MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH SƠN LA

MÃ ZIP CODE TỈNH SƠN LA

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH SƠN LA LÀ 360000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh SƠN LA do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH SƠN LA

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Sơn La Huyện Vân Hồ 368410 Bưu cục cấp 3 Bưu cục vân Hồ Bản Hang Trùng 1, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ
Tỉnh Sơn La Huyện Sốp Cộp 367700 Bưu cục cấp 2 Sốp Cộp Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp
Tỉnh Sơn La Huyện Sốp Cộp 367800 Điểm BĐVHX Mường Lạn Bản Mường Lạn, Xã Mường Lạn, Huyện Sốp Cộp
Tỉnh Sơn La Huyện Sốp Cộp 367760 Điểm BĐVHX Mường Và Bản Mường Và, Xã Mường Và, Huyện Sốp Cộp
Tỉnh Sơn La Huyện Sốp Cộp 367730 Điểm BĐVHX Nậm Lạnh Bản Lạnh, Xã Nậm Lạnh, Huyện Sốp Cộp
Tỉnh Sơn La Huyện Sốp Cộp 367830 Điểm BĐVHX Púng Pánh Bản Liềng, Xã Púng Pánh, Huyện Sốp Cộp
Tỉnh Sơn La Huyện Sốp Cộp 367860 Điểm BĐVHX Dồm Cang Bản Dồm, Xã Dồm Cang, Huyện Sốp Cộp
Tỉnh Sơn La Huyện Sốp Cộp 367910 Điểm BĐVHX Mường Lèo Bản Liềng, Xã Mường Lèo, Huyện Sốp Cộp
Tỉnh Sơn La Huyện Sốp Cộp 367890 Điểm BĐVHX Sam Kha Bản Púng Páng, Xã Sam Kha, Huyện Sốp Cộp
Tỉnh Sơn La Huyện Sông Mã 366800 Bưu cục cấp 2 Sông Mã Tổ 8, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã
Tỉnh Sơn La Huyện Sông Mã 367090 Điểm BĐVHX Mường Sai Bản Tiên Chung, Xã Mường Sai, Huyện Sông Mã
Tỉnh Sơn La Huyện Sông Mã 367170 Điểm BĐVHX Chiềng Sơ Bản Thắng Lợi, Xã Chiềng Sơ, Huyện Sông Mã
Tỉnh Sơn La Huyện Sông Mã 366811 Điểm BĐVHX Nà Ngựu Bản Cánh Kiến, Xã Nà Ngựu, Huyện Sông Mã
Tỉnh Sơn La Huyện Sông Mã 367060 Bưu cục cấp 3 Chiềng Khương Bản Tân Lập, Xã Chiềng Khương, Huyện Sông Mã
Tỉnh Sơn La Huyện Sông Mã 367120 Điểm BĐVHX Chiềng Cang Bản Bó Bon, Xã Chiềng Cang, Huyện Sông Mã
Tỉnh Sơn La Huyện Sông Mã 367010 Điểm BĐVHX Mường Hung Bản Mường Tở, Xã Mường Hung, Huyện Sông Mã
Tỉnh Sơn La Huyện Sông Mã 366940 Điểm BĐVHX Chiềng Khoong Bản Lướt, Xã Chiềng Khoong, Huyện Sông Mã
Tỉnh Sơn La Huyện Sông Mã 367280 Điểm BĐVHX Mường Lầm Bản Mường Nưa 1, Xã Mường Lầm, Huyện Sông Mã
Tỉnh Sơn La Huyện Sông Mã 367430 Điểm BĐVHX Yên Hưng Bản Pái, Xã Yên Hưng, Huyện Sông Mã
Tỉnh Sơn La Huyện Sông Mã 366870 Điểm BĐVHX Huổi Một Bản Trung Tâm Xã, Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã
Tỉnh Sơn La Huyện Sông Mã 367210 Điểm BĐVHX Nậm Ty Bản Pàn, Xã Nậm Ty, Huyện Sông Mã
Tỉnh Sơn La Huyện Sông Mã 367250 Điểm BĐVHX Chiềng Phung Bản Phiêng Chiềng, Xã Chiềng Phung, Huyện Sông Mã
Tỉnh Sơn La Huyện Sông Mã 367390 Điểm BĐVHX Đứa Mòn Bản Đứa Mòn, Xã Đứa Mòn, Huyện Sông Mã
Tỉnh Sơn La Huyện Sông Mã 367310 Điểm BĐVHX Chiềng En Bản Hua Lưng, Xã Chiềng En, Huyện Sông Mã
Tỉnh Sơn La Huyện Sông Mã 367370 Điểm BĐVHX Pú Pẩu Bản Pa Páo, Xã Pú Pẩu, Huyện Sông Mã
Tỉnh Sơn La Huyện Sông Mã 367340 Điểm BĐVHX Bó Sinh Bản Phổng B, Xã Bó Sinh, Huyện Sông Mã
Tỉnh Sơn La Huyện Sông Mã 367470 Điểm BĐVHX Nậm Mằn Bản Huội, Xã Nậm Mằn, Huyện Sông Mã
Tỉnh Sơn La Huyện Sông Mã 366910 Điểm BĐVHX Mường Cai Bản Nà Dòn, Xã Mường Cai, Huyện Sông Mã
