĐVHX Hạ Trạch Thôn 5, Xã Hạ Trạch, Huyện Bố Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 511620 Điểm BĐVHX Phú Trạch Thôn Bắc Sơn, Xã Phú Trạch, Huyện Bố Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 511920 Điểm BĐVHX Hòa Trạch Thôn Dài, Xã Hoà Trạch, Huyện Bố Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 512021 Điểm BĐVHX Đại Trạch Thôn Phương Hạ, Xã Đại Trạch, Huyện Bố Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 511610 Điểm BĐVHX Hoàn Trạch Thôn 5, Xã Hoàn Trạch, Huyện Bố Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 511740 Điểm BĐVHX Liên Trạch Thôn Phú Kinh, Xã Liên Trạch, Huyện Bố Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 511770 Điểm BĐVHX Xuân Trạch Thôn 6 Vĩnh Thủy, Xã Xuân Trạch, Huyện Bố Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 511750 Điểm BĐVHX Lâm Trạch Thôn 3, Xã Lâm Trạch, Huyện Bố Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 511670 Điểm BĐVHX Sơn Lộc Thôn Sơn Lý, Xã Sơn Lộc, Huyện Bố Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 511720 Điểm BĐVHX Mỹ Trạch Thôn Bình Minh, Xã Mỹ Trạch, Huyện Bố Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 511911 Hòm thư Công cộng Tân Trạch Thôn Tân Trạch, Xã Tân Trạch, Huyện Bố Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 511528 Hòm thư Công cộng Trung Trạch Thôn 2, Xã Trung Trạch, Huyện Bố Trạch
Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 511898 Hòm thư Công cộng Thượng Trạch Bản Kà Roòng 1, Xã Thượng Trạch, Huyện Bố Trạch
Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 511000 Bưu cục cấp 3 Hải Đình Sô´08, Đường Quách Xuân Kỳ, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới
Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 511210 Bưu cục cấp 3 Thuận Lý Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới
Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 511240 Bưu cục cấp 3 Cộn Đường Lý Thái Tổ, Phường Đồng Sơn, Thành phố Đồng Hới
Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 511180 Bưu cục cấp 3 Bắc Lý I Đường Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới
Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 511190 Bưu cục cấp 3 Bắc Lý II Tiểu khu 4, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới
Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 510000 Bưu cục cấp 1 Đồng Hới Sô´01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới
Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 511120 Bưu cục cấp 3 Lộc Đại Thôn 4, Xã Lộc Ninh, Thành phố Đồng Hới
Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 511220 Bưu cục cấp 3 Ga Đồng Hới Tiểu khu 4, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới
Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 511270 Điểm BĐVHX Nghĩa Ninh Thôn 4, Xã Nghĩa Ninh, Thành phố Đồng Hới
Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 511300 Điểm BĐVHX Thuận Đức Thôn Thuận Phong, Xã Thuận Đức, Thành phố Đồng Hới
Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 510900 Bưu cục văn phòng Hệ 1 Quảng Bình Sô´2, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới
Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 511201 Bưu cục cấp 3 Đại học Quảng Bình Sô´447, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới
Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 511081 Hòm thư Công cộng Đồng Mỹ Đường Nguyễn Du, Phường Đồng Mỹ, Thành phố Đồng Hới
Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 511101 Hòm thư Công cộng Hải Thành Tiểu khu 5, Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới
Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 511385 Hòm thư Công cộng Bắc Nghĩa Tiểu khu 4, Phường Bắc Nghĩa, Thành phố Đồng Hới
Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 511348 Hòm thư Công cộng Bảo Ninh Thôn Trung Bính, Xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới
Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 511115 Hòm thư Công cộng Quang Phú Thôn Tây Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới
Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 511323 Hòm thư Công cộng Đức Ninh Thôn Giao Tế, Xã Đức Ninh, Thành phố Đồng Hới
Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 511334 Đại lý bưu điện Phú Hải Cụm Bắc Hồng, Phường Phú Hải, Thành phố Đồng Hới
Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 511357 Hòm thư Công cộng Đức Ninh Đông Thôn Diêm Hạ, Phường Đức Ninh Đông, Thành phố Đồng Hới
Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 511050 Bưu cục văn phòng VP BĐT Quảng Bình Sô´01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH QUẢNG BÌNH. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.