ZIPCODE

Mã vùng Post code hay Zipcode là gì

Mã vùng Post code hay Zipcode còn có các tên gọi khác như: mã bưu chính, postal code, zip code, postcode là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu . Zipcode giúp người gửi, nhà vận chuyển xác định rõ vị trí khi chuyển phát thư/bưu phẩm. Tại Việt Nam, theo thông tư mới nhất năm 2016, mã zipcode được chuyển từ 5 số lên 6 số.

Đọc Zipocode như thế nào?

  • Hai số đầu tiên là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
  • Hai chữ số tiếp theo là mã quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
  • Số thứ 5 để xác định phường, xã, thị trấn
  • số thứ 6 xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể, chẳng hạn như tòa nhà.
Lưu ý: Tránh Mã vùng Postcode – Zipcode của Việt nam là 084 hoặc +84. Đó là mã quốc tế của số điện thoại Việt Nam.

Ví dụ về zipcode

Chẳng hạn như thủ đô hà nội Hai chữ số đầu tiên tính từ trái sang phải xác định tỉnh/thành phố: 1xxxxx Thành phố Hà Nội sẽ gồm các mã: 10xxxx, 11xxxx, 12xxxx, 13xxxx, 14xxxx, 15xxxx… Hai chữ số tiếp theo là mã quận/huyện. Mỗi quận/huyện có thể có nhiều hơn một mã Ví dụ: Quận Đống Đa – Hà Nội có thể có các mã: 1150xx, 1168xx, 1170xx… Chữ số thứ 5 là mã phường: chẳng hạn Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội có thể có các mã: 11700x, 11711x… Số cuối cùng sẽ là ngõ, ngách, Dãy nhà trong khu tập thể, tòa nhà Ví dụ: 117082 là mã của bưu cục ở ngõ 47, phố Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Call Now