Tỉnh Sơn La Huyện Thuận Châu 365700 Bưu cục cấp 2 Thuận Châu Tiểu Khu 14, Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Thuận Châu 366130 Điểm BĐVHX Phỏng lái Đội Kiến Xương, Xã Phỏng Lái, Huyện Thuận Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Thuận Châu 365810 Bưu cục cấp 3 Chiềng Pấc Tiểu Khu 6, Xã Tông Lạ̣nh, Huyện Thuận Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Thuận Châu 365811 Điểm BĐVHX Tông Lệnh Bản Thẳm A, Xã Tông Lạ̣nh, Huyện Thuận Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Thuận Châu 365840 Điểm BĐVHX Chiềng Pấc Bản Nong Sa, Xã Chiềng Pấc, Huyện Thuận Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Thuận Châu 366160 Điểm BĐVHX Mường É Bản Nà Vai, Xã Mường É, Huyện Thuận Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Thuận Châu 366100 Điểm BĐVHX Chiềng Pha Bản Hưng Nhân, Xã Chiềng Pha, Huyện Thuận Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Thuận Châu 366080 Điểm BĐVHX Chiềng La Bản Nưa, Xã Chiềng La, Huyện Thuận Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Thuận Châu 366050 Điểm BĐVHX Noong Lay Bản Nhà Trường, Xã Noong Lay, Huyện Thuận Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Thuận Châu 365780 Điểm BĐVHX Thôm Mòn Bản Nà Tý, Xã Thôm Mòn, Huyện Thuận Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Thuận Châu 366470 Điểm BĐVHX Phổng Lăng Bản Còng, Xã Phổng Lăng, Huyện Thuận Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Thuận Châu 366210 Điểm BĐVHX Phổng Lập Bản Lập, Xã Phỏng Lập, Huyện Thuận Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Thuận Châu 366340 Điểm BĐVHX Co Mạ Bản Pha Khuông, Xã Co Mạ, Huyện Thuận Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Thuận Châu 365860 Điểm BĐVHX Bon Phặng Bản Phặng, Xã Bon Phặng, Huyện Thuận Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Thuận Châu 366030 Điểm BĐVHX Chiềng Ngàm Bản Mện, Xã Chiềng Ngàm, Huyện Thuận Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Thuận Châu 366420 Điểm BĐVHX Chiềng Bôm Bản Hôm A, Xã Chiềng Bôm, Huyện Thuận Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Thuận Châu 366500 Điểm BĐVHX Púng Tra Bản Púng Mé, Xã Púng Tra, Huyện Thuận Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Thuận Châu 365880 Điểm BĐVHX Tông Cọ Bản Cọ A&b&c, Xã Tông Cọ, Huyện Thuận Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Thuận Châu 365950 Điểm BĐVHX Mường Khiêng Bản Khiêng, Xã Mường Khiêng, Huyện Thuận Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Thuận Châu 365930 Điểm BĐVHX Bó Mười Bản Mười, Xã Bó Mười, Huyện Thuận Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Thuận Châu 366530 Điểm BĐVHX Nậm Lầu Bản Nậm Lầu, Xã Nậm Lầu, Huyện Thuận Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Thuận Châu 366270 Điểm BĐVHX Long Hẹ Bản Nặm Nhứ, Xã Long Hẹ, Huyện Thuận Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Thuận Châu 366240 Điểm BĐVHX É Tòng Bản Sam Kha, Xã É Tòng, Huyện Thuận Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Thuận Châu 366570 Điểm BĐVHX Bản Lầm Bản Lầm A, Xã Bản Lầm, Huyện Thuận Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Thuận Châu 365763 Hòm thư Công cộng Chiềng Ly Bản Nà Cài, Xã Chiềng Ly, Huyện Thuận Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Thuận