MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH PHÚ THỌ

MÃ ZIP CODE TỈNH PHÚ THỌ

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH PHÚ THỌ  LÀ 290000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh PHÚ THỌ do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH PHÚ THỌ

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tân Sơn 299510 Điểm BĐVHX Mỹ Thuận Xóm Đường 2, Xã Mỹ Thuận, Huyện Tân Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tân Sơn 299630 Điểm BĐVHX Thu Ngạc Xóm Kim Hùng, Xã Thu Ngạc, Huyện Tân Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tân Sơn 299590 Điểm BĐVHX Thạch Kiệt Xóm Cường Thịnh 1, Xã Thạch Kiệt, Huyện Tân Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tân Sơn 299610 Điểm BĐVHX Thu Cúc Khu Trung Tâm, Xã Thu Cúc, Huyện Tân Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tân Sơn 299561 Điểm BĐVHX Tân Phú Xóm Nà Đồng, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tân Sơn 299420 Điểm BĐVHX Kiệt Sơn Xóm Đồng Ngào, Xã Kiệt Sơn, Huyện Tân Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tân Sơn 299460 Điểm BĐVHX Lai Đồng Xóm Vường, Xã Lai Đồng, Huyện Tân Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tân Sơn 299580 Điểm BĐVHX Tân Sơn Xóm Thừ, Xã Tân Sơn, Huyện Tân Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tân Sơn 299401 Điểm BĐVHX Đồng Sơn Xóm Đông Sơn, Xã Đồng Sơn, Huyện Tân Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tân Sơn 299491 Điểm BĐVHX Minh Đài Xóm Minh Tâm, Xã Minh Đài, Huyện Tân Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tân Sơn 299700 Điểm BĐVHX Xuân Đài Xóm Mu, Xã Xuân Đài, Huyện Tân Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tân Sơn 299720 Điểm BĐVHX Xuân Sơn Xóm Dù, Xã Xuân Sơn, Huyện Tân Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tân Sơn 299650 Điểm BĐVHX Văn Luông Xóm Bến Gạo, Xã Văn Luông, Huyện Tân Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tân Sơn 299470 Điểm BĐVHX Long Cốc Xóm Bông 1, Xã Long Cốc, Huyện Tân Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tân Sơn 299440 Điểm BĐVHX Kim Thượng Xóm Gò Đèn, Xã Kim Thượng, Huyện Tân Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tân Sơn 299540 Điểm BĐVHX Tam Thanh Xóm Vai, Xã Tam Thanh, Huyện Tân Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tân Sơn 299680 Điểm BĐVHX Vinh Tiền Xóm Gốc Gạo, Xã Vinh Tiền, Huyện Tân Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tân Sơn 299400 Bưu cục cấp 2 Tân Sơn Xóm Nà Đồng, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Sơn 298200 Bưu cục cấp 2 Thanh Sơn Khu Phố Hoàng Sơn, Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Sơn 298270 Điểm BĐVHX Giáp Lai Xóm Lũy Tre, Xã Giáp Lai, Huyện Thanh Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Sơn 298230 Điểm BĐVHX Sơn Hùng Xóm Bục, Xã Sơn Hùng, Huyện Thanh Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Sơn 298290 Điểm BĐVHX Địch Quả Xóm Mai Thịnh, Xã Địch Quả, Huyện Thanh Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Sơn 298310 Điểm BĐVHX Võ Miếu Xóm Hà Biên, Xã Võ Miếu, Huyện Thanh Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Sơn 298650 Điểm BĐVHX Đông Cửu Xóm Đồng Bái, Xã Đông Cửu, Huyện Thanh Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Sơn 298250 Điểm BĐVHX Thục Luyện Xóm Đồng Lão, Xã Thục Luyện, Huyện Thanh Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Sơn 298350 Điểm BĐVHX Cự Thắng Xóm Đồng Dài, Xã Cự Thắng, Huyện Thanh Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Sơn 298710 Điểm BĐVHX Tân Minh Xóm Gằn, Xã Tân Minh, Huyện Thanh Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Sơn 298680 Điểm BĐVHX Khả Cửu Xóm Tầm Rú, Xã Khả Cửu, Huyện Thanh Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Sơn 298870 Điểm BĐVHX Thượng Cửu Xóm Lài Cháu, Xã Thượng Cửu, Huyện Thanh Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Sơn 298890 Điểm BĐVHX Tân Lập Xóm Trầm 1, Xã Tân Lập, Huyện Thanh Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Sơn 298940 Điểm BĐVHX Yên Lương Xóm Trại, Xã Yên Lương, Huyện Thanh Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Sơn 298960 Điểm