Châu 366393 Hòm thư Công cộng Co Tòng Bản Co Tòng, Xã Co Tòng, Huyện Thuận Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Thuận Châu 366017 Hòm thư Công cộng Liệp Tè Bản Co Phường, Xã Liệp Tè, Huyện Thuận Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Thuận Châu 365916 Hòm thư Công cộng Muổi Nọi Bản Muổi Nọi, Xã Muổi Nọi, Huyện Thuận Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Thuận Châu 366325 Hòm thư Công cộng Mường Bám Bản Na Hát A, Xã Mường Bám, Huyện Thuận Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Thuận Châu 366411 Hòm thư Công cộng Pá Lông Bản Hua Dấu, Xã Pá Lông, Huyện Thuận Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Quỳnh Nhai 365540 Điểm BĐVHX Mường Giôn Bản Bo, Xã Mường Giôn, Huyện Quỳnh Nhai
Tỉnh Sơn La Huyện Quỳnh Nhai 365380 Điểm BĐVHX Mường Giàng Bản Pom Mương, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai
Tỉnh Sơn La Huyện Quỳnh Nhai 365410 Điểm BĐVHX Chiềng Khoang Bản Sản, Xã Chiềng Khoang, Huyện Quỳnh Nhai
Tỉnh Sơn La Huyện Quỳnh Nhai 365300 Bưu cục cấp 2 Quỳnh Nhai Xóm 2, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai
Tỉnh Sơn La Huyện Quỳnh Nhai 365570 Điểm BĐVHX Chiềng Khay Bản Có Luông, Xã Chiềng Khay, Huyện Quỳnh Nhai
Tỉnh Sơn La Huyện Quỳnh Nhai 365474 Điểm BĐVHX Nậm Ét Bản Muông, Xã Nậm Ét, Huyện Quỳnh Nhai
Tỉnh Sơn La Huyện Quỳnh Nhai 365535 Điểm BĐVHX Chiềng Bằng Bản Bó Ban, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai
Tỉnh Sơn La Huyện Quỳnh Nhai 365601 Hòm thư Công cộng Cà Nàng Bản Phướng, Xã Cà Nàng, Huyện Quỳnh Nhai
Tỉnh Sơn La Huyện Quỳnh Nhai 365374 Hòm thư Công cộng Chiềng ơn Bản Kéo Pịa, Xã Chiềng Ơn, Huyện Quỳnh Nhai
Tỉnh Sơn La Huyện Quỳnh Nhai 365502 Hòm thư Công cộng Mường Sại Bản Bản Hom, Xã Mường Sại, Huyện Quỳnh Nhai
Tỉnh Sơn La Huyện Quỳnh Nhai 365336 Hòm thư Công cộng Pa Ma Pha Khinh Bản Ít Nọi, Xã Pá Ma Pha Khinh, Huyện Quỳnh Nhai
Tỉnh Sơn La Huyện Quỳnh Nhai 365307 Hòm thư Công cộng Mường Chiên Bản Quyền, Xã Mường Chiên, Huyện Quỳnh Nhai
Tỉnh Sơn La Huyện Mường La 364700 Bưu cục cấp 2 Mường La Bản Hua Ít, Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La
Tỉnh Sơn La Huyện Mường La 365080 Bưu cục cấp 3 Mường Bú Bản Mường Bú, Xã Mường Bú, Huyện Mường La
Tỉnh Sơn La Huyện Mường La 364760 Điểm BĐVHX Chiềng Hoa Bản Tả, Xã Chiềng Hoa, Huyện Mường La
Tỉnh Sơn La Huyện Mường La 364830 Điểm BĐVHX Chiềng Ân Bản Nong Hoi Trên, Xã Chiềng Ân, Huyện Mường La
Tỉnh Sơn La Huyện Mường La 364900 Điểm BĐVHX Pi Toong Bản Cang, Xã Pi Toong, Huyện Mường La
Tỉnh Sơn La Huyện Mường La 365120 Điểm BĐVHX Mường Chùm Bản Cuông Mường, Xã Mường Chùm, Huyện Mường La
Tỉnh Sơn La Huyện Mường La 364880 Điểm BĐVHX Nậm Păm Bản Nong Heo, Xã Nậm Păm, Huyện Mường La
Tỉnh Sơn La Huyện Mường La 364740 Điểm BĐVHX Chiềng San Bản Chiến, Xã Chiềng San, Huyện Mường La
Tỉnh Sơn La Huyện Mường La 365050 Điểm BĐVHX Tạ Bú Thôn Tạ Bú, Xã Tạ Bú, Huyện Mường La
Tỉnh Sơn La Huyện Mường La 364850 Điểm BĐVHX Ngọc Chiến Bản Phày, Xã Ngọc Chiến, Huyện Mường La
Tỉnh Sơn La Huyện Mường La 364800 Điểm BĐVHX Chiềng Công Bản Co Sủ Trên, Xã Chiềng Công, Huyện Mường La
Tỉnh Sơn La Huyện Mường La 364750 Điểm BĐVHX Chiềng Muôn Bản Nong Quài, Xã Chiềng Muôn, Huyện Mường La
Tỉnh Sơn La Huyện Mường La 364712 Bưu cục cấp 3 Thủy Điện Bản Tráng, Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La
Tỉnh Sơn La Huyện Mường La 365008 Hòm thư Công cộng Chiềng Lao Bản Tà Sài, Xã Chiềng Lao, Huyện Mường La
Tỉnh Sơn La Huyện Mường La 364981 Hòm thư Công cộng Hua Trai Bản Ỏ, Xã Hua Trai, Huyện Mường La
Tỉnh Sơn La Huyện Mường La 364945 Hòm thư Công cộng Mường Trai Bản Hua Nà, Xã Mường Trai, Huyện Mường La
Tỉnh Sơn La Huyện Mường La 365038 Hòm thư Công cộng Nậm Giôn Bản Pá Mồng, Xã Nậm Giôn, Huyện Mường La
Tỉnh Sơn La Huyện Bắc Yên 364300 Bưu cục cấp 2 Bắc Yên Tiểu Khu 1, Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Bắc Yên 364360 Điểm BĐVHX Tà Xùa Bản Tà Xùa A, Xã Tà Xùa, Huyện Bắc Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Bắc Yên 364580 Điểm BĐVHX Chiềng Sại Bản Nà Dòn, Xã Chiềng Sại, Huyện Bắc Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Bắc Yên 364550 Điểm BĐVHX Phiêng Côn Bản En, Xã Phiêng Côn, Huyện Bắc Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Bắc Yên 364340 Điểm BĐVHX Hồng Ngài Bản Hồng Ngài, Xã Hồng Ngài, Huyện Bắc Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Bắc Yên 364320 Điểm BĐVHX Phiêng Ban Bản Cao Đa 1, Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Bắc Yên 364430 Điểm BĐVHX Hang Chú Bản Hang Chú, Xã Hang Chú, Huyện Bắc Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Bắc Yên 364410 Điểm BĐVHX Xím Vàng Bản Xím Vàng, Xã Xím Vàng, Huyện Bắc Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Bắc Yên 364450 Điểm BĐVHX Pắc Ngà Bản Bước, Xã Pắc Ngà, Huyện Bắc Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Bắc Yên 364399 Điểm BĐVHX Làng Chếu Bản Cáo A, Xã Làng Chếu, Huyện Bắc Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Bắc Yên 364480 Hòm thư Công cộng Chim Vàn Bản Vàn, Xã Chim Vàn, Huyện Bắc Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Bắc Yên 364510 Hòm thư Công cộng Mường Khoa Bản Phúc, Xã Mường Khoa, Huyện Bắc Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Bắc Yên 364571 Hòm thư Công cộng Song Pe Bản Pe, Xã Song Pe, Huyện Bắc Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Bắc Yên 364530 Hòm thư Công cộng Tạ Khoa Bản Nhạn Nọc, Xã Tạ Khoa, Huyện Bắc Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Bắc Yên 364628 Hòm thư Công cộng Hua Nhàn Bản Hua Nhàn, Xã Hua Nhàn, Huyện Bắc Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Bắc Yên 364606 Hòm thư Công cộng Háng Đồng Bản Háng đồng A, Xã Háng Đồng, Huyện Bắc Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Phù Yên 364020 Bưu cục cấp 3 Gia Phù Bản Phố Ngã Ba Gia Phù, Xã Gia Phù, Huyện Phù Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Phù Yên 363700 Điểm BĐVHX Tường Tiến Bản Pa, Xã Tường Tiến, Huyện Phù Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Phù Yên 363720 Điểm BĐVHX Tường Phong Bản Hạ Lương, Xã Tường Phong, Huyện Phù Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Phù Yên 364160 Điểm BĐVHX Tân Phong Bản Vạn, Xã Tân Phong, Huyện Phù Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Phù Yên 364130 Điểm BĐVHX Đá Đỏ Bản Bãi Vàng B, Xã Đá Đỏ, Huyện