BĐVHX Yên Sơn Xóm Đề Ngữ, Xã Yên Sơn, Huyện Thanh Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Sơn 298400 Điểm BĐVHX Thạch Khóan Xóm Cầu, Xã Thạch Khoán, Huyện Thanh Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Sơn 298370 Điểm BĐVHX Tất Thắng Xóm Khang, Xã Tất Thắng, Huyện Thanh Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Sơn 298720 Điểm BĐVHX Cự Đồng Xóm Liên Đồng, Xã Cự Đồng, Huyện Thanh Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Sơn 298740 Điểm BĐVHX Thắng Sơn Xóm Gò Dâu, Xã Thắng Sơn, Huyện Thanh Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Sơn 298910 Điểm BĐVHX Hương Cần Xóm Tân Hương, Xã Hương Cần, Huyện Thanh Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Sơn 299000 Điểm BĐVHX Lương Nha Xóm Vũ Thôn, Xã Lương Nha, Huyện Thanh Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Sơn 298980 Điểm BĐVHX Tinh Nhuệ Xóm Gò Đa, Xã Tinh Nhuệ, Huyện Thanh Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Sơn 298620 Điểm BĐVHX Văn Miếu Xóm Dẹ1, Xã Văn Miếu, Huyện Thanh Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Sơn 299020 Điểm BĐVHX Yên Lãng Xóm Đông Vượng, Xã Yên Lãng, Huyện Thanh Sơn
Tỉnh Phú Thọ Huyện Yên Lập 297630 Điểm BĐVHX Hưng Long Khu Đình Cả, Xã Hưng Long, Huyện Yên Lập
Tỉnh Phú Thọ Huyện Yên Lập 297780 Điểm BĐVHX Xuân Thủy Khu Xóm Nứa, Xã Xuân Thủy, Huyện Yên Lập
Tỉnh Phú Thọ Huyện Yên Lập 297800 Điểm BĐVHX Xuân Viên Khu Đồng Xuân 4, Xã Xuân Viên, Huyện Yên Lập
Tỉnh Phú Thọ Huyện Yên Lập 297871 Điểm BĐVHX Lương Sơn Khu Trung Tâm Xã, Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập
Tỉnh Phú Thọ Huyện Yên Lập 297850 Điểm BĐVHX Xuân An Khu Quảng Thành, Xã Xuân An, Huyện Yên Lập
Tỉnh Phú Thọ Huyện Yên Lập 297900 Điểm BĐVHX Mỹ Lương Khu Đồng Ve, Xã Mỹ Lương, Huyện Yên Lập
Tỉnh Phú Thọ Huyện Yên Lập 297930 Điểm BĐVHX Mỹ Lung Khu 5, Xã Mỹ Lung, Huyện Yên Lập
Tỉnh Phú Thọ Huyện Yên Lập 297820 Điểm BĐVHX Trung Sơn Khu Nai, Xã Trung Sơn, Huyện Yên Lập
Tỉnh Phú Thọ Huyện Yên Lập 297660 Điểm BĐVHX Thượng Long Khu Tân Tiến, Xã Thượng Long, Huyện Yên Lập
Tỉnh Phú Thọ Huyện Yên Lập 297650 Điểm BĐVHX Nga Hoàng Khu 5, Xã Nga Hoàng, Huyện Yên Lập
Tỉnh Phú Thọ Huyện Yên Lập 297720 Điểm BĐVHX Đồng Thịnh Khu Minh Tiến, Xã Đồng Thịnh, Huyện Yên Lập
Tỉnh Phú Thọ Huyện Yên Lập 297690 Điểm BĐVHX Phúc Khánh Khu Quang Trung, Xã Phúc Khánh, Huyện Yên Lập
Tỉnh Phú Thọ Huyện Yên Lập 297950 Điểm BĐVHX Ngọc Lập Khu Trung Tâm, Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập
Tỉnh Phú Thọ Huyện Yên Lập 297750 Điểm BĐVHX Đồng Lạc Khu Minh Phúc, Xã Đồng Lạc, Huyện Yên Lập
Tỉnh Phú Thọ Huyện Yên Lập 297980 Điểm BĐVHX Minh Hòa Khu 4, Xã Minh Hoà, Huyện Yên Lập
Tỉnh Phú Thọ Huyện Yên Lập 298000 Điểm BĐVHX Ngọc Đồng Khu 4 – Làng Tre, Xã Ngọc Đồng, Huyện Yên Lập
Tỉnh Phú Thọ Huyện Yên Lập 297870 Đại lý bưu điện Lương Sơn Khu Trung Tâm Xã, Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập
Tỉnh Phú Thọ Huyện Yên Lập 297600 Bưu cục cấp 2 Yên Lập Khu Tân An 1, Thị Trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập
Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê 297360 Điểm BĐVHX Điêu Lương Thôn Sậu, Xã Điêu Lương, Huyện Cẩm Khê
Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê 297210 Bưu cục cấp 3 Phương Xá Thôn Liên Phương, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê
Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê 297180 Bưu cục cấp 3 Phú Lạc Thôn Bắc Tiến, Xã Phú Lạc, Huyện Cẩm Khê
Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê 297030 Điểm BĐVHX Sai Nga Thôn Văn Phú, Xã Sai Nga, Huyện Cẩm Khê
Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê 297080 Điểm BĐVHX Sơn Nga Thôn Đồng Hàng, Xã Sơn Nga, Huyện Cẩm Khê
Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê 297200 Điểm BĐVHX Phùng Xá Thôn Sậu, Xã Phùng Xá, Huyện Cẩm Khê
Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê 297230 Điểm BĐVHX Tuy Lộc Thôn Quyết Tiến, Xã Tuy Lộc, Huyện Cẩm Khê
Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê 297220 Điểm BĐVHX Đồng Cam Thôn Cam Chú, Xã Đồng Cam, Huyện Cẩm Khê
Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê 297040 Điểm BĐVHX Thanh Nga Khu 5, Xã Thanh Nga, Huyện Cẩm Khê
Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê 297100 Điểm BĐVHX Xương Thịnh Thôn Xóm Giữa, Xã Xương Thịnh, Huyện Cẩm Khê
Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê 297090 Điểm BĐVHX Cấp Dẫn Thôn Phú Long, Xã Cấp Dẫn, Huyện Cẩm Khê
Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê 297400 Điểm BĐVHX Tùng Khê Thôn Đoàn Kết, Xã Tùng Khê, Huyện Cẩm Khê
Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê 297240 Điểm BĐVHX Thụy Liễu Khu 3, Xã Thụy Liễu, Huyện Cẩm Khê
Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê 297250 Điểm BĐVHX Ngô Xá Thôn Ngoài, Xã Ngô Xá, Huyện Cẩm Khê
Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê 297410 Điểm BĐVHX Tiên Lương Thôn Mái Vở, Xã Tiên Lương, Huyện Cẩm Khê
Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê 297290 Điểm BĐVHX Văn Bán Xóm 3, Xã Văn Bán, Huyện Cẩm Khê
Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê 297270 Điểm BĐVHX Tam Sơn Khu 10, Xã Tam Sơn, Huyện Cẩm Khê
Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê 297260 Điểm BĐVHX Phượng Vỹ Thôn Khổng Tước, Xã Phượng Vĩ, Huyện Cẩm Khê
Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê 297060 Điểm BĐVHX Phú Khê Thôn Đoài, Xã Phú Khê, Huyện Cẩm Khê
Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê 297110 Điểm BĐVHX Sơn Tình Thôn Dộc, Xã Sơn Tình, Huyện Cẩm Khê
Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê 297130 Điểm BĐVHX Hương Lung Thôn Xuông, Xã Hương Lung, Huyện Cẩm Khê
Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê 297140 Điểm BĐVHX Tạ Xá Thôn Liên Minh, Xã Tạ Xá, Huyện Cẩm Khê
Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê 297160 Điểm BĐVHX Chương Xá Thôn Quyết thắng, Xã Chương Xá, Huyện Cẩm Khê
Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê 297310 Điểm BĐVHX Văn Khúc Xóm Đình, Xã Văn Khúc, Huyện Cẩm Khê
Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê 297350 Điểm BĐVHX Yên Dưỡng Thôn Song nưa, Xã Yên Dưỡng, Huyện Cẩm Khê
Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê 297070 Điểm BĐVHX Yên Tập Thôn Trung Thuận, Xã Yên Tập, Huyện Cẩm Khê
Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê 297190 Điểm BĐVHX Tình Cương Thôn Xóm Chùa, Xã Tình Cương, Huyện Cẩm Khê
Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê 297340 Điểm BĐVHX Hiền Đa Thôn Hiền Đa, Xã Hiền Đa, Huyện Cẩm Khê
Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê 297380 Điểm BĐVHX Cát Trù Khu 4, Xã Cát Trù, Huyện Cẩm Khê
Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê 297390 Điểm BĐVHX Đồng Lương Thôn Thống Nhất, Xã Đồng Lương, Huyện Cẩm Khê
Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê 297000 Bưu cục cấp 2 Cẩm Khê Khu 9, Thị Trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê
Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê 297213 Điểm BĐVHX Phương Xá Thôn Thổ Khối, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296530 Điểm BĐVHX Cáo Điềṇ Khu 3, Xã Cáo Điền, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296200 Bưu cục cấp 2 Hạ Hoà Khu 8, Thị Trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296720 Bưu cục cấp 3 Xuân Áng Khu 1, Xã Xuân Áng, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296630 Điểm BĐVHX Đan Thượng Khu 3, Xã Đan Thượng, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296690 Điểm BĐVHX Hiền Lương Khu 3, Xã Hiền Lương, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296220 Điểm BĐVHX Ấm Hạ Khu 4, Xã Ấm Hạ, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296280 Điểm BĐVHX Phụ Khánh Khu 10, Xã Phụ Khánh, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296440 Điểm BĐVHX Mai Tùng Khu 2, Xã Mai Tùng, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296240 Điểm BĐVHX Gia Điền Khu 5, Xã Gia Điền, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296420 Điểm BĐVHX Lang Sơn Khu 7, Lang Sơn, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296470 Điểm BĐVHX Chính Công Khu 5, Xã Chính Công, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296330 Điểm BĐVHX Vô Tranh Khu 8, Xã Vô Tranh, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296760 Điểm BĐVHX Vĩnh Chân Khu 1, Xã Vĩnh Chân, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296640 Điểm BĐVHX Hậu Bổng Khu 3, Xã Hậu Bổng, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296390 Điểm BĐVHX Minh Côi Khu 4, Xã Minh Côi, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296780 Điểm BĐVHX Vụ Cầu Khu 3, Xã Vụ Cầu, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296710 Điểm BĐVHX Quân Khê Khu 2, Xã Quân Khê, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296590 Điểm BĐVHX Lệnh Khanh Khu 5, Xã Lệnh Khanh, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296540 Điểm BĐVHX Phương Viên Khu 3, Xã Phương Viên, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296660 Điểm BĐVHX Liên Phương Khu 2, Xã Liên Phương, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296300 Điểm BĐVHX Y Sơn Khu 3, Xã Y Sơn, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296560 Điểm BĐVHX Đại Phạm Khu 7, Xã Đại Phạm, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296670 Điểm BĐVHX Động Lâm Khu 2, Xã Động Lâm, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296310 Điểm BĐVHX Chuế Lưu Khu 3, Xã Chuế Lưu, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296370 Điểm BĐVHX Văn Lang Khu 2, Xã Văn Lang, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296450 Điểm BĐVHX Yên Luật Khu 3, Xã Yên Luật, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296260 Điểm BĐVHX Hà Lương Khu 4, Xã Hà Lương, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296610 Điểm BĐVHX Đan Hà Khu 3, Xã Đan Hà, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296740 Điểm BĐVHX Lâm Lợi Khu 7, Xã Lâm Lợi, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296510 Điểm BĐVHX Yên Kỳ Khu 8, Xã Yên Kỳ, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296363 Điểm BĐVHX Bằng Giã Khu 10, Xã Bằng Giã, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296416 Điểm BĐVHX Minh Hạc Khu 2, Xã Minh Hạc, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà 296505 Điểm BĐVHX Hương Xạ Khu 13, Xã Hương Xạ, Huyện Hạ Hoà
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Ba 295600 Bưu cục cấp 2 Thanh Ba Khu 6, Thị Trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Ba 295730 Đại lý bưu điện Vũ Ẻn Khu 5, Xã Vũ Ẻn, Huyện Thanh Ba
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Ba 295700 Điểm BĐVHX Yển Khê Khu 4, Xã Yển Khê, Huyện Thanh Ba
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Ba 295750 Điểm BĐVHX Phương Lĩnh Khu 3, Xã Phương Lĩnh, Huyện Thanh Ba
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Ba 295790 Điểm BĐVHX Thanh Xá Khu 3, Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Ba
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Ba 295900 Điểm BĐVHX Hoàng Cương Khu 2, Xã Hoàng Cường, Huyện Thanh Ba
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Ba 295800 Điểm BĐVHX Yên Nội Khu 3, Xã Yên Nội, Huyện Thanh Ba
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Ba 295810 Điểm BĐVHX Ninh Dân Khu 2, Xã Ninh Dân, Huyện Thanh Ba
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Ba 295930 Điểm BĐVHX Đông Thành Khu 8, Xã Đông Thành, Huyện Thanh Ba
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Ba 295880 Điểm BĐVHX Khải Xuân Khu 11, Xã Khải Xuân, Huyện Thanh Ba
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Ba 295830 Điểm BĐVHX Võ Lao Khu 5, Xã Võ Lao, Huyện Thanh Ba
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Ba 295850 Điểm BĐVHX Quảng Nạp Khu 5, Xã Quảng Nạp, Huyện Thanh Ba
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Ba 295960 Điểm BĐVHX Sơn Cương Khu 5, Xã Sơn Cương, Huyện Thanh Ba
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Ba 295980 Điểm BĐVHX Thanh Hà Khu 9, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Ba
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Ba 296000 Điểm BĐVHX Đỗ Sơn Khu 5, Xã Đỗ Sơn, Huyện Thanh Ba
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Ba 296020 Điểm BĐVHX Đỗ Xuyên Khu 9, Xã Đỗ Xuyên, Huyện Thanh Ba
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Ba 296040 Điểm BĐVHX Lương Lỗ Khu 12, Xã Lương Lỗ, Huyện Thanh Ba