Phù Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Phù Yên 363900 Điểm BĐVHX Suối Tọ Bản Lũng Khoai A, Xã Suối Tọ, Huyện Phù Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Phù Yên 363880 Điểm BĐVHX Mường Thải Bản Thải Thượng, Xã Mường Thải, Huyện Phù Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Phù Yên 363840 Điểm BĐVHX Mường Cơi Khối Ngã Ba Mường Cơi, Xã Mường Cơi, Huyện Phù Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Phù Yên 363810 Điểm BĐVHX Tân Lang Bản Thịnh Lang 1, Xã Tân Lang, Huyện Phù Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Phù Yên 363800 Điểm BĐVHX Mường Lang Bản Đung, Xã Mường Lang, Huyện Phù Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Phù Yên 363770 Điểm BĐVHX Mường Do Bản Lằn, Xã Mường Do, Huyện Phù Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Phù Yên 363750 Điểm BĐVHX Mường Bang Bản Sọc, Xã Mường Bang, Huyện Phù Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Phù Yên 363600 Bưu cục cấp 2 Phù Yên Khối 5, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Phù Yên 363920 Điểm BĐVHX Quang Huy Bản Búc, Xã Quang Huy, Huyện Phù Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Phù Yên 363960 Điểm BĐVHX Huy Thượng Bản Ban 2, Xã Huy Thượng, Huyện Phù Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Phù Yên 363630 Điểm BĐVHX Huy Tân Bản Puôi 1, Xã Huy Tân, Huyện Phù Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Phù Yên 364080 Điểm BĐVHX Tường Hạ Bản Cóc 1, Xã Tường Hạ, Huyện Phù Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Phù Yên 364000 Điểm BĐVHX Tường Phù Bản Bùa Chung 1, Xã Tường Phù, Huyện Phù Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Phù Yên 363680 Điểm BĐVHX Huy Tường Bản Chiềng Lường, Xã Huy Tường, Huyện Phù Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Phù Yên 364060 Điểm BĐVHX Tường Thượng Bản Khoa, Xã Tường Thượng, Huyện Phù Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Phù Yên 363650 Điểm BĐVHX Huy Hạ Bản Đồng Lỳ, Xã Huy Hạ, Huyện Phù Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Phù Yên 363730 Điểm BĐVHX Nam Phong Bản Đá Mài1, Xã Nam Phong, Huyện Phù Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Phù Yên 364150 Điểm BĐVHX Bắc Phong Bản Đá Phổ, Xã Bắc Phong, Huyện Phù Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Phù Yên 364100 Điểm BĐVHX Kim Bon Bản Suối Bương, Xã Kim Bon, Huyện Phù Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Phù Yên 364040 Điểm BĐVHX Suối Bau Bản Suối Cáy, Xã Suối Bau, Huyện Phù Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Phù Yên 364120 Điểm BĐVHX Sập Sa Bản Xa, Xã Sập Sa, Huyện Phù Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Phù Yên 363980 Điểm BĐVHX Huy Bắc Bản Nà Phái 1, Xã Huy Bắc, Huyện Phù Yên
Tỉnh Sơn La Huyện Mộc Châu 362930 Điểm BĐVHX Xuân Nha Bản Nà Hiềng, Xã Xuân Nha, Huyện Mộc Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Mộc Châu 362910 Bưu cục cấp 3 Chiềng Ve Tiểu Khu 3, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Mộc Châu 362890 Điểm BĐVHX Đông Sang Bản Nà Khó, Xã Đông Sang, Huyện Mộc Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Mộc Châu 362870 Điểm BĐVHX Mường Sang Bản Là Ngà 1, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Mộc Châu 363410 Điểm BĐVHX Chiềng Khừa Bản Chiềng Khừa, Xã Chiềng Khừa, Huyện Mộc Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Mộc Châu 363110 Điểm BĐVHX Mường Tè Bản Nhúng, Xã Mường Tè, Huyện Mộc Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Mộc Châu 363130 Điểm BĐVHX Tô Múa Bản Mến, Xã Tô Múa, Huyện Mộc Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Mộc Châu 363190 Điểm BĐVHX Liên Hòa Bản Nôn, Xã Liên Hoà, Huyện Mộc Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Mộc Châu 363160 Điểm BĐVHX Song Khủa Bản Co Súc, Xã Song Khủa, Huyện Mộc Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Mộc Châu 363010 Điểm BĐVHX Chiềng Khoa Bản Đoàn kết, Xã Chiềng Khoa, Huyện Mộc Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Mộc Châu 363050 Điểm BĐVHX Chiềng Yên Bản Bống Hà, Xã Chiềng Yên, Huyện Mộc Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Mộc Châu 362990 Điểm BĐVHX Phiêng Luông Bản Muống, Xã Phiêng Luông, Huyện Mộc Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Mộc Châu 363220 Điểm BĐVHX Hua Păng Bản Chiềng Cang, Xã Hua Păng, Huyện Mộc Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Mộc Châu 363270 Điểm BĐVHX Nà Mường Tiểu Khu 3, Xã Nà Mường, Huyện Mộc Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Mộc Châu 363250 Điểm BĐVHX Quy Hướng Bản Nà Giàng, Xã Quy Hướng, Huyện Mộc Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Mộc Châu 363390 Điểm BĐVHX Chiềng Hắc Hợp tác xã Tây Hưng, Xã Chiềng Hắc , Huyện Mộc Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Mộc Châu 363350 Điểm BĐVHX Tân Lập Bản Hoa 2, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Mộc Châu 363330 Điểm BĐVHX Tân Hợp Bản Nà Mường, Xã Tân Hợp, Huyện Mộc Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Mộc Châu 362830 Bưu cục cấp 3 Thảo Nguyên Tiểu Khu 40, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Mộc Châu 362800 Bưu cục cấp 2 Mộc Châu Tiểu Khu 4, Thị Trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Mộc Châu 363030 Điểm BĐVHX Lóng Luông Bản Lóng Luông, Xã Lóng Luông, Huyện Mộc Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Mộc Châu 363290 Điểm BĐVHX Tà Lại Bản C5, Xã Tà Lại, Huyện Mộc Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Mộc Châu 363090 Điểm BĐVHX Quang Minh Bản Nà Bó, Xã Quang Minh, Huyện Mộc Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Mộc Châu 363070 Điểm BĐVHX Mường Men Bản Nà Pa, Xã Mường Men, Huyện Mộc Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Mộc Châu 363200 Điểm BĐVHX Suối Bàng Bản Khoang Tuống, Xã Suối Bàng, Huyện Mộc Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Mộc Châu 363430 Điểm BĐVHX Lóng Sập Bản Phát, Xã Lóng Sập, Huyện Mộc Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Mộc Châu 363490 Hòm thư Công cộng Tân Xuân Bản Ngà, Xã Tân Xuân, Huyện Mộc Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Mộc Châu 363469 Hòm thư Công cộng Chiềng Xuân Bản Lắc Kén, Xã Chiềng Xuân, Huyện Mộc Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Mộc Châu 362818 Hòm thư Công cộng Tòa nhà Huyện ủy Tiểu Khu 14, Thị Trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Mộc Châu 