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Ba 295620 Điểm BĐVHX Thái Ninh Khu 1, Xã Thái Ninh, Huyện Thanh Ba
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Ba 295650 Điểm BĐVHX Đông Lĩnh Khu 2, Xã Đông Lĩnh, Huyện Thanh Ba
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Ba 295860 Điểm BĐVHX Năng Yên Khu 2, Xã Năng Yên, Huyện Thanh Ba
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Ba 295670 Điểm BĐVHX Đồng Xuân Khu 6, Xã Đồng Xuân, Huyện Thanh Ba
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Ba 295680 Điểm BĐVHX Thanh Vân Khu 4, Xã Thanh Vân, Huyện Thanh Ba
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Ba 296070 Điểm BĐVHX Hanh Cù Khu 3, Xã Hanh Cù, Huyện Thanh Ba
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Ba 295630 Điểm BĐVHX Đại An Khu 4, Xã Đại An, Huyện Thanh Ba
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Ba 295770 Điểm BĐVHX Mạn Lạn Khu 4, Xã Mạn Lạn, Huyện Thanh Ba
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Ba 296110 Đại lý bưu điện Vân Lĩnh Khu 3, Xã Vân Lĩnh, Huyện Thanh Ba
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Ba 295925 Điểm BĐVHX Chí Tiên Khu 9, Xã Chí Tiên, Huyện Thanh Ba
Tỉnh Phú Thọ Huyện Đoan Hùng 295410 Điểm BĐVHX Minh Tiến Thôn 5, Xã Minh Tiến, Huyện Đoan Hùng
Tỉnh Phú Thọ Huyện Đoan Hùng 295430 Bưu cục cấp 3 Cầu Hai Thôn 4, Xã Chân Mộng, Huyện Đoan Hùng
Tỉnh Phú Thọ Huyện Đoan Hùng 294900 Bưu cục cấp 2 Đoan Hùng Thôn Tân Tiến, Thị Trấn Đoan Hùng, Huyện Đoan Hùng
Tỉnh Phú Thọ Huyện Đoan Hùng 295190 Điểm BĐVHX Tiêu Sơn Thôn Thôn 10, Xã Tiêu Sơn, Huyện Đoan Hùng
Tỉnh Phú Thọ Huyện Đoan Hùng 295220 Điểm BĐVHX Vân Đồn Thôn 8, Xã Vân Đồn, Huyện Đoan Hùng
Tỉnh Phú Thọ Huyện Đoan Hùng 294920 Điểm BĐVHX Hữu Đô Thôn 5, Xã Hữu Đô, Huyện Đoan Hùng
Tỉnh Phú Thọ Huyện Đoan Hùng 295150 Bưu cục cấp 3 Tây Cốc Thôn Phố Tây Cốc, Xã Tây Cốc, Huyện Đoan Hùng
Tỉnh Phú Thọ Huyện Đoan Hùng 295240 Điểm BĐVHX Vụ Quang Thôn 5, Xã Vụ Quang, Huyện Đoan Hùng
Tỉnh Phú Thọ Huyện Đoan Hùng 294940 Điểm BĐVHX Chí Đám Thôn Đám 2, Xã Chí Đám, Huyện Đoan Hùng
Tỉnh Phú Thọ Huyện Đoan Hùng 295120 Điểm BĐVHX Hùng Quan Thôn Hùng Quan, Xã Hùng Quan, Huyện Đoan Hùng
Tỉnh Phú Thọ Huyện Đoan Hùng 295330 Điểm BĐVHX Bằng Luân Thôn 9, Xã Bằng Luân, Huyện Đoan Hùng
Tỉnh Phú Thọ Huyện Đoan Hùng 295040 Điểm BĐVHX Yên Kiện Thôn 4, Xã Yên Kiện, Huyện Đoan Hùng
Tỉnh Phú Thọ Huyện Đoan Hùng 295080 Điểm BĐVHX Đại Nghĩa Thôn 7, Xã Đại Nghĩa, Huyện Đoan Hùng
Tỉnh Phú Thọ Huyện Đoan Hùng 295370 Điểm BĐVHX Phúc Lai Thôn 2, Xã Phúc Lai, Huyện Đoan Hùng
Tỉnh Phú Thọ Huyện Đoan Hùng 295140 Điểm BĐVHX Phương Trung Thôn 4, Xã Phương Trung, Huyện Đoan Hùng
Tỉnh Phú Thọ Huyện Đoan Hùng 295450 Điểm BĐVHX Minh Phú Thôn 6, Xã Minh Phú, Huyện Đoan Hùng
Tỉnh Phú Thọ Huyện Đoan Hùng 294990 Điểm BĐVHX Phong Phú Thôn 2, Xã Phong Phú, Huyện Đoan Hùng
Tỉnh Phú Thọ Huyện Đoan Hùng 295300 Điểm BĐVHX Đông Khê Thôn 2, Xã Đông Khê, Huyện Đoan Hùng
Tỉnh Phú Thọ Huyện Đoan Hùng 295280 Điểm BĐVHX Nghinh Xuyên Thôn 4, Xã Nghinh Xuyên, Huyện Đoan Hùng
Tỉnh Phú Thọ Huyện Đoan Hùng 295390 Điểm BĐVHX Minh Lương Thôn 4, Xã Minh Lương, Huyện Đoan Hùng
Tỉnh Phú Thọ Huyện Đoan Hùng 295260 Điểm BĐVHX Hùng Long Thôn 5, Xã Hùng Long, Huyện Đoan Hùng
Tỉnh Phú Thọ Huyện Đoan Hùng 295100 Điểm BĐVHX Phú Thứ Thôn 3, Xã Phú Thứ, Huyện Đoan Hùng
Tỉnh Phú Thọ Huyện Đoan Hùng 295060 Điểm BĐVHX Sóc Đăng Thôn 4, Xã Sóc Đăng, Huyện Đoan Hùng
Tỉnh Phú Thọ Huyện Đoan Hùng 295010 Điểm BĐVHX Ngọc Quan Khu 8, Xã Ngọc Quan, Huyện Đoan Hùng
Tỉnh Phú Thọ Huyện Đoan Hùng 294970 Điểm BĐVHX Vân Du Thôn 12, Xã Vân Du, Huyện Đoan Hùng
Tỉnh Phú Thọ Huyện Đoan Hùng 295360 Điểm BĐVHX Bằng Doãn Thôn 6, Xã Bằng Doãn, Huyện Đoan Hùng
Tỉnh Phú Thọ Huyện Đoan Hùng 295170 Điểm BĐVHX Ca Đình Thôn 3, Xã Ca Đình, Huyện Đoan Hùng
Tỉnh Phú Thọ Huyện Đoan Hùng 295322 Điểm BĐVHX Quế Lâm Thôn 8, Xã Quế Lâm, Huyện Đoan Hùng
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Thuỷ 294500 Bưu cục cấp 2 Thanh Thủy Khu 9 Phố La Phù, Thị trấn Thanh Thủỳ, Huyện Thanh Thuỷ