362817 Hòm thư Công cộng Tòa nhà HĐND-UBND Tiểu Khu 14, Thị Trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Yên Châu 362400 Bưu cục cấp 2 Yên Châu Tiểu Khu 2, Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Yên Châu 362440 Điểm BĐVHX Sặp Vạt Bản Sai, Xã Sập Vạt, Huyện Yên Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Yên Châu 362470 Điểm BĐVHX Chiềng Hặc Bản Hát Sét, Xã Chiềng Hặc, Huyện Yên Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Yên Châu 362530 Điểm BĐVHX Mường Lựm Bản Lựm, Xã Mường Lựm, Huyện Yên Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Yên Châu 362501 Điểm BĐVHX Tú Nang Bản Trung Tâm, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Yên Châu 362680 Điểm BĐVHX Chiềng Tương Bản Pa Kha 2, Xã Chiềng Tương, Huyện Yên Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Yên Châu 362700 Điểm BĐVHX Lóng Phiêng Bản Yên Thi, Xã Loóng Phiêng, Huyện Yên Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Yên Châu 362430 Điểm BĐVHX Chiềng Khoi Bản Tủm, Xã Chiềng Khoi, Huyện Yên Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Yên Châu 362620 Điểm BĐVHX Chiềng On Bản Nà Đít, Xã Chiềng On, Huyện Yên Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Yên Châu 362600 Điểm BĐVHX Yên Sơn Bản Chi Hưng, Xã Yên Sơn, Huyện Yên Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Yên Châu 362570 Điểm BĐVHX Chiềng Sàng Bản Chiềng Sàng, Xã Chiềng Sàng, Huyện Yên Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Yên Châu 362580 Điểm BĐVHX Chiềng Đông Bản Luông Mé, Xã Chiềng Đông, Huyện Yên Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Yên Châu 362550 Điểm BĐVHX Chiềng Pằn Bản Boong, Xã Chiềng Pằn, Huyện Yên Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Yên Châu 362429 Hòm thư Công cộng Viêng Lán Bản Mường Vạt, Xã Viêng Lán, Huyện Yên Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Yên Châu 362500 Bưu cục cấp 3 Phiêng Khoài Hợp tác xã Kim Chung, Xã Phiêng Khoài, Huyện Yên Châu
Tỉnh Sơn La Huyện Mai Sơn 361500 Bưu cục cấp 2 Mai Sơn Tiểu Khu 6, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn
Tỉnh Sơn La Huyện Mai Sơn 361810 Bưu cục cấp 3 Nà Sản Tiểu Khu 1 Nà Sản, Xã Chiềng Mung, Huyện Mai Sơn
Tỉnh Sơn La Huyện Mai Sơn 361860 Bưu cục cấp 3 Chiềng Mai Tiểu Khu 6, Xã Chiềng Ban, Huyện Mai Sơn
Tỉnh Sơn La Huyện Mai Sơn 361600 Bưu cục cấp 3 Cò Nòi Tiểu Khu 1, Xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn
Tỉnh Sơn La Huyện Mai Sơn 361640 Điểm BĐVHX Tà Hộc Bản Hộc, Xã Tà Hộc, Huyện Mai Sơn
Tỉnh Sơn La Huyện Mai Sơn 361670 Điểm BĐVHX Mường Bon Bản Bó Định, Xã Mường Bon, Huyện Mai Sơn
Tỉnh Sơn La Huyện Mai Sơn 361700 Điểm BĐVHX Chiềng Chăn Bản Sài Lương, Xã Chiềng Chăn, Huyện Mai Sơn
Tỉnh Sơn La Huyện Mai Sơn 361770 Điểm BĐVHX Mường Bằng Bản Bằng, Xã Mường Bằng, Huyện Mai Sơn
Tỉnh Sơn La Huyện Mai Sơn 361730 Điểm BĐVHX Chiềng Sung Bản Tân Lập, Xã Chiềng Sung, Huyện Mai Sơn
Tỉnh Sơn La Huyện Mai Sơn 361811 Điểm BĐVHX Chiềng Mung Bản Bôm Cưa, Xã Chiềng Mung, Huyện Mai Sơn
Tỉnh Sơn La Huyện Mai Sơn 361861 Điểm BĐVHX Chiềng Ban Hợp tác xã Hoa Mai, Xã Chiềng Ban, Huyện Mai Sơn
Tỉnh Sơn La Huyện Mai Sơn 361540 Điểm BĐVHX Hát Lót Bản Nà Tiến, Xã Hát Lót, Huyện Mai Sơn