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Thuỷ 294520 Điểm BĐVHX Tân Phương Khu 3, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Thuỷ 294540 Điểm BĐVHX Thạch Đồng Khu 4, Xã Thạch Đồng, Huyện Thanh Thuỷ
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Thuỷ 294560 Điểm BĐVHX Xuân Lộc Khu 5, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Thuỷ 294580 Điểm BĐVHX Đào Xá Khu 5, Xã Đào Xá, Huyện Thanh Thuỷ
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Thuỷ 294610 Điểm BĐVHX Sơn Thủy Khu 4 – Sơn Vi, Xã Sơn Thủy, Huyện Thanh Thuỷ
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Thuỷ 294650 Bưu cục cấp 3 Hoàng Xá Khu 22, Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thuỷ
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Thuỷ 294730 Điểm BĐVHX Phượng Mao Khu 2, Xã Phượng Mao, Huyện Thanh Thuỷ
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Thuỷ 294750 Điểm BĐVHX Yến Mao Khu 6 – Xóm Chợ, Xã Yến Mao, Huyện Thanh Thuỷ
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Thuỷ 294780 Điểm BĐVHX Tu Vũ Khu 6, Xã Tu Vũ, Huyện Thanh Thuỷ
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Thuỷ 294630 Điểm BĐVHX Bảo Yên Khu 5 – Bảo Yên, Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Thuỷ 294660 Điểm BĐVHX Đoan Hạ Khu 6, Xã Đoan Hạ, Huyện Thanh Thuỷ
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Thuỷ 294680 Điểm BĐVHX Đồng Luận Khu 7 – Xóm Đình, Xã Đồng Luận, Huyện Thanh Thuỷ
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Thuỷ 294700 Điểm BĐVHX Trung Thịnh Khu 1, Xã Trung Thịnh, Huyện Thanh Thuỷ
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Thuỷ 294710 Điểm BĐVHX Trung Nghĩa Khu 2-Thôn Đình, Xã Trung Nghĩa, Huyện Thanh Thuỷ
Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Thuỷ 294657 Điểm BĐVHX Hoàng Xá Khu 22, Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thuỷ
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tam Nông 294000 Bưu cục cấp 2 Tam Nông Khu 7, Thị Trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tam Nông 294160 Điểm BĐVHX Tam Cường Khu 2, Xã Tam Cường, Huyện Tam Nông
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tam Nông 294240 Điểm BĐVHX Thanh Uyên Khu 3, Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tam Nông 294280 Điểm BĐVHX Hiền Quan Khu 8 xóm Đình Ngang, Xã Hiền Quan, Huyện Tam Nông
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tam Nông 294170 Điểm BĐVHX Văn Lương Khu 4, Xã Văn Lương, Huyện Tam Nông
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tam Nông 294260 Điểm BĐVHX Xuân Quang Khu 4 xóm Kho, Xã Xuân Quang, Huyện Tam Nông
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tam Nông 294310 Điểm BĐVHX Hương Nha Xóm Đoàn Kết, Xã Hương Nha, Huyện Tam Nông
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tam Nông 294330 Điểm BĐVHX Vực Trường Khu 2 thôn Thu Trường, Xã Vực Trường, Huyện Tam Nông
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tam Nông 294020 Điểm BĐVHX Hương Nộn Khu 7, Xã Hương Nộn, Huyện Tam Nông
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tam Nông 294120 Bưu cục cấp 3 Cổ Tiết Khu 7, Thị Trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tam Nông 294190 Điểm BĐVHX Tứ Mỹ Thôn Đoài, Xã Tứ Mỹ, Huyện Tam Nông
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tam Nông 294140 Điểm BĐVHX Phương Thịnh Khu 4, Xã Phương Thịnh, Huyện Tam Nông
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tam Nông 294200 Điểm BĐVHX Hùng Đô Thôn Hưng Thịnh, Xã Hùng Đô, Huyện Tam Nông
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tam Nông 294210 Điểm BĐVHX Quang Húc Xóm Mả Vi, Xã Quang Húc, Huyện Tam Nông
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tam Nông 294100 Điểm BĐVHX Thọ Văn Khu 2 Thôn Xóm Làng, Xã Thọ Văn, Huyện Tam Nông
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tam Nông 294230 Điểm BĐVHX Tề Lễ Thôn Bờ Hồ, Xã Tề Lễ, Huyện Tam Nông
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tam Nông 294040 Điểm BĐVHX Dị Nậu Khu 5 Thôn Xân Bóng, Xã Dị Nậu, Huyện Tam Nông
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tam Nông 294060 Điểm BĐVHX Dậu Dương Thôn Dậu Dương, Xã Dậu Dương, Huyện Tam Nông