Tỉnh Sơn La Huyện Mai Sơn 361990 Điểm BĐVHX Chiềng Dong Bản Dè, Xã Chiềng Dong, Huyện Mai Sơn
Tỉnh Sơn La Huyện Mai Sơn 362010 Điểm BĐVHX Chiềng Chung Bản Khoa, Xã Chiềng Chung, Huyện Mai Sơn
Tỉnh Sơn La Huyện Mai Sơn 362030 Điểm BĐVHX Mường Chanh Bản Cang Mường, Xã Mường Chanh, Huyện Mai Sơn
Tỉnh Sơn La Huyện Mai Sơn 361910 Điểm BĐVHX Chiềng Ve Bản Nà Mè Trên, Xã Chiềng Ve, Huyện Mai Sơn
Tỉnh Sơn La Huyện Mai Sơn 361970 Điểm BĐVHX Chiềng Kheo Bản Nà Lon, Xã Chiềng Kheo, Huyện Mai Sơn
Tỉnh Sơn La Huyện Mai Sơn 362090 Điểm BĐVHX Phiêng Cằm Bản Nong Tầu Thái, Xã Phiêng Cằm, Huyện Mai Sơn
Tỉnh Sơn La Huyện Mai Sơn 362140 Điểm BĐVHX Nà Ớt Bản Nà Ớt, Xã Nà Ớt, Huyện Mai Sơn
Tỉnh Sơn La Huyện Mai Sơn 362200 Điểm BĐVHX Chiềng Lương Bản Trung Tâm, Xã Chiềng Lương, Huyện Mai Sơn
Tỉnh Sơn La Huyện Mai Sơn 362170 Điểm BĐVHX Phiêng Pằn Bản Pom Bít, Xã Phiêng Pằn, Huyện Mai Sơn
Tỉnh Sơn La Huyện Mai Sơn 362060 Hòm thư Công cộng Chiềng Nơi Bản Nhụng Trên, Xã Chiềng Nơi, Huyện Mai Sơn
Tỉnh Sơn La Huyện Mai Sơn 362278 Hòm thư Công cộng Nà Bó Bản TK Thành Công, Xã Nà Bó, Huyện Mai Sơn
Tỉnh Sơn La Thành Phố Sơn La 360000 Bưu cục cấp 1 Sơn La Sô´172, Tổ 5, Phường Tô Hiệu, Thành Phố Sơn La
Tỉnh Sơn La Thành Phố Sơn La 361440 Bưu cục cấp 3 KHL SON LA Sô´172, Đường Tô Hiệu, Phường Tô Hiệu, Thành Phố Sơn La
Tỉnh Sơn La Thành Phố Sơn La 361080 Bưu cục cấp 3 Bưu cục 3 HCC Sơn La Sô´1, Đường Tô Hiệu, Phường Tô Hiệu, Thành Phố Sơn La
Tỉnh Sơn La Thành Phố Sơn La 361000 Bưu cục cấp 3 Cầu 308 Tổ 8, Phường Quyết Thắng, Thành Phố Sơn La
Tỉnh Sơn La Thành Phố Sơn La 361100 Bưu cục cấp 3 Chiềng Lề Tổ 2, Phường Chiềng Lề, Thành Phố Sơn La
Tỉnh Sơn La Thành Phố Sơn La 361160 Bưu cục cấp 3 Bó Ẩn Tổ 6, Phường Quyết Tâm, Thành Phố Sơn La
Tỉnh Sơn La Thành Phố Sơn La 361497 Bưu cục cấp 3 ĐH Tây Bắc Tổ 2, Phường Quyết Tâm, Thành Phố Sơn La
Tỉnh Sơn La Thành Phố Sơn La 361200 Bưu cục cấp 3 Chiềng Sinh Tiểu khu 1, Phường Chiềng Sinh, Thành Phố Sơn La
Tỉnh Sơn La Thành Phố Sơn La 361210 Bưu cục cấp 3 Ân Sinh Tiểu khu 1, Phường Chiềng Sinh, Thành Phố Sơn La
Tỉnh Sơn La Thành Phố Sơn La 361300 Điểm BĐVHX Chiềng Đen Bản Tọ Lọ, Xã Chiềng Đen, Thành Phố Sơn La
Tỉnh Sơn La Thành Phố Sơn La 361340 Điểm BĐVHX Hua La Bản Sàng, Xã Hua La, Thành Phố Sơn La
Tỉnh Sơn La Thành Phố Sơn La 361320 Điểm BĐVHX Chiềng Cọ Bản Hùn, Xã Chiềng Cọ, Thành Phố Sơn La
Tỉnh Sơn La Thành Phố Sơn La 361010 Đại lý bưu điện Nà Cóong Tổ 7, Phường Tô Hiệu, Thành Phố Sơn La
Tỉnh Sơn La Thành Phố Sơn La 361130 Hòm thư Công cộng Quyết Thắng Tổ 1, Phường Quyết Thắng, Thành Phố Sơn La
Tỉnh Sơn La Thành Phố Sơn La 361275 Hòm thư Công cộng Hòm thư công cộng Bản Cá, Phường Chiềng An, Thành Phố Sơn La
Tỉnh Sơn La Thành Phố Sơn La 361280 Hòm thư Công cộng Chiềng Xôm Bản Panh Mong, Xã Chiềng Xôm, Thành Phố Sơn La
Tỉnh Sơn La Thành Phố Sơn La 361246 Hòm thư Công cộng Hòm thư công cộng Bản Co Pục, Xã Chiềng Ngần, Thành Phố Sơn La
Tỉnh Sơn La Thành Phố Sơn La 360900 Bưu cục văn phòng Hệ 1 Sơn La Sô´172, Tổ 5, Phường Tô Hiệu, Thành Phố Sơn La

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH SƠN LA. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.