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tam Nông 294070 Điểm BĐVHX Thượng Nông Khu 3, Xã Thượng Nông, Huyện Tam Nông
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tam Nông 294090 Điểm BĐVHX Hồng Đà Thôn Hạ Nung, Xã Hồng Đà, Huyện Tam Nông
Tỉnh Phú Thọ Huyện Tam Nông 294101 Điểm BĐVHX Thọ Văn 2 Khu 2 Thôn Xóm Làng, Xã Thọ Văn, Huyện Tam Nông
Tỉnh Phú Thọ Thị xã Phú Thọ 293500 Bưu cục cấp 2 Phú Thọ Sô´85, Đường Nguyễn Du, Phường Phong Châu, Thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ Thị xã Phú Thọ 293580 Bưu cục cấp 3 Hùng Vương Ngõ 1, Phố Tân An, Phường Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ Thị xã Phú Thọ 293750 Điểm BĐVHX Thanh Minh Khu 5, Xã Thanh Minh, Thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ Thị xã Phú Thọ 293850 Điểm BĐVHX Hà Thạch Khu 3, Xã Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ Thị xã Phú Thọ 293880 Bưu cục cấp 3 Thanh Vinh Khu 5, Xã Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ Thị xã Phú Thọ 293821 Điểm BĐVHX Phú Hộ Khu 4, Xã Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ Thị xã Phú Thọ 293820 Bưu cục cấp 3 Phú Hộ Đường 315, Phường Phong Châu, Thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ Thị xã Phú Thọ 293881 Điểm BĐVHX Thanh Vinh Khu 2, Xã Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ Thị xã Phú Thọ 293800 Điểm BĐVHX Văn Lung Khu 3, Xã Văn Lung, Thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ Thị xã Phú Thọ 293770 Điểm BĐVHX Hà Lộc Khu 15, Xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ Thị xã Phú Thọ 293697 Hòm thư Công cộng Phường Âu Cơ Ngõ 1, Phố Tân Hưng, Phường Âu Cơ, Thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ Thị xã Phú Thọ 293742 Hòm thư Công cộng Phường Trường Thịnh Khu phố 5, Phường Trường Thịnh, Thị xã Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ Huyện Lâm Thao 292900 Bưu cục cấp 2 Lâm Thao Khu Lâm Thao, Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao
Tỉnh Phú Thọ Huyện Lâm Thao 293280 Đại lý bưu điện Cao Xá Khu Thị Tứ 1, Xã Cao Xá, Huyện Lâm Thao
Tỉnh Phú Thọ Huyện Lâm Thao 293250 Điểm BĐVHX Vĩnh Lại Khu 9, Xã Vĩnh Lại, Huyện Lâm Thao
Tỉnh Phú Thọ Huyện Lâm Thao 293040 Điểm BĐVHX Thạch Sơn Khu 1, Xã Thạch Sơn, Huyện Lâm Thao
Tỉnh Phú Thọ Huyện Lâm Thao 293090 Điểm BĐVHX Sơn Dương Khu 5, Xã Sơn Dương, Huyện Lâm Thao
Tỉnh Phú Thọ Huyện Lâm Thao 292980 Điểm BĐVHX Tiên Kiên Khu 4, Xã Tiên Kiên, Huyện Lâm Thao
Tỉnh Phú Thọ Huyện Lâm Thao 293130 Điểm BĐVHX Tứ Xã Khu 14, Xã Tứ Xã, Huyện Lâm Thao
Tỉnh Phú Thọ Huyện Lâm Thao 293220 Điểm BĐVHX Bản Nguyên Khu 1, Xã Bản Nguyên, Huyện Lâm Thao
Tỉnh Phú Thọ Huyện Lâm Thao 293010 Điểm BĐVHX Xuân Lũng Khu 7, Xã Xuân Lũng, Huyện Lâm Thao
Tỉnh Phú Thọ Huyện Lâm Thao 293170 Điểm BĐVHX Sơn Vy Khu 6, Xã Sơn Vy, Huyện Lâm Thao
Tỉnh Phú Thọ Huyện Lâm Thao 293110 Điểm BĐVHX Kinh Kệ Khu 5, Xã Kinh Kệ, Huyện Lâm Thao
Tỉnh Phú Thọ Huyện Lâm Thao 293080 Điểm BĐVHX Hợp Hải Khu 4, Xã Hợp Hải, Huyện Lâm Thao
Tỉnh Phú Thọ Huyện Lâm Thao 293060 Điểm BĐVHX Xuân Huy Khu 4, Xã Xuân Huy, Huyện Lâm Thao
Tỉnh Phú Thọ Huyện Lâm Thao 293330 Bưu cục cấp 3 Tiên Kiên Khu 5, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao
Tỉnh Phú Thọ Huyện Phù Ninh 292300 Bưu cục cấp 2 Phù Ninh Khu Núi Trang, Thị Trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh
Tỉnh Phú Thọ Huyện Phù Ninh 292380 Bưu cục cấp 3 Phú Lộc Khu 7, Xã Phú Lộc, Huyện Phù Ninh
Tỉnh Phú Thọ Huyện Phù Ninh 292520 Điểm BĐVHX An Đạo Khu 11, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh
Tỉnh Phú Thọ Huyện Phù Ninh 292480 Điểm BĐVHX Tử Đà Khu 2, Xã Tử Đà, Huyện Phù Ninh
Tỉnh Phú Thọ Huyện Phù Ninh 292500 Điểm BĐVHX Bình Bộ Khu 7, Xã Bình Bộ, Huyện Phù Ninh
Tỉnh Phú Thọ Huyện Phù Ninh 292470 Điểm BĐVHX Vĩnh Phú Khu 2, Xã Vĩnh Phú, Huyện Phù Ninh
Tỉnh Phú Thọ Huyện Phù Ninh 292400 Điểm BĐVHX Phù Ninh Khu 7, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh
Tỉnh Phú Thọ Huyện Phù Ninh 292640 Điểm BĐVHX Tiên Phú Khu 10, Xã Tiên Phú, Huyện Phù Ninh
Tỉnh Phú Thọ Huyện Phù Ninh 292720 Điểm BĐVHX Trạm Thản Khu 2, Xã Trạm Thản, Huyện Phù Ninh
Tỉnh Phú Thọ Huyện Phù Ninh 292700 Điểm BĐVHX Liên Hoa Khu 5, Xã Liên Hoa, Huyện Phù Ninh
Tỉnh Phú Thọ Huyện Phù Ninh 292620 Điểm BĐVHX Trung Giáp Khu 5, Xã Trung Giáp, Huyện Phù Ninh
Tỉnh Phú Thọ Huyện Phù Ninh 292600 Điểm BĐVHX Bảo Thanh Khu 3, Xã Bảo Thanh, Huyện Phù Ninh
Tỉnh Phú Thọ Huyện Phù Ninh 292580 Điểm BĐVHX Trị Quận Khu 6, Xã Trị Quận, Huyện Phù Ninh
Tỉnh Phú Thọ Huyện Phù Ninh 292560 Điểm BĐVHX Hạ Giáp Khu 5, Xã Hạ Giáp, Huyện Phù Ninh
Tỉnh Phú Thọ Huyện Phù Ninh 292540 Điểm BĐVHX Tiên Du Khu 4, Xã Tiên Du, Huyện Phù Ninh
Tỉnh Phú Thọ Huyện Phù Ninh 292360 Điểm BĐVHX Gia Thanh Khu 6, Xã Gia Thanh, Huyện Phù Ninh
Tỉnh Phú Thọ Huyện Phù Ninh 292340 Điểm BĐVHX Phú Nham Khu 2B, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh
Tỉnh Phú Thọ Huyện Phù Ninh 292670 Điểm BĐVHX Phú Mỹ Khu 8, Xã Phú Mỹ, Huyện Phù Ninh
Tỉnh Phú Thọ Huyện Phù Ninh 292440 Hòm thư Công cộng Xã Lệ Mỹ Khu 2, Xã Lệ Mỹ, Huyện Phù Ninh
Tỉnh Phú Thọ Thành phố Việt Trì 291160 Bưu cục cấp 3 Tân Dân Đường Trần Phú, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì
Tỉnh Phú Thọ Thành phố Việt Trì 291980 Điểm BĐVHX Thụy Vân Khu Phú Thịnh, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì
Tỉnh Phú Thọ Thành phố Việt Trì 291240 Điểm BĐVHX Dữu Lâu Tổ 7, Khu Bảo Đà, Phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì
Tỉnh Phú Thọ Thành phố Việt Trì 291860 Điểm BĐVHX Sông Lô Khu 5, Xã Sông Lô, Thành phố Việt Trì
Tỉnh Phú Thọ Thành phố Việt Trì 291130 Điểm BĐVHX Trưng Vương Thôn xómĐình, Xã Trưng Vương, Thành phố Việt Trì
Tỉnh Phú Thọ Thành phố Việt Trì 291670 Điểm BĐVHX Minh Nông Khu Minh Bột, Phường Minh Nông, Thành phố Việt Trì
Tỉnh Phú Thọ Thành phố Việt Trì 291930 Điểm BĐVHX Phượng Lâu Thôn Phượng An, Xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì
Tỉnh Phú Thọ Thành phố Việt Trì 291650 Điểm BĐVHX Minh Phương Khu Liên Phương, Phường Minh Phương, Thành phố Việt Trì
Tỉnh Phú Thọ Thành phố Việt Trì 291880 Bưu cục cấp 3 Vân Cơ Đường Đại Lộ Hùng Vương, Phường Vân Cơ, Thành phố Việt Trì
Tỉnh Phú Thọ Thành phố Việt Trì 292010 Bưu cục cấp 3 Bạch Hạc Tổ 7a, Khu phố Bạch Hạc, Phường Bạch Hạc, Thành phố Việt Trì
Tỉnh Phú Thọ Thành phố Việt Trì 291960 Điểm BĐVHX Vân Phú Khu 6, Xã Vân Phú, Thành phố Việt Trì
Tỉnh Phú Thọ Thành phố Việt Trì 291820 Bưu cục cấp 3 Việt Trì – Ga Tổ 29, Khu phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì
Tỉnh Phú Thọ Thành phố Việt Trì 290000 Bưu cục cấp 1 Việt Trì Đường Đại Lộ Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì
Tỉnh Phú Thọ Thành phố Việt Trì 291000 Bưu cục cấp 3 Tiên Cát Tổ 20b, Khu phố Âu Cơ, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì
Tỉnh Phú Thọ Thành phố Việt Trì 291470 Bưu cục cấp 3 Nông Trang Đường Đại Lô Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì
Tỉnh Phú Thọ Thành phố Việt Trì 292180 Điểm BĐVHX Tân Đức Sô´0, Thôn 3, Xã Tân Đức, Thành phố Việt Trì
Tỉnh Phú Thọ Thành phố Việt Trì 290900 Bưu cục văn phòng Hệ 1 Phú Thọ Sô´1172, Đường Đại Lộ Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì
Tỉnh Phú Thọ Thành phố Việt Trì 292140 Bưu cục cấp 3 Đền Hùng Khu 11, Xã Kim Đức, Thành phố Việt Trì
Tỉnh Phú Thọ Thành phố Việt Trì 292110 Điểm BĐVHX Chu Hóa Khu 4, Xã Chu Hoá, Thành phố Việt Trì
Tỉnh Phú Thọ Thành phố Việt Trì 292160 Điểm BĐVHX Hùng Lô Khu 4, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì
Tỉnh Phú Thọ Thành phố Việt Trì 292060 Điểm BĐVHX Hy Cương Khu 1, Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì
Tỉnh Phú Thọ Thành phố Việt Trì 292141 Điểm BĐVHX Kim Đức Khu 7, Xã Kim Đức, Thành phố Việt Trì
Tỉnh Phú Thọ Thành phố Việt Trì 292080 Điểm BĐVHX Thanh Đình Khu 10, Xã Thanh Đình, Thành phố Việt Trì
Tỉnh Phú Thọ Thành phố Việt Trì 291794 Hòm thư Công cộng Phường Thanh Miếu Tổ 40, Khu phố Thanh Bình, Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì
Tỉnh Phú Thọ Thành phố Việt Trì 291409 Hòm thư Công cộng Phường Gia Cẩm Đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì
Tỉnh Phú Thọ Thành phố Việt Trì 291110 Bưu cục cấp 3 KHL Phú Thọ Sô´1172, Đường Đại Lộ Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH PHÚ THỌ. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.